Avtalsbrott vid köp mellan privatpersoner

2015-07-24 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag köpte en resa av en privatperson som sålde den via blocket. Jag svischade över hälften så skulle hon göra namnändringen på biljetten idag. Hon uttryckte sig med att ni kan lita på mig. Idag sa hon att dom ångrat sig! Är detta ok?
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Det finns tyvärr inte ett enkelt svar på din fråga. När det kommer till att sluta avtal så finns det många problem som jurister sedan länge haft svårt att besvara. Man kan dock hålla sig till en del principer som avtalsrätten grundar sig på. En av de viktigaste är principen ”pacta sunt servanda” och innebär kort att avtal skall hållas. Det är en viktig princip för att vi skall kunna lita på varandra. För att kunna hålla folk till de avtal de ingår måste man dock först kunna avgöra när ett avtal ingåtts, för detta finns principen om anbud-accept. I ditt fall verkar det klart att ni har ett avtal mellan er. Denna privatperson har gått ut med ett så kallat anbud genom sin annons, en vilja att sälja sin biljett, och du har svarat detta anbud genom att acceptera det. Ni har båda frivilligt uttryckt en vilja att ingå avtal med varandra. Eftersom vi inte har några formkrav i Sverige på avtal så som att det skall vara skriftligt eller liknande, får man därför säga att ni har ingått avtal med varandra.Har man ingått avtal gäller avtalet och frångår man det så begår man avtalsbrott. Problemet med detta är att det inte finns några regler om vad som skall hända om någon skulle bryta sina avtal. Det finns inga straffrättsliga regler och det omnämns inte i avtalslagen. Så även om detta inte är okej kan det vara svårt för dig att hålla personen i frågan till ert avtal. Och vill du driva detta till en process så ligger bevisbördan på att ett avtal har ingåtts på dig, du är alltså skyldig att bevisa att ni ingått avtal med varandra. Utifall detta skulle leda till en tvist rekommenderar jag dig att spara allt korrespondens mellan er, hennes blocket-annons och alla kontoutdrag över dina överföringar. Jag hoppas detta kan hjälpa dig! Med vänlig hälsning

Löftesprincipens starka fäste

2015-06-24 i Anbud och accept
FRÅGA |HejJag anmälde mej till en endagars danskurs, den 30 maj. Den 28 maj skickade jag ett mail och avbokade kursen, på grund av förhinder. Nu krävs jag på avgiften på 450 kronor, vilket jag väl kan betala. Men på grund av deras nästan fientliga attityd vänder jag mej till er och undrar. Måste jag betala.Vänliga hälsningarMikael
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! LöftesprincipenInom avtalsrätten är huvudregeln "pacta sunt servanda", det vill säga att avtal ska hållas. Det finns inga specifika bestämmelser vad gäller bokning av en kurs. Av den anledning gäller avtalslagen, vilken inledningsvis stadgar löftesprincipen, 1 § första stycket lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen). Den innebär att du är bunden av ditt löfte att betala avgiften och den mot vilken betalningen är riktad mot är bunden av sitt löfte att hålla danskursen på avtalad tid och plats enligt avtalet. Att du inte planerar att medverka tillmäts ingen betydelse.I 28-38 §§ avtalslagen stadgas ogiltighetsgrunder. Ingen av grunderna är emellertid tillämpligt i ditt fal. Jag kan inte se någon anledning till att ogiltigförklara avtalet. Avslutande råd Jag rekommenderar att du tittar igenom villkoren i avtalet som du har ingått. Om det inte stadgas någon avbokningsrätt eller liknande, har du tyvärr ingen juridisk rätt att få tillbaka avgiften mot avbokning. Motparten bär alltså inget ansvar för eventuella förhinder beställaren får efter att avtalet har ingåtts, eftersom det annars skulle motverka hela syftet med ett juridiskt bindande avtals betydelse och effekt.Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till i mitt svar.Avtalslagen.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Inbjudan till förhandling eller anbud

2015-06-11 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Om en fastighetsägare skriver såhär "vi kan erbjuda dig att teckna ettårsavtal på lokalen från och med den 1/8-2015.Hyresindikation, i befintligt skick:Bashyra: ------Värme: -------Fastighetsskatt: ------Dvs ca ------- /mån, ex moms. Återkom till mig om du tycker att detta låter intressant."Och jag tackar ja till det, är det bindande då? Nu visar det sig att det finns en befintlig hyresgäst som är intresserad av lokalen och de funderar på att ge kontraktet till hen istället. Jag uppfattar det som att jag redan blivit erbjuden lokalen och eftersom jag tackat ja så borde det vara bindande. Är jag fel ute?Ps. Tog bort hyresinformationen så det inte är identifierbart.
Joakim Wahlgren |HejTack för din fråga!Avtalslagen som du hittar HÄR är tillämplig i ditt fall. I Sverige har vi något som kallas för löftesprincipen som innebär att den som lämnar ett anbud är bunden av detta anbud under den så kallade acceptfristen som gäller under skälig tid om inte anbudsgivaren angett något annat (3§ avtL). Vidare är den som accepterat ett anbud bunden av sin accept. Det krävs även att ett anbud riktar sig till en person eller en avgränsad krets av personer. Det verkar som att det erbjudande du har fått av fastighetsägaren är riktat mot dig personligen och torde därför vara ett anbud.Mot bakgrund av att avtalet gäller hyra för en lokal är 12 kap Jordabalken tillämpligt. Enligt 12 kap. 2 § JB ska hyresavtal upprättas skriftligen om någon av fastighetsägaren eller hyresgästen begär det. Om den information som fastighetsägaren har skickat till dig kan klassificeras som ett anbud och du inte har underlåtit att svara inom skälig tid är fastighetsägaren bunden av sitt anbud. Det som måste analyseras i ditt fall är huruvida fastighetsägarens avsikt var att ge dig ett bindande anbud om att skriva kontrakt. Denna avsikt måste ses mot bakgrund av din uppfattning av situationen. Vad som enligt min mening talar för att fastighetsägaren inte har givit ett bindande anbud om att skriva kontrakt är den avslutande meningen ”återkom till mig om du tycker att detta låter intressant”. Detta ger sken av att vara ett anbud som bjuder in till förhandling. Om det är intressant finns möjlighet att återkomma för att skriva avtal. Det är isåfall ett anbud som är bindande till den mån att du är välkommen att återkomma om du är intresserad. Fastighetsägaren är dock inte bunden av att skriva kontrakt med dig. Det kan diskuteras om ni väljer att skriva kontrakt, om de villkoren fastighetsägaren erbjudit är bindande, men som jag uppfattar din fråga handlar det om att avgöra om fastighetsägaren kan skriva kontrakt med en tredje part.Vad som talar för att ett bindande anbud om att skriva kontrakt givits är din uppfattning av situationen. Då fastighetsägaren utformat erbjudandet och detta har varit otydligt vilket inneburit att du har fått en felaktig uppfattning kan fastighetsägaren stå risken för denna otydlighet i enighet med oklarhetsregeln. Oklarhetsregeln är en princip som utformats i praxis i svensk rätt. Det mesta talar dock utifrån mina egna reflektioner av den information du angivit i din fråga att det handlar om ett erbjudande att återkomma om de villkor fastighetsägaren uppgett var intressanta för dig. Inte ett bindande anbud om att ingå ett avtal. Detta innebär att fastighetsägaren inte är bunden av att skriva kontrakt med dig, utan kan välja att skriva kontrakt med en tredje part.Hoppas att du fick lite vägledning av detta svar. Du är välkommen att kontakta mig igen.

