En näringsidkare har underlåtit att slutföra ett avtalat uppdrag. Fråga om vilka påföljder som kan göras gällande, och om avtalsparten kan anmälas för bedrägeri

2017-06-28 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag anlitade ett företag som skulle måla mitt sommarhus förra sommaren. Det betalades en viss summa i förskott av oss för att målaren skulle kunna inhandla material etc då vi inte var närvarande på orten. Det skrevs ett kontrakt/avtal där han hade specade upp exakt vad som skulle göras för 33 000 kr. En del av jobbet var avklarat på huset då dessa pengar betalades till hans firma men flera av uppdragen på huset var då inte gjort utan skulle göras under sommaren/hösten. Man kan ju tycka att det inte låter klokt av mig att betala delar av arbetet innan det var avslutat. Men då vi fick rekommendationer av grannar och vänner som även dom betalat viss summa i förskott och att deras arbeten utfördes enligt avtal. Nu har det gått ett år och det är fortfarande inte färdigmålat. På fakturan står det ett firmanamn men som inte går att spåra nu. Jag har legat på och ringt och träffat ägaren av det sk företaget och sagt att han måste avsluta arbetet då säger han inte har tid och en massa andra ursäkter och dessutom åkte han b.l.a till sitt hemland på semester i flera veckor. Nu vill han inte prata med mig längre. Han sa till mig senaste gången att han var bortrest men även det är en lögn för har sett honom köra omkring bilen. Delar av målningen på huset är inte korrekt gjort, en massa slarv och katastrofa misstag. Vad ska jag göra känner mig helt maktlös.Ska jag polisanmäla honom ?
Simon Göransson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga, undrar du vilka rättsliga möjligheter du har att göra något åt att företaget inte har gjort vad det ska.Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.SammanfattningDu skulle kunna gå till domstol och antingen kräva att företaget slutför avtalet eller häva avtalet. Du skulle även kunna kräva skadestånd, om du har skadats av dröjsmålet.Mer tveksamt är dock om en polisanmälan för bedrägeri skulle nå någon framgång.RekommendationUndersök noggrant vad som exakt står i ditt avtal med företaget.Du har två vägar att gåDet finns två rättsliga vägar du kan gå. Den ena vägen är att försöka få företaget att fullfölja avtalet eller i vart fall få ersättning från företaget på något sätt.Den andra vägen är att gå genom t.ex. en polisanmälan, och försöka få företagets ägare fälld för t.ex. bedrägeri.Vad kan du göra åt avtalsbrottet?Jag antar att ditt avtal är fullt giltigt och att företaget har brutit mot avtalet, eftersom jag inte har underlag för att pröva saken.I ditt fall gäller konsumenttjänstlagen (KtjL), enligt dess 1 § första stycke andra punkt.Som jag förstår det har företaget inte gett uttryck för att ha anses sig gjort klart arbetet. I så fall verkar det finnas ett dröjsmål i ditt fall. Dröjsmål föreligger nämligen om uppdraget ”inte har avslutats inom den tid som har avtalats eller, om någon tid inte har avtalats, inom den tid som är skälig med hänsyn särskilt till vad som är normalt för en tjänst av samma art och omfattning” (24 § första stycket KtjL).Någon mer utförlig bedömning kan jag dock inte göra i den delen, då jag inte har sett ditt avtal med företaget.Vid dröjsmål finns det tre olika påföljder du kan använda mot företaget.Du kan kräva att företaget utför tjänsten (28 § första stycket KtjL). Dina kontakter med företaget kan nog förstås som sådana krav.Du kan häva avtalet, om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig (29 § första stycket KtjL). Vid hävning ska du i princip ha tillbaka allt du betalade för tjänsten (23 § KtjL). Företaget har dock redan utfört en del av tjänsten, så du kommer nog i så fall bara få tillbaka en del av det du betalade.Samtidigt med någon av de tidigare två påföljderna kan du också kräva skadestånd. Du måste dock ha skadats av dröjsmålet för att du ska ha rätt till skadestånd (31 § första stycket KjtL).Dessa påföljder kan du göra gällande i domstol för att få en dom till din förmån. En sådan dom skulle du sedan kunna använda för att utnyttja kronofogdemyndighetens tvångsmedel.Vill du läsa mer om just de rättsliga tvångsmedlen i liknande processer kan jag rekommendera följande tidigare svar på Lawline: Hur kräver man in en förfallen men obetald fordring?Före du tar några mer konkreta rättsliga åtgärder rekommenderar jag dock att du pratar med en jurist, särskilt om du vill gå till domstol. Du kan boka tid på http://lawline.se/boka.Kan företagets ägare ha begått bedrägeri?Möjligen kan man undra om det finns bedrägeri i ditt fall. Min bedömning är dock att det är ganska tveksamt, i alla fall mot bakgrund av uppgifterna i din fråga.Bedrägeri föreligger om det följande stämmer på ditt fall (9 kap. 1 § första stycket brottsbalken):1. Företaget har vilselett dig, dvs. fått dig att tro något som inte stämmer2. Vilseledandet har lett till att du slutit kontraktet.3. Att du slöt kontraktet innebar att företaget gjorde vinning och att du skadades.Vilseledandet skulle i ditt fall t.ex. kunna vara att företaget fick dig att tro att det hade tänkt fullfölja kontraktet samtidigt som företaget inte alls tänkte fullfölja kontraktet.Jag vet dock inte om så var fallet i ditt fall. I vart fall kan det blir mycket svårt för dig att bevisa.I viss mån kan man också ifrågasätta om företaget har vunnit något på avtalet, om du ändå kan få tillbaka dina pengar med rättsliga medel.Därför är det tveksamt om en polisanmälan för bedrägeri kan nå någon framgång.Jag hoppas att det var svar på din fråga!____________________________________Behöver du vidare hjälp med en avtalsparts dröjsmål är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Garanti - Telefonärende

