Under vilka förhållanden har en näringsidkare rätt att ta en kreditupplysning?

2017-09-28 i PUL/GDPR
FRÅGA
Hej, Igår köpta jag en dator på Media Markt. Betalning gjordes på deras hemsida och jag betalade med ett VISA Debit Card. Dvs Jag begärde inte någon faktura (kredit) eller delbetalning (kredit) utan betalade kontant med mitt Visa kort i förskott. Idag fick jag ett SMS där det visade sig att någon tagit kreditupplysning på mig. Det visade sig efter samal det det var Klarna, det bolag MediaMarkt använder för sina internetbetalningar som gjort det via Creditsafe. JAg framförde att "Ni har ingen anledning öht att ta en kreditupplysning på mig" De svarade "vi gör det för att ta reda på _vilka andra produkter vi kan erbjuda_" Det är definitivt inget "legitimt" skäl att ta en kreditupplysning, svarade jag, och jag vill att ni omedelbart tar bort den upplysningen. -svaret blev "det går inte"...Jag tänker inte nöja mig med det. Kan jag göra något eller är lagen sådan att trots att det står att det krävs "legitimt" skäl så kan bolagen agera på det vis de gör?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När får en näringsidkare hämta en kreditupplysning?

För att en näringsidkare ska få hämta en kreditupplysning om en privatperson krävs, som du redan har konstaterat, att det finns ett legitimt behov av informationen (9 § 1 st. kreditupplysningslagen). Det räcker inte med att näringsidkaren och privatpersonen har ingått ett avtal, utan det krävs att upplysningen behövs för att näringsidkaren ska kunna bedöma eventuella risker. När du köpte datorn betalade du på en gång, vilket givetvis innebär att ingen risk för näringsidkaren återstår.

Media Markt påstår att kreditupplysningen har hämtats för att ta reda på vilka andra produkter de kan erbjuda dig. Jag kan inte uttala mig med säkerhet om huruvida detta är ett legitimt skäl eller inte. Enligt min mening kan dock en näringsidkare inte göra en kreditupplysning enbart för att utreda vilka andra tjänster som kan säljas till privatpersonen. Kreditupplysningslagens syfte är att ge näringsidkare möjlighet att bedöma risker vid avtal, inte att ge näringsidkare information om vilka kunder som kan vara intressanta att erbjuda andra tjänster.

Mig veterligen finns ingen praxis från Högsta domstolen som klargör var gränsen för ett "legitimt behov" går. Svea hovrätt har dock avgjort ett mål (RH 1999:88) där en näringsidkare ansågs ha hämtat en kreditupplysning utan att ha haft legitima behov av informationen. Näringsidkaren hade på grund av en eventuell framtida rättsprocess mot en privatperson hämtat en kreditupplysning. I det här fallet bedömdes näringsidkaren sakna behov av att bedöma eventuella kreditrisker eftersom inget avtal fanns, och därför var kreditupplysningen inte tillåten.

Förbudet mot att inhämta en kreditupplysning utan att ha legitima behov är straffsanktionerat. Den som bryter mot förbudet kan dömas till böter (19 § 2 st. kreditupplysningslagen).

Kan en privatperson kräva att näringsidkare tar bort personuppgifter från sina register?

Näringsidkare får bara behandla personuppgifter som är nödvändiga med hänsyn till ändamålet. Eftersom ett kundförhållande föreligger i ert fall har företaget därmed rätt att spara de uppgifter som är nödvändiga för att t.ex. kunna hålla koll på vilka ordrar som ska skickas. Det kan även vara nödvändigt att spara uppgifterna efter att ordern har skickats, t.ex. om det visar sig att varan är farlig och butiken därmed behöver återkalla den.

Om det förhåller sig på det sättet som Media Markt har sagt, dvs. att informationen som framgick av kreditupplysningen enbart behövs för att ta reda på vilka andra produkter de kan sälja till dig, kan du begära att dessa uppgifter tas bort. Näringsidkaren får nämligen inte behandla personuppgifter som behövs för direkt marknadsföring om du skriftligen (t.ex. per mail) motsätter dig sådan behandling (11 § 1 st. personuppgiftslagen).

Mitt råd till dig

Jag kan tyvärr inte ge något klarare svar än så här utan att veta mer exakt vilket ändamål Media Markt har för behandlingen av personuppgifter. Mitt råd till dig är dock att kontakta Datainspektionen som är tillsynsmyndighet, både när det gäller kreditupplysningsverksamhet och behandling av personuppgifter.

Du kan även skicka en skriftlig (och undertecknad) begäran till Media Markt om att få reda på vilka uppgifter som behandlas och ändamålet med behandlingen (26 § 1 st. personuppgiftslagen). Media Markt är skyldiga att lämna ett sådant utdrag kostnadsfritt en gång per kalenderår om du begär det. Av utdraget bör det framgå mer exakt varför Media Markt har sparat dina uppgifter, vilket också kan ge Datainspektionen underlag för att bedöma om någon överträdelse av reglerna har skett.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Viktor Svensson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom PUL/GDPR (207)
2021-07-31 Hur får jag min c/o-adress att synas på MrKoll?
2021-07-22 krävs samtycke för att ta och publicera bilder på andra?
2021-07-14 Är det olagligt att ge ut telefonnummer?
2021-07-04 Har jag rätt till en kopia av ett inspelat samtal?

Alla besvarade frågor (94603)