Kan mitt hyresavtal bli uppsagt för att jag har felparkerat min bil flera gånger?

2017-10-17 i Hyresrätt
FRÅGA |Min hyresvärd hotar mig med ev. vräkning utifrån följande:Jag har vid flera tillfällen använt min bil för att transportera varor fram till porten. Detta för att p-platsen är väldigt långt från hyreshuset. Jag har fått p-böter vid några tillfällen och dessa har jag betalat. Nu hävdar hyresvärden utifrån hyreslagen (Jordabalken 12 kap. 25§) med betoning på "sundhet, ordning och gott skick". Jag förstår inte kopplingen mellan en felparkerad bil och vräkning... Detta "hot" har kommit med rek. brev och värden har inte pratat med mig personligen. Kan jag verkligen bli vräkt om jag i övrigt skött min hyra osv.?Tack på förhand
Joakim Raivio |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först kommer jag att kort förklara hur rättsläget ser ut och sedan svara på din fråga, dvs. om man kan bli vräkt för att man felparkerat sin bil men skött sig i övrigt.Hyresvärdens rätt att säga upp ett hyresavtalEn hyresgäst har en skyldighet att inte störa sina grannar. Om en hyresgäst vid upprepade tillfällen orsakar störningar och inte rättar sig efter hyresvärdens tillsägelser kan hyresvärden säga upp hyresavtalet. Denna bestämmelse finns, precis som din hyresvärd påpekat, i Jordabalkens 12 kap. 25 §. Rätten för hyresvärden att säga upp hyresavtalet regleras dock i 12 kap. 42 § punkt 6. I 42 § finns ett antal grunder som ger hyresvärden rätt att säga upp hyresavtalet, bl.a. om hyresgästen orsakar sådana störningar som nämns i 25 §. För att en hyresvärd ska kunna säga upp ett hyresavtal krävs det dock att hyresgästen verkligen har misskött sig och inte rättar sig efter hyresvärdens tillsägelser. Dessutom är bestämmelserna om hyresvärdens rätt att säga upp ett hyresavtal främst till för att hyresvärden ska ha något att hota med så att hyresgästen rättar sig, och inte för att hyresavtalet faktiskt ska sägas upp. Det är såklart möjligt för en hyresvärd att säga upp ett hyresavtal enligt bestämmelserna i 42 §, men det krävs då att hyresgästen verkligen inte sköter sig.Hyresgästens plikt att inte störa Om en hyresgäst orsakar störning för andra som bor i omgivningen kan det tillslut leda till att hyresvärden får säga upp hyresavtalet. Den bestämmelse som din hyresvärd har angett (Jordabalken 12 kap. 25 § — "sundhet, ordning och gott skick") tar sikte på störningar som orsakas av en hyresgäst eller någon som besöker hyresgästen. Den gäller både störningar som kommer från hyresgästens lägenhet och störningar på allmänna utrymmen som orsakas av hyresgästen. Exempel på sådana störningar är störande ljud av onormal styrka eller varaktighet, radio/TV och musik på hög volym och annat störande beteende som inte behöver tolereras av andra hyresgäster. Som jag nämnde tidigare är det när dessa typer av störningar blir ett allvarligt problem som uppsägning av hyreskontraktet kan komma ifråga. I 42 § stycke 6 (nästan längst ner i paragrafen, alltså inte punkt 6) finns det en bestämmelse som säger att hyresavtalet inte får sägas upp om det hyresgästen har gjort är av ringa (liten) betydelse.Om en störning är särskilt allvarlig, kan hyresvärden säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan. En sådan allvarlig störning kan vara att en hyresgäst misshandlar någon eller hotar någon med våld. Din hyresvärd kan alltså inte säga upp ditt kontrakt med omedelbar verkan, eftersom en felparkering inte skulle räknas som en sådan allvarlig störning.Är felparkering vid upprepade tillfällen en störning som gör att man kan bli vräkt?Att felparkera sin bil skulle eventuellt kunna vara en sådan "störning" som avses 25 §:en. Det beror nog på hur du har parkerat bilen och hur länge den har stått framför porten; om den eventuellt har blockerat porten när den har stått där så att andra hyresgäster inte har kunnat komma in och ut som vanligt osv. Det kan även finnas andra aspekter, som att räddningspersonal obehindrat måste kunna komma in i huset.Om det är så att ditt "felparkerande" verkligen har varit till nackdel för dina grannar och detta skett vid upprepade tillfällen så att dina grannars vardag har påverkats på ett negativt sätt skulle det alltså kunna räknas som en störning. I så fall kan det leda till att hyresvärden, på sikt, har rätt att säga upp ditt hyresavtal. Men det krävs att felparkeringarna verkligen stör dina grannar för att de ska kunna räknas som en störning. Det räcker alltså inte med att hyresvärden tycker att det är lite irriterande att du parkerat där du egentligen inte får parkera. Enstaka händelser som kan räknas som störningar är inte heller någon grund för uppsägning. Det krävs som sagt att störningarna är varaktiga. Det är inte ens säkert att felparkeringarna kan räknas som störningar, vilket ju är kravet för att hyresvärden ska få rätt att säga upp hyresavtalet.Det faktum att du inte har några övriga anmärkningar är såklart till fördel för dig. Hade du haft andra anmärkningar hade felparkeringen eventuellt kunnat vägas in i bedömningen av om hyresvärden får säga upp ditt kontrakt eller inte. Hoppas att detta var till hjälp och att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Rätt att kräva mobilteckning i hyresrätt?

