Skadeståndsansvar som kattägare

2014-06-13 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vår katt har attackerat grannens hund som därefter behövde veterinärvård. Är vi skyldiga att betala de kostnader som inte täcks av hans djurförsäkring?
Lovisa Hedlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline. Enligt lagen om tillsyn av hundar och katter 1 § ska katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Hundägare har ett strikt ansvar för skador orsakade av hunden, det vill säga oavsett om de vållat skadan eller inte enligt 19 §. Denna paragraf kan dock inte tillämpas på kattägare. Där gäller istället skadeståndslagen, https://lagen.nu/1972:207. Enligt 2 kap 1 § ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar person- eller sakskada ersätta skadan. Det krävs alltså att ni agerat uppsåtligen eller vårdslöst över tillsynen av katten, något som troligtvis blir svårt för er granne att bevisa eftersom det är han som har bevisbördan för att ni varit vårdslösa. Vänligen

Skadegörelse, narkotikabrott och skadestånd för skada.

2014-06-11 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej Jag har en som berör mig och min man, (jag har lämnat in stämningsansökan gällande skilsmässa) Efter många år av slitage i vårt äktenskap, beslutade jag mig för att lämna min man. Efter ett år utan "varandra", kom vi fram till att vi skulle "bo" under samma tak, när vi kom fram till att vår sommarstuga behövde rustas och Renoveras för försäljning. När han insåg ( vilket jag poängterat både verbalt och skriftligt)att det aldrig skulle bli så att vi skulle bli ett par igen, får han ett raseriutbrott, när jag är på besök hos en bekant. När jag kommer hem, är ALLA mina kläder ituklippta, det han inte "orkade" klippa itu, hällde han fotogen på. Han hade tagit mina mediciner, vilket i sig är det värsta, de är extremt viktiga för mitt välbefinnande. Jag ringde polis, fick beskedet att jag kunde att kort, eftersom larmoperatören inte visste om lokalpolisen var "intresserade" av att köra till mitt hem. Jag har alltså dokumenterat allt. Lång inledning, till liten fråga... Nu till frågan: Hur rubriceras detta?Försäkringsbolaget, Folksam, täcker inga kostnader för förstörda kläder, eftersom försäkringstagarna bor på samma adress, kan det stämma? Han har jo faktiskt förstört MINA kläder samt vår gemensamma bostad. Tacksam för svar....
Simon Adolfsson |Hej. Din bostad och dina kläders förstörelse skulle kunna klassas som skadegörelse enligt 12:1 BrB. Beroende på skadans omfattning är det möjligt att det skulle kunna klassas som grov skadegörelse enligt 12:3 BrB.Beroende på om dina mediciner klassas som läkemedel eller inte, kan ett brukande av dessa innebära att han begått narkotikabrott, se NSL 1 § st.1 p. 6 samt  NSL 8 §, när han tog dina mediciner. Vad gäller försäkringen är det olika villkor som gäller mellan olika bolag. Ett exakt svar på din fråga kan jag inte ge eftersom att jag inte vet vilken hemförsäkring ert hem hade tecknat. Det jag däremot kan göra är att ge ett exempel där villkoren inte hade täckt skadegörelse av egendomen. Här är ett utdrag ur ett vanligt försäkringsvillkor (hemförsäkring):"A11. Vi ersätter stöld och skadegörelse om gärningsmannen olovligen tagit sig in i bostad. Har gärningsmannen tagit sig in med nyckel gäller försäkringen endast om han obehörigen innehade nyckeln. Har han blivit insläppt gäller försäkringen endast om han använt tvång eller hot för att komma in."Som du ser täcker försäkringen stölder och skadegörelser endast då gärningsmannen berett sig tillträde till bostaden obehörigen. Försäkringspengar hade med denna försäkring inte betalats ut i ditt fall, då det förefaller som att din man haft nyckeln lovligt. Det som du däremot absolut bör göra, även om polisen inte skulle ta hand om ditt ärende, är att civilrättsligt få ersättning för dina skador. Tillämplig lag är då skadeståndslagen som behandlar skadestånd på grund av skador orsakade av en skadevållare. Där bedömer jag dina utsikter till skälig ersättning för dina kläder och hus till mycket goda. Till detta föreslår jag att du kontaktar en praktiserande jurist. Hoppas mitt svar gav dig lite klarhet i frågan.Mvh, 

Halkat i simhall - skadestånd?

