Rättigheter som konsument vid fel av tjänst på hus

2017-10-18 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Vi hade hantverkare hemma hos oss, dom fick inte vara kvar för dem var inkompetenta för jobbet. Dom fuskade med bygget det regnar in i huset varje gång det regnar , vi gav dom 3 veckor på sig för att fixa (åtgärda) felet men dom kunde inte för dom saknar kompetensen. Dom har fakturerat till oss , är vi skyldiga och betala fakturan för ett jobb som är inte korrekt gjort. ( det regnar in fortfarande )Vi har varit i kontakt med en takspecislist han ska komma och titta på taket och lämna en offert på det. Kan vi bestrida hans faktura tills vi vet vad det kommer och kosta att åtgärda felet på taket och dra av från hans faktura.Sen vägrar han och lämna tillbaka våran husnyckel tills vi har betalat hans faktura. Kan han göra så? Vad kan vi göra , hur ska vi gå till väga?Tack på förhand för svaret en väldigt orolig familj
Binh Tran |Hejsan! Tack för ni vänder er till oss här på Lawline, vi blir jätte glada över det. Jag ska svara på din fråga bäst jag kan. Företaget har gjort felNär det gäller tjänster av denna sort har ni en stark ställning, lagrummet ni ska hänvisa till är konsumenttjänstlagen (KtjL). Där stadgas det att det tjänsten ska gå fackmässigt till (4§ KtjL), det sätts alltså en hög standard på vad ni kan kräva utav företag. Om han skulle fixa taket men den inte är fixad så är det absolut inte en hög standard, det är alltså företaget som har gjort väldigt fel. Rättigheter för dig som konsument när företag har gjort felNär företag har gjort fel på detta sätt så har ni rätt att hålla inne betalningen, begära avhjälpande, begära prisavdrag och sist men inte minst kan ni få skadestånd för detta (16§ KtjL). Ni behöver alltså verkligen inte betala till företaget förrän taket är åtgärdat. Om de inte kan avhjälpa i detta fall så kan ni häva avtalet, ni behöver alltså inte betala något till företaget, speciellt när de saknar kompetens (21§ 3st KtjL). Ni måste dock ge dem en chans, om det är så att de säger uttryckligen att de saknar kompetens, så kan ni häva. Ni borde även kräva skadestånd av dem eftersom ni har lidit skada av regn i huset under 3 veckor (31§ KtjL). Det är dock en process att utkräva skadestånd så det är upp till er om ni väljer att anställa ett ombud för att göra det. Jag rekommenderar Det finns två saker ni kan göra i detta fall. 1) Det är att vänta tills ni får taket avhjälpt av något annat företag, och sedan drag av priset på vad det kostade för att avhjälpa taket från det originella företaget (21 och 22§§ KtjL).2) Ni kan häva avtalet (21 och 23§§ KtjL) och anställa ett annat företag, ni kommer möjligtvis att behöva betala för det material som det första företaget använde för taket. Båda dessa alternativ ska ni hålla inne betalningen på. Jag rekommenderar ytterliga att ni skaffar er ett ombud (advokat eller jurist) som har erfarenhet av hur detta går till väga praktiskt sätt och som kan hjälpa er med att prata med företag. Ni kan alltid höra av er till oss genom att klicka här. Angående husnyckelDetta är rent av brottsligt. Det faller in i egenmäktigt förfarande enligt brottsbalken 8kap 8§. Om jag vore er så hade jag polisanmält detta snarast möjligt! Jag hoppas jag har klargjort situationen och hoppas det löser sig! Allt gott, ha en trevlig vecka och så får vi hoppas att det inte regnar!

