Acceptfrist för anbud

2016-07-30 i Anbud och accept
FRÅGA |hej,jag har fått ett anbud som jag ska svara på "inom 10 dagar". I brevet står det skrivet datum " 1 augusti, 2016". Jag svarar med en accept den 11 augusti, 2016, och brevet är poststämplat den 11 augusti, 2016. Brevet kommer fram till anbudsgivaren den 12 augusti, 2016, och han är inte ens på plats för att ta emot brevet, alltså brevet är i hans brevlåda, men han är inte där på plats för att läsa accepten. Har ett bindande avtal uppstått?
Amanda Härle |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan om när man ingått ett avtal regleras i Avtalslagen (AVtL). Lagen är dispositiv enligt 1 § 2 stycket AvtL, detta innebär att lagens regler endast är tillämpliga då inget annat har avtalats mellan parterna, avtalet gäller alltså i första hand. Ett avtal utgörs av ett anbud och en accept. I ditt fall verkar det tydligt att ett anbud föreligger, frågan är alltså huruvida en accept gjorts i rätt tid. I svensk rätt är anbud och accept bindande för den som angett det, enligt 1 § AvtL. Detta innebär att så fort man givit ett anbud så är man skyldig att stå fast vid det, inom en viss tid. Att man har en viss tid på sig att svara på anbudet brukar kallas acceptfrist. Av 1 § 3 stycket framgår att beroende på vad för typ av egendom köpet gäller så kan det krävas olika typer av formkrav för att avtalet ska vara giltigt. Detta regleras ofta i speciallagar, till exempel jordabalken vid fast egendom. Av 2 § AvtL framgår att om den som ger anbudet (anbudsgivaren) har satt ut en viss tid för svaret så ska denne också anses ha sagt att svaret ska ha kommit anbudsgivaren till handa inom den utsatta tiden. Regeln innebär också att om ni inte kommit överens om när fristen ska börja löpa (dvs det står exempelvis bara att fristen är 10 dagar och inte från vilken dag) så gäller att acceptfristen börjar när du fått del av anbudet. Av 2 § 2 stycket finns en specialregel som gäller om du fått anbudet på posten, vilket jag uppfattar det som att du fått. Då gäller att acceptfristen börjar räknas från den dag då det är poststämplat. Det är oklart om datumet i brevet (dvs den 1 augusti) kan anses som ett avtalat "start-datum" för acceptfristen. Det är en fråga om avtalstolkning vilket kan vara invecklat. Ett svar på en accept som kommit in försent till anbudsgivaren ska gälla som ett nytt anbud, 4 § AvtL. I så fall är det du som är ny anbudsgivare och din motpart kan välja om denne vill acceptera villkoren eller inte. Enligt 2 § AvtL framgår som tidigare nämnt att brevet ska vara din motpart till handa inom den utsatta tiden, således räcker det tyvärr inte med att brevet varit poststämplat den 11 augusti. Det handlar inte heller om ifall mottagaren faktiskt har tagit del av accepten eller inte, utan att denne haft möjlighet att göra det, till exempel att brevet funnits i dennes brevlåda eller på dennes kontor. Eftersom detta inte skett förens den 12 augusti så är jag rädd att något bindande avtal inte verkar ha uppkommit. Vad du kan göra är dock att kolla på om det framgår i anbudet att fristen skulle börja löpa den 1 augusti, annars gäller som sagt att fristen börjar när brevet har sänts.Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Bevisning vid muntligt avtal

2016-06-12 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!Jag blev bokad av ett företag för att DJa på ett annat företag. Företag 1 var kontrakterad av företag 2 (nattklubben) med uppdraget att boka artister till nattklubben.Totalt är företag 1 skyldig mig 22'000. När jag på sms frågade om dom sena fakturorna svarade företag 1 mig "Jag ligger efter pga att S7 inte betalat till mig för dina spelningar. Jag ligger på dom som fan och hoppas på en lösning inom kort."När ännu mer tid passerade skickade jag inkassokrav via ett inkassobolag. Till min förvåning bestred han inkassokravet med anledningen att jag från första början skulle fakturera nattklubben.Ett problem är att det inte finns skriftliga avtal då alla var muntliga. Ett annat problem är att jag inte längre får någon kontakt alls med nattklubben.Det som finns: En betalad faktura från företag 1, några sms där företag 1 har bokat mig.Hur stora är mina chanser att vinna om jag skulle ta det till rättegång?
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan du ställer, om hur jag tror det skulle gå för dig i en eventuell rättegång, är inte någonting jag på något sätt kan garantera ett svar på. Men jag ska göra mitt bästa att försöka förklara vad jag tycker är viktigt och vad jag tycker du ska titta på extra noga. Nedan kommer jag hänvisa till rättegångsbalken, denna kommer jag förkorta till RB.Eftersom företag 1 bestridit fakturan anser de att de inte har rätt att betala fakturan och detta är den verkligt svåraste frågan du måste besvara på. Vilket företag som har betalningsansvar? Detta går att avgöra på väldigt många sätt, men på det sätt din fråga blivit ställd så tror jag att jag kan utreda det åt dig. Det verkar som du har pratat väldigt lite med företag 2, nattklubben, och pratat mer med företag 1. Du säger även att de har som ansvar att boka in underhållning till nattklubben. Detta måste däremot inte betyda att det är företag 1 som ska stå för kostnaderna. Det kan vara så att de sagt till dig att du ska kontakta nattklubben för betalning, det är inte jag helt säker på, men det verkar faktiskt inte som det. Skulle företag 1 säga att företag 2 ska betala har du förmodligen pratat med nattklubben att de går med på att betala dig för det arbete du utför. Eftersom det inte är möjligt att binda tredje man i ett avtal. Det betyder att du och någon annan du sluter ett avtal med inte kan göra så att ett utomstående ska betala en kostnad, om inte en fullmakt som godkänner detta finns. Detta måste du ta reda på. Skulle det vara så att det finns en fullmakt som tillåter företag 1 att sluta avtal för företag 2s räkning så är det alltså nattklubben du ska vända dig till. Det kan inte vara alldeles lätt att veta, men det finns en tröst för dig. Eftersom att du redan utfört din spelning på nattklubben och de har förväntat att du ska vara där har de genom konkludent handlande medgivit att du ska spela på deras nattklubb. De kan alltså inte säga att de inte uttryckligen godkänt att du ska spela där. Men du behöver ändå stämma rätt motpart i rättegången. Det finns däremot en möjlighet att du stämmer in båda företagen vid samma tingsrätt i orten där ett företag hör till enligt 10:14 RB (se https://lagen.nu/1942:740#K10P14S1) och yrkar att de ska betala fakturan. Då kommer rätten slå ihop målen så de handläggs i en rättegång enligt 14:2 RB (se https://lagen.nu/1942:740#K14P2S1).Skulle du göra såhär spelar det inte riktigt roll vem som har betalningsskyldighet, eftersom du utfört din del av avtalet, alltså spelningen, så kommer du få betalt av antingen företag ett eller företag två. Det kan även vara smartare att göra såhär så inte den ena parten bara skyller på den andra hela tiden, skulle du bara stämma ett företag kommer nog det med stor sannolikhet att skylla på det andra, vilket inte är så roligt. På det här sättet så kommer nog frågan redas ut bättre.Jag vill bara flagga för en paragraf i rättegångsbalken. I 18:3 (se https://lagen.nu/1942:740#K18P3S1) står att en part som väcker talan mot någon annan utan anledning kommer bli tvungen att täcka den stämda partens rättegångskostnad. Det är ingen fara för företag 1, de har du skickat fakturan till inkasso och de har bestridit den. Men för nattklubben kan det vara bra att ha bevis att du försökt nå dem utan att lyckas.Det var det processrättsliga, nu kommer jag till den materiella rätten, alltså om jag tror att den bevisning du har skulle vara nog för att ge dig en vinnande dom.Mitt korta svar är ja, det tror jag. Mitt långa svar är som följer: Du säger att du bara har två bevis men du har egentligen mer bevis än så. Förutom fakturan du har från företag 1 och smsen om att samma företag bokar dig hos nattklubben så har du bevis om att du spelat på nattklubben. Det är ju faktiskt ett måste att du ska spela där för att du ens ska kunna få betalt för det. Men det antar jag att du har bevis på. Du har även bevis på att du försökt kontakta båda företag för att få dem att betala, vilket de vägrar, vilket gör att det är okej att stämma dem inför domstol. Tror jag bevisningen du har är tillräcklig för att du ska få en vinnande dom? Du nämner i din fråga att du har en betalad faktura från företag 1. Jag vet inte vad det är för faktura eller vad de betalt med den, men att de faktiskt betalat dig visar på att du har utfört någonting som är värt att betala, alltså att du spelat på nattklubben. Att du har sms som visar att de bokar dig bör kunna styrka att de faktiskt har bokat dig. Det kan vara smart av dig att leta upp vem som äger numret och visa att företaget äger numret eller att någon som jobbar på företaget äger numret som du smsat med. Annars kan det egentligen vara vem som helst som skickat de där smsen. Är det däremot så att företag ett trodde att du inte skulle ha mer betalt än fakturan de redan betalt tror jag det blir svårt att bevisa att du ska få mer betalt. Om betalningen du redan fått är skälig för vad du utfört. Alltså inte bara några få hundra kronor. Skulle du fått mer, kanske kring 10 000 kr redan så kan inte jag säga om en domstol skulle anse att det är oskäligt. Men skulle de göra det, skulle de jämka avtalet så att du får mer betalt. Detta baseras på 36 § avtalslagen (se https://lagen.nu/1915:218#P36S1). Allt detta, att du haft kontakt med dem innan en spelning, att de inte alls vill höra av dig efter en spelning, att du faktiskt varit där och att de har skrivit att de faktiskt bokar dig anser jag göra det väldigt tydligt att du utfört en spelning men inte fått betalt för den, vilket du naturligtvis ska få. Men har de som sagt redan betalat dig ett belopp som är mindre än vad ni kom överens om, men som ändå inte är allt för oskäligt, så kan det bli svårt för dig att få mer.Mitt tips till dig i framtiden är att inte utföra några spelningar förrän du fått betalt i förskott. Även att göra såna här delar skriftliga, eller att spela in dem. Det är faktiskt helt tillåtet att spela in konversationer både på telefon och öga mot öga utan att den andra vet om det, så länge du själv deltar i samtalet.Jag hoppas det svarade på dina frågor, har du ytterligare funderingar lämna en kommentar här på hemsidan så svarar jag på den så fort som möjligt.Vänligen,