Ett avtals förfallande

2015-06-01 i Anbud och accept
FRÅGA |hej. Har en pågående tvist med den hantverkare som bytt tak på vårt hus. Då vi inte var nöjda så valde vi att hålla inne med en del av betalningen (10%) tills dess att problemet var åtgärdat. Då hantverkaren vägrar så skickade jag ett kontrakt där jag skrivit att vi har rätt att få priset reducerat med 5% och att vi därför kommer betala in de resterande 5% till honom. Både jag och in sambo undertecknade detta kontrakt med namn och datum. hantverkaren skickade via sms att han inte godkände detta men kom inte heller med något motbud. detta var i november 2014. Min fråga är nu om det finns någon begränsad giltighetstid för ett kontrakt. Det känns olustigt att han har ett kontrakt med våra underskrifter och att han när som helst kan välja att skriva under och kräva in pengarna. Vi vill ju veta om vi kan använda de 10% som vi har innestående till en ny hantverkare för att åtgärda problemet.
Martin Persson |Tack för din fråga.I och med att hantverkaren skickade ett sms där han deklarerade att inte godkänna avtalet är avtalets giltighet således förfallet i enlighet med 5 § i avtalslagen. Väljer man att avstå avtalet kan man som avstående part inte senare åberopa detta. Spara meddelandet utifall att han skulle hävda dess giltighet vid ett senare skede.Det bör dock nämnas att man inte kan godkänna ett avtal hur sent som helst från dess mottagande. Ett svar måste anhållas inom skälig tid, se 3 § i avtalslagen, vilket normalt brukar innebära inget mer än en kortare betänketid. Med andra ord är det inget hantverkaren "när som helst" kan komma att åberopa.Vänligen,

Medveten felaktig prissättning

2015-06-26 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag skulle behöva hjälp med denna frågan:En tv-handlare placerar en tv i sitt skyltfönster med prislappen 4000 kr som lockbete, men som egentligen kostar 20 000kr. Han ber sina anställda säga att tvn är slut när kunder kommer och vill köpa den. Men en anställd råkar trots denna order från sin chef sälja tvn för 4000.Har tv-handlaren rätt att återkräva tvn?Han kan väl knappast åberopa paragrafen som behandlar förklaringsmisstag då han med mening skrivit 4000kr. Tack på förhand!
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du har i din fråga angivit att prissättningen medvetet varit fel. Det kan därför inte vara fråga om ett förklaringsmisstag enligt 32 § lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen). TV-handlaren är bunden av sin viljeförklaring att sälja varan för 4 000 kronor och köparen kan hävda huvudregeln "pacta sunt servanda", avtal ska hållas, 1 § första stycket avtalslagen.Förhållandet gentemot arbetstagaren som inte har följt arbetsgivarens befallning är en annan rättsfråga. Förhållandet gentemot kunder är däremot klart, han är bunden av den skyltade prissättningen.Nedan hittar du lagen som jag har hänvisat till i mitt svar.Avtalslagen.Hör gärna av dig om du har fler frågor.Vänligen,

Kan en bilhandlare dra tillbaka ett anbud vid köp av bil?

