Arv till särkullbarn och eventuell förkovran

2021-01-14 i Testamente
FRÅGA
Undrar hur jag ska tolka ett testamente som kom fram nu vid min mors död. Mor gifte sig med en man som hade ett barn tidigare, mor hade mej innan, och mor o denne man fick ett gemensamt barn, min halvsyster.Mor o hennes man skrev ett testamente strax innan mannens död, 1986, som lyder följande:"Vi undertecknade äkta makar förordnar härmed såsom vår yttersta vilja och testamente följande om vår kvarlåtenskap.1. Den av oss som överlever den andre skall med fri förfoganderätt erhålla all den avlidnes kvarlåtenskap.2. Efter bådas vårt frånfälle skall all vår då efterlämnade kvarlåtenskap fördelas mellan våra arvingar enligt lag."Nu undrar jag hur stor del jag har rätt till? Har vi rätt till lika stor del alla tre?All kvarlåtenskap består av pengar.Vid mannens död 1986, fanns endast ca 10% av dagens summa, har det nån betydelse?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagar om arv finns i ärvdabalken (ÄB) och tolkning av testamente finns främst i 11 kap. ÄB. Det är alltså hit jag främst kommer att hänvisa mina svar

Till att börja med kan vi konstatera att utgångspunkten i all testamentstolkning är att tolkningen ska överensstämma med vad man kan anta var testatorns vilja (11 kap. 1 § ÄB). Hur testamentet ska tolkas är svårt för mig att besvara med full säkerhet då jag inte har hela bilden, men som jag tolkar din fråga verkar det som att testatorerna vill följa lagen när det gäller arvet.

Hur ärver man enligt lag?

Bröstarvingar (barn) är de som har bäst arvsrätt. Man ärver genom blodsband, vilket innebär att du inte ärver mannen, mannens barn ärver inte din mor och din halvsyster ärver båda (2 kap. 1 § ÄB).

Jag utgår i mitt svar från att allt är giftorättsgods och inget äktenskapsförord har skrivits som ändrar detta.

Särkullbarnet från mannen kunde få ut sin laglott vid mannens bortgång 1986 (3 kap. 1 § ÄB). Särkullbarnet har dock som jag förstår det avstått från sin rätt och avvaktat att din mor avlidit, vilket är fullt möjligt (3 kap. 9 § ÄB).

I det fallet ska hälften av kvarlåtenskapen från din mor tillfalla mannens arvingar, alltså mannens barn och din halvsyster som får dela på denna hälft (3 kap. 2 § ÄB). Den andra hälften tillfaller dig och din halvsyster som får dela på din mors arv. Ett räkneexempel där din mor efterlämnar 100 000 kr ger alltså:

100 000/2 = 50 000 som din halvsyster och mannens barn delar på.

100 000/2 = 50 000 som du och din halvsyster delar på.

Halvsystern får då 50 000 kr, mannens barn får 25 000 kr och du får 25 000 kr.

Spelar det någon roll att bara 10% fanns vid mannens bortgång?

Ja, detta kan spela roll för hur stort ditt arv blir. Om ökningen beror på att din mor har arbetat till sig egendom genom "förvärvsarbete", ska detta tillgodoräknas till din mors arvingar. Om ökningen beror på andra faktorer än "förvärvsarbete" (exempelvis inflation) ska det dock tillgodoräknas bådas arvingar (3 kap. 4 § ÄB). Låt oss som ett exempel anta att din kvarlåtenskapen vid mannens bortgång motsvarade 10 000 kr och boets värde nu är 100 000 kr. Utav de 100 000 kr härrör 50 000 kr från din mors förvärvsarbete. De 10 000 kr som efterlämnades vid mannens död är således värda 50 000 kr idag.

50 000 (dagens värde på kvarlåtenskapen 1986)/2 = 25 000 som mannens barn och din halvsyster får dela på.

50 000 (dagens värde på kvarlåtenskapen)/2 + 50 000 (det som härrör från din mors förvärvsarbete) = 75 000 som du och din halvsyster får dela på.

Halvsystern får då 50 000 kr, mannens barn får 12 500 kr och du får 37 500 kr.

Hur mycket som faktiskt utgör förkovran är svårt för mig att avgöra utan mer information (om det är något överhuvudtaget), men jag hoppas ändå att du genom räkneexemplen ovan har fått en förståelse för hur reglerna fungerar.

Sammanfattning

Testamente ska alltid tolkas så som man kan anta att testatorn vill om den varit vid liv. Min tolkning är att kvarlåtenskapen ska fördelas enligt lag. Fördelningen enligt lag kan skilja sig åt beroende på hur mycket av arvet som utgör förvärvsarbete av din mor. Beroende på detta fördelas arvet enligt ovan räkneexempel.

Jag beklagar er sorg och hoppas att er situation löser sig på ett bra sätt. Behöver du ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka tid här eller kontakta oss:

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2820)
2021-04-15 Efterlevande makes rätt till arv
2021-04-14 Får jag rätt till arv genom att inte godta ett testamente?
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?

Alla besvarade frågor (91320)