Förskott på arv

2014-07-15 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, Min far och mor skrev i sitt testamente, att allt mellan min helbror och mig skulle delas lika. Jag har en äldre halvbror på mors sida. Föräldrarna ägde ett radhus och ett landställe. Radhuset idag värt 3 miljoner och landet 6 miljoner. Mor dog 2006 och far 2012. 1981 får min helbror landet som gåva, det står inget om förskott på arv, tomten då värderad till 50.000 kr, min bror fick en revers på summan att betala. Jag skulle då vara självklar, att få ärva radhuset enligt mina föräldrar, men inget skrevs. Mina föräldrar ville då också, att min halvbror inte skulle få ärva någon fastighet. Mina föräldrar hade full nyttorätt landställe och bodde på landet som tidigare, och aldrig min bror. När mor dog 2006, hotar min bror mig med; att om inte han får landet så bryter han kontakten med mig. Far säger; att min bror är så snäll, så att jag får radhuset med lösöre, men inget skrivs ner fast jag ber om detta. 10 dagar före fars död, sätter min bror polisjakt på mig, och får min mycket sjuka far att skriva ett gåvobrev på halva radhuset. Snabbt ordnar brodern en lagfart på detta. Landet är värt mycket idag, nya Lidingö/nära Vaxholm. Tomten går att avstycka och min bror har under sin sjukpension byggt ett hus på 200 kvm, far betalade allt material, som är av mycket hög standard. Min bror tog fars bil och allt lösöre, när jag satt vid min fars dödsbädd. Min bror fick också min halvbror, att skriva under ett belopp på 100.000 kr 2006, och med texten, att min halvbror var nöjd med detta. Det avtalet vidimerades av personer, som min halvbror aldrig träffat. Vad gör jag??? Min bild är, att det inte finns något rättsskydd. Min bror är kriminell, fuskar med sjukskrivning Försäkringskassan i 20 år, har handikappstillstånd men kan bygga ett hus och ensam segla. Hoppas, att någon kan hjälpa mig. Advokaterna jag konsulterat, får inte ihop hur mycket min bror lurat av alla. De går bara efter vad som skrivits, och tycker ett gåvobrev på en dödsbädd med darrig stil är OK. Min far ber mig om ursäkt på dödsbädden, men min bror förhindrar mig att få vara ensam med far tills far är i koma, då går min bror och hans nyblivna man. Min bror gifter sig dagen före gåvobrevet radhus. Verkar allt konstigt, det är sjukt. Vad har jag rätt till? Värde halva landstället 2006, när mor dog? Halva lösöret? Knappt halva radhuset (halvbror en del)? Om ni kan hjälp mig, är ni bättre än s.k. status advokater, som har kostat mig så mycket pengar och inget händer. Tappat min tro på advokaters kunskap och våra lagar. Kan man lura allt och alla, som min bror?
Robert Lindström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Jag förstår din fråga som följer:1. Kan dina föräldrar ge din bror dessa gåvor utan beaktande av ditt framtida arv?2. Är dessa gåvor att anse som förskott på arv?3. Hur ska dessa gåvor värderas?4. Finns det någon möjlighet för övriga arvingar att ta del av de gåvor som din bror fått?1. Det står en person som har full äganderätt fritt att skänka eller sälja egendomen till vem han eller hon vill. Denne behöver inte beakta framtida arvingars eventuella arv. Dina föräldrar kan alltså ge all sin egendom till din bror utan att du kan göra något åt det, så länge föräldrarna är i livet.2. De gåvor som din bror fått av dina föräldrar är att anse som förskott på arv om inget annat särskilt nämnts eller om det framgår av omständigheterna i övrigt att gåvan inte är att anse som förskott på arv. Detta framgår av 6:1 ärvdabalken. Det finns inte heller någon tidsgräns för hur långt tillbaka i tiden det gåvorna ska medräknas som förskott på arv vilket innebär att alla de gåvor din bror fått ska ses som förskott på arv.3. Som huvudregel ska gåvorna värderas utifrån värdet vid gåvotillfället enligt 6:3 ärvdabalken.4. Ja, vid beräkningen av kvarlåtenskapen ska förskottets värde tilläggas denna innan beräkningen görs enligt 6:5 ärvdabalken. För det fall att förskottet överstiger mottagarens arvslott blir arvingen inte återbetalningsskyldig om det inte avtalats särskilt om detta enligt 6:4 ärvdabalken. Detta gäller dock inte om din bror genom att mottaga dessa gåvor kränker din rätt till laglott. Om så är fallet så kan du inom ett år väcka talan om din rätt till laglott enligt 7:4 ärvdabalken.Sammanfattning: Dina föräldrar kan ge din bror vilken egendom de vill så länge de är i livet men om dessa gåvor kränker din rätt till laglott så kan du väcka talan därom och få jämkning och därigenom tvinga din bror att återbetala en del av gåvorna till dödsboet och i förlängningen till dig,Ärvdabalken hittar du här.Jag hoppas du fått svar på dina frågor och om du har några ytterligare eller om det är något som är otydligt så är du välkommen att kontakta mig på min mail, robert.lindstrom@lawline.seBästa hälsningar,