2017-10-14 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej Jag bor i en hyresrätt och som är nyproduktion och har ingen mobiltäckning alls i hela lägenheten (vilket gäller för samtliga lägenheter här). Så om jag ska ringa någon måste jag gå ut på balkongen för att få täckning helt enkelt, samt att andra kan inte ringa mig. Jag flyttade in här april 2017 och hyresbolaget säger att det inte är deras ansvar ifall mobiltäckningen fungerar eller inte. Ska jag behöva tvingas att flytta härifrån endast på grund av detta eller ligger ansvaret faktiskt hos hyresvärden att fixa detta? Jag börjar jobba som mäklare om ca ett år då min utbildning är färdig och då måste jag såklart kunna vara tillgänglig på telefonen. Svar uppskattas till tusen.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Hyresvärden har en skyldighet att alltid hålla lägenheten "i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet" (15, 9 § hyreslagen). Det är visserligen en tolkningsfråga vad detta innebär men den allmänna uppfattningen lär ju vara att man ska kunna använda sin mobil i sin bostad om det inte är särskilt dålig täckning just där du bor. Eftersom mobiltelefoni är en så stor del i vår vardag idag talar detta för att detta skulle vara den allmänna uppfattningen.Om felet gäller oavsett operatör talar detta ytterligare till din fördel. Telefonbolagen lär även ha praxis i dessa frågor så jag rekommenderar att du hör av dig till till ditt telefonbolag. Om du anser att du har rätt till att lägenheten hålls i ett sådant skick som avses i 9, 15 § kan du skriva ett email till hyresvärden och kräva att de avhjälper felet genom att ordna så att ni får täckning. Det kan vara en god idé att tala med grannarna och kanske skriva ett email tillsammans. Om hyresvärden inte går med på era krav kan det finnas förutsättningar att ta upp tvisten hos hyresnämnden i ert län (68 §).Om du önskar vidare hjälp i denna fråga råder jag dig att ta kontakt med oss på info@lawline.se där vi kan hjälpa dig vidare i detta ärende. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Vi vill säga upp vår hyresgäst? Vad gäller angående förverkansgrund och formkrav?

