Rätt att kräva ny telefon?

2017-01-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har köpt en mobiltelefon av ett företag som även tillhandahåller mitt abonnemang. Köpte telefonen oktober 2015. Har haft problem med den till och från och lämnade in den första gången i maj 2016. Har nu fått lämna in den en 4:e gång. Vet ej om jag gjort bort mig då jag varit på 2 butiker och lämnat in den. Vi har 2 stycken i stan? Tycker iofs inte att det ska ha ngn betydelse. Förra gången jag lämnade in den sa tjejen att om det blir krångel igen så skulle jag reklamera den. Var nu den sista gången i den andra butiken men hon sa att jag skulle lämna in den trots att jag sa vad dem hade sagt gången innan. Fick betala ca 400kr 2:a och 3:e gången. Har jag rätt att reklamera den och begära en ny telefon nu?
Mathilda Wihlborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler när det gäller köp av en konsument från en näringsidkare kan man hitta i konsumentköplagen (https://lagen.nu/1990:932) (KköpL). Man har alltid rätt att reklamera en vara som är felaktig hos säljaren. Vad som räknas som ett fel i vara skrivs i 16-21a § KköpL (https://lagen.nu/1990:932#P16S1) och bland annat är det om varan inte motsvarar det som står i avtalet, som i ditt fall verkar det vara problem på telefonen vilket är ett fel i varan. Uppstår felet inom 6 månader från att man köpte den så räknas det som att felet fanns där från början och annars kan man behöva visa att det är ett fel som inte uppstått på grund av ett felaktigt eller vårdslöst användande.Enligt 23 § KköpL (https://lagen.nu/1990:932#P23S1) måste man gå till säljaren och reklamera varan för att kunna kräva någon påföljd och påföljder som kan komma i fråga är prisavdrag, omleverans, häva köpet och att säljaren avhjälper felet. Viktigt att tänka på är att säljaren alltid har rätt att testa att avhjälpa felet innan man kan kräva omleverans och en ny telefon, detta enligt 27 § KköpL (https://lagen.nu/1990:932#P27S1). Du nämner i frågan att du varit i kontakt med en butik men det oklart om det är en mobilreparatör eller butiken som sålde varan till dig. Har du varit i kontakt med en fristående mobilreparatör måste du vända dig till säljaren till mobilen. Har du varit i kontakt med den företaget som sålde telefonen och de har lagat telefonen till dig fyra gånger ska din kontakt då anses som en reklamation av varan. Det som inte framgår är om det är samma problem du har varit i kontakt med dom om eller om det har varit olika fel på telefonen, detta då har rätt att avhjälpa alla fel innan du får en ny. Är det så att det inte är någon skada från din sida och de har försökt avhjälpa felet genom lagning fyra gånger har du rätt att häva köpet, omleverans eller ett prisavdrag. Hoppas du fick svar på din fråga!

Fel i vara?

2017-01-13 i Köplagen
FRÅGA |Hej har sålt en begagnad bil, i fint skick, privat, nu 5 dagar senare så säger köparen att värmen inte funkar, eller den funkar på High men ställer man ner graderna så slutar de funka efter ca 2 mil.När jag ägde bilen funkade allt märkte inte av detta problem! Han vill att jag köper tillbaka bilen till fullpris, eller betalar reparionskostnader, men som sagt jag tycker att de är han som haft sönder detta isåfall då allt funkade och han var och provkörde bilen två gånger. Nu ska han ta detta till jurist .
William Sandell |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!BevisbördanHuvudregeln är att köparen har att bevisa att ett fel fanns vid avlämnandet. Köparen måste därmed göra det övervägande sannolikt att försämringen av värmen i bilen beror på något som du som säljare svarar för.Fel i varaOm vi utgår ifrån att det faktiskt förelåg ett fel med värmen utan att du var medveten om detta gäller följande:Köparen har en undersökningsplikt vilket innebär att köparen inte kan åberopa fel som borde ha upptäckts vid köpet, se 20 § Köplagen (KöpL). Köparens undersökningsplikt kan dock mildras om du som säljare ger ett lugnande besked om ett eventuellt fel. I ditt fall har köparen provkört bilen två gånger innan köpet fullbordades. Problemet med värmen upptäcktes först efter ca 2 mils körsträcka enligt din beskrivning. Avgörande för vad köparen borde ha upptäckt vid köpet blir således hur långt köparen kört under provkörningarna. Om köparen kört runt 2 mil under provkörningarna borde köparen därmed ha upptäckt felet. Köparen förlorar i sådana fall rätten att göra påföljder som avhjälpande (reparation) enligt 34 § KöpL och hävning enligt 39 § KöpL gällande. Vänlig hälsning, William Sandell