Förskott på arv

2014-07-05 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, Min sambos mamma äger ett sommarställe som hon inte besöker speciellt ofta. Istället har min sambos bror mer eller mindre tagit över ansvaret för sommarstället, dvs klipper gräs, målar och tapetserar. Min sambo å andra sidan är sällan där, inte minst eftersom vi idag har ett eget lantställe i närheten av där vi bor. Min fråga är därför - har min sambos bror någon typ av fördel vid arvsdelning i och med att han har agerat som "inofficiell ägare" i många år? Finns det något sätt som min sambo kan "bli utlöst ur sommarhuset i förtid" redan nu?
Ellinor Svensson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt din frågeställning så lever din sambos mamma och är alltså sommarställets ägare. Att den andra sonen hjälper henne med skötseln av huset påverkar inte brödernas arvsrätt. Du undrar om din sambo kan bli utlöst ur sommarhuset i förtid. Om din sambos mamma skulle överlåta sommarstället till den andra brodern skulle detta ses som ett förskott på arv enligt 6:1 ÄB, https://lagen.nu/1958:637. Det innebär att gåvan kommer avräknas som förskott på arv, om inte annat har föreskrivits. Enligt 6:3 ÄB är det gåvans värde vid mottagandet som ska avräknas. Det innebär att det är sommarstugans värde vid gåvotillfället som avräknas, även om den senare säljs för ett lägre eller högre värde.Hoppas det gav svar på din fråga.

Gåva till barn och laglotten

2014-07-01 i Förskott på arv
FRÅGA |Min frus syskon har fått genom gåvobrev som gåva sina föräldrars gård.Detta skedde 2001. Detta har påverkat hennes storlek på kommande laglott. Detta har nu blivit känt när gården skall säljas. Kan min fru göra gällande sin laglotts storlek vid kommande arvskifte?
Joel Sandin Persson |Hej,Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur din fru skall kompenseras för att hennes syskon har erhållit en gåva under arvlåtarens livstid, vid kommande arvsskifte.När det gäller gåvor till arvtagare och hur dessa påverkar den senare fördelningen av kvarlåtenskapen finns det regler i Ärvdabalken som anger att dessa gåvor under vissa omständigheter skall avräknas på gåvotagaren/nas andel av kvarlåtenskapen. Ifall arvlåtaren bortger egendom till sina egna barn (biologiska eller adopterade) är huvudregeln att sådana gåvor räknas som ett förskott på arv. Undantaget från denna huvudregel är ifall gåvogivaren/arvlåtaren uttryckligen sagt att gåvan inte skall räknas som ett förskott på arv. I ett sådant fall kommer gåvans förekomst inte alls påverka fördelningen av arvet.Om nu gåvan räknas som ett förskott på arv skall det således beaktas vid beräkningen av både arvslott och laglott efter den avlidne. Det innebär med andra ord att din fru ska kompenseras för att hon inte erhöll del av gåvan och således få ut en större del av kvarlåtenskapen efter den avlidne. Svaret på din fråga lyder således som följer: enligt huvudregeln ska hon få ut en större del av kvarlåtenskapen eftersom gåvans värde ska avräknas på hennes syskons laglotts-andelar.Har nu ytterligare funderingar är ni alltid välkommen att ställa en ny fråga!Med vänlig hälsning,

Förvärv av fastighet till marknadspris, förskott på arv?

2014-06-25 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej,En person dör, det finns två bröstarvingar varav bröstarvinge 1 köpt en fastighet av den avlidne föräldern 18 år tidigare till då gällande marknadsvärde. Kan det ses som en gåva eller förskott på arv vid bouppteckning/arvsskifte även trots det faktum att fastigheten såldes till då gällande marknadsvärde? Fastigheten är idag värd ca 2 miljoner kronor mer än vad den köptes för för 18 år sedan och bröstarvinge 2 har inte fått någon annan kompensation för förlusten av den vinsten som bröstarvinge 1 gör på denna affär.
Molly Malm |Hej och tack för din fråga!Detta regleras i 6 kap ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637#K6). I 6 kap 1 § ÄB sägs att det som föräldern ger sin bröstarvinge under livstiden ska räknas som förskott på arv (om inte något annat skrivs i gåvobrev etc.). Det krävs alltså att förvärvet ses som en gåva till någon del. En fastighet som säljs till marknadsvärde kan inte ses som en gåva, även om det är förälder och barn som är säljare respektive köpare. Hade bröstarvinge 1 fått köpa fastigheten till en lägre summa än marknadsvärdet hade förvärvet delats upp i en "köpdel" och en "gåvodel" och gåvodelen hade då kunnat ses som förskott på arv. Eftersom bröstarvinge 1 köpte fastigheten till marknadspris kan den inte ses om en gåva, eftersom den förvärvades under "rätta" omständigheter. Alltså är det heller inte att se som förskott på arv. Att fastigheten har stigit 2 miljoner i värde under 18 år är mer en effekt av fastighetsmarknaden och inflationen.Vänligen,

Gåva som inte ska ses som förskott på arv

2014-07-08 i Förskott på arv
FRÅGA |Kan man skänka ett hyreshus/värde 7 000 000 år 1999/ till ett av fyra barn o skriva ej förskott på arv? Nuvarande värde är förmodligen 25-30 000 000.-. Berörda person är nu avliden o boupptecknaren vill ta upp detta- han menar att 50 % är kränkning av arvslott/finns ytterligare 3 barn.
Ellinor Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt huvudregeln 6 kap 1 § ÄB, https://lagen.nu/1958:637, så ska gåvor till barn anses vara förskott på arv om inte annat har föreskrivits.Det innebär att regeln inte är tvingande och det går att föreskriva annat. Som jag uppfattar din fråga har ni uttryckligen skrivit i gåvobrevet att gåvan inte ska ses som ett förskott på arv. Hyresfastigheten som har getts till ena barnet ska därför troligen inte ses som ett förskott på arv.

Förskott på arv

2014-07-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Vi har delat ut ett förskottsarv till våra 2 söner på vardera 650.000:- men bara delat ut 250.000:- till vår dotter. Vi har tidigare skrivit ut ett dokument där sönerna avstår att dela på dom första 400.000:-, därefter delas allt lika enl. arvsrätt! Är detta hållbart? Den ena sonen har en annan far och är mitt fosterbarn, krävs det adoption för att allt skall bli juridiskt korrekt?
Robert Lindström |Tack för att du vänder dig till Lawline.Dokumentet du beskriver saknar betydelse i fallet. Det är enligt lag så att gåva som ges under arvlåtarens livstid till dennes bröstarvingar är att se som förskott på arv. Detta följer av 6:1 Ärvdabalken. Detta innebär att även om ni inte skriver några dokument så kommer ändå de pengar du betalat ut till dina barn ses som ett förskott på arv.Hoppas det gav svar på din fråga.Bästa hälsningar,

Förskott på arv

2014-06-29 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Mor och far är bortgångna. Vi är tre syskon. Två av mina syskon har tidigare, under 80-talet, fått köpa varsin fastighet av föräldrarna till ett icke marknadsmässigt pris. Kan jag hävda förskott på arv?
Victoria Lindberg |Tack för att du vänder dig till Lawline.Enligt 6:1 ÄB ska en gåva som en bröstarvinge får under arvlåtarens livstid räknas som förskott på arv om inte annat föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Alltså ska gåvor och andra värdeöverföringar som huvudregel ses som förskott och dras av vid ett framtida arvsskifte. För att bryta huvudregeln krävs det att det på något sätt framgår att det inte var arvlåtarens avsikt att de skulle ses som ett förskott, vanligen sker det genom en anteckning i gåvobrev eller annat. I ditt fall blir det avgörande om dina föräldrar på något sätt meddelat att det inte ska ses som förskott på arv. Har de inte gjort det, ska hänsyn tas till att dina syskon fått förskott vid ett framtida arvsskifte.Hoppas det gav svar på din fråga.Bästa hälsningar,

Bestrida beslut om att gåva inte ska ses som förskott på arv?

2014-06-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej. Om föräldrar valt att ge ett av sina barn sin fastighet. Båda föräldrarna är i livet. Det barnet har tagit över lån på fastigheten samt gåvobrev där det står att gåvan ej ska räknas som arv. Kan dom andra syskonen häva detta eller på nåt sätt bestrida detta. Tacksam för svar
Molly Malm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Detta handlar om förskott på arv och regleras i 6 kap ärvdabalken (ÄB) (https://lagen.nu/1958:637#K6). Huvudregeln är enligt 6 kap 1 § ÄB att gåvor till barn presumeras vara förskott på arv. Men enligt din fråga står det uttryckligen i gåvobrevet att det inte ska ses som arv. I 6 kap 1 § ÄB står det att huvudregeln gäller "om inte annat föreskrivits". Det gör att paragrafen inte är tvingande och det går att föreskriva annat. Det betyder att fastigheten som ges till ena barnet troligen inte ska ses som förskott på arv. Detta är något som är lagligt att göra och inget som syskonen kan bestrida juridiskt.Vänligen,