Skadeståndsskyldighet för stannande av hiss?

2014-04-10 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag undrar om man kan bli skadeståndsskyldig om en hiss stannar p.g.a. varor råkar kom åt väggen under färden? Hissen saknar innerdörrar och korg. Ingen skada på hissen har uppstått.
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor om skadestånd regleras i Skadeståndslagen. En direkt förutsättning för att skadeståndslagen ska vara tillämplig är att antingen en personskada, sakskada eller förmögenhetsskada har uppstått, vilket framgår av 2:1-2 i lagen (se https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1). Begreppet personskada är precis vad det låter som, nämligen skada som har drabbat en person fysiskt eller psykiskt. Sakskada innebär en skada som har skett på antingen lös eller fast egendom, medan en förmögenhetsskada är en rent ekonomiskt skada som skett utan inblandning av våld eller att det har skett en sakskada, t.ex. att en person blir av med pengar genom bedrägeri eller förskingring. Vidare krävs det även att en skada har orsakats uppsåtligen eller av vårdslöshet. För förmögenhetsskador krävs det dessutom att de har vållats genom brott. I den situation som du beskriver så har hissen stannat på grund av att varor råkat komma åt vägen under färden, men i övrigt verkar ingen skada på hissen ha uppstått. Då ingen form av skada har uppstått så finns det inte heller någon anledning att utge skadestånd enligt skadeståndslagen. Den händelse att hissen står stilla under en kortare period på grund av incidenten innebär knappast att varken skyldighet att utge eller rätt till skadestånd föreligger för någon part. Med vänliga hälsningar, 

Rätt till skadestånd vid hundattack?

2014-04-06 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hejsan. Min dotter var ute och gick med våran hund i koppel när plötsligt grannens hund som var lös gick till attack mot våran hund. Det blev ganska små skador på min hund som jag kunde ta hand om själv utan veterinärbesök, men min hund som har varit världens finaste familjehund innan har nu blivit aggressiv och kan bli tvungen att avlivas. Så nu undrar jag om han kan vara skyldig mig ersättning? Hans hund är oförsäkrad, så det måste ju vara han personligen som inte haft sin hund kopplad som skall stå för skadorna då eller?
Johan Olsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundägare har vad som inom skadeståndsrätten kallas för strikt ansvar för sina hundar, vilket framgår av 19§ lag om tillsyn över hundar och katter (se https://lagen.nu/2007:1150#P19S1). Det strikta ansvaret innebär att ägaren till en hund blir skyldig att ersätta skadan som hunden orsakar, oavsett om ägaren varit vållande till skadan eller ej. Om hunden orsakar en skada så spelar det alltså ingen roll att ägaren har gjort allt i sin makt för att försöka förhindra skadan. I ert fall blev hunden, som var försedd med koppel, attackerad av grannens lösspringande hund. Det är tydligt att det är grannens hund som har orsakat skadan, vilket följaktligen innebär att grannen i egenskap av hundägare blir ersättningsskyldig för de skador som uppstått. I juridisk mening så klassificeras husdjur som lös egendom, hur okänsligt det än låter. Det innebär att skadeståndslagen blir tillämplig, eftersom att hundens skada då räknas som en sakskada. Av 2:1 skadeståndslagen (se https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1) framgår det att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en skada ska ersätta skadan. Varken uppsåt eller vårdslöshet behöver dock styrkas i detta fall, då grannen är ersättningsskyldig oavsett vilket på grund av det strikta ansvaret. I 5:7 skadeståndslagen finns det beskrivet hur skadestånd ska betalas ut för sakskador. Skadeståndet ska bland annat omfatta ersättning för sakens värde, reparationskostnad och värdeminskning, vilket innebär att ni har rätt till ersättning för den kostnad som skadorna på hunden har inneburit. Själva angreppet i sig verkar lyckligtvis inte ha inneburit några allvarliga skador på hunden eftersom att du, så som du beskriver, själv kunde ta hand om skadorna utan veterinärbesök. Om angreppet inte innebär värre skador än så är antagligen den ekonomiska skadan för liten för att kunna kompenseras. Om det däremot skulle vara så olyckligt att ni blir tvungna att avliva hunden på grund av att den blivit aggressiv efter angreppet är situationen en annan. Enligt 5:7 har ni då rätt till en ersättning för sakens värde, i detta fall hundens liv. Det är givetvis omöjligt att värdesätta ett husdjur på ett sätt som motsvarar dess känslomässiga värde. Lagen har inte heller några direkta bestämmelser om hur ett sådant belopp ska beräknas. Huvudregeln för ersättning vid en totalskada sägs dock vara densamma som gäller för försäkrad egendom, det vill säga återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk. Hur mycket det faktiskt innebär för en hund är en fråga som jag inte kan svara på, men jag återfann en artikel från 2009 där en hundägare i en liknande situation berättigades 10 000 kr i skadestånd för sin avlivade hund. Den artikeln hittar du här: http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/skadestand-efter-jenkas-dod(1614016).gmAngående din fundering om grannens hund var försäkrad eller ej, så är det irrelevant i frågan om ert skadestånd. Grannen blir i och med angreppet skadeståndsskyldig gentemot er, och huruvida hans försäkring täcker skadan eller inte är en fråga för hans privata ekonomi som inte påverkar er rätt till betalning. Med vänliga hälsningar, 

Skadestånd vid tjänstefel.

2014-04-02 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej!Jag skickar med en länk som handlar om mig och min son. Skulle vara tacksam om den lästes då jag funderar på att ansöka om skadestånd. Tror ni att det finns en chans att få skadestånd med tanke på den psykiska påfrestningen det innebar när kommunen gjorde tjänstefel? Hur ska man formulera sig och hur mycket ska jag yrka på?Vore tacksam för svar!Vänligen,http://www.jonkopingsposten.se/artikel/20664/hon-brot-ihop-i-vantan-pa-hjalp#.Up1wCMRWz0s
Christopher Escalante |Hej!Jag har läst den artikel du har länkat.Lawline är en tjänst som främst är till för att sänka trösklarna till något som för många är främmande och upplevs svårt. Detta innebär dock att det finns en gräns där det inte är optimalt att vi ger råd, jag anser att ditt problem överskrider en sådan gräns. Tolka nu inte detta som att vi inte uppskattar din fråga och andra liknande frågor. Vi hjälper gärna i den mån vi kan. Jag anser dock att din fråga är så komplicerad att den rådgivning vi kan ge inte kommer vara tillfredsställande, utan att du bör vända dig med din fråga till en yrkesverksam jurist. Med förhoppning att du ska finna en lösning,Vänligen,

Skadeståndsansvar för kattägare

2014-03-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Hej!Våra grannar har fått leriga fotavtryck av en katt på motorhuven och på framrutan samt små repor som de anser att de måste slipa bort. De anser också att det är vår katt som har orsakat skadan, vilket kan vara vår katt eller lika gärna en annan katt i området. De anser att vi ska hålla vår katt borta från deras tomt eller hålla den instängd och att vi ska betala reparationskostnader av deras bil annars kommer dem stämma oss påstår dem. Vi anser att vi inte kan hålla katten instängd men att vi kan försöka schasa iväg den om vi ser att den går åt deras håll och att dom gärna får schasa iväg den och att vi inte är skadeståndskyldiga till att betala för reparation av deras bil.
Farhad Niroumand |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Enligt 1 § lag om tillsyn över hundar och katter har du som kattägare ett ansvar att hålla din katt under sådan tillsyn som förebygger att skador vållas. Din granne kan hävda att du är skadeståndsskyldig genom vårdslöshet. Det är emellertid din granne som måste bevisa att det är just din katt som orsakat skadan och att skadan uppkommit på grund av din vårdslöshet, exempelvis bristande tillsyn över din katt. Att släppa ut din katt torde ej anses vårdslöst. Med vänlig hälsning,

Skadestånd via ansvarsförsäkring i hemförsäkringen för hundbett

2014-04-10 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, jag fyller tjugo i sommar och blev den 15 mars hundbiten i ansiktet av en nära kompis hund. jag har fått ärr i pannan och under vänstra ögat av hundens tänder, hunden bet av vänster näsvinge helt och hållet så den låg på golvet, åkte till akuten med näsbiten i plastpåse med is, de sydde fast biten men nu tre veckor senare har vävnaden dött och näsbiten har ramlat av helt, det blir plastikoperation. Finns det någon sorts skadestånd jag kan få ut utan att jag behöver bli ovän med min vän?
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter har en hundägare s.k. strikt ansvar över sin hund, se 19 § https://lagen.nu/2007:1150. Att ansvaret är strikt innebär att ägaren blir skadeståndsskyldig för skador som hunden orsakar oavsett om han eller hon har orsakat skadan, dvs. oavsett uppsåt eller oaktsamhet.De flesta har en ansvarsförsäkring i sin hemförsäkring som omfattar hundägarens skadeståndsskyldighet mot den skadelidande, dvs. din väns skadeståndsskyldighet gentemot dig. Mitt råd är att ni undersöker om din vän har en ansvarsförsäkring som täcker skadeståndsskyldigheten och att ni i sådant fall anmäler skadan dit och låter försäkringsbolaget bedöma om din vän är skadeståndsskyldig. Lycka till!Vänligen,