2017-06-28 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Jag har köpt en mobiltelefon för 8 månader sedan som slutade att fungera i juni. Går till butiken där jag köpt den, har 24 mån garanti. Butiken skickar telefonen till verkstaden som säger att garantin inte gäller för att det är ett litet hack och en repa på telefonen. De vill ha 2500 kr för att byta ramen och displayen, fastän det inte är repan som orsakat felet. När jag ifrågasätter detta svara de;"När det finns yttre skador på en enhet så täcks den inte längre av garantin, oavsätt om det är skadan eller ej som har orsakat problemen. Om ni godkänner det här kostnadsförslaget så kommer enhetens garanti att återställas och vi reparerar resterande fel under garantin."Får man göra så här? Det är ju som om man kommer till bilverkstan med en bil som inte startar och de byter vindrutan mot en kostnad.
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Garanti: Vad gäller? Jag förstår vad du menar, men din liknelse faller tyvärr på de regler som gäller runt garanti. När man pratar om garanti så handlar det om fabrikationsfel som kan ha uppstått vid tillverkande av produkten, i ditt fall telefonen. Vid garanti så är det tillverkaren som har bevisbördan för att visa på att det inte rör sig om ett fabrikationsfel. Kan de inte visa på detta, så är de skyldiga att åtgärda produkten utan kostnad för dig som konsument. Kan de däremot på något sätt visa att det inte rör sig om ett fabrikationsfel, så går bevisbördan över på dig som konsument och du måste kunna bevisa att felet på telefonen inte har uppstått pga. yttre faktorer. Om vi jämför med din liknelse så rör det sig snarare om att du kanske har ett motorfel på din bil och din bil vägrar att starta. Men på utsidan så har du repor och skador som skulle kunna visa på att du har varit med om en krock och det är inte uteslutet om att det kan vara yttre faktorer som har gjort att din motor inte längre fungerar. Vad kan du göra?I ditt fall måste du nu kunna visa på att felet med din telefon inte beror på de yttre omständigheter som visar sig genom repa och hack i skärmen. Jag förstår att det kan verka löjligt, men dessa faktorer gör att det inte kan uteslutas att du exempelvis har tappat telefonen och den därför, pga. den anledningen, har slutat fungera. Givetvis måste det inte vara så, men det är troligtvis detta som verkstaden syftar på, och därav faller bevisbördan på dig. (De kan på sätt och vis visa på att det inte måste röra sig om ett fabrikationsfel längre.) Du måste då visa att så inte är fallet. Detta är naturligtvis otroligt svårt att bevisa. Min rekommendation till dig är istället att försöka finna en skadehändelse samt datum då du tror att telefonen kan ha slutat fungera, och varför den då skulle kunna ha slutat fungera. Du bör därefter istället anmäla det till ditt hemförsäkringsbolag, som säkerligen kan täcka en del av kostnaden mot en självrisk (under förutsättning att du har en s.k. allrisk/drulleförsäkring). SlutsatsJag beklagar att mitt svar troligtvis inte är till din fördel, men hoppas att du har fått lite klarhet i ärendet. Stort lycka till! Allt gott,Med vänliga hälsningar

