Får hyresvärden säga upp mitt hyreskontrakt om jag har ett boende på annan ort?

2018-03-23 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej. Min fastighetsägare har sagt upp mitt 1a hands kontrakt med motiveringen att jag har ett tillfälligt boende på annan ort. Om jag inte själv säger upp kontraktet kommer de att göra det. Jag har överklagat detta till Hyresnämnden men deras handläggningstid är 9-12 månader! Det som är konstigt i allt detta är att hyresvärden godkände min 2a hands uthyrning just för att jag skulle börja en provanställning på annan ort och just därför då har en tillfällig bostad på annan ort! Att ha en provanställning kan ju betyda att jag kommer att behöva flytta tillbaka. Jag har kontaktat HGF om råd men vill gärna också höra vad ni anser om detta. Jag har betalat min hyra i tid, har inte stört några grannar eller varit ett problem för värden. Värden är Stockholmshem.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lagreglering som stadgar att man inte får ha två hyreskontrakt samtidigt. Det bör betonas att en person kan vara i behov av att hyra bostad på flera olika platser, exempelvis om man jobbar eller studerar på annan ort. Du som bor i första hand måste ha hyresvärdens tillstånd för att du ska kunna hyra ut lägenheten lagligt. Eftersom du fått hyresvärdens tillstånd för att hyra ut lägenheten i andrahand, betalat hyran i tid och i övrigt skött dig, föreligger ingen grund för att hyresvärden ska kunna säga upp ditt hyreskontrakt. Detta följer av 12 kap. 42 § jordabalken, eftersom ingen av grunderna för uppsägning föreligger i detta fall.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Vänligen

Hänskjuta tvist till hyresnämnden

2018-03-18 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! Min hyresvärd prövar att säga upp mig med hänvisning till att jag saknar behov av lägenhten. I deras första brev som jag bestred skriver de: "Om vi inte inom de närmaste dagarna kan träffa en överänskommelse om hyresavtalets upphörande kommer förlängningsärendet att hänskjutas till hyresnämnden i stockholm."I deras nästa brev som svar på mitt bestridande skriver de: "I det fall du fortfarane bestrider får du vända dig till hyresnämnden så får vi en tid för sammanträde och dom får avgöra ärendet"Min fråga är således: Är det hyresvärden eller hyresgästen som skall vända sig till hyresnämnden?
Lovisa Wanhatalo |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Bestämmelser om hyreslägenheter hittar vi i 12 kap. Jordabalken (JB). Hyreslägenheter är vidare uppdelade i två olika former, bostadslägenheter och lokaler. Vilken typ av lägenhet det rör sig om får betydelse framförallt när det kommer till att avgöra rätten till förlängning, dvs besittningsskyddet. Skillnaden mellan de olika sorterna grundar sig i vilket ändamål som lägenheten upplåtits för. Bostadslägenheter är lägenheter som upplåtits för att helt eller inte till en oväsentlig del användas som bostad och övriga lägenheter är att betrakta som lokaler. Gäller det uppsägning av bostadslägenhet ska hyresvärden, ifall denne önskar säga upp avtalet och tvist om förlängning föreligger, hänskjuta tvisten till hyresnämnden för att uppsägningen inte ska förlora sin verkan (se 12 kap. 49 § JB). Om det istället rör sig om hyra av lokal, och tvisten grundar sig i oenighet angående huruvida ersättning ska utgå för att hyresgästen ska gå med på att flytta, är det hyresgästens ansvar att ta upp tvisten i hyresnämnden för medling (se 12 kap. 58 § JB). I dessa fall ska hyresvärden i och med uppsägningen underrätta hyresgästen om att denne har två månader på sig att föra vidare frågan till hyresnämnden.Vem som ska ta upp tvisten i hyresnämnden beror sammanfattningsvis på vilken sorts hyreslägenhet och tvist det rör sig om.Hoppas du fick svar på din fråga!

Har hyresvärden rätt att neka byte av hyresrätt?