2014-05-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej min vän halkade idag i en trappa ner i en barnbasdäng i en simhall och skadade handen så svårt att hen fick flera frakturer. Hen är sjukskriven i minst tre veckor, kanske mer eftersom handen ev ska opereras för att bli helt återställd. På simhallen, som drivs av ett privatägt företag, sade man att det inte var första gången någon halkat i just den trappen, att det hänt flera gånger förut och att "vi borde ha ett halkskydd där". Det ska tilläggas att min vän inte var det minsta oaktsam eller oförsiktig. Finns det någon möjlighet att utkräva skadestånd av företaget som driver simhallen för vållande till kroppsskada och utebliven inkomst?
Thomas Borgenfalk |Hej,Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.När det gäller skadestånd vid halkskador är det svårt att sia exakt om hur en domstol skulle döma. Företaget som driver simhallen har naturligtvis ett ansvar att minimera risker för att badgäster skadar sig när de vistas i lokalen. Om de brister i detta ansvar kan de bli skadeståndskyldiga. När man gör bedömningen om företaget brustit i sitt ansvar tar man hänsyn till flera faktorer. Några av dessa är hur stor risken var att någon skulle halka, hur allvarligt en person i sådant fall kan tänkas skada sig, hur stora möjligheter det fanns att vidta åtgärder för att förhindra skadan etc. Det ska även finnas ett tydligt samband mellan det brustna ansvaret och den uppkomna skadan.I det här fallet talar det faktum att företaget kände till hur halt det var till er fördel. Dessutom hade man ett förslag på en enkel åtgärd (halkskydd) som man borde ha vidtagit men inte gjort. I andra vågskålen får man lägga omständigheter som att det väldigt lätt blir halt i simhallar och att det finns en känd halkrisk. Om det finns tydliga skyltar som varnar för halka kan detta vidare begränsa företagets ansvar. Kanske krävs det inte att alla ytor är täckta av halkskydd?Sammantaget skulle jag göra bedömningen att chanserna att få ett skadestånd är ganska goda. Detta främst eftersom skadan skedde i en trappa i simhallen, en plats där risken för stora personskador är överhängande. Vidare hade företaget enkelt kunna minimera risken genom att placera halkskydd vid den kända farozonen. När man har låtit bli att göra det har man brustit i sitt ansvar. Det har direkt lett till att din vän (förutsatt att hen inte var oaktsam och tex sprang ned för trappan) halkade och skadade sig. Således föreligger skadeståndsskyldighet.Skadeståndet kan omfatta både läkarkostnader och utebliven inkomst om det inte betalas från annat håll. Än en gång ska det poängteras att sådana här bedömningar är svåra och det är osäkert hur en domstol skulle döma. Allra helst får man titta om det finns liknande fall och hur de bedömdes. Mitt tips är att ni skickar ett skriftligt krav till företaget och ber dem kontakta sitt försäkringsbolag. Då kommer en skadehandläggare att göra en liknande bedömning som jag gjort (fast utförligare). Naturligtvis är det upp till företaget om de vill utnyttja sin försäkring eller ej men det kan vara en bra väg att gå.Relevant lagtext hittar ni https://lagen.nu/1972:207.Lycka till och hoppas din vän tillfrisknar snart!Vänliga hälsningar

