Avtal via sms

2016-02-29 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag betalade in 45 000 till ett hälsoläger. Eftersom det inte fanns något som helst avtal så frågade jag företaget, på sms om något oförutsett händer och jag inte kan vara med, får jag tillbaka pengarna då. Svaret: självklart! Vi behåller 20% av summan. Du får tillbaka resten. Nu är det så att jag blev erbjuden ett jobb jag inte kunde tacka nej till (var arbetslös) och valde att hoppa av. Begärde tillbaka pengar enligt överenskommelse. Men fick svar att det var omöjligt! Jag har sms:et kvar. Anser att företaget begått avtalsbrott. Vad säger lagen om detta? Tacksam för svar/Anna
Vincent Edberg |Hej, tack för din fråga.I den svenska avtalsrätten är den så kallade anbud- och acceptmodellen central. För att det ska bli ett bindande avtal mellan två parter krävs att det kommer ett avtalsförslag som sedan accepteras av motparten. I ditt fall har du lämnat en förfrågan om att få ett anbud avseende vad som händer vid oförutsedda händelser. Din motpart lämnade då ett anbud om du får tillbaka 80 % av köpeskillingen. Om du accepterade detta har ett bindande avtal uppkommit, förutsatt att den som lämnande anbudet hade behörighet och/eller befogenhet att göra det. Hoppas du fått svar på din fråga Vänligen

Bindande avtal eller ej?

2015-12-31 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, jag har en fråga angående försäljning på facebook.Jag satte ut en vara till försäljning och folk började höra av sig via pm.En kille hörde a sig och ville titta på varan först, några minuter efter det skriver en man *köper*.Jag svarade vänligt att det är en kille som hört av sig före via pm och vill titta på varan först.Detta svar accepterar inte mannen och försöker via admin tvinga mig till en försäljning.Jag går igenom reglerna och det finns inga regler som säger att man inte får tala med varandra via pm.Skriver även till admin och frågar hur jag ska bära mig åt och vad som gäller.Det fanns bara en regel för annons som inte var bud och min vara var inte på bud.Jag kopierar och klistrar in reglerna:Man får lägga in max 5 annonser/dygn, och puffning av annonser får bara göras på 5 annonser/dygn och inte varje dag då andras annonser snabbt hamnar långt ner.För att visa att man vill köpa en vara skriver man"köper". Ett köp är bindande. Min fråga är, har jag som säljare rätt att avstå köpet, eller måste jag sälja?
Vincent Edberg |Hej, tack för din fråga.För att ett bindande avtal ska komma till stånd krävs i normalfallet att det kommer ett anbud och en accept, se 1 § avtalslagen. Den som angivit ett anbud är ensidigt bunden av detta tills anbudet återkallas eller avslås. Att erbjuda andra att köpa varor anses i allmänhet inte utgöra anbud, utan snarare ett uppvisande av utbud. En butik är till exempel inte skyldig att sälja varor till det pris som står i annonser eller skyltfönster. Du har således erhållit ett anbud på ditt utbud som du inte valt att acceptera, varför inget bindande avtal uppkommit.

Bindande avtal genom budgivning

2015-12-20 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag råkade lägga ett bud på en annons på sajten Tradera och jag såg senare att jag la bud på fel annons. Jag mejlade säljaren 2-3 ggr och förklarade mig och bad om ursäkt för min klantighet. Fick inget svar där så då skickade jag sms. Jag fick sedan svar om att jag måste betala senast 3 dagar efter vunnen auktion. Jag försökte förklara att jag verkligen inte har råd och framförallt inte nu runt juletid då jag spenderat så pengar på julklappar och räkningar. Säljaren svarade då ganska otrevligt och indirekt att han inte bryr sig och att jag måste betala annars går han vidare till inkasso. Jag som är en tjej som alltid betalar mina skulder/räkningar i tid men nu råkade göra detta dumma misstag.Min fråga är, kommer han som privatperson kunna anmäla mig till inkasso? Eller vad kan hända om jag nu inte betalar (vilket jag inte kan)?
Alexandra Kristofersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Av den information som jag lyckades hitta på traderas hemsida så framgår det tydligt att deras grundregel är att bud är bindande. Detta står även i linje med vad som gäller rent juridiskt när det kommer till avtal. Huvudregeln är att avtal ska hållas och ett avtal är därmed bindande enligt avtalslagens bestämmelser. Säljaren har lämnat dig ett anbud som du accepterat. Säljaren har därmed möjlighet att anmäla dig till kronofogden för att du inte betalt i och med att ni genom budgivningen har ingått ett bindande avtal. Det jag skulle rekommendera dig i denna situation är att återigen kontakta säljaren och förklara situationen, alternativt kan du försöka kontakta tradera och be dem ta bort ditt bud. Tyvärr är situationen som den är i och med att du rent juridiskt ingått ett avtal så är du även tvungen att fullfölja avtalet så länge inte du och säljaren lyckas komma överens om något annat. Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga och annars är du mer än välkommen att höra av dig igen! Vänligen,

