FrågaÖVRIGTPUL/GDPR17/12/2012

Förtal och brott mot PuL

Hej! På en hemsida tillhörande en förening jag tidigare var medlem i ligger mötesprotokoll utlagda, där jag namnges med för- och efternamn och anklagas för bl.a. misshandel och en avstängning i samband med detta nämns också. Utifrån vad jag kunnat läsa mig till bör detta utgöra såväl ett ärekränkningsbrott samt brott mot PUL då hemsidan inte har någon utgivningslicens och inte råder under tryck- och yttrandefrihetslagen. Har jag rätt och hur går jag i så fall bäst tillväga för att få bort uppgifterna och utkräva eventuellt skadestånd?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Precis som du säger är det troligen ärekränkningsbrott (förtal) och brott mot personuppgiftslagen (PuL) som kan komma i fråga här. För att få bort uppgifterna bör du dock naturligtvis i första hand vända dig till den som lagt ut protokollet på internet eller som är ansvarig för hemsidan i fråga och be om att uppgifterna plockas bort. Det som sägs nedan bygger på din uppgift att hemsidan i fråga inte har något utgivningsbevis (se Myndigheten för radio och TV:s hemsida http://www.radioochtv.se/Tillstand-och-registrering/Internet/Utgivningsbevis/). Finns utgivningsbevis blir PuL oftast inte tillämplig och man får istället titta på förtalsbestämmelsen inom grundlagen och inte i brottsbalken. Vad gäller förtal så är detta reglerat i brottsbalken 5 kap. 1 § (se https://lagen.nu/1962:700#K5P1S1). Det som är aktuellt i det här fallet är alltså att du på en hemsida har blivit utpekad som brottslig. Eftersom det är misshandel du beskylls för kan kravet på att uppgiften som lämnats (alltså att du gjort dig skyldig till misshandel) ska vara ägnad att utsätta dig för andras missaktning anses vara uppfyllt. Vad som skulle kunna krångla till det är ansvarsfrihetsregeln som finns i andra stycket. Även om någon pekat ut dig som brottslig kan den personen gå fri från ansvar om han eller hon varit skyldig att uttala sig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna varit försvarligt att lämna uppgift i saken. Det krävs i så fall _också_ att den som lämnat uppgiften visar att uppgiften är sann eller att uppgiftslämnaren hade skälig grund för den. Eftersom jag inte känner till något om omständigheterna i ditt fall är det mycket svårt att säga något om hur en sådan prövning skulle falla ut. Men det ska alltså ha varit försvarligt att peka ut dig som brottslig och personen som lagt ut protokollet på hemsidan ska _också_ visa att uppgiften är sann eller att han eller hon haft skälig grund för den för att förtal inte ska föreligga. Om någon fälls för förtal har du rätt till ideellt skadestånd för den skada som kränkningen inneburit enligt skadeståndslagen 2 kap. 3 § (se https://lagen.nu/1972:207#K2P3S1). Vad gäller PuL finns ett förbud i 21 § (se https://lagen.nu/1998:204#P21S1) mot att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott. Detta förbud kan inte åsidosättas ens om du lämnat samtycke till behandlingen. Att lägga ut ett protokoll som innehåller ditt namn på internet är att behandla en personuppgift (se den breda definitionen i 3 § https://lagen.nu/1998:204#P3S1). En uppgift om att du har eller kan ha gjort dig skyldig till misshandel utgör en uppgift om en lagöverträdelse, _även_ om det inte finns någon dom eller motsvarande beträffande brottet. Undantagen i 2-4 st. i 21 § _verkar_ heller inte vara tillämpliga i ditt fall. Personen som har lagt ut protokollet kan därför sannolikt straffas enligt 49 § PuL (https://lagen.nu/1998:204#P49S1) och du har också rätt till ideellt skadestånd för kränkning av den personliga integriteten enligt 48 § (https://lagen.nu/1998:204#P48S1). Värt att notera är att skadestånd enligt PuL _generellt sett_ är tämligen låga och brukar ligga på några tusen kronor. Skulle det vara så att protokollet anses ingå i s.k. ostrukturerat material enligt 5a § (https://lagen.nu/1998:204#P5aS1) krävs dock för tillämpning av 48 och 49 §§ att behandlingen inneburit en kränkning av din personliga integritet (se st.2 i 5 a §). Ett tips kan vara att du också vänder dig till Datainspektionen (www.datainspektionen.se), som är tillsynsmyndighet för PuL och har stor kunskap om kränkningar av den typen som det är frågan om här. Det är dock viktigt att betona att Datainspektionen inte sysslar med regelrätta brottsutredningar, därför ska man också vända sig till polisen för att anmäla brott mot PuL. Mitt råd är alltså sammanfattningsvis att du gör en polisanmälan för förtal och brott mot PuL och kanske även hör av dig till Datainspektionen för att få ytterligare råd. Hör gärna av dig om det är något mer du undrar över Vänligen,
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Övrigt och PUL/GDPR? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”