Bindande avtal efter oren accept

2014-09-25 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, Mitt företag fick för ett tag sedan ett anbud från en leverantör. Priset var emellertid för högt och jag skickade tillbaka en oren accept där jag hade justerat priset och därtill skrivit en notis om min prisändring. Därefter hörde jag inte någonting från leverantören annat än att leveransen verkade komma på tid. Har vi överhuvudtaget ingått ett avtal och isånafall, är det ursprungspriset eller mitt prisförslag som gäller?Med vänlig hälsning, Amanda
Emma Persson |Hej!I Sverige gäller inom avtalsrätten något som kallas för löftesprincipen. Det innebär att att när en part lämnar ett anbud, så är denne bunden av detta under den så kallade acceptfristen som gäller under skälig tid om anbudsgivaren inte sagt något annat (avtalslagen 3 § st. 1, här). Ett bindande avtal anses sedan ha kommit till stånd mellan parterna när mottagaren av anbudet har godkänt detta (dvs. har lämnat en accept som är bindande).Om jag förstått det rätt har du i ditt fall fått ett anbud från en leverantör, men lämnat en oren accept eftersom du indirekt sagt att du inte godkänner leverantörens avtalsförslag, utan att du vill göra ändringar och har ett nytt förslag om ett nytt pris. Din accept stämmer alltså inte överens med anbudet. Något avtal har inte kommit till stånd här, utan gäller som ett så kallat avslag i förening med nytt anbud (se avtalslagen 6 §, här). Ett bindande avtal uppkommer då om leverantören i ditt fall accepterar ditt nya anbud. Det innebär att om leverantören nu levererar varorna till dig, så ska det göras mot det nya anbud som du lämnade (alltså ditt prisförslag) och det kan då ses som att ni har ingått ett avtal. Detta eftersom leverantören genom att genomföra leveranser till dig accepterar ditt anbud genom ett så kallat konkludent handlande (dvs. leverantören kommunicerar tyst med dig genom sitt aktiva handlande och visar alltså att denne anser sig bunden). Eftersom du har lämnat en oren accept så är du inte bunden till leverantörens pris.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Oren accept i kombination med nytt anbud

2014-09-24 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, Om jag har fått ett anbud från ett företag men väljer att ändra på priset genom atts tryka över det gamla priset , skriva på och skicka tillbaka vad händer om jag inte får ett svar på detta? men bara får ett mail där det säger att leveransen är på gång? hur vet jag att att dom har accepeterat detta pris eller om dom kanske tror att det ursprungliga priset är accepterat?
Björn Sundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som inledning kan det sägas att avtalslagen är dispositiv, vilket innebär att avtalsparterna själva kan bestämma förutsättningarna för sitt avtal. Om du och din motpart har valt att att använda er av någon annan metod för avtalsslutning är det denna som gäller och vad jag nedan förklarat är att se som ej tillämpligt. Enligt svenska avtalsrättstillämpning sluts avtal genom den s.k. anbud- acceptmodellen. Innebörden är att anbudsgivare är bunden av sitt anbud vilket kan accepteras eller avvisas av motparten. Denne är i sin tur bunden av sin accept. Av din fråga förstår jag att din motpart skickat ett anbud till dig som du accepterat med en ändring. Din accept är därför att se som ”oren” vilket innebär att den inte överensstämmer med anbudet. En oren accept är i avtalslagens (6§) ett avslag i förening med nytt anbud, du har således inte accepterat motpartens anbud och din accept är att se som ett nytt anbud för motparten. Av 6 § följder dock ett undantag: att om den som avger accepten i tron att den ligger inom anbudet och anbudsgivare måste inse detta, har anbudsgivaren en skyldighet att informera acceptgivaren om att dennes accept inte är i enlighet med anbudet och att anbudsgivaren inte vill ingå avtalet. Uppfyller denne inte sin reklamationsplikt föreligger avtal.I och med din orena accept (som nu är ett anbud) har motparten (företaget) att antingen accepter eller avböja det. I och med att företaget svarat att ”leveransen är på gång” kan detta vara att se som en accept av ditt anbud. Dock finns en risk att företaget inte uppmärksammat din ändring och därmed tror att din accept är ren. Men eftersom rollerna har kastats om till att du blir anbudsgivare och du inser att risken finns att företaget tror att det ursprungliga anbudet accepteras, kan du ha en reklamationsplikt mot företaget. Detta eftersom de tror att deras accept ligger i linje med anbudet (det ursprungliga anbudet)Sammanfattningsvis råder jag dig att kontakta företaget för att få det bekräftat vilket pris som de anser föreligger Länk till avtalslagen har du https://lagen.nu/1915:218Vänligen

