Fel vid renovering av badrum

2018-01-19 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej,Vi gjorde om ett badrum 4 och ett halvt år sedan: Mycket blev fel och nu har dessutom fogen lossnat. Vi har frågat andra byggföretag och de säger att de som gjorde badrummet inte kunde har blandat fogen rätt.Vilka lagar stödjer att det är byggföretagets ansvar att får det omgjort? Vi vill helst inte har det byggföretaget igen utan vill att någon annan gör det riktigt istället.Tack på förhand!
Eric Nilsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag antar att ni beställde denna tjänst som privatperson. Ni har då ett antal rättigheter som konsument enligt konsumenttjänstlagen. Om tjänsten anses felaktig enligt 9§ Konsumenttjänstlagen, vilket utifrån informationen du gett mig den verkar vara, kan du kräva avhjälpande och/eller prisavdrag. Avhjälpande regleras i 20§ i Konsumenttjänstlagen och det ger dig rätt att kräva att byggbolaget fixar felet. Ni kan däremot inte kräva att ett annat byggföretag gör detta. Ni kan däremot komma överens om prisavdrag istället, detta hittar ni i 21§ Konsumenttjänstlagen. Ni gör då ett avdrag på priset med lika mycket som det kostar er att ta in ett annat byggföretag för att fixa felen. För att detta ska gälla måste ni ha reklamerat felen när ni upptäckte dem, annars kan felet preskriberas. Hur snabbt ni måste reklamera är olika beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Denna regel finns i 17§ Konsumenttjänstlagen. Har byggföretaget gett er garantier eller liknande gäller dessa förstås också. Jag hoppas att detta hjälper erMed vänliga hälsningar,

Läckande tak efter byte, kan näringsidkaren bli ansvarig?

2017-12-22 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej!Fick lagt ett nytt tak för två år sedan och sen märkte jag efter ett år så läckte det in på vinden vid skorstenen och plåtslagaren har tätat med fogmassa och plåtbitar två gånger utifrån men nu har det blivit mögel där inne och där är fortfarande lite fuktigt inne på vinden runt skorstenen. Jag tror att dom inte har tätat riktigt med takpapp runt skorstenen som är klädd med plåt. Vad kan jag göra mot plåtslagaren eller takläggaren?
Sofia Wedin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad du har för rättigheter mot plåtslagaren eller takläggaren. Jag antar även att du har reparerat din bostad eller ett hus i form av privat person.Om du gjort det kommer Konsumenttjänstlagen (KtjL) att vara tillämplig. Eftersom det är en tjänst du har köpt. (1 § och 1a § KtjL).Föreligger det fel?För att du ska kunna göra vissa påföljder gällande mot näringsidkarna krävs det att ett fel föreligger. Vilket innebär att ett fel först måste konstateras. Ett fel i tjänsten är om näringsidkaren inte har följt den säkerhet som krävs, inte har utfört tjänsten fackmässigt utifrån objektiva grunder (oftast branschpraxis) eller vad som har ansetts avtalat enligt köpet (4, 5 och 9 § KtjL). I detta fall ett fungerande tak som inte läcker. Fel föreligger också om resultatet av tjänsten inte uppfyller de krav som näringsidkaren sa att resultatet skulle uppfylla. Exempelvis om näringsidkaren utlovar något och sen inte uppfyller det som personen har lovat kan det föreligga ett fel (10 § KtjL). Eftersom taket läcker kan det anses att ett fel föreligger.Tidpunkten för felet?Utgångspunkten för om fel föreligger är framförallt när tjänsten avslutandes. Om det finns ett fel ska alltså bedömas utifrån resultatet när tjänsten avslutades (12 § KtjL). Skulle felet visa sig efter att tjänsten avslutas kommer du bara kunna göra anspråk på fel som bryter mot denna lag eller vad som du och näringsidkaren har avtalat (13 § KtjL). Vilket innebär att du även fast felet eventuellt uppkom efter tjänstens avslutande kommer att göra anspråk på felet.PåföljderOm ett fel anses föreligga, vilket det eventuellt göra i ditt fall eftersom taket läcker, så kommer du som konsument kunna göra vissa påföljder gällande. Det vill säga ställa vissa krav på näringsidkaren. Du kan antigen begära avhjälpande (att felet fixas), prisavdrag och/eller skadestånd. För att något av dessa i huvud taget ska bli aktuellt krävs det att felet inte beror på exempelvis en olycka eller att felet hade uppstått ändå (16 §, 20-22 § och 31 § KtjL). Du kan även hålla inne med betalningen, men jag antar att du redan har betalat och därav borde det inte vara aktuellt (19 § KtjL). ReklamationVidare krävs de att reklamation sker i tid. Eftersom det är arbete på fast egendom där takläggning faller in, så har du en reklamations tid på max 10 år om inte det finns en garanti som säger annat. Dock så måste du meddela felet till näringsidkaren inom skälig tid efter det att du upptäckte felet. Vad skälig tid är, är omdiskuterat, all reklamation som har skett inom 2 månader sedan felet upptäcktes anses som skälig tid (17 och 18 § KtjL).SammanfattningEftersom det läcker från taket så föreligger det sannolikt ett fel i tjänsten. Det innebär att du eventuellt kommer kunna åberopa vissa åtgärder (påföljder) från näringsidkarna. Det krävs dock att du reklamerar felet i tid. Påföljder kan vara att näringsidkaren ska åtgärda felet.Hoppas du fick svar på din fråga!

Köparens rätt vid småhusentreprenad

2017-12-14 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Vi har beställt ett garage av en entreprenör, garaget är ihopbyggt med sedan tidigare befintligt bostadshus och vi hade en muntlig överenskommelse om ett pris på 500 000kr. Inga skrivna avtal finns då vi tidigare anlitat samma firma och det då fungerat väl. Nu fakturerar entreprenören uppemot 700 000kr (jobbet dock inte riktigt klart än). Är tillbyggnaden att betrakta som småhusentreprenad och är då §51 i Konsumenttjänstlagen tillämplig i det här fallet?
Henrik Berg |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att sammanfatta reglerna runt din situation. Kort svar finns längst ned.Definition av småhusentreprenad:I begreppet småhusentreprenad ingår egentlige alla former av till och ombyggnader. Det framgår inte riktigt i lagen utan i förarbetena till denna. Det innebär att 51§ konsumenttjänstlagen blir tillämplig i ditt fall med villkor att du bor i en fastighet och inte i en bostadsrätt.Vem har rätt vid tvist:51§ konsumenttjänstlagen är tydlig. Om det är så att oenighet uppstår när det gäller t.ex. arvodet så ska konsumentens version gälla. Det gäller inte om säljaren kan visa upp något form av skriftligt avtal eller liknande som styrker att ett visst arvode ska gälla. Att det blir dyrare än väntat att uppföra en byggnad är inte ovanligt. Därför menar förarbetena till konsumenttjänstlagen också att säljaren har rätt till "skälig ersättning" i vissa fall. Alltså rimlig ersättning. Hur mycket "skäligt" är blir svårt att säga. I äldre rättsfall resonerar Hovrätten att konsumentens pris ska gälla men om säljaren har varit tvungen att dra på sig extra kostnader för att kunna göra sitt jobb så måste det vara tillåtet. Sammanfattningsvis kan sägas att syftet med 51§ konsumenttjänstlagen är att se till att konsumenten inte blir lurad. En normal konsument har ingen koll på vad hus, material, etc kostar. Så paragrafen hindrar säljaren att hitta på olika summor eller göra det dyrare än nödvändigt. Samtidigt menar äldre rättsfall att säljaren/entreprenören måste kunna få oväntade kostnader ersatta eftersom alla kostnader är omöjliga att beräkna exakt. Svar:I ditt fall skulle jag säga att ditt pris om 500 000 gäller. Hovrätten brukar resonera att konsumentens version av priset väger tyngst. Det innebär att om inga andra handlingar finns så följer hovrätten bara 51§ konsumenttjänstlagen.Hoppas att du fick ett svar på din fråga. Om du har fler frågor eller behöver mer juridisk hjälp är du varmt välkommen att kontakta Lawlines betaltjänst för snabb hjälp.Mvh/Henrik Berg

Hantverkaren hävdar att inget pris har avtalats och kräver den dubbla summan i betalning

