FrågaPROCESSRÄTTVittna15/03/2023

Är man verkligen tvungen att vittna för att företaget ska få sitt skadestånd?

Om man som anställd i butik tar en snattare där man sedan ser att det är grov stöld pga. det höga värdet, är man då verkligen tvungen att vittna för att företaget ska få sitt skadestånd?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Jag uppfattar din fråga som att du undrar ifall man som anställd i en butik är tvungen att vittna om man beaktat en grov stöld för att företaget ska få sitt skadestånd. 


Gällande reglering som är aktuell är Rättegångsbalken 36 kap


Vittesplikt

I Sverige gäller vittnesplikt, vilket innebär att du är skyldig att vittna om du blir kallad, i enlighet med RB 36 kap 1 §. Var och en, som inte är part i målet, får höras som vittne. 


Undantag från vittnesplikten

Det finns undantag från vittnesplikten. Bland annat omfattas inte barn under 15 år eller personer som lider av en psykisk störning (här gör rätten en prövning) enligt RB 36 kap 4 §, eller anhöriga och närstående släkt till part enligt RB 36 kap 3 § och 10 §, av plikten. 


Konsekvensen av att inte dyka upp till huvudförhandling

Skulle du inte komma till huvudförhandlingen kan domstolen besluta om att du ska hämtas till huvudförhandlingen av polis. Domstolen kan också besluta om att du kallas till en ny huvudförhandling och att du riskerar vite om du inte kommer dit, enligt RB 36 kap 20 §. Skulle du dyka upp vid en huvudförhandling men vägra vittna kan domstolen hota med vite och häktning.


Vittnesmål som bevisning

Vittnen är ett av de viktigaste bevismedlen (= själva vittnet) som finns i svensk straffprocess. Således kan ett vittnesmålet som bevisfakta (= innehållet i vittnets utsaga) ha en avgörande betydelse för utgången av målet. 


Ytterst viktigt att vittna

Vägrar folk vittna riskerar rättem att inte kunna döma folk för brott. Känner man sig osäker på att vittna kan man alltid ta kontakt med vittnesstöd hos domstolen. De kan hjälpa till och förklara vad det innebär att vittna och vad domstolen kan göra för att det ska kännas bättre att vittna. 


Sammanfattande bedömning

Alltså, det finns en vittnesplikt enligt svensk rätt, och enligt denna ska man vittna vid kallelse. Om man omfattas av undantagen, är man således inte skyldig att vittna. 


Det är svårt att avgöra utifrån din fråga vilken verkan vittnesmålet kan ha i rättens bedömning och alltså på utgången i målet, men oftast är vittnesmål av avgörande betydelse. Om det endast är denna anställde som sett händelsen, är det mycket som tyder på att vittnesmålet är av avgörande betydelse för att den tilltalade ska bli dömd, och företaget således ska få ut sitt skadestånd. 


Om du har fler frågor elelr funderingar är du varmt välkommen att åter kontakta oss på Lawline!


Med vänliga hälsningar, 

Josefine WendeliusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Vittna? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”