Reglera uppdelning av framtida försäljningsvinster

2015-11-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Tre personer äger tillsammans en fastighet. 50 , 25 resp 25 %.Kan av dem satsa kapital för ombyggnation och få reglerat via avtal att värdet av investeringen tillfaller vederbörande vid t ex framtida försäljning? Mvh Per
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga. Jag ser inga hinder mot att upprätta ett avtal av sådan typ. Värt att tänka på i ett sådant fall är att tydligt reglera hur vissa kapitalkostnader i samband med ombyggnader ska påverka försäljningssumman. Exempelvis, ska endast den nominella kostnaden tillfalla den som bekostade ombyggnationen eller ska också viss hänsyn tas till framtida penningvärde? Möjligtvis skulle det vara klokt att reglera så att den värdeförbättring som sker på fastigheten i procentuella mått också speglas i den procentuella uppdelningen av försäljningssumman. Eventuella skatteeffekter kan också tas i beaktande.Behöver du hjälp med att upprätta ett sådant avtal rekommenderar jag dig att boka tid hos en erfaren jurist inom fastighetsrätt. Lawline samarbetar med specialister inom fastighetsrätt, och du boka tid på ett kontor nära dig via http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger.Jag önskar dig en trevlig dag.Mvh,

Kratta löv på grannes tomt

2015-11-15 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Måste vi räfsa löven som faller från våra träd in på grannens tomt?
Moa Bodin |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Det finns ingen skyldighet enligt lag att behöva kratta/räfsa löv som faller från ens egna träd ner på grannens tomt. Grenar som hänger över till grannes tomt kan däremot behövas kapas, men gällande just löv har du ingen skyldighet.Hoppas att det gav dig klarhet i frågan!Vänligen,

Borttagande av trädgrenar - skyldighet och kostnadsansvar

2015-10-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vi har en stor ek som förgrenar sig in på grannens tomt. Eken står i ett hörn på tomten så inte så konstigt att den breder ut sig över grannens tomt.Grannen har nu sagt att vi måste enl lag ta bort de grenar som sträcker sig över hans tomt då han önskar detta. Detta kommer innebära att trädet kommer se mycket märkligt ut.Stämmer detta att vi ska bekosta borttagande av grenar in på hans tomt?
Daniel Nykvist |Hej och tack för din fråga!Som utgångspunkt så ska grannar i sin uppodling av trädgården på den egna fastigheten ta skälig hänsyn till sin omgivning, inklusive andra grannar. Detta framgår av Jordabalk (1970:994) 3:1. Det kan möjligen utifrån denna bestämmelse tolkas som att ni har en skyldighet att ta bort överskjutande grenar, men detta tål att jämföras med en bestämmelse som specifikt tar sikte på denna situation. Enligt Jordabalk 3:2 första stycket så har er granne rätt att själv ta bort överskjutande grenar om dessa medför olägenhet för honom. Enligt samma bestämmelse så ska grannen dock bereda er tillfälle att själv utföra klippningen, om borttagandet av grenarna kan medföra skada av betydelse för er. Detta gäller även om skadan inte kan anses som märklig eller ovanlig (jämför Proposition 1970:20 del B s. 103). Eftersom trädet kommer att se märkligt ut i estetiskt hänseende så torde grannen ha haft skyldighet att ge er tillfälle att själv göra arbetet, vilken får anses uppfylld i och med hans uppmaning. Sammanfattningsvis så har ni möjligen en skyldighet att ta bort grenarna, men vad som står desto mera klart är att grannen har rätt att göra arbetet själv.Lagen innehåller dock inga bestämmelser om kostnadsfördelning, även om HD har uttalat att en granne inte kan kräva ersättning för att ta bort grenar som har hamnat på dennes tomt efter att den andre grannen toppklippt häcken på fastighetsgränsen till nytta för dem båda (jämför domen i NJA 1990 s. 71). Eftersom reglerna är utformade i syfte att tillvarata grannsämja så torde den rimligaste strategin vara en samförståndslösning, om borttagandet av grenarna ligger i både ert och er grannes intresse. Mot bakgrund av er allmänna skyldighet att ta skälig hänsyn till dina grannar så torde dock ett rimligt utfall, om ni inte kan uppnå en samförståndslösning, vara att ni bekostar hela eller åtminstone huvuddelen av kostnaden för borttagandet av grenarna. Med vänlig hälsning