2017-12-09 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej. Jag anlitade en rörfirma till en badrumsrenovering, där jag på frågan vad det ungefär skulle kosta fick svaret 15000-20000kr (något som hantverksbasen förnekar) och har nu fått en väldigt speccad faktura på 39500kr efter rotavdrag. Har haft 2 för varandra okända rörfirmor på plats och båda är överens om att det är ett för högt pris. Mina föräldrar och min svärfar har båda gjort badrumsrenoveringar senaste 18 månaderna och fått betala 21 resp 24.000kr för jobbet som är likt vårat. Har bestridigt fakturan och hantverkaren har sagt att han skulle ta bort lärlingstimmarna och en del av materialet men det har han inte gjort på den nya fakturan som är ca 1000kr billigare. Hur går jag vidare?
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om din fråga finner du i Konsumenttjänstlagen då det rör sig om en renovering av badrummet. Denna lag är tvingande till konsumentens (din) fördel, vilket betyder att hantverkaren inte kan frångå lagen i syfte att skaffa sig själv bättre avtalsvillkor. PrisetMed tanke på att hantverkaren har givit dig ett ungefärligt pris från början med ett tak på 20 000 kronor så innebär det att han inte har rätt att överskrida denna summa med mer än 15%. Detta betyder att hantverkaren som max kan kräva 23 000 kronor i betalning av dig (1,15 x 20 000 = 23 000), (36§ Konsumenttjänstlagen). Nu är det ju dock så att hantverkaren, som du säger, hävdar att inget pris har avtalats er emellan. Detta betyder inte att han skulle kunna välja precis vilket pris som han vill, utan lagen säger att om inget pris har avtalats så ska konsumenten betala vad som är skäligt i förhållande till motsvarande prissättningar för samma arbete. Eftersom du har kollat upp vad ett flertal likvärdiga arbeten kostar, samt fått andra hantverkares utlåtanden, så måste det pris som du fått höra där vara det skäliga pris som du ska betala i det fall det inte går att bevisa att avtalat pris fanns, (36§ Konsumenttjänstlagen).Hur du ska gå tillvägaÄr det så att hantverkaren inte accepterar dina krav i form av det som står skrivet här ovan så kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Du gör där en anmälan genom att skicka in beskrivning av problemet, samt bevismaterial som de sedan utreder. Allmänna reklamationsnämnden finner du här. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte på att höra av dig igen!Vänligen

Ersättning för skada på egendom vid konsumenttjänst

2017-12-22 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Jag har städ/hemhjälp inom hemtjänsten/kommunen.Hemtjänsten har några val av företag att välja på, jag fick välja ett av dom.Det företaget har bl a förstört 3 saker i mitt hem.Dom har ersatt en sak av dem som inte kostade så mycket. (Utan kvitto)Dom är inte pigga på att ersätta mig har jag förstått då de andra 2 sakerna är dyrare, men inte ens 1 år gamla.Nu säger dom till mig att deras Policy är att jag ska uppvisa kvitto på dessa saker som jag har i mitt hem för att dom ska ersätta mig. Och att jag även ska höra av mig direkt skadan skett och vill inte ersätta mig.Jag hörde av mig så fort som möjligt till en personal som var här när jag sett en av skadorna och till chefen över henne så fort jag sett den andra skadan då jag fick städa själv trots att jag inte klarar det utan smärta och trötthet, då dom heller inte kommer som dom ska utan uteblir, och då upptäckte jag att dom förstört en sak till när jag blev tvungen att städa själv. Ingen annan än dom och jag har varit där och jag är aktsam om mina saker och har inte förstört det. Jag vet att deras personal har gjort det.Men hittar inte kvitto på de 2 sakerna jag köpt som det gäller.Har jag rätt till ersättning från denna städfirman som städar hos mig?Och har jag i sådana fall rätt till full ersättning?Dom säger att jag inte kan få pengar i ersättning för det dom förstört, stämmer det?Om det inte går att få tag i en exakt likadan vara, hur gör man då? pris/kvalité Och vad gäller när sånt här uppstår?
Louise Bergstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!KonsumenttjänstlagenEftersom du är privatperson som har ingått avtal med ett företag att de ska städa hemma hos dig (dvs utföra en tjänst) så gäller Konsumenttjänstlagen (KtjL).Skada på egendomNär städaren städar hemma hos dig så har hen din egendom "under kontroll" vilket innebär att om en skada uppstå så är utgångspunkten att det är städföretaget som ansvarar för skadan, KtjL 32 § 1 st. För att städföretaget inte ska behöva ersätta dig krävs det att de bevisar att skadan inte beror på försumlighet från städarens sida. Om de inte kan bevisa detta så är de alltså skyldiga att ersätta dig skadan.ReklamationFör att kunna göra felet gällande krävs att du reklamerar, dvs påpeka för den ansvarige att skadan uppstått, inom två månader, KtjL 17 § 1 st. Reklamationen kan ske muntligt eller skriftligt. Utifrån det du har berättat i frågan så har du reklamerat i tid och därmed ska företaget ansvara för skadorna som de har orsakat.ErsättningDu behöver inte ha ett kvitto för att få ersättning för dina saker. När ersättningen beräknas ska man jämföra med marknadspriset för sakerna och möjligtvis dra av lite beroende på hur gamla sakerna är. De ska alltså ersätta dig för värdet på dina saker, dvs det värde som sakerna hade innan de gick sönder.Sammanfattningsvis har du meddelat företaget i tid om skadorna och de ska därmed ersätta dig för sakernas värde.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hantverkarens faktura är mycket högre än vi avtalat - måste jag betala?

