Fråga om ekonomi och boende inom ett äktenskap

2017-02-07 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej!Min särbo och jag har funderingar att gifta oss.min fråga:Kan vi fortfarande bo på olika håll även om vi är gifta?Räknas vår ekonomi tillsammans även om vi är folkbokförda på olika adress?Hur kan det fungera praktiskt?anledning att vi inte kan flytta ihop än är för hennes dotter.Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Så som jag har uppfattat situationen så har du och din partner just nu ett samboförhållande men saken är den att ni inte stadigvarande bor ihop. Ni funderar även på att gifta er. Här nedan har jag försökt besvara dina frågor utförligt.

Fråga 1: Kan vi fortfarande bo på olika håll även om vi är gifta?

Så som du kanske redan vet så är det fullt möjligt att ha ett samboförhållande med någon trots att man inte stadigvarande bor ihop. Många väljer att kalla denna typ av partnerskap för "särbor". I grunden så bygger allting egentligen på parternas avsikter. Om er avsikt är att ha ett samboförhållande men samtidigt bo på olika adresser så är detta er vilja och frihet.

Detsamma gäller för äktenskap. Lagen kan inte tvinga er två att bo ihop just på grund av att ni är gifta. Det är fullt möjligt att vara gift men ändå bo på olika adresser. Det behöver inte nödvändigtvis innebära att ert förhållande har upphört eller inte existerar. Det är er frihet att få bestämma var ni vill bo. Det kanske låter lite konstigt men det kan finnas olika anledningar till att man behöver bo eller vistas på olika adresser, till exempel om någon av er har ett heltidsjobb, tillfälligt uppdrag eller studerar på en annan ort.

Jag skulle vilja säga att det nästan är enklare att bevisa att ett förhållande existerar mellan två parter om de är gifta. När man gifter sig så registreras äktenskapet. När man däremot är sambo eller särbo så registeras inte förhållandet och detta kan vara problematiskt eftersom det egentligen inte direkt går att bevisa att ett förhållande finns mellan två personer om inte båda är överens och uttryckligen säger att de exempelvis har ett samboförhållande. Tingsrätten får i värsta fall pröva ifall ett samboförhållande funnits/finns eller inte.

Fråga 2: Räknas vår ekonomi tillsammans även om vi är folkbokförda på olika adress?

Huvudregeln är att i ett äktenskap så äger var och en av makarna sin egen egendom som denne har köpt. Det är inte så att makarna äger en viss egendom tillsammans bara på grund av att de är gifta. Man kan inte "gifta till sig egendom". I grunden så handlar det om vem som har köpt egendomen och varför. Jag skulle även här vilja säga att era avsikter har en betydande roll. Om ni vill att ha en gemensam ekonomi och väljer att öppna ett gemensamt bankkonto. Ja, då har ni valt att de pengarna som finns på kontot ska användas av er två gemensamt. Om makarna vill så kan de även genom exempelvis ett äktenskapsförord mer ingående reglera ägarförhållandena över viss egendom som har köpts innan eller under äktenskapet.

Det blir endast aktuellt med att slå ihop/fördela makarnas egendom genom att upprätta en bodelning, beräkna giftorättsgods och enskild egendom när äktenskapet upphör pga. antingen

- äktenskapsskillnad eller
- dödsfall.

Hur makarnas egendom ska fördelas under bodelningen kan påverkas av:

(1) hur lång tid deras äktenskap har varat samt
(2) beroende på om äktenskapet har upphört pga. antingen

(a) äktenskapsskillnad eller
(b) dödsfall.

Hur ser fördelningen ut vid äktenskapsskillnad?

Huvudregeln är att makarnas egendom ska delas lika. Men om det har varit ett kort äktenskap kan det anses vara oskäligt med en likadelning. Detta står i äktenskapsbalken 12 kap 1 §. En bodelning kan jämkas med bland annat hänsyn till:

- äktenskapets längd,
- makarnas ekonomiska förhållanden samt
- omständigheterna i övrigt.

