Kan man avtala om hur man ingår avtal?

2017-10-03 i Anbud och accept
FRÅGA |Tillåter avtalsrätten en klausul i offerten (eller villkor kopplad till offert) som möjliggör anbudsgivaren att neka ren accept på offert från kund inom offertens giltighetstid? Situation: att pga långdragna processer tvingas gå ut med flertalet offerter för samma tidsperiod som kompetenskonsult via enskild firma.
Simon Wikström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring avtals ingående finns i avtalslagens första kapitel. Bestämmelserna är emellertid dispositiva. Det innebär att parterna själva kan avtala om andra sätt att ingå ett avtal på, så länge det inte finns tvingande bestämmelser i lag. Som exempel här kan nämnas jordabalkens formkrav för avtal vid köp av fast egendom. I konsultförhållanden finns ingen sådan speciallag. Har parterna där bestämt något annat sätt att sluta sina avtal på gäller alltså det. Med vänlig hälsning,

Går det att avslå ett anbud efter accept via e-mail?

2017-09-23 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Hur fungerar det när man muntligt kommer fram till ett avtal som sedan accepteras dagen efter via e-mail. Men man ångrar sig och skickar ytterligare ett e-mail där man avslår anbudet. Måste motparten ha sett mailet där man avslagit anbudet för att man inte ska vara bunden till avtal?
Sofia Wedin |Hej.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan rör ingång av avtal vilket regleras i lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område även kallad avtalslagen (AvtL). Jag tolkar din fråga som att det inte skedde en accept på avtalet när ni förhandlade fram det muntligt. Utan att accepten skulle ske senare. Det du har gjort är att du har lämnat en accept på avtalet via första mailet. Har en accept lämnats är den som huvudregel bindande och avtalet ska hållas, pacta sunt servanda (1 kap 1 § AvtL). När du senare skickar det andra mailet så vill du återkalla accepten för att i samband med det avslå anbudet. För att ditt avslag på anbudet ska vara giltigt krävs det att återkallelsen av accepten har kommit till din motpart innan motparten har läst eller sett din accept. Motparten får inte ha läst eller sett att du har accepterat anbudet för att du inte längre ska vara bunden av accepten (1 kap. 7 § AvtL). Så för att svara på din fråga så krävs det att din motpart har fått mailet där du avslår anbudet innan motparten har läst eller sett mailet med din accept. Det krävs bara att motparten har fått mailet. Finns mailet med avslaget där när motparten sen ser accepten kommer accepten inte vara bindande. Avslaget av anbudet kommer vara bindande istället. Finns det andra mailet inte där när motparten ser accepten är du bunden av accepten.Om du motförmodan redan när ni muntligt förhandlade farm avtalet accepterade det så kommer du tyvärr att vara bunden av det. (1 kap. 1 § AvtL). Hoppas du fick svar på din fråga.

Vad innebär en accept?

2017-09-10 i Anbud och accept
FRÅGA |Vad betyder accept?
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En accept innebär att man accepterar annans anbud. Ett exempel är att någon frågar dig om du vill köpa en viss sak för 100kr. Meddelar du att du vill köpa saken så kallas detta accept. Det finns olika typer av accepter. Om du direkt accepterar anbudet på 100kr kallas det ren accept. Om du istället svarar att du vill köpa saken, men inte för 100kr utan för 80kr (eller lägger till villkor som inte fanns i anbudet, så är ditt svar en så kallad oren accept. Denna gäller då som ett nytt anbud, och säljaren får då välja att acceptera det eller avböja.Hoppas du fått svar på din fråga!

När blir ett avtal bindande?

2017-08-26 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag har under en tid haft kontakt med en säljare från blocket där vi via mejl har kommit överens om att jag skall få köpa en vara för ett visst pris. Nu är annonsen borttagen och jag får inte kontakt med säljaren, det har inte skett några överföringar av pengar men jag anser att vi har ett "muntligt avtal" att jag skall få köpa varan i fråga. Har jag några rättigheter i detta fallet?
Melina Trydegård |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis vill jag kortfattat gå igenom när och hur ett avtal blir bindande som är det centrala i din fråga. Regleringar kring avtal finns i avtalslagen (AvtL). När en part lämnar ett anbud och får en accept från motparten leder det till ett bindande avtal. Det förutsätter alltså två samstämmiga viljor där accepten överensstämmer med anbudet. T.ex. om person A säger: ”Vill du köpa min soffa för 1000kr” och person B svarar: ”Ja det vill jag”. Skulle accepten från motparten inte överensstämma med det som givaren gett i sitt anbud, dvs. innehålla ett tillägg eller en ändring, leder det inte till att avtal slutits utan ska gälla såsom ett avslag tillsammans med ett nytt anbud. Detta kallas för en oren accept inom avtalsrätten. T.ex. om person B i föregående exempel istället svarar: ”Jag vill gärna köpa din soffa, men vad sägs om att jag köper den för 800kr istället?”. I en sådan situation krävs en accept från den ursprungliga anbudsgivaren på det nya anbudet för att ett avtal ska ha uppkommit och vara bindande. När ett avtal väl anses som bindande kommer den allmänna rättsprincipen inom avtalsrätten ”pacta sunt servanda” in, som betyder att avtal ska hållas. Som du beskriver i din fråga verkar det som att ni båda har varit överens om att du ska köpa en vara för att visst pris vilket uppfyller kraven för avtalsbundenhet enligt ovan. Ett avtal kan ingås och bli bindande både muntligen och skriftligen. Däremot är det självfallet lättare att bevisa om avtalet ingåtts skriftligen, t.ex. via mailkorrespondens. Sammanfattningsvis bör du alltså kunna kräva att du har rätt till att köpa varan. Hoppas detta hjälpte dig och tveka inte över att höra av dig till Lawline igen om du har ytterligare frågor!Vänliga hälsningar,

Löftesprincipen - när blir ett anbud bindande?

2017-09-25 i Anbud och accept
FRÅGA |När blir jag bunden till ett anbud om jag postar anbudet i ett brev? När det kommer fram, när jag skriver det, när jag lägger det på posten eller när den andra parten öppnar det?
Victoria Limnefelt Nygren |Hej, och vad trevligt att du vänder dig hit till Lawline med din fråga!Bindande anbud i svensk rättI svensk avtalsrätt har vi något som kallas ”löftesprincipen”. Denna princip innebär att för att du ska kunna bli bunden av ett anbud krävs att motparten tar del av anbudet. Du är bunden från det att motparten tagit del av anbudet tills dess att tiden för att avge accept gått ut eller till dess att motparten avslagit anbudet, 1 § avtalslagen. Det är möjligt att återkalla anbudet innan motparten tagit del av det eftersom det än inte blivit bindande. Nedan följer några exempel för att belysa detta. Exempel 1. Du skriver ett anbud i ett brev, lägger det på posten och motparten tar del av det två dagar senare. Anbudet blir bindande först då motparten läst brevet, tagit del av anbudet. Exempel 2. Du skriver ett anbud i ett brev, lägger det på posten men ångrar dig direkt efter. Du hör då av dig till motparten och beskriver att du ångrar ditt anbud. Din motpart får hem och tar del av brevet med anbudet två dagar senare efter att du hört av dig om återkallande. Anbudet är då inte bindande, eftersom att återkallande skett innan motparten tagit del av det. Denna möjlighet till återkallande stadgas i 7 § avtalslagen, där återkallandet måste komma motparten tillhanda innan denne tar del av anbudet. Återkallelsen behöver inte ha någon särskild form, utan kan ske såväl muntligt som skriftligt. I andra delar av världen finns även den s.k. ”kontraktsprincipen”, vilket innebär att ett bindande anbud uppkommer först då motparten accepterat det. Sammanfattning Sammanfattningsvis är du således inte bunden när du skriver eller postar det, utan bundenhet uppkommer vid den tidpunkt då mottagaren tar del av anbudet, vanligtvis vid öppnandet. Fram till dess kan du återkalla anbudet under angivna former. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig vid oklarheter eller ytterligare frågor! Med vänliga hälsningar,

Räknas korrigering av prisuppgift som anbud?

2017-09-20 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Jag ville köpa en skinnjacka av min kompis, jag ville betala 600kr för jackan. Kunde däremot inte åka till henne samma dag så jag bad min syster göra det, och jag bad henne säga att jag vill köpa den för 600kr och att hon skulle smsa mig senast imorgon. Då råkade min syster säga fel till min kompis, att jag kunde betala 800kr för jackan. När min kompis sedan smsade mig dagen efter sa hon ''såklart att du ska få köpa jackan för 800kr''. när jag insåg att min syster måste ha sagt fel angående priset så ringde jag min vän och sa att min syster råkade säga 800kr men att jag kan tänka mig betala 600kr. Men min kompis vill nu inte sälja den för 600kr utan säger att det är 800kr som gäller.Då berättade jag att min syster hade sagt fel för hon hade suttit med en massa bokföring under dagen så hon råkade säga 800kr. Min kompis visade förstålelse för detta och sa att det är okej, att hon nu kan sälja den för 600kr ändå. Och nu är min fråga om jag är bunden till att köpa jackan för 600kr? Eller kan jag tacka nej?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Bundenhet till köp uppstår genom avtal. Ett avtal uppkommer då en person gjort ett anbud och en annan accepterat anbudet. Ett anbud kan t.ex. vara "vill du sälja mig din jacka för 600 kr?" men även mindre självklara meningar som har samma den underförstådda innebörden att man vill köpa eller sälja något räknas som anbud, såsom i ditt fall, och även dessa är bindande för den som ger anbudet (1 § avtalslagen).Om den andra personen accepterar anbudet t.ex. genom att säga att hon "kan sälja den för 600kr ändå" har ett bindande avtal uppkommit och du är därmed bunden att fullfölja avtalet genom att köpa jackan för 600 kr om hon inte godkänner att ni häver köpet. Det hon kommit överens om med din syster tidigare saknar betydelse för det faktumet.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Lagligt med ändring av anbud efter accept vid bilköp?

2017-08-26 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej.Jag var inne hos bilhandlaren förra fredagen den 18/8 och hörde vad ja kunde få för pris på min Volvo XC60, fick då prova en Ford Focus demobil som jag tyckte var bra. Jag fick med ett affärsförslag med pris på min bil och demobilen. 340000kr för min bil. Vi bestämde att jag skulle komma in fredagen därpå 25/5 och jag hade bestämt mig att genomföra bytet. När jag kommer in till försäljaren säger han att företaget ändrat policy och att han max kan betala 300000kr för min bil, alltså 40000kr under det pris jag har på affärsförslaget. På affärsförslaget står det att det gäller i 30 dagar från den 18/8. Min fråga är om detta verkligen är tillåtet när jag har en skriftlig uppgörelse? Vet ni till vem man skulle kunna ta detta vidare till?
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Vad säger lagen?Eftersom köparen är ett företag gäller köplagen mellan er i denna affär. Det finns inga formkrav för avtal genom köplagen, alltså gäller såväl muntliga avtal som alla former av skriftliga avtal och är bindande. Avtal skall håll (lat: pacta sunt servanda). Detta är en av avtalsrättens grundbultar och varken företag eller konsumenter kan slippa undan detta genom att hävda att de ändrat policy.Om personen du tecknade avtalet med inte hade behörighet att teckna det belopp han gjorde så kan det ogiltigförklara endast om du borde insett detta. Om du alltså var i god tro och hade goda skäl att anta att han agerade inom sin behörighet å företagets vägnar, så kvarstår avtalet (25 § avtalslagen).Vad kan du göra?Det du kan göra är att skriva till någon högre upp i företaget och förklara att du inte tänker acceptera att ert avtal bryts och att det inte spelar någon roll om försäljaren agerat utanför sin behörighet eftersom du inte haft anledning att misstänka detta. Det kan vara värt att påminna om att företaget kan få s.k. regressrätt gentemot försäljaren på de 40 000 kr om han medvetet agerat utanför sin behörighet. På så vis kanske de blir mer samarbetsvilliga gentemot dig.Om företaget vägrar hålla sig till avtalet så kan du ta det till tingsrätten med en stämningsansökan. Behöver du hjälp med detta kan du kontakta oss på info@lawline.se eller boka tid med en jurist här. Om du inte vill riskera att förlora och behöva betala rättegångskostnaderna finns alltid möjligheten att förlika sig med motparten genom att t.ex. komma överens om 320 000 kr.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Om avtalsfrihet mellan två privatpersoner

2017-08-18 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag skulle köpa biljetter till en Håkan Hellström konsert, kommit överens med den pålitliga säljaren som är en god vän till familjen. Påvägen till Göteborg drabbas jag av njurstensattack och får åka ambulans hem igen. Meddelar då 8 timmar innan insläppet börjar att jag inte kommer och att jag betalar biljetterna. Säljaren säger då att det är okej, att jag inte behöver grunna på pengarna och att de ska försöka sälja biljetterna vidare. Nu två veckor senare skriver säljaren och ber mig betala biljetterna för de fick de inte sålda. Är detta rätt? Att jag ska behöva betala för att dem hade fått förhinder och inte "lyckads" sälja biljetterna? De fanns flera annonser med biljetter som efterlystes på Facebook och blocket. Tack
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Angående avtal mellan två privatpersoner som detta gäller avtalsfrihet, alltså gäller ert avtal framför avtalslagen. För att ett avtal ska anses vara ingånget krävs ett anbud (vill du köpa biljett?) plus en accept som motsvarar anbudet (ja, jag vill köpa biljett). Detta kallas för löftesprincipen.Ett avtal ingicks alltså mellan er när du bestämde dig för att köpa biljetterna. Men eftersom avtalsfrihet gäller hade ni två rätt att bryta ert avtal när som helst.Det relevanta i din fråga blir därför då du meddelade att du inte skulle gå på konserten men erbjöd dig att betala för biljetterna. Det erbjudandet kan ses som ett nytt anbud, nu från din sida.Som jag läser din fråga gav din motpart här ingen accept till anbudet utan avböjde anbudet genom att säga att du inte behövde betala (det kan ses som att han nekade din förfrågan om att behålla ert ursprungliga avtal utan istället "gick med på" att säga upp ert avtal genom att du skulle få slippa betalning). Ifall det han sa om att de skulle försöka sälja biljetterna följdes av något slags villkor, t.ex. att du skulle betala biljetterna ifall de inte lyckades sälja biljetterna hade du behövt acceptera det för att ett avtal skulle vara ingånget. Från din fråga kan jag inte utläsa att din motpart kom med något sådant villkor som du accepterade. Detta innebär att ni inte ingick något avtal om att du skulle betala biljetterna, alltså detsamma som att ni kom överens om att ert ursprungliga avtal inte längre skulle gälla.Din motpart hade sin chans att kräva betalt vid tidpunkten då du meddelade honom om att du inte ville ha biljetterna, det kravet kan inte ställas nu då han redan nekat ditt anbud om att betala biljetterna. Det finns förvisso en regel om återkallelse av anbud/accept i 7 § avtalslagen men den är inte tillämplig då återkallelsen kommer såhär sent efteråt.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,