Sekretess vårdnadstvist

2015-06-30 i Sekretess
FRÅGA |Hej.Jag vart anmäld av skolsköterskan att jag misshandlar min son (aldrig hänt )Vart förundersökning som dock lades ner pga vittnet som min son uppgav sa samma som jag att pojken hoppa på min rygg för busa då jag tappa balansen.Tror det är pappan som ligger bakom allt detta för få enskild vårdnad.När jag försöker få ut elevhälsojournalet hänvisar skolan på sekretess o lika med polisen då jag ville ha kopia på utredningen. Polisen ringde idag sa att hon skulle rekommendera att jag EJ får dem pga kan vara underlag i vårdnadstvist.Har jag verkligen ej rätt få ut dessa??Först oskyldigt anklagad för sen skyller alla på sekretsess.. Hur är oddsen få dem om jag överklagar?Mvh Pernilla Forssell
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För elevhälsan som bedrivs på dagens skolor råder en presumtion om sekretess vilket framgår av 23:2 offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Det betyder att sekretessen kring din sons journal endast för röjas om din son eller någon närstående inte lider men av att uppgiften röjs. Den medicinska grenen av skolväsendets elevhälsa omfattas dock inte av bestämmelsen ovan utan av 25:1 OSL men samma presumtion råder, nämligen sekretess om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Du kan alltså inte få ut din sons journal hursomhelst eftersom han eller någon närstående till honom kan lida men av utlämnandet. Vad som är betydande men och hur mycket som krävs är olika från fall till fall och en individuell prövning görs för varje enskild situation.Du misstänker att sonens pappa försöker få ensam vårdnad om er son och om så skulle vara fallet blir det tal om en vårdnadstvist som ska lösas. Ett ärende har då tagit sin början som du är part i. Enligt 10:3 OSL har du rätt till partsinsyn vilket betyder att du har rätt att få ta del av de handlingar som har inkommit i ärendet och därmed ha rätt till insyn i handläggningen. Om det har gått så långt i ditt fall vet jag inte men om så skulle vara fallet har du rätt till insyn och sekretessen upphävs gentemot dig.Hoppas ovan angivna svar gav dig vägledning i frågan!Med Vänliga Hälsningar,

Om mellannamn och efternamn

2015-06-30 i Myndigheter
FRÅGA |Hej! En vän till mig har båda sina föräldrars efternamn och för några dagar sen så diskuterade vi hur det blir med hennes barns efternamn. Låt säga att hennes fullständiga namn är "Anna Sofia Nilsson Pettersson" Hon sa då att hon bara ville att hennes barn skulle få namnet Nilsson och jag har för mig att det inte går att ha två efternamn i Sverige och att Nilsson är ett mellannamn, som alltså inte "ärvs" av barnen. Hon hävdade därmed bestämt att enbart namnet "Sofia" är ett mellannamn och resten efternamn och att hennes barn därmed skulle kunna få heta Nilsson i efternamn. Hur ligger det till egentligen? Kan ett mellannamn ärvas av barnen?
Sara Welin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Vi kan börja med att reda ut ditt exempel där namnen "Anna Sofia" i det här fallet är förnamn, "Nilsson" är mellannamn och "Pettersson" är efternamn. Du har en korrekt uppfattning om att det endast är möjligt att ha ett efternamn. Huvudregeln om hur det går till när ett barn ska få ett efternamn anges https://lagen.nu/1982:670#P1S1. Om båda föräldrarna heter samma sak i efternamn får även barnet heta det. Om föräldrarna har olika efternamn får barnet heta det som dess äldre syskon heter, enligt 2 st. Om föräldrarna har olika efternamn, men barnet inte har något äldre syskon, ska barnet få det efternamn som har anmälts till Skatteverket inom tre månader från födseln, detta enligt 3 st. Föräldrarna kan välja att ge barnet ett efternamn som någon av dem hade som ogift. Om ingen anmälan görs anses barnet genom födseln ha förvärvat moderns efternamn. Så om din väninna vill att hennes barn ska heta Nilsson är det möjligt om hon anmäler detta till Skatteverket. Men det är alltså inte så att hennes barn ärver det namnet "automatiskt", utan om ingenting görs kommer barnet få heta Pettersson. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Besöksvisum

2015-06-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej. Jag är en utländsk medborgare med fast uppehållstillstånd sen 5 år tillbaka.Jag skulle vilja bjuda hit min bror, som kommer från ett land i Sydamerika, över hit på semester i en månad.Kommer han beviljas turistvisum?Han (och jag med för den delen) var här i Sverige 2007 och sökte asyl. Vi fick avslag, och han dröjde sig kvar ca 6 månader efter det innan han reste tillbaka till vårt land. Han har inte varit här i Sverige sedan dess och det finns ingen anledning att tro att han vill stanna längre eftersom han numera har ett väldigt välbetalt jobb och en högt uppsatt position i sitt land. Är det värt att nämna att han varit här tidigare? Mvh. Sal
Sedja Abed Ali |Hej och tack för din fråga!Den lag som är tillämplig vid frågor om uppehållsrätt och uppehållstillstånd är utlänningslagen (2005:716) (UtL)Av 5 kap 10 § framgår att ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som önskar vistas här i landet för arbete, studier, besök eller för att bedriva näringsverksamhet. Regler om visering finnes i 2 kap UtL. Av 3 § UtlL framgår att en utlänning som reser in i eller vistas i Sverige ska ha Schengenvisering eller nationell visering. De regler som gäller för att beviljas visum för att besöka släkt och vänner finner du på migrationsverkets hemsida via denna länkhttp://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Besoka-Sverige/Besoka-slakt-och-vanner.htmlVänligen,

