Ersättning från hyresvärd

2014-01-25 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej I samband med stormen i sydsverige i början av December så blåste en av hyresvärdens soptunnor iväg och repade hela sidan på min bil. Bilen stod parkerad på anvisad plats. När jag upptäckte detta samma dag konfronterade jag hyresvärden som också arbetar i huset, han låtsades först som att han inte visste något om detta men sedan kom det fram att han själv varit ute och flyttat tillbaka tunnan då den legat framför min bil. Detta var inte heller första gången soptunnorna vält eller blåst iväg. Jag anser att det ligger på hyresvärdens ansvar att antingen betala min självrisk eller ta skadan på sin ansvarsförsäkring, då detta varit ett återkommande problem. Han har i efterhand byggt ett soprum för tunnorna. Hans försäkringsbolag skrev till mig att jag måste bevisa att han är ersättningsskyldig. Vem har rätt och vad kan jag göra för att få ersättning?
Hanna Lundqvist |Hej Jens, och tack för din fråga!Skadeståndsansvar regleras främst i skadeståndslagen (SkL). Nämnas bör dock att SkL inte gäller om det finns avtal som reglerar situationen (SkL 1 kap 1 §). Om hyresvärdens ansvar vid skador som denna är reglerat i ditt hyresavtal, gäller den regleringen alltså före SkL.Enligt SkL 2 kap 1 § krävs att någon orsakat skadan med uppsåt eller vårdslöshet för att denne ska bli ansvarig. Din hyresvärd har troligen inte orsakat skadan på din bil uppsåtligen, och det krävs därför att han varit oaktsam/vårdslös för att han ska vara ansvarig. Hyresvärden har ansvar för miljön utanför huset, till exempel soptunnor. Att de blåst iväg förut och han valt att inte göra något för att förebygga att det händer igen talar för att han varit oaktsam. Det som skulle tala mot att han varit oaktsam skulle vara om du parkerat din bil på felaktigt ställe eller liknande. Slutsatsen är dock att hyresvärden troligen agerat vårdslöst, och således är ansvarig för skadan, och ska ersätta reparationskostnaderna (SkL 5 kap 7 §).Eftersom hyresvärden är ansvarig kan han också använda sig av sin ansvarsförsäkring. Normalt regleras dock sådana frågor försäkringsbolagen emellan, det vill säga du får ersättning från ditt bolag som i sin tur får tillbaka pengar från hyresvärdens bolag. Du nämner att hyresvärdens bolag vill att du ska bevisa ersättningsskyldighet, vilket såklart kan vara krångligt i situationer som denna ifall den ersättningsskyldige inte samarbetar. Även sådana frågor kan ditt eget försäkringsbolag hjälpa dig med, så mitt råd är att kontakta dem.SkL hittar du https://lagen.nu/1972:207.Lycka till!