2015-06-15 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Vi var hos en bilhandlare för att få ett anbud på en ny bil samt byta in vår nuvarande bil. Säljaren provkörde vår bil och lämnade ett skriftligt anbud med vad vi skulle få för vår nuvarande bil samt vad vi skulle betala mellan för den nya.Vi bestämde att vi skulle tänka på det och komma tillbaka. När vi återvänder 3 dagar senare säger säljaren att han nog värderat vår bil för högt då han missat att det är 3 dörrar och inte 5 dörrar. Säljaren vill därför sänka priset med 5000kr trots att vi fått ett skriftligt anbud.Kan säljaren verkligen göra så? Betyder inte det skriftliga anbudet något alls?Mvh,Malou
Beatrice Walldov |Hej och tack för din fråga!I ert fall är bilhandlaren köpare av er bil och har lämnat ett erbjudande om ett visst pris för bilen. För att detta skall utgöra ett anbud ska följande krav vara uppfyllda:1. Det ska röra sig om ett erbjudande eller löfte2. med ett preciserat innehåll3. som riktar sig till en bestämd adressat4. erbjudandet måste vara utan reservation om att anbudet inte är bindande (jfr AvtL 9 §)I ert fall rör det sig om ett erbjudande, innehållet är preciserat eftersom ni fått ett visst pris som bilhandlaren kan köpa just er bil för. Erbjudandet är enbart riktat till er, det finns ingen annan som kan anta det. Det har inte heller framgått att erbjudandet innehållit någon reservation. Sammantaget bör alltså bilhandlarens erbjudande utgöra ett anbud. Att ett anbud är bindande för den som avger det framgår av 1 § avtalslagen som även ger uttryck för den så kallade löftesprincipen. Eftersom anbudet är skriftligt torde det omfattas av den legala acceptfristen i 3 §. Detta innebär att när ett anbud görs i skriftlig form utan att en viss tid för svar har utsatts skall accepten komma anbudsgivaren till handa inom skälig tid. Vad som utgör skälig tid varierar från fall till fall men det skall röra sig om en tidsperiod som anbudsgivaren rimligtvis kunnat beräkna sig vara bunden av sitt anbud. Med beaktande av att det rör sig om bilar och därmed innefattar förhållandevis stora summor skulle jag säga att tre dagar är en rimlig betänketid för er och att ni svarat på anbudet inom skälig tid. Skulle tre dagar överstiga vad som räknas som skälig tid gäller 4 § avtalslagen. Då utgör istället er accept ett nytt anbud som nu bilhandlaren måste acceptera för att bundenheten skall återuppstå. Under förutsättning att tre dagar ryms inom skälig tid är bilhandlaren ensidigt bunden av sitt anbud när ni accepterat detta. Han får alltså stå för att han inte inspekterade bilen tillräckligt noggrant och kan ej använda detta som en grund för att tillbakadra anbudet. Dessutom borde han lagt märke till antalet dörrar i och med att han både inspekterade och provkörde bilen innan han lämnade sitt anbud. Anbudet är alltså bindande och han skall lagligt sett köpa bilen för det pris han tidigare erbjudit. Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har andra funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Giltigt avtal genom mejl

2015-06-06 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej det är en person som vill att vi ska betala en hyra innan vi ser en lägenhet och vid visning ska vi betala en hyra till. jag bad om att få kontrakt på detta. han skrev ett kontrakt över mejl. blir det ett giltigt kontrakt över mejl?
Linn Kanter Pergament |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller skriftligt avtal så krävs för giltighet att det ska ha förekommit ett anbud och en accept (1§ AvtL). I det här fallet kan mejlet med kontraktet anses som ett anbud. Om du då skriver ett svarande mejl tillbaka till uthyraren där det står att du accepterar kontraktet så har ett giltigt avtal/kontrakt uppkommit. Spara båda dessa mejl, skriv ut dem eller liknande. Detta för att i ett senare skede ha bevisning om personen som ni ska hyra av inte agerar i enlighet med kontraktet.Hoppas det löser sig för Dig!

Internetavtal

2015-05-24 i Anbud och accept
FRÅGA |Är man verkligen bunden av ett avtal om man har satt kryss i en ruta på ett webb-formulär?
Homan Gerami |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Avtal ingås genom anbud och accept. Det innebär att om två parter lämnar likalydande viljeförklaringar så uppstår ett bindande avtal.Giltiga avtal kan visserligen uppstå över nätet och det är icke osedvanligt att upprätta ett kontrakt som innefattar kryssrutor. Numera är det snarare vanligt förekommande att råka på internetavtal där det längst ner på kontraktet finns en bekräftelseruta som oftast ska intyga ett godkännande av de framförda köpevillkoren. Även fast metoden är fullt legitim så ska det tilläggas att det generellt sett kan förekomma kryphål i internetavtal som kan missgynna kontrahenten. Det finns exempelvis praxis som tyder på att det kan förekomma situationer där sådana avtal utnyttjas på ett otillbörligt vis. Av rättsfallet FT 2188-13 framgår det att en person för någon annans räkning falskeligen signerat ett internetavtal som den utsatte icke lämnande medgivande till. Hovrätten slog fast att en sådan viljeförklaring icke är bindande för den vars beställning görs. Jag kan mot bakgrund av det som har framförts konstatera att man kan bli bunden av ett internetavtal som innefattar en eller flera kryssrutor. Dock kan det förekomma risker som kan vara till nackdel för den kontrahent som har upprättat avtalet. Vänligen,