2017-12-21 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Skulle flytta på min värmepanna hemma. Pratade med rörmockaren som indikerade ett pris i häradet 40tkr efter rot inkl material. Frågade även under jobbet hur vi låg till och han sade att "jag indikerade väl runt 40 tkr". Nu kom fakturan och den var nästan 50 procent högre. Har inget bevis utan endast den muntliga indikationen. Har förståelse för en indikation, men inte att den ska vara över50% fel. Vad göra?
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Du kan göra gällande att tjänsten är felaktigt utförd eftersom den avviker från det pris du klart kunnat förvänta dig. Du måste göra rörmockaren uppmärksam på att du anser att tjänsten är felaktigt utförd (reklamera), för att ha rätt att bestrida fakturan. Reklamationen bör ske inom två månader från det att du fick fakturan, se 17 § konsumenttjänstlagen (KtjL). När ett fel i tjänsten föreligger har konsumenten rätt att hålla inne med så mycket av betalningen som motsvarar det överskridande belopp du inte anser att du är skyldig att betala. Du måste alltså betala rörmockaren enligt avtalsenligt pris. Enligt 36 § 2 stycket KtjL ska det avtalade priset inte anses vara högre än 15 % tillägg från det ungefärliga pris rörmockaren angivit. Detta gäller såklart under förutsättningen att rörmockaren inte fått ditt godkännande att utföra tilläggsarbete. Har inget tilläggsarbete skett, men rörmockaren hävdar ändå att priset för tjänsten blev mycket dyrare än vad ni båda från början räknat med, är du ändå inte skyldig att betala mer än det ursprungliga uträknade priset, så länge som rörmockaren underlåtit att underrätta dig om fördyrningen och det är mycket troligt att du hade avbrutit arbetet om du fått reda på fördyrningen, se 6 § 2 stycket och 7 § KtjL. Ovanstående rättigheter gäller för dig även om er överenskommelse enbart varit muntlig. Om det pris rörmockaren nu begär överensstämmer med vad ett sådant arbete kostar på marknaden kan det såklart vara svårt för dig att argumentera för att ni kommit överens om ett pris som är ca 50 % lägre. Hur som bör du reklamera tjänsten genom att höra av dig till rörmockaren och säga att du anser att fakturan inte stämmer överens med ert avtalade pris, argumentera utifrån konsumenttjänstlagen och betala enbart den summa du anser överensstämmer med er överenskommelse fram till du och rörmockaren har rett ut vad som gäller. Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Fackmannamässigt utfört VVS-arbete?