Rätt att köpa till utannonserat pris?

2014-09-15 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag har hittat en annons på blocket på en bil. Det pris som står är 345 och det står inget annat pris i annonsen. Har jag då rätt att köpa bilen till det priset eller kan han hävda att han menade 345.000?
Charlotte Schåltz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bindande avtal uppkommer genom anbud och accept. För att räknas som bindande anbud måste det vara riktat till en bestämd adressat. Själva annonsen på Blocket räknas därmed inte som ett bindande anbud. Istället brukar sådana annonser kallas "utbud", vilket kan förstås som en invit att komma med anbud. När du som potentiell köpare sedan mailar och säger att du vill köpa bilen för 345 kr kan det ses som ett anbud. Först när säljaren har accepterat dessa villkor har ett bindande avtal uppkommit. Det föreligger därmed i nuläget ingen rätt för dig att köpa bilen för 345 kr.Jag hoppas att detta har besvarat din fråga.Vänligen,

Har avtal ingåtts?

2014-06-19 i Anbud och accept
FRÅGA |Min 16-årige son hade sagt att han var intresserad av att köpa en moped av en kompis. Han tog med sig pengar, åkte dit - lämnade över pengarna som en "pant" och provkörde mopeden. Tyckte inte mopeden var enligt vad han förväntat sig. Men då han försökte häva köpet hävdar nu både den säljande ynglingen och hans föräldrar att det finns ett bindande muntligt avtal och att affären därmed är giltig. Mopeden står kvar hos säljaren, sonen är uppriktigt ledsen över att ha blivit lurad och vi ska träffas under morgondagen. Kan verkligen detta vara giltigt försäljningsförfarande? De unga har skickat sms och där har min son sagt att han vill köpa mopeden. Men visst måste han ha rätt att bryta detta, då mopeden inte var till belåtenhet?
jacob frank |Hej och välkommen till Lawline!När det kommer till juridik gäller det att hålla tungan rätt i mun, annars kan det lätt bli fel. T.ex. förutsätter en hävning att avtal faktiskt ingåtts, varför din son å enda sidan inte skulle kunna häva avtalet och å andra sidan hävda att avtal aldrig ingåtts. I det följande sätter jag inte juridiska etiketter på de ordval du gjort utan försöker istället ta mig an problemet utifrån din beskrivning av de yttre omständigheterna. Att inför ett köp hävda att man är intresserad av eller vill köpa något, medför inte per automatik att ett avtal ingåtts. Det år svårt att i generella termer ange när ett avtal faktiskt har ingåtts. Huvudregel för hur avtal ingås är anbud-acceptmodellen och det är den enda modellen för avtalsingående som är reglerad i avtalslagen. Modellen bygger på att parterna lämnar en varsin viljeförklaring och när dessa är likalydande har ett avtal ingåtts.Denna modell ger dock upphov till flera frågor och den är ibland svår att omsätta i konkreta termer på verkligheten. Den bedömning jag kan göra är utifrån de uppgifter du lämnat, vilka förmodligen inte är oomstridda av säljaren av mopeden. Enligt min mening, medför bara den omständigheten att din son skulle provköra mopeden att avtal ännu inte ingåtts. Detta förutsätter dock att det i någon mån kan "bevisas" att din son och säljaren avsett att provkörning skulle ske. Genom att din son lämnar pengar och kör iväg med mopeden skulle detta i och för sig kunna tyda på att det inte rör sig om en provkörning. Utifrån endast din beskrivning kan jag emellertid se det som rimligt och sannolikt att din son velat provköra mopeden innan köpet. Som sagt skulle detta alltså innebära att avtal ännu inte ingåtts. Din son skulle därför inte behöva häva köpet eftersom ett köp inte förelegat utan det räcker med att han förklarar att han inte längre vill köpa mopeden.Även om ett avtal skulle ha ingåtts, men din son i efterhand upptäcker att något är fel på mopeden, kan han vända sig mot säljaren för att kräva avhjälpande av felet m.m. samt beroende på hur allvarligt felet t.o.m. häva köpet. Detta förutsätter dock i sin tur att han undersökt mopeden innan köpet m.m.Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning. Behöver du vidare rådgivning för att t.ex. skriva ett brev till motparten eller annars få hjälp kring hur du ska förfara rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Oren accept

2014-09-24 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag undrar vad som händer ifall jag fått ett anbud av ett företag om att få köpa flera sorters bilar för ett visst pris. Jag tyckte att priset var för dyrt, och ändrade det till ett något lägre pris, och skrev under. Företaget har inte hört av sig och sagt något om priset, och jag undrar nu ifall det kan vara så att de missat det nya priset? Och ifall de inte säger något om priset, gäller mitt pris då eller ursprungspriset? Eller hade jag varit tvungen att meddela dem att jag ändrat priset på något sätt?
Filip Henriksen |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med dina frågor.Svensk avtalsrätt vilar på den så kallade löftesprincipen. Avtals anses ingått när ett anbud har lämnats och detta anbud har godtagits av den andre kontrahenten. Ett avtal uppstår således genom att ett anbud lämnas och att accepten som lämnas överensstämmer med anbudet.I ditt fall har du fått ett anbud från företaget. Du lämnade emellertid inte en accept utan ändrade i anbudet till ett annat pris. Inom avtalsrätten kallas detta för en oren accept - accepten överensstämmer inte med anbudet. Vad som sålunda har skett är att du har lämnat ett nytt anbud. Något avtal har alltså inte kommit till stånd. Detta framgår av 6 § avtalslagen. Se här. Detta innebär att om företaget nu börjar leverera dessa bilar skall det ske mot utgångspunkt av det anbud du lämnade. Du är inte bunden till deras pris, eftersom du lämnat just en oren accept. 

Accept genom realhandlande

2014-09-16 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Ett juridiskt antagande. Jag hoppar på en spårvagn utan att betala. Jag hoppar på vid Själtorpsvägen och av vid Brunnsblotorget. Resan tar ca 20 minuter. Visst har jag ingått ett realhandlande genom att hoppa på spårvagnen? Men har jag ingått en accept också? och i så fall vid vilken hållplats? Tacksam för svar!
Fredrik Norberg |Hej Sara!Utefter det antagandet du beskriver, ger du en accept genom ditt realhandlande. Du uttrycker alltså din accept genom ditt handlande. När accepten får anses lämnad, är antingen i och med att du hoppar på pendeln, alternativt när pendeln börjar röra på sig. Det kan vara beroende på hur man väljer att argumentera, men enklaste argumentationen är när du kliver på pendeln. Hoppas det hjälper!Med vänliga hälsningar

Ersättning utan kontrakt?

