Skoluppgift

2017-05-15 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Om företag 1 skickar ett anbud per brev till ett företag 2 och sista svarsdagen för företaget 2 är att acceptera 5 maj. Företag 2 skickar en accept via brev men det kommer fram (pga fel med posten) för sent, däremot så tycker inte företag 1 att det gör något, för dom vill ingå avtalet. Är det ett giltigt avtal?Vi har en uppgift i skolan då vi ska företräda företag 2, då dom inser att dom inte längre vill ingå avtalet och vi försöker därför hitta någon anledning till att avtalet är ogiltigt. Finns det något som strider emot att det är ett giltigt avtal?
Lenita Pettersson |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med dig fråga.På Lawline har som policy att inte besvara skoluppgifter. Du kan dock givetvis använda vår sökfunktion för att söka svar på liknande frågor som vi besvarat. Jag kan tipsa om att läsa avtalslagen med tillhörande lagkommentarer. Med vänlig hälsning,

Annons på nätet bör ses som utbud

2017-05-10 i Anbud och accept
FRÅGA |jag har en fråga gällande annonser på nätet iform av blocket och facebook t.ex Om en säljare på blocket annonserar sin bil för 1kr bara för att fler ska trycka på annonsen eller att säljare på fb skriver 0 kr så att annonsen blir prislagd som "free" måste dom sälja för det priset eller är det tillåtet att som privat person eller så medvetet felaktigt prisa en annons?
Alvaro Castro |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett avtal sluts, enligt 1§ avtalslagen, genom ett anbud och motsvarande accept. För att ett erbjudande ska vara att betrakta som ett bindande anbud så måste anbudet ha en bestämd adressat. En annons kan således inte vara bindande såsom ett anbud då det inte har en bestämd adressat. Istället brukar man vid annonsering prata om "utbud". "Utbud" ska ses som en uppmaning att lämna anbud och är heller inte bindande för den som avger det.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Finns det ett avtal om delad hyra mellan mig och min hyresgäst?

2017-04-29 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag har hyrt ut min lägenhet till en person. Uthyrningen har pågått i över 2 år och allt har flutit på bra. I vårt kontrakt har vi skrivit 2 månaders uppsägningstid vilket följdes. Jag i min tur sa upp lägenheten i samma veva och min uppsägningstid gentemot hyresvärden är 3 månader. Min hyresgäst erbjöd sig då att dela på den 3e månadens hyra, trots att hon inte behövde. Nu, samma dag som pengarna ska betalas har hon dragit sig ur och säger att hon inte har råd. Det finns skriftligt där hon lägger fram förslaget på delad hyra och jag vill mena att det ska räknas som en typ av avtal. Vad säger lagen?
Johanna Bergvall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Spelar ingen roll om avtalet är muntligt eller skriftligtBåde muntliga och skriftliga avtal är giltiga. Det finns alltså inget krav på att hyresavtalet ska finnas på papper, detta gäller så länge ingen av er begärt att få ett skriftligt avtal. Självklart är ett skriftligt avtal bättre ur bevissynpunkt. Frågan är här om det har slutits ett avtal mellan er om att ni ska dela på hyran den 3e månaden. I ert ursprungliga avtal fanns inte det med. (se 12 kap 2 § jordabalken)Det finns ett avtal mellan erHennes förslag om att dela hyran 3e månaden skulle kunna ses som ett s.k. anbud från hennes sida. Har du svarat ja till förslaget, bedömer jag att det är avtalat mellan er att ni delar på hyran. Det spelar ingen roll om du svarat skriftligen eller muntligen, båda formerna skapar ett bindande avtal. Det är dock svårt att bevisa att ett avtal finns om ditt svar varit muntligt, då står ord mot ord. (se 1 kap 1 § avtalslagen)Hoppas du har fått svar på din fråga! Behöver du ytterligare hjälp rekommenderar jag att du bokar tid hos en erfaren jurist på Lawline Juristbyrå, du kan göra det här. Med vänliga hälsningar,

Är kostnadsförslag via mailkontakt en bindande offert?

