FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt25/03/2007

laglottsskyddet

Min far gick bort i höstas, 1½ år innan gav han bort allt han ägde till sin fru för att göra oss barn helt arvlösa. Är detta tillåtet? Hon fick fastigheter värda flera miljoner.

Lawline svarar

Hej! I Ärvdabalkens 7 kapitel (http://www.lagen.nu/1958:637) finns regleringen kring laglotter. Laglotten innebär hälften av arvslotten och denna andel har en bröstarvinge alltid rätt att kräva ut. Den del av kvarlåtenskapen som en arvlåtare kan förfoga över genom testamente kallas för den disponibla kvoten. Om ett testamente inkräktar på laglotten så finns det möjlighet för bröstarvingen att påkalla jämkning av detta 7:3 ÄB. En sådan möjlighet finns också enligt 7:4 ÄB om arvlåtaren under sin livstid gett bort egendom på ett sådant sätt att gåvan är att jämställa med ett testamente, om inte särskilda skäl talar däremot. Av frågan framgår inte på vilket sätt din far har gett bort egendomen, via testamente eller äktenskapsförord till exempel. I viket fall torde det finnas möjlighet att angripa gåvorna. Om det finns ett testamente skall detta klandras i enlighet med 7:3 ÄB inom sex månader från att du fick kännedom om testamentet. Klander görs genom att du ger testamentstagaren ditt anspråk tillkänna eller väcker talan mot denne. Om din far genom exempelvis äktenskapsförord eller på annat sätt har gett bort sina tillgångar skall du väcka talan inom ett år från det att bouppteckningen avslutades. Jag rekommenderar att du omgående tar kontakt med en advokat eller jurist för mer ingående rådgivning då preskriptionstiderna i ditt fall kan vara knappa och det avser stora tillgångar. Med vänlig hälsning
Lisa SwansonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?