Fråga om normalt slitage

2017-01-20 i Hyresrätt
FRÅGA |Har fått fett fläckar på tapeten där jag haft sängen, räknas der som normalt slitage?
Emelie Ström |Hej, vad kul att du vänder dig till Lawline! Vid utflyttning från en hyresrätt ska hyresgästen återställa lägenheten i ursprungligt skick, med undantag för normal förslitning. Tanken med det är att även normalt boende medför slitage och det är något som hyresvärden får acceptera, vilket följer av hyreslagen som finns i jordabalken, här.Vad som brukar höra till normalt slitage är t.ex. hål i väggarna efter tavlor/fastskruvade hyllor eller repor i golvytan efter sänggavlar. Om man däremot agerat vårdslöst eller med försummelse anses det inte vara normalt slitage. Ett exempel på detta gällande just tapeter är om man ritat på väggarna, eller skruvat fler hål än vad som kan anses vara nödvändigt. Om det är så som du säger, att fettfläckarna uppstått pga. att du haft sängen mot väggen så rör det sig förmodligen inte om att du varit vårdslös, utan bara normal användning av lägenheten. Att ha en säng mot väggen bör nämligen kunna hänföras till normal användning.Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Fråga om avhysning och rättigheter vid dröjsmål med hyra

2017-01-05 i Hyresrätt
FRÅGA |HejJag har obetald hyra och undrar nu säger min hyresvärd att jag blivit vräkt och han har bestämt att jag ska lämna bostaden innan 20/1 ,detta bestämmer väl inte han ?För vad jag läst så har jag som hyresgäst rätt att återvinna bostaden om jag betalar inom 3 v från att jag mottagit uppsägning och för att få mig vräkt så måste väl hyresvärden gå via kronofogden och eftersom vi är en barnfamilj så måste väl socialkontoret informeras Eller har jag helt fel ?Har haft problem med ekonomin pga sjukskrivningMvh Camilla Bengtsson
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förutsätter i detta att det inte rör sig om sådan uthyrning som faller under lagen om uthyrning av egen bostad. Du har rätt i det du skriver. Enligt 12:44 jordabalken gäller att du har rätt att, inom tre veckor från dess hyresvärden meddelade dig om rätten att återvinna hyresrätten (och meddelat socialnämnden), betala hyran på sedvanligt sätt (eller deponerar denna hos länsstyrelsen (deponering borde avvaktas med tills det står klart att hyresvärden inte annars godtar betalningen)). Notera att de formella kraven på hyresvärdens agerande inte friskriver er från er betalningsskyldighet, de är endast viktiga vad beträffar starttiden för de tre veckorna inom vilka ni kan återvinna hyresrätten. Det stämmer även som du skriver att din hyresvärd måste gå via kronofogden för att få er handgripligen avhysta, s.k. vanlig handräckning (se 3 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning (BFL)). Om en ansökan om vanlig handräckning görs kommer ni att delges ett föreläggande om att yttra sig över saken. Om så sker är det viktigt att ni skriftligen bestrider med grunden att ni har betalat inom de tre veckorna som krävs (se 25, 29 & 31 §§ BFL).Behöver ni ytterligare hjälp och stöd i detta så tveka inte att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Skador enligt hyreslagen

2016-12-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Har hyrt ut mitt hus. Hyresgästen har satt krukor utan fat på mitt parkettgolv som nu behöver slipas om. Fuktskadat. Hon har även satt upp köksskåp som hon sen tog ner och orsakade skador så köket behöver tapetseras om. Tapeten var drygt ett år gammal. Golvet hade repor men men var inte i behov av omslipning. Hyresgästen stannade ett år. Hur kan vi komma till ett beslut om hur mycket av hantverkarkostnaderna hyresgästen ska betala ? Skadorna är fläckvis men hela golvet behöver nu repareras.
Melina Memar |Hej Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt Jordabalken (JB) 12:24 har hyresgästen en skyldighet att vårda huset väl. Denna plikt innebär att hyresgästen ska använda huset varsamt, se till att inga skador uppkommer samt att husets skick inte försämras. Om skador uppkommer genom hyresgästens vållande eller vårdslöshet, kan hyresgästen bli ersättningsskyldig för reparation (se JB 12:24).Skador som uppkommer i lägenheten genom normal användning hör däremot inte till sådana skador som hyresgästen behöver ersätta. Det innebär att hyresgästen har rätt till att utsätta lägenheten för normalt slitage. Exempel på normalt slitage är hål/märken efter tavlor, hyllor och diverse möbler samt repor i golvet. Vad som utgör normalt slitage bedöms dock i det enskilda fallet men skadorna ska inte ha uppkommit p.g.a. hyresgästens vårdslöshet.De skador som har uppstått i ditt hus, faller normalt inte under normalt slitage, varför en risk för ersättningsskyldighet kan uppkomma för hyresgästen. Hur kostnaderna ska fördelas mellan er, är något ni själva kan göra upp om. Skulle ni inte kunna komma överens om kostnadsfördelningen, kan ni vända er till domstol och få saken prövad där.Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen, på telefon: 08-533 300 04 mellan måndag och onsdag kl. 10:00-16:00 eller via mail på info@lawline.se