Reklamation - förslitningsavdrag/nyttoavdrag

2017-06-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejJag köpte en väska för 18 månader sedan som nu gått sönder.När jag skulle reklamera denna väska till butiken så sa dom att dom skulle dra bort 40% av de ursprungliga värdet för förslitningsavdrag. Får man göra detta?
Mathilda Rova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid köp mellan en privatperson och en butik (näringsidkare) ska konsumentköplagen tillämpas, se reklamationsreglerna 16-29 §§. Lagen säger att man har rätt att reklamera en vara om det visar sig vara fel på varan. Ett fel på varan är om varan inte överensstämmer med den art, mängd, kvalitét och/eller andra egenskaper som framkommer i avtalet eller enligt vad som kan förväntas av en sådan typ av vara. Att en väska inte håller längre än 18 månader kan definitivt tyda på att väskans kvalitet inte håller måttet. När man bedömer detta ska man givetvis ta hänsyn till hur mycket man har betalat för väskan samt om det finns något som tyder på att väskan inte har använts på ett sådant sätt som den är ägnad att användas till. Ett exempel på att man inte använt den till vad den är ägnad till kan exempelvis vara om man burit tunga saker i en vanlig handväska, exempelvis dator och tjocka skolböcker, dvs saker som man troligtvis behöver en stabilare ryggsäck för att bära. I ditt fall verkar det dock som att butiken har godtagit att det är ett fel på varan men att de vill dra av ett förslitningsavdrag på väskan.Om det är fel på varan ska säljaren i första hand reparera felet eller byta ut varan. Om detta inte är möjligt ska säljaren göra ett rimligt prisavdrag, dvs betala tillbaka det köparen betalat för varan. Eftersom att ursprungspriset gäller för en oanvänd vara har säljaren rätt att göra ett förslitningsavdrag eller nyttoavdrag som jag väljer att kalla det för då det låter rimligare. Ett sådant avdrag görs för att du faktiskt har haft nytta av varan i 18 månader innan den gick sönder. Att dra av en del av priset för den tid du felfritt använt väskan är därmed tillåtet. Hoppas du fick hjälp av mitt svar!Med vänliga hälsningar,