Värdering fritidshus

2015-10-18 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag och och min ex fru är skilda. Vi äger fortfarande ett fritidshus 50% var. Hon vill nu lösa ut mig. Marknadsvärde är 700 000. Stugan köptes för 215000. Vad skall hon betala mig?Mvh
Joakim Wahlgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns ingen lag som direkt är tillämplig angående priset på ert fritidshus. Samägandelagen som du hittar HÄR är tillämplig om ni inte har avtalat om något annat. Den lagen handlar om huruvida din ex-fru kan sälja fritidshuset utan ditt samtycke och fritidshusets underhåll, förvaltning och dylikt.När det gäller priset är det en förhandlingssak mellan dig och din ex-fru. Om marknadsvärdet är 700 000 kr och ni äger 50% var kan ett rimligt pris vara 350 000 kr. Tänk på att eventuella kostnader för mäklare, reparation och skatter bör räknas bort. Det är kostnader som jag tycker är rimligt att ni delar på. Du kan vid behov även begära en andra värdering av fritidshuset för att vara säker på att priset matchar marknadsvärdet. Eventuellt kan ni sälja fritidshuset och dela överskottet. Sammanfattningsvis är det upp till er själva att förhandla fram ett pris som båda två känner sig bekväma med. Vi på Lawline kan hjälpa er med att upprätta ett avtal.Hoppas att du fick svar på din fråga.

Försäljning av samägd lantbruksfastighet

2015-11-16 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej , jag vill sälja min del i ärvd lantbruksfastighet . Vi är tre ägare som äger en tredjedel var. Om de andra ägarna lägger ett bud jag inte kan acceptera, kan jag då begära försäljning av hela fastigheten till marknadspris? Eller är jag tvungen förhandla och komma överens med mina släktingar?Finns det någon slags reglering av vad som gäller , taxeringsvärdet eller värderingsvärdet , vad som är rimligt få ut? Med vänlig hälsning Ingrid L
Elisabet Leth |Hej!Tack för din fråga och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Eftersom du beskriver att det är en lantbruksfastighet så förmodar jag att det är rör sig om fast egendom som är taxerad som lantbruksenhet. Och eftersom den ägs av minst tre gemensamt så är lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter tillämplig på er situation. Se https://lagen.nu/1989:31#P1..Om ni inte kan enas kring en försäljning kan du enligt 13 § i lagen om samägda jordbruksfastigheter begära hos tingsrätten att fastigheten säljs för er gemensamma räkning på offentlig auktion. Då kommer fastigheten säljas för det marknaden är beredd att betala vid tillfället för den offentliga auktionen. Enligt 9 § i lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt se https://lagen.nu/1904:48_s.1 (som också är tillämplig i vissa delar på er situation) så ska tingsrätten, i samband med att de beslutar om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion bestämma ett minimipris som fastigheten inte får säljas under, om någon delägare begär det. En begäran av en delägaren om att tingsrätten ska bestämma ett minimipris prövas materiellt av tingsrätten. Det innebär att om minimipriset delägaren vill ha är orimligt hög så kan tingsrätten bestämma ett lägre minimipris. Om någon av de andra delägarna visar synnerliga skäl för att skjuta upp försäljningen av fastigheten så kan tingsrätten besluta att inte sälja fastigheten vid tiden för din ansökan och därför avslå din ansökan. Sådana synnerliga skäl kan exempelvis vara avgörande sociala förhållanden, sådana förhållanden kan vara om barn bor på fastigheten och de skulle fara illa genom att behöva flytta, byta skola och umgänge osv (NJA 1979 s 562).Vad som är rimligt att erhålla i betalning för en lantbruksfastighet är ingen fråga som är lagreglerad. Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga, har du fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Med vänliga hälsningar

