Tillåtet att brygga eget vin?

2014-11-23 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur det ligger till i alkohollagen, får man brygga eget vin om man är över 18 eller hur är det egentligen? Tycker att man läser olika vart man än kollar. Mvh
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns många uppfattningar om vad som är tillåtet och inte tillåtet när det kommer till att brygga egna alkoholhaltiga drycker. För att få reda på vad som faktiskt gäller så får vi granska alkohollagens inledande kapitel. En av anledningarna till att det finns så pass skilda uppfattningar är att det finns olika regler för olika spritdrycker, och i första kapitlet i alkohollagen finner vi ett flertal definitioner. I 1 kap 7§ (se https://lagen.nu/2010:1622#K1P7S1) beskrivs vin som en alkoholdryck framställd genom jäsning av druvor, samt att alkoholhalten inte får överstiga 22% för att det ska kategoriseras som vin. Detta är vanligtvis inte ett problem eftersom att jästsvamparna inte överlever alkoholkoncentrationer över 16%, men starkare vin kan skapas genom att man tillsätter sprit i vinet. Ett sådant vin med tillsatt sprit får alltså som högst ha en alkoholhalt på 22% för att fortfarande i lagens mening kunna kallas för vin.För att få svar på frågan om vad som är tillåtet att tillverka och inte, så får vi gå vidare till andra kapitlet i lagen. I 2 kap 3§ framgår att varken vin, folköl, starköl eller liknande jästa alkoholdrycker som huvudregel  får tillverkas utan givet tillstånd. I andra stycket stadgas dock att detta inte gäller för tillverkning i hemmet för eget behov. Som ett sammanfattande svar på din fråga, så är det alltså tillåtet att i hemmet och för eget bruk tillverka vin som har en lägre alkoholhalt än 22%.Med vänliga hälsningar,

Byta efternamn på barn efter nytt äktenskap

2014-08-11 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej. Jag har en son på 4 år. Jag o hans mor är skild idag, och hon har träffat en annan kille. Dom pratar om giftemål, och mitt ex prata på ifall våran son skulle byta efternamn eftersom hon kommer att göra de. Har hon rätt att ordna till de själv eller, utan att låta elak, kan jag hindra att hon byter efternamn på sonen? Vi har gemensam vårdnad.Mvh r
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Enligt 5 § namnlagen är det möjligt att få sitt efternamn bytt till ett namn som en förälder har förvärvat genom ett äktenskap, om den vari äktenskapet ingås med samtycker till det. Här utgår jag helt enkelt från att mannen som din före detta fru planerar att gifta sig med kommer att samtycka till att din son tar dennes efternamn. Det är med andra ord lagenligt att din son får dennes efternamn efter de (din före detta fru och dennes nya) ingått äktenskap.Dock, eftersom att er son är fyra år gammal krävs det enligt 48 § namnlagen att ansökan om namnändring görs av barnets vårdnadshavare. Eftersom att ni har gemensam vårdnad om er son så krävs det enligt 6 kap. 13 § FB att ni ihop ansöker, eller i vart fall att det finns ett samtyckte till ansökan (vilket ska vara skriftlig, 49 § namnlagen).Som jag förstår det krävs med andra ord ett skriftligt samtycke från dig där det framgår att du samtycker till att er son får ett nytt efternamn. För att således "hindra" din före detta fru, så ger du inget sådant samtycke.Hoppas mitt svar var till någon hjälp. Tveka inte att höra av dig om du har fler frågor.Med vänlig hälsning,

När krävs serveringstillstånd?

2014-07-01 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej, Vi kommer inom vår förening tillsammans med några andra föreningar att ha en icke vinstdrivande tillställning på vår fotbollsplan här i bygden. Vi kommer att sälja alkohol till självkostnadspris och min fråga är därför behövs det tillstånd för detta och i så fall hur går vi tillväga? Tacksam för svar.
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som huvudregel krävs serveringstillstånd vid försäljning av alkohol för förtäring. Serveringstillstånd krävs dock inte om följande punkter är uppfyllda:1. serveringen avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer, 2. serveringen sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna och 3. serveringen äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.Så som jag tolkar din fråga verkar det som om tillställningen inte är begränsad till ett slutet sällskap (punkt 1) och därmed krävs serveringstillstånd från din kommun. Ansökningsblanketter för serveringstillstånd finns på din kommuns hemsida.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Nedsättning av ekonomiskt bistånd

