Kan man ta del av arv innan arvlåtaren dör?

2017-04-26 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej! Min morfar har ägt ett radhus som är väldigt värdefullt, han har tre barn varav ett har gått bort som är min mamma, vilket innebär att jag har två mostrar vid liv. Den ena står nu sen snart 3år tillbaka som ägare till huset och jag tar ju min mammas plats som bröstarvinge och då tänkte jag fråga hur det blir med min arvslott då min ena moster står som ägare på huset just nu och om jag kan kräva ut något redan nu? Eller står jag med rumpan bar? MvhDaniel
Elin Gustavsson |Hej Daniel! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga! ÄrvdabalkenAlla de regler som reglerar arv kan du läsa i Ärvdabalken (ÄB), du kan hitta den här. Precis som du säger så träder du in i din mammas ställe och får direkt hennes del av arvet då hon gått bort, se 2 kap. 1 § ÄB. När din morfar dör så kommer du och dina två mostrar dela lika på din morfars kvarlåtenskap. Gällande huset så har du tyvärr inte rätt att kräva ut pengar ur huset idag. Det som däremot är av vikt är huruvida din moster fått huset i gåva av din morfar. Huset kommer då att räknas som förskott på arv och värdet av huset kommer sedan dras av från din ena mosters arvslott, se 6 kap. ÄB. Om huset inte är att anse som en gåva till din moster, utan att hon bara bott i det, så kommer värdet av huset delas mellan er tre, tillika resterande kvarlåtenskap.Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,

Gåva av lägenhet och förskott på arv.

2017-04-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Hejsan! Har en fråga gällande arv. Min mormor gick bort nyligen och jag håller på att upprätta en dödsboanmälan eftersom hon hade inga märkbara tillgångar. Min mormor hade en bostadsrätt som jag fick i gåva 2013. Min mor levde vid tillfället så då var hon och sin bror direkta bröstarvingar. Min mor gick bort 2015 så min mormor har endast en son i livet hon var ej gift. Min fråga är kan min morbror kräva någonting utav min lägenhet som jag fick 2013 och äger till 100%.
Björn Gunnarsson |Hej, tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!Jag kommer i mitt svar förutsätta att du inte har några syskon. Detta skulle leda till att du och din morbror var din mormors enda kvarvarande arvingar. Detta eftersom du enligt 2 kap 1 § Ärvdabalken träder i din mors ställe som bröstarvinges barn, och arvet efter din mormor ska därför delas lika mellan dig och din morbror. Med dessa förutsättningar kommer jag nu formulera din fråga såsom jag uppfattar den. Kan en tidigare gåva från den avlidna ge mig som arvinge någon skyldighet mot andra arvingar? Den gåva du mottagit skulle kunna ses som ett förskott på arv enligt 6 kap 1 § Ärvdabalken, och i så fall skulle värdet på förskottet räknas av på den arvslott du nu tilldelas.Skulle gåvans värde vara större än arvslottens värde och vara att anse som ett förskott på arv så behöver du bara ersätta den andra arvingen mellanskillnaden ifall detta var ett villkor när gåvan gavs 6 kap 4 § Ärvdabalken. Alltså, så länge inget särskilt sades när lägenheten gavs till dig så kommer du inte behöva betala något till din morbror för den nu. Den kan däremot komma att minska din rätt till arv efter din mormor. Jag kommer nu utveckla lite om möjligheterna att se gåvan som förskott på arv, men utan att veta mer om omständigheterna kan jag tyvärr inte ge dig ett klart svar utan bara informera generellt. Om du hade varit en direkt bröstarvinge så hade man antagit att en gåva till dig hade varit ett förskott på arv, men detta hade kunnat motbevisas genom att man skrev ner att det inte var det när gåvobrevet upprättades. Nu när du när gåvan gavs inte var din mormors bröstarvinge så är istället presumptionen den motsatta. Om det skrevs ner särskilt eller omständigheterna tydligt pekar mot det så kommer gåvan att anses vara förskott på arv, men man utgår från att den inte är det. Allt detta läser du ut ur 6 kap 1 § Ärvdabalken. Omständigheter som här talar mot att gåvan skulle vara förskott på arv kan vara till exempel att lägenheten inte gavs till din mor utan till dig, och att din mormor därför inte försökte ändra vem av hennes arvingar, som då var hennes två barn, som fick vilken del av arvet.Alltså kan inte din morbror kräva några pengar från dig för din lägenhet och förmodligen inte heller kräva någon minskning av arvet från din mormor. Jag hoppas att jag har kunnat reda ut några av dina funderingar, skulle jag missat något eller nya frågor uppstått är du välkommen att vända dig till Lawline igen!Med vänliga hälsningar

Överlåtelse av fastighet som förskott på arv - hur mycket ska avräknas?