Hundägare och strikt ansvar

2014-04-03 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vad gäller nu mera om en familjehund attackerar en inbrottstjuv i hemmet? Är det någon skillnad om det varnas för hunden på skyltar?
Farhad Niroumand |Hej,Som hundägare har du ett strikt ansvar för vad din hund gör. Om din hund attackerar en inbrottstjuv så kan du bli skadeståndsskyldig enligt 19 § lag om tillsyn över hundar och katter. Men det är därmed inte uteslutet att det kan finnas skäl att jämka ett ev. skadestånd enligt skadeståndslagen p.g.a. medvållande från inbrottstjuvens sida. Att du har varningsskyltar gör ingen skillnad. Med vänlig hälsning,

Beräkning av ränta

2014-03-31 i Ränta
FRÅGA |Hej! Kan ni hjälpa mig räkna ut räntan åt mig med exakt belopp, Det gäller ett skadestånd pga misshandel och olaga hot. Beloppet är 38000 kr och ränta enligt 6§ räntelagen från och med 20140122 fram till 20140331. Har kollar på kronofogdens sida och försökt skriva in där, men jag förstår inte.. Många tack!
Linda Davidsson |Hej och tack för din fråga!Beräkning av ränta görs enligt 6 § räntelagen, se https://lagen.nu/1975:635 . Referensräntan, som bestäms av Riksbanken enligt 9 §, ska adderas med 8 procentenheter. För tillfället ligger referensräntan på 1 procent, vilket gör att den totala räntan blir 9 procent (1+8). Lägg märke till att Riksbanken fastställer referensräntan två gånger om året (1 januari och 1 juli) och siffran kan därmed förändras om du väntar med betalningen till senare tillfälle. Du hittar den aktuella referensräntan på Riksbankens hemsida http://www.riksbank.se/ .Du kan själv räkna ut hur stor räntan blir på Kronofogdemyndighetens hemsida http://www.kronofogden.se/Berakningavskuldranta.html . Skriv i 38 000 i beloppsrutan, 9 (eller annat procenttal om referensräntan hunnit ändras) i procentuell ränta, 140122 som datum i rutan betecknad fr.o.m. (ÅÅMMDD) samt 140331 i t.o.m. (ÅÅMMDD). Kryssa därefter i vanlig ränta som ränteberäkningsalternativ. Om du skulle betala idag (140331) skulle räntebeloppet utgöra 655.50 kr och den totala utbetalningen blir därmed 38655.50 kr. Vänligen,

Påkörd hund - vems ansvar?

2014-03-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |För 2 veckor sen när min man åkte hem från jobbet en fredagskväll(regnade) så körde han på ett djur. Han visste inte om det va en hund eller en varg. Men till slut så fick vi veta att det va en hund som han körde på. Polisen sa att min man behöver inte känna att det va hans fel . Att det är hundägarens fel och min man ska inte bli ersättnings skyldig till detta. Men nu ikväll så fick min man ett sms av hundägaren som säger att om min man kan kolla på sin bilförsäkring om han har nån ersättning och om han har det så skulle hundägaren betala självrisken för det hade nåt försäkringsbolag sagt . För denna hundägare har visst inte nån hundförsäkring på hunden och han vill ha tillbaka lite pengar som han va tvungen att lägga ut på sin hund. Men har hundägaren rätt att göra eller begära detta av min man fast detta inte va min mans fel och polisen sa att min man har rätt att begära ersättning av hundägaren om det vart skador på bilen. Men det gjorde han inte. Han vart glad av att hunden klarade sig.
Susanne Lantto |Hej och tack för din fråga!En hundägare har ett strikt ansvar för sin hund enligt lagen om tillsyn över hundar och katter (https://lagen.nu/2007:1150). Det är riktigt att din man inte är ersättningsskyldig för att ha kört på en hund som vistats på en bilväg. Han har ingen skyldighet att utnyttja sin egen bilförsäkring för att täcka de kostnader som hundägaren förlorat på grund av avsaknad av hundförsäkring. Det är emellertid möjligt att göra en sådan överenskommelse med hundägaren om båda så önskar.Angående eventuella skador på bilen är det korrekt att dessa kan krävas av hundägaren enligt 2:1 skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207#K3). Genom bristande tillsyn har hundägaren genom vårdslöshet vållat sakskadan.Med vänliga hälsningar