Är en beställning en accept?

2016-04-19 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Är en beställning det samma som accept och är en offert ett beställningserkännande?
Felix Sjöberg |Hej!Regler om anbud och accept finns i avtalslagen, som är över hundra år gammal och har ett relativt snårigt språkbruk. Inom avtalsrätt pratar man ofta om att en del (men inte alla) avtal sluts via en modell med anbud och accept. I ett sådant fall är anbudet det erbjudande om avtal som ges på det första stadiet, ett slags viljeförklaring från en part att ingå ett avtal med någon annan. Ett anbud måste rikta sig till viss person och vara någorlunda specificerat för att räknas. Här kan man skilja på när affärer gör reklamutskick med erbjudandet om att köpa en viss vara för ett visst pris, sådana kallas för utbud.Om anbudet accepteras kallas svaret för accept, det kan till exempel röra sig om att en person accepterar en annan persons erbjudande om att de ska ingå ett avtal om ett cykelköp. Både anbud och accept är normalt bindande var för sig, och ett anbud kan oftast inte återkallas förrän viss tid passerat. När en accept finns har man ingått ett avtal och båda parter är normalt bundna av avtalet.Att lägga en beställning är snarast att se som ett anbud, det är ju ett erbjudande om att man vill köpa en viss vara eller tjänst för ett visst pris. Även en offert borde ofta vara att se som ett anbud, eftersom det ofta rör sig om ett erbjudande om att ingå avtal. Beroende på hur offerten är utformad kan det ses som en bekräftelse (kvitto) på ingått avtal eller liknande, det får bero på vad som står där.Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Ångerrätt vid vunnet bud på nätauktion

2016-03-09 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej! Undrar vad som gäller för mig som privatperson när jag handlar på internetauktioner. Har jag rätt att ångra mitt bud om jag har slutbudet så att säga och vunnit auktionen? Om ja, isåfall inom vilken tid måste jag ångra mitt köp? Och kan man ångra sig hur många gånger som helst? Tacksam för svar. MVH Kristina
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att kunna svara på din fråga måste jag först reda ut hur avtal sluts på en nätauktion för att sedan utreda huruvida du har en eventuell ångerrätt eller inte. Det vanliga vid nätauktioner är att villkoren bestäms i förväg och att köpare och säljare accepterar dessa villkor då de blir medlemmar på auktionssidan. Men eftersom jag inte vet huruvida det finns några särskilda villkor i ditt fall så kommer jag svara med utgångspunkt i att det inte finns några villkor som reglerar detta. Enligt doktrinen blir du bunden av ditt bud när du avger det, budet ses som ett rättsligt bindande anbud i avtalsrättens mening, se 1 § första stycket avtalslagen (AvtL). Om detta bud sedan accepteras av säljaren genom att tiden för auktionen löper ut så föreligger det ett bindande avtal mellan dig och säljaren. Genom detta har således ett avtal ingåtts och om det inte föreligger några ogiltighetsgrunder (t.ex. att du blivit hotad att avge ett bud) så har ett bindande avtal kommit till stånd mellan dig och säljaren. Om du har ångerrätt eller inte beror på om den du köper av är en näringsidkare eller privatperson. Om säljaren är en näringsidkare så har du som konsument rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att meddela säljaren om detta inom 14 dagar, se 2 kap. 10 § Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det finns inga begränsningar på hur många gånger du kan ångra dig. Men om säljaren däremot är en privatperson så är köplagen tillämplig, se 1 och 4 §§, och i köplagen stadgas ingen ångerrätt åt köparen. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Skriftlig bekräftelse vid ingående av avtal