Avtalsbundenhet

2015-12-02 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, jag har nyligen köpt en båt på blocket där det ursprungliga priset var 130000kr. Jag kontaktade säljaren och erbjöd honom 110000kr och en snabb affär. Han accepter budet både via telefon och mejl. Dagen efter skickar han ett kontrakt där han dock inte skrivit under. Jag skriver på kontraktet och faxar tillbaka det sedan dagen efter. Sedan får jag inte svar på en dag och ringer därför för att kontrollera att han fått faxet. Han berättar då att han står med en annan köpare som bjuder 25000kr mer. Jag frågar då om han kan göra det fast han accepterat budet muntligt och via mejl. Han berättar då att det är acceptabelt med en skälig höjning med tanke på marknadspriset. Säljare skickar sedan ett nytt kontrakt på 130000kr. Hur ser detta ut ur ett juridisk perspektiv?
Max Axell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Avtalsbundenhet (Avtalslagen) Enligt avtalslagen 1 § uppstår bundenhet när anbudsmottagaren (säljaren i detta fall) accepterar anbudet inom skälig tid (3 §). Muntliga anbud måste accepteras omedelbart (3 § st 2). I ditt fan ser konstruktionen ut såhär: Du skickar ett anbud (111 000kr) till säljaren. Säljaren accepterar anbudet (troligtvis inom skälig tid) genom både telefon och mail. Ett underskrivet köpekontrakt är således inget krav för att avtalet ska uppstå, utan används främst i bevishänseende vid t.ex. fel på varan. För att du ska kunna bevisa avtalsbundenhet genom t.ex. en fastställelsetalan borde mailet vara tillräckligt. Bundenhet mellan er borde alltså uppstått. Påföljder (Köplagen)Eftersom det rör sig om köp av lös egendom (båt) mellan privatpersoner blir Köplagen tillämpbar. Enligt denna lag kan du bland annat kräva fullgörande, hävning och/eller eventuellt skadestånd. Då avtalet är bindande och säljaren vägrar utge båten begår säljaren kontraksbrott. I ditt fall kan fullgörande enligt 23 §, hävning enligt 25 § eller skadestånd enligt 67 § bli aktuellt. I skadeståndet ingår bland annat prisskillnad för eventuellt täckningsköp som du gjort. Täckningsköp kan ske under två omständigheter, antingen då du hävt avtalet eller inte hävt avtalet. Häver du avtalet (på grund av att säljaren vägrar ge över sin båt) behandlas situationen i 68 §. Har köpet hävts och köparen gjort ett täckningsköp /.../ och har åtgärden vidtagits med omsorg och inom skälig tid efter det att köpet hävdes, läggs priset enligt köpet och priset vid täckningsköpet till grund för beräkning av prisskillnad. Innebörden är alltså att om du t.ex. köper en likadan båt för 10 000 kr mer än vad det första köpet skulle kosta har du rätt till 10 000 kr i skadestånd. Häver du inte köpet behandlas situationen i 69 §, med liknande utgång.Att säljaren har rätt till en höjning på grund av marknadspriset är ett tomt påstående utan grund. Eventuellt skulle en jämkning av avtalet enligt 36 § avtalslagen (t.ex. att man ändrar priset) bli aktuellt, men för det krävs att avtalet är oskäligt, vilket det absolut inte är enligt min uppfattning. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se

Avtalsbundenhet och underförstådda villkor

2016-01-08 i Anbud och accept
FRÅGA |HejEtt hbv hem ska startas och dem ringde mig om hjälp att hitta personal. Dem frågade vad jag tog i timmen och fick pris 300:- och svarade mig att det var billigt. Jag fick meddelande på Facebook om att dem ville jag skulle ringa myndigheter och hjälpa dem hitta föreståndare. Nu bestrider dem fakturan, vem har rätt ? Jag har flera meddelanden kvar på Facebook där hon ber mig hjälpa henne hitta personal men hon nekar och menar att jag har tagit kontakt med henne om samarbete vilket är löjligt då jag inriktar mig mot idrott och fortfarande pluggar.
Philip Ideström |Hej och tack för din fråga.Vänligen se mitt svar via e-mail.MVH

Har ett bindande avtal ingåtts?