Försäljning av bil med körförbud

2017-10-16 i Konsumentköplagen
FRÅGA |Hej!Jag köpte nyligen en bil från ett företag som heter XX.XX agerade som förmedlare åt en av deras kunder och när jag satt med säljaren så frågade jag specifikt säljaren om det fanns några skulder på fordonet.Han insisterade på att det inte fanns det och försäkrade mig om att även kontraktet säger att det inte finns skulder på fordonet.Kontraktet lyder: "Ägaren intygar att fordonet och utrustningen är säljarens egendom, att de är till fullo betalda och inte föremål för någon tvångs- eller säkerhetsåtgärd, samt att fordonet inte är belagt med körförbud." Finns även en del som säger "Ägaren försäkrar att han till fullo äger fordonet och att ingen skuld häftar vid det"Efter äffaren så får jag brev från trafikverket att bilen har körförbud pågrund av obetald skatt, varpå jag kontaktar XX och ber dem ta åtgärd enligt kontraktet och betala den obetalda skatten på 2102 SEK. De hävdar nu att jag har fått "tillräckligt bra pris på bilen" och får ta denna kostnaden själv då ägaren vägrar betala och ägaren innan dess redan är hos kronofogden och fullständigt struntar i detta.Hur ska jag gå tillväga för att få dem att hedra kontraktet?Tack på förhand för er hjälp!
Fabian Forsberg |Hej, och tack för din fråga! Vem är ansvarig för skulden? Vid köp där säljaren och köparen är en privatperson men köpet förmedlas av en näringsidkare (det vill säga företaget du nämner) gäller konsumentköplagen. Enligt 1 § är både säljaren och företaget ansvarig för säljarens skyldigheter enligt lagen. Hur kan du få ersättning? Enligt 16 § föreligger fel om varan inte överensstämmer med avtalet. I ditt fall står det klar och tydligt i avtalet att bilen inte är behäftad med någon skuld. Eftersom detta inte stämmer, överensstämmer varan inte med avtalet. Det är därför fel i varan i lagens mening. Dessutom rör det sig om en egenskap som säljaren har garanterat. Enligt 30 § har du rätt till skadestånd för den skada du lidit på grund av felet, det vill säga kostnaden för att få körtillstånd på bilen igen. När varan avviker från vad säljaren garanterat har du alltid rätt till skadestånd. Vad bör du göra nu? Jag rekommenderar att du hör av dig till företaget igen och kräver ersättning. Skulle företaget inte vilja betala kan du vidta rättsliga åtgärder. Behöver du hjälp med upprättande av stämningsansökan rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Hoppas det var svar på din fråga!

Säljare skickat felaktig vara efter konversation via sms

2017-10-16 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan! Har köpt samlarkort av en annan privatperson.I samtalet som vi haft via sms framgick det enligt säljaren att allt var i bra skick, inga falska kort och om jag var missnöjd så skulle jag få tillbaka mina pengar. Jag swisha honom 1000kr + frakt kostnad på 100kr.Jag fick hem ett paket med en massa lösa kort, slitna och repiga vissa kort saknades fanns även ett par falska kort och en pärm som skulle följt med fanns inte heller.Jag hörde av mig direkt och förklarade att jag var väldigt missnöjd med det hela.Han påstår då att köpt är köpt och han inte har pengar att betala tillbaka.Efter många försök att få löst det oss emellan så har han slutat svara nu.Detta har gjort mig fruktansvärt förbannad hur man kan hålla på på detta vis, jag anser att det är avtalsbrott, falsk marknadsföring och bedrägeri. Frågan är då hur kan man lösa en sådan situation? Mvh
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Fel i varanEftersom både du och säljaren är privatpersoner, gäller köplagen i detta fall. Det tycks enligt din fråga, som att det är fel i varan (17 § köplagen). En vara är nämligen felaktig om den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta. I ditt fall var det högst rimligt att du kunde förutsätta, att korten inte skulle vara repiga, slitna, falska, samt att pärmen skulle ha följt med.Du har i detta fall rätt till att häva köpet (39 § köplagen). Hävning kan aktualiseras om felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insåg eller borde ha insett detta.En alternativ följd av fel i vara är prisavdrag (37-38 § köplagen). Prisavdraget ska i sådana fall motsvara skillnaden mellan vad du betalade för korten och vad korten faktiskt är värda i sitt