2017-12-11 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Det är ostridigt att läckage uppstått i skruvförband mellan toalettstol och befintlig tillförselledning. Jag hävdar gentemot rörmokaren att: 1. jag har ert medgivande, Ocabs utlåtande och en annan certifierad våtrumsteknikers utlåtande att läckaget uppstått i skruvförbandet mot toalettstolen. Detta är inte tvistigt. 2. det måste anses var en fackmässsig brist om man inte vid installation säkerställt att skruvförbandet är tätt. 3. efter reklamation gjordes jobbet om av er och då upphörde läckaget.Efter granskning och skakande på huvudet, drog Ken helt enkelt åt hårdare. Detta visar att det var bristfälligt gjort först, men gick att åtgärda. tillförselledningens isolation i kakelplattan har åtminstone efter er installation inte varit fullgod då inläckage inträffat. Men under drygt ett år har inläckaget varit mycket begränsat, se Ocabs bildbevis och fukttestvärden. Och vid installationstillfället påpekade ni inget om att tidigare läckagespår fanns eller att någon läckagerisk förelåg. Men jag var närvarande då Ken reparerade installationen och såg hur han kratsade ut silikonisolation ur genomföringen. Den var fläckvis svartfärgad, tydande på långvarig läcka. Men det måste anses vara ett fackmässigt ansvar att kontrollera att isolationen förblir fullgod när man har dragit om sträckningen av tillförselledningen, vilket gjordes då den nya toalettstolen monterades.Har jag rätt eller har rörmokaren/försäkringsbolaget rätt?
Louise Beskow |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Jag tolkar dig som om du har gjort en reklamation gällande ett arbete som en rörmokare utfört. Jag tolkar det även som om det uppstått en fuktskada till följd av ett läckande rör. Du menar att det är rörmokaren som orsakat felet och rörmokarens försäkringsbolag menar att det inte är hans arbete som orsakat felet. I mitt svar förutsätter jag att du beställt tjänsten i egenskap av konsument och att rörmokaren utfört tjänsten i egenskap av näringsidkare. Det innebär nämligen att konsumenttjänstlagen är tillämplig på tjänsten. Näringsidkaren ska enligt 4 § konsumenttjänstlagen utföra tjänsten fackmässigt. Här är du alltså helt rätt ute i ditt resonemang och frågeställning, vad är fackmässigt? Fackmässighet innebär att arbetet utförs på ett sätt som kan förväntas av en fackman. Spontant låter det på din berättelse som om ett rör inte ska läcka om man utfört arbetet fackmässigt. Det förutsätter förståss att det är otvistigt att montaget skett så som du beskriver. Enligt 16 § konsumenttjänstlagen har du rätt till skadestånd om tjänsten är felaktig utan att det beror på ett förhållande på din sida. Det innebär att du har rätt till skadestånd för de kostnader du haft till följd av den felaktigt utförda tjänsten. En förutsättning är dock att du reklamerat felet inom vissa tidsgränser. Utifrån hur du formulerat frågan så framgår inte när tjänsten utfördes och när du först påtalade felet. Om du vill ha skadestånd till följd av det felaktigt utförda arbetet måste du stämma rörmokaren (om de inte betalar frivilligt). Det är dock viktigt att du stämmer företaget du anlitat och inte rörmokaren personligen. Den fråga som kommer att avgöras i tingsrätten är om tjänsten utförts felaktigt och i det läget handlar det om bevisning. Du skulle kunna anlita en expert för vvs-företagen som kan berätta vad som är fackmässigt, ett så kallat sakkunnigvittne. Önskar du hjälp med att föra en talan i tingsrätt kan du maila mig på louise.beskow@lawline.se, så kommer jag vidarebefordra dina kontaktuppgifter till vår juristbyrå. De kan hjälpa dig hela vägen med en skadeståndsprocess. Delar av ersättningen för en jurist brukar även kunna ersättas av det försäkringsbolag där du har en hemförsäkring, den så kallade rättsskyddsförsäkringen. Avslutningsvis måste jag påtala att jag har besvarat frågan utifrån den begränsade information som jag fått genom frågan. Vänligen,

Vem står för kostnaden vid felaktigt utförd tjänst?

