Betalningsföreläggande

FRÅGA
Jag har fört över pengar till en person för en resa som aldrig blev av, påväg till arlanda sade personen att flyget blivit inställt. Jag skulle fått tillbaks pengarna 29/7, men när jag frågar efter pengarna får jag bara massa undanflykter till svar. Nu har hon sagt upp kontakten pga av att jag kräver att få tillbaka pengarna. Har förstått att detta inte kan polisanmälas, då det är sk. civilrättligt? Det som gick att göra var att anmäla det hela till kronofogden? Vad är chansen att fallet ogillas i en domstolsförhandling? Hört att dessa kan kosta enorma summor pengar?
SVAR
Hej,
Det stämmer att kronofogdemyndigheten (KFM) kan hjälpa till att framtvinga betalning. För penninganspråk, som är aktuellt i Din situation, går det bra att ansöka om _betalningsföreläggande_ hos KFM. Du hittar blankett för sådan ansökan på KFM:s hemsida (närmare bestämt på http://www.kronofogden.se/AnsokanBetalningsforelaggandevanlighandrackning.html). För att få använda sig av betalningsföreläggande krävs att fordringen (penninganspråket) ska vara ”förfallen till betalning”. Om Du har gett en person ett lån som ska återbetalas 29/7 -12 kan betalningsföreläggande inte bli aktuellt förrän det datumet passerats utan att återbetalning skett.

Betalningsföreläggande är särskilt lämpligt om det kan antas att penninganspråket inte kommer att bestridas. Med det menas att personen som är skyldig Dig pengar inte förnekar den skyldigheten, men samtidigt inte betalar av någon annan anledning. Efter att Du ansökt om betalningsföreläggande får personen som påstås vara skyldig Dig pengar ta del av ansökan. Om hon sedan inte bestrider ansökan inom en viss tid (vanligtvis 10 dagar) kommer KFM att fatta beslut i enlighet med Din ansökan. Om hon å andra sidan bestrider ansökan, måste Du ta ställning till om Du antingen vill släppa anspråket eller om Du vill att tingsrätten ska pröva frågan.

Väljer Du att driva frågan vidare i tingsrätt kommer det att krävas bevisning för betalningsskyldigheten, t.ex. i form av skriftliga eller muntliga avtal, vittnen osv. Den part som förlorar målet ersätter rättegångskostnaderna för motparten, och av den anledningen bör man överväga vilka möjligheter man har att bevisa betalningsskyldigheten innan man går vidare till tingsrätten. Storleken på rättegångskostnaderna varierar beroende på processens omfattning. I mål som avser ett anspråk på under 22 450 kr (ett halvt prisbasbelopp år 2012) är dock kostnaderna lite mindre än annars, eftersom motpartens kostnader för ombud inte behöver ersättas.

Chansen till framgång i en eventuell domstolsförhandling går det tyvärr inte att ta ställning till utan att vara mer insatt i situationen.

Hoppas att denna information har varit till hjälp!

Vänliga hälsningar,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kronofogdemyndigheten (538)
2022-01-22 Betalningsföreläggande
2021-12-31 Vad kan man göra för att få tillbaka sin katt?
2021-12-30 Vad gör jag när grannen olovligt nyttjar en del av min fastighet?
2021-12-21 Hur gör man om lånetagaren inte betalar tillbaka pengar?

Alla besvarade frågor (98676)