Anses gåvor vara förskott på arv?

2020-09-01 i Förskott på arv
FRÅGA
Min far, född 1931, avled i juni 2919. Bouppteckning gjordes okt. 2019 och registrerades därefter hos skatteverket. Vi är två systrar som är delägare i dödsboet. Jag fick vid första besöket hos begravningsbyrån veta att far inte hade mer pengar än att det gick jämt upp till en enkel begravning, vilket enl. mig inte kunde stämma. Jag bad därför få kontoutdrag på fars två konton (lönekonto och E-konto) från banken. Fick ut konton fr.o.m 2017-01-01 t.o.m. 2019-06-20. Det visade sig att överföringar från E-kontot, gjorts till min systers konto, med varierande belopp på sammanlagt ca. 100 000:-, (vid ett tillfälle 50 000:-) under den här tiden. 2003 fick min syster fars sommarstuga i gåva. Gåvobrev finns, och antecknad i bouppteckningen. Gåvans värde blev ca: 25 000:- Finns inget skrivet i gåvobrevet av stugan att gåvan ska avräknas som förskott på arv. Min syster har gått med på att dra av gåvovärdet för stugan. Jag anser också att överföringar som gjorts från E-kontot, ska räknas av, även om jag vet dessa överföringar inte täcker upp det som finns kvar, och återbetalningsskyldighet finns ju inte. Finns inget testamente skrivet. Min syster hävdar att pappa gav precis som han ville. Om det skulle råka finna något muntligt avtal mellan min syster och min far, vad gäller då? Vi är inte överens om arvet. Läget är helt lås. Vad göra? Anlita arvskiftesman, även om det kostar "hela" arvet?Tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv finns i ärvdabalken (ÄB) och det är därför hit jag kommer att redovisa mina svar.

Är gåvorna till din syster att anse som förskott?

Huvudregeln är att det som er far har gett din syster ska anses som förskott på arv då hon är bröstarvinge. Detta gäller så länge inget annat måste antas vara avsett (6 kap. 1 § ÄB). Det blir alltså en bedömningsfråga om er far ville att det skulle anses som förskott eller inte. Presumtionen är dock att det är förskott och så länge inget annat framkommer så kommer alltså överföringarna och stugan anses som förskott på arv. Skulle däremot din syster hävda ett muntligt avtal som säger att din far inte ville att det skulle anses som förskott på arv så är detta en sådan omständighet som kan göra att det inte ska anses som förskott. Men då måste ju också din syster faktiskt kunna bevisa att ett sådant muntligt avtal slöts.

Vad händer med gåvorna?

Din syster är endast skyldig att avräkna förskottet mot det arv som hon skulle ha fått nu vid er fars död. Om förskottet är större än arvet blir hon inte återbetalningsskyldig, utan hon blir endast utan arv (6 kap. 4-5 §§ ÄB). Detta eftersom hon är skyldig att avräkna det hon fått i förskott (7 kap. 2 § ÄB). Här finns dock en undantagsregel som säger att om din laglott har kränkts så kan du väcka talan inom ett år från bouppteckningen om att gåvan ska återbäras (7 kap. 4 § ÄB). För att detta ska gå krävs det att syftet med gåvorna från din far till din syster var att kringgå din laglott, vilket det faktiskt verkar vara. Det ska även vara fråga om närstående död för givaren, vilket överföringarna är, men möjligtvis inte stugan. Din laglott är: kvarlåtenskapen (och här ska förskott räknas med) dividerat med fyra (7 kap. 1 § ÄB).

Jag hoppas du har fått svar på din fråga och att din situation löser sig på bästa sätt. Vill du ha ytterligare råd rekommenderar jag dig att boka tid med vår juristbyrå här eller ringa oss.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1215)
2021-04-19 Vad kan man göra för att en gåva inte ska anses vara ett förskott på arv?
2021-04-12 Räknas aktier som förskott på arv och vilket värde räknas?
2021-04-11 Förskott på arv
2021-04-10 Presumtion om förskott av arv

Alla besvarade frågor (91363)