Föd i Sverige - en fördel vid ansökan om uppehållstillstånd?

2014-09-18 i Migrationsrätt
FRÅGA |Min fästman är född i Sverige, men de flyttade tillbaka till Makedonien där han bor fortfarande. Vi har ansökt om att bli sambo, men migrationsverket har inte ens registrerat in vår ansökan och det har gått två månader. Jag undrar bara har han en fördel för att han är född i Svergie?
Sofia Linder |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. De enda som har ovillkorlig rätt att vistas i Sverige är svenska medborgare, övriga personer behöver ansöka om uppehållstillstånd. Att vara född i Sverige innebär ingen förändring av detta eller någon fördel. Har han ansökt om uppehållstillstånd för att inleda ett samboförhållande med dig är det den grunden som Migrationsverket ska bedöma.

Notarius publicus bevittna dokument

2014-09-13 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Hej! Jag, min syster och kusin har tre dokument som vi behöver få bevittnat av en notarie? Hur går jag tillväga? Dokumentet är på tyska, måste det översättas? Tacksam för svar!
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att få dokument bevittnade av en notarius publicus så kan du vända dig till rättsenheten på Länsstyrelsen i det län du bor. Länsstyrelsens rättsenhet har en förteckning med de personer som har blivit utsedda till notarie publicus i just ditt län. Huruvida dokumentet måste översättas eller ej beror på vilken typ av dokument det rör sig om. I och med att du inte har specificerat detta i din fråga så råder jag dig att kontrollera denna uppgift i samband med din kontakt med rättsenheten. Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Uppehållstillstånd efter giftermål i Sverige

2014-09-11 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, jag är svenskmedborgare sedan 1998. Min fru är inte det. Hon var här på arbetsvisum och hon har ett pågående fall som hamnat hos förvaltningsrätten. Vi gifte oss i sommras och jag undrar nu hur man ska gå tillväga så att hon får permanent uppehållstillstånd ? Sker detta per automatik eftersom hon är gift med en svensk medborgare eller måste vi ansöka om det ? Tack på förhand.
Sofia Linder |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fru får inte per automatik uppehållstillstånd för att hon har gift sig med dig som är svensk medborgare, utan det är något hon måste ansöka om hos Migrationsverket. Hon kan ansöka via internet, och handläggningstiden är då något kortare än annars. Enligt huvudregeln måste man ansöka om och ha beviljats uppehållstillstånd innan man kommer till Sverige. 

Bryta mot föreskrifter och allmänna råd

2014-09-10 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |När en myndighet, meddelat föreskrifter med stöd i en lag, är det då olagligt att inte följa dessa föreskrifter? Ex Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt, som bygger på Djurskyddslagen.
Katarina Andersson |Hej!Tack för din fråga! En föreskrift är olika detaljregler som en myndighet kan utfärda. Dessa föreskrifter ska följas och du kan drabbas av olika påföljder om du bryter mot dem. Dock är det inte alltid förenat med straff att bryta mot en föreskrift. Allmänna råd är endast rekommendationer och inget du måste följa.Vänliga hälsningar,

Vård av barn

2014-09-14 i Försäkringskassan
FRÅGA |Hej! Jag är gravid. Jag arbetar på ett hotell men jag har inte fastanställning. Jag undrar vem betalar om barnet är sjuk och jag kan inte arbeta eftersom sörjer för barn. Vart måste gå jag för att få hjälp?
Lovisa Hedlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När ditt barn är sjukt och du måste stanna hemma för att ta hand om det kallas det "vård av barn" eller "vab". Du får då en tillfällig föräldrapenning. Pengarna administreras och betalas ut av Försäkringskassan. Du kan läsa mer på Försäkringskassans hemsida: http://www.forsakringskassan.se/privatpers/foralder/barnet_sjukt/. Vänligen