2017-04-18 i Förskott på arv
FRÅGA |Min svärmor vill ge en sommarstuga till min fru, men vill inte det ska bli bråk med resterande 3 syskon vid framtida arvskifte. Huset har marknadsvärde 200 000:- och taxeringsvärde 79 000:-, jag har lurat ut att om hon köper huset för 65 000:- (max 80% av t.v.) mot en räntefri revers som kvittas vid arvskiftet så blir det inga kostnader för stämpelskatt, men vilken summa kommer hon ha fått i förtida arv? 79 000 eller 200 000 eller marknadsvärdet den dagen skiftet sker? Är det kanske bättre att hon får huset i gåva?
Johanna Bergvall |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ersättningen måste vara lägre än taxeringsvärdet för att undvika kapitalvinstbeskattningDet krävs att överlåtelsen räknas som gåva för att din svärmor ska slippa betala skatt på en eventuell kapitalvinst på grund av överlåtelsen. En gåva är skattefri. Understiger betalningen taxeringsvärdet ses överlåtelsen som gåva enligt den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Din fru ska alltså inte betala mer än 78 999 kr om hon och hennes mamma vill undvika beskattning. (se 8 kap 2 § inkomstskattelagen om skattefrihet och Skatteverkets hemsida för att läsa mer om huvudsaklighetsprincipen)Betala max 85 % av taxeringsvärdet för att undvika stämpelskattAndra regler gäller kring stämpelskatten. Stämpelskatt tas normalt inte ut vid gåva, vilket är fallet så länge din fru tar över en skuld och betalar mindre än 85 % av taxeringsvärdet. Viktigt att notera är att det är taxeringsvärdet året före året då lagfart beviljas som gäller. Det är alltså taxeringsvärdet för 2016 som ska användas om din fru får lagfart för fastigheten i år. Hon ska alltså max betala ca 66 000 kr för att undvika stämpelskatt, denna summa gäller om taxeringsvärdet var detsamma förra året som i år. Överstiger betalningen den summan räknas inte överlåtelsen som gåva längre, enligt reglerna om stämpelskatt. (se 4, 5 och 9 §§ lagen om stämpelskatt)Marknadsvärdet minskat med betalningen ska avräknas som förskott på arvÖverlåtelsen av fastigheten kommer räknas som förskott på arv för din fru. Det är fastighetens värde då din fru tar emot fastigheten som ska avräknas. Det är marknadsvärdet som ska avräknas enligt praxis. Har mottagaren betalat ska den ersättningen räknas bort från marknadsvärdet. Det är alltså 200 000 kr minus det din fru betalar sin mor som ska avräknas din frus arv vid framtida arvsskifte. Observera här att stigande marknadsvärde kan skapa osämja mellan syskonen. Även om fastigheten är värd mer vid arvskiftet är det fortfarande marknadsvärdet vid överlåtelsen som ska räknas av från arvet, vilket medför att avräkningen i så fall blir mindre än vad fastigheten egentligen är värd vid arvskiftet. (se 6 kap 1 och 3 §§ ärvdabalken)Möjlighet att undvika osämjaSkulle din svärmor ge bort fastigheten till alla sina barn och de sedan säljer sina andelar till din fru till marknadsvärde, kan bråk mellan syskonen undvikas. Detta kräver dock att din fru kan lita på att syskonen verkligen kan lita på att de kommer att sälja dem till henne. SammanfattningSkattemässigtDin fru ska alltså ta över en skuld och som max betala ca 66 000 kr för att undvika både kapitalvinstbeskattning hos din svärmor och stämpelskatt. Detta eftersom överlåtelsen då anses vara en gåva. ArvsmässigtDet är marknadsvärdet vid överlåtelsen minskat med det din fru betalar till sin mor som ska avräknas. Desto mindre din fru betalar sin mor nu, desto mer kommer hon alltså att få avräkna på sitt arv när hennes mor går bort. Hoppas att du har fått svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att återkomma!Med vänliga hälsningar,