2017-04-05 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Har lite frågor gällande offerter. Jag har haft lite mail konversationer med ett företag som skall bygga uterum och lägga trädäck m.m.Vi har även haft företaget hemma hos oss där vi gått igenom vad som ska göras osv. Vi har sedan på mail fått veta vad alla olika delar kommer kosta. Inte i något dokument form, utan enbart skrivet på mail. Till exempel :TrädäckArbetskostnad: xxxMaterial kostnad: xxxUterum Arbetskostnad: xxxMaterial kostnad: xxxOsv.. Gäller vi har sedan fått frågan om vi ska "trycka på startknappen och sätta igång", där vi sagt ja. Räknas detta som bindande/offert för oss och företaget? Eller måste man ha underskrifter och dylikt från bägge parter?
Jennifer Parmlind |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Det finns inget krav på underskrifter eller ett formellt dokument för att ett bindande avtal ska uppstå. Avtalet uppstår istället genom anbud och accept. För att offerten ska vara bindande krävs tre saker:• offert/anbud (det vill säga ett erbjudande)• accept (svar på erbjudandet)• att innehållet är detsamma i anbudet och accepten (att man tackar ja utan att ändra på något)För att tillämpa detta på er fråga så får man börja med att se på mailet företaget har skickat till er med kostnadsförslaget. Eftersom de har frågat om ni ska "trycka på startknappen och sätta igång" tolkar jag meddelandet som ett anbud. Då jag inte vet exakt vad som står i mailet kan jag dock inte uttala mig om det finns något som pekar på att det inte är ett anbud.Anbudet är sedan bindande för den som lämnat det från den stund mottagaren (ni) tar emot mailet. Ni som mottagare måste dock svara inom en viss tid för att företaget ska vara skyldiga att uppfylla åtagandet i den offert de lämnat. Står det i mailet att ni måste svara inom en viss tid gäller denna. Om information angående tidsfrist saknas är ni enligt lag tvungen att svara inom skälig tid. Det verkar som att ni har svarat rätt snabbt, utan att göra några tillägg eller ändringar i den lämnade offerten. Ett bindande avtal har alltså uppkommit mellan er och företaget.Jag kan tillägga att offerten även hade gällt om ni hade kommit överens om den muntligen. Problemet med muntliga avtal är dock att det blir svårt att bevisa lämnade uppgifter i en tvist. En grundläggande rättsprincip är att avtal ska hållas och att avtal är giltiga oavsett form.Jag hoppas att ni har fått svar på er fråga och önskar er lycka till med bygget!Vänligen,

Kan anbudsgivaren ändra priset efter att bundenhet uppkommit?

2017-05-14 i Anbud och accept
FRÅGA |Kan en idrottsförening ta upp en bindande anmälning till en tävling och sedan höja priset och ändra förutsättningarna på ett styrelsemöte två dagar efter anmälningstiden gått ut?
Lenita Pettersson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.LöftesprincipenLöftesprincipen är huvudregel för avtalsslutande i svensk rätt. Ett avtal sluts i två led. Först lämnar någon ett anbud sedan svarar motparten med ett godkännande svar (en accept) och så uppstår ett avtal (1 kap. 1 § avtalslagen). Anbud och svar måste vara exakt lika för att ett bindande avtal ska uppkomma. Om idrottsföreningen har lämnat ett anbud på anmälan till en tävling för X antal kronor med en sista anmälningstid (1 kap. 2 § avtalslagen) och du har valt att innan sista anmälningstid acceptera anbudet uppkommer ett bindande avtal mellan er. Idrottsföreningen kan inte efter bundenhetens uppkomst ändra förutsättningarna utan att du som motpart godkänt dem. Anbud och utbudAvtalslagens första nio paragrafer är dispositiva, vilket innebär att de kan avtalas bort delvis eller som helhet. Det finns därmed undantag för när ett anbud inte är bindande. En part kan enligt löftesprincipen reservera sig mot att bindas av sitt anbud genom att tydligt markera att man inte avser sig bunden av det; ett s.k. utbud. En part kan t ex ha skrivit "utan förbindelse", "priset är preliminärt och fastställs vid det kommande styrelsemötet" etc. (1 kap. 9 § avtalslagen). En sådan reservation medför svarsplikt om någon nappar på erbjudandet, d v s att idrottsföreningen måste svara de som anmält sig. Om deras svar innehåller ett tillägg, inskränkning eller förbehåll istället för en bekräftelse på att bundenhet uppstått ska det anses som avslag i förening med nytt anbud som du får ta ställning till om du vill bli bunden av (1 kap. 6 § avtalslagen). Läs igenom villkoren för anmälan till tävlingen. Om det saknas reservationer skulle jag inte säga att du är bunden att betala ett högre pris än du har accepterat vid tillfället du anmälde dig.Med vänlig hälsning,