2015-12-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej !Vi har idag sagt upp vår dotters plats i ridning som hon haft i flera år. De påstår att sista dag för uppsägning är sista November, annars måste vi betala för hela nästa år. Detta har tydligen framgått i korrespondans men vi har aldrig skrivit under något. Finns det några generella regler för sådan här ?Tack på förhand.
Jakob Borin |Hej och tack för din fråga!Svaret på din fråga finner du i avtalslagen.Vad är definitionen på ett bindande avtal?Av 1 § avtalslagen framgår att anbud om slutande av avtal och svar på ett sådant anbud är bindande. Dvs om jag erbjuder dig att köpa min TV för 1000 kr är detta bindande för mig. Jag kan inte ta tillbaka mitt anbud med giltig verkan. Om du väljer att acceptera mitt anbud är accepten bindande för dig. Du kan inte ångra dig i efterhand och påstå att du tex aldrig hade någon intention att köpa TV:n. Föreligger ett bindande avtal i detta fall?Jag tolkar din fråga som att du och ridskolan ingått ett avtal om att din dotter, för en kostnad, ska få rida på ridskolan. Ett bindande avtal föreligger såldes. Om det framgick av avtalet ni ingick med ridskolan när er dotter började rida att ni var tvungna att säga upp ridplatsen innan sista november för att undvika att betala nästa års avgift är detta bindande. Viktigt att påpeka är att en signatur inte krävs för att ett avtal ska vara giltigt och bindande. Ett avtal kan tex ingås muntligen. Om det däremot inte framgick av avtalet ni ingick med ridskolan att ni var tvungna att säga upp avtalet innan sista november för att undvika att betala nästa års avgift är frågan om korrespondensen är bindande? Om tex ridskolan har skickat ut mail med information om att ridplatsen ska sägas upp sista november är detta bindande om ni svarat på mailet och skrivit att ni accepterat villkoret. Det kan dock vara bindande för er trots att ni inte svarat på mailet. Det finns en möjlighet att bli bunden av avtal genom passivitet. Mot bakgrund av att villkoret om uppsägning ligger inom ramen för vad ni tidigare avtalat om, dvs er dotters ridplats, finns det en möjlighet för att ni blivit bundna av villkoret genom att inte aktivt svara nej på tex mailet ridskolan skickade ut med information om uppsägning. Det är dock svårt för mig att ge ett exakt svar utan att ha tillgång till korrespondensen. Med vänlig hälsning,

Återkallelse av bindande avtal genom 39§ Avtalslagen (re integra)

2015-12-10 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Igårkväll mejlade jag på en annons på blocket om ett sängskåp, kl 10.00 idag ringer säljaren upp mej och säger att skåpet finns kvar och många som ringt på det och är intresserade. Jag säger att jag är otroligt intresserad och ska bara ringa och kolla upp med min pojkvänn om att anordna upphämtning av skåpet. Ordnar det och pengarna ringer upp tanten som säljer och kommer överens med henne om att jag ska ha skåpet och åker snart från Norrtälje, säljaren bor i Sthlm. Hon säger att kommer du före kl 15.30 då en annan intresserad ska komma och titta så är skåpet ditt! Jag svarar henne att Ja självklart gör jag det för jag ska köpa skåpet!!! Åh vad bra svarar hon! Det går en stund och hon ringer och säger att dom ska på lunch nu så vi inte kom just då, jag talar om att vi har ännu inte hunnit åka, då min pojkvänn måste avsluta det han höll på med på jobbet, MEN att vi kommer före kl 15.30 utan tvekan!!! Oh så bra svarar hon igen, men tänk på att det måste vara två starka karlar som hämtar och bär det! För jag&min pojkvänn klarar absolut inte av det! Jasså jaha okay, jag fixar det svarar jag henne!.Ett sängskåp så vitt jag vet måste man ju skruva ner i delar vad jag vet? Vi hade förberett oss på det och packat med verktyg. Det går ett tag till och jag är exalterad och glad över att äntligen fått tag på ett sängskåp med madrasser till ett bra pris, bor trångt med två barn. Min mobil ringer igen, det är hon som då meddelar att det är ingen idé vi åker för d är sålt!
Alina Borgsén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utgångspunkten inom avtalsrätten är att anbud och accept innebär att ett avtal är slutet och därmed ska hållas. Muntliga anbud och accepter är lika bindande som skriftliga, om än ofta mycket svåra att bevisa. Sådana annonser som läggs ut på blocket är emellertid inte anbud utan så kallade utbud, eftersom annonsören givetvis inte genom annonsen blir skyldig att mot betalning ge ett exemplar till samtliga intresserade. I och med annonsen har alltså inget bindande åtagande för säljaren uppkommit.Frågan blir då om bindande anbud uppkommit i ett senare skede. När tanten sa att "kommer du före kl 15.30 är skåpet ditt" får enligt min mening tolkas som ett bindande anbud, eftersom det är tillräckligt preciserat och ger uttryck för en klar vilja och avsikt hos henne. Muntliga anbud måste enligt avtalslagen (AvtL) 3§ st 2 https://lagen.nu/1915:218 antas direkt, vilket du gjorde när du som svar sa att "självklart kommer jag för jag ska köpa skåpet”. Därmed är ett avtal i egentlig mening slutet. Emellertid finns det i AvtL 39§ en bestämmelse som kallas re integra. Enligt denna bestämmelse kan ett avtal som slutits brytas om endast kort tid har förflutit och avtalet inte har hunnit inverka bestämmande på motpartens (ditt) handlingssätt. Jag förstår situationen så, att tanten ringde upp dig igen kort tid efter er överenskommelse och ångrade sig. Jag tolkar det även så att ni inte hade hunnit sätta er i bilen för att åka iväg till tanten när ni fick återbudet och att din pojkvän inte hade hunnit komma hem från jobbet. Därmed hade överenskommelsen inte inverkat bestämmande på ditt handlingssätt enligt min bedömning.Det är viktigt att känna till att re integra-bestämmelsen ska tillämpas med försiktighet. Det råkar dock vara så att ett mål som är snarlikt ditt fall är uppe i Högsta domstolen för avgörande just nu. Det handlar om budgivning på Facebook. Hovrätten tillämpade re integra-bestämmelsen och dömde att säljaren hade rätt att bryta avtalet. Mot bakgrund av likheten mellan era fall, samt att hovrättens dom är å det närmaste dagsfärsk, kan min bedömning inte avvika från den som hovrätten gjort. Observera dock att fallet är uppe i Högsta domstolen (HD) just nu, och att HD kanske tar avstånd från hovrättens dom.Jag bifogar en artikel där du kan läsa om detta intressanta fall.http://www.dagensjuridik.se/2015/12/bindande-avtal-vid-auktion-pa-facebook-hd-ska-visa-var-skapet-ska-staMed vänlig hälsning,

Oren och ren accept

2015-11-27 i Anbud och accept
FRÅGA |Beskriv vad som menas med oren accept och ren acceptera
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Oren acceptNär en part ska acceptera ett anbud men istället för att acceptera anbudet precis som det är så lägger parten till något i anbudet eller ändrar något så räknas detta som en oren accept. Exempel: Du får ett anbud om att köpa en bil för 20 000 kr. Istället för att acceptera och säga att du köper bilen för 20 000 kr säger du att du accepterar anbudet och köper bilen för 10 000 kr. Då har du gett en oren accept. En oren accept ses inte som att du tackat ja till anbudet utan istället som att du har lagt ett nytt anbud som den ursprunglige anbudsgivaren får svara på. Regeln om oren accept finns att hitta i 6 § avtalslagen.Ren acceptEn ren accept är istället motsatsen, alltså att man accepterar anbudet precis som det är. Om vi använder exemplet ovan skulle en ren accept vara att du svarar på anbudet att du köper bilen för 20 000 kr. Genom en ren accept uppstår ett bindande avtal. Hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma,Mvh