Om gåva från mormor ska betraktas som förskott på arv

2017-04-04 i Förskott på arv
FRÅGA |Hejsan! Jag har en fråga gällande en bostadsrätt. Min mormor skrev över sin bostadsrätt på mig hennes barnbarn för cirka 4 år sedan. Min mormor har ingen make endast en son i livet. Kan hennes son kräva någonting av lägenhet som arv? Lägenhet är ju min till 100%. Vänliga hälsningar
Viktor Lennartsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om en person gett bort en gåva får man behålla den. Däremot utgår man från (presumerar) att en gåva till en bröstarvinge ska betraktas som ett förskott på arv (se 6 kap 1 § ÄB). För att häva presumtionen ska gåvogivaren helst uttryckligen i t.ex. ett gåvobrev eller testamente sagt att: "gåvan är inte ett förskott på arv". Presumtionen kan även brytas om du som gåvotagare på annat sätt kan visa omständigheter som talar för att din mormors avsikt aldrig var att gåvan skulle betraktas som ett förskott på arv. Men på grund av presumtionsregeln blir man alltså som gåvotagare lidande om det är oklart huruvida gåvan ska betraktas som förskott på arv eller ej. Presumtionen om att en gåva är förskott på arv träffar dock bara gåvogivarens direkta bröstarvingar. Om t.ex. en mormor vill ge en gåva till sitt barnbarn är presumtionen den omvända - man utgår då från att gåvan INTE är att betrakta som förskott på arv (se 6 kap. 1 § första stycket andra meningen ÄB). OBS: Detta gäller förstås bara om gåvan lämnats medan barnbarnets förälder fortfarande var i livet eftersom att barnbarnet i ett fall där föräldern är död är direkt bröstarvinge (den som ärver mormodern).Om gåvan ska betraktas som ett förskott på arv blir följden vid arvlåtarens bortgång att gåvans värde ska avräknas från arvingens andel i kvarlåtenskapen. Om gåvans värde är större än vad arvingen annars skulle ha fått, i det fall gåvan aldrig rent hypotetiskt delats ut och arvet fördelats lika, kan man däremot INTE bli återbetalningsskyldig för någon mellanskillnad. Helt enkelt kan man som bröstarvinge veta att man får behålla gåvan men man kan däremot inte räkna med att få ut lika mycket ur kvarlåtenskapen eftersom man redan fått ett förskott. Det sämsta tänkbara scenariot är alltså att du inte får ut något mer ur kvarlåtenskapen. Du kan däremot aldrig tvingas betala något värde du fått i gåva.Sammanfattningsvis: Du kommer inte att tvingas betala tillbaka något av en gåva du tagit emot eller behöva ge bort ägarandelar i lägenheten. Däremot kan du behöva avräkna värdet på lägenheten vid gåvotillfället när du ska få ut arvet från din mormor. Det kan hända om du inte lyckas visa att din mormors avsikt var att gåvan inte skulle utgöra förskott på arv. Om däremot din egen mor var i livet vid gåvotillfället är det de andra arvingarna som måste bevisa det motsatta - nämligen att din mormor faktiskt ville att gåvan skulle avräknas som ett förskott.Hälsningar

Köp av fastighet av förälder.

2017-04-23 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej!Vi är tre st syskon och min far vill sälja sin stuga värderad till 600 000kr och kommunalt vatten på ingång ca 180 000kr jag vill köpa den för 600 000kr betala för vatten själv sedan. Mitt ena syskon säger ok men inte den andra. Denne tror det är värt mer om man sätter ut det med mäklare. Hen säger att jag kan inte köpa framtida arv. Hen vill ha mer typ 500 000 kr. Jag tänker om vår far ger oss 100 000kr var i förtur på arv så får vi betala 500 000kr för stugan. Kan jag enligt lagen göra så. ?
Elin Gustavsson |Hej Eva! Vad kul att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förskott på arvI 6 kap. Ärvdabalken (ÄB) står det om förskott på arv, du kan läsa lagen här. Förskott på arv innebär att det en bröstarvinge (ett barn) fått i gåva av sin förälder innan den dör ska räknas av från dennes arv när arvsgivaren dör. Om ni alla är överens om att samtliga barn ska få en gåva på samma belopp så kommer det i slutändan inte göra någon skillnad vid fördelningen av det slutliga arvet, eftersom ni alla fått lika mycket. FastighetenOm du vill köpa din faders stuga så är det viktigt att visa att du köper den för faktiskt marknadsvärde. Skulle du köpa den för ett värde som understiger marknadsvärde så kan man, i en arvssituation, se skillnaden mellan det pris du betalat och det reella marknadsvärdet som en gåva från din fader, som sedan räknas bort från ditt slutarv. Om du, tillika dina syskon, ska få en gåva från din fader på 100 000 så finns inget hinder mot att du betalar 100 000 mindre i köpeskilling istället för att ta emot pengarna. Lycka till med allt!Vänligen,

Gåvas inverkan på bröstarvinges laglott

2017-04-22 i Förskott på arv
FRÅGA |Jag har fått 100% en fastighet av min far (som fortfarande lever), men jag vill nu att min bror ska äga hälften. För att vi ska få samma villkor, kan jag ge returnera 50% till min far som sen ger den delen som gåva till min bror? Som jag förstår det dras annars värdet av fastigheten bort från det övriga arvet som delas ut när han dör. Dvs jag får mycket mindre än min bror. Jag använder inte fastigheten mer än 3-4 v/år och min bror är där mycket oftare.
Lovisa Nilsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad du kan göra är att utge halva fastigheten som gåva till din far. På så sätt kan din far sedan genom gåva överlåta denna del av fastigheten till din bror. Du och din bror får då samäganderätt. Se 4 kap 8 § jordabalken. För att gåva av fast egendom ska gälla krävs ett upprättande av en köpehandling. Denna handling ska innehålla en förklaring från överlåtaren att överlåtelsen ska ske till gåvotagaren, att priset på fastigheten är 0 kr samt båda parters underskrift. Se 4 kap 1 § jordabalken. För att denna överlåtelse ska ske krävs alltså att både din far och din bror går med på detta. Det du tar upp om fastighetens värde vid arv är helt korrekt. Om en bröstarvinge, alltså barnet till den avlidne, har mottagit gåva innan dess att arvlåtaren avlidit ska denna gåva räknas som ett förskott på arvet och då avräknas från arvet. Dock finns ett undantag. Detta undantag innebär att avräkning på arv inte ska ske om detta är föreskrivet, alltså om arvlåtarens avsikt med gåvan inte är menad som ett förskott. Det finns inga formkrav på denna dokumentation men det måste finnas dokumentation som kan bevisa att din far inte önskar att ditt arv ska bli mindre på grund av denna gåva. Se 6 kap 1 § ärvdabalken.Hoppas att detta svar hjälpte dig! :)

Förskott på arv?

2017-04-13 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej min mamma gav mig pengar till glasögon, målarkurser och hyra de sista åren av hennes liv. Jag är enda barnet. Men hon var gift med en nya man ( inte min far) och han hävdar nu att detta är förskott på arvet? De bråkade mycket om detta då min mor hävdade att hon gjorde som hon ville med sin pension! Men något gåvobrev finns inte. Är allt förskott på arvet?
Amelie Demelew |Hej!Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.Om jag förstår din fråga rätt så undrar du om de pengar du tidigare mottagit från din mamma utgör förskott på arv eller inte.I 6 kap 1 § ärvdabalken (ÄB) finns en presumtion som säger att alla gåvor till bröstarvingar ska förutsättas utgöra förskott på arv. Denna presumtion kan dock brytas om gåvogivaren har föreskrivit att det inte ska utgöra förskott på arv alternativt om det framkommer av omständigheterna att gåvan inte ska betraktas som ett förskott.I och med att din mamma inte skriftligen hade uttryckt sin avsikt med gåvan krävs det således att det genom andra omständigheterna måste kunnas anta att gåvan inte skulle utgöra ett förskott på arvet. Detta kan exempelvis vara genom muntlig viljeförklaring eller liknande. Kan du bevisa detta bör gåvan kunna betraktas separat från arvet. Detta kan exempelvis vara ett objektivt vittne som bevittnat diskussionerna mellan din mamma och styvfader som kan intyga din mammas inställning.Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, om inte får du gärna skriva i kommentarsfältet så kan jag försöka förklara ytterligare.Med vänliga hälsningar,

Kan ett barn bli arvslöst genom gåvobrev?

2017-04-02 i Förskott på arv
FRÅGA |Hej, Förälder till 2 barn har avlidit. Vid bouppteckning framkommer att förälder ca. 1/2 år före sin död genom gåvobrev överlåtit bostadsrätt till ett av barnen. Gåvan är angiven som ej förskott på arv. Gåvobrevet är signerat av givare och mottagare men ej bevittnat.Är det korrekt att den bröstarvinge som ej fått gåvan kan göras "arvslös" genom ett sådant förfarande?
Maia Bishop |Hej och tack för att du vänder dig Lawline med din fråga,Regler om arv finner du i ärvdabalken (här).För att skydda barn efter att en förälder gett bort sin egendom utan att detta är menat som ett förskott på arv finns en särskild bestämmelse om s.k. förstärkt laglottsskydd (se 7 kap. 4 § första stycket). Enligt bestämmelsen blir gåvan att likställa med ett testamente vilket innebär att bostadsrättens värde ingår då barnens laglotter, det vill säga deras obligatoriska arv, beräknas. Om gåvans värde minus eventuella skulder på bostadsrätten överstiger 3/4 av den avlidne förälderns kvarlåtenskap kan barnet som mottagit gåvan alltså behöva köpa ut sitt syskon för att bli ensam ägare till bostadsrätten. Observera talan måste väckas inom ett år från att bouppteckningen avslutats för att barnet inte ska gå miste om sin rätt (se 7 kap. 4 § andra stycket). Vänlig hälsning,