Vistelse i Sverige då man ansökt om uppehållstillstånd pga anknytning

2014-09-12 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det i praktiken går att söka uppehållstillstånd för sambo när man befinner sig i Sverige (utan att omfattas av undantagskraven), hur kan myndigheterna kontrollera att man befann sig utanför Sverige vid ansökandet? Jag har hört om folk som stannat i Sverige under hela väntetiden och hämtat ut UT-kortet utan att någon lyft på ett ögonbryn.
Sofia Linder |Hej, och tack för din fråga. Enligt huvudregeln ska uppehållstillstånd ha ansökts om och beviljats innan inresan i Sverige. Ansökan om uppehållstillstånd pga. anknytning kan göras via internet, efter att ansökan skickats in ska dock både anknytningspersonen i Sverige och personen som ansöker om uppehållstillstånd intervjuas. Anknytningspersonen intervjuas på Migrationsverket i Sverige, och den som ansöker om uppehållstillstånd på ambassaden i hemlandet, sökanden måste alltså åka till hemlandet vid någon tidpunkt under ansökningsförfarandet. En ansökan om ett nytt visum kommer sedan att avslås på grund av att sökanden har ett pågående ärende och därmed avsikt att stanna i Sverige. Behöver sökanden däremot inget visum för att resa in, t.ex för att det fortfarande finns ett giltigt uppehållstillstånd på någon annan grund är det ju möjligt att det fungerar att åka tillbaka innan ansökan har gått igenom.Man kan också beviljas att ansöka från Sverige om synnerliga skäl föreligger eller om det är förenligt med barnets bästa, t.ex. om sökanden och anknytningspersonen har eller väntar barn tillsammans. Också sökanden från EU som inte kvalificerar för uppehållsrätt och har ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning har rätt att vistas i Sverige under Migrationsverkets handläggning.

Fråga om uppehållstillstånd pga anknytning

2014-09-11 i Migrationsrätt
FRÅGA |Jag har hört att det har börjat ta längre tid att ansöka uppehållstillstånd pga anknytning hos migrationsverket, samt att reglerna har skärpts. Bland annat ska det ta längre tid om sökanden åker tillbaka till sitt land och söker uppehållstillstånd därifrån pga anknytning. Stämmer det, och finns det någon tidsgräns när det ska vara bestämt? Jag har också hört att det är viktigt att dela hushåll när man ansöker om det i Sverige. Hur allvarligt tas det kravet med i beräkningen, om man har som mål att flytta ihop med inte absolut direkt?
Sofia Linder |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ingen skärpning av reglerna om uppehållstillstånd på grund av anknytning har skett på senare tid. Huvudregeln har under väldigt lång tid tillbaka varit att uppehållstillstånd måste vara beviljat innan man kommer till Sverige, se utlänningslagen 5 kap. 18§, vilket innebär att man måste åka tillbaka för att skicka in en ansökan. Undantagen från huvudregeln, dvs. de tillfällen då man får ansöka om uppehållstillstånd fast man redan befinner sig i Sverige, är av väldigt olika karaktär men generellt sett kan man säga att om grunden för uppehållstillstånd har med samboende att göra och man har rätt att ansöka från Sverige så förutsätts det nog att man faktiskt bor ihop och inte bara kan komma att göra det i framtiden. Vad gäller väntetiderna hos Migrationsverket så är de för närvarande 11 månader om man skickar in sin ansökan via webben.

Författningars dignitet

2014-09-08 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA |Anta att det skulle visa sig att konsumentköplagen innehåller en bestämmelse som står i strid mot en bestämmelse i trafikförsäkringsförordningen. Vilken av de båda bestämmelserna skall domstolen tillämpa? Varför?
Katarina Andersson |Hej!Tack för din fråga. Inom juridiken har olika regler olika stor betydelse. Författning har störst dignitet, det vill säga är av största betydelse. Grundlagar, lagar, förordningar och föreskrifter är alla författningar som har olika betydelse vid rättstillämpningen. Viktigast är grundlagarna, medan föreskrifter är den minst viktiga författningen. Om en författning av högre rang är i konflikt med en författning av lägre rang, ges författningen av högre rang företräde. I ditt exempel betyder att om en bestämmelse i trafikförsäkringsförordningen strider mot en regel i konsumentköplagen, är det konsumentköplagen som får företräde, i och med att den har större dignitet. Med vänliga hälsningar,