Äktenskapsförord eller testamente så att barnen kan få en större del av min egendom?

2021-12-09 i Testamente
FRÅGA
Hej! Kan man formulera ett äktenskapsförord så att bara hälften av ens kapital ingår och resten blir giftorätt. Vill att barnen ska få en större del. Eller måste man då skriva ett testamente?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedan förklara skillnaden mellan äktenskapsförord och testamente. Jag tolkar din fråga som att barnen ska få en större del vid inträffande av din bortgång.


Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord har inte samma effekt som ett testamente.

Ett äktenskapsförord kan användas för att göra egendom till antingen enskild egendom eller till giftorättsgods. Makarna kan på så sätt bestämma vad som ska ingå i deras bodelning. Äktenskapsförordet ger enbart effekt vid en bodelning pga. äktenskapsskillnad och vid en bodelning under bestående äktenskap, 7 kap 3 § ÄktB. Alltså inte om en av makarna skulle gå bort.

Ett äktenskapsförord kan inte användas för att bestämma vad som ska hända med arvet efter makarnas dödsfall. Viktigt att beakta är att den efterlevande maken kommer att få ärva sådan egendom som genom lagstöd anses vara den avlidne makens enskilda egendom (detta gäller endast vid dödsfall inom äktenskap). Detta innebär att den efterlevande makan också ärver egendom som har blivit enskild genom att parterna har avtalat om det i ett äktenskapsförord. För att bestämma vad som ska hända med arvet efter makarnas dödsfall krävs det att makarna skriver ett testamente där de uttrycker sin vilja, 10 kap 1 § ÄB.

Testamente till förmån för dina barn

Då du dör kommer en bodelning göras mellan din make och ditt dödsbo, 1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB. Det som tillfaller dig i bodelningen är arvet efter dig. Så länge du lever är du fri att upprätta ett testamente för att avgöra vem som ska få denna egendom, 9 kap. 1 § ÄB.

Arvsrätten för efterlevande make går inte före ett testamente, utan det är det som står i testamentet som gäller.

Det finns tillfällen då ett testamente inte får full verkan. Ett är då en bröstarvinge klandrar testamentet då denne inte fått ut sin laglott, 7 kap. 3 § ÄB. Laglotten innebär hälften av arvslotten, 7 kap. 1 § ÄB. Detta har bröstarvingar alltid rätt till. Ett annat tillfälle som inskränker ett testamente är då den efterlevande maken inte fått ut så mycket egendom eller pengar genom bodelningen att det täcker fyra prisbasbelopp, 3 kap. 1 § andra stycket ÄB. Ett prisbasbelopp är ett fastställt belopp som används för beräkning av olika förmåner och avgifter. Prisbasbeloppet för 2021 uppgår till 47 600 kr. Om den efterlevande maken inte uppnår detta efter bodelningen har hen rätt att få ut så mycket ur arvet efter den avlidne att hen uppnår det.

Sammanfattning

Testamentet kommer att vara avgörande för hur arvet fördelas.

Du kan alltså upprätta ett testamente för att bestämma vad som händer med dina tillgångar då du dör. Eftersom du vill att ditt testamente är till förmån för dina barn kommer det ju inte inskränka deras laglott och är därför inget problem. Så länge din make efter bodelningen har tillgångar värda minst fyra prisbasbelopp är det inte heller något problem.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Om du har fler frågor eller behöver hjälp med att skriva ett testamente är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?