FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt27/06/2007

Åtalspreskription vid användande av falskt körkort

Jag undrar när kan preskription meddelas för brottet som kallas olaglig körning och urkundsförfalskning, falsk körkort? MVH

Lawline svarar

Åtalspreskription regleras i 35 kap Brottsbalken (BrB) och innebär att påföljd inte får utdömas för ett brott efter att viss tid passerat utan preskriptionsavbrott. Ett preskriptionsavbrott sker genom att den misstänkte antingen häktas för brottet eller delges stämning i målet. Hur lång tid som skall passera mellan den brottsliga handlingen och dess preskription kan bero på flera faktorer, men främst på hur straffskalan för det aktuella brottet ser ut. Det är det svåraste straffet som kan följa på ett brott man går efter. Hänsyn tas även till försvårande omständigheter, till exempel som att personen tidigare blivit dömd till fängelse och sedan återfallit i brott (26:3 BrB). Om jag har förstått dig rätt rör det sig om en situation där en person stoppats med ett falsk körkort och därmed gjort sig skyldig till såväl olovlig körning (3§ Lag om straff för vissa trafikbrott) som brukande av falsk urkund (14:9 och 14:1 BrB). Olovlig körning ger, oavsett om det blir att bedöma som grovt brott, inte mer än sex månaders fängelse. Urkundsförfalskning å andra sidan har en högre straffskala och kan redan vid brott av normalgraden ge två års fängelse. De olika brotten har därför olika preskriptionstider (35:1 BrB). Olovlig körning och brukande av falsk urkund preskriberas efter två år respektive fem år utan preskriptionsavbrott. Med vänliga hälsningar
Simon CarlssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”