Ersättningsskyldighet vid orsakande av skada

2014-05-24 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Kom från systembolaget med en flaska rödvin i påsen. Handtagen går sönder, påsen i backen och flaskan gick sönder. När jag slängde påsen en papperskorg stänkte det vin på en kvinnas ena sko. Är jag skyldig att ersätta henne för detta? Tacksam för snabbt svar! Sofie
Mikael Stade |Hej Sofie och tack för din fråga! Situationer som dessa regleras i skadeståndslagen. ( https://lagen.nu/1972:207 ) Där anges att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar annan sakskada ska ersätta skadan. Först måste alltså avgöras om hon har blivit utsatt för en skada. Av din berättelse framgår inte hur mycket vin det rörde sig om eller om det gick att skölja bort. Jag utgår därför från att skon har blivit förstörd. En skada är alltså orsakad.Nästa fråga är om du har orsakat den genom oaktsamhet eftersom jag utgår från att du inte gjorde det uppsåtligt. Här behöver jag i regel mer uppgifter för att kunna ge ett klart svar men frågan som ska besvaras är om du har varit vårdslös vid ditt agerande. Svårigheten ligger just i att bedöma om det föreligger vårdslöshet och adekvat kausalitet - det vill säga orsakssamband mellan din vårdslöshet och skadan.Denna bedömning görs i flera steg men det huvudsakliga är om du har varit tillräckligt uppmärksam och vidtagit de åtgärder som krävs för att undvika att en skada uppstår. Att slänga en påse full med vin i en soptunna när någon står i närheten innebär en risk för att denna person får vin på sig och sina kläder. Det framgår inte om du har tagit hänsyn till detta och agerat för att undvika det. Sammantaget så kan du tvingas betala ersättning för den skada som har uppkommit hos henne. Men detta förutsätter att du har varit vårdslös, utifrån din berättelse kan jag inte ge dig ett klart svar men det finns en ganska stor chans för att du kommer tvingas ersätta henne. Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.Vänligen,

Skadestånd då hund dödats av annan hund

2014-06-12 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Mina två små hundar (en tik och en hane ) blev attackerade av en amstaff när min dotters pojkvän gick ut med dem på promenad . Min dotters pojkvän hann ta upp våran gravida hund under tiden amstaffen sprang mot honom och han ramlade på gräsmattan med våran tik i hamnen. Amstaffen ihälbet min hanhund . Kvinnan som var ute med amstaffen istället för att ta taget på sin hund sprang iväg från brottplatsen . Hennes partner kom med en kompis för att stoppa amstaffen men det har redan varit försent. Min hanhund avled på plats.Han var inte försäkrad under senaste året . Detta skedde inom en bostadsområde där det står tydligt på en skylt att hundar ska hållas kopplade . Min dotters pojkvän sprang för att hämta min dotter och hon ringde och anmälde händelsen till polisen . Efter ca 4 timmar kom polisen och gjorde ett förhör med kvinnans partner , min dotter och hennes pojkvän. Vi försökte lösa ersättning/skadestånd frågan emellan oss men den misstänkte sa till mig via en telefonsamtal samt sms att utredningen är avslutad , att deras sida fick betala böter till polisen och att de tänker inte ta ansvaret längre samt att de blev kontaktade av någon att jag håller på att bedra dem. Jag ringde polismyndigheten och frågade om saken , där blev jag informerad att polisen tog aldrig emot några pengar från den/de misstänkta och att dem hade inte dömt den/de till böter . Därför har jag bestämt mig att gå med det till tingsrätten . Och jag skulle vilja veta vilka rättigheter jag har som en målsägare /ägare till den avlidna hunden . Kan jag ansöka om skadestånd via tingsrätten även om min hund hade inte försäkring ? Polisen sa att jag kunde även ta skadestånd via Kronofogden men när jag ringde blev jag tillsagt att få ett beslut /dom först från tingsrätten och sedan skicka vidare. Den misstänkte är en EU medlem . Hur kan jag hantera det hela ifall de misstänkta bestämmer sig för att lämna Sveriges gränser för att inte ta ansvaret för vad deras hund gjorde mot min yorkshire terrier? Och om de misstänkta ljuger till mig ska jag också ta det i min stämningsansökan som jag skickar till tingsrätten eller inte ? I utredningspappret som jag fick en kopia av står det ingenting om kvinnan som gick ut med amstaffen och hennes partner står som vittne ....räknas det som att de har gett felaktigt information till polisen eller kan även anhörig till den misstänkta anses som vittne ? Tack för all tid. Jag behöver verkligen hjälp . Jag vet inte hur jag ska börja och jag har förlorad för mycket för att ge upp nu .
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för att Du vänder dig till Lawline!Vill börja med att beklaga din förlust. Om än det inte kan kompensera saknaden av din hund har Du, förutsatt att din redogörelse för händelsen är riktig, rätt till skadestånd. Lagen om tillsyn över över hundar och katter ålägger ägaren eller innehavaren av en hund ett strikt ansvar för den skada denna tillfogar annan (se 19 § nämnda lag). Innebörden av detta är att ägaren eller innehavaren oavsett vållande (ung. i vad mån denne bidragit till skadans uppkomst) är skyldig att ersätta den skada som uppkommit. Därmed har Du, även om ägaren till hunden skulle ha försökt hindra händelsen, rätt till skadestånd. Vidare bör nämnas att förekomsten av försäkring är utan betydelse för skadeståndsskyldigheten likväl som ev. böter den skadeståndsskyldiga hade kunnat få betala inte påverkar skadeståndet (böter betalas till staten som en form av påföljd).Eftersom djur i juridisk mening utgör saker är förlusten av din hund att anse som en sakskada, närmare bestämt totalförstörelse av sak. Detta innebär att Du/Ni har rätt till ersättning för hundens marknadsvärde, ev. veterinärskostnader vilka inte överstiger en normal nivå (relativt höga kostnader godtas då det rör sig om djur) samt andra kostnader hänförliga till förlusten av hunden (kostnader Du/Ni inte hade haft om skadan ej inträffat) (se 5 kap. 7 § skadeståndslagen).Något skäl till att jämka (nedsätta) ersättningen på grund av eget vållande kan inte utläsas av din redogörelse då inget indikerar att den som hanterat din hund skulle ha haft någon skuld till det inträffade. Skadeståndet bör därför till fullo motsvara dina/era kostnader, förutsatt att ingen annan jämkningsgrund aktualiseras (se 6 kap. 1 och 2 §§ skadeståndslagen).Vad gäller utkrävandet av ersättningen finns, som polisen påtalat, alltid möjligheten att ansöka om betalningsföreläggande (lämpligheten av detta kan dock ifrågasättas då kravet på ersättning är tvistigt). I korthet innebär detta att Du hos kronofogden ansöker om att den skadeståndsskyldiga skall tvingas utge ovan berört skadestånd till dig. Skulle vederbörande inte bestrida ditt krav får Du en exekutionstitel (ung. ett avgörande vilket kan ligga till grund för verkställighet) vilken kronofogden kan hjälpa dig att verkställa. Bestrids däremot kravet överlämnas ärendet till tingsrätten. (För en mer ingående beskrivning se detta svar på en snarlik fråga.)Att ansöka om stämning i domstol bör, även utan föregående ansökan om betalningsföreläggande, vara möjligt då den skadeståndsskyldiga klargjort att hon inte har för avsikt att betala dig frivilligt, men jag skulle inte rekommendera dig att göra detta på egen hand utan att först ha rådgjort med en sakkunnig jurist och kan inte inom ramen för denna tjänst ge någon ingående hjälp i frågan annat än att hänvisa till det som skrivits ovan. Tid hos jurist kan bokas här.Bor den skadeståndsskyldiga i annat EU-land blir utkrävandet av ersättningen genom såväl betalningsföreläggande som dom aningen mer komplicerat, varför jag skulle rekommendera dig att kontakta Kronofogden för att reda ut alla omständigheter i denna del. Deras hemsida finner du här.Slutligen vill jag tillägga att ev. vittnesmål från den skadeståndsskyldigas partner inte tillmäts någon större betydelse vid huvudförhandlingen (bevisvärdet är nära noll) då denne och den skadeståndsskyldiga kan sägas ha ett gemensamt intresse i saken (ed får inte ens avläggas av denne, vilket följer av 36 kap. 13 § 2 st. rättegångsbalken). Du behöver därför inte oroa dig särskilt för förekomsten av lögner från dennes sida i bevismässigt hänseende.Lagen om tillsyn över hundar och katter finner du här, skadeståndslagen här och rättegångsbalken här.Vänligen,