2016-07-20 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej, vad gäller angående skriftliga bekräftelser av avtal? Byggbolaget skickade ut s.k tilläggsval och menar att jag beställt material på 50.000kr (detta är ostridigt). Jag menar att jag beställde för 10.000. Fick aldrig någon skriftlig bekräftelse på ordern. Måste man ha skriftliga bekräftelser för att anbudet ska bli giltigt eller är det bindande bara genom anbud accept? Mvh
Sarmad Abdul Nabi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,Enligt svensk avtalsrätt gäller anbud-acceptmodellen. Avtal blir alltså bindande redan genom en accept, det finns inga formkrav för avtalsingåendet. Skriftliga bekräftelser kan dock vara att föredra ur bevishänseende.Med vänligt hälsning

Formkrav för accept vid avtalsslut

2016-05-09 i Anbud och accept
FRÅGA |Hur bör kunden formulera sig i e-postkommunikation när hen accepterar mitt anbud så att det blir ett tydligt avtal?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I den allmänna avtalsrätten enligt avtalslagen (se här) finns det inga särskilda formkrav för en accept. Vad som helst som bör uppfattas som ett godkännande/ett jakande svar till ditt anbud är därför en accept och ett avtal anses då vara ingånget. Som en extra trygghet för dig själv kan du maila tillbaka för att få en avtalsbekräftelse. Med vänlig hälsning,

Oren accept

2016-04-12 i Anbud och accept
FRÅGA |Jag har skickat en offert till en annan näringsidkare. Det har varit lite revideringar på offerten, totalt 4 gånger. På den första offerten hade de ingen extra rabatt men på de två nästkommande hade det smugit sig in en rad som gav dem 10% rabatt. På den 4:de offerten upptäckte jag felet och tog bort rabatten, ringde till kunden och meddelade att det blivit fel.Vad gäller, har jag rätt att ändra och ta bort rabatten, då den inte varit med från början?
Bartu Bugdayli |Hej och tack för din fråga.Frågor om ingående av avtal regleras i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen). Lagen hittar du här.Enligt 6 § avtalslagen gäller det att svar till ett anbud som antar anbudet men som innehåller ett tillägg, inskränkning eller förbehåll till det ursprungliga anbudet ska gälla som avslag i förening med nytt anbud. Detta kallas för oren accept. Såsom jag förstår det av frågan har du skickat ett anbud (offert) till en annan näringsidkare. Sedan har motparten gjort revideringar och skickat tillbaka anbudet till dig vid två tillfällen. Du upptäcker på anbuden du fått från motparten att de har gjort ett tillägg i anbudet som ger dem 10 % rabatt, och tar bort rabatten från anbudet och meddelar motparten att en sådan rabatt inte skulle ingå. När du först skickade anbudet och motparten sedan gjorde en ändring i anbudet och skickade det tillbaka till dig anses det som sagt att motparten har avslagit ditt anbud och istället har lämnat ett nytt anbud till dig. Detta har dem gjort två gånger, och inte vid något tillfälle har någon av motparterna antagit ett anbud och därmed ingått avtal. När du sedan upptäcker att anbud som motparten skickat tillbaka till dig innehåller tillägg till ditt ursprungliga anbud är det du som ska bestämma om du vill anta anbudet (och accepterar tillägget om 10 % rabatt) och ingå avtal. Vill du inte göra det kan du ändra på deras anbud igen och skicka den tillbaka till motparten, eller välja att inte fortsätta försöka ingå ett avtal och avsluta avtalsförhandlingarna. Väljer du att ändra på anbudet igen och ta bort rabatten kommer det enligt 6 § avtalslagen anses som sagt att du avslår deras anbud och skickar ett nytt anbud som motparten nu får ta ställning till. Hoppas att svaret var till din hjälp. Har du fler frågor är du välkommen att ställa en ny till Lawline.Hälsningar,