2017-10-12 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej Vi är hyr ut vår gamla bostad ett hus med några bibyggnader. Kvinnan som hyrt har under dessa två år slarvat en del med hyresinbetalningen. Tror vi kommit fram till i snitt var tredje månad. Betalningarna kommer inte in, vi får påminna. Ibland hör hon av sig efter sista datum och säger att hon inte har pengar alternativt betalat en del av hyran. Utöver detta har det smusslats med extra inneboenden och djur som tas in utan lov och som gör åverkan inne i huset. Om man vill säga upp ett kontrakt behöver det då föregås av någon typ av varning, skriftligt eller muntligt eller räcker detta som skäl?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår av din fråga att ni vill säga upp hyresavtalet med er nuvarande hyresgäst och om detta behöver föregås av någon sorts varning eller dylikt.För att säga upp ett hyresavtal måste man ha grund för det. Man säger oftast att hyresrätten är förverkad i dessa sammanhang(eller att man blir vräkt). I jordabalken 12 kap. 42 § finns bestämmelser om i vilka situationer hyresrätten kan sägas vara förverkad. Exempelvis räknas upp att hyresgästen är i dröjsmål med att betala hyran i mer än sju dagar, överlåter eller hyr ut hyresrätten i andra hand, är vållande till att ohyra sprids i fastigheten eller om hyresgästen använder hyresrätten för brottsliga ändamål etc.Det tas bl.a upp i jordabalken 12 kap 42 § 6 p att vanvård av lägenheten samt störande av grannar och närboende kan utgöra grund för förverkande av hyresrätten.Att hyresgästen tar in inneboende föranleder i vanliga fall inte att hyresrätten är förverkad. För att detta ska vara fallet krävs det att inhysande av inneboenden innebär men för hyresvärden, och detta krav är väldigt högt ställt, dvs det ska till ganska mycket innan en inneboende kan anses utgöra men för hyresvärden. Det kan alltså finnas möjligheter för er att säga upp avtalet, men dessa bedömningar är väldigt individuella och varierar från fall till fall. Jag råder er att kika närmre i bestämmelsen och bilda er en egen uppfattning om saken.Om hyresförhållandet vara längre än tre månader ska avtalet sägas upp skriftligt, se jordabalken 12 kap 8 §. Hyresvärden, ni, ska också ange skälen till uppsägningen om inte hyresgästen har rätt till förlängning av avtalet enligt jordabalken 12:46. I denna paragraf anges besittningsskyddet för bostadshyresrätter. Om hyresvärden sagt upp avtalet med anledningen av någon av förverkandegrunderna i 12 kap 42 § finns i vanliga fall inget besittningsskydd och avtalet kan alltså sägas upp.Värt att beakta är också att hyresgästen har en uppsägningstid som måste respekteras. Denna uppsägningstid är minst 3 månader om hyresavtalet är på obestämd tid, enligt jordabalken 12 kap 4 § 1 st. Jag hoppas att ni fått svar på er fundering!

Vem betalar för en skada i en hyresrätt?

2017-10-06 i Hyresrätt
FRÅGA |Hejsan! För ett tag sedan gick ett fönster sönder i min lägenhet som jag hyr i andrahand (som är en hyresrätt). Skadan uppkom genom egen vårdslöshet när det skulle öppnas, det går inte att stängas ordentligt då flera spärrar är skeva och har varit så i flera månader men först nu som jag förstått att jag verkligen måste ta tag i de. Hur går jag tillväga? Ska jag be hyresvärden om reparation eller ska jag ta tag i de själv? Vem ska stå för betalning??
Frida Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det framgår av 12 kap 24 § Jordabalken (JB) att hyresgästen väl ska vårda lägenheten under hyrestiden. Det betyder att du som hyresgäst är skyldig att ersätta skada som du själv orsakat. Vid rena olyckshändelser bör du dock inte bli ansvarig men då ska du också kunna påvisa detta på ett sakligt sätt.Som du själv säger så har du själv orsakat skadan av fönstret och du kommer då bli ersättningsskyldig för detta. Du bör vända dig till din hyresvärd då de i många fall redan har avtal och kontakter med företag som utför reparationer. Om du utför arbetet själv utan att fråga hyresvärden kan du riskera att du får betala ett skadestånd för fel som uppstått under den tid du bott i lägenheten, 12 kap 24a § JB.Sammantaget… är det enligt lagen du, som försummat skadan, som blir ersättningsskyldig för den. Du bör vända dig till din hyresvärd för att få svar på hur denna vill att skadan ska repareras.Troligtvis utför hyresvärden reparationen och du får sedan en faktura för vad reparationskostnaden uppgick till. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Rättigheter som hyresgäst vid fuktskada