felaktiga skick.BevisningEftersom du påstår att varan är felaktig, är det du som har bevisbördan, alltså du måste visa att varan är felaktig. Oftast är det svårt att bevisa köp mellan privatpersoner. Men eftersom ni fört er konversation via sms, så finns det skriftliga bevis att tillgå. I en eventuell process skulle det alltså finnas möjlighet att bevisa att varan är felaktig.RådMeddela säljaren en sista gång att varan är felaktig, eftersom den avviker från vad du med fog hade att förutsätta och att du vill häva köpet. Om denne ändå inte accepterar detta, kan du stämma henne i tingsrätten. Processer i domstol kan dock ta tid och kostar oftast mycket pengar. Pengarna får visserligen motparten betala om du vinner målet, men du riskerar dock att få betala både stämningsavgiften och eventuella ombudskostnader om du förlorar målet. En process i domstol innebär nämligen alltid en risk för att man förlorar och det handlar egentligen inte om vem som har rätt, utan om vem som får rätt. Det är upp till dig om du anser att du har en bra chans att vinna och är villig att lägga tiden och energin på att driva en process.Jag rekommenderar att du bokar tid med en av våra jurister om du är intresserad av att stämma in. Du kan boka tid på http://lawline.se/boka.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Hur länge efter köp kan man reklamera fel i bostadsrätt?

2017-10-16 i Köplagen
FRÅGA |Hej, vi köpte vår bostadsrätt för 2,5 år sedan och nu har golvvärmen i badrummet gått sönder. Hur går vi tillväga? Vem är ansvarig för att byta ut och göra om golvet? Han som sålde lägenheten gjorde själv renoveringen av badrummet strax innan han sålde den till oss. Det måste väl finnas garantier på att en golvvärme ska hålla längre än så?Mvh Johanna
Cecilia Lenman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom det rör sig om ett köp mellan privatpersoner så är köplagens regler tillämpliga. Där framgår att köparen måste reklamera fel inom två år från det att köparen tog emot varan (32 § KöpL). Denna tidpunkt anses vid bostadsrättsköp vara den tidpunkt då ni som köpare fick tillträde till bostadsrätten. Möjligheten att åberopa fel preskriberades alltså två år efter det att ni tillträdde bostadsrätten. Till denna huvudregel finns några få undantag. Man har rätt att reklamerna efter denna tvåårsfrist år om (1) säljaren har lämnat en garanti som sträcker sig längre än två år eller (2) om säljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro heder (32 § och 33 § KöpL). Jag utgår från att säljaren i ert fall inte lämnat någon garanti angående golvvärmen som sträcker sig längre än två år. Huruvida säljaren agerat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder kan jag inte med säkerhet svara på utan mer detaljer om situationen, men generellt sett kan sägas att det krävs väldigt mycket för att nå upp till detta och jag är därför, för er del tyvärr, mycket tveksam till om undantaget är tillämpligt. Om ni vill få ytterligare hjälp kan ni givetvis välja att vända er till en advokat eller jurist som, baserat på omständigheterna i just ert fall, hjälper er att undersöka om de finns något sätt att ta detta vidare.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Dolt fel i lägenhet

2017-10-18 i Köplagen
FRÅGA |Hej,Detta gäller mitt badrum och en vattenskada so uppstått.Jag bor i ett hus/BRF från 1969 och är byggt i prefab, betongblock. Under de senaste kraftiga regnen har det läckt in vatten utifrån pga. en otät mjukfog i fasad. Väggen har blivit mättad på fukt och till min förvåning läckte det in genom min kakelvägg i badrummet. Det rann vatten på väggen, ur en fog mellan kakelplattorna. Badrummet gjordes 2004 vid stambyte, i och med att det gjorts så sent så fanns det regler om att det ska vara en fuktspärr bakom mitt kakel och fix för att inte väggen bakom ska riskera att drabbas av fuktskador. Nu.. om det fanns en fuktspärr, så fungerar den ju åt båda hållen. Med andra ord det ska inte kunna läcka IN vatten genom min vägg lika lite som det ska läcka ut genom min vägg från badrummet.Jag köpte lägenheten i juni och nu undrar jag om jag kan åberopa dolt fel och kräva ersättning från förra ägaren, då jag omöjligt kunna upptäcka detta utan en förstörande undersökning där jag tagit bort kakel från väggen. Tack på förhand!