Gåva av fastighet - skatteskyldighet

2015-11-14 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hejsan! Ska ge bort min del av huset till min exfru som gåva mot att hon tar över min del av lånen på huset. Min del (1/2) taxerings är 348500 och min del av lånen är 588000kr. Kan jag bli skatte skyldig på nått vis?
Yvette Lind |Tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställningDet uppkommer några skatterättsliga frågeställningar i det scenario du presenterat:1. Numera finns ingen gåvobeskattning i Sverige och din exfru behöver inte beskatta för gåvan sehttps://lagen.nu/1999:1229#K8P2S1 2. En stämpelskatt på 1,5% kommer också att behöva tas ut. Stämpelskatten regleras i https://lagen.nu/1984:404 Detta är den avgift man betalar vid förvärv av fast egendom (lagfart) eller tomträtt. Skatten beräknas på köpeskillingen. Om köpeskillingen understiger taxeringsvärdet beräknas stämpelskatten på taxeringsvärdet för året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljas. Det här blir också fallet med er. Om det blir du eller din fru som betalar stämpelskatten kanske blir en förhandlingsfråga mellan er då det ska ses som en gåva för att stryka din skuld? Jag hoppas att det här rett ut dina funderingar. Du kan återkomma med vidareutvecklade frågeställningar om du känner behov för det.

Nyttjanderättsavtals giltighet mot ny ägare

2015-10-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga. Min granne ha kopplat in sitt vatten på våran vattenpost och vägrar nu ta bort den. Han påstår att det finns ett avtal med förra ägarna av tomten. Men så vitt jag vet finns det inget skriftligt på det.Och vi fick inte veta att han gjort det förens 2 år efter vi köpt tomten. Nu undrar jag om jag har rätt att koppla bort deras vatten eller gör jag mig skyldig till något brott om jag gör det.Dom vill även inte visa upp något avtal. Så jag kan ju inte till 100% vara säker på att ett inte finns ett avtal kan man kräva att dom visar upp avtalet eller måste man ta det hela till tingsrätten? Hoppas ni förstår min fråga Mvh mattias
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det avtal som påstås föreligga mellan din granne och förre ägaren av tomten (fastigheten) verkar vara ett nyttjanderättsavtal. För att ett sådant ska bli giltigt gentemot dig som ny ägare ska det vara inskrivet hos Lantmäteriet (7:11§ Jordabalken). En inskrivning görs för att skydda avtalsparten (i det här fallet grannen) mot nya ägare (dig), så att avtalet ska fortsätta gälla. Om det föreligger ett nyttjanderättsavtal som inte är inskrivet hos Lantmäteriet så gäller det mot dig endast om du visste att det förelog avtal eller borde ha insett att det förelog ett avtal om att nyttja din vattenpost (7:14§ Jordabalken). Skulle det vara så att den förre ägaren av din fastighet har gjort en inskrivning hos Lantmäteriet kan du ansöka om att avlägsna det på Lantmäteriets hemsida, se länk: http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Min-fastighet/Ansok-om-inskrivning-av-servitut-och-ovrig-inskrivning/Det blir ett brott att koppla bort vattnet om det föreligger ett giltigt avtal som är inskrivet hos Lantmäteriet eller om du borde ha känt till att det förelåg ett avtal. Vad gäller din fråga angående möjlighet att begära ut avtalet om du skulle ta målet till domstol så finns det en materiell editionsplikt i rättegångsbalken, 38:3§, som tillåter dig att hos domstolen begära att de förelägger motparten att inkomma med skriftliga handlingar där du anser dig ha en grundat anspråk, med andra ord där du anser dig ha rätten att få tillgång till det skriftliga dokumentet. Hoppas att du fått svar på din fråga, Med vänlig hälsning

Smycken - lösöre?

2015-09-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Är smycken inre lösöre.?
Astrid Baltzer |Hej och tack för din fråga!Ja, det stämmer att smycken är lösöre. För att ett föremål istället ska bli fast egendom krävs i regel att det har en anpassad plats i ett hem, det vill säga är fastmonterat eller liknande.Om du har några följdfrågor är det bara att skriva en kommentar eller en ny fråga.Vänligen,