Fel vid köp av tjänst

2014-12-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej !Jag undrar vad som gäller när man bestrider en faktura. Så här har historien gått till. Vem har rätt ?Några dagar efter utfört arbete träffade jag företaget på plats. Vi tittade på utfört arbete och jag var tydlig med att jag inte tyckte att arbetet var yrkesmässigt utfört. Senare fick jag en faktura på arbetet som jag några dagar innan förfallodagen skriftligen bestred. På fakturan finns en text men något i stil med "Anmärkningar ska ske inom 8 dagar" Nu hävdar dom att jag skulle bestridit skriftligen inom 8 dagar.vad gäller ?
Thommy Södergård Åkesson |Hej och tack för din fråga!Svaret beror lite på i vilken egenskap du har köpt tjänsten.Om det handlar om en tjänst som du har beställt som konsument (det vill säga "som privatperson") regleras förhållandet i Konsumenttjänstlagen (Se https://lagen.nu/1985:716) om det handlar om en tjänst som beskrivs i 1 §: "1 § Denna lag gäller avtal om tjänster som näringsidkare utför åt konsumenter i fall då tjänsten avser 1. arbete på lösa saker, dock ej behandling av levande djur, 2. arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, 3. förvaring av lösa saker, dock ej förvaring av levandeVad som är ett fel i tjänsten regleras i 9-11 § § denna lag. Detta kan jag naturligtvis inte bedöma utan mer information, så i det följande utgår vi från att det faktiskt föreligger ett fel." Enligt 17 § samma lag skall konsumenten underrätta näringsidkaren (reklamera) inom "skälig tid". Om man hör av sig till företaget inom två månader från det att man märkte eller borde ha märkt felet anses det alltid vara inom skälig tid. Eftersom du skriver att du innan du ens fakturerats talade om att du ansåg att arbetet var felaktigt utfört, kan det knappast påstås att du inte har reklamerat i tid. Enligt 19 § får du i sådana fall hålla inne med så mycket av betalningen som krävs för att utgöra säkerhet för felet (det vill säga, åtminstone den skillnad i värde som den utförda tjänsten hade gentemot vad den haft om den var rätt utförd; troligen är detta lika mycket som det skulle kosta att "rätta till" felet). Att företaget anser att du skulle ha bestridit tidigare spelar ingen roll, eftersom det är lagen som avgör.Om det handlar om en tjänst som du har beställt som näringsidkare (företagare eller annars i yrkeslivet), regleras förhållandet rent allmänt enligt vanlig avtalsrätt. Grundprincipen är ju att vad man har avtalat gäller. Resultatet är att man bland annat kan avtala om reklamationstider; det är möjligt och sannolikt att ni hade ett sådant villkor i avtalet. I så fall rör det sig tydligen om att reklamation skall ske skriftligen senast åtta dagar efter faktureringen. Om det rör sig om en tjänst med ett fel som är svårt att upptäcka eller dylikt, kanske bestämmelsen kunde ses som oskälig enligt 36 § Avtalslagen (https://lagen.nu/1915:218), men tyvärr bedömer jag detta som osannolikt.Jag skulle dock råda dig att titta på ert avtal. Om det inte finns någon bestämmelse om reklamation, gäller i stort sett att reklamation kan ske formlöst (till exempel muntligen) inom "skälig tid", vilket möjligen kan vara längre än de omtalade åtta dagarna.Lycka till, och hoppas att du fick svar på din fråga!Hälsningar,

Köparens undersökningsplikt vid köp av bil. Även fråga om rätt att kräva betalningsföreläggande för nya däck hos KFM

