Anmäla någon för lagning, vad händer då och vad ska bevisas?

2021-02-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Min ex man och pappa till våra tre barn köper ut sprit till vår dotter som fyller 15 i år.Dom två första gångerna va de ett party pack med små sura och den tredje gången ett party pack och en flaska (70 cl) sprit.Jag har försökt prata med honom om det men han tycker att det är bättre att han köper till henne än att hon köper på byn.Nu funderar jag på att anmäla honom, men vad kommer att hända då? Hur ska jag bevisa detta?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den rättsliga regleringen

Alkoholdrycker får inte säljas eller lämnas till den som fyllt 20 år. Beträffande folköl gäller motsvarande för den som inte har fyllt 18 år, 3 kap 7 § 1 st. Alkohollagen.

Det är förbjudet att som ombud eller på jämförbart sätt (alltså genom s.k. "lagning") anskaffa alkoholdrycker till den som enligt 3 kap 7 § inte har rätt att få sådan utlämnad till sig, 3 kap 9 § 1 st. Alkohollagen. Det är även förbjudet att genom gåva, lån eller bjuda alkoholdrycker till den som inte fyllt 20 år, 3:9 2 st Alkohollagen. Det är dock tillåtet att bjuda den som inte uppnått föreskriven ålder på en mindre mängd alkohol under förutsättning att intag sker på platsen och under ordnade förhållanden samt det med hänsyn till den unges ålder och utveckling och omständigheterna i övrigt framstår som försvarlig, 3 kap 9 § 3 st Alkohollagen.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anskaffar, överlämnar eller bjuder på alkoholdrycker eller alkoholdryck liknande preparat i strid med 3:9 döms för olovligt anskaffande av alkohol (till böter eller fängelse i högst 2 år, om brottet är grovt, högst 4 år), 11 kap 7 § alkohollagen. Om brottet däremot skulle vara ringa, utdöms inte straffansvar, 11 kap. 10 § alkohollagen. I rättsfallet RH 2005:74 ansågs det inte vara ett ringa brott när en person köpt ut starköl till en 19 åring i juli månad när den dåvarande 19 åringen skulle fylla 20 år i juli samma år. Utköparen dömdes till penningböter.

Slutsats angående rättsliga regleringen och ditt fall

Enligt din beskrivningen verkar det som att ditt ex alltså objektivt uppfyller rekvisiten för brottet olovligt anskaffande av alkohol, eftersom han avsiktligen har köpt alkohol till eran 14 åriga dotter att bruka. Troligast är brottet inte att bedöma som ringa. Det verkar vidare inte som att det skulle röra sig om en sådan undantagssituation där det under vissa omständigheter är tillåtet att bjuda en underårig på alkohol enligt 3 kap 9 § 3 st. alkolhollagen. Främst mot bakgrunden av att dottern endast är 14 år gammal, att det rör sig om större mängder "sprit" samt att det utifrån din information inte verkar som hon brukat alkoholen i gemenskap med fadern t.ex. i hemmet (under ordnade förhållanden).

Vad händer om du anmäler? Beviskrav?

Det som händer om du anmäler, är att det kommer utredas om det finns anledning att anta ett brott begåtts och om en förundersökning ska inledas, 23 kap. 1 § Rättegångsbalken (1972:740) (RB). En förundersökning ska visa om det finns någon som kan skäligen misstänkas för brottet och om tillräckliga skäl finns för att åtala, 23 kap. 2 § RB. Tillräckliga skäl kan beskrivas som att åklagaren utifrån vad som framkommit i förundersökningen kan förvänta sig en fällande dom, objektivt sett.

Om en förundersökning inleds, kommer ditt ex troligast att inkallas på förhör. Detsamma kommer troligast att ske både för dig och din dotter, 23 kap. 6 § RB. Om förundersökningen mynnar ut till att ditt ex kan skäligen misstänkas för brottet, kommer han att delges om det, 23 kap 18 § RB. Vad som menas med skäligen misstänkt, kan man säga betyder att det finns objektiv fakta av viss styrka styrka.

Slutsats

Det är svårt för mig att förutspå exakt hur polis/åklagare kommer bedöma ärendet. Jag ser det dock som möjligt att en förundersökning kommer att inledas efter din anmälan. Jag vill vidare påpeka att det inte kommer behöva vara din uppgift att "bevisa" vad som har hänt, det är polisen/åklagarens uppgift, utan du kommer bara behöva uppge allt du vet. Du kommer säkerligen att frågas om när detta ska ha ägt rum och hur. Vidare kanske du har några sms-konversationer eller liknande med ditt ex eller med din dotter angående lagningen som du kan styrka din information med. Ett annat alternativt som kan användas som bevis är om du har pratat med någon annan om detta som kan intyga din information, kanske en kompis eller annan familjemedlem. Vad gäller ditt ex, så kan det ju vara så att han "erkänner" anklagelserna direkt, och då kommer utredningen vara enklare att utreda bevismässigt. Men hypotetiskt sätt om han inte skulle vara medgörlig, så behöver inte det betyda att det inte går att bevisa.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till, MVH

Victoria Ström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2676)
2021-10-16 Får 18-åring köpa svärd?
2021-10-16 Får man använda polisgrepp för att få med sitt barn?
2021-10-10 Är det olagligt att röja en privatpersons skyddade adress?
2021-09-30 Straffskyldighet om man inte ingriper vid nöd

Alla besvarade frågor (96381)