2017-10-16 i Hyresrätt
FRÅGA |Fuktskada i lägenheten som påträffades i november 2016, och avslutades september 2017.Vilka rättigheter har jag som hyresgäst (vad kan jag kräva etc.), och vilka är hyresvärdens skyldigheter? Jag har spelat en stor roll i arbetsprocessen då jag varit tvungen att vara aktiv med att se till att skadan åtgärds. Trots att jag haft många tuffa och obehagliga samtal med hyresvärden, och tvingats bo i en förfärlig och olämplig inomhusmiljö har jag inte fått någon kompensation av hyresvärden eller en reducering av min hyra.Jag funderar även kring om jag kan begära skadestånd för sveda och värk - för det fysiska och psykiska lidandet som jag och min familj har fått genomgå under denna långa tid. Tack på förhand.
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågaEnligt 12 kap 15 § jordabalken (JB) ska en hyresvärd hålla lägenheten i ett sådant skick att den är brukbar för det avsedda ändamålet. Vidare enligt 12 kap 16 § JB gäller bestämmelserna i kapitlets 11 § i det fall skada uppstått på lägenheten och denna skada inte är vållad av hyresgästen. Av detta lagrum framgår att du som hyresgäst har rätt att avhjälpa felet mot hyresvärds ersättning i det fall hyresvärden efter tillsägelse inte avhjälper felet själv. Du har som hyresgäst även rätt till nedsättning av hyra samt ersättning för skada.Fuktskada på en hyresrätt är absolut något som bör åtgärdas och i det fall du som hyresgäst inte själv vållat skadan ska hyresvärden se till att detta också blir åtgärdat. Som framgår av din fråga har du försökt få hjälp av hyresvärden och sedan tagit saken i egna händer. Detta är helt okej och du har rätt att kräva ut ersättning för det du betalt för att åtgärda skadan. Då du som hyresvärd lidit av detta har du också rätt till nedsättning av hyra under den period fuktskadan förelegat. Skadestånd för sveda och värk är oftast ganska svårt att få. Dock har du som hyresgäst rätt till skadestånd för den skada som fuktskadan orsakat på annan egendom. Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)Med vänliga hälsningar,

Bostadsbidrag för boende i kollektiv

2017-10-14 i Hyresrätt
FRÅGA |Min dotter, 19 år, studerar och bor i ett kollektiv tillsammans med 4 personer. Hon har så kallat partiellt hyreskontrakt på sin del av lägenheten. Kan hon ansöka om bostadsbidrag? Hennes enda inkomst är studielån/bidrag.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!AllmäntRätten till bostadsbidrag regleras i 95-98 kap. socialförsäkringsbalken. Din dotter har möjlighet att söka bostadsbidrag (96 kap. 2 § och 10 § socialförsäkringsbalken) och det framgår inte av din fråga att det skulle föreligga hinder för henne att söka bostadsbidrag (96 kap. 11 § socialförsäkringsbalken).Bostadsbidrag i kollektivEftersom hon bor i ett kollektiv ska alla boende stå på hyreskontraktet för att kunna söka för sin del. Därefter beräknar Försäkringskassan hennes bostadskostnad, för att kunna besluta om ett eventuellt bostadsbidrag. Skulle det vara så att alla har skrivit ett eget hyreskontrakt, är en förutsättning för att kunna söka bostadsbidrag, att ägaren till boendet inte bor i någon lägenhet. I så fall ska din dotter söka med sitt eget hyreskontrakt, ange kvadratmeter och vad som ingår i hyran.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vem är skyldig att betala för möbler som skadats av vägglöss i en hyresrätt?

2017-10-09 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej ! Vi har fått vägglöss i hela lägenheten, våra sängar är full med avföring från dom och sängen kryllar av vägglöss. Vårt försäkringsbolag säger att försäkringen inte täcker för skadedjur. Vi är full med bett av vägglössen. Vi har endast en skinnfåtölj och köksstolar att sitta på. Försäkringsbolaget säger att försäkringen täcker inte ens för de sakerna som är förstörda. Hyresvärden står för saneringen. Men hur blir det med det övriga av sakerna ? Idag är det måndag och Anticimex kommer inte förrän på fredag tidigast. Vi måste bo kvar i lägenheten tills dess ! Mvh
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga gäller skador som har uppstått på möbler i en hyresrättslägenhet är 12 kap. jordabalken tillämpligt. Av den anledningen ligger det närmast till hands att utreda vilket ansvar hyresvärden har för skadorna som har uppstått på möblerna.Vem ansvarar för vägglössen?När ohyra förekommer i en lägenhet, och detta leder till men för hyresgästen, betraktas ohyran som en brist som hyresvärden ansvarar för (12 kap. 17 § 1 st. jordabalken). Vägglöss är ett typexempel på ohyra; det som undantas är t.ex. olika former av parasiter som främst sätter sig på människor. I ert fall torde det inte råda något tvivel om att vägglösen har lett till men för er. Av den anledningen är ohyran er hyresvärds ansvar. Kan man få skadestånd?Hyresvärden är skyldig att ersätta de skador som bristen (dvs. vägglössen) har orsakat (12 kap. 11 § 1 st. och 12 kap. 16 § jordabalken). Detta förutsätter dock att det inte är ni som har orsakat bristen. Hyresvärden har dock i så fall bevisbördan och måste alltså visa att det är på grund av oaktsamhet från er sida som bristen har uppstått. Lyckas hyresvärden inte visa detta uppstår en skyldighet att ersätta skadorna.Vad kan man få skadestånd för?Hyresvärden ska ersätta de skador som har uppkommit för er. De skador som i första hand är aktuella att kräva ersättning för är givetvis möblerna. Hyresvärden har dock också ansvar för att er lägenhet är i ett fullt brukbart skick (12 kap. 9 § 1 st. jordabalken). Är lägenheten i ett sådant skick att ni inte kan bo där är det därför rimligt att ni även kräver ersättning för ett annat boende under tiden. Jag kan dock inte bedöma huruvida lägenheten är i ett så dåligt skick att det faktiskt inte går att bo där. Av din fråga att döma låter det dock som att mycket talar till er fördel, dvs. att ni inte ska behöva bo där förrän lägenheten är sanerad.Mitt råd till erJag rekommenderar att ni framställer krav till hyresvärden där ni förklarar att ni vill ha ersättning för möblerna samt att hyresvärden antingen (1) ordnar ett annat boende åt er eller (2) bekostar ett annat boende. Det är troligt att hyresvärden har någon form av försäkring som täcker denna typ av skador, men hyresvärden är i första hand den som ansvarar (hyresvärden får i sin tur kräva ersättning från sitt försäkringsbolag).Behöver ni mer praktisk hjälp i ert ärende är ni varmt välkomna att boka en tid med en av våra jurister.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Störningar i bostadsrättsförening under dagtid

2017-10-05 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej Jag och min dotter äger en lägenhet i Sollentuna sedan snart ett år.Under lägenheten finns ett särskola. De har tidigare inte varit störande men nui höst har de börjat bedriva musiklektioner i lokalen som är mycket störande.Min dotter jobbar natt och kan inte sova på dagen när detta sker.Vi har kontaktat skolan men ej fått gehör för våra klagomål.Nu har vi kontaktat brf föreningens kordinator för att försöka få dem att sluta med att bedriva musiklektioner i lokalen under vår lägenhet.Vad kan vi göra om vi inte för dem att sluta väsnas och upphöra med oväsendet.Min dotter kan ej sköta sitt natt jobb som personlig assistent och håller på att bli sjuk och gå in i väggen.Vad kan vi göra om vi inte för dem att sluta? Vad är nästa steg? Måste man stämma brf eller skola eller vad finns det vi kan göra?Tack på förhand för Era råd!
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Störning i boendetNär det gäller frågor om störningar mellan grannar, måste en avvägning göras mellan vad som anses vara en störning i boendet och mindre störningar, eller sådana störningar som är tillfälligt övergående. Exempelvis måste en lägenhetsinnehavare tåla att en granne renoverar sin lägenhet. Däremot ska en lägenhetsinnehavare inte behöva tåla, att grannen stör så pass mycket att övriga lägenhetsinnehavares sömn under natten påverkas (7 kap. 9 § bostadsrättslagen). Under dagtid får man dock acceptera att det förekommer liv och rörelse i byggnaden. Det vill säga, samma hänsyn tas inte i lagen till de som arbetar natt.Istället för att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten (en procedur som kan bli långdragen och dyr) för att grannen ska upphöra med störningarna, kan man meddela störningarna till bostadsrättsföreningen. Efter sådant meddelande ska föreningen ge den störande lägenhetsinnehavaren en tillsägelse att störningarna omedelbart ska upphöra. Skulle inte föreningen företa någon åtgärd för att få störningarna att upphöra, kan du som lägenhetsinnehavare ta kontakt med hyresnämnden. I sådana fall kan hyresnämnden ålägga lägenhetsinnehavaren att se till att störningarna upphör. Ett alternativ är även att du själv kontaktar grannarna, för att på egen hand komma överens om att störningarna ska upphöra.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen