Testamente v.s. rätt till laglott

Hur skriver man ett avtal som ger den efterlevande ett odelat dödsbo,när ena parten har barn i tidigare äktenskap?

Lawline svarar

Hej, Genom att upprätta ett testamente kan var och en bestämma hur ens kvarlåtenskap ska fördelas efter att man avlidit. Ett testamente ska upprättas skriftligen och skrivas under av två vittnen, detta framgår av 10 kap. 1 § ärvdabalken. Vittnena bör dessutom anteckna sina yrken och deras hemvist på testamentet. I 7 kap. äktenskapsbalken regleras bröstarvingars rätt till laglott. Bröstarvingarnas laglott utgör hälften av det bröstarvingarna skulle fått ärva enligt lag, eller med andra ord hälften av det bröstarvingarna skulle fått ärva om inget testamente finns. Varje bröstarvinge är garanterad att kunna få ut sin laglott, oavsett om deras föräldrar har testamenterar bort hela kvarlåtenskapen till någon annan. Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att en make kan upprätta ett testamente och testamentera allt den äger till den andra maken, men barn från tidigare äktenskap kan +alltid+ begära att få ut sin laglott. Med vänlig hälsning
Axel BonningRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”