Förlängning av lokalhyra

2016-12-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Jag undrar över en sak. Jag hyr en lokal där jag driver mitt företag i. Har kontrakt på 5 år. Det jag undrar över, kan hyresvärden slänga ut mig när mitt kontrakt ta slut? För jag undrar om det går förlänga till 3 eller 5 år till? Hur går det till?
Jennifer Parmlind |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Självklart kan du och hyresvärden avtala om att hyresförhållandet ska förlängas. Utöver detta har du vissa rättigheter. När hyrestiden har varat i nio månader eller längre krävs uppsägning av hyresavtalet, se 12 kap. 3 § JB. Om ingen uppsägning sker kommer inte avtalet automatiskt att upphöra när avtalstiden (5 år) har tagit slut, utan istället förlängas på obestämd tid. Hyresvärden kan med andra ord inte slänga ut dig när kontraktet tar slut, utan måste säga upp avtalet först. Efter nio månader får hyresgästen även ett indirekt besittningsskydd (om ni inte har avtalat bort detta). Detta innebär att hyresgästen i vissa fall har rätt till ersättning om hyresvärden vägrar att förlänga avtalet utan att ha en befogad anledning. Tyvärr kan du inte med stöd av lagen kräva förlängning av hyresförhållandet, men det kan finnas möjlighet till ersättning, se 12 kap. 58 b § JB.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hyresgäst ansvar för skador

2017-01-07 i Hyresrätt
FRÅGA |hej ,jag behöver gärna hjälp av er ,för 8 månader sen hade min dotter ( 4 år gammal) ramla från stolen hon stog på och höll i skåp dörr som "lätt" ramlade av ..min hyresvärd säger att jag ska stå för kostnaderna då det är " ytter åverkan" ...kan det stämma ?tacksam för hjälpen
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det av frågan att du bor i en hyresrätt och kommer därför att besvara frågan utifrån det.12 kap jordabalken (JB), även kallat hyreslagen, reglerar hyresförhållanden. Se lagen här!Enligt 12 kap 24 § JB är en hyresgäst ansvarig för att vårda lägenheten under hyrestiden. En hyresgäst är skyldig att ersätta skada som hen orsakar, men också för skada som genom vårdslöshet eller försummelse orsakas av personer i hens hushåll eller personer som gästar hyresgästen. Däremot blir hyresgästen inte ansvarig för rena olyckshändelser. Vid bedömningen om hyresgästen ska ansvara för skadan tittar man på om det finns tillräckliga skäl att kräva att hyresgästen vid användningen av lägenheten i den aktuella situationen borde ha agerat annorlunda. En bedömning måste alltså göras av händelsen i detta fall.Om det är så att det var en ren olyckshändelse, vilket jag uppfattar det som att det var av informationen i frågan, och den inte hade gått att förhindra, då ska du som hyresgäst inte behöva ersätta skadan. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kräva hyresvärd på alternativt boende

2016-12-31 i Hyresrätt
FRÅGA |Kan jag hyra hotellrum och kräva värden står för kostnaden? Utan värme/varm vatten sen 20/12
Martin Persson |Tack för din fråga.Dessvärre är det inget man kan kräva av hyresvärden på grund av avsaknaden av värme och vatten. Däremot kan du ha rätt till hyresnedsättning, om det inte handlar om ett från hyresvärden företaget underhåll som också då kan vara bortavtalat i ditt hyresavtal. Denna hyresnedsättningsfråga tycker jag du skall lyfta snarast med din hyresvärd för att se hur denne ställer sig till detta. Återkom gärna på info@lawline.se om det inte artar sig som önskat.Vänligen,

Vattenläcka i hyreslägenhet- ska hyresvärden eller hyresgästen betala för reparationen?

2016-12-30 i Hyresrätt
FRÅGA |Hejjag har nyligen (mars 2016) flyttat till ett annat hyresboende. Den tidigare lägenheten blev för liten för oss eftersom vår familj växte. I vår tidigare lägenhet bodde vi i 9 år. Aldrig någon renovering gjordes inte ens när vi anmälde ett litet vattenläckage i i köket.Detta vattenläckage innebar lite skador på golvet. För några veckor sen kom en faktura om nästan 100 000 SEK för skador (åverkan) på lägenheten. Det skall också tilläggas att lägenheten är 16 år gammal och två hyresgäster bott där före oss och aldrig någon renovering har gjorts.Är verkligen detta rätt?Mvh
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan handlar om gränsen mellan hyresvärdens underhållsskyldighet och hyresgästens vårdplikt.I jordabalken 12 kap 15§ https://lagen.nu/1970:994#A1, som hänvisar till 9§, anges att hyresvärden ska se till så att lägenheten är fullt brukbar samt med jämna mellanrum ombesörja tapetsering, målning och andra sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk. Av 16§ som hänvisar till 11§ framgår att hyresgästen har rätt till skadestånd samt hyresnedsättning om skada har orsakats och den inte kan läggas hyresgästen till last.Av 24§ följer att hyresgästen är skyldig att väl vårda lägenheten och vad därtill hör. Han är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans egen eller hans gästers vårdslöshet. Hyresgästen är skyldig att så snart en skada som snabbt måste åtgärdas uppstår, såsom t ex en vattenskada, informera hyresvärden om detta.Sammanfattningsvis gäller alltså följande. Om ni har anmält vattenskadan så fort ni upptäckte den samt att ni inte kan anses ha orsakat den genom vårdslöst agerande så är det hyresvärden som ska betala för reparationen. Det gäller alltså om vattenskadan är sådan att den orsakats genom år av normal användning, kanske flera olika hyresgästers användning (dvs en försämring pga ålder och bruk). Om vattenskadan däremot kan anses vara orsakad av er vårdslöshet blir det ni som blir tvungna att betala reparationen.Vänliga hälsningar,

Överlåtelse eller andrahandsuthyrning av hyreslägenhet

2016-12-20 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej , jag bor inneboende hos en nära vän i hyreslägenhet sedan ett halvår och är mantalsskriven på hans adress. Han har blivit sjuk och kan eventuellt hamna i rullstol och därför eventuellt behöva komma till ett annat boende där han får hjälp. Vad händer då ? Kan han överlåta kontraktet till mig eller kan han hyra ut lägenheten i andra hand eller kan han byta lägenheten till två där jag kan stå för den ena lägenheten ? Tacksam för svar snarast.
Isabel Frick |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Denna fråga får man svar på i 12 kap jordabalken (JB), även kallat hyreslagen (se den här).Enligt 12 kap 32 § JB får en hyresgäst inte överlåta hyreslägenheten utan hyresvärdens samtycke. Detta innebär alltså att din vän måste be om hyresvärdens samtycke för att du ska få överta hyreslägenheten. Skulle det vara så att hyresvärden inte ger sitt samtycke till överlåtelsen kan lägenheten i vissa fall överlåtas ändå enligt 12 kap 34-37 §§ JB, då med hyresnämndens tillstånd. Hyresnämnden kan bland annat lämna tillstånd till överlåtelsen om den sker till en närstående eller om det sker för att genom byte få en annan bostad. Dessa regler kan nog tyvärr inte tillämpas i ditt fall då du inte räknas som närstående (närstående är till exempel en sambo och det krävs att man bott ihop i ca tre år) och då din vän inte kan överlåta sin lägenhet till dig och därigenom få en ny bostad (ni kommer ju inte byta bostäder med varandra i detta fall). Om din vän vill hyra ut lägenheten i andra hand till dig så krävs även här hyresvärdens samtycke enligt 12 kap 39 § JB. Skulle det vara så att hyresvärden inte lämnar samtycke till en andrahandsuthyrning kan hyresnämnden enligt 12 kap 40 § JB lämna tillstånd istället, då får man hyra ut i andra hand. Hyresnämnden ska lämna tillstånd till andrahandsuthyrning till exempel om hyresgästen drabbats av sjukdom och därför har beaktansvärda skäl för andrahandsuthyrningen. I detta fall kan det ju vara så att din vän vill testa att hyra ut i andra hand för att se hur det går på den eventuella boendet, och sedan kanske flytta hem igen. Det skulle kanske kunna ses som beaktansvärda skäl.Sammanfattningsvis så är både överlåtelse av hyreslägenheten och andrahandsuthyrning möjlig, båda efter samtycke från hyresvärden. Därför bör du börja med att be din vän kontakta sin hyresvärd!Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,