2018-03-17 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Min hyresvärd godkände inte bytet mellan min hyresrätt och bytesparterns hyresrätt.Jag har 2.5 rok 69.5 kvm, hyra ca 9700:-Har blivit ensamstående och behöver billigare lägenhet då jag har svårt att klara ekonomin.Bytespartern har 2 rok 44 kvm. Hyra 7900:-Bytespartnen bor idag med sin sambo som står c/o på lägenheten och inte på kontraktet. Dem har nu även hund och behöver större yta.Info vid bytet var att man inte kan kan skriva med någon på kontraktet alls. Vilket inte stämmer eftersom det var just det jag och min exsambo gjorde när vi flyttade hit. Då blev det bara en av dem tvp som fick ansöka om bytet. Han är student i nuläget med utökat csn, extrajobb men är dessutom tjänstledig ifrån sin fasta heltidstjänst så han har ekonomisk trygghet. Hans nuvarande sambo har fast tjänst sedan 5 år.Även om hon fick skriva med sig på kontraktet menar hyresvärden på att dem inte har råd.Dem kräver att hyran är en tredjedel av deras årsinkomst, vilket är 120.000 x 3 (min årshyra x 3) Alltså 360.000 tillsammans. Detta har dem och kan bevisa.Jag undrar om dem kan neka detta byte?
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor om hyresrätter och vem som har rätt till dem regleras i 12 kap. jordabalken (JB) (kallas ibland för hyreslagen).Den enklaste lösningen regleras emellertid inte där, utan den är ju givetvis att försöka att komma överens med hyresvärden om bytet. Eftersom ni har gjort det och denne motsätter sig så kan emellertid JB vara behjälplig. Det finns två möjligheter att få till en tvångsöverlåtelse genom hyreslagen. Det alternativ som kan vara aktuellt här är att man har rätt att göra ett lägenhetsbyte, det vill säga byta hyresrätten mot en annan bostad. Det krävs då att man har beaktansvärda skäl att genomföra bytet (12 kap. 35 § JB). Att inte ha råd med hyran är ett beaktansvärt skäl. Det krävs också att bytet kan ske utan påtaglig olägenhet för hyresvärden, vilket innebär att den som byter till sig lägenheten ska vara skötsam och kunna betala hyran. Det är nog med stöd av detta som hyresvärden har nekat er bytet. Om man kan betala hyran eller inte är en bedömning från fall till fall och svårt för mig att bedöma utan all information i ärendet. Om det är så att ni finner hyresvärdens bedömning oskälig så tycker jag att ni ska ansöka om tillstånd hos hyresnämnden – så får de göra den bedömningen. Ni får inte utan detta tillstånd överlåta hyresrätten, gör ni det så grundar det en rätt för hyresvärden att säga upp kontraktet (12 kap. 42 § JB). Jag hoppas att ni fått någon vägledning av mitt svar, och önskar er lycka till! Många vänliga hälsningar,

Kan jag hyra ut en lägenhet i andrahand och ha en annan lägenhet med förstahandskontrakt?

2018-03-17 i Hyresrätt
FRÅGA |Min son har under sina studier fått andrahandskontrakt på min lägenhet (där jag fortfarande är skriven). När han har fast inkomst kommer det kontraktet att omvandlas till ett förstahandskontrakt. Nu har jag möjlighet att få hyra en annan lägenhet (i samma stad) - med förstahandskontrakt. Kan jag hyra lägenheten och samtidigt låta min son hyra min andra lägenhet för en tid?
Pontus Schenkel |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen lagreglering som stadgar att man inte får ha två förstahandskontrakt samtidigt. Det bör betonas att en person kan vara i behov av att hyra bostad på flera olika platser - exempelvis om man jobbar eller studerar på annan ort än där familjen bor. Om din hyresvärd däremot får vetskap om att du inte bor i din hyresrätt kan det vara en giltig grund för uppsägning. I detta fall hyr du emellertid ut lägenheten i andrahand. Lägenheten är sålunda inte obebodd och hyreskontraktet mellan dig och din son gäller fortfarande. Du kan alltså hyra den andra lägenheten med förstahandskontrakt och fortsatt hyra ut den andra lägenheten till din son.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vem ska stå för hyreskostnaden de dagar jag inte får tillträde pga att det är helgdag?

2018-03-22 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag har skrivit kontrakt på en hyreslägenhet med inflyttning den 2018-04-01. Den 2018-04-01 är ju påskdagen i år vilket således innebär att jag inte kan flytta in/får tillträde förrän 2018-04-03. Min fråga är hur det blir med hyreskostanden för den 2018-04-01 och den 2018-04-02 - dagar då jag inte har tillträde till lägenheten men nuvarande hyresgäst fortfarande bor i lägenheten. Är det jag som ny hyresgäst eller nuvarande hyresgäst som ska stå för hyreskonstanden dessa 2 dagar?Med vänlig hälsning
Emilia Kinnunen |Hej och tack för att du har vänt dig till oss med din fråga!Det aktuella lagrummet för din fråga är Jordabalken (JB), mer specifikt 12 kap. som även brukar kallas Hyreslagen.Du har helt rätt i att du först kommer få tillträde den 3 april 2018 pga att det infaller på en söndag och en helgdag. En hyresgäst är tvungen att flytta ut senast kl 12 på nästkommande vardag. Alltså ska du senast få tillträde till lägenheten kl 12 den 3 April 2018, (12 kap. 7§ JB).Däremot så saknas tyvärr någon uttrycklig reglering för denna situation och det finns inte heller några rättsfall som behandlar problematiken. Sannolikt har den förra hyresgästens avtal sagts upp till 31 mars och då har denne och hyresvärden inte längre något hyresförhållande. Du däremot har ett hyreskontrakt som löper från 1 april och därmed lär även ansvaret för de överlappande dagarna falla på dig, trots att du inte fått tillträde. (Denna information finner du även på Hyresnämndens hemsida)Mina tips till dig är:- Prata med den förra hyresgästen, kanske kan denne flytta ut före trots dennes rätt till att flytta ut först den 3 april.-Diskutera problematiken med din hyresvärd, kanske ni kan komma överens om något, även om du inte utifrån lagen har rätt till det. De vill ju trots allt ha nöjda hyresgäster. Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss igen!Med vänliga hälsningar

Besittingsrätt för korttidskontrakt

2018-03-18 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag ingick i ett hyresavtal utan besittningsskydd som är tecknat med en hyrestid om 1 kalendermånad (170601-170631), ett s.k. korttidskontrakt, som förlängs en månad i taget under förutsättning att ingen av parterna säger upp avtalet. Det står även i avtalet att uppsägningstiden är 1 månad för båda parter. Efter att jag bott i lägenheten i nio månader blev jag uppsagd på grund av att bostaden behövde användas för evakuering. Min fråga är: Har hyresvärden rätt att säga upp mig med på en månad, trots att min faktiska hyrestid av bostaden är längre än tre månader?
Robin Uddén |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Bestämmelser om hyresförhållanden finns i Jordabalkens (JB) 12 kap, vanligen benämnt bara som hyreslagen. Om hyresnämnden har godkänt överenskommelsen och det är skrivet på ett särskilt avtal så gäller, för att svara på din fråga, det som ni kommit överens om för korttidskontraktet, nämligen att uppsägning ska/får göras med en månads uppsägningstid. Ett hyresavtal på bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens utgång (12 kap 3 § JB). Det som huvudregel gäller om man varit hyresgäst i mer än tre månader är att avtalet då måste sägs upp skriftligt (12 kap 8 § JB), vilket inte alltid annars behövs. Jag utvecklar vad som gäller angående besittningsskydd och korttidskontrakt härunder. KorttidskontraktDet går att avtala bort besittningsskyddet genom att hyresgästen, i en särskilt upprättad handling, kommer överens med hyresvärden om att hyresgästen avstår från sitt besittningsskydd. Det ska då vara just ett särskilt avtal, och alltså inte bara är en del eller en punkt av själva hyresavtalet. För att överenskommelsen ska vara giltig gäller även som huvudregel också att hyresnämnden godkänner den (undantaget är om man avtalar bort skyddet under en tid då man redan har skyddet). (Se 12 kap 45 a § JB). Själva förutsättningen för korttidskontraktet är att det snabbt kan sägas upp, och att man inte kan räkna med mer än en månad åt gången. Syftet med den avtalstypen är att den ska vara tillfällig och att man inte ska kunna vara hyresgäst mer än en viss tid så att bostaden snabbt ska kunna bli tillgänglig för hyresvärden igen. Jag bör dock tillägga att hyresvärden behöver säga upp hyresavtalet enligt en orsak som finns angivet i överenskommelsen, annars kan du som hyresgäst ändå ha besittningsskydd. Har kan du fler frågor kan du mejla oss igen eller ringa till oss på vår telefon 08 533 300 04 på vardagar mellan 10-16. Allt väl

Möjligheter att överlåta hyresrätt

2018-03-17 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej Jag och min partner bor hos hans släkting som har en hyresrätt mitt i stan. Vi har betalat hyra hela tiden, vi har bott hos henne i 6 år nu och vill inte bo kvar längre. Hon klarar dock inte av att betala hyran eller ta han om lägenheten utan oss så vi måste bo kvar för hennes skull. Kan vi på något sätt ha rätt till att dela på lägenheten så att vi får flyta eller eventuellt får vi ta över lägenheten om hon måste in på hem?
Josefin Tjernell |Hej! Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor om hyresrätter och vem som har rätt till dem regleras i 12 kap. jordabalken (JB) (kallas ibland för hyreslagen). Den enklaste lösningen regleras emellertid inte där, utan jag tycker att ni som ett första alternativ ska försöka att komma överens med hyresvärden om att ni tar över kontraktet eller delar kontraktet med henne. Motsätter sig hyresvärden detta så kan dock JB vara behjälplig. Det finns två möjligheter att få till en tvångsöverlåtelse genom hyreslagen. Den första är att man har rätt att överlåta hyresrätten till någon närstående som varaktigt bott där med gemensamt hushåll (brukar röra sig om 3 år) (12 kap. 34 § JB). Eftersom din sambo är släkting med den som har kontraktet idag så kan detta vara ett alternativ, ni tycks dela hushåll och har definitivt bott tillsammans tillräckligt länge. Det andra alternativet är att man har rätt att göra ett lägenhetsbyte, det vill säga byta hyresrätten mot en annan bostad. Det krävs då att man har beaktansvärda skäl att genomföra bytet (12 kap. 35 § JB). Du förklarar att problemet är att den som har kontraktet idag inte klarar av att betala hyran på egen hand, detta är ett beaktansvärt skäl till att behöva byta till en billigare lägenhet. Vill ni utnyttja något av alternativen till tvångsöverlåtelse som hyreslagen har att erbjuda så ansöker ni om tillstånd hos hyresnämnden. Ni får inte utan detta tillstånd överlåta hyresrätten, gör ni det så grundar det en rätt för hyresvärden att säga upp kontraktet (12 kap. 42 § JB). Det finns också möjligheter för er att teckna en borgen för hyran på lägenheten (10 kap. 8 § handelsbalken), men det innebär att ni blir ansvariga för hyran utan någon rätt till lägenheten. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, och har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen! Många vänliga hälsningar,

Betalningsansvar för vattentjänster när hyresgästen betalar till vattenleverantören

2018-03-15 i Hyresrätt
FRÅGA |Vi hyr ut en villa och hyresgäst är ansvarig för alla driftkostnader. Nu fick vi brev från leverantör för renhållning, vatten och avlopp. De vill tvinga oss att ta betalningsansvar om hyresgästen upphör att betala. Kan de göra så?
Johanna Lindström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om vattenleverantören kan hålla er betalningsansvariga eller inte beror på om det är er eller er hyresgäst som leverantören har ett avtal med. Om det är ni som är angivna som beställare av vattentjänster från leverantören har leverantören inget eget avtalsförhållande med er hyresgäst. Om så är fallet har ni en skyldighet att betala leverantören för de tjänster leverantören utför, även om ni troligen betalar leverantören med den hyra ni tar av er hyresgäst. Som det låter verkar det däremot vara hyresgästen som betalar direkt till leverantören, och att leverantören vill hålla er betalningsansvariga endast om er hyresgäst slutar betala. Det finns inga hinder mot att er hyresgäst står som beställare av vattentjänsterna istället för er, och det skulle göra klart att leverantören har ett eget avtalsförhållande med er hyresgäst. Leverantören kan inte hålla någon annan betalningsansvarig än sin avtalspart. Jag skulle därför råda er att reda ut vem som står som beställare på avtalet med leverantören. Om ni själva vill stå på avtalet är det ni som har betalningsansvar, även om hyresgästen fortsatt betalar direkt till leverantören. Skulle hyresgästen då sluta betala räkningarna betyder det att leverantören har rätt att kräva er på pengar, precis som ni har rätt att kräva er hyresgäst på pengarna som del av hyran av villan.Hoppas ni fick på er fråga, om ni har fler frågor är ni välkomna att höra av er till Lawline igen!Vänligen,