Är min bostadsrätt att betrakta som belånad?

FRÅGA
Hej,Lite trist att jag inte fick svar direkt, eftersom jag inte tror att min fråga är särskilt svår.Nåväl, bakgrunden till min fråga är enkelt och kortfattat följande.För att kunna betala kontant vid köp av en lägenhet, så belånade jag min sommarstuga.Detta lån gick omgående och oavkortat till att betala den aktuella lägenheten.Dessa transaktioner kan verifieras i kontohistoriken.Min fråga är om lägenheten kan betraktas som belånad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Din ärendebeskrivning är ganska kortfattad och frågan är egentligen mer av ekonomisk natur än juridisk varför den här skrivelsen inte heller kommer att bli särskilt lång. Men jag ska naturligtvis ändå redogöra för min syn på saken. Däremot förstår jag inte riktigt vad du menar när du skriver att du inte fick svar direkt. Kan det möjligtvis vara så att du först nyttjade vår kostnadsfria nätrådgivning? Om ja, då förstår jag varför. De ärendebalanserna är enorma och vi garanterar aldrig några svar inom ramen för den rådgivningen, något som även följer av informationen på vår hemsida.

När sedan gäller din faktiska fråga kan följande anföras. Om en fritidsfastighet belånas för att finansiera ett köp av en bostadsrätt blir bostadsrätten enligt min bedömning och i formell mening inte att betrakta som belånad och detta alldeles oavsett hur parterna väljer att rubricera skuldebrevet/låneavtalet. Anledningen är att gäldenären, dvs. låntagaren, inte behöver lösa några lån den dagen bostadsrätten eventuellt ska säljas.

Om låntagaren inte fullföljer sina åtaganden gentemot borgenären, dvs. banken, kommer i första hand fritidsfastigheten att tas i anspråk eftersom det ursprungliga lånet beviljades med fastigheten som säkerhet och sannolikt genom en av fastighetsägaren gjord inteckning på visst belopp, alltså genom en upplåten panträtt. Det nyss sagda talar också för att bostadsrätten inte bör vara att betrakta som belånad. En borgenär är för övrigt en fordringsägare, icke att förväxla med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat.

Det går dock möjligen att argumentera även för motsatsförhållandet. Vid ansökan om ett bolån brukar inte sällan en s.k. "kvar att leva - kalkyl" upprättas. Om priserna på fastighetsmarknaden skulle sjunka rejält under en period då gäldenären har hamnat i betalningssvårigheter och därmed inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot borgenären kommer gäldenärens totala ekonomi att ses över om inte säkerheten, dvs. fritidsfastigheten, räcker till. I ett sådant läge skulle exempelvis ett utmätningsförfarande kunna aktualiseras, vilket innebär att såväl bostadsrätten som andra tillgångar kan tas i mät av fogden. Men i formell mening är min uppfattning att bostadsrätten alltjämt bör betraktas som obelånad.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (417)
2021-08-31 Ansöka om handräckning när kompisen vägrar lämna tillbaka utlånad bil
2021-08-31 Kan man ta tillbaka gåva?
2021-08-21 Har ett dödsbo borgensansvar?
2021-07-29 Vad kan man göra om någon vägrar lämna tillbaka egendom som tillhör annan?

Alla besvarade frågor (95869)