FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll25/10/2019

Är jag skyldig att avstå halva min lön under skilsmässa?

Hej. Vi är i skilsmässa men lever fortfarande under samma tak samt äger formellt huset tillsammans. Vi arbetar båda två men jag tjänar mycket mer än min fru och hittills har vi delat alla kostnader och inkomster lika. Min fråga är om jag är skyldig att fortsätta dela min lön lika trots att vi är i skilsmässa?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledning och allmänna förutsättningar

Din fråga rör makars underhållsskyldighet och regleras av äktenskapsbalken (1987:230) (ÄktB). Fram till dess ert äktenskap är upplöst genom dom gäller ÄktB:s regler för makarna, se 1 kap. 1 och 5 §§ samt 5 kap. 6 § ÄktB. Jag utgår ifrån att ni är under betänketid eller att dom åtminstone inte vunnit laga kraft.

Utredning

Hörnstenarna för makars ekonomiska förhållanden stadgas i 1 kap. 3 och 4 §§ ÄktB: "Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder"; samt: "Makar skall fördela utgifter och sysslor mellan sig. De skall lämna varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden skall kunna bedömas".

Ovanstående stadganden förtydligas sedan i 6 kap. ÄktB. Enligt 1 § ska makarna, efter förmåga, bidra till deras gemensamma och personliga behov. Om en makes medel inte räcker till för sitt personliga behov eller betalningar denne gör som rör familjens underhåll kan den andre maken bli skyldig att skjuta till pengar, 2 §. Till gemensamma behov räknas ex. mat och hem och till personliga t.ex. kläder och hygien, men även ideella krav som fritidsintressen, ex. deltagande i föreningsliv.

Dessa regler bygger på tanken att makarna ska leva på en likvärdig ekonomisk standard och bidra till äktenskapet efter förmåga.

Slutsats

Således är din underhållskyldighet nu densamma som innan ansökan, eller talan, om äktenskapsskillnad lämnades in till tingsrätten. Huruvida den omfattar att du alltid måste ställa just hälften av din lön till förfogande beror således på vad den brukar gå åt till. Du behöver nämligen inte utge mer än vad som rimligen kan krävas med hänsyn till 6 kap. 1 och 2 §§ ÄktB för att ni ska leva på samma ekonomiska standard.

Hoppas det här var till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Johannes WeisterRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”