FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt30/11/2017

Ändring av efternamn för barn (gemensam vårdnad)

Hej!

Som gift tog jag makens efternamn, vilket vård gemensamma dotter per automatik fick.

Nu 6 år senare har jag bytat tillbaka till mitt flicknamn. Fadern vägrar skriva på papper för att lägga till mitt efternamn till dottern. Hur för jag? Behövs hans namnteckning även om hans efternamn inte skall tas bort?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i mitt svar från att ni har gemensam vårdnad om er dotter. Jag hänvisar i mitt svar till föräldrabalken (FB), den hittar du här, och till lag om personnamn, den hittar du här.

När föräldrarna har gemensam vårdnad om ett barn så betyder det att man bestämmer gemensamt i frågor som rör barnet (6 kap. 2 §, 11 § och 13 § FB). Detta kan vara alla möjliga beslut som måste fattas kring barnet, som folkbokföringsort, var barnet ska gå i skola eller barnets namn. Numera gäller lag om personnamn istället för den gamla namnlagen. Med personnamn avses enligt lagens 1 § både efternamn och förnamn. Enligt lagens 9 § så får en person byta sitt efternamn till ett dubbelt efternamn som är bildat av båda föräldrarnas efternamn. I normalfallet är det personen själv som vill ändra sitt namn som ska ansöka om det hos Skatteverket (3 §), men en person under 18 år kan inte själv ansöka. Eftersom ändring av personnamn är en sådan fråga som rör barnets personliga förhållanden så är det vårdnadshavarna gemensamt som vid gemensam vårdnad ska ansöka om ändring av namn. Detta betyder att det inte spelar någon roll att pappans namn inte ska tas bort, så länge han också har vårdnaden om barnet så måste han vara med på ansökan om ändring av namn för barnet (fram till barnet är 18 år, då kan naturligtvis barnet själv ansöka).

När föräldrarna har gemensam vårdnad över ett barn så är det viktigt att hitta lösningar för att komma överens. Man har ett gemensamt ansvar att bestämma i frågor som rör barnet. Om föräldrarna inte kan komma överens i frågor som rör barnet kan det vara bättre att en av föräldrarna har ensam vårdnad om barnet (barnet kan fortfarande ha rätt till umgänge med den andra föräldern). Ensam vårdnad går att avtala föräldrarna emellan om man kan komma överens om det (det ska isåfall godkännas av socialnämnden, 6 kap. 6 § FB), annars går det att ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten (6 kap. 5 § FB). Dock så finns det en regel i personnamnlagen (34 §) som anger att om barnet har en förälders efternamn som inte är vårdnadshavare, och barnet ska byta efternamn, så måste även den föräldern skriva under (trots att den inte är vårdnadshavare). Så om jag förstår din fråga rätt så hjälper det inte om du får ensam vårdnad, eftersom att barnet bär sin pappas efternamn så kommer han ändå att behöva skriva under ansökan för ändring av efternamn.

Svaret på ena delen av din fråga är alltså att ja, pappan till barnet måste också ansöka om ändring av efternamnet även om hans efternamn inte ska tas bort. Det bästa rådet jag kan ge dig, om du vill att din dotter ska ändra efternamn innan hon fyllt 18 år, är att du försöker att komma överens med dotterns pappa. Om det inte går så kan du ansöka hos tingsrätten om att få göra namnbytet ändå, då utreder tingsrätten om namnbytet är förenligt med barnets bästa och om så anses vara fallet så meddelas beslut om detta vilket gör det möjligt att ansöka om namnbytet utan den andra vårdnadshavarens samtycke.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma med en ny!

Vänligen,

Fanny RudénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000