FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/01/2006

Bodelning giltig, gjord av bodelningsförrättare?

FRÅGA (2006-01-19 ): I äktenskapsbalken läste jag i 6§ (När bodelning har förrättats, får makarna eller en av dem ge in bodelningshandlingen till domstol för registering)..jag och mitt ex gjorde en bodelning för ca 1,5 år sedan, ingen av oss har lämnat in bodelningspapperna till domstol för registrering, min fråga..kan jag begära en ny bodelning nu?..då jag såhär i efterhand märker att saker rörande det gemensamma boendet och skulder då, hade missats att tas med. Detta p.g.a okunnighet.. MVH Joakim SVAR: I 13 kap. 6§ äktenskapsbalken (se här .) står det precis som du skriver att man får ge in bodelningshandlingen till domstol för registrering. Detta är dock ingen förutsättning för att bodelningsavtalet ska vara giltigt. Har du och ditt ex upprättat en handling om er bodelning och har båda skrivit under denna har avtalet rättsverkan och du kan således inte begära en ny bodelning. En möjlighet för dig skulle kunna vara att försöka ogiltigförklara eller jämka bodelningsavtalet men det är svårt att säga om du skulle ha någon framgång. Mvh Anna Bergman FRÅGA: Bodelningen gjordes av en bodelningsförättare där endast mitt ex var närvarande, bodelningsbeslutet är ENDAST undertecknat av bodelningsförrättaren och inte av, varken mej eller mitt ex. Pratade per telefon förra veckan med bodelningsförrättaren och ställde då samma fråga till honom, om inte avtalet måste vara undertecknat av mej och mitt ex för att ha vunnit laga kraft, enligt honom så är icke fallet, utan när 4 veckor gått och man ej överklagat beslutet skulle det vara helt giltligt..vem har rätt i denna fråga?? Som jag iaf kan uttyda av ditt svar är bodelningen ej giltlig enl lagen utan kan alltså göras om.. MVH Joakim

Lawline svarar

I din tidigare fråga lät det som om ni själva hade upprättat ett bodelningsavtal, och det var det jag utgick ifrån. Men ifall man har fått en bodelningsförättare tilldelad sig gäller särskilda regler i 17 kap. ÄktB. En bodelningsförättare förordnas av domstol på begäran av en make. Hans beslut om bodelningen skall vara skriftlig och båda makarna ska delges denna. Bodelningshandlingen behöver inte undertecknas av båda makarna, endast av bodelninsförrättaren själv. Om man är missnöjd ska man överklaga (väcka klandertalan vid domstol mot den andre maken) inom fyra veckor efter delgivningen, annars förlorar man sin rätt att väcka talan, se 17 kap 8 § ÄktB. Har du blivit delgiven den och inte överklagat, ser det dock ut som om du har förlorat din rätt... men jag tycker att det är märkligt att du inte var närvarande vid bodelningen (se 17:6). Det finns möjlighet att angripa en bodelningsförättares avgörande med extraordinära rättsmedel (resning), se 17:9 ÄktB. Om du har förlorat mycket på bodelningen råder jag dig att kontakta en yrkesjurist som kan bedöma ifall det har skett något fel eller om du har förlorat din rätt pga passivitet. Lycka till!
Anna BergmanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”