Adoption av myndig utländsk medborgare

2018-01-21 i Adoption
FRÅGA |Hej,Jag undrar om det är möjligt att adoptera en person som är 22 år från Libanon. Personen har pga omständigheter i familjen aldrig fått medborgarskap i landet.
Jennie Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om adoption finns i fjärde kapitlet i Föräldrabalken. Syftet med en adoption är att skapa ett familjerättsligt förhållande mellan den som vill adoptera och den som ska adopteras. I 4 kap. 6 § Föräldrabalken anges vad som krävs för att få tillstånd till adoption. Där finns två olika förutsättningar: Om adoptionen är till fördel för barnet och att sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det. Om det med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns en särskild anledning till adoptionen. Av din fråga framgår det att personen är över 18 år. Personen är därför enligt svensk lag myndig och vuxen. Adoption kan därför inte beviljas på den grunden att "sökande vill uppfostra barnet". Angående grunden "sökande har uppfostrat barnet", gäller att den sökande faktiskt har uppfostrat personen för att kunna beviljas en adoption. I fall där det är fråga om adoption av en vuxen person krävs det att det klart framgår att det genom adoptionen befästs ett personligt förhållande mellan sökanden och adoptivbarnet av väsentligen samma slag som det föreligger mellan föräldrar och barn (se bl.a. NJA 2002 s. 425 och NJA 1989 s. 401). En "särskild anledning" finns alltså endast om det klart framgår att det mellan den sökande och adoptivbarnet föreligger ett personligt förhållande av väsentligt samma slag som det föreligger mellan en förälder och dennes barn. Syftet med adoptionen:För att adoptionen ska bedömas som lämplig av tingsrätten krävs att det huvudsakliga syftet med adoptionen inte är att möjliggöra eller underlätta för den adopterade att få uppehållstillstånd eller arbetstillstånd i Sverige. På grund av detta ställs det därför höga krav på den relationen mellan den som söker och adoptionsbarnet.Adoption av person som inte är nordisk medborgare:När personen som man vill adoptera inte är nordisk medborgare gäller även lagen om internationella rättsförhållanden rörande adoption. Tingsrätten ska därför vid lämplighetsprövningen inhämta ett yttrande från Migrationsverket (se 2 §).Det är alltså möjligt att adoptera en utländsk person över 18 år. Det är däremot höga krav på att ni som sökande måste styrka att ni har en relation till personen som ska kunna bedömas jämställd med den typiska relation som finns mellan föräldrar och barn. Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533-300 04.Vänligen,

Vuxenadoption och samtycke

2018-01-19 i Adoption
FRÅGA |Hej!Jag har inte haft någon kontakt med min biologiska far på snart 8år. Någon som däremot funnits där för mig (närmare 20år) och nu även mina barn är min styvfar. Därför funderar vi på att han ska adoptera mig, han har inga egna biologiska barn själv så detta är något som skulle betyda mycket för honom. Hur blir arvsbiten isåfall gällande min biologiska far? Blir jag arvslös från honom då? Måste jag träffa honom för att få papper påskrivna? Jag är bosatt med min familj på Malta, min styvfar är bosatt i Sverige, försvårar det ärendet? Tacksam för svar
Hanna Salajin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Arvsrätten vid adoption Vid en adoption gäller den grundläggande principen att ett adopterat barn likställs med ett biologiskt barn (4 kap. 8 § föräldrabalken). Det innebär att du kommer ärva din styvfar som om han vore din biologiska far. Du kommer dock inte ärva från din biologiska far. Du blir alltså arvlös från din biologiska far men får istället ärva från din styvfar. Biologiska föräldrars samtycke vid vuxenadoptionVid vuxenadoption krävs inget samtycke till adoptionen från de biologiska föräldrarna (4 kap. 5 a § 1 st. föräldrabalken). Men det krävs tillstånd av domstol för att adoptera (4 kap. 1 § föräldrabalken). För att få tillstånd måste den som vill adoptera ansöka om det. När denna ansökning ges till domstolen ska kontaktuppgifter till de biologiska föräldrarna till personen som ska adopteras skickas in. Anledningen till det är dels att de biologiska föräldrarna ska höras av rätten, om det kan ske, dels att de biologiska föräldrarna måste veta att de biologiska banden upphör med tanke på exempel arv (4 kap. 10 § 3 st. föräldrabalken).BosättningVart du är bosatt ska inte försvåra en adoption men en domstol ska pröva om det är lämpligt att adoptionen genomförs (4 kap. 6 § föräldrabalken). Tillstånd får ges endast om:- adoptionen är till fördel för barnet - sökanden har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det eller - det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionenLagtexten är anpassad för adoptioner av barn och inte vuxna men då du har blivit uppfostrad av din styvfar och så länge ni har en personlig relation så borde tillstånd ges. Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Om du har några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att höra av dig igen.Vänligen,

