FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt13/02/2009

Egendom i bodelning

Jag och min man har varit gifta i 19 år och diskuterar skilsmässa. Min man har haft ett välbetalt arbete, jag har pluggat och bidragit med det jag kunnat under dessa 19 år. Jag har alltid varit den som tagit lån för att rusta upp hemma medan min man sparat pengar på eget bankkonto samt sparat en hel del på eget privat pensionsparkonto. Han säger dock att jag inte kommer att kunna räkna med att dela de pengar han sparat under våra gemensamma år. Stämmer detta? Övriga tillgångar är en bil, i hans namn och lite småören i hemmet. Vi har för övrigt 2 gemensamma barn.

Lawline svarar

Hej, Vid skilsmässa skall makarnas egendom fördelas genom bodelning. Bodelning behöver dock normalt inte ske om makarna endast har enskild egendom enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) se https://lagen.nu/1987:230. I bodelningen skall makarnas giftorättsgods ingå enligt 10 kap. 1 § ÄktB se https://lagen.nu/1987:230. All egendom som inte är enskild är giftorättsgods enligt 7 kap. 1 § ÄktB se https://lagen.nu/1987:230. Egendom kan göras enskild genom exempelvis äktenskapsförord enligt 7 kap. 2 § se https://lagen.nu/1987:230. Innebörden av dessa bestämmelser är att om ni inte har något äktenskapsförord eller din makes egendom är enskild av någon annan anledning skall den ingå i bodelningen. Vid en bodelning skall summan av makarnas tillgångar, med avdrag för skulder, läggas samman och därefter delas lika enligt 11 kap. 2-3 §§ ÄktB se https://lagen.nu/1987:230. Ovanstående bestämmelser är de grundläggande reglerna som gäller vid bodelning. Förutom dessa finns även regler om jämkning. Längden på ert äktenskap talar mot att någon allmän jämkning sker, jämför 12 kap. 1 § ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230 (denna regel tillämpas främst vid äktenskap som varat kortare än fem år). Vad gäller individuellt pensionssparande skall detta som sagt enligt huvudregeln ingå, men det kan undantas om det vore oskäligt att det ingick enligt 10 kap. 3 § 3 st. se https://lagen.nu/1987:230. Exempel på tillfällen då individuellt pensionssparande kan undantas är då ena maken har en tjänstepension, som aldrig ingår i bodelningen, och andra maken har ett individuellt pensionssparande. Det vore då oskäligt att ena maken får behålla sin pension medan den andra tvingas dela med sig. Slutligen kan tilläggas att det finns regler om underhållsbidrag i ÄktB. Utgångspunken är att var make svarar för sin försörjning efter skilsmässa enligt 6 kap. 7 § ÄktB, se https://lagen.nu/1987:230. I vissa fall kan dock ena maken åläggas att betala underhållsbidrag till den andra maken om det är skäligt med hänsyn till den andra makens förmåga och övriga omständigheter enligt 6 kap. 7 § 2-3 st. se https://lagen.nu/1987:230. Faktorer som spelar in vid bedömning av underhållsskyldighet är om andra maken är etablerad på arbetsmarknaden eller arbetat hemma under hela äktenskapet och om oförmågan att försörja sig beror på äktenskapet. Underhållsskyldighet efter äktenskap tillämpas restriktivt och det är svårt att utifrån frågan avgöra hur situationen är i ert fall. Med vänlig hälsning
Maria HolmeRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000