Neka gamla mynt i växel vid köp med kontanter

2017-05-10 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, Med det pågående utbytet av våra kontanter så frånsäger sig butiker kontanta betalningar om man vill betala med mer än 25st gamla mynt. Detta gör dom med hänvisning till avtalsfriheten som jag förstår det.Kan jag som privatperson med hänvisning till avtalsfriheten neka att ta emot gamla mynt när jag får min växel tillbaka från butiken efter köp eller jag som privatperson blir kvar med eventuellt jobb och eventuella avgifter för att senare göra mig av med gamla mynt?Jag anser att det borde falla under 36 § 2 st. AvtL att påtvinga mig mynten som dom själv nekar, är jag helt fel i min tanke eller skulle detta kunna göras för att inte stå kvar med alla gamla mynt när vi passerat den 30 juni 2017?MVH
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I mitt svar kommer jag hänvisa till avtalslagen och förkorta den AvtL. Den går att hitta https://lagen.nu/1915:218. SammanfattningJa det är möjligt för dig att inte ta emot gamla mynt, men du kan inte göra det efter att du betalt då du redan ingått ett avtal och ni inte kommit överens om att endast de nya myntet ska ges tillbaka i växel. Ni måste alltså komma överens om sådant i förväg.Utförligt svarTanken med avtal är att parterna kommer överens om vad som gäller innan avtalet, det framgår om man tolkar 1 § AvtL där det står att anbud och svar på anbud är bindande för parterna.Butikerna har alltså när de sätter ut en skylt att de max tar emot 25 mynt åt gången gjort det tydligt att deras anbud om avtal innehåller ett sådant villkor. Du kan också göra ett sådant villkor. Men då måste det vara tydligt att det är ett villkor innan du sluter avtalet. Du bör alltså, innan du betalar, säga att du endast ingår det här avtalet om du får ut nya mynt. Då får den som du köper av ta ställning till om de godtar det erbjudandet. Avtal som dessa anses uppkomma när du som kund räcker över pengarna, då har du utfört din prestation av avtalet och det är därefter bindande. Därför måste det vara överenskommet innan du som kund räcker över pengarna.Godtar de erbjudandet och låter dig genomföra ditt köp har ni ett avtal om att du ska få växel i endast nya mynt. Säger de nej så kommer de inte låta dig handla där. Säger de nej men du ändå vill handla där så finns inget avtal om att få tillbaka endast nya mynt i växel och du kan inte vara beredd på att få nya mynt.Du kan alltså inte begära att få ut endast nya mynt EFTER att avtalet redan är ingått, alltså efter att du betalt. Att de skulle ge dig gamla mynt är inte oskäligt enligt 36 § AvtL eftersom att de ”gamla” mynten faktiskt är gällande som giltig valuta i Sverige. Skulle de erbjuda dig mynt i en annan valuta, t.ex. ryska rubel, då skulle du kunna vägra att ta emot dem. Men det skulle inte heller infalla under 36 § AvtL utan skulle snarare regleras av att ni ingår ett avtal där svensk valuta är den valuta som ska användas, det är bara så underförstått att det är svensk valuta som gäller så det blir aldrig fråga om att godkänna att svensk valuta ska vara den valuta som används i köpa. NoteraDetta är juridiskt hårklyveri och skulle du och en person som sitter i en kassa t.ex. komma överens om att du ska få nya mynt i växel men sen efter att du betalt så har personen i kassan begått ett avtalsbrott. Det är däremot väldigt lite du kan göra åt det i praktiken för det gäller så små summor pengar. Men företaget har begått ett avtalsbrott.Jag hoppas du fått svar på din fråga, har du någon fundering så lämna en kommentar här på hemsidan så svarar jag på den så fort jag kan. Vänligen,

Bindande avtal på Blocket

2017-04-05 i Anbud och accept
FRÅGA |Annonserade ut en cykel på blocket och en kille svarade via mail att han skulle köpa cykeln. Jag svarade att detta var ok. Han sa att han skulle hämta cykel vid en bestämd tid men dök inte upp.Vad gäller?
Robert Green |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Avtal regleras i 1915 års avtalslag.Ett bindande avtal uppstår genom anbud och accept. Huvudregeln är att ett avtal mellan två parter är bindande. För att ett bindande avtal skall uppstå måste anbudet vara särskilt riktat till en bestämd adressat. En annons på Blocket faller inte inom detta krav. En annons på Blocket klassificeras som ett utbud istället för ett anbud. Vad som dock utgör ett anbud är när köparen inkommer med ett ett tydligt anbud om att köpa det utannonserade, t.ex. ”jag köper din cykel för x antal kronor”. Om du vid den tidpunkten accepterar anbudet uppkommer ett bindande avtal. Det som blir avgörande i ditt fall är om köparens anbud var tillräckligt tydligt. Mot bakgrund av dina omständighet tyder mycket på att ett bindande avtal har uppkommit. Köparen uttryckte tydligt att han ville köpa cykeln samt att ni hade kommit överens om avhämtning. Om det föreligger en tydlig anbud och accept situation har köparen således en skyldighet att fullfölja köpet. Hoppas du fick svar på din fråga. Återkom gärna vid eventuella funderingar. Vänligen,

Kan säljaren bli bunden av en annonssidas regler gällande maxpris?

2017-03-30 i Anbud och accept
FRÅGA |Köp å sälj sida på Facebook. Där max priset är 5000kr. Står i regler osv. Om någon lägger ut sin vara å vill ha mer betalt för den exempel 15000kr. Hur blir det då. Eftersom den säljande personen har god tagit reglerna om hur annonsen ska vara och vilka regler det finns. Vad händer när någon/ några bjuder max priset som är tillåtet. Är intresserad av vad lagen säger då säljaren har gått med på sidans " avtal"
Måns Lundvall |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Avtalet som säljaren i det här fallet ingår med Facebooksidan gäller mellan sidan och säljaren. Då säljaren tydligt har gått ut med att varan säljs för 15’000kr så kan inte en köpare binda hen vid ett pris á 5’000kr, för att priset ska bli 5’000kr så krävs det att säljaren accepterar köparens anbud (Avtalslagen 1§ och 6§). Det är upp till Facebooksidan att se till att dess regler följs, det säljaren riskerar när hen lägger ut varan för mer än det tillåtna beloppet är troligtvis att annonsen tas bort. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga, annars får du gärna återkomma!