Anduena Krasnigi |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom det rör sig om ett köp av lägenhet och lägenheten utgör lös egendom, är Köplagen (KöpL) tillämplig. Felaktig lägenhetHuruvida lägenheten anses vara felaktig framgår i 17 § KöpL. Eftersom badrummet gjordes om 2004 med regler om fuktspärr och det nu visar sig att en sådan saknas, avviker lägenheten från vad du som köpare kunnat förutsätta. Lägenheten kan bedömas som felaktig.UndersökningspliktI 20 § hittar du köparens undersökningsplikt som innebär att fel som köparen kan ha upptäckt vid en noggrann undersökning av lägenheten inte kan åberopas. Fel som fanns innan tillträdet men som inte upptäcktes vid uppfyllandet av undersökningsplikten anses vara ett dolt fel. I ert fall krävdes det omfattande åtgärder för att upptäcka felet och att plocka bort kakel från väggen anses inte falla under undersökningsplikten. Felet kan därför bedömas som ett dolt fel.Jag gör min bedömning utifrån att felet fanns innan köpet (21 §) då inget tyder på att du själv kan ha orsakat ett sådant fel.Med andra ord så rör det sig om ett dolt fel som du kan och bör åberopa gentemot säljaren. Det viktiga är att du reklamerar felet så fort som möjligt, då 32 § säger att reklamation måste ske inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. Vad som är att anse som skälig tid är inte definierat enligt någon lag, praxis eller liknande, utan det bestäms från omständigheterna i det enskilda fallet.PåföljderNär det gäller påföljder har säljaren rätt att avhjälpa felet enligt 34-36 §§, utan kostnad för dig som köpare. Om det inte är möjligt kan prisavdrag enligt 37 § vara aktuellt.Ersättning (skadestånd), 40 §Ersättning/skadestånd kan utgå i det fall då felet ligger inom säljarens kontroll. För att felet ska bedömas som utanför säljarens kontroll måste säljaren för det första visa att felet beror på ett "hinder". Ytterligare krävs att säljaren har hindrats att avlämna en felfri vara (lägenhet). Det räcker med andra ord inte att felet som sådant uppkommit på grund av en händelse utom säljarens kontroll. Säljaren har även vid fel i varan en underrättelseplikt. Säljaren undgår normalt inte skadeståndsansvar om denne avlämnar en vara med kännedom om att den är felaktig.Den eventuella ersättningen omfattar inte indirekt förlust, dvs:1. förlust till följd av minskning eller bortfall av produktion eller omsättning,2. annan förlust till följd av att varan inte kan utnyttjas på avsett sätt,3. utebliven vinst till följd av att ett avtal med tredje man har fallit bort eller inte har blivit riktigt uppfyllt, och4. annan liknande förlust, om den varit svår att förutse.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hyra av lös sak - tid för avlämnandet

2017-10-16 i Köplagen
FRÅGA |Hejsan,för ca en månad sen reserverade och betalade för ett tält via en annons på blocket. Vi avtalade om datum, 2/9, när jag kunde hämta det. Allt bra fram till den 1/9 kl 15.49 då företaget/personen hör av sig och säger att de har stängt på lördagen 2/9 och ber mig hämta tältet innan de stänger kl 17.00. Jag hade ingen möjlighet att hämta tältet med så kort varsel (71 minuter). Jag anser att det är avtalsbrott och att de ska betala tillbaka min reservation. De vägrar med hänvisning om att de inte kunde hyra ut tältet i och med att jag redan hade reserverat det. Då jag svarar att vi hade ett avtalat datum 2/9 så får jag tillbaka som svar " Öppettiderna vi har står tydligt på vår hemsida med mera. Jag tycker du borde inse att det är en vardag man bör hämta denna typ av utrustning på och inte under en helg. Tyvärr har vi ingen möjlighet till återbetalning eftersom tältet reserverats till dig och ingen annan kund hyra det. " Några öppettider fanns inte med i annonsen och någon länk till en hemsida fanns inte heller med. Kan jag ta det hela vidare och om jag kan det, hur? Tack på förhand
