Accept genom realhandlande

2014-09-16 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Ett juridiskt antagande. Jag hoppar på en spårvagn utan att betala. Jag hoppar på vid Själtorpsvägen och av vid Brunnsblotorget. Resan tar ca 20 minuter. Visst har jag ingått ett realhandlande genom att hoppa på spårvagnen? Men har jag ingått en accept också? och i så fall vid vilken hållplats? Tacksam för svar!
Fredrik Norberg |Hej Sara!Utefter det antagandet du beskriver, ger du en accept genom ditt realhandlande. Du uttrycker alltså din accept genom ditt handlande. När accepten får anses lämnad, är antingen i och med att du hoppar på pendeln, alternativt när pendeln börjar röra på sig. Det kan vara beroende på hur man väljer att argumentera, men enklaste argumentationen är när du kliver på pendeln. Hoppas det hjälper!Med vänliga hälsningar

Ersättning utan kontrakt?

2014-08-05 i Anbud och accept
FRÅGA |Min dotter fotograferades för H&M och eftersom det var första gången så tänkte jag inte på kontrakt eller dylikt utan allt sköttes via mejl med en kontaktperson. Jag fick muntlig information om att bilderna skulle finnas i butik under sommaren efter att ha ställt frågan. Ingen annan info utgick. Efter att ha jagat kontaktpersonen i 6 månader för att få betalt så fick jag till slut arvodet utbetalt av HR chefen på H&M. Redan innan jag lyckades få betalt så hade bilden på min dotter publicerats i butikerna här i Sverige, men blev väldigt chockad när jag fick veta av vänner utomlands att hon finns i butikerna där. Bilderna är över hela världen och det enda de vill erbjuda som kompensation är ett fjuttigt presentkort. Vad kan jag kräva som ersättning? Efter att ha hanterat detta ärende så dåligt och att inte informera om att bilderna skulle publiceras globalt så tycker jag att en bättre ersättning inte är mer än rätt. Vad kan jag göra?
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga!Tråkigt att höra att du känner dig lurad men dessvärre finns det nog inte så mycket du kan göra enligt scenariot du beskriver. Ett avtal ingås med anbud och accept vilket kan ske såväl muntligt som skriftligt. Det finns därför inga krav på att du exempelvis ska få skriftliga kontrakt när ett avtal har träffats.  Om ni kommit överens om betalning i er mejlkonversation är detta bindande, men detta är inget som framgår av din text. Med min ringa inblick i modellbranschen har jag fått uppfattningen att modeller ibland jobbar gratis för att göra reklam för sig själva så det finns inte heller någon branschpraxis som säger att en viss betalning ska utgå. Eftersom du informerades om att bilderna skulle finnas i butik utan några löften om att detta bara skulle gälla nationellt får du nog anses informerad i tillräcklig utsträckning för att bilderna ska kunna publiceras globalt även om det inte var vad du hade tänkt dig. Det finns visserligen en paragraf i avtalslagen (36§) som säger att oskäliga avtalsvillkor ska jämkas.  Paragrafen tillämpas dock restriktivt och det finns förmodligen inte utrymme att använda den i detta fall.Inför framtiden är det därför viktigt att ni avtalar om såväl betalning som användningsområde för bilderna.Om jag missuppfattat dig är du välkommen att återkomma.Mvh

Ingående av avtal via Facebook

2014-06-08 i Anbud och accept
FRÅGA |Hejsan! Jag har gjort en försäljning via en facebooksida. Detta skedde via en budgivning där en person vann budgivningen och vi kom överens om tid för hämtning och kontant betalning. Köparen har nu valt att inte dyka upp och genomföra köpet. Är det juridiskt bindande att säga att man ska köpa en sak genom budgivning och sen välja att inte genomföra det?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!För juridisk bundenhet krävs att ett giltigt avtal ingåtts, vilket sker då ett anbud besvaras med en accept (se 1 § avtalslagen). Eftersom Du ej närmare beskrivit hur budgivningen gått till kan inte avgöras vilka moment i denna som svarar mot respektive rättshandling. Ej heller kan några säkra slutsatser i denna del dras av Er överenskommelse om hämtning och betalning. Ändock förefaller det högst sannolikt att avtal ingåtts eftersom Du skriver att Ni "[kommit] överens om" vissa formaliteter, vilket utan tvekan indikerar att Ni haft en gemensam vilja att ingå avtal (vore så inte fallet torde alla förberedelser inför en transaktion vara onödiga), om än det är oklart exakt hur detta skett. Avtalsbundenhet bör därför, om jag tolkar din beskrivning korrekt (att ett anbud besvarats med en accept), ha uppstått.Att avtalet ingåtts via Facebook innebär dessvärre vissa bevissvårigheter då det åligger dig styrka avtalets riktighet om den skulle ifrågasättas i tvist inför domstol. Du måste kunna bevisa att den kontot påstås tillhöra också varit den som företagit de rättshandlingar varigenom avtalsbundenhet uppstått (antingen avgivit anbud eller besvarat sådant med accept), vilket kan vara svårt. Detta är dock snarare en teknisk fråga än en juridisk sådan, varför ingen vidare vägledning kan ges i detta sammanhang.Sammanfattningsvis finner jag det således sannolikt att avtal ingåtts då din beskrivning av händelseförloppet indikerar en gemensam partsvilja. Vid tvist inför domstol kan det dock bli svårt att styrka avtalets giltighet eftersom det måste bevisas att den påstådda motparten (kontrahenten) också varit den Du kommunicerat med.Avtalslagen finner Du här.Vill Du föra ärendet vidare kan det vara bra att först rådgöra med en kunnig jurist. Tid hos sådan kan bokas här.Vänligen,