Bevisning och tolkning av muntliga avtal

2016-03-09 i Anbud och accept
FRÅGA |Momsfråga vid arrende. Vi har en muntlig ÖK med kommunen att arrendera ett stall med tillhörande betesmark. När det slutliga avtalet skrivits har det tillkommit moms på den avtalade avgiften. Inte någon gång under förhandlingen (ca 6 månader) har det nämnts från kommunen att det TILLKOMMER moms utöver avtalad avgift. Har inte kommunen skyldighet att informera om detta i ett tidigare skede än när avtalet är klart för underskrift? Avtalet träder i kraft om ca tre veckor. Vi driver ingen näring och är inte heller momsredovisningsskyldiga. Kan vi kräva att vi bara ska betala den avtalade avgiften och att den i så fall inkluderar moms? Kan man som privatperson (fysisk) förvänta sig att alla summor i avtalet, muntligt som skriftligt, ska inkludera moms? Tacksam för svar
Fredrik Mattsson |Hej Åke,Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.RättsutredningInom avtalsrätten gäller som du säkert är bekant med såväl muntliga som skriftliga avtal (se Axel Adlercreutz, Avtalsrätt I, 12 uppl., s. 49 ff). Muntliga avtal vållar dock ofta stora bevissvårigheter. För att ett muntligt avtal ska vara gällande krävs att det är möjligt att i efterhand bevisa att de båda parternas avsikter exakt överensstämde vid den påstådda tidpunkten för överenskommelsen. Om exempelvis en person i efterhand medger att han skulle köpa varor av en näringsidkare betyder detta inte nödvändigtvis att köparen godtar säljarens påstående om hur många varor som skulle köpas.Det är dessutom ofta i praktiken svårt att dra gränsen mellan bindande muntliga avtal och oförbindande utfästelser som lämnas under avtalsförhandlingar. I viss mån är det otillåtet att agera oaktsamt och svikligt mot motparten under avtalsförhandlingar. Detta kallas för culpa in contrahendo. I svensk rätt är det dock mycket svårt att vinna framgång med en talan om skadestånd p.g.a. av att motparten agerat på ett visst sätt under avtalsförhandlingar.När det gäller bevisbörda och beviskrav bör följande noteras. Det är den part som hävdar att ett avtal föreligger som har bevisbördan, d.v.s. är skyldig att bevisa att ett avtal verkligen finns. Det är även den som påstår att ett visst villkor eller annan uppgift (t.ex. pris, leveransinformation) i ett avtal finns som bär bevisbördan för att bevisa att så verkligen är fallet.Beviskravet som uppställs när en part hävdar att ett avtal finns är styrkt. Det vill säga måste den part som påstår att ett avtal finns styrka det här påståendet. Det är ett högre beviskrav än sannolikt. Slutligen bör noteras att en domstol i viss fall kan anse att an part är bunden av ett avtal även om parten inte uttryckligen har ingått avtalet. Det är kallas konkludent avtalsbildning. Det kan t.ex. röra sig om en person som kliver på en buss och därigenom anses ha förbundit sig att betala för en bussbiljett. Enligt grunderna för konkludent avtalsbildning är det även möjligt att med framgång anföra att en person genom sitt agerande anses ha godtagit en viss omständighet eller ett visst avtalsvillkor. BedömningSåvitt jag uppfattar dig har kommunen muntligen angivit en viss arrendeavgift. Det har inte framgått någonting om att moms tillkommer. I det skriftliga avtalet anges dock att moms tillkommer. Du anser mot bakgrund av det som kommunen muntligen uppgett inte är skyldig att betala momsen.För att vinna framgång med ditt påstående krävs att du kan bevisa att ett muntligt avtal har ingåtts med innebörden att ett visst belopp skulle betalas och att inga ytterligare kostnader (t.ex. moms) skulle tillkomma. Det här är mycket svårt att bevisa. Kommunen kan anföra att de uttalanden som avgavs under förhandlingarna endast var avsiktsförklaringar och inte bindande anbud.Det är vidare möjligt för kommunen att vidgå att moms inte nämndes under förhandlingar, men att kommunen inte heller lovade att moms inte skulle utgå.Dessutom kan kommunen anföra att i och med att du valde att ingå ett skriftligt avtal med kommunen därigenom frånsa dig rätten att åberopa ett eventuellt tidigare muntligt avtal.Du har även undrat över vilken skyldighet kommunen har att informera om momsen i ett tidigt skede. Svaret är att någon sådan skyldighet, tyvärr, inte föreligger. Slutligen saknar det i det här sammanhanget rättslig relevans i vilken mån privatpersoner kan förvänta sig att summor i avtalet ska inkludera moms. Sammanfattningsvis är min bedömning att kommunen har avsevärt mycket mer rättsligt stöd för sin inställning än du har. Jag rekommenderar därför att du även betalar den moms som tillkom och inte bestrider kommunens fakturor.Vänligen,Fredrik Mattsson, juridisk rådgivare