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Ett tält är vad man i juridiken kallar för lös sak. Jag tolkar din fråga som att du har hyrt tältet, alltså inte köpt tältet. För hyra av lös sak gäller 11 kap. handelsbalken (HB). Även köplagen (KöpL) kan tillämpas analogt, vilket innebär att man kan dra paralleller från den i de frågor som 11 kap. HB inte ger svar på.Varan ska avlämnas eller upphämtas enligt den tid som framgår av avtalet (9 § första stycket KöpL). För att närmare tolka denna bestämmelse kan man konstatera att det ligger på säljaren att säga när hen vill att vara ska upphämtas om det råder några oklarheter (9 § tredje stycket KöpL). Detta innebär att säljaren hade behövt meddela dig öppettiderna för att ha tolkningsföreträde i frågan om vilket klockslaget.Säljaren har inte kunnat avlämna varan när du varit där vid avtalad tid. Om detta inte beror på dig, är säljaren i dröjsmål (22 § KöpL). Denna bedömning påverkas av den ovanstående principen om att säljaren måste berätta om hen vill kräva någon speciell tid för avhämtning. Det kan hävdas att säljaren uppfyllt detta ansvar genom att höra av sig till dig dagen innan men jag skulle säga att detta är för kort varsel och att det därför räknas som ett avtalsbrott i form av dröjsmål från säljarens sida.Vid dröjsmål har du rätt att kräva att säljaren fullgör affären (23 § KöpL). Det framgår inte av din beskrivning vad som hände efter att du skulle avhämta tältet, om du gjorde det på måndagen eller om de vägrade dig även det. Om du skulle använda tälten kort efter avhämtandet och detta inte var möjligt kan du hävda att dröjsmålet var så pass relevant för dig att du har rätt att häva avtalet helt och hållet (25 § KöpL). Det krävs visserligen att säljaren inser eller borde ha insett denna relevans för dig men i konsumentförhållanden speciellt brukar denna bedömningen inte vara särskilt sträng utan om man har bokat ett tält för ett visst datum så lär det anses självklart att det är relevant om man inte kan få det det datumet. Om du häver köpet innebär det alltså att du får tillbaka eventuella pengar du betalat och att ingen av er är förpliktade längre.Du kan dessutom få skadestånd om du t.ex. tvingats hyra ett annat tält som medfört ytterligare kostnader. I så fall kan du ha rätt till skadestånd motsvarande mellanskillnaden (27 § KöpL). Något ideellt belopp kan inte dömas ut, du måste alltså ha lidit någon skada (antagligen ekonomisk i detta fall) för att få ersättning.Du kan göra dessa krav genom att helt enkelt skriva till säljaren och framställa dina krav. Om säljaren inte går med på dina krav och ni inte kan komma överens kan du höra av dig till oss på info@lawline.se för att diskutera möjligheter att göra krav mot säljarenHoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Går det att häva ett köp av ny vara pga att tjänst blivit felaktigt utförd på en annan produkt?

