FrågaÖVRIGTÖvrigt22/04/2012

Moral turpitude vid skaffande av amerikanskt visum

Hej! Jag blev 2008-12 dömd för Bokföringsbrott med påföljd Villkorlig dom och böter. Räknas detta brott som "Moral Turpitude" av Homeland Security i USA? Kommer denna dom att försvinna från mitt namn och isf när? Planerar en tur till USA snart därav min undran. Tack på förhand Magnus

Lawline svarar

Hej och tack för en mycket intressant fråga! Angående hur länge ditt bokföringsbrott kommer finnas kvar i det svenska belastningsregistret kan följande sägas. Relevant lag är lag om belastningsregister (http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980620.htm). I 17 § stadgas tider för gallring och där framgår att villkorlig dom gallras, det vill säga försvinner från belastningsregistret, efter tio år samt att böter gallras efter fem år. Det innebär att ditt bokföringsbrott kommer gallras tidigast i december 2013 och senast i december 2018. Enligt 11 § i samma lag framgår det att utländska myndigheter (vilket exempelvis inbegriper amerikanska Homeland Security) har rätt att ta del av uppgifter i det svenska belastningsregistret. Dock förutsätts att det finns en internationell överenskommelse som är godkänd av den svenska Riksdagen vilket det rimligtvis kan antas att det finns mellan Sverige och USA. Det hittills sagda gäller svensk rätt medan det kommande gäller amerikansk rätt där informationen gällande moral turpitude är hämtat från en amerikansk byrå (Gudeon & McFadden) som är specialiserad på amerikansk immigrationsrätt. Här är en länk till en relevant artikel på deras hemsida: http://www.usvisalawyers.co.uk/article13.htm. Vad som utgör moral turpitude i enlighet med amerikansk rätt har inte tydligt preciserats i skriven amerikansk lag. Dock har det konstaterats att till exempel skattebrott (tax evasion), bedrägeri mot staten (fraud against the State) samt övriga former av bedrägeri (fraud samt false pretense) utgör moral turpitude. Det finns en risk att steget härifrån till bokföringsbrott inte är så stort. Brottets klassifikation enligt svensk rätt är inte viktig utan det är uteslutande amerikansk rätt som avgör om det aktuella brottet utgör moral turpitude eller inte. Om en person har begått ett brott som utgör moral turpitude medför detta att personen i fråga varken beviljas amerikanskt visum eller en inresa enligt det så kallade VISA Waiver Program. Sammanfattningsvis finns det en risk att ditt bokföringsbrott utgör moral turpitude men det är en mycket svår fråga. Personligen skulle jag inte köpa/planera en resa till USA och chansa på att det aktuella brottet inte utgör morale turpitude. Mitt råd är att du absolut bör kontakta den amerikanska ambassaden i Stockholm (http://sweden.usembassy.gov/)för att få råd i frågan. Bästa hälsningar //Johan Wahlbom
Johan WahlbomRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000