Uppsägningstid hyresavtal

2016-10-31 i Anbud och accept
FRÅGA |Min dotter ville hyra ut rum ,en kille kom tittade. Frågade hur länge han kunde bo där. Ja det kan bli ett år sa hon och tycktes spåna. Dom skrev kontrakt tillsvidare utan nån bestämd tid satt med 3 mån vardera uppsägningstid. Han har bott ca 4 mån Nu vill hon bli sambo och säger upp hyresgästen mer än 3 mån i förväg och först går det bra sen börjar han krångla. Vill flytta ut fort och få billigast möjliga ok säger dotter du har eg 3 mån men får jag 1 hyra till så är vi överens Då vill han betala halv månadshyra ok säger dotter Går bra. Då säger han att han eg inte vill betala alls för att dom muntligen kom överens om ett år när han tittade på rummet och att det gäller likväl som skrivet. Vem har rätten på sin sida med uppsägningshyra här?
Niklas Junker |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ett avtal som löper på obestämt tid med tre månaders ömsesidig uppsägning kan sägas upp av endera parten med tre månaders framförhållning. Under uppsägningstiden har var och en av parterna skyldighet att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet. Dvs din dotter måste tillhandahålla rummet och hyresgästen erlägga betalningar enligt avtalet.Om parterna kommer överens kan de avtala om en kortare uppsägningstid än vad avtalet föreskriver. Detta kan betraktas som ett nytt avtal eller tilläggsavtal till ursprungsavtalet. Parterna kan även avtala om en sänkt hyra under uppsägningstiden.Om parterna inte överenskommer att nya villkor ska gälla så gäller såklart vad som tidigare är avtalat. I det här fallet, baserat på informationen i din fråga, bedömer jag att det är överenskommet om en månads uppsägningstid under vilken hyresgästen ska betala halva den tidigare avtalade hyran och hyresvärden ska tillhandahålla rummet. Därefter upphör hyresförhållandet och nycklar eller dylikt ska återlämnas. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att ringa oss på 08-533 300 04 eller maila info@lawline.se

Bundenhet vid avtal om fiberanslutning

2016-09-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Har skrivit på ett avtal 2014-12-22 angående fiberanslutning till min villa.Fick tillbaka påskrivet avtal från leverantören 2016-09-23.Vilken möjlighet har jag att ångra detta avtal?Hur lång tid har jag på mig?Hur gör jag detta?
Martin Persson |Avgörande i frågan är hur avtalet är utformat. Om det förstnämnda avtalet som du undertecknat också är det enda, som alltså nu drygt två år senare kommer tillbaka undertecknat, är det utan tvekan ett väldigt för sent svar från leverantörens sida, se 3 § i avtalslagen. I detta fall skall du snarast meddela leverantören om detta för att inte riskera att bli bunden av din passivitet.Är det däremot två separata avtal antas att det första då hade karaktären av ett köpeavtal där enbart ditt godkännande behövdes för att avtalet skulle slutas. I ett sådant fall är du dessvärre bunden, där du om möjligt skulle kunna hävda dröjsmål för att försöka ta dig ur avtalet, under förutsättning att sådan försening föreligger.Vänligen,

Avtalsingående via Messenger

2016-09-14 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, om man via Messenger skriver och säger att man ska köpa en viss sak och kommer överens om det. Sedan ändrar man sej och skriver att man hittat samma sak billigare och inte tänker köpa den här saken.Är det då ett skriftligt avtal som man bryter ??Med vänlig hälsning Cathrin
Maria Pettersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den klassiska avtalsmodellen bygger på ett anbud och en accept. Det vill säga att en av parterna erbjuder något som den andra parten i sin tur accepterar - antigen skriftligen, muntligen eller genom handlade som tyder på att erbjudandet accepteras. Ett giltigt avtal bygger på samstämmiga viljeförklaringar och bundenheten uppkommer när parterna når en ovillkorad överenskommelse om bundenhet. I ditt fall får man alltså titta på om era meddelanden kan tolkas som om ni både uttryck en vilja att binda er rättsligt. Så som du beskriver det är min bedömning att ni träffat ett avtal då du säger att ni har kommit överens om ett köp vilket i sin tur medför betalningsansvar för din motpart. Eftersom att det är du som påstår att ett avtal föreligger är det du som måste bevisa detta. Dock vill jag tillägga att de processekonomiska kostnaderna för att driva igenom sannolikt är högre än det belopp ni tvistar om. Min rekommendation till dig är att du vänder dig till en yrkesverksam jurist som kan titta mer detaljerat på meddelandena och avgöra om ett giltigt avtal föreligger eller inte. Du kan boka tid med en av våra jurister genom att klicka här. Hoppas att mitt svar hjälpte dig och lycka till!

Muntligt avtals giltighet

2016-08-16 i Anbud och accept
FRÅGA |Gäller muntligt avtal vid anmälan till kurs?
Amanda Härle |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om avtal finns i avtalslagen (AvtL).Inom avtalsrätten gäller som huvudregel att muntliga avtal är lika bindande som skriftliga. Undantag från detta är till exempel avtal som avser fastigheter. För att ett avtal ska anses slutet krävs att person 1 (anbudsgivaren) lämnar ett anbud till person 2 (anbudstagaren), person 2 måste sedan acceptera anbudet för att ett avtal ska uppstå. Detta framgår av 1 kap. 1 § AvtL. Om du muntligt anmält dig till en kurs är detta att se som ett anbud. Förutsatt att personen som accepterat din anmälan varit behörig att ta emot anmälan, dvs typ kursföreståndare eller liknande, så har ett muntligt avtal uppkommit. Detta förutsätter såklart att personen som accepterat ditt anbud inte hänvisat till att du ska anmäla dig på annat sätt också, till exempel på en hemsida eller genom att fylla i ett formulär. I så fall gäller det som personen sagt, till exempel "fyll även i den här lappen", för att avtalet ska bli giltigt.Tänk på att även om muntliga avtal är fullt lika giltiga som skriftliga så ligger den stora skillnaden i svårigheten att bevisa att de uppkommit. Ofta står ord mot ord.Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Muntligt avtal om vara mot viss naturaprestation

2016-10-18 i Anbud och accept
FRÅGA |En tobakshandlare min sambo brukar köpa snus hos skulle tidigare i höst ta in en ny snussort o frågade då min sambo om han hade lust att vara försökskanin åt honom och prova en stock gratis gentemot att han får höra vad han tycker om den. Förra veckan fick min sambo denna stock men dagen efter detta kommer tobakshandlarn och säger att han ska ha 300kr för snusstocken.Har han rätt att kräva pengar i efterhand för denna snusstock när han innan sagt att min sambo skulle få den gratis mot att tobakshandlarn fick höra vad han tyckte om snuset?
Robert Byrde |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Observera att jag i mitt svar bortser ifrån att ett sådant förfarande kan vara olagligt enligt andra lagar, exempelvis lagen om tobaksskatt.Avtalsrätten är uppbyggd på den så kallade anbud- och acceptmodellen. Den består av att anbudsgivaren (i detta fall tobakshandlaren) ger ett anbud och en anbudstagare (i detta fall din sambo) accepterar detta anbud (se 1:1 avtalslagen). Muntliga avtal är som huvudregel lika bindande som skriftliga. Utifrån förutsättningarna i din fråga innebär detta att tobakshandlaren inte kan kräva betalning i efterhand, eftersom det framgick av avtalet att stocken skulle vara gratis. Även om muntliga avtal är lika bindande som skriftliga är de ofta svårare att bevisa, då ord ofta står emot ord. Bevisbördan för att ett avtal faktiskt har slutits bör dock i ert fall ligga på tobakshandlaren. Det är svårt att ge något konkret råd i denna situation. Din sambo skulle kunna stå på sig och vägra betala, med hänvisning till avtalet. Å andra sidan har tobakshandlaren en lagstadgad skyldighet att ta ut en viss avgift för tobaksvaror. Hoppas att du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Kan man neka till att skriva en fullmakt?

2016-09-28 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Min make har börjat bete sig på ett underligt sätt. Han fick ett arv på ca 1000 000 kr förra våren. Sedan dess har han förändrats. Jag har ett lönekonto på Swedbank, och han har bytt till Handelsbanken.Jag har ingen som helst aning om hans bankaffärer, så jag gick till Handelsbanken och bad att få se alla våra konton där. Det gick dock inte, då jag inte har mitt lönekonto där.Bankkvinnan sa däremot att min make kan skriva en fullmakt, så att jag den vägen kan få se hur våra konton ser ut.Döm om min förvåning när min make sa blankt NEJ! Får man egentligen neka till att skriva en fullmakt? Vi är faktiskt gifta med varandra sedan 21 år.Tacksam för svar!
Cornelia Najafi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! En fullmakt är som vilket annat avtal som helst bara att avtalet innebär att man genom en viljeförklaring låter någon annan få maktbehörighet att företräda någon annan i olika slags situationer. Bara för att ni har varit gifta i ett antal år så har det ingen inverkan på viljan att ansluta sig till ett avtal sinsemellan. Den klassiska avtalsmodellen bygger på ett anbud och en accept. Det vill säga att en av parterna erbjuder något som den andra parten i sin tur accepterar - antigen skriftligen, muntligen eller genom handlade som tyder på att erbjudandet accepteras. Ett giltigt avtal bygger på samstämmiga viljeförklaringar och bundenheten uppkommer när parterna når en ovillkorad överenskommelse om bundenhet. Man kan inte på något sätt tvinga någon annan att ingå ett avtal. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma till info@lawline.se om du vill ha fortsatt hjälp med ditt ärende. Mvh,

Böter på gratisparkering?

2016-08-24 i Anbud och accept
FRÅGA |HejKan jag få böter på en gratis parkering?Står absolut inget annat, endast gratis parkering, jag var på resa. Mvh Anki
Vega Schortz |Hej Anki, Kul att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!Om det inte finns någon som helst annan information på parkeringsplatsen än att det är en ”gratis parkering” kan du inte få böter för att stå där och inte ha betalat parkeringsavgift. Jag antar att ett av skälen till att du valde att ställa bilen just där var för att parkeringen var ”gratis”. Hade parkeringen kostat pengar hade detta varit en uppgift som framgick genom skylt vid parkeringsplatsen samt intilliggande parkeringsautomat. Om du då parkerat där utan att betala hade du begått ett avtalsbrott i.o.m. att villkoret för att få stå på platsen hade varit att du betalar. I detta fall har du inte brutit mot något avtalsvillkor. När du parkerade, alltså när avtalet ingicks, framgick inte att avtalet var villkorat av att du betalade för parkeringen. Avtalsvillkor måste framgå vid avtalstillfället för att vara giltiga och kan inte komma i efterhand, se 30 § 2 st. och 36 § 1 st. avtalslagen. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Leder diskussion av avtal till bundenhet?

2016-08-10 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, vi har diskuterat att hyra lokal varje fredag men aldrig sagt ja till avtalet. Däremot säger hyresvärden att detta är bindande (mail från mig):"Ok, vi förstår! Då får vi nog göra så att vi kör per timme fram till augusti och kör veckoavis från och med då. Skickar du nytt avtal med de förutsättningarna?"Stämmer detta?
Mikael Jonasson |Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!För att ett avtal ska ha kommit till stånd i fallet likt ditt krävs oftast något som i avtalsrättslig mening brukar kallas anbud-acceptmodellen. Den innebär att när part X ger ett förslag angående ett avtal (anbud) och part Y accepterar förslaget (accept) uppkommer ett avtal. Parterna är alltså överens om avtalet. När avtal uppkommit är parterna bundna till det.Om part Y däremot inte tycker om det föreslagna avtalet kan Y ge ett motbud (ex. X vill sälja en vara för 100 kr, men Y tycker det är för dyrt så Y föreslås att priset ska sänkas till 90 kr), vad som då sker är en s.k. oren accept. Det innebär alltså att ett avtal INTE har uppståt. Y blir istället den nya anbudsgivaren och det är upp till X att acceptera anbudet. För att applicera modellen i ditt fall krävs alltså att antingen du eller hyresvärden har gett ett förslag (anbud) om ett avtal som motparten har accepterat (accept). Om det däremot har skett diskussioner om ex. pris eller tider har ovan nämnda orena accept skett och ett giltigt avtal har ännu inte kommit till stånd.Sammanfattning: En diskussion angående avtalet (ex. om pris eller tider för lokalhyran) är inte bindande. Avtalet blir först bindande när ett anbud har accepterats. Det sker när en part svarar jakande till ett föreslaget avtal. Om du har några följdfrågor eller om något är oklart, tveka inte att skriva en kommentar så ska jag försöka svara på det så gott jag kan!