2017-12-09 i Konsumenttjänstlagen
FRÅGA |Hej. Min dotter har fått sin lägenhet renoverad. Muntlig överenskommelse med hantverkare om vad som ska göra och när det ska vara klart. Resultat - badrummet ej renoverat enl. Branschrådets krav. Rördragningen är också fel. Vi gjorde en opartisk besiktning. Som underkände arbetet. " går att använda men är inte enl. De kvav som finns "Golv knarrar och är inte lagda jämt. Arbetet är inte färdigt med golvlister, fönstermålning trösklar mm.Frakturerna är på högre belopp än som avtalats. Ej specificerade.Vem ska betala ett nytt badrum som är gjort efter konstens alla regler?Kan man bestrida resterande fakturer då arbetet inte är rätt utfört?Skadestånd?Vi behöver verkligen hjälp.
Sofia Wedin |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör en tjänst som din dotter har betalat för som konsument. Vilket gör att konsumenttjänstlagen (KtjL) blir aktuell. Eftersom ni har gjort en besiktning antar jag att det föreligger fel enligt lagen och kommer såldes bara gå in på vad ni har för rättigheter när ett fel föreligger. Om tjänsten inte är korrekt utförd kan din dotter främst kräva vissa påföljder för felet. Dessa påföljder är antigen (häva köpet), kräva avhjälpande (att felen åtgärdas) eller prisavdrag. Ni har även rätt att hålla inne betalningen och eventuellt kräva skadestånd. Felet får dock inte ha berott på något som din dotter har gjort (16 § KtjL). AvhjälpandeOm din dotter begär ett avhjälpande ska näringsidkaren stå för den kostnad som krävs för att fixa felet. Din dotter ska inte behöva betala något extra för det. Vid ett avhjälpande är det vanligtvis näringsidkaren som utfört tjänsten som åtgärdar felen. (20 § KtjL).Det finns vissa undantag när näringsidkaren inte kommer stå för kostanden. Det gäller kostnader som skulle ha uppkommit ändå. Oberoende av vad näringsidkaren har gjort, ex. vid en olyckshändelse. Om felet beror på några av dessa omständigheter har din dotter inte rätt att få felet åtgärdat utan extra kostnad (20 § KtjL). PrisavdragDin dotter kan även begära prisavdrag. Prisavdraget är strikt vilket innebär att näringsidkaren inte behöver ha något med felet att göra och att felet inte behöver vara av väsentlig betydelse för din dotter (21 § KtjL). Det föreligger en rätt till prisavdrag oavsett. Prisavdragets storlek ska motsvara den kostnaden som din dotter kommer ha för att avhjälpa felet. Vanligt prisavdrag är vad det skulle kosta för att någon annan näringsidkare ska åtgärda felet (22 § KtjL).Kan man bestrida resterande fakturor då arbetet inte är rätt utfört?Om en tjänst är felaktigt utförd har din dotter rätt att hålla inne betalningen. Hur mycket din dotter har rätt att hålla inne beror vad det kommer att kosta att åtgärda felen. Eftersom det bara går att hålla inne så stora kostnaden för att åtgärda felet är (16 § och 19 § KtjL).Skadestånd?Det är ett ekonomiskt skadestånd man pratar om. Vilket innebär att din dotter på grund av den felaktigt utförda tjänsten måste ha lidit ekonomiskt skada för att så skadestånd. Exempelvis att den felaktiga tjänsten har orsakat skada på resterande eller andra delar av lägenheten. Skadeståndet ska alltså täcka andra skador som har uppkommit men som inte kan räknas in som kostnader av den andra påföljderna (31 § KtjL).ReklamationenDin dotter måste göra en reklamation till näringsidkaren att tjänsten är felaktig. Det måste ske inom skälig tid. Skälig tid anses enligt konsumenttjänstlagen vara 2 månader efter det att ni har märkt felet. Fel som reklameras inom 2 månaderna anses således alltid inkommit i rätt tid (17 och 18 § KtjL).SammanfattningFör att sammanfatta om det föreligger fel, vilket det starkt verkar göra här, har din dotter rätt att välja vissa alternativ som påföljd för felet. Din dotter kan välja antigen avhjälpande eller prisavdrag oberoende av vilket hon väljer så kommer kostande för att åtgärda felen i renoveringen att gå på näringsidkaren. Din dotter ska inte behöva stå för kostnaden själv. Ni har rätt att hålla inne betalningen tills reparation sker. Vidare är det viktigt att din dotter reklamerar i tid.Hoppas du fick svar på din fråga!