FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/11/2006

Preskriptionstid för hyresskuld?

Jag har en fordran avseende skuld med anledning av hyresförhållande efter det att jag som privatperson hyrt ut min lägenhet i andra hand och fått hyresgästen avhyst med hjälp av kronofogdemyndigheten. Jag är nu tveksam till vilka preskriptionsregler som gäller och vill fråga följande: Jag har hos tingsrätten ansökt och fått en tredskodom gentemot hyresgästen inom två år efter vräkning och avslutat hyresförhållande. Jordabalken lär ju kräva detta. Jag har däremot inte fått betalt för min fordran. Innebär detta att jag i fortsättningen måste åstadkomma preskriptionsavbrott vartannat år (jordabalken) eller räcker det i fortsättningen med tio år (preskriptionslagen). Kan hyresgästen ev. hävda att det rör sig om en konsumentfordran med en treårig preskriptionstid?

Lawline svarar

Hej, Precis som du säger så kräver Jordabalken 12:61 § (Se http://lagen.nu/1970:994#R74) att talan väcks inom två år från det att hyresgästen lämnat lägenheten. Eftersom detta har gjorts så skall i enlighet med ett beslut i Göta Hovrätt den 13/6 1989 SÖ 344 Preskriptionslagens (Se http://lagen.nu/1981:130) preskriptionstider gälla, och alltså inte den särskilda preskriptionstiden (två år) i Jordabalken 12:61 §. Enligt Preskriptionslagens 2 § (se http://lagen.nu/1981:130)så preskriberas en fordran efter 10 år, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan. Om fordringen är att ses som en konsumentfordran är dock preskriptionstiden istället 3 år, enligt 2 § 2:a stycket (såvida det inte gäller ett löpande skuldebrev). För att fordringen skall anses vara en konsumentfordran så är det en förutsättning att du som hyresvärd agerat såsom näringsidkare. Det är endast då hyresvärden tillhandahåller lägenheter i en yrkesmässig verksamhet som denne anses vara näringsidkare. I ditt fall förefaller detta otroligt då jag förstår det som att den bostad du hyrt ut är din egen privatbostad, och att du hyrt ut den i andra hand i egenskap av privatperson. Någon konsumentfordran föreligger alltså inte, och den 10-åriga preskriptionstiden skall gälla. Regler om hur du får till preskriptionsavbrott hittar du i Preskriptionslagens 5 §. Exempel på hur preskriptionsavbrott kan ske är att gäldenären erkänner skulden genom t.ex. räntebetalning eller amortering, att borgenären gör fordringen gällande vid domstol eller att borgenären ansöker om verkställighet hos kronofogdemyndigheten, m.m. Som råd skulle jag säga att du bör kontakta Kronofogdemyndigheten för hjälp med verkställighet, om du inte redan gjort det. Du kan även för en kostnad om 500 alternativt 1000 kr (beroende på omfattning) få hjälp av kronofogden med en tillgångsundersökning av gäldenären. Du kan även för allmänna råd om preskriptionsavbrott och fordringars inkrävande besöka kronofogdens hemsida på www.kronofogden.se. Mvh,
Carl Johan ZimdahlRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”