Förskott på arv, annan arvinge än bröstarvinge

2017-01-19 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Jag har av min farbror fått en tomt genom gåva. Detta är min far och farbröders föräldrahem. Hur blir det när min farbror som gett mig gåvan dör. Kan mina andra farbröder kräva mig på nånting? Ses detta som ett förtida arv eller dylikt?
Fanny Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag utgår i mitt svar från att din farbror var ensam ägare till fastigheten och att hans bröder därmed ej har något äganderättsanspråk.Arv behandlas i Ärvdabalken (ÄB). Förutsatt att din farbror ej skrivit ett testamente så ser arvsordningen efter hans död ut som så att ev. fru och barn ärver i första hand (2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § ÄB). Har han ej fru och barn så är det hans föräldrar som ärver honom (2 kap. 2 §), är de ej i livet så är det hans syskon, alltså dina övriga farbröder och din far. Skulle din far ej vara vid liv så skulle du ta över hans rätt till arv (2 kap. 2 st. 2). När någon under sin livstid ger bort egendom så kan det ses som förskott på arv. Förskott på arv brukar i första hand gälla bröstarvingarna (den avlidnes barn). När det kommer till andra arvingar än bröstarvingarna så gäller att avräkning pga förskott endast ska ske om det har föreskrivits eller om det på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs (6 kap. 1 § ÄB).Presumtionen för annan arvinge än bröstarvingar är därmed att avräkning inte ska ske. Det är endast om det kan, genom viljeförklaring eller omständigheterna, framgå att givaren när gåvan gavs ville att den skulle avräknas från kommande arv. Givaren kan senare (efter att gåvan givits) också välja att skriva in i sitt testamente att gåvan ska avräknas arvingens arvslott.Svaret på din fråga blir därmed att om det inte finns någon omständighet som tyder på att din farbror ville att gåvan ska ses som förskott på arv så kommer den inte heller att göra det.Hoppas du fick svar på din fråga, om inte så är du välkommen att komma in med en ny.Vänligen,

Förskott på arv - skatt

2017-01-16 i Förskott på arv
FRÅGA |HejMin man får 10.000 i månaden av sin syster som ett förskott på ett arv som hon tänker ge min man då hon tycker att det är nu han behöver hjälp med sin ekonomi och inte när hon väl avlider. Behöver han betala skatt på sitt kommande arv som han nu får som en gåva från henne.Min man är 76 år och hans syster är 81 år.Med vänlig hälsningKarin
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige har vi numera varken gåvoskatt eller arvsskatt. Eftersom din make får en gåva av sin syster behöver pengarna inte skattas för. När systern sedan avlider kommer makens förskott räknas av på hans rätt till arv enligt reglerna om detta i ärvdabalken.Hoppas att svaret hjälpte!

Förskott på arv och rätt till laglott

2017-01-12 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Har en fråga om arv och testamente. Min far som nyligen avled var ensamstående. I bankfacket hittades ett bevittnat testamente där han skriver att jag endast ska få ut min laglott samt att min syster skall få laglott plus arv. Det fanns också ett gåvobrev som var skriftligt och undertecknat där min syster får 1,2 miljoner som ska avräknas som förskott på arv enligt gåvobrevet. I boet efter vår far finns idag 900 000 kr. Hur skiftas boet mellan mig och min syster? Tacksam för svar! Vänligen, John
Anna Hovstadius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt ärvdabalken (ÄB) 6:1 (här) ska gåvor som den avlidne gett sina bröstarvingar under sin livstid ses som förskott på arv. Huvudregeln är att gåvan ska avräknas vid gåvogivarens frånfälle. I beräkningen ska gåvans värde läggas till kvarlåtenskapens värde, vilket framkommer av ÄB 6:5 (här). Formeln blir därmed 900 000 + 1,2 miljoner / 2 (antalet arvingar) = 1 050 000 kr. Detta utgör din arvslott.Laglotten är halva arvslotten, vilket framkommer av ÄB 7:2 (här). Du har därmed rätt till 525 000 kr av arvet. Resten av kvarlåtenskapen (900 000 - 525 000 = 375 000) tillfaller din syster i enlighet med din pappas vilja som kom till uttryck i testamentet.__________________________________________________________________________________________Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Anser du att situationen fortfarande är oklar är du välkommen att återkomma i kommentarsfältet!Med vänliga hälsningar,

Gåva till bröstarvinge - Bryta presumtionen om förskott på arv

2017-01-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Jag har 3 barn.Jag vill ge ett av barnen pengar i gåva.Jag vill inte att de ska ses som förskott på arv.Blir det avdrag på arven för det barnet?
Gustav Wahlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Huvudregeln vid gåvor till barn finns i 6kap. 1§ Ärvdabalken. Där stadgas att gåvor som en avliden givit sina bröstarvingar under sin livstid skall ses som förskott på arv om inte något annat föreskrivs eller med hänsyn till omständigheterna måste antas varit avsett. Alltså föreligger en presumtion om att gåvan är att se som ett förskott på arv. Presumtionen kan dock, som framgår av 6kap. 1§ Ärvdabalken(se ovan), brytas genom att något annat föreskrivs eller om det på annat sätt utifrån omständigheterna framgår att gåvan ej ska ses som förskott.Viljeförklaringen om att det ej ska ses som förskott har inga formkrav, den kan alltså vara både skriftlig och muntlig men ur bevishänseende rekommenderar jag dig att upprätta en skriftlig viljeförklaring som lämpligen kan finnas med i gåvobrevet. Hoppas du fick svar på din fråga! MVH

Försäljning av hus under marknadsvärdet - förskott på arv?

2017-01-17 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej Vi har särkullsbarn på varsitt håll och ett gemensamt barn. Vi undrar om vi kan vi sälja vårt hus till taxeringsvärdet till vår gemensamma son och bo kvar så länge vi vill. Kan han få krav på sig för detta vid någons bortgång?
Cecilia Knutsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Praktiskt sett är en sådan försäljning du beskriver möjlig. Säljer ni ert hus till sonen för ett pris som understiger marknadspriset på huset kommer mellanskillnaden att kunna ses som en gåva. Vi säger att marknadspriset är 1 000 tkr och er son får köpa huset för 600 tkr, i det fallet kommer 400 tkr att ses som en gåva från er till sonen. Huvudregeln är att ni är fria att ge en sådan gåva till er son, men konsekvensen kan bli att gåvan vid ett arvskifte räknas som ett förskott på arv. Reglerna om förskott på arv finns i 6 kap. 1 § ärvdabalken, se https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1. Ses gåvan som ett förskott på arv kommer detta belopp att dras av från er sons arvslott, när i framtiden arvet efter er ska fördelas mellan era barn. Om vi fortsätter med exemplet ovan så kommer då er son att få 400 tkr mindre i arv vid er bortgång. Man ser det som att ni i ett sådant fall redan har delat ut en del av arvet i förtid. Dessa 400 tkr fördelas då istället på särkullbarnen.En gåva ses dock bara som förskott på arv om inget annat har föreskrivits vid överlåtelsen. Bara ni ser till att vid överlåtelsen av huset klargöra att detta inte ska ses som förskott på arv, så kommer överlåtelsen inte att påverka er sons arv. Det bästa vore att ni skriver in detta i köpehandlingen vid överlåtelsen, för att förhindra framtida bevissvårigheter. Ni skriver alltså i köpehandlingarna att ”överlåtelsen ska inte utgöra förskott på arv” eller liknande. I övrigt så blir det som en vanlig försäljning, och huset kommer efter köpet att tillhöra er son som då är fri att låta er bo där om han vill. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Presumtion om förskott på arv vid gåva till bröstarvinge

2017-01-13 i Förskott på arv
FRÅGA |hej! Min syster ska ska få köpa min mamma och pappas hus för en viss summa, men mäklaren har värdet huset till 200 000 tusen mer. Vad händer då? Har jag och mina två andra syskon rätt till att säga något om detta?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om din syster får köpa huset till 200 000 kr mindre än marknadsvärdet kan vi se det som en gåva 200 000 kr från dina föräldrar till din syster.En sådan gåva av relativt högt värde från förälder till barn antas vara ett förskott på arv (se 6 kap. 1 § ärvdabalken). Det innebär att gåvan på 200 000 kr kommer att avräknas från din systers arvslott då dina föräldrar går bort. Att gåvan blir förskott på arv är endast en presumtion som alltså kan brytas om dina föräldrar vid gåvotillfället klargör att det inte ska vara ett förskott på arv. Om det inte kan visas att gåvan inte ska ses som förskott på arv, är det förskott på arv och då kommer du och dina andra syskon att kompenseras vid arvskiftet genom avräkning från din systers arvslott.Som huvudregel får man under sin livstid ge gåvor hur man vill. Det finns alltså inte många åtgärder ni kan ta till för att stoppa gåvan. Ni får främst hoppas på eller se till att era föräldrar inte föreskriver något som gör att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv. Hoppas att mitt svar varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Indexklausul i gåvobrev för rättvist arvskifte