2017-10-16 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vid besök i datorbutik som konsument med min Lenovo som fått en mindre vattenskada och ej var brukbar konstaterade säljaren att moderkortet(dyrbart) var förstört.Detta svar medförde att jag köpte en ny Fujitso för ca 8000 kronor.Proffs har undersökt min gamla Lenovo varvid konstaterades att kortslutning skett i tangentbordet,vilket är enkelt att reparera genom byte till nytt bord för ca 1000 kronor Av detta skäl vill jag häva köpet av dator.
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilken lag är tillämplig?I de situationer då du är konsument och köper en dator av en näringsidkare blir Konsumentköplagen (kkL) tillämplig. I det här fallet blir konsumentköplagen tillämplig på din nyinköpta dator. Förutsättningarna för att kunna häva ett köp enligt konsumentköplagen är svårt. Det måste föreligga ett väsentligt fel i varan. Dock innan hävning kan aktualiseras så ska säljaren först få rätt att avhjälpa felet och kommer inte avhjälpande på tal, skulle man därefter kunna häva köpet. Men eftersom det inte är något fel på din nyinköpta dator så kan inte konsumentköplagen tillämpas för hävning i det här fallet.Det finns ingen lagstadgad ångerrätt enligt konsumentköplagen när man köper produkter ifrån butik. Köper man en dator på distans så har man en ångerrätt på 14 dagar, och den rätten finns endast i distansavtalslagen. Det vill säga om man köper en vara via postorder eller internet eller liknande har man en ångerrätt. I andra fall krävs särskilt avtal om öppet köp.Slutsats är att du varken kan häva köpet eller utnyttja någon ångerrätt med stöd av lag enligt konsumentköplagen. Går det att angripa på något annat sätt? Eftersom att företaget erbjuder servicetjänster, såsom felsökning av vara och reparationer av elektronikprodukter så är Konsumenttjänstlagen (KtjL) tillämplig. När du gick in med din Lenovodator så köpte du en tjänst av företaget och konsumenttjänstlagen gäller när ett företag utför en tjänst åt dig. Lagen är tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att företag inte får ge dig sämre villkor än de som finns i lagen. Lagen är tillämplig på arbete på lösa saker. Till exempel felsökning eller reparation av elektronikprodukter. Fel i tjänstI 9 § konsumenttjänstlagen (KtjL) anges vad som är fel i samband med tjänst. Tjänsten anses vara felaktig om resultatet avviker från vad konsumenten enligt 4 § samma lag har rätt att kräva. 4 § i KtjL säger att näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmässigt, dvs. utifrån de krav på kompetens och kvalitet som gäller inom branschen. Tjänsten ska även anses vara felaktig om den avviker från vad man har avtalat om. Prestationen anses vara felaktig om den avviker från vad konsumenten med fog kunnat förutsätta. Dock har det diskuterats i rättspraxis och det finns inte alltid ett självklart svar när det gäller felsökning av tekniska produkter av komplicerad karaktär. Enligt tidigare rättspraxis som uppmärksammats i motiven till lagen får den nu berörda frågan bedömas med utgångspunkt i kraven på att näringsidkaren ska utföra tjänsten på ett fackmässigt tillfredsställande sätt och med iakttagande av tillbörlig omsorg och du som konsumentens intressen. Det avgörande här är att näringsidkaren vid en samlad bedömning får anses ha handlat på ett fackmässigt tillfredsställande sätt och med tillbörlig omsorg om konsumentens intressen, dvs dina intressen att få en korrekt felsökning. Vad det gäller felsökningen av datorn borde du med fog kunnat förutsätta att du skulle få en korrekt felsökning av din dator och eftersom prestationen (felsökningen) avviker från denna förutsättning så bör det anses vara fel i tjänsten. Mycket pga att ett annat företag i samma bransch lyckades konstatera felet på ett korrekt sätt, dvs att det enbart var tangentbordet som var trasigt (om det nu är så att "proffsen" har rätt) så borde du kunna hävda att tjänsten är felaktigt utförd. Om tjänsten är felaktig