2014-06-29 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej! Är det i enlighet med lagar och bestämmelser om socialtjänsten vid beräkningen av ekonomiskt bistånd räknar lån eller bidrag från släkt eller vänner (eller välgörenhetsorganisationer) som inkomst, och i motsvarande mån minskar ned på biståndet?
Matilda Hellström |Hej och tack för din fråga!Rätten till ekonomiskt bistånd regleras i 4 kap 1§ socialtjänstlagen, http://lagen.nu/2001:453, (SoL). Där står det att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd. Av detta framgår att hjälp med stöd av SoL är subsidiär i förhållande till andra biståndsformer. I begreppet "tillgodosedda på annat sätt" inkluderas såväl samhälleliga som privata åtgärder, så till exempel socialförsäkringar, allmän sjukvård ingår, men också anhörigas insatser. Det är alltså helt i enlighet med lagen att man minskar det ekonomiska biståndet när personen i fråga kan få medel från anhöriga och organisationer.Hoppas du har fått svar!

Stifta lag i strid med annan lag

2014-11-10 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Är det möjligt för en kommun eller region i Sverige/EU att införa en lag som strider mot den statliga lagen?
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Nej, en kommun/region kan inte utfärda föreskrifter som strider mot den nationella lagstiftningen, enligt principen om lex superior. Såvida inte författningen med högre rang uttryckligen säger att andra författningar har företräde så gäller grundlag (t.ex. Regeringsformen) framför vanlig lag (t.ex. brottsbalken), som gäller framför förordning (d.v.s. bestämmelser från Regeringen), som gäller framför myndighetsföreskrift (t.ex. föreskrifter från kommunala nämnder).Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Skydd mot kroppsvisitering?

2014-07-03 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Det har kommit nya regler i Världschackförbundet. De säger bl.a. att vid tävlingar kan arrangören utföra kroppsvisitering på de tävlande för att finna mobiltelefoner som kan användas för att fuska. Är det tillåtet för privatpersoner att utföra kroppsvisitation? Är det tillåtet för offentligt arrangerade evenemang ställa som villkor att de deltagande skall acceptera kroppsvisitering? Jag trodde att grundlagen gav oss rätt att inte bli kroppsvisiterade.
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Precis som du säger är varje svensk medborgare - liksom utlänning som vistas i Sverige - skyddad mot kroppsliga ingrepp såsom kroppsvisitering. Detta framgår av regeringsformen 2 kap. 6 §. Detta skydd gäller dock enbart i förhållande till det allmänna. Svenska staten kan alltså inte utan stöd i annan lag utföra kroppsvisitation gentemot den enskilde. Däremot är det tillåtet för en privat organisation att uppställa ett sådant villkor för att få deltaga i ett visst arrangemang.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Skatteåterbäring, försörjningsstöd

2014-06-30 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej,Jag sökte runt men jag hittar inte rätt information om vad anses som inkomst? Jag har en bekant som har fått återbetalning av skatt och socialtjänsten har dragit av återbetalning av skatt summa från hans försörjningsstöd.
Denise Peters |Hej och tack för din fråga! Just din fråga har precis avgjorts i kammarrätten i mål nr 6107-13. Man kom här fram till att just återbetalning av skatt ska tas med i beräkningen för försörjningsstödet. Man motiverar detta med att rätten till bistånd inte är villkorslös, utan inträder först när den enskilde inte kan tillgodose sina behov på annat sätt och av denna anledning ska alltså den inkomst som skatteåterbäringen utgör tas med i beräkningarna.  I vanliga fall beräknar man försörjningsstödet på de ekonomiska förhållanden som råder månaden före den månad som beräkningen avser men eftersom att skatteåterbäringen är en inkomst man kan förutse  så godkänner Kammarrätten ett annat beräkningssätt då det fortfarande står i linje med Socialstyrelsens allmänna råd.  Att Socialtjänsten dragit av återbetalning av skatt är alltså korrekt.

Amerikanskt medborgarskap

2014-06-07 i Allmänt om lagar och regler
FRÅGA |Hej,Min fru var i USA 2006 när hon var gravid. Hon fick problem med graviditeten och blev kvar tills vår son föddes. Vinfick med oss en amerikansk födelseattest. När vi kom hem till Sverige ordnade vi med Svenskt medborgarskap och ett Svensk pass. Vi har länge funderat över att ordna med det Amerika medborgarskapet och ett Amerikanskt pass. Vi har dock inte lyckats lista ut hur man går tillväga. Jag skulle vara tacksam för,lite vägledning i att ordna amerikanskt pass. Med vänlig hälsning, Patrick
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Då din fråga berör amerikansk rätt får jag hänvisa dig till amerikanska myndigheter.Du hittar information och regler gällande amerikanskt medborgarskap på Bureau of Citizenship and Immigration Services och US State Department - Frequently asked questions about dual citizenship. Du kan även kontakta den amerikanska ambassaden i Stockholm för mer information. Vänligen,