Räknas korrigering av prisuppgift som anbud?

2017-09-20 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag ville köpa en skinnjacka av min kompis, jag ville betala 600kr för jackan. Kunde däremot inte åka till henne samma dag så jag bad min syster göra det, och jag bad henne säga att jag vill köpa den för 600kr och att hon skulle smsa mig senast imorgon. Då råkade min syster säga fel till min kompis, att jag kunde betala 800kr för jackan. När min kompis sedan smsade mig dagen efter sa hon ''såklart att du ska få köpa jackan för 800kr''. när jag insåg att min syster måste ha sagt fel angående priset så ringde jag min vän och sa att min syster råkade säga 800kr men att jag kan tänka mig betala 600kr. Men min kompis vill nu inte sälja den för 600kr utan säger att det är 800kr som gäller.Då berättade jag att min syster hade sagt fel för hon hade suttit med en massa bokföring under dagen så hon råkade säga 800kr. Min kompis visade förstålelse för detta och sa att det är okej, att hon nu kan sälja den för 600kr ändå. Och nu är min fråga om jag är bunden till att köpa jackan för 600kr? Eller kan jag tacka nej?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Bundenhet till köp uppstår genom avtal. Ett avtal uppkommer då en person gjort ett anbud och en annan accepterat anbudet. Ett anbud kan t.ex. vara "vill du sälja mig din jacka för 600 kr?" men även mindre självklara meningar som har samma den underförstådda innebörden att man vill köpa eller sälja något räknas som anbud, såsom i ditt fall, och även dessa är bindande för den som ger anbudet (1 § avtalslagen).Om den andra personen accepterar anbudet t.ex. genom att säga att hon "kan sälja den för 600kr ändå" har ett bindande avtal uppkommit och du är därmed bunden att fullfölja avtalet genom att köpa jackan för 600 kr om hon inte godkänner att ni häver köpet. Det hon kommit överens om med din syster tidigare saknar betydelse för det faktumet.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Lagligt med ändring av anbud efter accept vid bilköp?

2017-08-26 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej.Jag var inne hos bilhandlaren förra fredagen den 18/8 och hörde vad ja kunde få för pris på min Volvo XC60, fick då prova en Ford Focus demobil som jag tyckte var bra. Jag fick med ett affärsförslag med pris på min bil och demobilen. 340000kr för min bil. Vi bestämde att jag skulle komma in fredagen därpå 25/5 och jag hade bestämt mig att genomföra bytet. När jag kommer in till försäljaren säger han att företaget ändrat policy och att han max kan betala 300000kr för min bil, alltså 40000kr under det pris jag har på affärsförslaget. På affärsförslaget står det att det gäller i 30 dagar från den 18/8. Min fråga är om detta verkligen är tillåtet när jag har en skriftlig uppgörelse? Vet ni till vem man skulle kunna ta detta vidare till?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Vad säger lagen?Eftersom köparen är ett företag gäller köplagen mellan er i denna affär. Det finns inga formkrav för avtal genom köplagen, alltså gäller såväl muntliga avtal som alla former av skriftliga avtal och är bindande. Avtal skall håll (lat: pacta sunt servanda). Detta är en av avtalsrättens grundbultar och varken företag eller konsumenter kan slippa undan detta genom att hävda att de ändrat policy.Om personen du tecknade avtalet med inte hade behörighet att teckna det belopp han gjorde så kan det ogiltigförklara endast om du borde insett detta. Om du alltså var i god tro och hade goda skäl att anta att han agerade inom sin behörighet å företagets vägnar, så kvarstår avtalet (25 § avtalslagen).Vad kan du göra?Det du kan göra är att skriva till någon högre upp i företaget och förklara att du inte tänker acceptera att ert avtal bryts och att det inte spelar någon roll om försäljaren agerat utanför sin behörighet eftersom du inte haft anledning att misstänka detta. Det kan vara värt att påminna om att företaget kan få s.k. regressrätt gentemot försäljaren på de 40 000 kr om han medvetet agerat utanför sin behörighet. På så vis kanske de blir mer samarbetsvilliga gentemot dig.Om företaget vägrar hålla sig till avtalet så kan du ta det till tingsrätten med en stämningsansökan. Behöver du hjälp med detta kan du kontakta oss på info@lawline.se eller boka tid med en jurist här. Om du inte vill riskera att förlora och behöva betala rättegångskostnaderna finns alltid möjligheten att förlika sig med motparten genom att t.ex. komma överens om 320 000 kr.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Om avtalsfrihet mellan två privatpersoner

2017-08-18 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag skulle köpa biljetter till en Håkan Hellström konsert, kommit överens med den pålitliga säljaren som är en god vän till familjen. Påvägen till Göteborg drabbas jag av njurstensattack och får åka ambulans hem igen. Meddelar då 8 timmar innan insläppet börjar att jag inte kommer och att jag betalar biljetterna. Säljaren säger då att det är okej, att jag inte behöver grunna på pengarna och att de ska försöka sälja biljetterna vidare. Nu två veckor senare skriver säljaren och ber mig betala biljetterna för de fick de inte sålda. Är detta rätt? Att jag ska behöva betala för att dem hade fått förhinder och inte "lyckads" sälja biljetterna? De fanns flera annonser med biljetter som efterlystes på Facebook och blocket. Tack
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Angående avtal mellan två privatpersoner som detta gäller avtalsfrihet, alltså gäller ert avtal framför avtalslagen. För att ett avtal ska anses vara ingånget krävs ett anbud (vill du köpa biljett?) plus en accept som motsvarar anbudet (ja, jag vill köpa biljett). Detta kallas för löftesprincipen.Ett avtal ingicks alltså mellan er när du bestämde dig för att köpa biljetterna. Men eftersom avtalsfrihet gäller hade ni två rätt att bryta ert avtal när som helst.Det relevanta i din fråga blir därför då du meddelade att du inte skulle gå på konserten men erbjöd dig att betala för biljetterna. Det erbjudandet kan ses som ett nytt anbud, nu från din sida.Som jag läser din fråga gav din motpart här ingen accept till anbudet utan avböjde anbudet genom att säga att du inte behövde betala (det kan ses som att han nekade din förfrågan om att behålla ert ursprungliga avtal utan istället "gick med på" att säga upp ert avtal genom att du skulle få slippa betalning). Ifall det han sa om att de skulle försöka sälja biljetterna följdes av något slags villkor, t.ex. att du skulle betala biljetterna ifall de inte lyckades sälja biljetterna hade du behövt acceptera det för att ett avtal skulle vara ingånget. Från din fråga kan jag inte utläsa att din motpart kom med något sådant villkor som du accepterade. Detta innebär att ni inte ingick något avtal om att du skulle betala biljetterna, alltså detsamma som att ni kom överens om att ert ursprungliga avtal inte längre skulle gälla.Din motpart hade sin chans att kräva betalt vid tidpunkten då du meddelade honom om att du inte ville ha biljetterna, det kravet kan inte ställas nu då han redan nekat ditt anbud om att betala biljetterna. Det finns förvisso en regel om återkallelse av anbud/accept i 7 § avtalslagen men den är inte tillämplig då återkallelsen kommer såhär sent efteråt.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Kan man ångra sig efter att ha accepterat förslag om utflyttningsdatum?

2017-07-15 i Anbud och accept
FRÅGA |Hejsan!Jag hyr hus av en privat hyres värd och skall flytta sista augusti.Nu har hon kommit på att hon vill säljs huset och dragit igång med mäklare och vill fotografera och få tillgång till huset.Jag sa att vi kan flytta ut sista juli om vi slipper hyran för augusti och hon har svarat på meddelande att det låter bra så kan hon ha visningar som dom vill.Bra tänkte vi och kontaktade våran nya hyresvärd och vi får tillträde tidigare till det nya boendet.Nu skickar den gamla hyresvärden att hon ångrat sig och vill att vi bor kvar aug ut.Kan hon ändra sig när hon skrivit att det var ok att flytta sista juli? Vi har alla meddelande sparade!
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Enligt allmänna avtalsrättsliga principer ska ett ingånget avtal hållas (latin: pacta sunt servanda).Som framkommer av 1 § avtalslagen (1915:218) är ett svar på ett anbud bindande för den som avgivit svaret, se här. Om ni kan visa på att hon gått med på ert förslag, gäller den överenskommelsen fram till dess att ni samstämmigt kommer överens om annat. Eftersom ni avser att stå fast vid avtalet är detta giltigt mot exempelvis ånger från motparten. Ett meddelande om ånger av ett svar på anbud är endast giltigt om det kommer fram till mottagaren innan eller samtidigt som svaret. Så om hyresvärden kan bevisa att ångern kommit fram innan eller samtidigt som accepten kommit er till handa så gäller inte avtalet enligt 7 § avtalslagen. Det framkommer inte av frågan hur meddelanden förväxlats och hur dessa sett ut, men det verkar inte vara så att ångern i ert fall kommit fram till er samtidigt eller innan ni tagit del av accepten. Avtalet torde därför gälla och ni ska kunna inrätta er efter den överenskomna utflyttningsdagen.Hoppas du fick svar på din fråga!Bästa hälsningar

Vad innebär en accept?

2017-09-10 i Anbud och accept
FRÅGA |Vad betyder accept?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En accept innebär att man accepterar annans anbud. Ett exempel är att någon frågar dig om du vill köpa en viss sak för 100kr. Meddelar du att du vill köpa saken så kallas detta accept. Det finns olika typer av accepter. Om du direkt accepterar anbudet på 100kr kallas det ren accept. Om du istället svarar att du vill köpa saken, men inte för 100kr utan för 80kr (eller lägger till villkor som inte fanns i anbudet, så är ditt svar en så kallad oren accept. Denna gäller då som ett nytt anbud, och säljaren får då välja att acceptera det eller avböja.Hoppas du fått svar på din fråga!

När blir ett avtal bindande?

2017-08-26 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag har under en tid haft kontakt med en säljare från blocket där vi via mejl har kommit överens om att jag skall få köpa en vara för ett visst pris. Nu är annonsen borttagen och jag får inte kontakt med säljaren, det har inte skett några överföringar av pengar men jag anser att vi har ett "muntligt avtal" att jag skall få köpa varan i fråga. Har jag några rättigheter i detta fallet?
Melina Trydegård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag kortfattat gå igenom när och hur ett avtal blir bindande som är det centrala i din fråga. Regleringar kring avtal finns i avtalslagen (AvtL). När en part lämnar ett anbud och får en accept från motparten leder det till ett bindande avtal. Det förutsätter alltså två samstämmiga viljor där accepten överensstämmer med anbudet. T.ex. om person A säger: ”Vill du köpa min soffa för 1000kr” och person B svarar: ”Ja det vill jag”. Skulle accepten från motparten inte överensstämma med det som givaren gett i sitt anbud, dvs. innehålla ett tillägg eller en ändring, leder det inte till att avtal slutits utan ska gälla såsom ett avslag tillsammans med ett nytt anbud. Detta kallas för en oren accept inom avtalsrätten. T.ex. om person B i föregående exempel istället svarar: ”Jag vill gärna köpa din soffa, men vad sägs om att jag köper den för 800kr istället?”. I en sådan situation krävs en accept från den ursprungliga anbudsgivaren på det nya anbudet för att ett avtal ska ha uppkommit och vara bindande. När ett avtal väl anses som bindande kommer den allmänna rättsprincipen inom avtalsrätten ”pacta sunt servanda” in, som betyder att avtal ska hållas. Som du beskriver i din fråga verkar det som att ni båda har varit överens om att du ska köpa en vara för att visst pris vilket uppfyller kraven för avtalsbundenhet enligt ovan. Ett avtal kan ingås och bli bindande både muntligen och skriftligen. Däremot är det självfallet lättare att bevisa om avtalet ingåtts skriftligen, t.ex. via mailkorrespondens. Sammanfattningsvis bör du alltså kunna kräva att du har rätt till att köpa varan. Hoppas detta hjälpte dig och tveka inte över att höra av dig till Lawline igen om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Har ett avtal ingåtts? – vad krävs