Tanken är att man inte ska kunna ”gifta till sig egendom” genom ett kort äktenskap. Parterna kan därför inte få en full bodelning genom den allmänna jämkningsregeln. Om jämkning blir aktuellt så kommer den make eller maka som har mest giftorättsgods att få behålla mer av sin egendom.

Denna jämkning av bodelningen ska räknas på en femårsperiod. Om makarna har varit gifta i 5 år ska allt giftorättsgods delas lika. Men om makarna har varit gifta i exempel 2 år så ska endast 2/5 av det totala giftorättsgodset delas lika. Om makarna har varit sambor omedelbart före äktenskapet så kommer deras sambotid också att inräknas i denna period.

Exempel: Två sambor har bott med varandra 1 år innan de gifter sig. Efter 2 år som gifta skiljer de sig. Om jämkningsmöjligheten i äktenskapsbalken 12 kap. 1 § används så ska 3/5 av det totala giftorättsgodset delas.

Hur ser fördelningen ut vid dödsfall?

Om äktenskapet har upphört på grund av att den ena maken har avlidit så kommer den efterlevande maken att ärva allt som den avlidne maken efterlämnar. Den efterlevande maken ärver både giftorättsgodset samt den avlidnes enskilda egendom. Den efterlevande maken ärver även den egendom som har blivit enskild på grund av ett äktenskapsförord. Ett äktenskapsförord kan med andra ord inte användas för att bestämma vad som ska göras med arvet efter en makes dödsfall.

Det är möjligt att sätta den legala arvsordningen ur spel genom att upprätta ett testamente som reglerar hur den avlidnes kvarlåtenskap ska fördelas, se ärvdabalken 10 kap 1 §. Den avlidne kan om denne så vill testamentera bort hela sin kvarlåtenskap till vem den vill. Det finns dock vissa undantag som kan hindra testamentet från att få full verkan. Om den avlidne var gift så har den efterlevande maken alltid rätt till ett visst belopp av kvarlåtenskapen om detta inte redan har uppnåtts genom en tidigare bodelning, se ärvdabalken 3 kap 1 § 2 st. Den avlidne kan med andra ord inte lämna den efterlevande maken helt arvlös.

Fråga 3: Hur kan det fungera praktiskt?

Det här är en svår fråga eftersom det varierar och ser väldigt olika ut för olika människor. Det bygger på att ni litar på varandra och känner till varandras avsikter. Dessutom så är denna fråga otroligt bred. Jag vet till exempel inte om din fråga är "hur det kan fungera rent juridiskt" eller om du menar "rent emotionellt/psykiskt".

Men om du menar "rent juridiskt" så skulle jag vilja säga att det egentligen inte finns några problem med att vara gift och bo på olika adresser. Det är vanligt förekommande i vårt samhälle att människor som är gifta bor på olika adresser. För vissa funkar det och för andra funkar det inte alls. De största problemen (rent juridiskt) uppstår egentligen när parterna är sambor och förhållandet upphör pga. att parterna har gjort slut eller pga. att den ena sambon avlider. Det värsta scenariot som kan uppkomma är när ens före detta sambo börjar förneka att ett samboförhållande överhuvudtaget existerade. Eller kanske ännu värre, när den före detta sambon avlider. I de värsta fallen så står den efterlevande sambon kvar där, utan arvsrätt, utan samboavtal och känner sig hjälplös. När man är gift så har man däremot ett mer omfattande skydd.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Mvh

Marie Gergy
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3686)
2022-01-16 Generellt om räkningar i ett dödsbo
2022-01-07 Samboförhållande - Bodelning - Och arv
2022-01-07 Missbruk av fullmakt?
2022-01-05 Kan ett uppehållstillstånd återkallas pga skilsmässa?

Alla besvarade frågor (98541)