Underhållsbidrag vid inkomstskillnad

2017-12-08 i Underhåll
FRÅGA
Med anledning av rättsfall NJA 2013 s. 955:Jag och make är påväg att skiljas och separera i ferbruari. Vi har 3 gemensamma barn 14, 12 och 11 år.Jag har i princip ingen inkomst då jag aldrig haft ett jobb, och först som vuxen fått diagnosen Aspergers Syndrom och ADHD (och utreds nu för utmattnings syndrom). Jag har aldrig fått bidrag för mina diagnoser då jag ej förstått att jag kunnat vara berättigad till det. Nu håller jag på med ansökningar för detta dock.MEN i nuläget har jag alltså 0 kr i inkomst (jag har ett större sparande, och så även barnen, så socialbidrag är uteslutet) och OM min ansökan går igenom så är jag berättigad till max 9600 kr innan skatt (samt bostadsbidrag och bostadstillägg). Min hyra för 5:a på 93kvm är 8900kr. Mannen har en lön på 40 000 kr/månad och hans lägenhet (3a) kommer kosta 6000 kr. Barnen är mantalsskrivna hos mig.Jag inser att detta bli väldigt ojämlikt och att jag kanske inte ens har råd att ha barnen på grund av detta. Allt hänger i pincip på om jag blir berättigad för bidraget.Enligt försäkringskassans uträkning så kostar barnen honom 8100 kr/månad om de bor hos mig, men vi kommer ha växelvis boende - MEN det står även på Försäkringskassans sida att; i vanliga fall vid växelvis boende behöver ingen av föräldrarna betala underhållsbidrag, dock finns undantag om en av föräldrarna har mycket högre inkomst. 0 kr jämfört med 40 000 kr anser jag vara mycket högre inkomst.Vad gäller i mitt fall?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utgångspunkten är att båda föräldrarna är underhållsskyldiga till sina barn enligt 7 kap. 1 § FB. Underhållsskyldigheten sker efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade eknomiska förmåga. Enligt 7 kap. 2 § FB ska en förälder fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om denne inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern. Bor barnet växelvis hos båda föräldrarna (50/50) så är utgångspunkten att föräldrarna inte behöver betala underhållsbidrag.

Att barnens boende klassas som växelvis innebär ändå att en av föräldrarna kan bli skyldig att betala underhållsbidrag enligt NJA 2013 s. 955. HD sa i fallet att när ett barn bor växelvis hos sina föräldrar ska den förälder som har ett större ekonomiskt utrymme än den andre åläggas att betala underhållsbidrag till barnet enligt 7 kap. 6 § FB; om barnet inte får det underhåll från föräldern som det har rätt till enligt 7 kap. 1 § FB. Det HD syftar på är att barnen ska ha en liknande ekonomisk standard hemma hos båda föräldrarna. Med detta menas att standarden på deras boenden ska vara likartad oavsett vem av föräldrarna de befinner sig hos. Om barnen har mycket mer materiella saker hemma hos sin pappa men saknar detta hemma hos dig p.g.a. du har sämre möjligheter ekonomiskt att ge dina barn detta, så kan det vara ett skäl till att barnens pappa ska betala underhåll.

Enligt 7 kap. 2 § FB fastställs unnderhållsbidraget genom dom eller avtal.

Det bästa är om ni gemensamt kan komma överens om underhållsfrågan och skriva ett avtal. Ni kan titta på hur mycket barnen kostar dig respektive honom och göra en fördelning som båda tycker känns lämplig. Det finns även bra information på Försäkringskassans hemsida om vad som gäller avseende underhållsbidrag vid växelvis boende. Om barnens pappa inte går med på att betala underhållsbidrag har du rätt till underhållsstöd från Försäkringskassan. Länk till Försäkringskassans hemsida hittar du här.

Är det något som är oklart med svaret hänvisar jag dig till kommentarsfältet nedan! Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?