Körkortsåterkallelse för yrkeschaufförer

Om en yrkeschaufför blir av med körkortet, vilka paragrafer ska den då åberopa för att visa på att dens framtida försörjning kommer påverkas eftersom den förlorar jobbet om den får indraget körkort osv.

Lawline svarar

Reglerna om körkortsingripande återfinns i körkortslagen och återkallelsegrunderna finns angivna i körkortslagens 5 kap. 3 § p. 1-8. Vid en körkortsåterkallelse enligt körkortslagens 5 kap. 3 § p. 1–6 ska det bestämmas en tid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas, en så kallad spärrtid. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. Återkallas körkort enligt 3 § p. 1 och det är frågan om grovt brott ska spärrtiden bestämmas till lägst ett år. Länsstyrelsen är den myndighet som fattar beslut vid körkortsingripanden. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till förvaltningsrätten. Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat. I överklagandet ska anges vilket beslut som överklagas och hur man vill att beslutet ska ändras och varför det bör ändras. Överklagandet ska ha kommit till länsstyrelsen tre veckor från det att man tagit del av beslutet. Länsstyrelsen skickar sedan överklagandet för prövning till förvaltningsrätten. Som jag förstått det kan spärrtiden vid en körkortsåterkallelse förkortas något om personen ifråga är i behov av sitt körkort i arbetet. Således borde en yrkeschaufför ha möjlighet att få sin spärrtid förkortad med hänsyn till behovet av körkortet i arbetet. Det finns inga speciella paragrafer att hänvisa till utan det man kan göra är att skriva en överklagan till förvaltningsrätten. I överklagan bör man förklara att man vill att spärrtiden förkortas på grund av att man är i behov av sitt körkort i arbetet och därtill bör man bifoga ett intyg från arbetsgivaren på att körkortet är av vikt i arbetet. Körkortslagen finner du via följande länk: https://lagen.nu/1998:488. Vänligen,
Nathalie StåhlRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning