Anbud och accept.

2015-04-24 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Om en person har via mejlkonversation sagt att hen vill köpa min bil för x kr och vi har kommit överens om pris samt dag för affär och båda parterna är med på detta. Nu har hen ändrat sig och säger att att det inte bli någon affär pga förhinder.Vad säger avtalslagen om detta?
Jakob Borin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt 1 § AvtL är anbud om slutande av avtal och ett svar på ett sådant anbud bindande. Utifrån informationen i din fråga är min bedömning att ett bindande avtal har ingåtts. Mot bakgrund av detta kan köparen inte ändra sig och ångra sitt köp. Det är dock svårt för mig att svara med 100 procent säkerhet utan att ha tagit del av mailkonversationen.Om du känner att vill du få din fråga närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår expresstjänst. Länk: http://lawline.se/lawline-express. Med vänlig hälsning,

Är friskrivning från lagesaldofel och slutförsäljning okej?

2015-03-14 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, Jag beställde en jacka på rea, som fanns i lager, från en hemsida och fick en orderbekräftelse på det jag beställt. Nu två veckor senare säger butiken att varan är slut, trots att jag fick en bekräftelse på att jag beställt en. På hemsidan friskrev man sig från lagersaldofel och slutförsäljning betyder det att de trots att man bekräftat avtalet inte är skyldiga att utge varan?
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till LawLine. Om butiken i villkoren för köpet, vilka du accepterar i samband med ditt köp, friskriver sig beträffande slutförsäljning och lagersaldofel så gäller detta. Med andra ord är butiken inte skyldig att bereda dig med någon ersättningsprodukt eller likvärd produkt för det angivna priset - utan kan utan påföljd frånträda avtalet.Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, i annat fall är ni välkomna att ställa eventuella följdfrågor i frågeformuläret.

Separata eller individuella avtal?

2015-01-31 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Vi är ett popband som vill starta ett konstnärskollektiv i anslutning till bandet som kan ta fram logotyper, albumomslag, tryck, grafik och så vidare. För att allt ska gå rätt till vill vi förankra det hela i upphovsrättsliga lagar, det jag undrar är alltså hur vi ska gå tillväga för att slippa eventuella problem i framtiden. Ska vi skriva individuella kontrakt med varje enskild konstnär eller ska vi ha ett övergripande kontrakt och i så fall, räcker det med att tillhandahålla kontraktet utan underskrifter?
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Jag skulle i detta fall råda er till med varje konstnär skrivna kontrakt. Även om avtal kan ingås konkludent, dvs att konstnären som bor i kollektivet genom att bo där accepterat kontraktet som rör upphovsrätterna, kan det bland annat för bevisfrågor vara klokast att reglera era mellanhavanden i skriftliga och underskrivna kontrakt.Att enbart tillhandahålla kontrakt som inte ingås/skrivs under kan innebära att den andra parten, dvs konstnären i fråga, inte accepterar kontraktet och dess villkor. I ett sådant fall blir vanliga upphovsrättsregler och inte avtalet gällande. Självklart finns det undantag, vilket jag nämnda ovan, som kan göra att kontraktet ändå anses accepterat. Rådet är fortfarande att utforma kontrakt som skrivs under.Ha en trevlig dag,

Anbud och acceptfrist

2014-11-09 i Anbud och accept
FRÅGA |Om en person har lämnat ett anbud till mig via telegram om att jag får köpa hans bil för 80.000 kr. Han har sagt till mig att jag får tänka på saken ett tag och att det inte är så bråttom med besked. Efter några dagar har jag fått ett nytt telegram där han säger att han vill att jag ringer honom inom två timmar och lämnar besked. Han har blivit uppsagd från sitt jobb och behövde pengarna snabbt. Efter 3 timmar ringde jag tillbaka och sa att jag ville köpa bilen för 80.000 kr. Då säger han att det är för sent eftersom att han redan lovat bort den till en annan. Vad är det som gäller här? Hur är det med skälig betänketid? Förfrågan på att ge besked om jag vill anta anbudet eller ej? Fri äganderätt och kunna sälja till vem man vill?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline!Regler om avtals ingående finns i avtalslagen (1915:218) (AvtL) se här. Om anbudet är bindande i avtalslagens mening så gäller detta under den så kallade acceptfristen. Om ett anbud är bindande eller inte avgörs utifrån tolkning av det meddelande där anbudet finns, och ett sådant kan vara mer eller mindre klart beroende på om det till exempel tydligt står att ett anbud inte ska vara bindande.Om anbudet är bindande så gäller detta som nämnts under acceptfristen. Under denna tid kan inte den som givit anbudet återkalla detta. Anbudet är alltså bindande för anbudsgivaren under acceptfristen. Acceptfristens längd kan vara avtalad genom att den som lämnat anbudet har sagt hur länge detta ska gälla, och då måste den som fått anbudet svara inom denna tid, se AvtL 2 § här.Om acceptfristens längd inte har avtalats så gäller den legala acceptfristen enligt AvtL 3 §, se här, under skälig tid. Den som mottar anbudet ska alltså få skälig tid på sig att fundera innan denne ger ett svar och till detta ska räknas den tid det tar att skicka anbudet och accepten. Vad som är skälig tid varierar, men är i allmänhet ganska kort eftersom kommunikation idag kan ske snabbt via till exempel e-post. Bedömningen av vad som är skälig tid är dock svår och hänsyn måste tas till många faktorer, som till exempel hur avtalet ser ut, hur mycket avtalsföremålet är värt eller om avtalsföremålet förändras i pris snabbt.I ditt fall verkar inte anbudsgivaren (personen som vill sälja sin bil) ha preciserat exakt när han vill att du kommer med ett svar om du vill köpa bilen eller inte när han lämnade anbudet. I så fall gäller den legala acceptfristen. Då är det alltså skälig betänketid som måste fastställas för att det ska gå att avgöra om anbudet fortfarande var bindande eller inte när du gav ditt svar, vilket är en svår bedömning att göra i vissa fall och det är därför svårt att säga hur lång den exakt varit i ditt fall. Om acceptfristen hade gått ut när du kom med ditt svar så var inte anbudsgivaren bunden av sitt anbud vid denna tid.Detta svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, och om du behöver vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar

Anbud bindande?

2015-03-31 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej. Jag är med i en köp och säljgrupp på Facebook där man kan sälja saker på bud.I reglerna för gruppen står det att bud är bindande.Då är min fråga, gäller det även juridiskt?
David Hedendahl |Hej och tack för din fråga!För att ett bindande avtal ska uppstå krävs att en part erbjuder eller lovar något (anbud) till en annan part som accepterar detta erbjudande eller löfte (accept). Denna s.k. anbud-acceptmodell utgör huvudregeln för hur avtal ingås i svensk rätt. Anbud skiljer sig från oförbindande utbud i den meningen att de senare utgör erbjudanden till en obestämd krets människor, som i fallet med facebookgruppen. De som annonserar ut saker genom inlägg i gruppen ger således inte några anbud, utan uppmanar snarare andra att ge anbud på det de säljer. Mer om detta kan du läsa här. Ett anbud som ges på en utbjuden sak i gruppen är däremot bindande och innebär vid accept ett bindande avtal, förutsatt att anbudets innehåll är tillräckligt preciserat. Om någon i gruppen därför besvarar en annons med att han/hon är villig att betala en viss summa för den utannonserade saken torde detta normalt sett utgöra ett bindande anbud. Det är dock viktigt att komma ihåg att det vid en eventuell process är den part som påstår att ett bindande avtal föreligger som har bevisbördan.Har du fler frågor är du välkommen att ställa dessa här!MVH

Avtalsbundenhet på Blocket

2015-03-05 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej. Jag la ut en annons på blocket och en person skrev till mig och sa att h*n var intresserad av att köpa boken. Jag svarar med att ge personen mina kontouppgifter och frågar om adressen. Sen svarar h*n igen och skriver att h *n hittat en annan bok. Vad har jag för rättigheter? Vi måste väl haft ett avtal som hon bröt?
Tom Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis ska sägas att det inte är möjligt att med säkerhet säga huruvida något bindande avtal föreligger utifrån informationen i din fråga. Jag ska dock kortfattat försöka att förklara vad som krävs för att ett bindande avtal ska uppkomma.Ett avtal sluts i en situation som denna två led. Först lämnas ett anbud och sedan svarar motparten med en accept varpå ett bindande avtal sluts. Avtalsbundenheten inträder i två steg, först är anbudsgivaren ensidigt bunden av sitt anbud, därefter blir acceptanten bunden av sin accept. När båda parter härigenom är bundna uppkommer ett för båda parter bindande avtal.Först och främst bör sägas att en annons på Blocket i sig inte utgör ett anbud. För att ett avtal ska ha slutits krävs alltså att den förfrågan som du fått uppfyller kraven på ett anbud som är bindande för din motpart. Detta är tyvärr inte möjligt att avgöra utan att veta hur din motpart har uttryckt sig. Det är t.ex. skillnad på att uttrycka ett intresse av att träffa ett avtal ("jag är intresserad av att köpa din bok, hur mycket vill du ha betalt?") och att ge ett bindande anbud ("jag vill köpa din bok för x kronor"). Om det meddelande som du fick var att anse som ett anbud har ett avtal troligen slutits i och med ditt svar (jag skriver "troligen" då även detta är beroende av hur du uttryckt dig).Har ett avtal slutits är detta som framgått ovan bindande för båda parter. Ingenting i din fråga tyder på att det skulle föreligga någon grund för hävning och du kan då kräva att din motpart fullgör avtalet genom att köpa boken. Med tanke på att det inte är helt säkert att ett avtal föreligger är det dock enligt mig bättre att vänta in nästa köpare än att lägga tid och energi på att ge sig in i en tvist angående detta. Hoppas att detta var svar på din fråga! Vänligen,

Hyresavtal, fråga om anbud och accept.

2014-12-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag skulle hyra en lokal via en annons på blocket.se. I annonsen står det att hyrestiden är på minst ett år. När min mamma (som ska stå på kontraktet) hade kommit överens med ComLokal om att dom ska skicka över hyreskontraktet så fick jag idag veta att dom ändrat det till minst 3 år från tidigare 1 år. Har dom rätt att göra så? Det står ju ett 1 år i kontraktet och det var det vi hade en muntlig överenskommelse på om jag skulle bli den som får hyra lokalen. Annonsens text kopierad: Lager/verksamhets lokal i Tynnered F FÖRETAGSANNONS Uthyres av ComLokal Mäklare. 3 december 07:29. I källarplan kan vi erbjuda lägenhetsförråd med tillgång till wc för hobbyverksamhet alternativt lager. Månadshyran är 900:- totalhyra och minsta hyrestid är 1 år. 386:- m²/år Årsavgift: 386 kr/m² Area: 28 m² Typ: Lokaler & Fastigheter, Lager & förråd, Uthyres
Jakob Borin |Hej och tack för din fråga!Är annonsen på blocket bindande för ComLokal?Av 1 § avtalslagen följer att anbud om slutande av avtal är bindande för den som angivit anbudet. Detsamma gäller för den som accepterar ett anbud. För att ett anbud ska vara bindande krävs det dock att det riktar sig till en person eller i varje fall en avgränsad krets av personer. Ett erbjudande som riktar sig till allmänheten, d.v.s. till en obestämd krets, är inte att betrakta som ett anbud utan som ett utbud. Ett utbud är inte bindande för den som avger det. Exempel på utbud är annonsering i en tidning eller skyltning i ett skyltfönster. Annonsen på blocket är att betrakta som ett utbud är och därför inte bindande för ComLokal. Formkrav för hyresavtalMot bakgrund av att avtalet gäller hyra för en lokal är 12 kap. jordabalken tillämplig. Enligt 12 kap. 2 § JB ska hyresavtal upprättas skriftligen om hyresvärden eller hyresgästen begär det. Det finns således inget krav på att hyresavtalet ska ha skriftlig form. Såväl muntliga avtal som muntliga tillägg till skriftliga avtal är  giltiga. Frågan i detta fall är därför vad som sades i telefonsamtalet mellan din mamma och ComLokal. I det fall de endast kom överens om att hyresavtalet skulle skickas till din mamma för påskrift torde ComLokal inte vara bundna av att hyrestiden ska vara minst ett år. Avtalet som ComLokal skickade är dock att betrakta som ett bindande anbud och din mamma kan välja att antingen acceptera anbudet eller att avslå det. I det fall din mamma i telefonsamtalet däremot kom överens med ComLokal om att minsta hyrestid ska vara ett år är det bindande för ComLokal. Detta kan dock vara svårt att bevisa i en eventuell rättegång.Hoppas du fått svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Utbud-anbud-accept

2014-11-06 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag har sett att när ett anbud skickas ut till en "obegränsad krets" anses först svaret från konsument vara ett anbud. Finns det något lagrum som styrker detta, eller hur bedömer man om något är riktat till en obegränsad krets? Skulle innehållet IKEA-katalogen anses vara ett anbud eller är det först när en konsument svarar som ett anbud uppstår?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Ett erbjudande som är riktat till allmänheten (en obestämd krets) är ett så kallat utbud. Ett utbud är inte bindande, utan ses som en uppmaning för intresserade att avge ett anbud (jfr 9 § avtalslagen). Ett erbjudande är riktat till en obestämd krets om det finns en reell möjlighet för så gott som vem som helst att ta det av erbjudandet. Innehållet i en annons som till exempel IKEA-katalog är att anse som ett utbud, vilket innebär att företaget i realiteten inte har en skyldighet att sälja en viss vara till angivet pris. Emellertid kan medveten felaktig prissättning eller annan vilseledande information tillgripas enligt marknadsföringslagen. Alltså, ett erbjudande i en annons riktad till allmänheten är att anse som ett utbud. När du som konsument svarar ses detta som ett anbud. Säljarens godtagande av ditt anbud är en accept och därigenom har ett bindande avtal ingåtts.Vänliga hälsningar,