Bindande avtal via e-mail efter annons

2014-05-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Säljer och köper saker ganska ofta på Blocket. Det är inte första gången som jag nu har en köpare som backar ur en affär fast denne har sagt att han/hon ska ha saken och tom tid för avhämtning avtalats. Ibland hinner man neka andra köpare och nu är jag trött på det här. Vad gäller? Är ett mail att man "ska köpa något" bindande som avtal privatpersoner emellan? Tack!
Harry Westerman Wood |Hej,Tack för din fråga!Bindande avtal uppkommer genom anbud och accept, se 1 § avtalslagen. För att räknas som bindande anbud måste det vara riktat till en bestämd adressat. Själva annonsen på Blocket räknas således inte som ett bindande anbud. Istället brukar sådana annonser kallas "utbud", vilket kan förstås som en invit att komma med anbud. När den potentiella köparen sedan mailar kan istället det ses som ett anbud, beroende på innehållet i mailet. Ett mail som tydligt är ett anbud att köpa det du annonserat är bindande, och du kan därför acceptera anbudet varefter ett bindande avtal mycket riktigt skapas. I det läget kan köparen inte ensidigt bestämma sig för att inte genomföra affären. Då det krävs både anbud och accept räcker dock inte endast ett mail från köparen där det står att denne "ska köpa" den annonserade varan. Först när du svarar (accepterar) det anbudet blir det ett avtal.Svaret på din fråga beror således på den exakta ordalydelsen av mailkonversationen. Men i och med att du nämner att tid för avhämtning avtalats tyder mycket på att ett bindande avtal ingåtts (anbud och accept lämnats via mail). Några speciella regler för privatpersoner som handlar via Blocket eller liknande via mail finns alltså inte.Vänliga hälsningar,

Rätt att köpa till utannonserat pris?

2014-09-15 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag har hittat en annons på blocket på en bil. Det pris som står är 345 och det står inget annat pris i annonsen. Har jag då rätt att köpa bilen till det priset eller kan han hävda att han menade 345.000?
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bindande avtal uppkommer genom anbud och accept. För att räknas som bindande anbud måste det vara riktat till en bestämd adressat. Själva annonsen på Blocket räknas därmed inte som ett bindande anbud. Istället brukar sådana annonser kallas "utbud", vilket kan förstås som en invit att komma med anbud. När du som potentiell köpare sedan mailar och säger att du vill köpa bilen för 345 kr kan det ses som ett anbud. Först när säljaren har accepterat dessa villkor har ett bindande avtal uppkommit. Det föreligger därmed i nuläget ingen rätt för dig att köpa bilen för 345 kr.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Har avtal ingåtts?

2014-06-19 i Anbud och accept
FRÅGA |Min 16-årige son hade sagt att han var intresserad av att köpa en moped av en kompis. Han tog med sig pengar, åkte dit - lämnade över pengarna som en "pant" och provkörde mopeden. Tyckte inte mopeden var enligt vad han förväntat sig. Men då han försökte häva köpet hävdar nu både den säljande ynglingen och hans föräldrar att det finns ett bindande muntligt avtal och att affären därmed är giltig. Mopeden står kvar hos säljaren, sonen är uppriktigt ledsen över att ha blivit lurad och vi ska träffas under morgondagen. Kan verkligen detta vara giltigt försäljningsförfarande? De unga har skickat sms och där har min son sagt att han vill köpa mopeden. Men visst måste han ha rätt att bryta detta, då mopeden inte var till belåtenhet?
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!När det kommer till juridik gäller det att hålla tungan rätt i mun, annars kan det lätt bli fel. T.ex. förutsätter en hävning att avtal faktiskt ingåtts, varför din son å enda sidan inte skulle kunna häva avtalet och å andra sidan hävda att avtal aldrig ingåtts. I det följande sätter jag inte juridiska etiketter på de ordval du gjort utan försöker istället ta mig an problemet utifrån din beskrivning av de yttre omständigheterna. Att inför ett köp hävda att man är intresserad av eller vill köpa något, medför inte per automatik att ett avtal ingåtts. Det år svårt att i generella termer ange när ett avtal faktiskt har ingåtts. Huvudregel för hur avtal ingås är anbud-acceptmodellen och det är den enda modellen för avtalsingående som är reglerad i avtalslagen. Modellen bygger på att parterna lämnar en varsin viljeförklaring och när dessa är likalydande har ett avtal ingåtts.Denna modell ger dock upphov till flera frågor och den är ibland svår att omsätta i konkreta termer på verkligheten. Den bedömning jag kan göra är utifrån de uppgifter du lämnat, vilka förmodligen inte är oomstridda av säljaren av mopeden. Enligt min mening, medför bara den omständigheten att din son skulle provköra mopeden att avtal ännu inte ingåtts. Detta förutsätter dock att det i någon mån kan "bevisas" att din son och säljaren avsett att provkörning skulle ske. Genom att din son lämnar pengar och kör iväg med mopeden skulle detta i och för sig kunna tyda på att det inte rör sig om en provkörning. Utifrån endast din beskrivning kan jag emellertid se det som rimligt och sannolikt att din son velat provköra mopeden innan köpet. Som sagt skulle detta alltså innebära att avtal ännu inte ingåtts. Din son skulle därför inte behöva häva köpet eftersom ett köp inte förelegat utan det räcker med att han förklarar att han inte längre vill köpa mopeden.Även om ett avtal skulle ha ingåtts, men din son i efterhand upptäcker att något är fel på mopeden, kan han vända sig mot säljaren för att kräva avhjälpande av felet m.m. samt beroende på hur allvarligt felet t.o.m. häva köpet. Detta förutsätter dock i sin tur att han undersökt mopeden innan köpet m.m.Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning. Behöver du vidare rådgivning för att t.ex. skriva ett brev till motparten eller annars få hjälp kring hur du ska förfara rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Internethandel och felaktig pris

2014-06-07 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej Det börjar med att jag hittade 3 produkter på en välkänd hemsida som var nedsatta i pris. Jag beställde dessa via nätet och valde Klarna som alternativ till betalning. Jag fick en orderbekräftelse från företaget, troligtvis automatiserad. 3 timmar senare mejlar deras manager att man hade fel priser på hemsidan och att orden makulerats. Min fråga är då, har vi inte ingått ngn form av avtal då jag beställt en produkt och fått en orderbekräftelse?Och är så fallet kan väl inte en parten bara bryta detta avtal genom ett mejl?
Farhad Niroumand |Hej,Tack för din fråga.Enligt 1 § lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område [avtalslagen] sluts bindande avtal genom anbud och accept. Du skriver att priset på hemsidan var nedsatt. Butiken kan med hjälp av 32 § avtalslagen häva köpet om du som köpare insåg eller bort inse att det pris som angavs, till följd av en felskrivning, var ett misstag, dvs. är i ond tro. Om du däremot var i god tro blir säljaren således bunden av sitt misstag. Frågan om du var i ond tro beror på omständigheterna. Om priset på produkterna kan anses vara anmärkningsvärda mot bakgrund av det normala och om du haft någon insikt om att det förelåg någon form av misstag, anses du vara i ond tro. Med vänlig hälsning,

Utbud, icke bindande.

2014-05-05 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! I en tidningsannons erbjöd en butik en tv för 5000 kr. Pga ett feltryck hade priset dock blivit 10000 kr för lågt. Jag köpte dock tv:n till priset tidningen visade. På vägen ut ur varuhuset blev jag dock stoppad. De förklarade att priset var fel och ville ha betalt för resten av det riktiga priset. Jag vägrade dock då jag ju redan hade köpt tv:n. Har de rätt att ta tillbaka varan om jag inte betalar mer?Ett annat scenario jag kom att tänka på var även följande: Om expediten i kassan innan jag hade betalt berättade om felskrivningen, hade de ändå varit tvungna att sälja tv:n enligt reklamannonsen i tidningen?
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga!Ett avtal sluts, enligt 1§ avtalslagen, genom anbud och accept. För att ett erbjudande ska vara att betrakta som ett bindande anbud krävs att det är riktad till en bestämt adressat. En annons kan således inte vara bindande såsom ett anbud, istället brukar man vid annonsering prata om "utbud". Detta innebär att butiken inte är bunden av trycket i annonsen. Istället blir det så att när du ber om att få köpa varan blir blir din vilja ett anbud och att butiken accepterar betalning blir en accept. I ditt fall har visserligen ett avtal slutits eftersom du hann gå igenom kassan innan felet uppdagades men butiken har ändå med största sannolikhet rätt att häva köpet. Detta med anledning av 32§ avtalslagen som förenklat säger att den som till följd av en felskrivning ingått ett avtal med annan innebörd än åsyftad inte är bunden av detta, förutsatt att motparten var, eller borde varit i ond tro. När bedömningen görs huruvida någon varit i ond tro utgår man inte från det aktuella fallet utan från hur en genomsnittlig köpare skulle uppfattat situationen. Nu blev priset på varan endast 1/3 mot vad den egentligen var avsedd att kosta. Trots att rabatter är vanliga hos elektronikkedjor är detta troligtvis en för stor miss för att man ska kunna hävda god tro (även om du i ditt fall var i god tro).Du måste således lämna tillbaka varan, alt betala mellanskillnaden. Har du haft utgifter till följd av deras felskrivning (tex resekostnad) torde du emellertid kunna kräva butiken att ersätta dina utlägg. Avtalslagen hittar du här länk