Felaktig begagnad vara enligt köplagen

2017-06-21 i Köplagen
FRÅGA |HejMin son (13 år) har köpt en begagnad cykel på blocket, cykeln var av ett bättre märke med ett nypris enligt säljaren på 12.000 (stämmer säkerligen)Då vi bor i Uppsala och säljaren i Helsingborg så fanns inte möjlighet att åka och titta, därför ställdes frågor i vilket skick cykeln var i via sms.Säljaren skriver att den är i bra skick och lite använd (inga repor i lack osv) 4 år gammal (när vi googlar på märke och modell så värkar den vara 6 år gammal) och den säljs för 2500+500 i frakt.När vi fick cykeln så ser den ut som skit rent ut sagt, det syns att den är väl använd, mycket sliten, mycket skador, saker som fattas och saker som är trasiga, samt att en del som håller framgaffeln lagom spänd är trasig så att det glappar mycket vilket gör att cykeln inte går att använda.Vi har kontaktat säljaren och erbjudit att antingen får han köpa tillbaka cykel för samma pris alt att han betalar 1000 kr som vi anser att det minst kostar att få den i närheten av det skick han utlovat, men vi får inget svar alls tillbaka.Frågan är om vi kan gå vidare med det här då jag tycker vi har rätt enligt köpslagen.Hur går jag isf till väga ? polisanmäla, skaffa ett ombud och sen tingsrätten eller hur gör vi ?
Henrik Reinhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det som är aktuellt i ditt fall är frågan om cykeln du köpt är felaktig i köplagens (KöpL) mening. Vad som är fel och vad följderna blir är en rätt invecklad fråga, så ursäkta om svaret blir långt! Till att börja med måste konstateras att cykeln i fråga är begagnad vilket kan påverka bedömningen. En vara som köps begagnad kan inte lika enkelt anses vara felaktig som en ny vara, eftersom den redan är använd. Däremot kan även dessa vara felaktiga. Enligt 19 § KöpL kan varor som säljs i "befintlig skick" (vilket får inkludera begagnade varor) vara felaktiga under vissa omständigheter. Enligt 19 § första punkten är en vara felaktig om den inte stämmer överens med egenskaper som säljaren har sagt innan köpet, om dessa kan antas ha inverkat på köpet. I ditt fall har säljaren på sms sagt att cykeln är i ett visst skick, vilket inte stämt överens med verkligheten. Att hävda att cykeln är i bra skick och lite använd när den i själva verket är oanvändbar måste anses vara felaktigt uppgiftslämnande som kan påverka ens vilja att köpa. På den grunden borde cykeln anses vara felaktig enligt KöpL.För att man ska få rikta krav mot säljaren krävs inte endast att varan är felaktig dock. Dels måste felet på varan ha uppstått medan säljaren bar risken. Den som bär risken ansvarar för de fel som uppstår under den tiden. I ditt fall gäller det ett köp med transport mellan olika orter. Då övergår risken enligt 7 § andra stycket när varan överlämnas till transportören. Alltså måste felet ha uppstått innan varan lämnades för transport. Förmodligen har inte alla de skadorna som du beskriver uppstått under transporten vilket gör att de borde kunna gå att kräva rättelse för. Man måste även underrätta säljaren om felet snabbt efter man upptäckt det enligt 32 § KöpL. I frågan står inte beskrivet hur snabbt efter ni upptäckt felet som ni meddelat säljaren, men om detta gjorts inom någon dag borde det vara godtagbart. Vid fel kan flera olika påföljder bli aktuella. I första hand kan säljaren behöva åtgärda felet för egen räkning enligt 34 § KöpL. Dock ska krav på detta ha gjorts när man underrättar säljaren om felet enligt 35 § KöpL. Visserligen har ställt krav på säljaren i samband med underrättelsen, dock kan ingen av dessa anses vara ett krav på att säljaren ska åtgärda felet riktigt. I ditt fall får antingen säljaren erbjuda sig att åtgärda felet enligt 36 §, utan kostnad för dig. Om inte detta kommer i fråga får ni istället begära prisavdrag enligt 37 §, vilket innebär att ni får tillbaka det som ni betalat som är över vad priset bör vara. I ert fall är det nog rimligt att fundera på om ni vill ta ärendet till tingsrätt eftersom säljaren inte verkar samarbetsvillig. För att göra detta bör ni rimligen kontakta ett ombud som kan hjälpa er med processen. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Kan den tidigare ägaren "bryta" mitt godtrosförvärv?

2017-06-28 i KÖPRÄTT
FRÅGA |Hej!jag och tidigare ägare av husbil har blivit utsatta för bedrägeri. Han har skrivit över bilen på en fordonsförmedlare och jag har köpt den av dem. Vi kommer nu att tvista om vem som är ägare till bilen. Till grund för mig har jag trohetsförvärv i grunden. Har han ngt som kan bryta den möjligheten för mig?Tacksam för svar
Måns Lundvall |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom en husbil är lös egendom och det ni ska tvista om är ditt eventuella godtrosförvärv utav fordonet så är det i lagen om godtrosförvärv av lösöre som vi ska titta på.Kort bakgrund till godtrosförvärvFör att en domstol ska anse att du har gjort ett godtrosförvärv så måste du kunna bevisa att du inte visste att säljaren till husbilen var den rätta ägaren och att hen inte fick sälja den till dig. Sedan ska det även framgå att du har fått husbilen i din besittning, detta uppfylls oftast genom att du har kört hem husbilen eller att ni har skrivit över den på dig i fordonsregistret (Lag om godtrosförvärv av lösöre 2§). Du kan alltså ha köpt husbilen, men om du inte har tagit den i din besittning så anses du inte ha gjort ett godtrosförvärv.I tvisten måste det även framgå att du inte hade några skäl att misstänka att säljaren inte ägde rätten att sälja husbilen till dig (Lag om godtrosförvärv av lösöre 2§). Om rätten anser att du borde ha misstänkt detta så kommer den inte att döma i din favör. Kan ”den egentliga ägaren” bryta ditt godtrosförvärv?Det finns två möjligheter för ägaren att bryta ditt godtrosförvärv. Det ena är att hen framgångsrikt kan visa att husbilen har blivit stulen eller under hot överskriven av hen och sen i ett senare led såld till dig. Om detta sker så kommer domstolen att döma till den tidigare ägarens fördel, hen kommer alltså att få husbilen tillbaka (Lag om godtrosförvärv av lösöre 3§). Det andra som kan hända är att den tidigare ägaren utnyttjar sin rätt att köpa tillbaka husbilen från dig (Lag om godtrosförvärv av lösöre 5§). Du kommer då att förlora husbilen men den tidigare ägaren ska då ersätta dig för alla de utgifter som du har haft när du köpte fordonet och om du har renoverat den så ska hen även ersätta dig för dem kostnaderna (Lag om godtrosförvärv av lösöre 6§). Det är viktigt att du kan bevisa de kostnader som du har haft, så det är väldigt bra om du har kvar kvitton eller andra papper som bevisar köpesumman och eventuella renoveringsutgifter.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, annars får du väldigt gärna återkomma eller kommentera nedan! MVH

Reklamation av tröja

2017-06-27 i Konsumentköplagen
FRÅGA |HejVi ville reklamera en tröja och vill ha tillbaka pengar då vi anser att det är dålig kvalitet. Eftersom tröjan också gått sönder vid en söm efter bara någon dags användning skulle vi få reklamera. Men de anser att de har rätt att ersätta med ny vara 3 ggr innan man har rätt att få igen pengar. Stämmer verkligen detta?
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med din fråga.Då ni som privatpersoner köpt en tröja av en näringsidkare tillämpas konsumentköplagen (KköpL) enligt 1 § KköpL. En vara anses vara felaktig om den avviker från vad ni som köpare med fog kunnat förutsätta, detta enligt 16 § KköpL. Ni beskriver att varan inte hållit den kvalitet ni förväntat er och detta är därför enligt köprättslig mening ett fel i vara.Som köpare har man rätt att vid fel i vara kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag/ ersättning för att avhjälpa fel eller hävning, se 22 § KköpL. Viktigt att komma ihåg som köpare är att felet måste relameras inom skälig tid från dess att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts, se 23 § KköpL. Ni önskar att återlämna varan och få pengarna tillbaka, alltså häva köpet vilket ni har rätt till enligt 22 samt 28 §§ KköpL. Men enligt 27 § KköpL. har säljaren alltid rätt att i första hand avhjälpa fel eller omleverera varan i den mån det inte uppstår olägenheter i form av onödigt dröjsmål för köparen.Som svar på din fråga är det alltså okej att butiken väljer att omleverera istället för att häva köpet under förutsättning att det inte blir en stor olägenhet för er som köpare. Hoppas att detta svar hjälpte er! :)Med vänliga hälsningar,

