Den rättsliga betydelsen av fel i reklamutskick

2015-11-16 i Anbud och accept
FRÅGA |Om en butik gjort ett reklamblad och glömt att sätta kr eller euro efter summan. Vad gäller då? Kan man betala i 200 lire eller kvitton?!
Gustaf Wiklund |Hej! Tack för din fråga! Eftersom reklamutskick i regel ej riktas till en (tillräckligt) bestämd adressat är de vare sig att betrakta som anbud eller uppfordran att avge anbud, varav följer att de i sig saknar annan verkan än att informera om ett erbjudande. Detta är vidare en konsekvens av att en person som köper en vara i en butik själv anses avge ett anbud som det står kassören eller liknande fritt att acceptera. Även felmärkningar i en butik är därför utan betydelse i rättsligt hänseende innan det att ett avtal ingåtts. Skulle det av ett avtal som slutits ej framgå i vilken valuta betalning skall erläggas blir det ytterst fråga om att tolka avtalet. I de fall avtal ingås på en svensk marknad i Sverige får i avsaknad av avvikande sedvana eller särskilda omständigheter presumtionen sägas vara att priset avser betalning i svenska kronor eftersom detta om inte annat är att vänta. Denna tes stöds även av att endast den som varit i god tro ifråga om motpartens förklaringsmisstag kan åberopa vad som därigenom blivit del av avtalet men inte varit avsett (jfr. 32 § avtalslagen). Att misstag begåtts vid författandet av ett utskick saknar således som huvudregel avtalsrättslig betydelse. Vänligen,

Legal acceptfrist vid muntligt anbud?

2015-10-27 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det föreligger någon legal acceptfrist vid muntliga anbud när en säljare har godtagit att en köpare ska få fundera på anbudet men ej givit någon specifik tid för detta. Mvh Anna
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Din fråga rör avtal, och på avtal tillämpas lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (här).Acceptfrister reglerar i 2-3 §§. Vad gäller muntligt anbud utan en uttalad acceptfrist finns en specialreglering i 3 § st 2. Där sägs att den som ger anbudet endast är bunden av sitt anbud om denne ges ett omedelbart svar. Med detta sagt följer att den legala acceptfristen för muntligt anbud är "omedelbart", vilket bör kunna tolkas in som i mycket nära anslutning till anbudets givande.Hoppas jag svarade på din fråga. Jag önskar dig en bra dag!Mvh,

Anbud och accept - hästköp

2015-10-25 i Anbud och accept
FRÅGA |Har en häst till salu. Jag erbjuder mig att gå ner i pris om köparen bestämmer sig innan söndag. På lördagen får jag ett sms där det står "Jag köper hästen". Det mesta av vår konversation finns på sms. Hon har sett film, besiktningsprotokoll, ring veterinär som gjort besiktningen, ringt andra som på något sätt haft med hästen att göra. Skriver ett kontrakt och skickar åt henne. När jag någon dag senare undrar varför jag inte fått kontraktet påskrivet säger hon att hon ångrat sig pga att hon nu tycker att hästen ser lite stel ut bak på filmen. Har hon rätt att göra så?
Tom Sundin |Hej och tack för din fråga.Ett vanligt sätt att avgöra huruvida ett bindande avtal har kommit till stånd är att använda den s.k. "anbud-acceptmodellen". Modellen innebär i korthet att ett avtal kommer till stånd genom att en anbudsgivare ger ett anbud som antas genom en accept. När man har två viljeförklaringar som stämmer överens med varandra föreligger ett avtal. I det aktuella fallet verkar du ha givit köparen ett anbud med innebörden att denne kan köpa hästen till ett visst pris förutsatt att denne bestämmer sig inom en viss tid. Detta är ett bindande anbud. Om köparen på detta svarat att denne vill köpa hästen föreligger ett bindande avtal. Denne har då inte rätt att "ångra sig". Om "felet" på hästen skulle vara väsentligt skulle förvisso grund för hävning kunna föreligga enligt köplagen men ingenting i din "fallbeskrivning" tyder på att så skulle vara fallet här. Hoppas att detta var svar på din fråga!Vänlligen,

Har ett bindande avtal kommit till stånd?

2015-09-16 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Min pappa ringde om en bil på blocket som vi var först att ringa på. När vi kom dit så var det en annan person som ringde på bilen 1 timme efter oss och han hade då bestämt sig för att köpa bilen men vi var först att ringa på annonsen och vi ville också köpa bilen. Vem har egentligen rätt att köpa den först?
Adam Karttunen Bark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Svaret på din fråga beror i princip på om ett avtal ska anses ha kommit till stånd mellan din pappa och säljaren av bilen, genom det telefonsamtal som du beskriver. Avtal ingås vanligen genom den s.k. anbud-accept modellen. Enligt denna modell uppstår ett avtal genom att någon lämnar ett anbud, som motparten sedan svarar på med en accept. Om accepten är likalydande med anbudet har ett bindande avtal kommit till stånd. Detta framgår av 1 § avtalslagen.Själva annonsen i sig utgör dock inte ett anbud. Detta har att göra med att den riktar sig till ett obestämd antal personer, då vem som helst kan se annonsen på blocket. Annonsen har istället karaktär av ett s.k. utbud, vilket inte är bindande. För att ett "erbjudande" eller liknande ska anses utgöra ett anbud, krävs alltså att det riktar sig till ett begränsat antal personer. Din pappa har alltså inte i och med telefonsamtalet avgett en accept som därmed lett till ett bindande avtal.Trots det ovan nämnda kan ett bindande avtal ha ingåtts, om din pappa i telefonssamtalet blivit anbudsgivare och säljaren accepterat anbudet. För att ett meddelande ska betraktas som ett anbud, krävs utöver det ovan sagda, att detta är någorlunda konkret i det avseendet att mottagaren definitivt ska kunna ta ställning till det (alltså svara ja eller nej). Beroende på vad som sagts i telefonsamtalet kan alltså ett avtal ha kommit till stånd. Enligt min bedömning räcker det dock inte med att man frågar om bilen finns kvar, att man är intresserad och vill komma och provköra m.m. Dessvärre kan också sägas, att även om ett avtal kommit till stånd över telefonen, genom att din pappa uttryckt ett konkret erbjudande om att köpa bilen och säljaren accepterat detta, så uppkommer förmodligen bevissvårigheter.Hoppas du upplever att jag besvarat din fråga. Har du ytterligare frågor eller synpunkter är du välkommen att återkomma med dessa i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar,

Oren accept

2015-10-27 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Om jag får en avtalsförslag ifrån ett företag, men anser att priset är lite för högt, annars ser avtalet bra ut. Kan jag stryka över priset i avtalet och skrivas dit ett annat, enligt mig mer rimligt pris, för att sedan skriva på, om jag skriver dit en lapp på framsidan av avtalet med något i stil med "återsänder avtal med ändringar"? Skulle detta avtal bli giltigt eller har jag gjort något fel?Om jag inte hört något av företaget när leveransdatumet på avtalet börjar närma sig utan bara fått mail nyligen där det stod typ att "allt ser bra ut med leveranserna"? Bör jag vara orolig? Vilka lagar/paragrafer reglerar detta fall?Tack för hjälp! Måns
Philip Söderberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Allmänt om avtalsbildningDet avtalsförslag Du fått från företaget kallas inom juridiken för ett anbud. Ett sådant är bindande för anbudsgivaren och om motparten (i detta fall Du) väljer att acceptera måste anbudsgivaren hedra det då uppkomna avtalet, 1 § Avtalslagen (https://lagen.nu/1915:218). Vad beträffar godtagandet av avtalet, den s.k. accepten, måste den i fullo överensstämma med anbudet. Ändringar i anbudet medför således att något avtal inte kommer till stånd. I stället ses detta som ett nytt anbud, se vidare 6 § avtalslagen. Den ändring Du i så fall gör och återsänder till företaget innebär ett nytt anbud, vilket Du då blir bunden till. Företaget kan välja att acceptera detta eller förkasta anbudet. Så genom att bara återsända med ändring har inget avtal kommit till stånd, det krävs att företaget accepterar.En accept kan lämnas på olika sätt. Det vanligaste är genom att på något vis bekräfta avtalsinnehållet, t.ex. genom en underskrift. Ett annat sätt är genom s.k. konkludent handlande, vilket betyder att en part inte formellt givit en accept men ändå agerar såsom att avtalet vore slutet. Konkludent handlande finns inte reglerat i lag, men anses utmynna ur att ett avtal normalt inte kräver någon särskild form (till skillnad från avtal vid fastighetsköp som medför krav på skriftlighet). Skolexemplet på konkludent handlade är att en person går på en buss. Det får anses vara allmän kännedom att bussar inte är gratis, varvid personen kan sägas acceptera att betala vad bussresan kostar genom att kliva på bussen. Att företaget mejlar med bekräftelse om leveranser skulle kunna ses som ett konkludent handlande. För att det ska vara ett regelrätt konkludent handlande får dock anses krävas att företaget också agerat i enlighet med avtalet.Särskilt om lagstiftningenSvaret ovan gäller den allmänna tillämpningen av avtalsrätten. Det bör påpekas att denna är dispositiv, vilket innebär att reglerna kan avtals bort, se 1 § 2 st. Avtalslagen. Detta gäller även ifall något annat är vanligt mellan avtalsparterna, s.k. sedvänja. Är det t.ex. vanligt mellan parterna att binda sig vid avtalet genom att strunta i att svara, gäller detta framför den traditionella anbud-accept modellen.Avslutande ordI fall Du blir osäker på vilket avtal företaget avsett slutit bör Du kontakta detta för att kontrollera. Det finns alternativa svar på denna fråga beroende på vilka partskonstellationer som det kan tänkas röra sig om (näringsidkare/konsument t.ex.) eller vilka branscher parterna figurerar inom. Detta är vad som inryms i vår gratistjänst, behöver du vidare hjälp är Du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller mejla oss på info@lawline.se.Du kan även boka en tid för juridisk rådgivning om ditt ärende här.

Fråga om bindande avtal har träffats.

2015-10-25 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, har via sms blivit erbjuden att köpa en släpvagn till ett pris av 4000 kr och jag har sagt att jag vill köpa den. Frågade samtidigt om jag kan vänta med betalningen till jag fått in pengar, dvs till slutet av månaden och säljaren svarade så här: "Betala när du kan ingen brådska". Dagen efter sms:ar säljaren igen och säger att hon har en annan kund på släpvagen som vill köpa den för 6000 kr. Min undran är om hon inte redan ingått ett avtal med mig genom att hon erbjudit släpvagnen till mig för 4000 kr via sms, och jag bekräftat att jag är intresserad av att köpa den också via sms. Har hon då rätt att dagen efter upphäva detta med nyss sms och säga att hon har en annan köpare som vill betala mer? Till saken hör att första överenskommelsen, även den via sms, var att jag skulle få vagnen mot att hon skulle få använda den vid behov, sedan ändrade hon priset till 4000 kr via nytt sms, och nu senast sms:ade hon om att hon hade en köpare som ville betala 6000 kr för den. All sms konversation finns sparad, även den från första gången då jag erbjöds att få vagnen. (Detta rör sig om ett ex till mig).
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Den vanligaste metoden för att avgöra om ett juridisk bindande avtal har träffats görs genom anbud och accept. Kort innebär detta att ett bindande avtal har träffats om en part lämnar ett anbud som den andra parten accepterar. Säljaren har i detta fall lämnat en önskan om att sälja släpvagnen till dig, genom sitt anbud om att du kan köpa den, och du har genom ditt svar uttryckt en vilja om att köpa vagnen. Ett juridiskt bindande avtal har därmed träffats om köp av vagnen. Eftersom att du önskat att betalningen skulle dröja, kan ditt svars-SMS i sin tur tolkas som ett nytt anbud med nya villkor om att du önskar köpa vagnen. Eftersom att säljaren accepterat detta anbud, är det svårt att hävda att ett avtal inte träffats. Ett bindande avtal föreligger således. Säljaren har därmed ingen rätt att ändra sig, och har haft att sälja vagnen till dig med de villkor ni avtalat om (främst priset och tidpunkten för betalningen).Att avtalet har slutit via sms gör här ingen skillnad, eftersom att anbud- och acceptmodellen är formlös. Detta innebär att giltiga avtal även kan träffas muntligen, dock påverkar det bevisfrågan i eventuella tvister.Jag hoppas att jag svarade på din fråga. Ha en trevlig dag!

Bindande avtal eller inte

2015-09-19 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej. Vi var och kollade på en bil, fick en offert, kopia på köpeavtalet men det är inte påskrivet. Säljeren sa att vi tar det efter hans semester. De har testat bilen och det har kostat honom 1800kr som vi gladeligen betalar honom. Men nu har vi funderat och valt att inte skriva på avtalet. Kan säljaren "tvinga" oss köpa bilen. Vi har ju inte skrivit på något?
Martin Persson |Tack för din fråga.Den fråga som aktualiseras i ditt fall är alltså huruvida ett bindande avtal har uppkommit eller inte. Att ni mottagit en offert och ett icke påskrivet köpeavtal talar starkt emot detta, det låter snarare som ett försök från säljaren att ge incitament till att slutföra köpet senare.Visserligen kan testet av bilen indikera motsatsen, men det är långsökt att enbart på detta anse att ett avtal slutits då det inte är särskilt ovanligt att man låter en bil undersökas innan eventuellt köp.Då inget framgår om förekomsten av någon muntlig överenskommelse antas vidare att så ej existerar, men det bör noteras att muntliga avtal gäller om än ytterst svårt att bevisa dess innebörd.Baserat på enbart dessa uppgifter är det orimligt att se ett avtal slutet och ni kan således inte tvingas köpa bilen.Vänligen,

Skolfråga/avtalsrätt

2015-09-07 i Anbud och accept
FRÅGA |Om anna ger Bertil skriftligen ett anbud om anställning som kock hos Fina fisken med en fast månadslön på 25 000 kr.Har avtalet kommit till stånd om Bertil ringer och meddelar att han inte vill anta anbudet. Dagen efter ångrar sig Bertil och accepterar anbudet.eller har avtalet kommit till stånd om Bertil skriver och meddelar att han inte vill anta anbudet. Dagen efter ångrar sig Bertil. Han ringer innan posten har anlänt till Fina fisken för att förklara sig och accepterar anbudet.Vad händer med avtaet om man Anta i stället att Annas anbud är muntligt och Bertil accepterar dagen efter.
Mattias Vilhelmsson |Hej! Din fråga har karaktären av att vara en skolfråga. Lawline har som policy att inte svara på dessa, därför råder jag dig att söka svar i relevanta rättskällor.