och konsument ska få göra påföljder, krävs att konsumenten reklamerar och underrättar näringsidkare inom skälig tid från det att konsumenten märkt eller borde ha märkt felet, se 17 § KtjL. Underrättelse ska ske inom 2 månader från det att konsumenten märkt eller borde ha märkt felet. Du har kontaktat företaget inom en kort tid efter upptäckten av felet och din reklamation har således kommit in i rätt tid. Normalt om företaget hade utfört en reparation på din dator och tjänsten hade utförts fel så hade du kunnat göra påföljder gällande så som att hålla inne betalning, kräva att felet avhjälps, eller om resultatet är så avvikande från vad som avtalats, även häva köpet och få pengar tillbaka.Dock har situationen blivit den att du istället har köpt en ny dator. Detta din situation komplicerad eftersom du inte kan åberopa några hävningsregler pga fel i tjänsten eftersom tjänsten inte utfördes på din nyinköpta dator. Det du får göra är att försöka föra en skadeståndstalan. Krav på att få ersättning av säljarenEnligt 31 § st. 4 KtjL är näringsidkaren skyldig att vid fel ersätta skador på föremålet för tjänsten. Du får försöka hävda är att du har lidit en ekonomisk skada genom att ha fått felsökningen felaktigt utförd och därmed fått köpa en ny dator. Den nya datorn köpte du under förutsättning att din gamla dator inte gick att laga. Det kan dock bli knepigt att föra en sådan talan. Den andra talan som skulle kunna fungera är att föra en talan om vilseledande enligt avtalslagen. Dock är en sådan talan också svår att föra då det är du som konsument som har bevisbördan. Därför råder jag dig att ta hjälp av en jurist på vår byrå som kan hjälpa dig att framför ett kravbrev åt säljaren. Det kanske inte ens är så att du behöver föra en sådan talan. Genom att uppmärksamma säljaren på att du tänker föra en sådan talan emot dem om de inte går med på att låta köpet återgå kanske räcker. Sammanfattningsvis: Jag tycker helt klart att du ska vända dig till säljaren och förklara precis hur allting ligger till. Dvs du går in till butiken med förhoppningen att kunna lämna tillbaka datorn. Där förklarar du precis hur det ligger till, att du köpte den nya datorn under förutsättning att den gamla datorn inte fungerade. Att du också har fått datorn felsökt på ett annat ställe och att det företaget har konstaterat att det bara är tangentbordet som behöver bytas. Förhoppningsvis så kommer företaget att gå med på att ta tillbaka datorn. Är de ej villiga att ta tillbaka datorn så får du som sagt föra en talan emot dem. Då rekommenderar jag dig starkt att ta hjälp av en av våra jurister på byrån eftersom att rättsläget i din situation inte är helt enkelt.Hoppas det det gav svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ej avtalade tilläggsarbeten vid småhusentreprenad

2017-10-14 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej! Jag har under detta år anlitat en byggfirma som har byggt ett nytt hus åt mig. Vi flyttade in för två veckor sedan vilket var tre veckor senare än det datum som står i avtalet. Garaget är ännu inte färdigställt men byggaren skickade en faktura för två veckor sedan där förfallodatumet var satt på noll dagar, i avtalet står det att fakturorna ska betalas efter att varje moment är färdigbyggt. När jag inte betalade den fakturan så skickade han en till faktura igår för det som han ansåg var extra arbeten även fast vi muntligt kommit överens om att det inte skulle vara några extrakostnader för dessa arbeten. Dessa arbeten var klara för mer än en månad sen och det har inte varit något prat om betalning förrän nu. I avtalet står det också att alla tilläggsarbeten inte ska ha påbörjats innan det finns en överenskommelse mellan oss. Det fanns en tydlig överenskommelse om att dessa arbeten inte skulle kosta extra vilket byggaren var okej med eftersom att han färdigställde dessa arbeten utan att nämna extrabetalning. Måste jag betala dessa extrakostnader och hur kan jag gå vidare med detta ärende?Tack på förhand!
