Är regler om förtida arv tillämpliga även om det inte finns bröstarvingar?

En person har inga bröstarvingar. Testamente finns till fördel för två syskonbarn samt två andra personer. Testamentet är "enkelt" formulerat, men juridiskt korrekt. Arvet ska fördelas med 25% av kvarlåtenskapen till var och en av personerna i testamentet. Personen ifråga har under sin livstid givit gåvor till ett par av de personer som står nämnda i testamentet och oroar sig nu att de som ej fått gåvor ska kunna hävda att gåvorna är förskott på arv. Är regler om förtida arv tillämpliga även om det inte finns bröstarvingar?

Oro finns också att barn och barnbarn till testamentstagarna ( de som ej fått gåvor) senare ska kunna åberopa att det varit fråga om förskott på arv och hävda att de har rätt till mer än det deras förälder de facto en gång ärvde.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Gåvor som ges till bröstarvingar presumeras utgöra förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Gåvor till andra än bröstarvingar presumeras inte utgöra förskott på arv.

Presumtioner är just presumtioner och kan brytas. Om arvlåtaren vill att även gåva till annan än bröstarvinge ska utgöra förskott på arv kan hen skriva det i testamentet och då ska gåvan avräknas från arvet.

Om det inte finns någon skrivelse i testamentet om att gåvor som givits ska utgöra förskott på arv eller om detta inte kommit till uttryck på annat tydligt sätt kommer gåvorna inte att beaktas som förskott på arv. Gåvor till andra än bröstarvingar presumeras inte vara förskott på arv. Barn och barnbarn till testamentstagarna kan inte heller i efterhand åberopa att det varit förskott på arv och ärva mer än deras föräldrar gjort.

Om man vill vara extra tydlig kan man klargöra att gåva inte ska vara förskott på arv när man ger gåvan genom att exempelvis skriva det i ett gåvobrev.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning