Kan en butik kräva mer betalt än vad som tidigare framgått?

2017-08-17 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har köpt en brudklänning i en mindre bröllopsbutik. När jag hade den på mig i butiken och bestämt att jag ville ha den sa försäljaren att hon skulle hämta deras sömmerska och hon kom och nålade upp klänningen. Sedan betalade jag för klänningen. Ett par dagar senare ringer sömmerskan och säger att jag ska betala henne 1500kr för hennes jobb. Varken hon eller butiken har gett mig denna informationen varken innan eller efter jag betalade för klänningen så det var för mig en självklarhet att det ingick i priset för klänningen. Kan de i efterhand kräva pengar för ett jobb de fick mig att tro skulle ingå? Måste jag enligt lag ta reda på om en service kostar extra i detta sammanhang?
Malin Gustavsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Utifrån din beskrivning uppfattar jag det som att sömmerskan är anställd i butiken. Därmed kommer jag, i mitt svar, utgå från att sömmerskan och butiken kan betraktas som en enhet.Med antagandet ovan som grund är min uppfattning att uppsömnaden av klänningen bör ses som en biförpliktelse till köpet av klänningen snarare än en självständigt utförd tjänst. Därmed blir konsumentköplagen den lag som aktualiseras (1-2 § KKL).Vilket pris som ska betalas beror på vad som har överenskommits vid köpetillfället – finns ingen överenskommelse gäller att skäligt (vad som anses normalt för den specifika varan under de rådande omständigheterna) pris ska betalas. Vidare ligger det på den som påstår att ett specifikt pris överenskommits att bevisa att så är fallet. (35 § KKL) Då du inte fått någon information eller indikation på att uppsömnad inte ingick i priset för köpet av klänningen är min bedömning att överenskommet pris för hela köpet är det som redan betalats. Får du, vid betalning, information om vilket pris som gäller har du enligt lag ingen skyldighet att undersöka om några ytterligare kostnader tillkommer. Priset bör alltid framgå för konsumenten vid köpetillfället.Enligt ovan resonemang ligger det alltså på butiken att motbevisa att det redan betalda inte utgjorde överenskommet pris vid köpetillfället. Kan de inte göra detta har de ingen rätt att kräva dig på pengar. Slutligen vill jag poängtera att det inte är möjligt för mig att göra en säker bedömning av situationen utan att veta mer om båda parters agerande och vad som sagts på plats. Enligt ovan resonemang ligger det dock på butiken att motbevisa att det redan betalda inte utgjorde överenskommet pris vid köpetillfället. Under förutsättningen att priset du redan betalat kan anses vara det, vid köpetillfället, överenskommna priset, har butiken ingen rätt att kräva dig på mer pengar i efterhand.Lycka till!Med vänliga hälsningar

Rätt till ersättning för gammalt golv under nyrenoverat badrum?

2017-08-17 i Köplagen
FRÅGA |Hej, vi köpte en nyrenoverad lägenhet i juni. Nu upptäckte vi att i badrummet finns det ett gammalt linoleum golv under det nya kakel golvet och under de ny kakel finns det gamla kakel. Har vi rätt till nånting? Vi är rädda att det finns mögel på golvet och på väggarna. Har vi rätt att be de gamla ägarna att betala för en ny renovering?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Fel på lägenhetenKöp av bostadsrätt regler i köplagen. Om lägenheten i något avseende skiljer sig från vad ni har anledning att förvänta er med tanke på avtalet så räknas detta som ett fel (17 § tredje stycket). När man avtalar om köp av en lägenhet med nyrenoverat badrum så skulle jag definitivt säga att ett undre lager av gamla golv avviker från som kan förvänta sig. Det är till hjälp om ni kan få ett uttalande av någon i branschen som styrker att detta är ett fel i renoveringen.PåföljderOm ni kan visa att det är ett fel så kan ni kräva att de avhjälper det genom att betala för en ny renovering (34 §). Om de inte gör det så har ni rätt till prisavdrag (37 §). Då ska ni få mellanskillnaden av priset ni betalade för lägenheten och det pris ni hade betalat om ni visste hur badrummet var (38 §).För att ni ska ha rätt att få felet avhjälpt så krävs det att ni reklamerar i tid, dvs skriver till säljaren om att ni uppmärksammat felet, och att felet inte ligger under eran undersökningsplikt (32 §). Detta bör inte vara några problem för er. Undersökningsplikten gäller nämligen bara sådant som man kan se, höra och lukta. Man behöver aldrig lyfta på plattor etc.SlutsatsNi har köpt en felaktig lägenhet och har rätt att få felet åtgärdat på säljarens bekostnad. Så snart som möjligt bör ni skriva ett email till säljaren om detta och kräva avhjälpande. Det kan vara bra att påminna säljaren att de kan få ersättning av de som gjorde renoveringen för att denna varit felaktig enligt konsumenttjänstlagen. På så vis lär de bli mer samarbetsvilliga gentemot er.Om säljaren vägrar åtgärda felet så kan ni lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Mer info om detta finns här. Om det kommer till detta så rekommenderar jag att ni söker hjälp hos vår juristbyrå. Mer info om detta här. Dessa kostnader betalas av säljaren om de förlorar i rätten.Hoppas det besvarar er fråga. Tveka inte att höra av er till Lawline igen nästa gång ni har juridiska frågor! Vår expressrådgivning garanterar ett snabbt och kompetent svar, alternativet finns på samma ställe som ni ställde den här frågan på.Vänliga hälsningar,

Köpte bil med flera fel som säljaren inte berättade om – vad gäller då?

2017-08-16 i Köplagen
FRÅGA |Ang begagnat bilköp i prisklass drygt 70.000:-. I annonsen stod (bland annat) att det fanns elspeglar och elhissar, som visat sig vara trasiga. Säljaren menade att bilen var i fint skick men vid körning så visar det sig att bilen "drar" åt olika håll när man kör. Dessutom finns ytterligare fel (kanske inte så allvarligt men ändå) som trasig dörr, (åker igen när man öppnar den) bagagelucka som öppnas för mycket så hatthyllan inte går att sätta fast samt att luckan är svår att stänga. Men det allvarligaste är att bilen drar åt olika håll när man kör vilket är väldigt obehagligt och känns farligt. Jag upptäckte tyvärr inte de här sakerna förrän efter köpet. Men när jag frågade om fel så fanns inga kända enligt säljaren, bilen skulle vara en bra bil och i fint skick! Jag var dessutom tydlig med att jag inte kan så mycket om bilar, mao ett lätt offer för bluffmakare. Vad har jag för rättigheter i det här fallet? Låta köpet gå tillbaka? Ersättning för reparationer?
Erik Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.För att du enklare ska hitta vad du söker i mitt svar följer här en kortare beskrivning av innehållet. Inledningsvis finner du en sammanfattning av mitt svar. Därefter följer en rekommendation på hur jag anser att du bör gå vidare i fallet. Därefter finner du en djupare analys av relevanta regler i köplagen. Hoppas du finner mitt svar givande. Sammanfattning och kortare svar på dina frågorDina rättigheter blir beroende på vad du kan bevisa i det här fallet. Att bilen är felaktig enligt ert avtal och köplagen är nog rätt så otvivelaktigt. Däremot får du inte åberopa fel som du måste antas ha känt till vid köpet. Du har egentligen ingen undersökningsplikt, men om du faktiskt har undersökt bilen eller om säljaren har sagt åt dig att göra det får du inte åberopa sådant som du borde ha upptäckt. Du har i regel bevisbördan och måste styrka att bilen var felaktig när du fick den. Beviskravet kan dock variera och det kan tänkas vara lägre i vissa fall. Du måste också reklamera felen inom skälig tid för att få göra påföljder gällande. Dessutom måste du begränsa dina skador och du har dessutom en skyldighet att vårda bilen väl. Om du skulle ha rätt att göra påföljder gällande är det främst avhjälpande (dvs. reparation) och eventuellt skadestånd, om du haft några utgifter tillföljd av felen. Hävning, dvs. att köpet ska återgå skulle i princip endast kunna vara aktuellt om säljaren inte lyckas åtgärda felen på bilen. RekommendationOm du tycker att det känns lämpligt att gå vidare i det här fallet så rekommenderar jag dig att så fort som möjligt ta kontakt med en juristbyrå. De kan hjälpa dig mer i detalj och dessutom kan de avgöra vad en lämplig vidare åtgärd i det här fallet skulle kunna vara. De kan även hjälpa dig med saker som reklamation, krav på ersättning etc. Jag kan varmt rekommendera vår egen juristbyrå som regelbundet hjälper människor med den här typen av processer. Du kommer enklast i kontakt med dem på info@lawline.se Nedan följer en djupare redogörelse för relevanta omständigheter i ditt fall. Jag utgår från köplagen i mitt svarOlika regler gäller beroende på om du har köpt bilen av en privatperson/konsument eller av en näringsidkare/företagare. Jag kommer i mitt fortsatt svar utgå från att du har gjort köpet av en annan privatperson och därmed kommer köplagen tillämpas. Det kan dock påpekas att om du har gjort köpet av en näringsidkare har du ännu bättre möjligheter att få rätt i det här fallet eftersom att konsumentköplagen då blir tillämplig istället för köplagen.Bilen är sannolikt felaktigBilen kan anses felaktig enligt flertalet paragrafer i köplagen. T.ex. ska varor stämma överens med vad som är avtalat. Om annat inte är avtalat ska en vara stämma överens med vad en köpare med fog kan förutsätta. Gör den inte det, så är den felaktig. Min bedömning är att en bil – om annat ej avtalats - inte ska uppträda på det sätt du beskriver när man kör den. De andra felen är av mindre allvarlig karaktär, men de är antagligen också sådana man har fog att förutsätta fungerar/är helt när man köper en bil. 17 § köplagen. Bilen skulle även kunna anses vara felaktig enligt 18–19 § köplagen. Jag kommer inte redogöra ytterligare för detta dock. Slutsatsen blir alltså att bilen är felaktig enligt köplagen. Vad betyder undersökningsplikten i köplagen?Däremot är det så att en köpare inte får åberopa fel som hen måste antas ha känt till vid köpet. Undersökningsplikten (som egentligen inte är en undersökningsplikt, utan vad den innebär är att om du väl har undersökt bilen, så får du inte åberopa sådant som du borde ha upptäckt) kan dock innebära problem för dig. Detta eftersom att det möjligtvis kan tänkas följa av sedvänja eller handelsbruk att man åtminstone gör en begränsad undersökning när man köper en begagnad bil. Om vi antar att det inte gör det, så blir det beroende på om köparen har uppmanat dig att undersöka bilen eller om du faktiskt har undersökt bilen. Du är lite otydlig på den punkten. Det står endast att du inte upptäckte felen på bilen förrän efter köpet. Undersökte du varan? Gjorde du det kan nedanstående stycke dock vara intressant för dig. 20 § köplagenVad bör en köpare upptäcka?Vad en köpare borde upptäcka kan variera, men högsta domstolen har uttalat att hur omfattande undersökningen varit samt vilka praktiska möjligheter köparen med hänsyn till sina kunskaper och erfarenheter haft för att kunna upptäcka felet är relevanta. Man förväntas alltså inte ha speciellt stora kunskaper vid ett bilköp. Dessutom kan säljarens uppgifter inverka på undersökningsplikt i den mån att om lugnande uppgifter lämnas, kan det minska köparens undersökningsplikt i motsvarande mån. Det är svårt att tydligt klargöra om du har fullgjort din undersökningsplikt utifrån dina lämnade uppgifter, men om vi antar att dina begränsande bilkunskaper och säljarens lugnande uppgifter skulle innebära att du har fullgjort din undersökningsplikt så har du rätt att göra gällande påföljder förutsatt att felen funnits där vid riskövergången. 20 § köplagenDu som köpare har bevisbördan för att felen funnits där vid riskövergångenDu som köpare har bevisbördan eftersom att du har besittning till varan. 21 § köplagen. Beviskravet kan dock variera. Normalt beviskrav gäller som utgångspunkt, således har du att styrka att felen funnits där vi avlämnandet. Detta kan vara svårt beroende på omständigheterna. Beviskravet måste dock nyanseras ibland eftersom att det kan vara svårt att styrka omständigheterna i vissa fall. Möjligheterna att säkra bevisning och vad som kan förväntas i detta avseende kan inverka. Högsta domstolen har även i fallet NJA 1991 s. 481 uttalat att det kan räcka att göra det klart mera sannolikt att en åberopad omständighet förefaller än vad motpartens åberopade omständighet är. Det skulle möjligtvis gå att göra en liknelse här med detta fallet. Möjliga påföljderOm vi antar att du kan visa att felen funnits där innan bilen tagits om hand av dig, så får du göra påföljder gällande och dessutom kan du kräva skadestånd för utgifter du har haft i samband med köpet. 30 § köplagen. Detta kräver dock undersökning av varan och reklamation inom skälig tid. 31–32 § köplagenReklamation måste ske så snart som möjligtVad som är skälig tid går inte helt enkelt att svara på. Det ska ske så snart som möjligt. Med tanke på dina bristande kunskaper om bilar skulle jag dock gissa på några månader. Du bör dock reklamera så snart det bara är möjligt om du avser gå vidare i det här fallet.Jag nämnde ovan att du möjligen kan göra påföljder gällande. Dessa är i ditt fall avhjälpande, prisavdrag, hävning kombinerat med skadestånd. Primärt ska avhjälpande ske.34 § köplagenSker inte ett avhjälpande inom skälig tid av säljaren så får du istället kräva prisavdrag eller häva köpet. 37 § köpalgenSkadestånd kan krävas i kombination med övriga påföljderSkadestånd kan krävas i kombination med alla de övriga påföljder som jag nämner ovan. Säljaren har som utgångspunkt ett kontrollansvar, men ansvarar för alla fel om varan avvek från vad som varit särskilt utfäst. Det är möjligt att säljarens lämnade kommentarer kan falla in under den här paragrafen. 40 § köplagenDu måste begränsa din skada i den mån det är möjligtDu har en skyldighet att begränsa din skada och gör du inte detta riskerar du att själv få stå för motsvarande kostnad. Du måste dessutom vara rädd om bilen medan du har den i din besittning. 70–73 § köplagen Hoppas du fått svar på dina frågor. Ha en fortsatt trevlig sommar!Med vänlig hälsning

Påföljder vid oavsiktlig försäljning av piratkopia?

2017-08-15 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan!Om man säljer ett par märkesskor begagnade vidare och sedan 2 månader senare hör köparen av sig och kräver pengarna tillbaka och hävdar att det är en piratkopia och gör en polisanmälan. Vad händer då? Påföljd.Speciellt om man själv köpte skorna i andra hand ovetandes att det var en piratkopia.Tack på förhand!
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Du kan behöva ge en del av pengarna tillbaka eller till och med hela summan mot att du tar tillbaka skorna. Det finns dock vissa omständigheter som kanske kan befria dig från ansvar.Vad säger lagen?Mellan två privatpersoner gäller köplagen. Om en vara inte stämmer överens med avtalet så är den felaktig enligt 17 §. Köparen ska undersöka varan efter att ha köpt den (31 §). Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om han inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt felet (reklamation) (32 §).Om en vara är felaktig och har reklamerats inom skälig tid så kan köparen kräva prisavdrag på mellanskillnaden mellan det avtalsenliga priset och priset om man räknar med felet (38 §). Om felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta så får köpet hävas enligt 39 §.Den som medvetet säljer en annan person en vara med vetskap om att denna är en piratkopia begår bedrägeri, vilket är kriminaliserat enligt 9 kap. 1 § brottsbalken.Ditt fallOm du lyckas hävda att felet borde ha upptäckts vid en undersökning efter köpet eller att köparen inte gjort en sådan undersökning och reklamerat i tid, så är du befriad från att betala ut något till denne.Om inte, så är du i första hand skyldig att betala prisavdrag på mellanskillnaden mellan vad köparen betalade och vad hen hade behövt betala om det var klart att skorna var kopior. Köparen kanske kräver hävning men detta kan du bestrida med att om det var av så stor betydelse att skorna skulle vara äkta så hade hen märkt tidigare att skorna var kopior.Om inte köparen kan bevisa att du medvetet sålt kopior så har du inte begått något brott.Vad du bör göraSvara köparen att du inte tänker ersätta hen för att skorna råkar vara kopior. Skriv att hen försummat sin undersökningsplikt eller annars väntat för länge med att säga något. Hänvisa till paragraferna ovan. Om köparen ändå kräver ersättning och du tycker att hen har stöd för detta, så kan det vara en god idé att erbjuda prisavdrag enligt vad jag skrivit ovan, som en kompromiss. Blir du stämd i tingsrätten så kan du erbjuda att lösa konflikten genom prisavdrag istället. Annars accepterar du och häver köpet eller bestrider hens talan i tingsrätten så att det blir huvudförhandling. Inför detta rekommenderar jag starkt att du tar hjälp av vår kompetenta juristbyrå. Mer info här. Om köparen förlorar i rätten så betalar hen för dina kostnader.Du kommer inte att bli åtalad om det inte finns bevis för brott och det verkar det ju inte finnas i ditt fall. Min gissning är att personen helt enkelt inte inser vad bedrägeri är. Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till Lawline igen nästa gång juridiken krånglar! Använd vår expresstjänst för garanterat snabbt och kompetent svar.Vänliga hälsningar,

Ångerrätt mellan företag?

2017-08-17 i Köplagen
FRÅGA |Hej. Jag driver en enskild firma och har genom den ingått muntligt, bandat avtal med en mobilabonnemangs leverantör. Jag har fått 30 dagars ångertid som ännu inte gått ut och jag vill lämna tillbaka varorna som bl a är en telefon där jag öppnat förpackningen. Gäller distansavtalslagen mellan företag? Att jag har rätt att öppna en förseglad förpackning och sedan lämna tillbaka den inom ångertiden. Försäljarens chef som jag diskuterar med säger att jag inte får lämna tillbaka telefoner där förpackningar är öppnad. Tack på förhand.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Nej, du har ingen ångerrätt eftersom distansavtalslagen bara gäller mellan konsumenter och näringsidkare (1 §). För att du ska få skicka tillbaka varan krävs att en sådan möjlighet avtalats av er på förhand eller att varan är felaktig enligt 17 § köplagen. Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till Lawline igen nästa gång du har en juridisk fråga! Genom vår expresstjänst erbjuder vi garanterat snabbt och kompetent svar, alternativet finns på samma ställe som du ställde den här frågan. För företag erbjuder vi även obegränsad rådgivning för en fast avgift i månaden, mer info om detta finns här.Vänliga hälsningar,

Husbil med fuktskada – hur ser chansen ut i en tvist?

2017-08-16 i Köplagen
FRÅGA |Jag köpte en husvagn av en privat person och när vi kom hem med vagnen städade vi den och då upptäcktes en fuktskada på väggen bakom en gardin, säljaren sa inget om att fukt kunde finnas, vi har sakt att vi vill häva köp men säljaren tycker att jag har haft chans att se över vagnen innan köp. Hon vill inte häva köp. Har vi någon chans i en tvist? Skadan är ju så stor så den borde även hon vetat om funnits.
Erik Johansson |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga och för att du använt dig av vår expresstjänst. Kortfattat svarMin bedömning – med beaktande av de uppgifter du har lämnat – är att dina chanser i en tvist ser goda ut. Du bör dock iaktta relevanta åtgärder som t.ex. reklamera husvagnen till säljaren. RekommendationJag råder dig att ta kontakt med vår juristbyrå. De kan hjälpa dig ytterligare i det här fallet och dessutom kan de ge dig goda råd på hur du bör agera i det forsatta skeendet. Dessutom hjälper de till med att kontakta säljaren. Min erfarenhet är att viljan att lösa problem ofta ökar drastiskt om ena parten redan på ett tidigt stadie tar hjälp av juridiskt biträde. Dessutom minimerar man risken att man agerar på ett felaktigt sätt som man själv får stå för längre fram. Du kommer enklast i kontakt med juristbyrån på info@lawline.se Genomgång av relevanta regler och omständigheter i ditt fall Du har gjort köpet av en annan privatperson. Jag förmodar att även du har agerat i form av privatperson. Det skulle isåfall innebära att köplagen blir tillämplig lag i det här fallet. Du har alltså köpt en husvagn som haft en fuktskada. Eftersom att ni av allt att döma inte har avtalat om att husvagnen ska ha fuktskadan är husvagnen felaktig. En fuktskadad husvagn avviker i regel från vad man som köpare har fog att förutsätta. 17 § köplagenMan får dock endast som köpare åberopa sådant som man inte känt till vid köpet. Det finns ingen generell undersökningsplikt, men om en köpare har undersökt varan så får köparen inte åberopa fel som borde ha upptäckts. Detta gäller även om säljaren har påtalat att köparen borde undersöka varan, men köparen trots detta inte har undersökt varan. Detta gäller dock inte om säljaren har handlat i strid mot tro och heder, typiskt sett vetat om felet men inte sagt något. 20 § köplagenDet framgår inte om du har undersökt husvagnen eller om säljaren sagt åt dig att göra detta. Inte heller framgår det om fuktskadan var av sådan karaktär att du borde ha upptäckt den när/om du undersökte husbilen. Jag får anta att så inte är fallet. För att du ska få åberopa felet mot säljaren krävs att varan var felaktig när du tagit hand om varan. Alltså i ditt fall måste husvagnen haft fuktskadan när du tog hand om husbilen. Du har bevisbördan för detta, men beviskravet (dvs, hur strängt krav på bevisning som krävs) varierar. 20 § köplagenTypiskt sett är väl händelseförloppet relativt långsamt vid fuktskador och är då fuktskadorna omfattande bör det relativt enkelt gå att bevisa att de fanns där vid riskövergången. Dvs. när du tog hand om husvagnen. Om du alltså kan bevisa att husvagnen är felaktig, att den var så redan vid ditt köp och att du inte borde ha upptäckt fuktskadan får du göra påföljder gällande förutsatt att du reklamerar inom skälig tid. Vad som är skälig tid är svårt att svara exakt på, men det bör göras så snart som möjligt. 32 § köplagen. Ett exempel på en reklamation kan se ut finner du här. Möjliga påföljder i ditt fall är avhjälpande (dvs. reparation), prisavdrag, hävning. Alla dessa påföljder kan krävas i kombination med skadestånd om du har drabbats av några kostnader tillföljd av att husvagnsköpet varit felaktigt. 30 § köplagenPrimärt ska avhjälpande ske. Dvs. säljaren av husvagnen ska ges chansen att åtgärda mögelskadan. 34 § köplagenGår det inte eller om säljaren inte gör detta inom skälig tid kan du därefter häva köpet eller kräva prisavdrag. Då ska du antingen få pengarna tillbaka mot att säljaren får husvagnen. Eller att du får pengar tillbaka som motsvarar husvagnens värde i felaktigt skick mot det som du först betalade. 37–39 § köplagenSkadestånd ska du få som ovan nämnt om du har drabbats av några kostnader tillföljd av att husvagnen varit fuktskadad. Det finns vissa möjligheter för säljaren att undgå detta, men det är inget jag går in på närmare här. 40 § köplagenDu har en skyldighet att begränsa dina skador. I detta ligger en vårdplikt om husvagnen. Du ska undvika att skadorna blir värre än vad de redan är. Gör du inte det riskerar du få stå för dessa kostnader själv.70–73 § köplagen Hoppas du fått svar på din fråga. Ha en fortsatt trevlig sommar. Med vänlig hälsning

Skyldighet för montör att åtgärda fel på vara?

2017-08-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har enskild firma och har anlitat en VVS-firma reg som AB och dessa har kopplat in en solfångare för uppvärmning av en utomhuspool för min kunds räkning som är privatperson. VVS-firman köpte slangar och kopplingar för solfångaren och kopplade in dessa. Jag fick en faktura på jobbet där det står "material" och "inkoppling av solfångare". Montaget utfördes i mitten på juli 2016. Fakturadatum 28 juli 2016. Är VVS-firman förpliktigad enligt lag att åtgärda felet och stå för eventuella kostnader? Jag har idag 15 augusti mejlat firman om läckaget. Det finns inget skriftligt avtal eller offert. Endast faktura.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga såhär: Du säljer solfångare och har kommit överens med poolägaren att låta en VVS-firma montera den. Sedan har något läckage skett som har skadat solfångaren. Nu undrar du om VVS-firman måste stå för felet.Om detta inte är din fråga, så är det större risk att mitt svar är fel men det är min bästa gissning enligt informationen du gett.Vad som gällerMontören är i detta fall att anse som anställd hos dig. Konsumentköplagen gäller eftersom köpet av solfångaren är en större del av din förpliktelse än monteringen och kunden är en konsument, alltså en privatperson (2 § 2 stycket konsumentköplagen). Ett läckage är ett fel enligt 16 §. Om läckaget upptäcktes inom 6 månader från att solfångaren installerades och inte beror på att säljarens oförsiktighet, så antas det bero på dig eller montören (20 a §). Oavsett om felet beror på dig eller montören så blir du skyldig att åtgärda det eftersom det är dig poolägaren har ett avtal med, inte montören. Du kan använda dig av montören för att åtgärda felet. Om felet beror på montören så har du s.k. regressrätt mot denne och kan kräva att hen betalar för hela reparationen. Om montören vägrar åtgärda felet så får du skicka en räkning till denne för att någon annan åtgärdar det eller i sista hand på hela jobbet och priset för solfångaren, om det inte går att reparera.Vad du bör göraFörsäkra poolägaren om att du kommer att reparera felet. Sedan får du montören att göra detta. När felet är åtgärdat så skickar du fakturan till montören. Antagligen löser sig problemet här.Om montören inte vill betala så hänvisar du till regressrätten. Denna finns inte uttryckligen i någon paragraf men är en köprättslig grundprincip. Om montören vägrar betala så bör du anmäla detta till tingsrätten genom en stämningsansökan. Inför detta rekommenderar jag att du söker hjälp av vår juristbyrå. Dessa kostnader täcks av motparten om denne förlorar rättegången.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss på Lawline i framtiden när du behöver juridisk hjälp! Vi erbjuder premiumrådgivning för företag och expressfrågor när du behöver ett garanterat snabbt och kompetent svar.Vänliga hälsningar,

Påföljd vid fel på vara

2017-08-15 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har köpt en begagnad bil av en bilfirma. Vid köpet påpekades att koppling verkade ta lite högt, då svarade säljaren att man kan spänna kopplingsvajern. Vid närmare kontroll efter köpet upptäcktes att det är en hydraulisk koppling, och kan inte spännas. Bilen har gått max 20 mil sedan köpet den 27/7 2017. Har kontaktat säljaren som säger att den provkördes och att jag inte har någon ångerrätt. Dessutom är han inte intresserad av att åtgärda felet som måste ha varit där från början. Hur kan jag gå till väga här?
Zinar Budak |Hej, för att besvara din fråga vänder vi oss till Konsumentköplagen (KpL), se här.Varan ska som huvudregel vara i avtalsenligt skick, det vill säga motsvara vad köparen och säljaren kommit överens om muntligt eller skriftligt, annars är det ett fel på varan. Priset kan vara en indikator på vad köparen kan förvänta sig av varan. Köparen kan inte hävda fel som han kände till eller borde ha sett vid köpet. 16 § KpLDu kände till felet med kopplingen men säljaren har samtidigt försäkrat dig om att felet går att åtgärda genom att spänna kopplingsvajern. 19 § KpLFel kan således anses föreligga och du kan kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag. Du kan även häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för dig. 22-29 §§ KpLOm säljaren vägrar gå med på en lösning kan du kontakta en jurist från Lawline som kan hjälpa dig med detta.MVH