Fel vid leasing

2017-01-11 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Kan man häva en privatleasing där det visar sig att bilen inte har dom saker man beställt på den? Ny Volvo V90 2017 års modell?
Alban Dautaj |För leasing mellan privata aktörer finns inga speciella regler i Sverige. Leasing hamnar mellan instituten köp och hyra. Man använder sig av de köprättsliga reglerna. I kosumentköplagen finns en katalog av regler vid reklamation och fel i vara som jag ska gå igenom här under. Som avtalsrättslig utgångspunkt gäller att säljare ska avlämna en vara i enlighet med vad som avtalats, i detta fall en fungerade bil som i övrigt är avtalsenlig. Om säljaren misslyckas med att uppfylla sin förpliktelse är detta ett kontraktsbrott. För att kunna avgöra om en konsument har rätt till hävning måste det först utredas vilket fel som föreligger samt om detta fel är av väsentlig betydelse.Fel i vara föreligger när varan inte överensstämmer med konsumentens befogade förväntningar. I detta fall torde det vara frågan om ett faktiskt fel då bilen inte har de egenskaper konsumenten hade förväntat sig. Faktiska fel regleras i konsumentköplagen (KköpL) 16 § och som utgångspunkt gäller att fel föreligger om varan inte överensstämmer med avtalet. Här tas hänsyn till en mängd olika faktorer såsom pris och art. Vidare föreligger fel i vara om varan på annat sätt är avvikande mot vad lagen säger samt vad konsumenten med fog kunnat förvänta sig. I fallet rör det sig om att du som konsument leasat en ny bil. Alltså har du haft fog att förvänta sig att bilen var avtalsenlig.Detta ger upphov till att följande påföljder, enligt KköpL 22 §, aktualiseras. I första hand ska konsumenten kräva avhjälpande eller omleverans, i andra hand hävning eller prisavdrag. Avhjälpande enligt KköpL 26 § syftar till att försätta konsumenten i samma läge som om denna fått en felfri vara vid avtalets ingående, beroende på vilka "saker som fattas" så är detta mer eller mindre möjligt att kräva. Enligt konsumentköprättslig praxis brukar en säljare få två gånger på sig att försöka avhjälpa fel innan andra påföljder aktualiseras. Det blir då läge att se om konsumenten kan kräva hävning.Enligt KköpL 28 § har en konsument rätt att kräva hävning om avhjälpande eller omleverans inte erbjudits. Hävning ska försätta konsumenten i det läge som om avtalet aldrig ingåtts och de utbytta prestationerna ska återgå till respektive part. Viktigt att komma ihåg är att konsument endast får häva köpet om felet är av väsentlig betydelse enligt KköpL 29 §. Väsentlighetsbedömningen utgår ifrån det specifika fallet. Av diskussionen ovan torde väsentlighetskravet vara uppfyllt i och med att det rör sig om en ny bil som inte varit avtalsenligt samt att bilen tycks vara av exklusiv art vilket innebär en stor förlust. Du borde därför ha rätt att kräva hävning.Med vänliga hälsningar

Hävning och fel vid konsumentköp – dålig bilvärme i begagnad bil

2016-12-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Häva bilköp?Vi köpte i början på oktober en begagnad bil hos en av de större firmorna i Sverige. Fel efter fel visar sig och jag har hört mig för med oberoende av varandra mekaniker. De tror att vissa fel nollats bort innan leverans. Jag har haft bilen inne på verkstad fyra gånger på två månader för de fel som finns och de flesta är åtgärdade. De som kvarstår är värmen! Vi har ägt en del bilar i våra dagar, men ingen med såhär dålig värme. Bilen är 4 år gammal och blir knappt ljummen under resan. Jag har tröttnat på att behöva bråka med säljaren om varje liten grej som är fel på bilen och värmen går enligt tekniker hos bilfirman inte göra något åt. Kan jag häva köpet? Vi bor i Sverige, kan det vara okej att sälja en bil med så dålig värme i ett land som har vinter?
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga undrar du om ni kan häva ert bilköp på grund av dålig bilvärme. Denna fråga måste dock delas upp i dess olika delfrågor, vilket jag har gjort med de tre huvudavsnitten. Vill du bara läsa om hävningsrätten kan du dock hoppa direkt till avsnittet med rubriken ”Kan du häva köpeavtalet på grund av felet?”.Jag utgår i mitt svar från att ni köpte bilen som privatpersoner från näringsidkaren. I en sådan situation är konsumentköplagen (1990:932) (här förkortad KköpL) tillämplig på ert fall, se dess 1 §.Är den dåliga bilvärmen ett fel?Den första frågan man måste ställa sig när man vill häva ett köp är om det över huvud taget finns ett fel.Utan närmare uppgifter är det svårt för mig att ge ett exakt besked om den dåliga bilvärmen utgör ett fel i ditt fall. Följande grunder för fel kan dock vara relevanta i ditt fall, förutsatt att bilen inte har sålts med ett förbehåll i stil med ”befintligt skick”:1. Om bilvärmen avviker från vad som framgår av köpeavtalet rör det sig om ett fel (16 § första stycket KköpL).2. Om den bristande bilvärmen innebär att bilen inte är ägnad för det ändamål som bilar i allmänhet används till rör det sig i princip om ett fel (16 § andra stycket första punkten KköpL). Denna grund rör dock inte bilens kvalitet, varför dålig bilvärme inte torde falla under den – med undantag för fallet då den dåliga bilvärmen gör det i princip omöjligt att köra bilen på vintern.3. Om den dåliga bilvärmen innebär att bilen inte stämmer överens med säljarens beskrivning så rör det sig i princip om ett fel (16 § andra stycket tredje punkten KköpL).4. Bilvärmen utgör ett fel om det var ett förhållande som säljaren åtminstone borde ha känt till och som ni med fog har kunnat förväntas bli upplysta om – förutsatt att säljarens underlåtenhet att upplysa er om den dåliga bilvärmen kan antas ha inverkat på köpet (16 § tredje stycket andra punkten KköpL).5. Om det är befogat att förutsätta att bilvärmen inte är så dålig som den faktiskt var så rör det sig om ett fel (16 § tredje stycket tredje punkten KköpL).Om bilen såldes i ”befintligt skick” eller med något liknande förbehåll utgör den dåliga bilvärmen ett fel om den innebär att bilen är i sämre skick än vad ni som köpare med fog har kunnat förutsätta (17 § första stycket KköpL). Vill du läsa vidare finns följande tidigare svar på Lawline: Bil såld i befintligt skick.Som jag förstår det från din fråga såldes bilen inte i befintligt skick, och köpeavtalet reglerar inte heller frågan. Jag antar att bilvärmen inte är så dålig att bilen i princip blir obrukbar under vintern. Utifrån dina uppgifter skulle den dåliga bilvärmen kunna vara ett fel enligt KköpL på grund av att det i ditt fall fanns fog för att anta att bilvärmen fungerade som vanligt (16 § tredje stycket tredje punkten KköpL). Vanligen torde ju även äldre bilar säljas med fungerande bilvärme. Möjligen kan det också röra sig om ett fel enligt 16 § tredje stycket andra punkten KköpL, om säljaren borde ha känt till felet.Kan du åberopa felet?Enbart det faktum att den dåliga bilvärmen utgör ett fel innebär dock inte utan vidare att du kan åberopa det som en grund för att häva köpeavtalet.Mest relevant för ditt fall är nog reklamationsskyldigheten i 23 § KköpL. Om du inte har meddelat säljaren om att det finns ett fel och vad det – i huvudsak – rör sig om för fel inom skälig tid efter att du åtminstone borde ha märkt felet, så får du inte åberopa felet som grund för t.ex. hävning. Observera att allmänna klagomål på bilens kvalitet inte duger som reklamation.Vad som är ”skälig tid” varierar från fall till fall, men en reklamation som lämnas inom två månader från att du faktiskt lade märke till felet anses alltid lämnad i rätt tid (23 § första stycket andra meningen KköpL). En reklamationsfrist som är längre än två månader är dock relativt ovanlig.Finns det över huvud taget ingen reklamation kan du inte åberopa felet.Kan du häva köpeavtalet på grund av felet?Som jag förstår det går det över huvud taget inte att avhjälpa felet i ditt fall, och inte heller kan säljaren vidta en omleverans. I så fall kan hävning komma ifråga. För hävning krävs dock inte bara att det finns ett fel, utan detta fel måste vara av väsentlig betydelse för konsumenter som är i samma situation som dig (29 § KköpL) – det rör sig alltså om en objektiv bedömning av just ditt fall. En bra måttstock är att felet är väsentligt om en konsument inte skulle ha köpt bilen om den visste att bilvärmen var dålig.Utan att veta hur dålig bilvärmen är i praktiken kan jag inte mer konkret uttala jag mig om felet är väsentligt. Vad jag kan notera är att det finns argument som talar till din fördel, dvs. att bilen bara blir ljummen samtidigt som svenska vintrar kan bli kalla. De flesta konsumenter skulle nog vilja ha en annan bil då. En god idé är dock att försöka komma överens med säljaren om att häva avtalet, för om säljaren går med på att du häver avtalet slipper du de osäkerhetsmoment som finns om du försöker att häva avtalet enligt 29 § KköpL.Om du häver avtalet ensidigt och det uppstår en tvist mellan dig och säljaren om hävningen var berättigad eller inte, så kan det vara en bra idé att ta hjälp av en erfaren jurist. Du kan boka tid med en jurist HÄR.Ett enklare alternativ till hävning är prisavdrag. Det leder dock bara till att du kompenseras för felet genom att priset för bilen sätts ned (28 § KköpL).RekommendationOm du inte har reklamerat den dåliga bilvärmen bör du göra det omedelbart. Därefter bör du, för att häva, i första hand helst försöka att komma överens med säljaren om att häva avtalet. Om ni inte kan komma överens återstår alternativet att du häver avtalet ensidigt. Om säljaren hävdar att en sådan hävning inte är berättigad kan det vara en god idé att ta hjälp av en erfaren jurist.SammanfattningDen dåliga bilvärmen är sannolikt ett fel. För att få åberopa ett fel måste det dock bl.a. reklameras i tid. För att häva avtalet måste felet ha varit av väsentlig betydelse, vilket skulle kunna vara i ditt fall.Jag hoppas att det var svar på din fråga!Behöver du vidare hjälp med hävning vid konsumentköp är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Fel i vara - konsumentköplagen

2017-01-14 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Köpte en bil för 130000 från en firma, efter ca 2 mån så lossnar en plastlist som sitter på bakskärmen och under den så är det rost. Är handlaren ansvarig?
Malin Brännström |Hej!Jag kommer i följande svar utgå ifrån att du är en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför näringsverksamhet. D.v.s. att du är en konsument enligt 1 § 5 st. Konsumentköplag (1990:932) (KköpL). En vara ska i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet, 16 § 1 st. KköpL. Varan är felaktig om den avviker ifrån detta, 16 § 3 st. KköpL. Din vara (d.v.s. bilen) ska anses vara behäftad med fel eftersom att listen har lossnat och att det finns rost där listen tidigare satt fast. Graden av kvalité kan således ifrågasättas. Frågan om en vara är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den avlämnades. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare, 20 § KköpL.Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet om inte annat kan visas eller om det är oförenligt med varans eller felets art, 20 a § 1 st. KköpL. Eftersom att felet visade sig efter två månader anses felet på bilen ha funnits från början. Om varan är felaktig får köparen kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet, 23, 24, 26-29 §§ KköpL. För att få häva bilköpet måste felet varit av väsentlig betydelse för dig, 29 § KköpL.Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet. Detta kallas för reklamation. Meddelande som lämnas inom två månaders tid efter det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid, 23 § 1 st. KköpL. Reklamation måste ske inom 3 år från det att köparen tog emot varan, 23 § 3 st. KköpL.Firman bär ansvaret för de felaktigheter som finns på bilen. Jag rekommenderar dig att kontakta firman för att göra en reklamation. När du reklamerar är det viktigt att du förklarar vad felet är. Du har sedan rätt att välja påföljd i enlighet med KköpL regler. I första hand brukar man åberopa avhjälpande (dvs. reparation) eller omleverans eftersom att hävning innebär att felet måste varit av väsentlig betydelse för dig som konsument.Hoppas att du fått svar på din fråga.Vänligen,