Ansökan om att adoptera vår dotter som fyller 18 år

2018-01-13 i Adoption
FRÅGA |Hej Vi vill adoptera vår dotter som bott hos oss sedan hon var bebis ,hon är vårdnadsöverflyttad sedan länge och fyller 18 år den 15e jan.Skulle vilja ha blanketter för detta, kan ni skicka såna till mig.ps kan tyvärr inte skriva ut så tacksam om ni kan skicka per post ds.
Tova Andersson |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!En blankett ni kan använda er av för att ansöka om adoptionen finner ni här. Egentligen behöver ni inte använda er av en blankett, utan ansökan kan göras i ett vanligt brev. Ansökningsbrevet ska skickas till tingsrätten där ni bor som är de som hanterar adoptionen. Vilken tingsrätt ni ska vända er till och kontaktuppgifter kan ni söka efter med ert postnummer här. Ansökningens innehållI ansökningsbrevet är det viktigt att ni skriver med följande:- Namn, personnummer, adress och telefonnummer till er som blivande föräldrar och er dotter. Ni ska även skicka med allas personbevis som ni kan beställa hos Skatteverket här. - Att det gäller en adoption av en myndig person.- Varför ni vill adoptera er dotter, t.ex. att ni uppfostrat henne sedan hon var bebis och att ni har en faktisk förälder-barn-relation.- Att ni inte adopterar av ekonomiska skäl, ni måste alltså skriva att ni inte får ersättning för adoptionen.- Att er dotter vill adopteras och alltså godkänner adoptionen.- Era och er dotters signaturer. Ni kommer också att behöva betala in en ansökningsavgift på 900 kr till er tingsrätt. Hjälp med ansökanJag rekommenderar er att kontakta tingsrätten för mer exakt information och hjälp om hur ni ska gå tillväga med ansökan. Vill ni ha hjälp av en jurist är ni varmt välkomna att boka tid med vår juristbyrå här. Hoppas ni fått svar på er fråga!Med vänlig hälsning

Adoption av styvson

2018-01-12 i Adoption
FRÅGA |Hejsan. Det är så att jag har aldrig haft nån bra kontakt med min riktiga pappa, utan min bonuspappa har uppfostrat mig i 20 år nu, Och vi har pratat om att adoptera. Men om han skulle adoptera mig så vet jag att då bryts kopplingen till mina biologiska föräldrar. Men kan man göra så att bara kopplingen till pappan bryts? OBS glömde säga att min styvpappa och mamma är sambo. Måste dom också vara gifta? Kan kopplingen bara brytas på pappan?
Oskar Hedström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Reglerna om adoption återfinns i 4 kap. föräldrabalken. För att din styvpappa, och din mammas sambo, ska kunna adoptera dig måste han lämna in en ansökan om adoption till tingsrätten i den ort där han bor, det här framgår av 4 kap. 6 § föräldrabalken och 4 kap 9 § föräldrabalken. När en ansökan om adoption har kommit in till tingsrätten så kommer det prövas om det är lämpligt att adoptionen äger rum. För att det ska vara lämpligt krävs att en del krav är uppfyllda, dessa krav beskrivs här nedan. Även vissa möjliga hinder för adoption kommer att beskrivas nedan. För att din mamma ska vara fortsatt rättslig förälder efter adoptionen krävs att din mamma och styvpappa är gifta. Om din mamma och styvpappa inte är gifta kommer en adoption av din styvpappa att klippa de rättsliga banden med din biologiska mamma. Det här framgår av 4 kap. 7 § föräldrabalken. För att din styvpappa ska kunna adoptera dig utan att din biologiska mamma förlorar sin status som rättslig förälder så måste de gifta sig, vilket framgår av undantagsregeln i 4 kap. 7 § föräldrabalken. Av frågan framgår att du är åtminstone 20 år gammal. Detta innebär att något samtycke från din biologiska pappa inte behöver inhämtas enligt 4 kap. 5 a § föräldrabalken. Om din styvpappa adopterar dig kommer de rättsliga banden med din biologiska pappa att klippas. Detta innebär att du t.ex. inte är berättigad till arv från din biologiska pappa enligt 4 kap. 7 § föräldrabalken. Efter adoptionen kommer istället din styvpappa att ses som din rättsliga pappa, vilket t.ex. innebär att du har rätt till arv efter din styvpappa, 4 kap. 8 § föräldrabalken. Sammanfattningsvis kan sägas att din styvpappa kan adoptera dig, men han måste gifta sig med din mamma innan adoptionen om din mamma ska kunna vara fortsatt rättslig förälder.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Är det något ytterligare du funderar på så är du välkommen att ställa en ny fråga till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar

Kan min man adoptera mitt barn? Hur går man tillväga?

