Arv i internationella sammanhang

Hej

Jag bor i Thailand på ett O-A longstayvisa med min thailänska flickvän.

Vi ska gifta oss inför Thailänsk myndighet.

Vi har fått en son nu som kommer att få ett svenskt pass och jag har en dotter på 25 år i Sverige.

Min fråga är. Vem ärver vad av mina tillgångar (pengar) i Thailand och vem ärver mina tillgångar (pengar) som finns i Sverige?

Hällsn. Tommy

Lawline svarar

Hej Tommy och tack för din fråga.

Det finns två frågor att ha i beaktning när man försöker besvara arvsfrågor i internationella sammanhang, dessa styrs av den internationella arvsförordningen. Den första frågan är vilket land som ska handlägga arvet och den andra är till vilka regler. Alltså är det de thailändska eller svenska reglerna som är applicerbara?

Eftersom din fråga enbart rör pengarna i Sverige så går det att ge ett tydligt svar. Jag vill dock flagga för att om du upprättar ett testamente efter att ha skaffat fast egendom i Thailand så blir situationen mer komplex. Är det så att du vill bosätta dig i Thailand så föreslår jag att du kontaktar en jurist eller advokat som jobbar med thailändsk juridik.

Åter till din fråga.

I vilket land ska arvet handläggas?

I allmänhet är domstolarna i det land där den avlidne hade hemvist behöriga i frågor som rör arvet, dvs. om den avlidne hade hemvist i Sverige ska arvet prövas här. I vissa fall kan dock domstolarna i det land där den avlidne var medborgare vara behöriga. Det förutsätter att du i ett testamente har valt att det landets lag ska tillämpas på arvet. Om den avlidne hade hemvist i ett land som inte tillämpar arvsförordningen kan svenska domstolar ändå vara behöriga att pröva arvet om det finns egendom här som ingår i kvarlåtenskapen.

Behörigheten enligt arvsförordningen omfattar arvet i dess helhet och all den avlidnes egendom ska ingå i prövningen, oavsett i vilket land egendomen finns. I vissa fall kan behörigheten dock vara begränsad till att gälla egendomen i det landet.

Det innebär att jag måste bedöma vilket land du har hemvist. Det är en relativt komplex bedömning men eftersom du är där med ett visum bedömer jag att du fortfarande har din hemvist i Sverige. Tänk på att hemvisten kan ändras. Bosätter du dig i Thailand kommer reglerna bestämma att det är thailändsk-lag som gäller.

Vilket lands lag ska tillämpas?

Normalt ska lagen i det land där den avlidne hade hemvist tillämpas på arvet, dvs. om den avlidne hade hemvist i Sverige ska också svensk lag tillämpas. Om det av samtliga omständigheter framgår att den avlidne vid sin död uppenbart hade närmare anknytning till ett annat land, ska dock lagen i det landet tillämpas i stället.

Här gör jag samma bedömning som ovan och anser att din kvarlåtenskap ska behandlas i enlighet med det svenska regelverket.

De svenska reglerna

I Sverige så ärver makar före de gemensamma barnen men inte före det som kallas ett särkullbarn. Det får innebörden att vid din bortgång så görs en bodelning mellan dig och din fru. Finns det inget äktenskapsförord eller enskild egendom så kommer din arvsmassa utgöra hälften av era gemensamma tillgångar. Den andra hälften ska din fru få i bodelningen.

Din arvsmassa ska sedan fördelas lika mellan dina två barn. Dock ärver bara ditt äldsta barn direkt. Ert gemensamma barn får vänta med att tillgodogöra sig sitt arv tills din fru går bort.

TÄNK PÅ:

att huvudregeln enligt arvsförordningen är att lagen i det land där den avlidne har hemvist vid sin död som skall tillämpas på hela arvet efter den avlidne,att man kan låta rätten till sitt arv styras av lagen i den stat där personen är medborgare om detta val angivits i ett testamente eller arvsavtal,att en person med medborgarskap i flera länder får välja lagen i vilket som helst av dessa,att arvsförordningen inte gäller skatter,att arvsförordningen inte påverkar nationella arvsfrågor.


Om du har några frågor kring ditt svar så går det bra att mejla mig på jesper.lublin@lawline.se

Med vänlig hälsning,

Jesper Lublin.

Jesper LublinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo