När varan anses vara i köparens besittning

2017-02-24 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har beställt en vara från ett företag på nätet, varan är betald via internetbank och pengarna har dragits, när övergår varan i min ägo?Mitt problem är att paketet har legat fast på postterminalen i över en vecka och jag får inte ändra leveransadress utan det måste avsändande företag göra. I mina ögon är det mitt paket då jag betalt det och jag borde då kunna ändra leveransadress?
Karolina Jivebäck |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att du köpt varan på nätet gäller lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, se lagen här. Gällande frågan om du fått varan i din besittning måste man dock först se till vad som menas med begreppet "besittning". Detta gör man utifrån konsumentköplagens (KKöpL) 6§. Där framgår det att varan är avlämnad när den har kommit i köparens besittning. Vid transportköp ska varan anses avlämnad när du som konsument tagit om hand om den, du behöver dock inte faktiskt ha fått den i din hand utan det räcker att den exempelvis lämnats i din brevlåda eller ställts på din tomt. I och med att varan är kvar hos transportören och inte avlämnats till dig, är det fortfarande säljaren som bär risken för varan, se 8§ KKöpL. Det är således fortfarande säljaren som har ansvar för paketet och det är också de som därmed kan kontakta postterminalen med exempelvis ny leveransadress. Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Ångerrätt vid distansköp

2017-02-23 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Jag beställde den rosa versionen av iphone 7 från elgigantens webbutik. Några dagar efter jag fått den ångrade jag mig, eftersom jag hellre hade velat ha den svarta varianten. Kan jag få köpet att gå tillbaka, oberoende om förpackningen är oöppnad eller ej? tacksam för svar.
Samuel Lindblad |Hej!Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga.När ett konsumentköp har gjorts på distans så blir lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) tillämplig. I 2:a kapitlets 10§ framgår det att konsumenten har rätt att frånträda ingånget avtal senast 14 dagar från det att ångerfristen börjar löpa. Enligt 12§ i samma kapitel så börjar ångerfristen löpa först då konsumenten fått varan i sin besittning. Eftersom det enbart har gått några dagar sedan du fick telefonen ska det inte vara ett problem att skicka tillbaka telefonen, om det görs enligt 13§ samma kapitel. Om förpackningen inte är bruten så kan du alltså skicka tillbaka telefonen utan problem. Hur ser det ut om förpackningen däremot är bruten?En konsument kan normalt bara använda ångerrätten enligt lagen om distansavtal om varan är i väsentligt oförändrat skick vid återsändning. Att förpackningen är bruten ses inte som att varan är i väsentligt sämre skick. Säljaren ska alltså själv stå för kostnader av ett nytt emballage. Du kan alltså även skicka tillbaka telefonen om förpackningen är bruten.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om inte får du gärna lämna en kommentar nedan.Mvh,

Kompensation för krångel med leveranser?

2017-02-21 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Jag & Sambon har köpt ett flertal möbler under en kort tid hos [ett möbelföretag] för att fylla vårt nya hus vi precis flyttat in i. Det har från första beställning krånglat med leveranser. Vi har fått höra ett datum vilket aldrig stämt. Sms om lev. färdig att hämta har uteblivit och en reklamation av en stol har vi fått åka extra för att byta in. Allt utan kompensation trots att vi nämnt detta. Nu fick vi ett sms igår (måndag) om att vår order var redo att hämtas. Så självklart tror vi att det är vår matta som vi ringt om varje vecka det senaste då den skulle kommit för ett tag sen. Detta är alltså den sista beställning vi har hos [möbelföretaget]. Men när vi kommer dit så har inte mattan kommit utan detta sms gällde den nya stolen efter reklamationen. Men den stolen hämtade sambon förra veckan (fredag)! Så vackert fick vi åka hem alla milen utan matta! Vad gäller nu? Vad för ersättning/kompensation kan vi kräva/har rätt till efter alla fel å missar som har gjorts? Tack på förhand!
Michelle Gaudin González |Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att det finns tre problem:- Leveransförseningar- Reklamationen på stolen har lett till att ni behövt åka in och byta ut den.- Felaktig information om leveransen har medfört att ni har behövt åka i onödan.LeveransförseningarOm möbelföretaget inte levererar möblerna den tiden ni har kommit överens om att möblerna skulle levereras, så har ni rätt att avstå från att betala tills leveransen sker (10 § KköpL).Har leveransen inte skett ännu har ni rätt att kräva att möbelföretaget levererar möblerna eller rätt att häva köpet (10 § KköpL). Oavsett om ni väljer att häva köpet eller kräva leverans, har ni rätt att kräva skadestånd också (10 § KköpL). Om förseningen har berott på något som har varit helt utom möbelföretagets kontroll har ni dock inte rätt till skadeståndet (14 § KköpL).Resan för att byta ut den felaktiga stolenNi har även rätt att kräva skadestånd för felet på stolen (30 § KköpL). Vad kan ni få ersättning för?Skadeståndet innebär att ni kan få ersättning för utgifterna på grund av både förseningarna och den felaktiga stolen. Kostnaden för att ni har behövt åka dit för att reklamera stolen kan ni ha rätt att bli ersatta för. Andra kostnader för att ni behövt vänta på era möbler, t.ex. om ni har behövt köpa ersättningsmöbler under tiden ni har väntat, kan ni också ha rätt att bli ersatta för (32 § KköpL).Onödig resa på grund av fel informationVad gäller den felaktiga informationen om leveransen, som har lett till att ni har behövt åka i onödan, verkar det inte finnas något att göra åt då ert åkande inte berott på en försenad eller felaktig leverans utan snarare att företaget har skickat fel information om en stol som ni redan har hämtat. Er onödiga resa dit är ingen direkt följd av att det varit fel på stolen. Hoppas att svaret hjälpte dig! Du är välkommen att återkomma med fler frågor!Med vänliga hälsningar

Två avhjälpningsförsök innan grund för hävning föreligger

2017-02-20 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Vi köpte en Philips TV hos NetonNet den 28:e december 2016. Den 3:e februari slutar den att fungera helt efter att ha flimrat i 1-2 dagar. Vi kontaktar NetonNet som ber oss ta kontakt med Philips då de står för garantin. Philips kommer ut och reparerar TVn 13:e februari. 17:e februari uppstår samma fel igen, först flimmer och sedan helt svart. Vi mailar både Philips och NetonNet men deras kundtjänst har stängt. 19:e februari (söndag) åker vi till butiken där vi köpte TVn och vill få en ny TV alternativt häva köpet.NetonNet menar att de inte kan häva köpet, dels då de på en söndag inte kan komma i kontakt med Philips för att höra vad felet var och vad de gjorde när de reparerade den, och dels för att de ska få 2-3 försök på sig att reparera varan.Vi menar då att vi har rätt att få ny vara eller häva köpet om detta inte kan ske inom rimligt tid. Vi anser att det inte är rimligt att stå utan TV så här länge, men enligt NetonNet har de 2-3 veckor på sig och "kan" absolut inte göra något utan att gå via Philips.Har vi inte rätt att häva köpet pga ett väsentligt fel på TVn (det går inte att titta på den) och pga att detta inte åtgärdas inom skälig tid enligt våra mått mätt?
Zinar Budak |Hej, för att besvara din fråga så vänder vi oss till konsumentköplagen (KKL). En vara är bland annat felaktig om den inte stämmer överens med vad som följer av avtalet mellan köparen och säljaren eller om den avviker från vad varor av samma slag i allmänhet används för. 16 § KKLOm varan är felaktig så får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Köparen får dessutom kräva skadestånd. 22 § KKLKöparen har rätt till att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans. 26 § KKLAlla reparationer ska utföras inom rimlig tid och utan väsentlig olägenhet för kunden. Det som är vägledande för vad som ska anses som rimlig tid och väsentlig olägenhet är omständigheter såsom varans art och vilket ändamål köparen behöver varan till. Säljaren får inte vägra köparens krav på omleverans genom att erbjuda avhjälpande om det inte kan visas att en omleverans är omöjlig eller oproportionell. Proportionalitetsbedömningen görs genom att man jämför kostnaden mellan avhjälpande och omleverans. Enligt fall hos Allmänna reklamationsnämnden och Konsumentombudsmannen brukar säljaren få maximalt två gånger på sig att reparera varan men det beror också på om det är en väsentlig olägenhet för köparen. Köparen får häva köpet om felet är av väsentlig betydelse. 29 § KKL Ett fel anses väsentligt om felet kvarstår efter två avhjälpningsförsök. Om du vill ha mer hjälp så kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet.MVH

Fel i vara (bil)

2017-02-24 i Köplagen
FRÅGA |Hej!Köpte häromdagen en bil volvo s 40 2006-07 model från en privatperson. När vi slutade ett köp avtal emellan fick jag provköra bilen under 5-7 minuter. Hade inga konstigheter när jag körde bilen och sedan kollade runt omkring vid köpet. Bilen kostade för mig 32 000 kr. Men igår dykte upp ett problem vilket det hade jag inte förväntat mig när jag köpte bilen. När man kör bilen över farthinder så låter lite konstigt både främre däckar. Eftersom ägaren hade bytt bilens bromsbelägg, stöddämpare, generator, tänkte jag det är helt ok att köpa bilen en sådan pris. Nu fick jag svaret från verkstad att det låter såsom att bilens bussning (länkarmar i framsidan måste bytas) vilket var omöjligt att upptäcka de fel vid köpet och det visade sig efter 2 veckor att det finns problem. Reklamerade direkt dagen efter till säljaren att jag vill ha i första hand avhjälpande, om inte vill jag att han ska stå för kostnader för reparationen om inte heller då vill jag häva köpet vilket att bilen är väsentligt betydelse för mig. Han tyckte att det inte hans problem att han hade ingen aning om detta och vill att jag ska anlita till en jurist. Vad gäller? MVH
JR Umeå |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga gäller ett köp av lös egendom mellan två privatpersoner blir Köplag (1990:931) (KöpL) tillämplig lagstiftning.I 17-19 §§ KöpL föreskrivs vad som kan anses vara fel i vara. Enligt 17 § i KöpL ska en vara anses vara felaktig om den inte överensstämmer med vad som följer av avtalet i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning. Om man inte avtalat om någonting annat, skall varan vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används. T.ex. ska en cykel gå att cykla på och en bil gå att köra. Varan är även att anse som felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. 19 § KöpL reglerar de fall då säljaren sålt något i "befintligt skick", vilket innebär att han exempelvis sagt att bilen säljs i det skick som den är i och avsäger sig allt ansvar för eventuella fel i varan. I ett sådant fall ska varan ändå anses vara felaktig om varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet, samt om varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen kunnat förvänta sig. Köparen har en skyldighet att vid köpet undersöka varan, dvs. att han har en undersökningsplikt. Har han undersökt varan får han inte såsom fel åberopa vad han borde ha märkt vid undersökningen, detta enligt 20 § KöpL. Frågan om varan är felaktig skall bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid den tidpunkt då varan sålts till köparen även om felet visar sig först senare. Anser man att ett fel som upptäcks senare än vid köptillfället fanns redan vid köpet är säljaren alltså ansvarig för felet. Uppstår felet först efteråt är säljaren inte ansvarig, se 21 § KöpL. Det är köparen som har bevisbördan, dvs. att det ligger på köparen att bevisa att felet inte har uppstått efter köpet utan istället fanns vid tidpunkten då varan köptes.Enligt 32 § KöpL får köparen inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation). Är det fel i varan och har man reklamerat i tid får man som köpare kräva avhjälpande eller omleverans. I första hand får man kräva avhjälpande, vilket innebär att säljaren bekostar lagning av varan. Det måste dock kunna ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för säljaren. Köparen måste lämna meddelande om kravet på avhjälpning eller omleverans samtidigt som reklamationen eller skälig tid därefter, annars förlorar köparen sin rätt, se 35 § KöpL. Om detta inte kommer ifråga får köparen kräva prisavdrag eller häva köpet enligt 37 §. För att häva köpet måste avtalsbrottet vara av väsentlig betydelse och säljaren borde insett detta. Även när det gäller hävning måste meddelande om hävning lämnas inom skälig tid från det att han märkt eller borde märkt felet, se 39 § KöpL.I ditt fall innebär detta att om du avtalat med köparen om bilens skick, ska det stämma överens med det ni avtalat om i fråga om kvalitet och andra egenskaper. Av din fråga framgår dock inte att ni har avtalat om något särskilt, och bilen ska då ha de egenskaper som bilar av samma slag i allmänhet har. Bilen verkar i nuläget gå att köra men den kan även vara att anse som felaktig om den avviker avseende från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta. Detta kan bilen anses göra, om du uppfyllt din undersökningsskyldighet enligt 20 § KöpL. Dessutom måste det, för att bilen ska kunna anses vara felaktig, vara ett fel som fanns redan när du köpte bilen. Dvs. det får inte vara så att orsaken till att bilen låter när du kör över farthinder har uppkommit senare än när säljaren lämnade över bilen till dig. Om säljaren sålde bilen i “befintligt skick” krävs det istället att bilen inte överensstämmer med de uppgifter som säljaren lämnat innan du köpte bilen, eller att den är i väsentligt sämre skick än du kunnat förutsätta vid köpet. Även i de fall då bilen sålts i befintligt skick måste du ha uppfyllt din undersökningsplikt och felet måste ha funnits redan när du köpte bilen.Om förutsättningarna för fel är uppfyllda måste reklamation ha skett i skälig tid till säljaren. Du skriver att du har reklamerat till säljaren en dag efter det att du upptäckt felet och även förklarat att du ville ha felet avhjälpt eller häva köpet. Detta måste anses vara inom skälig tid. Föreligger fel i vara har du rätt att kräva att säljaren antingen avhjälper felet, att du får avdrag på priset eller att köpet hävs. Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,Sara och Julia

Fråga om rätt att ångra köp trots att köparen undersökt varan

2017-02-23 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej, bestämde mig för att sälja min dator via blocket och i annonsen länkar jag till produkter ifrån netonnet som jag trodde att det var det jag sålde. Datorn som såldes var https://www.netonnet.se/art/dator/stationardator/desktop/lenovo-y700-34ish-90df0018mt/230834.8943/ men hade annonserats som i blocket annonsen https://www.netonnet.se/art/dator/stationardator/desktop/lenovo-y700-34ish-90df00b2mw/238753.8943/?gclid=Cj0KEQiA56_FBRDYpqGa2p_e1MgBEiQAVEZ6-_XXc9RnEwGI2Qvi_dR9rdl8BMcVhdkyNakDa0KGVjEaAvi38P8HAQ dvs att min dator var en äldre modell. När jag skulle sälja datorn googlade jag på modell och fick upp den sista som alternativ och pågrund av okunskap trodde jag att det var samma dator. (då dem är både lika till namn och utseende) men då det skiljer sig på produkterna och köparen hävdar att maxvärde för produkten han köpt är 3000 och vill ha tillbaka pengarna. När kunden kom och kollade på datorn var den igång och jag sa till honom att kolla på den så allt var bra. Han avböjer och säger att det var bra varpå han betalar 7500 kronor för datorn. 2 skärmar, datamus, headset samt tangentbord och musmatta. Vi skakar hand och är båda nöjda med affären.Varpå dagen efter får jag ett sms där köpare säger att datorn som jag har sålt honom inte är den som hade visats i annonsen. Jag erkänner att jag kan tagit fel på produkterna då namn och utseende är lika, men då jag bad honom undersöka produkterna på plats och han godkände dem undrar jag vem som har ansvaret.
Emelie Ström |Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret blir olika beroende på om köpet skedde mellan konsument och näringsidkare alternativt om ni båda var konsumenter eller näringsidkare. Av det du beskriver drar jag slutsatsen att ni var två privatpersoner som ingick avtalet och i såfall ska köplagen användas, men eftersom jag inte vet säkert går jag igenom de två olika lagarna så får du båda utgångslägena. KöplagenVid köp mellan två konsumenter eller två näringsidkare ska som sagt köplagen tillämpas. Köplagen ställer höga krav på köparens undersökningsplikt, se här. Köparen får inte klaga på att det är ett fel på varan som denne kunde ha upptäckt vid undersökning av varan. Eftersom att köpet skedde på plats och köparen noga kunde titta på datorn och dess delar borde denne i detta fall ha förlorat sin rätt till reklamation, se här. KonusmentköplagenI konsumentköplagen finns det ingen uttrycklig undersökningsplikt utan istället har säljaren upplysningsplikt. För att köparen ska kunna kräva rättelse av dig som säljare måste datorn varit felaktig vid köpet. Datorn är att anse som felaktig vid köpet om den avvek från den beskrivning som gavs av den, om du som säljare inte informerat om förhållanden som inverkat på köpet eller om datorn inte stämde överens med vad köparen kunnat förutsätta, se här. I detta fall skulle det gå att anse att du brustit i din upplysningsplikt och köparen skulle då ha rätt att ångra sitt köp.Som sagt, slutsatsen blir olika beroende på vilken av lagarna som används. Jag hoppas du fått hjälp på vägen, annars är du välkommen att återkomma!Vänlig hälsning,

Vem står risken vid borttappad försändelse?

2017-02-21 i Köplagen
FRÅGA |Sålde för första gången en vara över blocket fast med ett direktbetalande via swish. Detta beror på att köparen bor i en annan stad. i min annons framgick ingenting om frakt eller liknande då det för mig inte var på d sätt jag tänkt sälja varan från början. Då köparen var den enda som inte prutade på ett redan bra pris gick jag med på det. Vi kom överens om att köparen står för frakt i form av frimärken vilket borde hamna på ca 180kr mellan tumme å pekfinger, då jag sålt desto mer varor med fraktkostander via tradera förr.Inga krav på fraktsätt framkom från köparen, så jag skickade paketet som jag alltid gjort via tradera. Använde egen kartong och paketerade den med textil samt bubbelplast och tejpade och skrev köparens namn och adress på vänster sida ( högt upp) och min adress till höger ( långt ner) Vi vägde paketet ca 5kg och jag betalade ca 160 kr i frimärken,dels för lägre kostnad och dels för att det aldrig hänt nått konstigt innan. Man får frågan om man vill ha kvitto (för frimärkena) men kände inget behov av det. Nu har paketet inte kommit fram, så köparen ger mig till fredag att ge pengarna tillbaka annars går han till polis. så vad är jag skyldig till här? inga krav ställdes av köpare på fraktsätt, men kan jag bli dömd eller va tvungen att betala tillbaka både pengar för att min vara nu inte kommit fram enligt köparen? kan ej få bevisa "skickandet" pga fraktsätt, men då inga krav ställts av köpare, vad e mina rättigheter samt skyldigheter?
Patrik Martinson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Köp mellan två privatpersoner regleras i köplagen (1990:931) KLJag uppfattar att ni inte avtalat något om fraktsättet, i sådant fall anses en vara avlämnad för transport till köparen när den lämnats över till transportören, vilken i det här fallet är Posten. 7 § KLRisken för varan övergår på köparen när den lämnas över till Posten för transport. 13 § KLDet är alltså köparen som står för risken i och med att du lämnat in paketet hos Posten. Du riskerar ingen straffrättslig påföljd för att Posten tappat bort ditt paket.Tänk dock på att reklamera händelsen med Posten, så att en händelserapport kan upprättas.Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänliga hälsningar

CISG tillämpningsområde

2017-02-20 i KÖPRÄTT
FRÅGA |jag undrar ifall CISG går att tillämpa när en stat är fördragsslutande och den andra inte, det vill säga frankrike som är fördragsslutande och skottland( storbrittanien) som inte är fördragsslutande?
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!CISGs tillämpningsområde framgår av artikel 1. Konventionen är tillämplig på avtal om köp av varor mellan parter, vilka affärsställen är belägna i skilda stater, när dessa stater är fördragsslutande stater, eller när internationellt privaträttsliga regler leder till att lagen i fördragsslutande stat ska tillämpas. Detta innebär som huvudregel att avtalet CISG inte ska gälla. Med ett undantag om det framgår att CISG ska tillämpas, av internationella privaträttsliga regler att det i aktuell fördragsslutande stat (Lawline hanterar dessvärre inte Skottlands rätt). Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!