FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt27/05/2007

Surrogat för enskild egendom i samboförhållanden

Om ett sambopar skall separera och köpt ett hus tillsammans för 10 år sedan och den ena parten på senare tid tagit en del av sina pengar för nytt kök och delvis för en ombyggnad. Pengarna ärett arv erhålletsom en skild egendom. Kan detta då åberopas vid bodelning om inget förbehåll gjorts. Vad jag förstår så skall huset likväl delas lika eller om den ena vill bokvar skall den isåfall köpa ut den andra.

Lawline svarar

I 3 § sambolagen stadgas att sambors gemensamma bostad som förvärvats för gemensam användning utgör samboegendom. Då er bostad förvärvats under den tid då ni varit tillsammans och varit ägnad för gemensam användning får den anses falla in under definitionen samboegendom. Sådan egendom skall som huvudregel då någon av samborna begär bodelning fördelas mellan dem enligt 8 § sambolagen. I lagens 4 § 3 punkt görs dock ett undantag från när sambors gemensamma bostad eller bohag inte utgör samboegendom. Där stadgas att egendom som sambo har fått genom arv och som enligt testamente förbehålls vara mottagarens enskilda inte skall utgöra samboegendom. I paragrafens 4 punkt står också att läsa att vad som trätt istället för egendom som avses i 3 punkten inte utgör samboegendom. Har således en sambo använt sin enskilda egendom och förvärvat egendom för gemensam användning skall denna inte anses utgöra samboegendom och därmed inte heller ingå i en eventuell bodelning. I detta fall kan det te sig något problematiskt då det inte går att ta fasta på viss egendom som i sin helhet motsvarar värdet för den enskilda egendomen. Det finns ingen lagstadgad regel som tar upp denna situation, varför vi istället får vända oss till den praxis som finns inom detta område. I rättsfallet NJA 1995 s. 526 berördes ett fall där två makar gemensamt hade förvärvat en fastighet. Hustrun hade använt en del av sin enskilda egendom för att täcka kostnaden för köpet. När mannen dog uppstod en tvist, mellan mannens dödsbo och den efterlevande hustrun, om den andel av fastigheten som finansierats med hustruns enskilda egendom skulle utgöra hustruns enskilda och därmed inte ingå i bodelningen. Högsta domstolen fann att den del som finansierats med enskild egendom skulle anses utgöra surrogat för den enskilda egendomen och därmed hållas utanför bodelningen. Detta fall rörde bodelning vid ett äktenskapsförhållande men en analog tolkning torde vara möjlig vid bodelning efter samboförhållanden. Kontentan av detta blir alltså att värdet av den del av fastigheten som har finansierats med egendom som varit enskild inte skall ingå i en eventuell bodelning. Vill den sambon bo kvar som inte har finansierat huset med enskild egendom skall denne kompensera den andre sambon med värdet för den del som tilldelats honom/henne vid bodelningen samt värdet för den del som utgör enskild egendom. Med vänlig hälsning
Mikael KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”