Ogiltigt avtal pga felaktig bindningstid och fel i vara

2017-06-25 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej! I november kom en kille hem till oss & var säljare hos viasat. Han sålde en boxer till oss med nått kanal paket som var billigt i 6 månader (för att kunna testa på alla deras kanaler). Vi frågade honom flera gånger om det var någon bindningstid vilket han lovade att det inte var. Innan dessa 6 månader sa han att det skulle komma hem papper till oss där vi skulle fylla i om vi ville fortsätta med kanalpaketet, ändra eller säga upp. När vi sedan ringde Viasat efter dessa 6 månader så sa det att avtalet vi hade skrivit på hade en bindningstid på 24 månader. Nu står vi med en hög faktura varje månad med en viasat boxer som inte ens fungerar så vi inte kan kolla på våra kanaler som vi betalar för. Kan vi på något sätt upphäva detta avtal då "säljaren" har ljugit oss rakt upp i anskitet och boxen inte ens fungerar?
Hanna Karlsson |Hej Emilia! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Konsumentköplagen och avtalslagen är tillämpliga i det här fallet.Muntliga kontrakt är lika bindande som skriftliga men självklart är det en svår bevisfråga om ni inte har något som styrker att det verkligen var 6 månader. Det som gör det svårt är också om säljaren sa en sak men på kontraktet ni skrev under när han var hos er framgår det tydligt att bindningstiden är en annan. Oavsett om ni har bevis eller inte för dessa 6 månader detta råder jag er att vänligt men bestämt påpeka detta för Viasat och be dem säga upp kontraktet. Det kan hända att de är tillmötesgående ändå, men det får ni inte veta om ni börjar med att ta fram stridsyxan så att säga.Om boxen inte ens fungerar är det en annan fråga. Då ska ni göra en felanmälan till Viasat och frågan är då om den någonsin fungerat eller om den plötsligt slutat fungera. Det ni har kommit överens om med säljaren är ju en fungerande tjänst (oavsett bindningstid) och om boxern är trasig uppfylls naturligtvis inte avtalet emellan er. Av 20 a § konsumentköplagen följer att säljaren (Viasat) är ansvarig för fel som uppkommer på varan inom 6 månader från att du tagit emot varan förutsatt att varan använts normalt, om inte säljaren kan bevisa motsatsen. Det är därför viktigt att reklamera så fort som möjligt. Enligt 26 § konsumentköplagen har du rätt att kräva att Viasat reparerar varan eller skickar en ny, motsvarande vara utan kostnad, om det kan ske utan oskälig kostnad för Viasats del. Men nu är du inte intresserad av att ha kvar det här avtalet så det viktiga i frågan är det avtal ni hade mellan säljaren. Om felet i varan dök upp innan dessa 6 månader gick ut blir det alltså två frågor för er att driva, dels att visa att varan var felaktig så att ni ska få tillbaka pengar, dels att avsluta kontraktet.Vänligen,

Ingen skyldighet att utföra reparationer kostnadsfritt

2017-06-21 i Köplagen
FRÅGA |HejJag har konstruerat och tillverkat en relativt avancerad specialmaskin till ett företag.Projektet avslutades i dec. 2011 och företaget meddelade att "allting funkar väldigt bra"Nu i april 2017 återkommer företaget och säger att vissa utlovade funktioner inte fungerar.Funktionerna var speciellt efterfrågade i slutskedet av projektet då maskinen redan var levererad och jag själv hade begränsad möjlighet att testa den i drift.Teknikutvecklingen inom mitt område går fort och dataprogram uppdatteras ständigt så det är tidsödande att ta upp tråden igen.Mina frågor är:Jag tänker givetvis försöka åtgärda felet men kan jag ta betalt?Vilket ansvar har jag som säljare av tjänsten att åtgärda felet efter så lång tid?Vilket ansvar har köparen att återkomma med reklamation inom rimlig tid?Vad gäller om jag avvecklar företaget och går i pension under tiden? Med vänlig hälsningYngve Nyman
Emil Blomqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga din fråga rör dina skyldigheter att åtgärda vissa fel i en specialmaskin som du har utvecklat. För att besvara frågan kommer jag att fastställa gällande rätt och ge förslag på en lösning. Gällande rättEftersom det rör en transaktion mellan två näringsidkare där du tillverkat en vara är köplagen (1990:931) tillämplig lag. Lagens bestämmelser kan åsidosättas av avtal. Efter som du inte nämner ett avtal i frågan förutsätter jag att lagreglerna i köplagen är tillämpliga. I annat fall får du komplettera med avtalet i efterhand.När det gäller frågan om reklamation så finns det en regel som säger att köparen inte kan åberopa fel om två år passerat om det inte är så att säljaren uppställt en garanti som säger något annat. I 21 § andra stycket köpL behandlas garantier. Jag antar att du inte har avtalat om en tidsgaranti så där finns inte ett problem. Du har heller inte i frågan angett något om en hållbarhets eller funktionsgaranti vilket gör att jag inte kan bedöma den frågan. Beroende på vilken typ av maskin det är och hur den förväntas användas kan det vara så att du lämnat någon form av funktionsgaranti som kan ställa till det. När det gäller frågan om fel, om det i detta fall finns en garanti, så är huvudregeln att frågan ska bedömas med hänsyn till varans beskaffenhet när risken går över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare, se 21 § första stycket köpL. Avgörande är om felet har sin grund i förhållanden som fanns vid riskövergången. Bevisbördan ligger inledningsvis hos säljaren men flyttas över till köparen allt eftersom denne dröjer med sitt meddelande. I det här fallet är det alltså köparen som har bevisbördan för att visa att felet beror på omständigheter som förelåg vid transaktionen för 6 år sedan och som inte är ett resultat av normalt slitage efter 6 års användning. Det kommer i slutändan bli en fråga om bevisning där köparen inte bara ska visa att maskinen vid reklamationstillfället avviker från förväntningar som på grund av förhållandena vid avtalstillfället är befogade, utan också att maskinen antingen avvek redan vid riskövergången eller att anledningen till att den vid reklamationstillfället avviker fanns redan vid riskövergången. På din fråga verkar det som att det är mer eller mindre klarlagt att maskinen inte fungerar såsom förväntat men det är antagligen mycket svårt att bevisa att felets ursprung fanns redan vid riskövergången. När det gäller frågan om avveckling av bolaget beror det lite på vilken typ av associationsform du driver bolaget i. Jag antar att det är ett AB och därmed faller alla krav som kan riktas mot dig när bolaget är avvecklat.LösningMin bedömning är att du inte har någon skyldighet att utföra reparationer gratis eftersom reklamation skett för sent. Detta förutsätter att du inte lämnat en garanti. Har du lämnat en garanti beror det på utformningen. Så länge det inte är en strikt garanti så har köparen bevisbördan för att ursprunget till felet fanns redan vid riskövergången. Skulle du avveckla ditt AB kan inte några krav riktas mot dig. Min rekommendation är att du fakturerar för utfört arbete precis som du brukar göra. För kortare uppföljande frågor når du mig på emil.blomqvist@lawline.seHälsningar,