Väntetid för parkeringsvakt innan en bot utfärdas?

2014-07-24 i Parkeringsböter
FRÅGA |Jag har parkerat på i Malmö och betalat 30 kr i parkeringen.Parkeringen gick ut 13:35 och jag har fått bot 13:41. Jag trodde att man hade 10 minuter på sig för att komma till bilen och därför var inställd att vara på senast 1345 men när jag kommer fram så sitter redan parkeringsbot. Jag undrar om de har rätt att bötfälla med bara 6 minuter efter sluttiden?Mvh Vincent
Jennifer Rönnerhed |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline.Det finns ingen oskriven regel som säger att den som utfärdar en parkeringsbot måste vänta i 10 minuter innan de utfärdar boten. Det innebär att det finns en rätt för parkeringsvakten att utfärda en bot från den tid biljetten har gått ut. Det är förmodligen vanligt inom yrket att de väntar ett par minuter vid bilen utfall att tiden precis har gått ut, men trots det har en parkeringsvakt rätt att bötfälla 6 minuter efter sluttiden. 

LOB och körkortstillstånd?

2014-07-14 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej Jag blev omhändertagen för fylla (sk LOB) vid 3 tillfällen mellan 2007-2009, alla tre gånger var helt vanliga krogkvällar med ovanligt mycket dricka som slutade i att jag däckade i tunnelbanan eller på nattbussen på vägen hem. Jag har aldrig kört rattfull, varit aggressiv eller begått några brott. Nu ska jag ansöka om körkortstillstånd för första gången i mitt liv och är orolig att jag kommer få avslag från Transportstyrelsen pga dessa LOB:ar. Så min fråga är, behöver jag vara orolig? Dvs sparas detta i belastningsregistret och i så fall hur länge ligger det kvar? Tack för er tid!
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Efter ett omhändertagande enligt LOB skickas uppgiften till Transportstyrelsen och blir en belastning i körkortsregistret. För dig som inte har körkort men söker körkortstillstånd betyder en LOB ingenting men två LOB:ar eller flera innebär avslag på körkortstillståndet och en spärrtid på tolv månader räknat från sista LOB:en. Eftersom din senaste LOB skedde under 2009 borde detta inte påverka din ansökan för körkortstillstånd. Uppgifterna i körkortsregistret rensas efter två år. Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Återkallelse av körkort under prövotid

2014-07-04 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hej!Står det någon lag som talar om att man inte kan få tillbaka sitt körkort trots prövotid såfall kan ni länka den källan på just den lagen som säger så? Mvh tobias
Elin Dahlberg |Hej och tack för din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar över vad som gäller om du får körkortet återkallat under prövotiden. Det krävs då alltid körkortstillstånd och godkänt förarprov, d.v.s. både kunskaps- och körprov om körkortet återkallats. Detta regleras i körkortslagen. Enligt 3 kap 18 § körkortslagen gäller en prövotid av två år från dagen för godkänt förarprov. Återkallelse av körkort kan ske om något av förhållandena i 5 kap 3 § körkortslagen är för handen, såsom exempelvis hastighetsöverträdelse. Vid körkortsåterkallelsen bestäms en spärrtid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas, lägst 1 mån och högst 3 år. Nytt körkort får utfärdas endast om sökanden; har körkortstillstånd, har avlagt godkänt förarprov och om de grundläggande förutsättningarna för körkort föreligger (se 5 kap 14§ körkortslagen). I vissa fall behöver nytt förarprov  inte göras. Förutsättnignen är att körkortet har återkallats med stöd av 5 kap 3§ p. 2,3 el 4 körkortslagen och spärrtiden då bestämts till högst ett år (enligt 5 kap 14§ 2 st körkortslagen). Detta gäller dock inte om återkallelse skett med stöd av 5 kap 3 § p 1-6, under prövotiden (se 5 kap 15§ Körkortslagen).Med andra ord gäller det inte om prövotid löpte vid tidpunkten för den händelse som medförde att körkortet återkallades. Det krävs således alltid körkortstillstånd och godkänt förarprov, d.v.s. både kunskaps- och körprov om körkortet har återkallats. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Återkallelse av uppehållstillstånd efter preklusionstid

2014-07-01 i Migrationsrätt
FRÅGA |Kan Migrationsverket återkalla ett permanent uppehållstillstånd enligt 7 kap. 1§ tredje stycket UtlL (2005:716), då utlänningen har bott här i landet mer än 4 år, även om verket beviljats tillståndet på grund av falska grund?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Enligt 7 kap 1§ 3st utlänningslagen, http://lagen.nu/2005:716, (UtlL) kan migrationsverket endast återkalla ett uppehållstillstånd när utlänningen vistats i Sverige mer än fyra år om det föreligger synnerliga skäl. Vad som utgör synnerliga skäl anges i förarbetena att man till exempel haft uppehållstillstånd och varit folkbokförd i Sverige, men att man i realiteten visats långa perioder utomlands och därför inte fått någon anknytning till Sverige. Ett annat skäl kan vara att man har uppehållstillstånd i ett annat land och att verkställighet kan ske dit. Brottslighet kan inte utgöra synnerliga skäl, men om man är ensamstående och har avtjänat ett långt fängelsestraff under de fyra åren kan ens anknytning anses vara svag och återkallelse kan ske på den grunden. Om det inte föreligger synnerliga skäl kan uppehållstillståndet inte återkallas efter de fyra åren och graden av vilseledande vid de oriktiga uppgifternas lämnande ska inte tillmätas någon betydelse för frågan om synnerliga skäl föreligger eller inte.Hoppas du har fått svar!

