FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/02/2008

Arvsrätt när inbördes testamente finns

Hej! Jag skulle vilja ha hjälp med tolkningen av en mening i ett testamente. Den av oss som överlever den andre skall med full äganderätt förfoga över den avlidnes kvarlåtenskap, vare sig den består av fast eller lös egendom. När båda är borta vad gäller då? Det finns inga gemensamma barn men den ena har tre barn från ett tidigare äktenskap. Vem ärver vad?

Lawline svarar

Hej! Först och främst kan följande sägas; ärver man med full äganderätt så innebär det att man kan göra precis vad man vill med arvet, till exempel spendera det, ge bort det och testamentera bort det. Vidare utsläcker ett testamente alla arvtagares rätt till arvet, med undantag av bröstarvingar. Om den part som har tre barn från ett tidigare äktenskap avlider först så kommer barnen att ha rätt att få ut sina laglotter, vilka sammanlagt utgör hälften av partens kvarlåtenskap. Resterande tillfaller den kvarlevande parten och när sedan även denne avlider går allt som finns i boet till dennes arvingar. Då parten inte har några egna barn ärver i första hand dennes föräldrar, i andra hand dennes syskon och så vidare. Finns inga legala arvingar som kan ärva så tillfaller boet i sista hand den allmänna arvsfonden. Om däremot den part som inte har några egna barn avlider först så kommer hela dennes kvarlåtenskap att tillfalla den andra parten på grund av testamentsförordnandet. När sedan den kvarlevande parten avlider delas hela boet upp mellan partens barn, om inget ytterligare testamente skulle finnas. Ärvdabalken hittar du http://www.lagen.nu/1958:637 . Hoppas du är nöjd med svaret. Vänligen
Therese JanssonRådgivare