Dispositiva och tvingande köprättsliga lagar

2017-01-11 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej! Är KöpL, KKöpL, KTjL och DHL dispositiva, semidispositiva eller ingendera?
Mikaela Lundblad |Hej och tack för din fråga!Att en lag är dispositiv innebär att det finns en möjlighet för parter att avtala bort den. Köplagen är ett exempel på en dispositiv lag. Att den kan avtalas bort går att utläsas ur 3§ Köplagen: ”Lagens bestämmelser tillämpas inte i den mån annat följer av avtalet, av praxis som har utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan sedvänja som måste anses bindande för parterna.”En indispositiv eller tvingande lag innebär motsatsen till detta, det vill säga att det inte är möjligt att avtala bort den.Konsumentköplagen, Konsumenttjänstlagen samt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (även kallad distanshandelslagen) är alla exempel på lagar som är tvingande till konsumentens fördel. De tre lagarna gäller när en näringsidkare säljer antingen en produkt eller tjänst till en konsument och har som syfte att skydda konsumenten. Att lagen är tvingande innebär nämligen att säljaren inte kan ge konsumenten sämre villkor än de som finns i lagen. Att Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens fördel följer av 3§ Konsumentköplagen: ”Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för köparen är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen.” Liknande bestämmelse finner man även i 3§ Konsumenttjänstlagen, samt 4§ Distansavtalslagen. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Påföljder vid fel i transportmedel. Kreditköpt vara.

2017-01-01 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Har köpt en ny hästtransport från en återförsäljare 32 mil från där jag bor. Vagnen läcker in vatten mellan vägg och golv, jag upptäckte det dag ett när jag kom hem. Ringde säljaren, han säger jag ska köra tillbaka vagnen för åtgärdning. Jag vill inte stå för tid och kostnad isamband med återförandet av vagnen och jag vill ha en annan ny vagn. Laga vattenläckor är nästan omöjligt och vagnen är ny. Jag har inte betalt vagnen än. Vad har jag för rätt att få en ny vagn? Och måste jag stå för återlämnandet, då det är över 30 mil?Jag har köpt vagnen för att jag behöver den, vad händer om jag använder den?Mvh L
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Eftersom du uppger att betalning inte erlagts för varan än innebär detta att du fått ett så kallat betalningsanstånd för köpet av en näringsidkare, vilket aktualiserar konsumentkreditlagen (2010:1846) (KKrL) se här och konsumentköplagen (1990:930) (KKöpL) se här.Du som konsument har i förevarande fall ett antal rättigheter att begagna dig utav enligt konsumentköplagens regler när ett fel i vara uppstått. Din fråga är om du har rätt att kräva omleverans och inte ansvara för kostnader som uppstått på grund av felet.Enligt 22 § KKöpL har du rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Du får även hålla inne så mycket av betalningen som krävs som en viss säkerhet för ditt krav vid fel på varan, se 25 § KKöpL.Du har rätt att kräva att säljaren lagar hästtransportvagnen eller ger dig en ny sådan, såvida detta inte innebär oskälig kostnad för säljaren. I vissa fall kan det innebära oskälig kostnad för säljaren att ge en ny vara istället för att åtgärda felet. Säljaren har nämligen en rättighet i 27 § KKöpL som föreskriver att oavsett vad köparen väljer att kräva som påföljd för varan, har säljaren rätt att på egen bekostnad åtgärda felet i varan. Detta förutsätter att säljaren så fort som möjligt erbjuder sig att åtgärda felet, att reparationen sker inom skälig tid och att det kan ske utan kostnad och väsentlig olägenhet för dig.Säljaren har alltså rätt att åtgärda felet på egen bekostnad men har ingen rätt att kräva att du kör vagnen dit. I kreditavtal finns oftast återtagandeförbehåll, vilket innebär att säljaren enligt 38 § KKrL har rätt att ta tillbaka varan när du inte betalar enligt din betalningsplan. Om det finns ett kreditavtal kan du som argument använda detta för att förmå säljaren att ta nyttja sitt återtagandeförbehåll. Nota bene: Pacta sunt servanda är en allmän avtalsrättslig princip som betyder att avtal ska hållas och med detta följer en lojalitetsplikt för avtalsparterna, såsom att betala för varan eller att lämna en felfri vara. Om ett kreditavtal föreligger mellan dig och säljaren kan ett kreditföretag ha köpt din skuld av säljaren. Vid överlåtelser av fordran på detta vis, vilket är tämligen vanligt, har du som kreditkonsument samma rättigheter mot kreditföretaget som du skulle ha mot säljaren vilket framkommer av regeln i 28 § KKrL.Du har ett antal konsumentköprättsliga rättigheter att använda dig av såväl mot säljare som eventuella förvärvare av din fordran. Du har rätt att hålla inne betalningen tills dess att felet åtgärdats. Du har också rätt till prisavdrag om reparationen innebär väsentlig olägenhet för dig eller om den inte sker inom skälig tid. Prisavdraget kan exempelvis avse kostnader för att hyra en annan hästtransportvagn för att transportera din häst. Om du behöver transportera din häst nu i helgen kan du behöva betala runt 3 000 kr per resa, denna kostnad kan du dra av på det slutliga priset.Rent allmänt uppställs höga krav för hävning av köpet, det beskrivs som att felet måste vara av väsentlig betydelse för köparen, se 29 § KKöpL. Av din fråga framgår emellertid inte förhållanden som visar på att felet varit av väsentlig betydelse för dig. Om reparationen däremot tar för lång tid, låt säga 2-3 månader, torde felet anses ha blivit av väsentlig betydelse för dig och du har i det läget rätt att häva köpet dvs. alla avtalsprestationer går tillbaka som om avtalet aldrig hade ingåtts och säljaren hämtar vagnen (jfr. avgörande från allmänna reklamationsnämnden 2006-8478 se här).Min bästa rekommendation är detta: Om du har en häst som ska på många resor kan du påminna säljaren att du avser att räkna av kostnaderna för dessa resor på slutpriset. Priset för den sålda varan kan bli betydligt mindre än det först tänkta priset med anledning av resekostnaderna och när säljaren väl inser detta torde han eller hon efter en tämligen rimlig avvägning gå med på att häva köpet.Med det önskar jag å Lawlines vägnar ett gott nytt år och god fortsättning!Bästa hälsningar

Kan man neka reklamationsrätt och ångerrätt?

2016-12-31 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! Genom min arbetsgivares intranät så gjorde jag en beställning på ett par hörlurar. De skriver inget öppet köp/reklamationsrätt. Att det inte är öppet köp förstår jag men har de rätt att neka mig reklamationsrätt? Gäller inte konsumentköplagen på personalköp och därmed 3 års reklamationsrätt?
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Ångerrätt vid köp på internet:Du skriver att du gjorde beställningen genom ett intranät på arbetsplatsen. Innebär det att du på något vis jobbar på firman som säljer hörlurar? Jag utgår ifrån att du menar att du beställt dem från internet och att du inte varit i närheten av hörlurarna vid köptillfället. Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler är då tillämplig på ditt köp.Först och främst finns det en ångerrätt på 12 dagar från den dag då du fått hörlurarna i din hand. Det framgår i 10 och 12 §§. Detta är en ovillkorlig rätt. Dvs, man har rätt att lämna tillbaka varor för att man inte längre vill ha dem, det krävs inte att det är något fel på saken. Det finns många varor som inte har denna ångerrätt enligt 11 §. Jag tror inte att hörlurar kan omfattas av hygienskälet, men det är ett argument som näringsidkaren skulle kunna använda. Öron är dock knappast en sådan sak där man får sjukdomar av andra och därför är det knappast ett vettigt argument från näringsidkarens sida.Reklamationsrätt vid alla köp:För köpet gäller reklamationsrätten i Konsumentköplagen. Du kan se i 16 § av bestämmelsen när en vara anses vara felaktig. I 20 § framgår att felen skall ha funnits när du fick varan på sätt och vis och att det inte är du som konsument som har orsakat felet. Du kan se i 23 § att om felet uppkommer inom två månader så förutsätts felet vara säljarens. Därefter får du som konsument bevisbördan för att det är ett fel som inte du orsakat. Du har möjlighet att reklamera inom tre år från det att du fick varan. Men av förståeliga skäl så blir det såklart svårare ju längre tid det går att hävda att felet redan förelåg när du fick varan. Exempelvis ett par hörlurar är ganska säkert omöjliga att hävda att felet förelåg redan när du köpte varan. Därför är det viktigt att reklamera så fort som möjligt om man upptäcker något fel, och helst inom två månader. I första hand får säljaren försöka avhjälpa felet, eller erbjuda omleverans om det inte medför stor olägenhet för dig.Om ovanstående inte sker får du begära prisavdrag eller häva köpet och få pengarna åter.Sammanfattning med korta svar:Svaret på din första fråga är "nej", de kan omöjligt vägra dig reklamationsrätt eller ångerrätt. Däremot kan de vägra "öppet köp" utöver detta eftersom det är något som som affärer ofta erbjuder som en service mot kunden för att de är snälla. Svaret på din andra fråga är "ja", konsumentköplagen gäller och tre års reklamationsrätt gäller.Lycka till med reklamerandet och Gott Nytt År!Med vänliga hälsningar,