Skadestånd när kund bränt kläder på marschall

2014-01-08 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |Hej Lawline. Har en butik i ett större köpcentra. Köpcentrat består av ca 50 butiker, med separata ingångar utifrån. Utanför varje butik brukar respektive butiker skylta i form av s.k gatupratare, i direkt anslutning till sin butik, med de olika erbjudande som butikerna har. Således utomhus på en gågata som passerar genom området. Har nu råkat i ett litet dilemma. En av mina anställda ställde nu i jultid ut en marschall i direkt anslutning till s.k vår gatupratare utomhus. En person passerade, tittade sig inte för, råkade sparka till denna marschall...och anser att hans skor och byxor blivit förstörda av marschallens stearin. Ilska och krav på ersättning, nypris på skorna som uppgavs vara tre veckor gamla Har erbjudit honom kemtvätt för byx och skomakare, för tvätt och reparation. Byxor tvättade. Skomakaren lyckades ej ta bort stearin. Personens skadeståndsanspråk om fullpris på skorna kvarstår. Kan ni rekommendera mig. Vart går gränsen för adekvat kausalitet, och hur skall jag hantera frågan ??
Thomas Borgenfalk |Hej och tack för din fråga!När det gäller skadeståndsbedömningar är det svårt att ge tydliga svar när det inte finns liknande fall som prövats av domstol tidigare. Mitt första råd är att vända dig till ditt försäkringsbolag, om du har ansvarsförsäkring på ditt företag, eftersom de i regel gör en ansvarsbedömning i varje enskilt fall. I det här fallet är det tydligt att det har uppkommit en sakskada i form av förstörda skor/kläder. Svårigheten ligger, precis som du säger, i att bedöma om det föreligger vårdslöshet och adekvat kausalitet - det vill säga orsakssamband mellan din vårdslöshet och skadan.Några frågor man kan ställa sig är följande:Hur stor är risken att någon skadar sig på en marschall som står på gatan? Hur omfattande brukar skadorna som uppkommer vara? Vad hade man kunnat göra för att förhindra skadan? Har man gjort något för att förhindra den?Utan att veta den exakta placeringen skulle jag i det här fallet göra bedömningen att det är rätt så stor risk att någon förbipasserande snubblar på marschallen som ställts ut på öppen gata. Den skada som nu uppkommit är också rätt trolig - i många fall kanske även personskador uppstår. Vidare är det relativt enkelt att förhindra skador genom att köpa marschaller med lock eller annat skydd. Sammantaget skulle jag göra bedömningen att det är vårdslöst att ställa upp marschaller utan lock på en gata med många förbipasserande. Jag gör vidare bedömningen att sambandet mellan att ställa ut marschallen och den uppkomna skadan på skor/kläder är tillräckligt för att skadeståndsansvar föreligger.Därför anser jag att ni är skyldiga att ersätta reparation eller inköp av nya skor/kläder.Vad gäller omfattningen och hur mycket ni måste betala så är det upp till den skadelidande att styrka sitt krav. Om skorna verkar vara ovanligt dyra eller ser äldre ut än han uppger kan ni därför kräva att han visar kvitto eller kontoutdrag som styrker detta. Jag vill än en gång poängtera att bedömningar av den här arten är svåra och det är möjligt att en domstol skulle komma fram till det motsatta. Därför hänvisar jag än en gång till ev. försäkring.Hoppas att du är nöjd med ditt svar!Vänliga hälsningar,

Väckande av skadeståndstalan mot kommun

2013-12-28 i Hur kräver man skadestånd?
FRÅGA |Hej Skriver för min dotters räkning... Hon gick på Liljeholmstorget i Stockholm, stannade bredvid en sk "pållare" som står som hinder för bilar. Denne pållare ramlade precis ner på hennes fot och krossade stortån varför hon tvingades uppsöka läkare och blev sjukskriven. Kunde inte ta sig till sitt arbete med kostnader som följd för både läkarkostnader och arbetsförluster. Staden vill inte ta sitt ansvar för den bristfälligt uppställda pållaren. Frågan är, hur kan man gå vidare i ett sådant ärende? Med vänlig hälsning J
Marcus Holming | Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att utkräva skadestånd kan du väcka en skadeståndstalan. Det gör du, enligt rättegångsbalken 13 kap. 4 §, genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. I skadeståndslagen 2 kap. 1 § stadgas att den som genom vårdslöshet vållar personskada ska ersätta den. Det krävs då att Stockholms stad har vållat skadan vilket kan ske genom underlåtenhet att undanröja en fara som man har skapat. Vidare fordras att det föreligger så kallad adekvat kausalitet, det vill säga ett tillräckligt orsakssamband, för att skadeståndsskyldighet ska föreligga. Dessa bedömningar vågar jag inte göra utan att veta mer om omständigheterna. Ersättningen ska enligt 5 kap. 1 § omfatta bland annat ersättning för sjukvårdskostnader, inkomstförlust och fysiskt lidande av övergående natur (så kallad sveda och värk). Det kan i sammanhanget också nämnas att 3 kap. 2 § avseende statens och kommuners ersättningsskyldighet inte är tillämplig då detta inte rör myndighetsutövning. Det innebär bara att ersättning inte kommer utgå för ren förmögenhetsskada, om inte skadan vållats genom brott, vilket ändå inte tycks vara relevant i din dotters fall. För att utforma talan på ett bra sätt rekommenderar jag att ni rådgör med någon juridiskt kunnig. I tvistemål, som det här, är det möjligt att förlikas. Därför skulle jag i första hand rekommendera att återigen kontakta Stockholms stad för att nå en lösning er emellan. På så sätt slipper ni risken att stå för rättegångskostnader och sparar samtidigt en hel del tid. MVH

Skadestånd vid försenad lön

2013-12-25 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag arbetade hos fedex och de betalade inte ut min lön pga. personliga skäl, Det handlade bara om 1500 kr efter skatt. Sedan drev jag in min lön via kronofogden. Jag var student då och 1500 kr var mycket för mig. Kan jag kräva skadestånd idag? så fall hur mycket?
Per Englund |Hej!Utångspunkten för att beviljas skadestånd är att en faktiskt skada har skett. I och med att du till slut har erhållit din lön är det förmodligen inte möjligt att påvisa skada. Jag tror därför att det är lönlöst att kräva skadestånd i denna situationMed vänliga hälsningar

Ansvar för skada orsakad av katt

2014-01-23 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej om man har varit inneboende och den man har bott hos kommer och vill ha pengar för att ens katt har klöst "sönder" hennes soffa och matta är man ersättningsskyldig även om det inte står i kontraktet? Mvh Emelie
Sofia Linder |Hej och tack för din fråga! Ett hyresavtal behandlar frågan om hyresförhållandet, men kan även behandla biförpliktelser, t.ex. hur man ska vårda möbler i lägenheten. Om det inte finns någon klausul med innebörden att avtalet behandlar alla förpliktelser som kan uppkomma i anslutning till avtalet, är ansvar för annan skada man orsakar på hyresvärdens egendom inte utesluten.Om kontraktet alltså inte behandlar fråga om ansvar för skador på möbler finns alltså inget avtalat på det området, och vanliga skadeståndsregler ska då tillämpas. Enligt 1 § i lag om tillsyn över hundar och katter ska katter hållas under den tillsyn som behövs för att förebygga att de orsakar skador. Om din egendom, katten, har orsakat skador på hyresvärdens egendom, och det kan anses vårdslöst av dig, blir du skadeståndsskyldig.

Ersätta stulna kontanter

2013-12-30 i Skadestånd på grund av brott
FRÅGA |Något jag aldrig fattar när man läser domar. Om man gör inbrott och stjäl kontanter. Blir tagen och erkänner brott. Domen blir villkorligt o samhällstjänst. Frågan: blir man inte tvungen att betala tillbaka det man tog?
Kim Dohm-Hansen |Hej och tack för din fråga,Personen som ägde kontanterna från början kan begära skadestånd i rätten. Han eller hon kan då kräva att tjuven betalar tillbaka. Om offret inte begär skadestånd så kan rätten dock inte självmant bestämma att tjuven skall betala tillbaka. Det ligger alltså på brottsoffret att kräva tillbaka pengarna. Vänligen,

Ersättning för veterinärkostnader till följd av hundskada

2013-12-26 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej min hund blev biten av en annan hund och hundägaren vill ej betala min utgifter min hund är oförsäkrad och vetrinärkostnaderna blev 5000 kr dessa hundägare har 2 hundar en liten som alltid springer lös och en stor rottweiler min hund och den lille lekte MIN var KOPPLAD när sen hundägaren till den andre hund kalla så kom inte den lille hunden ,var på att han gick för att hämta den och då bet den andre hunden (en rottweiler,ca 100kg:s hund) min hund (lilla 7 kg:s hund) tvärs över ryggen var på vi fick åka till vetrinären när vi sen pratar med hund ägaren vägrar dom ersättta för skadorna är polisanmält.(men därifrån får man ingen hjälp!!!)
Ludvig Berke |Hej, och tack för att du vant dig till Lawline med din fråga. Jag hoppas att din hund har återhämtat sig.Som jag förstår din fråga har din kopplade hund blivit anfallen av en lösspringande hund. För hundar gäller så kallat strikt skadeståndsansvar för hundägaren, vilket innebär att hundägaren är ansvarig för alla skador som orsakas av hunden. (Se 19§ i Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter, finns https://lagen.nu/2007:1150) Skadeståndsanspråket kan sedan jämkas om det visar sig att det finns någon form av medvållande, till exempel att den skadade hunden har skadats till följd av att den provocerat den skadande hunden eller liknande.Det är upp till dig som skadelidande att visa att rottweilern verkligen har orsakat den aktuella skadan. Kan du visa det är dHur stort skadeståndet är skyldig att betala framgår av skadeståndslagen 5 kap. 7§. Det rör sig i det här fallet om ersättning för reparationskostnader (det vill säga veterinärkostnader). Frågan om hur stora veterinärkostnader en skadelidande har rätt till behandlas i NJA 2001 s. 65 (finns att läsa https://lagen.nu/dom/nja/2001s65) där HD (Högsta Domstolen) slår fast att hundar inte är att betrakta som vilka saker som helst.Hundägare har därför rätt till ersättning för kostnader även om dessa skulle överstiga hundens ekonomiska värde. Så länge dessa kostnader avser vårdåtgärder och dessa inte är medicinskt ogrundade och inte heller kan anses överstiga vad en hundägare rimligen kan tänkas vara beredd att ta på sig för vård av sin hund har den skadelidande rätt till ersättning. Utan att vara närmare insatt i omständigheterna är det svårt för mig att uttala mig med säkerhet men 5 000 kronor för veterinärutgifter framstår som en rimlig kostnad som du har rätt att få ersatt fullt ut av ägaren till den skadevållande hunden.Min bild är att rättsläget är klart i fall som det här och att du har rätten på din sida. Mitt råd är att i första hand påtala detta för ägaren till rottweilern, men om detta inte hjälper kan du gå vidare med ditt anspråk i domstol. Mer information om hur det går till finns här: http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/Jag hoppas att svaret har varit behjälpligt.Vänligen

Skada på föremål vid butiksvisit

2013-12-18 i Skadestånd utanför kontraktsförhållande
FRÅGA |I en affär som säljer exklusivt porslin har man tydligen haft negativa erfarenheter av vissa kunder därför har man sett sig tvungen att sätta upp en stor skylt på väggen där det står: Tappar du en tekanna i golvet får du ersätta skadorna med 3000;- Anta nu att någon fumlar och att en kinesisk tekanna återigen åker i golvet måste den personen ersätta affären?
Beatrice Rohdin |Hej,tack för din fråga! I en sådan situation du talar om kan man bli ersättningsskyldig på allmänna skadeståndsrättsliga grunder enligt skadeståndslagen (https://lagen.nu/1972:207). Lagen reglerar fall av bland annat sakskada - skada på lösa föremål eller fast egendom - som man orsakar genom uppsåt (dolus) eller vårdslöshet (culpa), 2:1 SkL (https://lagen.nu/1972:207#K2P1S1). Man blir således inte ersättningsskyldig om skadan beror på en ren olyckshändelse. I vissa fall är det lätt att konstatera att personen agerat vårdslöst, medan det är svårare i andra fall. När man gör en så kallad culpabedömning för att konstatera om handlandet var vårdslöst eller inte utgår man först och främst från vissa allmänna riktlinjer och jämför dessa med personens agerande. Man talar bland annat om handlanden som avviker från särskilda aktsamhetsföreskrifter som finns på plats i butiken eller handlanden som avviker från "bonus pater familias" - vad ett normalt handlande anses vara med normala krav på omsorg. För att närmare gå in på bedömningen om personen som rev ner tekannan verkligen var vårdslös kan man även studera andra aspekter för att finna svar- den så kallade fria bedömningen. Dessa omständigheter är väldigt effektiva och medför att man gör en samlad bedömning av omständigheterna. Man studerar risken för skadan (1) där stor risk innebär större krav på omgivningens aktsamhet, den sannolika skadans storlek (2), möjligheterna att undvika skadan (3) samt den skadevållande personens möjligheter att inse skadan (4). Det är den skadelidande butiken som har bevisbördan för att kunden varit vårdslös. Vidare krävs det adekvat kausalitet, vilket sammanfattat innebär att skadan, att tekannan går i kras, ska vara en sannolik följd av handlingen och således orsakats av denna. Det ska även nämnas att ansvaret kan jämkas om affären på något sätt varit medvållande, t.ex. ställt tekannan på ett ställe där det finns stor risk att den kan komma att rivas ner.     För att sammanfatta det ovan sagda krävs det att man haft sönder kannan genom vårdslöshet eller genom uppsåt där det normalt sett är upp till butiken att bevisa att man agerat på detta sätt. Är det tveksamt om man agerat vårdslöst kommer man in på bedömningarna i de olika stegen ovan för att konstatera hur det förhåller sig. Jag ska även nämna att ifall den skadevållande personen är under 18 år tar man hänsyn till andra faktorer, 2:4 SkL ( se https://lagen.nu/1972:207#K2P4S1). I vissa fall kan även ens ansvarsförsäkring inträda och täcka skadan beroende på ersättningsbeloppet etc.Genom ersättning ska man försätta den skadelidande i dennes ekonomiska situation som den såg ut innan skadan. Man kan således bli skyldig att ersätta hela saken vid totalskada eller reparationskostnader och värdeminskningen vid partiell skada etc. Vid totalskada på egendom där försäljningsvärdet är högre än återanskaffningsvärdet är det den förstnämnda summan som ska ersättas, således får man utgå från vad tekannan kostar i butiken. Om man har skäl att ifrågasätta summan på 3 000 kr bör affären styrka denna.Jag hoppas du har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,