FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt20/04/2007

Surrogat för enskild egendom

Jag och min make ska skiljas efter 19 års äktenskap. Vi skrev äktenskapsförord när vi gifte oss. Där står att gåva, arv och min släktgård skall vara min enskilda egendom. Jag har under äktenskapets gång fått ärva mina föräldrar och en moster. Dessa arv fick jag för 10- 12 år sedan. En del av arven har "försvunnit" in i hushållsekonomin, en del finns kvar på samma konto, fonder etc som då arvet tillföll mig. Nu undrar jag; skall jag räkna samman arvsbeloppen och dra av summan innan vi bodelar vårt giftorättsgods?

Lawline svarar

Hej, Enligt 7 kap 2 § 1 stycket 6 punkten äktenskapsbalken (ÄB, se http://www.lagen.nu/1987:230 ) skall egendom som har trätt i stället för enskild egendom även den vara enskild. Denna regel, som behandlar så kallat surrogat, stadgar att det just är egendom, d v s tillhörighet, som träder i stället och som då skall vara enskild, och inte en viss andel eller ett visst belopp. Denna egendom kan dock bestå i pengar. För att det skall röra sig om enskild egendom får inte sammanblandning ske. Detta medför ett krav på att egendomen måste hållas avskild från resterande egendom. Detta innebär att den delen av arvet som flutit in i den gemensamma ekonomin har förlorat sin egenskap som enskild egendom, såvida inte något annat införskaffats för pengarna, som t ex tavla, vilket i sådana fall skulle kunna betraktas som enskild egendom. När det gäller pengar insatta på ett konto så behåller dessa sin egenskap av enskild egendom om de hålls på ett separat konto. I det fall pengarna har satts in på ett gemensamt konto behåller de sin egenskap av enskild egendom enbart om medelsslagen ändå hålls avskilda genom t ex bokföring. När bodelning sedan skall ske så går det lite förenklat till så att värdet av all egendom som utgör giftorättgods slås ihop efter att värdet på makarnas skulder dragits av. Denna summa delas sedan på två och sedan skall varje make erhålla egendom till värde av den summa denne tilldelats, plus för att täcka sina skulder, se närmare lagtext, ÄB 11 kap. Med andra ord skall inte arvsbeloppen dras av, utan den egendom som fortfarande kan anses vara enskild skall helt enkelt bara inte ingå i bodelningen alls. Med vänlig hälsning,
Elzbieta KaczorowskaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000