Skyldig att betala skadestånd

2014-06-08 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |vår son som är 17 år har erkänt ett antal brott som skadegörelse och allmänfarlig vårdslöshet, det var 3 till personer inblandade, 2 st under 15 år, 1 var över 18 år. Är inte alla skyldiga att dela på skadeståndet?
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!De personer som var under 15 år vid tillfället för händelserna är inte att se som straffmyndiga och kan således inte dömas till någon påföljd för brottet/brotten, se 1 kap. 6 § brottsbalken.Nu vet jag inte hur långt man har kommit i det här ärendet. Normalt sätt inleds en förundersökning, som antingen leds av åklagaren eller polismyndigheten, och som kan resultera i att åklagaren åtalar en eller flera personer för olika begångna brott. Alternativt kan utfallet bli att ärendet läggs ned. Väcker åklagaren åtal är nästa steg att det hålls en huvudförhandling i tingsrätten. Finner rätten då att någon/några ska stå till svars för de begångna brotten, så kan det bli aktuellt att rätten utdömer något form av skadestånd. Avslutningsvis vill jag bara säga att din sons erkännande inte är bindande för rätten, utan vid huvudförhandlingen får detta erkännande enbart en bevisverkan. Rätten måste alltså pröva fallet i sin helhet vid huvudförhandlingen och utifrån det som där kommer fram avlägga dom.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning, 

Katt har orsakat skada, skadestånd?

2014-05-26 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej min katt har blivit påhoppad 3ggr av grannkatten och biten så illa att den behövt vetrinärvård, dränage i såren,mediciner osv, det har kostat runt 2000 kr varje gång, iförrgår hände det igen... Nu undrar jag ifall man kan begära skadestånd eller liknande? Grannen har inte betalt en krona och som sagt nu är det fjärde gången det händer, alltså 8000 kr är vi uppe i, plus lidande....:-( Våren katt har knappt vågat sig ut på dessa 2 år och i förrgår satt hon på våren trappa och blir attakerad.... Har kattägare inget ansvar för sin katt?? Mvh en ledsen o fattig kattägare
Delpak Sandy |Hej och tack för din fråga!Det finns en lag som reglerar sådana situationer nämligen lag om tillsyn över hundar och katter, se här. Enligt 1 § i nämnda lag har kattägare ansvar för att deras katt inte ska orsaka skada. För hundar gäller att deras ägare har ett strikt ansvar och blir därmed skadeståndsskyldiga för alla skador deras hund orsakar, enligt 19 § lag om tillsyn över hundar och katter. Detta gäller inte för katter utan då är istället 2 kap. 1 § skadeståndslagen (se här) tillämplig. För att din granne ska bli skadeståndsskyldig krävs att han eller hon har orsakat skadan genom uppsåt eller vårdslöshet. Det blir svårt att bevisa från din sida. Med vänliga hälsningar

Anhörigersättning vid personskada som lett till döden

2014-05-21 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |I ett uppmärksammat mål som pågår nu så har anhöriga till en avliden person krävt skadestånd. Dessa anhöriga är offrets barn, sambo, syskon och föräldrar. Skadeståndslagen (5:2 st 2) säger att endast personer som är berättigade till underhåll eller på annat sätt är berroende av den avlidnes försörjning ska få skadestånd. Dessa är ju barnen och sambon. Varför kan då de andra söka skadestånd?
Sofia Jonsson |Hej och tack för din fråga!Enligt 5:2 skadeståndslagen ska det när personskada lett till döden betalas ersättning för:1. Begravningskostnad och, i skälig omfattning, annan kostnad till följd av dödsfallet,2. förlust av underhåll,3. personskada som till följd av dödsfallet åsamkats någon som stod den avlidne särskilt nära.Vad du skriver står i 5:2 2 st och gäller bara för p. 2 (förlust av underhåll). Detta kan bara ges till de efterlevande som enligt lag hade rätt till underhåll av den avlidne eller som på annat sätt var beroende av honom/henne för sin försörjning.Ifall man inte uppnår vad som står i 5:2 2 st kan man alltså inte få skadestånd för förlust av underhåll, men man kan ändå få för begravningskostnad (p. 1) och personskada (p. 3). Exempel på personskada kan vara att en som stod den avlidne särskilt nära drabbats av psykisk chock pga dödsfallet. En som stod den avlidne särskilt nära kan t ex vara: make, sambo, barn, föräldrar och syskon.Med vänliga hälsningar,