2017-08-03 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag, som representant för ett företag, gjorde för ett tag sedan ett köp av en vara online.Säljaren tog betalt för varan via kortbetalning direkt.Efteråt kontaktade säljaren mig via telefon och meddelade att priset på varan var felaktig. Det riktiga priset skulle vara avsevärt högre men de erbjöd att leverera varan för halva det nya angivna priset. Jag sa att jag skulle återkomma om vi fortfarande ville ha varan. De skickade även ett mail med den informationen.Jag återkom aldrig till säljaren men säljaren levererade ändå varan.Efter det har de skickat en kravfaktura på resterande belopp.Jag svarade (även om det gick ca 5 veckor) på kravet via mail att vi inte vill ha varan för det priset och kan skicka tillbaka varan om de tillhandahållet retursedlar.På detta har jag fått svar att de inte accepterar retur då de beställt varan från en leverantör och de anser att jag har skyldighet att betala kravet. De påstår att vi har en muntlig och skriftlig överenskommelse. Det finns dock inget sådan överenskommelse från min sida, varken skriftligt eller muntligt.De hotar med att skicka detta vidare till inkasso. Jag anser att de inte har någon giltigt krav.Utifrån det jag redogör här, vad anser ni gäller i detta fall?
Erik Johansson |Hej!Tack för att du vänder till dig till oss på Lawline med din fråga. För att du enkelt ska hitta i mitt svar följer här en kortare beskrivning av vad det innehåller. Inledningsvis finner du en sammanfattning av mitt svar. Därefter finner du en djupare analys av omständigheterna i ditt fall. Slutligen finns en rekommendation om hur du bör agera. Dessutom finner du kontaktuppgifter till vår juristbyrå om du känner att du behöver ytterligare råd eller hjälp med din sak om säljaren fortsätter med sitt krav på betalning. Svar och sammanfattning Om händelseförloppet är så som du beskriver föreligger inget avtal. Du behöver då inte betala för varan säljaren har skickat dig. Var dock noga med att spara korrespondens mellan dig och säljaren. Var även noga med att bestrida alla krav från säljaren på ett korrekt sätt. Rättslig analys Ditt ärende är lite komplicerat med olika turer fram och tillbaka. Jag ska försöka förklara så pedagogiskt som möjligt för att det ska bli enkelt att följa med i mitt svar. Din fråga regleras i avtalslagen (AvtL). Rättsligt sett så är ett erbjudande om att sälja en vara normalt ett s.k. utbud. (9 § AvtL). När du gjorde ditt köp så gav du ett anbud till säljaren. När denne sedan accepterade ditt anbud så har ni rättsligt sett träffat ett bindande avtal. (1 § AvtL). Som utgångspunkt kan man då inte ändra eller ångra sig efter att man träffat ett avtal. Däremot är det antagligen så att säljaren av varan du köpte har någon typ av friskrivning för felaktigt pris på sin hemsida. Därför kan han antagligen dra sig ur ert initiala avtal, precis som han har gjort. Säljaren meddelar dig sen att han kan leverera till ett annat pris. Detta är rättsligt sett att betrakta som ett anbud, precis på samma sätt som när du första gången köpte varan online och som jag förklarar ovan. För att detta anbud ska bli ett gällande avtal krävs även här att du accepterar säljarens anbud. Dvs. att du avger en rättsligt bindande accept. Detta har du ej gjort, utan du har meddelat säljaren att du vill ha betänketid. Ni har således inte ingått något avtal här (1 § AvtL).Säljaren leverera sedan varan till dig. Eftersom att du aldrig har accepterat säljarens anbud, är denna leverans fortfarande att betrakta som ett anbud. Dvs. ett erbjudande från säljaren, men inget som du varken har eller måste acceptera. Alltså: Om händelseförloppet är så som du beskriver föreligger inget avtal. Du behöver då inte betala för varan säljaren har skickat dig. Bevis och dokumentation kan bli viktigaDu skriver att säljaren påstår att ni har ett avtal. Av ovanstående information som du har gett mig så föreligger inget rättsligt bindande avtal. Däremot måste man vara medveten om att det också kan vara en bevisfråga. Som utgångspunkt är muntliga avtal lika giltiga som skriftliga. Däremot är det oftast betydligt enklare att bevisa ett skriftligt avtal. Om du har e-post som stödjer ditt händelseförlopp så kan detta vara fördelaktig för dig. RekommendationTrots att det av din information framgår att ni inte har träffat ett avtal, måste du vara noggrann med att spara e-post och annan korrespondens som kan hjälpa din sak. Var även noga med att bestrida alla krav från säljaren på ett tydligt sett, så blir det säljaren som ytterst får ta frågan till domstol för att kräva betalt. Hoppas du fått svar på din fråga. Behöver du ytterligare hjälp, t.ex. om säljaren bestämmer sig för att driva frågan vidare, så får du gärna vända dig till vår juristbyrå. De nås enklast på info@lawline.se Med vänlig hälsning

Avtalsrätt - Förändrat köpekontrakt

2017-07-12 i Anbud och accept
FRÅGA |Står i klpekontraktet att Internet ingår i avgiften vilket är fel köparen blir upplyst om detta men vill fullfölja köpet och skriver på. Kommer sedan efteråt och kräver pengar tillbaka är detta rätt?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Eftersom ni har ändrat villkoren för köpet, och köparen blir upplyst om detta samt väljer att ingå avtal så är det detta nya som gäller. Det problematiska för er del kan dock bli att visa på att internetavgiften inte ska ingå, om nu detta finns med i det skriftliga köpekontraktet. Så kort sagt: Juridiskt sätt så har köparen gjort fel och kan inte kräva tillbaka några pengar, men rent praktiskt så finns det alltså en del svårigheter. Ni måste kunna bevisa att köparen har blivit upplyst om att internet inte ingår i avgiften, och att det faktiskt är under det villkoret som köparen har signerat köpekontraktet. Hoppas att du har fått svar på din fråga,Med vänliga hälsningar