2014-12-16 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Hej,Jag har en fråga angående konsumentlagen. Jag har sålt min bil ca 6 månader sedan och köparen klagar nu att vinterdäcker har inte tilräckligt spår och vill att jag betalar hälften av nya däckkostnaden. Köparen undertäcknade avtalet, betalade och åkte men ringde efter några månader och klagade att jag sålde olagliga vinter däcker. Jag vägrade och fick ett mejl: "Jag kommer därför att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Kravet kommer då att bestå av hela däckskostnaden enl. tidigare bifogad faktura + 380 kr i ansökningskostnad + eventuella indrivnings- och domstolskostnader. Om pengarna (enligt tidigare erbjudande) inte betalas under denna vecka kommer ansökan om betalningsföreläggandet att verkställas."Har han rätt att kräva pengar efter köpet? Han tittade på däcken när han köpte.Jag skulle vilja bara veta om köparen kan ansöka direkt till Kronfongden med kravet av betalning.Tack på förhand.MvhTaron Kocharyan
Victor Sundh |HejDå ni verkar vara två privatpersoner som har medverkat i affären gäller inte konsumentköplagen. Konsumentköplagen gäller endast vid avtal om köp mellan näringsidkare och konsument. Istället är det köplagen och avtalslagens regler som gäller. Har ni skrivit ett avtal om försäljningen gäller först och främst det som framgår av avtalet gällande överlåtelsen och däckens skick. För att fylla ut luckor till avtalet gäller köplagens regler. Många avtal om bilförsäljningar innehåller en bestämmelse om att bilen säljes i befintligt skick. Många missupfattar detta som en friskrivning från alla fel på bilen, men så är inte fallet. Säljaren ansvarar fortfarande enligt köplagen för 1) Felaktigt information som haft betydelse för köparens beslut att köpa bilen, 2) viktig information som du medvetet har undanhållit om bilens skick och som skulle ha påverkat köparens beslut att köpa bilen och 3) Om bilen är i väsentligt sämre skicka än vad köparen hade kunnat förvänta sig med tanke på bilens pris. På alla ovan ansvarsgrunder finns det fog att ifrågasätta huruvida vinterdäckens skick har påverkat köparens beslut att köpa bilen.Vidare gäller köparens undersäkningsplikt att denne inte kan åberopa sådana fel på bilen som köparen borde ha upptäckt vid en undersökning av bilen. Ingår det en uppsättning vinterdäck i försäljningen ligger det nära tillhands för köparen att ta en titt på däcken för att avgöra om denne uppfattar däcken som lagliga och i övrigt kördugliga. Du anger ju även själv att köparen undersökte däcken före köpet och det ankommer då på denne att reklamera mot däcken vid undersökningen om han inte tycker att dessa är bra nog. Min bedömning är att köparen kommer ha mycket svårt att vinna bifall med en sådan talan. För att kunna ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden krävs att följande kriterier är uppfyllda (se 2 § Lag om betalningsföreläggande och handräckning här)1) Det ska gälla en penningsfordran2) som är förfallen till betalning3) Parterna ska kunna träffa förlikning om saken.Eftersom det här råder tvist (om än inte i domstol) mellan Dig och köparen om huruvida det finns någon penningfordran eller inte, så är inte punkt 1 ovan (och därmed heller inte punkt 2) uppfylld. Han kan med andra ord inte vända sig till KFM i dagsläget utan måste först vända sig till tingsrätten för att utkräva dom på sin fordran (vilket han enligt ovanstående resonemang enligt mig kommer ha mycket svårt att vinna bifall med). Min bedömning är alltså att Köparen får anses ha accepterat däckens skick vid köpet, alternativt underlåtit att uppfylla sin undersökningsplikt samt att han inte kan vända sig till KFM med krav om betalningsföreläggande.

Köp av digital produkt

2014-12-15 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag råkade köpa fel produkt ifrån Playstations online butik Playstation Network. Direkt när jag genomfört köpet så inser jag att det är fel produkt och avbryter därav nedladdningen, jag har med andra ord inte "öppnat" eller brukat produkten. Köpet utfördes söndag kväll, jag kontaktade dem måndag förmiddag då kund service var stängd under söndag Jag fick detta till svar på min fråga om en retur, . "I ditt e-postmeddelande anger du att du vill ha en återbetalning av ditt köp som du nyligen gjorde från PlayStation Store. Dessvärre står det i Terms of Service (tjänstevillkoren) för PlayStation Network att vi inte kan göra återbetalningar på köp gjorda från PlayStation Store, om inte materialet visar sig vara defekt. " Bör inte detta räknas som ett distans avtal vilket ger mig 14 dagars ångersrätt?
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline. Ångerrätten regleras i distans- och hemförsäljningslagen. Den hittar du https://lagen.nu/2005:59Huvudregeln är precis den som du beskriver nämligen: att det finns ångerrätt vid den här typen av konsumtion DistansförsäljningsL 2:10. Dock är köp av vara som distribueras digitalt undantagna från ångerrätten om följande två förutsättningar är uppfyllda. (1) Att konsumenten går med på att varan distribueras digitalt inom ångerfristen DistansförsäljningsL 2:11 st 1 mom 11, vilket är de fjorton första dagarna från köpet DistansförsäljningsL 2:10 & 2:12 st 3. (2) Att konsumenten går med på att ingen ångerrätt ges DistansförsäljningsL 2:11 st 1 mom 11. Troligtvis har du gått med på de ovan uppställda förutsättningarna i samband med köpet och har därför dessvärre ingen ångerrätt.Bästa hälsningar

Fel i vara, konsumentköp.

2014-12-12 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en vinterjacka för 4 900 kr för ungefär 2 månader sedan. Efter att ha använt denna en gång (vid lite regn) så fick jag regnfläckar över hela jackan som inte gick bort. Den släppte även genom vatten vid axlarna. Jag gick till butiken och reklamerade fläckarna (tycker att jag får skylla mig själv att den läckte, trots allt ingen regnjacka) varpå säljaren svarar att jag kanske spillt läppglans på den. Jag förklarar ännu en gång och hon går med på att ta in den och skicka den till hennes återförsäljare. Jag vet att det bör ta ca: 20 dagar att få detta gjort. Dock tog det 26 dagar för denna säljaren. Hon mailar mig om att jackan är tillbaka i butiken och att jag kan hämta den och att hon inte kan förstå vad jag reklamerade då fläckarna är borta. När jag kom till butiken såg jag att de faktiskt var borta, men jag förstår inte hur då jag hade jackan hemma 2 dagar innan jag reklamerade den så fläckarna kan inte ha torkat efter 26 dagar. Vi kommer överens om att jag ska använda den en gång till vid regn och sedan komma in igen ifall fläckarna visar sig. Dagen efter tog jag på mig jackan vid regn igen, och samma sak hände, så jag gick in till butiken dagen efter (ville låta den torka). Hon förväntade sig inte att se mig igen och försökte skylla på att jag kanske spillt nåt igen, då frågade jag hur det kan vara möjligt att jag spillt något över luvan, därpå svarar hon att kanske pälsen torkat på jackan, vilket inte är relevant då jag köpte jackan med päls. Sedan säger hon att hon kan erbjuda mig ett tillgodokvitto i deras butik, vilket jag inte vill ha då jag behöver en jacka och inte kläder. Deras kläder faller mig oftast inte i smaken, så det hade varit slöseri med pengar att plocka på sig massa saker jag inte vill ha. Sedan säger hon att hon kan fota den och maila bilderna till återförsäljaren. Hon hävdar att jag inte kan få mina pengar tillbaka då hon inte kan sälja en begagnad jacka. Nu har det gått 18 dagar och jag har fortfarande inte fått något svar. Hur ska jag gå tillväga?
Christopher Escalante |Hej!Det förefaller som att det föreligger ett fel på din jacka då fläckar uppstår vid användande i regn och släpper igenom vatten vid axlarna. Eftersom du är en konsument och köpt jackan av en affär (näringsidkare) är konsumentköplagen (KKL) tillämplig. Enligt 16§ KKL så föreskrivs att en vara ska anses felaktig i den mån den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. Det verkar således som att jackan avviker från vad du med fog kunnat förutsätta i hänsyn till det pris du betalat för den och eftersom det är en vinterjacka.Eftersom fel föreligger har du rätt att göra gällande felpåföljder. 22§ KKL. Detta är dock under förutsättning att du har reklamerat, vilket du förefaller ha gjort i regelrätt ordning då du vänt dig till butiken (reklamation inom två månader anses alltid gjort i rätt tid). 23§ KKL. I din fråga framgår att säljaren har på olika sätt försökt att avhjälpa felet, men att detta inte har fått önskat utslag. Det verkar som att vare sig avhjälpande eller omleverans är aktuellt och således finns grund för prisavdrag eller hävning. 28§ KKL. Utifrån vad du beskriver så förutsätter jag att du vill komma ifrån köpet och således häva det. Detta har du rätt till ifall felet anses vara av väsentlig betydelse för dig. 29§ KKL. Min bedömning är att sådan omständighet att jackan i princip inte går att använda vid regn utan att förstöras är av väsentlig betydelse för dig eftersom du avsåg använda den som en vinterjacka. Verkan av hävning är att prestationerna ska återgå, således du ska få tillbaka dina pengar och affären jackan. 43§ 2st. KKL.I fall affären hävdar att du inte kan lämna tillbaka jackan, nu när du har haft tid att använda den etc. så är detta inte en giltig invändning eftersom rätten till att häva inte går förlorad om ''varan använts av köparen för förutsatt bruk''. 45§ pt.3 KKL. Säljaren är även skadeståndsskyldig enligt kontrollansvar och har således bevisbördan att bevisa att felet var av sådant slag att det låg utanför dennes kontroll att prestera en felfri vara. 30§ KKL. Notera att du endast kan få skadestånd ifall det föreligger några kostnader till följd av felet, det är således inte ett allmänt skadestånd pga. fel i varan. Det skulle kunna röra sig om täckningsköp (köp av likadan jacka till högre kostnad). Jag vill dock rekommendera dig att koncentrera dig på hävning av köpet, eftersom inte några klara skadeståndskostnader verkar ha drabbat dig. Det kan vara lättare att få säljaren samarbetsvillig genom att inte hota med skadestånd (som i ditt fall förefaller att vara svårt att få till). Slutligen vill jag rekommendera dig att i den mån säljaren fortsatt trilskas att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som hjälper konsumenter med just konsumenttvister. Deras rekommendationer, som utgör icke bindande rättsutlåtanden efterföljs i stor utsträckning och kostar inget. Du kan läsa mer om detta här http://www.arn.se/.I den mån du själv vill läsa konsumentköplagens regler kan du göra det https://lagen.nu/1990:932Vänligen,

Ingen generell ångerrätt på konsumentköp i butik

2014-12-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte en jacka på Zara för 1199 kronor och nu har de ändrat priset till 699 kronor utan att signalera att det är nedsatt (på hemsidan i Sverige), dvs, det verkar inte råda någon rea. Jag undrar vad jag har för rättigheter i detta fallet? Har jag rätt att få tillbaka mellanskillnaden? Tack på förhand. Mvh Stephanie
Victor Sundh |Hej Eftersom det råder fri prissättning på marknaden har affären rätt att sätta de priser de önskar och har ingen skyldihet att signalera att en vara kommer att sättas ner i pris. När du köpte jackan från butiken ingick du ett avtal om köp enligt konsumentköplagen med butiken. Enligt konsumentköplagen har du som konsument ingen laglig ångerrätt. Däremot tillämpar många butiker ändå en generell ångerrätt genom öppet köp på viss tid eller bytesrätt inom om viss tid. Om det står angivet på kvittot att du har öppet köp på jackan kan du givetvis lämna tillbaka den och få pengarna tillbaka för att sedan beställa jackan till nedsatt pris på hemsidan, under förutsättning att tidsfristen inte har passerats samt att jackan är oanvänd.När man beställer en vara på nätet gäller istället distansavtalslagen och enligt den finns en lagstadgad ångerrätt på 14 dagar, se 2:10 Distansavtalslagen här. Varan ska givetvis även här vara i oförändrat skick och oanvänd för att ångerrätten ska kunna utnyttjas.

Pris till konsument - prisinformationslagen

2014-12-16 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Vid kontakt med ett företag fick jag pris på en värmepump inkl. montering 18,750 jag beställde och när fakturan kommer är det plus moms. Som privat person skall väl priset vara inkl moms. Kan jag bestrida fakturan.
Elisabet Leth |Hej!Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Som jag förstår din fråga så har du som privatperson köpt värmepumpen och installationstjänsten av ett företag. Det finns en speciell lag som reglerar just prisinformation till konsumenter som heter prisinformationslagen (se https://lagen.nu/2004:347). Med begreppet pris i lagen så menar man det slutliga priset för en bestämd produkt/tjänst inklusive moms och andra skatter enligt 2 § (se https://lagen.nu/2004:347#P2S1).Det är också så att prisinformationen till dig som konsument skall vara korrekt och tydlig och om det kan tillkomma avgifter och andra kostnader, skall detta anges särskilt enligt 10 § i lagen (se https://lagen.nu/2004:347#P10S1).  Till dig som konsument ska alltså priset inkludera moms, och om priset är exklusive moms ska det tydligt anges särskilt. Du kan alltså bestrida fakturan om det inte tydligt angetts av företaget att priset du fick var exklusive moms och begära att du ska få betala de pris som företaget uppgett då ni ingick avtalet om köp av värmepumpen och installationstjänsten. Om företaget då skulle påstå att dom på ett eller annat sätt angett att priset var exklusive moms måste de bevisa att det tydligt framgått att de pris du fått var exklusive moms. Se också Allmänna reklamationsnämndens (ARNs) uttalande i en fråga om pris till konsument angående moms - läs ARNs uttalande här.Jag hoppas att jag med detta besvarat din fråga och önskar dig lycka till med ärendet. Har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline.Med vänliga hälsningar

Skadestånd konsumenttjänstlagen

2014-12-14 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Ett företag som klipper gräset hos oss har kört på vårat parasoll i somras. Kan jag begära skadestånd för det?
Elisabet Leth |Hej! Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag utgår i mitt svar ifrån att du som privatperson beställt tjänsten gräsklippning av ett företag och att det gäller en gräsmatta hemma hos dig. Detta gör att konsumenttjänstlagen tillämplig då det rör sig om en tjänst (se https://lagen.nu/1985:716). I lagen finns bestämmelser om just skadestånd i 31-34 §§. I ditt fall är gräsmattan föremål för tjänsten som företaget utför, själva gräsklippningen, och ett parasoll som tillhörde dig skadades i samband med att företaget utförde tjänsten som jag förstår din fråga. Det gör att företaget, näringsidkaren är skyldig att ersätta skadan om inte företaget kan visa att skadan inte beror på något som företaget gjort, allt enligt 31 § i konsumenttjänstlagen (se https://lagen.nu/1985:716#P31S1). Det betyder alltså att du kan begära skadestånd av företaget och att du har rätt till skadestånd för den skada du lidit om inte företaget kan bevisa att de inte är dom som har åsamkat skadan.  Tänk på att du behöver specificera vilken skada du lidit genom att exempelvis uppvisa ett kvitto eller liknande.Hoppas att jag med detta besvarat din fråga, och tveka inte att kontakta oss igen om du skulle ha fler frågor.  Med vänliga hälsningar

Hävningsrätt vid fel på vara vid konsumentköp

2014-12-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har fått igenom en reklamation av en vara köpt av en näringsidkare, som inte uppfyllde kraven. Företaget erbjuder en ny, likadan, produkt. Då jag ska flytta utomlands och denna produkten borde gått med transport i november, önskar jag häva köpet. Är detta rimligt enligt lag?
Martin Cronsioe |Hej! Tack för din fråga.Vid fel i vara ska säljaren i första hand avhjälpa felet eller se till att du får en ny vara. För att du ska få häva köpet krävs däremot att felet i varan är av väsentlig betydelse för dig. Frågan om felet är av väsentlig betydelse ska avgöras utifrån din synpunkt. Med andra ord beror allting på just din situation i förhållande till varan. Eftersom jag inte vet vad det är för vara som du har köpt, är de svårt att bedöma detta. Det talar dock start till din fördel att flyttlasset redan har gått, om det skulle innebära en stor olägenhet för dig att transportera varan på annat sätt. Isåfall talar mycket för att hävningsrätt enligt ovan föreligger. Som sagt beror detta ytterst på vilken typ av vara det är fråga om, och i vilket syfte etc du behöver den.Observera att detta är en bedömning enligt konsumentköplagens regler, och att dessa inte hindrar att ditt avtal med säljaren innehåller villkor som är mer förmånliga för dig. Lycka till!