Elias Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline! Beställning av upprättande av hus avsett för inte fler än två familjer faller in under konsumenttjänstlagens tvingande bestämmelser. Att bestämmelserna är tvingande innebär att de inte går att avtala bort till nackdel för konsumenten. Tilläggsarbetena Huruvida tilläggsarbeten ("extraarbeten") också insorteras därunder avgörs mot bakgrund av om de har ett funktionellt och tidsmässigt samband med entreprenadavtalet. Det innebär att sådana arbeten som visserligen går utöver grundarbetet men likväl framstår som ett led i färdigställandet av huset, anses ingå i entreprenaden. Att de dessutom utfördes innan ni flyttande in i huset underbygger den poängen. 51 § konsumenttjänstlagen innehåller en bevisregel som föreskriver att vad konsumenten, dvs. du, påstår att är avtalat, ska läggas till grund för bedömningen av parternas förpliktelser såvida inte annat framgår av ett skriftligt avtal eller omständigheterna i övrigt. Regeln gäller b.la. priset samt tiden för betalning. Byggaren måste alltså kunna uppvisa ett kontrakt eller påtala andra omständigheter som starkt talar för att ni avtalat kring tilläggstjänsterna samt kostnaden därom. Från din fråga utläser jag att ni inte träffat ett sådant skriftligt avtal och att ni dessutom kom överens om att de omtvistade tilläggsarbetena skulle vara kostnadsfria. I exempelvis RH 2014:35 prövade Hovrätten liknande omständigheter. Konsumenterna vann, b.la. med motiveringen "… är det i frånvaro av ett skriftligt avtal eller annat som tydligt utvisar en gemensam partsvilja, inte styrkt att det mellan parterna i detta mål träffats något avtal rörande tilläggsarbetena. [Konsumenterna] kan därför inte åläggas att till [byggaren] betala ytterligare belopp". Avslutningsvis vill jag påpeka att ABS 09 – det standardiserade avtal som ofta läggs till grund för småhusentreprenader och vilket jag förmodar att ni använt – också ger stöd för din ståndpunkt, se artikel 9 samt 10. Byggarens dröjsmål24 § konsumenttjänstlagen definierar dröjsmål som: om (i) tjänsten inte utförts inom avtalad tid och (ii) fördröjningen inte kan hänföras till konsumenten, betraktas byggaren befinna sig i dröjsmål. Byggaren kan äga rätt till förlängning av kontraktstiden, om fördröjningen beror på omständigheter utanför hans kontroll och som inte han inte skäligen kunde räknat med eller borde ha förväntat. I sådana fall måste byggaren utan dröjsmål underrätta konsumenten därom. Byggaren kan bli skadeståndsskyldig om han befinner sig i dröjsmål och inte kan visa att (i) det beror på ett hinder utanför hans kontroll som (ii) han inte skäligen kunde förväntat eller räknat med och (iii) vars följder han inte heller skäligen kunde övervunnit. Det är alltså osannolikt att han kan undkomma skadeståndsskyldighet, se 31 § konsumenttjänstlagen. Säljaren kan på den grunden bli skyldig att ersätta kostnader du tvingats lägga på annat boende under förseningen samt att ersätta andra skador du har lidit. Avslutande sammanfattningDu är enligt min bedömning inte skyldig att ersätta byggaren för de omtvistade tilläggsarbetena. Upplys honom om vad som gäller och tillsänd honom ett skriftligt, väl underbyggt bestridande av fakturan. Upplys honom också om ditt eventuella skadeståndskrav. Det är viktigt att du sammanställer alla dokument som upprättats i anslutning till entreprenaden samt övrig bevisning i händelse av domstolstvist. Om säljaren väcker talan i domstol, eller om du själv vill föra en skadeståndstalan, rekommenderar jag att du kontaktar våra jurister. Vi hjälper dig. Lycka till!Vänligen,