Fri rörlighet för personer inom EU

2014-07-15 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Var gift med en Svensk i 11 år och skilde mig 8 år sedan och jag bodde kvar i Sverige. Flyttade till London i Januari 2014 och nu ville jag återvända till Sverige, uppgav nya adressen i London till myndigheterna. Får jag återvända.
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga,Det är mycket som jag inte kan besvara på utan att veta mer om dig. Jag berättar därför lite allmänt vad som gäller.Alla EU-medborgare har rätt att stanna tre månader i ett annat EU-land. Man har rätt att få stanna längre ifall man kommer till landet för att:- Arbeta eller driva eget företag- Studera- Leva som pensionärMen får även stanna längre än tre månader om man är självförsörjande.Jag skulle råda dig att höra av dig till svenska myndigheter för att kontrollera allt!Med vänliga hälsningar,

Omprövning/överklagan av beslut (CSN)

2014-07-12 i CSN
FRÅGA |Hej San Ar det mojlgt att fa CSN att ta tillbaka sitt beslut om omedelbar betalning pa natt satt? Jag vill betala tillbaka min skuld men kan inte betala hela skulden och kan daremot betala manadsvis. CSN bryr sig inte mycket om mitt fall och vill att jag betalar orimmliga summor. Vad kan man gora? Var snall och emaila. Tack sa mycket for hjalpen
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!Det är möjligt för en förvaltningsmyndighet att ompröva ett beslut den tidigare meddelat, om det kan ske utan att det blir till nackdel för någon enskild part, i det här fallet du. Detta framgår av förvaltningslagen (1986:223) 27 § 1 st. Antingen kan myndigheten ex officio (på egen hand) ompröva beslutet eller så kan du begära att så ska ske.Du har också möjligheten att överklaga beslutet. I korthet innebär detta att du till beslutsmyndigheten (här CSN) skickar en skrivelse som anger vilket beslut som du vill ska ändras och hur du vill att ändringen ska se ut (förvaltningslagen 23 § 1 st.). Vad överklagandet mer precist ska innehålla och vart exakt det ska skickas ska framgå av beslutet du fått. Om CSN av ditt överklagande finner att beslutet var oriktigt kommer det att omprövas. Om inte, vidarebefordras överklagandet till förvaltningsrätten som då kommer att pröva det.Har du fler frågor är du välkommen att ställa dessa här!MVH

Skydd mot kroppsvisitering?

2014-07-03 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Det har kommit nya regler i Världschackförbundet. De säger bl.a. att vid tävlingar kan arrangören utföra kroppsvisitering på de tävlande för att finna mobiltelefoner som kan användas för att fuska. Är det tillåtet för privatpersoner att utföra kroppsvisitation? Är det tillåtet för offentligt arrangerade evenemang ställa som villkor att de deltagande skall acceptera kroppsvisitering? Jag trodde att grundlagen gav oss rätt att inte bli kroppsvisiterade.
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Precis som du säger är varje svensk medborgare - liksom utlänning som vistas i Sverige - skyddad mot kroppsliga ingrepp såsom kroppsvisitering. Detta framgår av regeringsformen 2 kap. 6 §. Detta skydd gäller dock enbart i förhållande till det allmänna. Svenska staten kan alltså inte utan stöd i annan lag utföra kroppsvisitation gentemot den enskilde. Däremot är det tillåtet för en privat organisation att uppställa ett sådant villkor för att få deltaga i ett visst arrangemang.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

När krävs serveringstillstånd?

2014-07-01 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej, Vi kommer inom vår förening tillsammans med några andra föreningar att ha en icke vinstdrivande tillställning på vår fotbollsplan här i bygden. Vi kommer att sälja alkohol till självkostnadspris och min fråga är därför behövs det tillstånd för detta och i så fall hur går vi tillväga? Tacksam för svar.
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som huvudregel krävs serveringstillstånd vid försäljning av alkohol för förtäring. Serveringstillstånd krävs dock inte om följande punkter är uppfyllda:1. serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, 2. serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna och 3. serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.Så som jag tolkar din fråga verkar det som om tillställningen inte är begränsad till ett slutet sällskap (punkt 1) och därmed krävs serveringstillstånd från din kommun. Ansökningsblanketter för serveringstillstånd finns på din kommuns hemsida.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,