2018-01-21 i Adoption
FRÅGA |HejVi har träffats sommar 2006 och blivit sambo direkt efter.Vi är även gifta sedan sommar 2016 . Min man har uppfostrat min dotter sedan dess, i 12 år nu. Hon fyller 13 år till sommar. Född 2005.Min dotters biologiska pappa lever i ett annat förhållande och har ej träffat henne på flera år. Innan har vi varit uppe i tingsrätten angående umgängesrätt vilket han har fått beviljat ( beslutet har löpt ut för flera år sedan ) dock misskötiti träffen rejält. Jag har raperter från familjerättens kontakt person där det framstår hur oansvarig och oseriös han har varit gentemot min dotter. Min dotter känner knappt honom och kallar min man förmpappa sedan hon börjar prata.... Jag har ensamvårdnad om henne. Kan min man adoptera henne? Hur går jag till väga i så fall? Kontakta vem? Mvh
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Utgångspunkten är att man vid adoption måste ha samtycke från båda biologiska föräldrarna, föräldrabalken 4:5a 1st. Då din dotters biologiska far inte har vårdnaden om dottern behövs dock inte hans samtycke, föräldrabalken 4:5a 2st. Även om hans samtycke inte krävs då han inte har vårdnaden bör han höras innan adoption äger rum. Eftersom din dotter fyllt 12år måste hon dessutom själv ge samtycke till adoptionen, föräldrabalken 4:5. Domstolen ska också bedöma om det är lämpligt med adoption. Är det till fördel för barnet ska tillstånd ges, föräldrabalken 4:6. Utifrån din beskrivning av relationen till dotterns biologiska far och din man anser jag att adoption verkar vara lämpligt. För att genomföra adoptionen ska ni lämna in en ansökan till tingsrätten och betala en ansökningsavgift. Det finns ett antal saker som ska vara med i ansökan: Sökandens namn, personnummer, telefonnummer och adress samt eventuellt e-post adress.anledningen till adoptionenuppgifter om någon lovats vederlag för adoptionen eller om det avtalats om bidrag till barnets underhålluppgifter om efternamnet som barnet ska få eller om det ska behålla det befintligansökan ska vara undertecknad av den som vill adoptera.Du kan läsa mer om dessa punkter och vad de innebär på http://www.domstol.se/Familj/Adoption/Nationell-adoption/. Domstolen kommer sedan att begära ett yttrande från socialtjänsten, som ska utreda om adoptionen är till barnets bästa. Hoppas du fått svar på dina frågor!

Adoption av sambos barn

2018-01-16 i Adoption
FRÅGA |Kan jag adoptera min sambos dotter som har levt med mig på heltid sedan hennes mamma dog när dottervar knappt fem. I dag är dottern snart myndig. Jag och barnet har talat om detta senaste tiden och vi vill gärna ha juridiska band förutom de emitionella vi redan har. Jah är sambo med dotterns pappa, räcker det? Eller måste vi vara gift?
Emilia Garpebring |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.¨Det korta svaret är: Ja, om du vill adoptera din sambos dotter måste ni först gifta er.När ett barn adopteras klipps nämligen de rättsliga banden mellan barnet och dess biologiska föräldrar, vilket framgår av 4 kap 8 § föräldrabalken. Din sambo skulle därmed förlora sin rättsliga ställning som förälder om adoptionen genomfördes. Det enda undantaget från den regeln är om en make adopterar den andre makens barn enligt 4 kap 3 § föräldrabalken. I sådana fall behåller den biologiska föräldern sin rättsliga ställning även efter adoptionen.Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Adoptera makens barn utan samtycke från biologisk förälder?

2018-01-12 i Adoption
FRÅGA |Får min man adoptera min dotter på 8 år utan hennes biologiska pappas samtycke?Hennes biologiska pappa träffade inte henne på 7 år och har nu träffat henne en gång senaste året. Han verkar inte angelägen till att ha en relation till dottern men vill inte bli av med "rätten" till henne? För mig är hennes säkerhet ,om någonting skulle hända mig någonting, viktigast så att hon skulle "tillfälla" min man har vi någon chans till detta?
Malin Gustavsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att din make ska kunna adoptera din dotter krävs att en rad formella förutsättningar är uppfyllda. Din make måste (med vissa undantag) ha fyllt 25 år, du måste samtycka till adoptionen och om din dotter hade varit tolv år eller äldre hade samtycke krävts även från henne (4 kap 1, 3 & 5 § föräldrabalken). I och med att din dotter inte fyllt 18 år finns också ett som huvudregel ett krav på samtycke från hennes föräldrar (alltså även hennes biologiska pappa). Kravet på samtycke gäller dock inte för förälder som saknar del i vårdnaden om barnet. I frågan framkommer inte klart huruvida pappan till din dotter är vårdnadshavare eller om du har ensam vårdnad om din dotter. För det fall att ni har delad vårdnad krävs att din dotters biologiska far samtycker till adoptionen; om du har ensam vårdnad krävs inget sådant samtycke. (4 kap 5 a § föräldrabalken) För det fall att samtycke från pappan inte krävs gäller dock att han, om möjligt, ändå ska höras av domstolen innan beslut tas (4 kap 10 § tredje stycket föräldrabalken).Slutligen krävs att rätten godkänner adoptionen. Härvid sker en kontroll dels av att de formella villkoren (ovan) är uppfyllda, dels av lämpligheten att adoptionen genomförs. I lämplighetsbedömningen tas bland annat hänsyn till relationen mellan barnet och den som vill adoptera. Vidare får adoptionen inte godkännas om det finns ekonomiska ersättningar inblandade i bilden. (4 kap 6 § föräldrabalken) Sammanfattningsvis är alltså frågan om hur chanserna ser ut för din man att kunna adoptera din dotter först och främst beroende av huruvida du och din dotters pappa har gemensam vårdnad om er dotter eller om du har ensam vårdnad. Om ni har gemensam vårdnad är samtycke från pappan en förutsättning för att din make ska få adoptera. Om du istället har ensam vårdnad krävs inget samtycke från pappan, som dock ändå ska höras inför beslutet. För att rätten ska godkänna adoptionen krävs också att den anses lämplig – här är din dotters relation till make och hans del i hennes uppfostran avgörande.Slutligen kan uppmärksammas att adoption självklart kan vara en trygghet för din dotter i flera avseenden om hon har en bra relation till din make. Skulle adoption inte ha genomförts och du som ensam vårdnadshavare av någon anledning skulle bli varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden kommer dock inte vårdnaden automatiskt att flyttas till din dotters pappa. Även utan genomförd adoption skulle din make, om han anses lämpligare än din dotters pappa, kunna få vårdnaden om din dotter i egenskap av särskilt förordnad vårdnadshavare. (6 kap 8 a & 9 § föräldrabalken)Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur gör vi om min fästman vill adoptera min dotter?

2018-01-09 i Adoption
FRÅGA |Hej, jag har en 7 åring dotter som har träffat sin pappa ca 5 gånger under dessa år. Jag har ensam vårdnad han har gjort klart för mig att han inte vill ha något med dottern att göra. Nu väntar jag och min fästman vårt gemensamma barn tillsamman och min fästman vill gärna adoptera min dotter. Det ville min dotter själv då hon anser att han är hennes pappa. Hur går jag till vägar ? Vem kontaktar jag? Måste vi vara gifta ? Hur långtid tar ett sånt beslut?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!För att din fästman ska adoptera ditt barn så måste ni först gifta er, eftersom han måste vara din make för att adoptera din dotter, och sedan måste ni skicka in en adoptionsansökan till tingsrätten där ni bor (4 kap. 1 § FB). Det finns inga färdiga blanketter att fylla i utan ni betalar in en ansökningsavgift på 900 kronor till tingsrätten och anger allas namn och personnummer, samt skickar in ett papper där ni beskriver varför din fästman vill adoptera din dotter, att det inte utgår något vederlag för adoptionen, barnets namn och samt hans underskrift, vidare ska ni bifoga hans och din dotters personbevis. Ni ska också skicka med ett papper där du samtycker till adoptionen. Om ni har frågor om adoptionsansökan kan ni vända er till tingsrätten där ni bor. Huvudregeln är att båda föräldrarna måste samtyckte till en adoption eftersom er dotter är under 18 år men eftersom pappan inte är vårdnadshavare krävs inte hans samtycke. Oavsett om han samtycker eller inte kommer han dock bli tillfrågad om sin åsikt, om det är möjligt (4 kap. 5 a § FB). Det är sedan tingsrätten som prövar om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Rätten ger tillstånd om adoptionen är till fördel för din dotter och om din fästman har uppfostrat barnet eller vill uppfostra henne, eller om det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan din fästman och din dotter finns särskild anledning till adoptionen. När tingsrätten gör en sådan lämplighetsbedömningen så ska de ta hänsyn till din dotters vilja med beaktande av hennes ålder och mognad (4 kap. 6 § FB). Det är svårt att säga hur lång tid det tar innan ansökan om adoptionen har prövats.Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,