Lärare frågar om privatliv

2015-06-29 i Sekretess
FRÅGA |Hej! Jag har ett litet problem som jag inte riktigt vet hur man ska hantera. Det är så att jag gick ut gymnasiet för ett tag sedan och nu har min gamla lärare börjat fråga andra elever från min gamla klass om mitt privatliv? Exempelvis att han sitter och frågar min kompis vad som hänt i mitt gamla förhållande och suttit cirka en timme och pratat med mitt ex om det gamla förhållandet med hans nya flickvän. Det går självklart att utveckla det här, men kortfattat så ligger det till såhär. Får verkligen en lärare gå in och verkligen snoka såhär i ens privatliv? Han är ju trotsallt lärare och jag vet inte om sekretesslagen omfattar detta. Tack på förhand! Mvh
Viktor Wihlstrand |Hej och tack för din fråga!Ditt problem ser inte ut att falla inom tillämpningsområdet för någon bestämmelse som förbjuder din gamla lärares beteende. Bestämmelserna om sekretess till skydd för enskild i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 23 kap. omfattar inte det ovan beskrivna problemet. Givetvis är det problematiskt att han “snokar” i ditt privatliv, men så länge han inte förolämpar eller förtalar dig på något sätt så finns det inte mycket att göra rent rättsligt. Om han däremot skulle baktala dig eller förolämpa dig på annat sätt, kan han göra sig skyldig till förtal eller förolämpning enligt Brottsbalken (BrB) 5 kap. 1-3 §§.

Parkeringsböter

2015-06-30 i Parkeringsböter
FRÅGA |Hej!Fått en kontrollavgift då jag parkerade på en plats med skylten "P-skiva 4 timmar 07 - 22 övrig tid avgift".Kom dit 21.00 och skulle stå över natten, betalde därför avgift för 24 timmar direkt och la aldrig upp någon P-skiva, jag hade ju ändå betalt.Överklagade och fick svaret "det är ett villkor att man vid uppställning på denna plats har P-skiva då parkeringsbristen är begränsad 07 - 22. Kontrollavgift utfärdad 21.00 då gäller inte löst avgift"Några tips eller bara betala och se glad ut?Enligt deras tänk blir det ju hursom omöjligt att parkera 24 timmar, hade jag satt P-skiva på 21.00 hade ju tiden ändå varit utgången när jag hämtade bilen dagen efter.Tack på förhand
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Tyvärr finns det nog inte så mycket att göra. Ur din fråga förstår jag det som att anledningen till att parkeringen inte är avgiftsbelagd 24-timmar är att just den parkeringen är välanvänd och de vill att fler ska ha möjlighet att bruka den, därav en begränsning på 4 timmar med p-skiva. Av denna anledning är det inte möjligt att betala för parkeringen kl. 7-22, utan enbart använda p-skiva. De vill som du säger undvika att man står där i 24 h. Det är dock olyckligt att det går att betala för parkeringen trots att en sådan avlagd avgift inte är giltig. Detta skulle du kunna påpeka hos parkeringsbolaget, dock tror jag inte att du kommer ha någon större framgång med invändningen, men det kan vara värt ett försök.Du har möjlighet att ta ärendet till tingsrätten men i längden blir det troligtvis billigast och minst tidskrävande är att helt enkelt betala p-boten och gå vidare.Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning

2015-06-30 i Migrationsrätt
FRÅGA |Hej, det är så att min man har ansökt om uppehållstillstånd här i Sverige (från Tunisien) och får därför inte komma till Sverige tills ett beslut har fattats. Det är så jag har fattat det enligt utlänningslagen. Men han har ett visum till Frankrike som gäller i alla Schangen länderna inkl. Sverige för ett helt år, får han då komma hit med detta visum? Jag vill också fråga hur stor chansen är att man kan få förtur ifall man mår psykiskt dåligt av detta som har lett till ett skadebeteende, om man dessutom har intyg som bekräftar detta? Finns det något lagligt stöd för detta? Om det inte ger möjlighet till förtur finns det stöd som tillåter honom att komma till Sverige under handläggningstiden?
Sedja Abed Ali |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Den lag som är tillämplig är utlänningslagen (2005:716). Av 5 kap 18 § UtL framgår att en utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan.Det finns dock undantag från huvudregeln vilka anges i 18 § 2 st UtL. Undantagen som anges i lagrummet är följande:1. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd här som flykting eller annan skyddsbehövande enligt 1 § eller kanbeviljas uppehållstillstånd här med stöd av 21 kap. 2, 3 eller 4 §,2. utlänningen med stöd av 6 § bör beviljas uppehållstillstånd här,3. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som beviljats en utlänning med familjeanknytning med stöd av 3 § första stycket 1 eller 2 b eller 3 a § första stycket 1 eller andra stycket,4. utlänningen kan beviljas eller har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd här med stöd av 15 §,5. utlänningen enligt 3 § första stycket 1–4, 3 a § första stycket 1–4 eller andra stycket har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där,6. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd med stöd av 3 § första stycket 5,7. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som med stöd av 10 § har beviljats en utlänning i fall som avses i 6 kap. 2 § första stycket,8. utlänningen kan beviljas uppehållstillstånd enligt 15 a eller 15 d §,9. utlänningen med stöd av 10 § har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier och antingenslutfört studier som motsvarar 30 högskolepoäng eller fullföljt en termin vid forskarutbildning, 10. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd enligt 2 a eller 2 d §, eller 11. det annars finns synnerliga skäl.Huvudregeln är alltså att den som vill bo med någon i Sverige, ska ansöka om uppehållstillstånd från sitt hemland eller det land där denne har tillstånd att bo samt att tillståndet ska vara klart innan inresan till Sverige om inte något av undantagen är uppfyllda. Det skadebeteende du uppger att din make har drabbats av kan möjligtvis falla under punkten 11 ''det annars finns synnerliga skäl''. Detta är en grund som migrationsverket får ta ställning till och pröva och ansökan måste därför göras till migrationsverket. Tack för din fråga och lycka tillVänligen,

Bestridande av lag

2015-06-29 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej!Kan man bestrida en lag?Detta gäller lagen om gallring av belastningsregister. Kan man på något sätt bestrida lagen i rätten om man lyckas bevisa att belastningsregistret kommer ha en stor negativ effekt på framtiden?
Fabian Lidåkra |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Generellt sett är det möjligt att bestrida en lag, däremot krävs starkt stöd för detta i överordnad lagstiftning. Exempel på överordnad lagstiftning är EU-rätt (fördragen, direktiv och förordningar) samt svensk grundlag (regeringsformen m.fl.). Att en lag ogiltigförklaras händer väldigt sällan och går då ofta via EU-domstolen. Rent generellt sett är det sällan värt att driva en process för att ogiltigförklara en lag då lagstiftaren näst intill alltid har en starkt grund till varför lagstiftningen ser ut som den gör. Dessutom tar man hänsyn till överordnad lagstiftning. Innan en lag blir till ses den över av Lagrådet som i sådant fall kommenterar att lagen strider mot överordnad lagstiftning och lagen blir då inte till. Just att en lag skulle ha en negativ effekt är inget starkt argument. I så fall måste man argumentera för att lagen på något sätt strider mot till exempel artikel 7 i EU-stadgan, rätten till privatliv.Sammanfattningsvis är det alltså väldigt svårt, näst intill omöjligt, att bestrida en lag men i undantagsfall kan det gå.Vänlingen,

Överklaga länsstyrelsens beslut

2015-06-29 i Förvaltningsrätt
FRÅGA |Hur går man tillväga för att få ett felaktigt djurförbud borttaget? och få tillbaka djuren ?Vi har bildbevis, filmer och intyg från olika personer som kan intyga att djuren var välmående och friska. Det är massa lögner i länsstyrelsens såkallade utredning :/
Viktor Wihlstrand |Hej och tack för din fråga!Förvaltningslagen (FL) är tillämplig på länsstyrelsens beslut, se FL 1 §. Enligt FL 22 § får den som beslutet angår överklaga beslutet om det gått denne emot, vilket innebär att ni bör ha rätt att överklaga länsstyrelsens beslut i detta fall. Enligt efterföljande paragrafer prövas ett överklagande av allmän förvaltningsdomstol. Det skriftliga överklagandet lämnas dock in till den myndighet som meddelat beslutet, alltså länsstyrelsen i detta fall. Enligt FL 23 § 2 st. ska överklagandet ha kommit in till den beslutande myndigheten senast tre veckor från det att den klagande fick del av beslutet. Om överklagandet inkommit för sent kommer det att avvisas enligt FL 24 §. Ett undantag i FL 24 § 2 st. stadgar att överklagandet inte ska avvisas om myndigheten lämnat felaktiga upplysningar angående överklagande av beslutet. Om en myndighet meddelat ett uppenbart felaktigt beslut kan myndigheten själv ändra sitt beslut enligt FL 27 §. Detta får inte ske till nackdel för någon enskild. Denna bestämmelse innebär att länsstyrelsen själv kan ompröva sitt beslut om ni visar att beslutet är uppenbart felaktigt. Här gäller ingen tidsfrist likt den vid överklagande.