Är polisen skyldig att underrätta om anledning till identifiering?

2021-04-17 i Polis
FRÅGA
Låt säga att polisen begär att få sin min legitimation. Detta utgår från att de misstänker något brott. Är polisen skyldig att tala om vad det är för brott de misstänker vare sig före eller efter att jag legitimerat mig?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Totalt finns det fyra fall då polis får kräva legitimation av en okänd person:

Vid skälig misstanke om brott enligt 24 kap. 2 § rättegångsbalken (RB).

Vid intressekontroll enligt 9 kap. 2 § utlänningslagen.

När man kör fordon som kräver behörighet enligt 3 kap. 15 § körkortslagen.

Det som kallas polisiering enligt 14 § polislagen.

Om ingen av dessa fyra omständigheter är aktuella kan polisen inte kräva att du legitimerar dig, eftersom det inte finns en allmän skyldighet för dig att legitimera dig när du befinner dig på en allmän plats.

Polisiering enligt 14 § polislagen

Om det finns särskild anledning att anta att någon är efterlyst och den personen vägrar att lämna uppgift om sin identitet har polisen rätt att omhänderta personen för identifiering. Enligt doktrin kan särskild anledning att anta vara att personen saknar legitimation och personens utseende överensstämmer med ett givet signalement på en efterlyst person.

Sammanfattningsvis, det framkommer inte i din fråga om du själv är skäligen misstänkt för brott (24 kap. 2 § RB) eller om polisen identifierat dig pga poliseriering (14 § PolisL). Men polisen har rätt att identifiera dig vid misstanke om brott eller om de antar att du är efterlyst. Det finns ingen lagstadgad skyldighet för polisen att underrätta dig om vilket brott misstanken gäller vid själva identifieringen. Men om polisieringen leder till ett omhändertagande ska polisen underrätta dig om skälet för det.

Hoppas du fick svar på ding fråga!

Vänligen,

Sophie Cronenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?