2017-01-08 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi är 3 syskon. Vår far ägde en jordbruksfastighet som nu är styckad. Avstyckningen gjordes för ca 20 år sedan och resulterade i att min bror fick jordbruksfastigheten inklusive marker där han byggt sig ett hus. Detta har han fått som en gåva då värt ca 150 000 sek enligt gåvobrev . Min syster fick en avstyckad tomt inklusive bondgårdens ursprungliga hus, då värt ca 170 000 sek. Eftersom jag (3 barnet) inte var i behov av något boende då hade jag inga synpunkter på det. Nu har vår far gått bort och vår mor bor kvar i deras hus som också byggts på en avstyckad tomt från den ursprungliga bondgården. Frågan är hur man gör en rättvis fördelning av arvet den dagen vår mor gått bort? Mina mamma har en önskan att skriva över sitt hus på mig, det barnet som ännu inte fått något. Skall gåvorna räknas om till nuvärde? Min bror har börjat stycka av den marken han fått och har sålt 5-6 tomter. Min systers hus är ca 150 år gammalt och ligger lite knepigt till med servitut och en ladugård som vår bror äger. Min mammas hus är från 1970 och kanske värt 2-3 miljoner.Finns det ett rättvis sätt att fördela detta på? Lite pengar finns på banken men inte så stora belopp.
Soroosh Parsa |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Barn ärver lika stor del av föräldrar. Detta framgår av 2 kap. 1 § ärvdabalken. Gåvor som barn får av sina föräldrar utgör förskott på arv. Gåvans värde ska bestämmas med utgångspunkt i marknadsvärdet vid gåvotillfället. Gåvotagarna bär alltså risken för eventuell förlust, men samtidigt har de ensamrätt till eventuella vinster, t.ex. värdehöjningar. I ett gåvobrev, eller annars muntligen, får gåvogivare dock bestämma om gåvan ska utgöra förskott på arv eller om gåvan ska värderas på annat sätt. Detta framgår av 6 kap. 1 och 3 §§ ärvdabalken.Vid arvskifte efter er mor kommer ert arv att beräknas enligt följande. Tänk dig att er mor har 100 000 kr på banken och huset värt 3 miljoner kr. Förskotten, dvs. 170 000 kr + 150 000 kr, ska fiktivt (bara för beräkningens skull) läggas tillbaka i boet. Då finns 3 420 000 kr att fördela. Du ärver då 1/3 = 1 140 000 kr. Din bror ärver samma belopp med avdrag för hans förskott = 990 000 kr. Din syster ärver samma belopp med avdrag för hennes förskott = 970 000 kr. På så sätt har hänsyn tagits till att du inte har fått någon gåva av dina föräldrar. Detta framgår av 6 kap. 5 § ärvdabalken.Om du får er mors hus, kommer du att ha ärvt mest av er syskon. Du är dock inte skyldig att betala tillbaka överskottet till boet i det fall ditt förskott är större än hela er mors kvarlåtenskap, utan du får behålla hela förskottet såsom ditt arv. Om ditt förskott inte är större än hela kvarlåtenskapen, görs samma beräkning som i ovanstående stycke. Detta framgår av 6 kap. 4 § ärvdabalken. Det som händer om ditt förskott är större än kvarlåtenskapen, är att din bror får ärva 10 000 kr mer än din syster så att deras respektive förskott balanseras.Fördelningen kan te sig orättvis i de fall förskotten ökar i värde, eftersom gåvotagaren får ensamrätt över vinsten eller när ett barn får ett förskott som är värt mer än kvarlåtenskapen. Det föräldrar kan göra är att infoga indexklausuler i gåvobreven så att eventuella förluster, vinster och förändringar i penningvärdet tas i beaktning dagen då arvet ska skiftas.Hör av dig via mail om något är oklart i svaret.Med vänlig hälsning,

Förälder säljer hus till ett av barnen

2016-12-31 i Förskott på arv
FRÅGA |Vi är 2 syskon med endast vår pappa i livet. Vad händer om han vill sälja huset till en av oss?
Beatrice Walldov |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din pappa har full frihet att sälja sitt hus till ett av barnen utan arvsrättsliga konsekvenser, sålänge det rör sig om en marknadsmässig försäljning och inte en försäljning till underpris eftersom det kan betraktas som ett förskott på arv. Om försäljningen sker till underpris betraktas skillnaden mellan marknadsvärdet och försäljningspriset som en gåva och det beloppet ska avräknas vid fördelningen av er pappas arv enligt 6 kap 1 § Ärvdabalken (1958:637).En försäljning till underpris anses dock endast utgöra ett förskott på arv om inte annat har föreskrivits eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett. En försäljning till underpris förutsätts alltså utgöra förskott på arv om inget annat framgår. Sammanfattningsvis medför försäljningen inga konsekvenser om den sker till marknadspris, om den sker till lägre pris avräknas mellanskillnaden på köparens arvslott vid fördelningen av fadern arv. Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!