2014-08-05 i Anbud och accept
FRÅGA |Min dotter fotograferades för H&M och eftersom det var första gången så tänkte jag inte på kontrakt eller dylikt utan allt sköttes via mejl med en kontaktperson. Jag fick muntlig information om att bilderna skulle finnas i butik under sommaren efter att ha ställt frågan. Ingen annan info utgick. Efter att ha jagat kontaktpersonen i 6 månader för att få betalt så fick jag till slut arvodet utbetalt av HR chefen på H&M. Redan innan jag lyckades få betalt så hade bilden på min dotter publicerats i butikerna här i Sverige, men blev väldigt chockad när jag fick veta av vänner utomlands att hon finns i butikerna där. Bilderna är över hela världen och det enda de vill erbjuda som kompensation är ett fjuttigt presentkort. Vad kan jag kräva som ersättning? Efter att ha hanterat detta ärende så dåligt och att inte informera om att bilderna skulle publiceras globalt så tycker jag att en bättre ersättning inte är mer än rätt. Vad kan jag göra?
David Ingvarsson |Hej, och tack för din fråga!Tråkigt att höra att du känner dig lurad men dessvärre finns det nog inte så mycket du kan göra enligt scenariot du beskriver. Ett avtal ingås med anbud och accept vilket kan ske såväl muntligt som skriftligt. Det finns därför inga krav på att du exempelvis ska få skriftliga kontrakt när ett avtal har träffats.  Om ni kommit överens om betalning i er mejlkonversation är detta bindande, men detta är inget som framgår av din text. Med min ringa inblick i modellbranschen har jag fått uppfattningen att modeller ibland jobbar gratis för att göra reklam för sig själva så det finns inte heller någon branschpraxis som säger att en viss betalning ska utgå. Eftersom du informerades om att bilderna skulle finnas i butik utan några löften om att detta bara skulle gälla nationellt får du nog anses informerad i tillräcklig utsträckning för att bilderna ska kunna publiceras globalt även om det inte var vad du hade tänkt dig. Det finns visserligen en paragraf i avtalslagen (36§) som säger att oskäliga avtalsvillkor ska jämkas.  Paragrafen tillämpas dock restriktivt och det finns förmodligen inte utrymme att använda den i detta fall.Inför framtiden är det därför viktigt att ni avtalar om såväl betalning som användningsområde för bilderna.Om jag missuppfattat dig är du välkommen att återkomma.Mvh

Ingående av avtal via Facebook

2014-06-08 i Anbud och accept
FRÅGA |Hejsan! Jag har gjort en försäljning via en facebooksida. Detta skedde via en budgivning där en person vann budgivningen och vi kom överens om tid för hämtning och kontant betalning. Köparen har nu valt att inte dyka upp och genomföra köpet. Är det juridiskt bindande att säga att man ska köpa en sak genom budgivning och sen välja att inte genomföra det?
Gustaf Wiklund |Hej!Tack för din fråga!För juridisk bundenhet krävs att ett giltigt avtal ingåtts, vilket sker då ett anbud besvaras med en accept (se 1 § avtalslagen). Eftersom Du ej närmare beskrivit hur budgivningen gått till kan inte avgöras vilka moment i denna som svarar mot respektive rättshandling. Ej heller kan några säkra slutsatser i denna del dras av Er överenskommelse om hämtning och betalning. Ändock förefaller det högst sannolikt att avtal ingåtts eftersom Du skriver att Ni "[kommit] överens om" vissa formaliteter, vilket utan tvekan indikerar att Ni haft en gemensam vilja att ingå avtal (vore så inte fallet torde alla förberedelser inför en transaktion vara onödiga), om än det är oklart exakt hur detta skett. Avtalsbundenhet bör därför, om jag tolkar din beskrivning korrekt (att ett anbud besvarats med en accept), ha uppstått.Att avtalet ingåtts via Facebook innebär dessvärre vissa bevissvårigheter då det åligger dig styrka avtalets riktighet om den skulle ifrågasättas i tvist inför domstol. Du måste kunna bevisa att den kontot påstås tillhöra också varit den som företagit de rättshandlingar varigenom avtalsbundenhet uppstått (antingen avgivit anbud eller besvarat sådant med accept), vilket kan vara svårt. Detta är dock snarare en teknisk fråga än en juridisk sådan, varför ingen vidare vägledning kan ges i detta sammanhang.Sammanfattningsvis finner jag det således sannolikt att avtal ingåtts då din beskrivning av händelseförloppet indikerar en gemensam partsvilja. Vid tvist inför domstol kan det dock bli svårt att styrka avtalets giltighet eftersom det måste bevisas att den påstådda motparten (kontrahenten) också varit den Du kommunicerat med.Avtalslagen finner Du här.Vill Du föra ärendet vidare kan det vara bra att först rådgöra med en kunnig jurist. Tid hos sådan kan bokas här.Vänligen,