Är testamente giltigt om man har alzheimer?

Hur giltigt är ett testamente om ena partern har diagnos alzheimer o vederbörande särkullbarn endast får sin laglott?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När det gäller testamenten så finns det vissa formkrav som behöver vara uppfyllda för att de ska vara giltigt. Ett testamente ska vara skriftligt och bevittnat av två personer samtidigt (10 kap. 1 § ärvdabalken). Är dessa krav uppfyllda är huvudregeln att testamentet är att anses som giltigt.

När det däremot kommer till testamenten som upprättats under påverkan av en psykisk störning så kan de vara ogiltigt (13 kap. 2 § ärvdabalken). Vad gäller demenssjukdom så är inte detta något som räknas som psykisk störning per automatik i detta sammanhang. Detta eftersom det är fullt möjligt att en person som har demenssjukdom periodvis är medveten om vad som sker i nuet. Skulle testamentet däremot ha upprättats när personen i fråga inte har varit medveten om vad som sker i nuet utan sjukdomen har visat sig påverka upprättandet av det så kan det vara ogiltigt. Personen måste vara medveten om vad den gör. Detta är däremot en bedömning som man måste göra från fall till fall. Det finns med andra ord ingen generell riktlinje.

Värt att ha i åtanke är att det är möjligt för en person att testamentera bort allt bortsett från laglotten till bröstarvingar. Skulle även denna vara borttestamenterad är det möjligt att påkalla jämkning på denna grunden (7 kap. 3 § ärvdabalken). Är någon av arvingarna är missnöjda med testamentet på annan grund, exempelvis särkullbarnet som bara får ut sin laglott, så finns det en möjlighet att klandra hela eller delar av det (14 kap. 5 § ärvdabalken).

Undrar du något mer är du varmt välkommen att kontakta oss igen!

Vänliga hälsningar,

Madelen HenrikssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning