Måste man betala skatt när man säljer sin del av huset?

2017-06-25 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej. Jag o mitt ex går igenom en skilsmässa. Vi har skrivit ett eget kontrakt mellan oss, att jag köper ut honom för en specifik summa från huset. Det jag undrar är om han får skatta på den summan jag betalar honom??
Olle Hansen Ölmedal |Hej!Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Svaret på din fråga är ja, om det uppkommer en s k kapitalvinst för honom.När ditt ex säljer sin del av fastigheten till dig så säger man att han avyttrar sin del av fastigheten. Man måste betala skatt på den kapitalvinst som uppstår vid avyttring av fastighet. (42 kap 1 § inkomstskattelagen)Kapitalvinst är enkelt uttryckt skillnaden mellan- den ersättning som du betalar honom för andelen i fastighetenoch - Det s k omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet är det belopp som han tidigare betalat för att köpa sin del av fastigheten samt utgifter för förbättringar av fastigheten. (44 kap. 13 och 14 §§ inkomstskattelagen)Jag kan ge ett exempel för att förklara:Vi antar att ni idag äger 50% vardera av fastigheten, och fastigheten är värd 1 miljon. När ni köpte fastigheten så låtsas vi i detta exemplet att den var värd 800.00. Ditt ex betalade 400.000 kr och du betalade 400.000 kr. Under tiden som ni haft den så har låtsas vi också att ditt ex betalat 50.000 kr för att bygga ett uterum till huset.Du betalar honom nu 500.000 kr för att köpa hans andel av fastigheten. Då blir kapitalvinsten:500.000 (ersättningen som du betalar honom) minus450.000 kr (det belopp han köpt sin del av fastigheten och förbättringsutgiften för uterummet)=50.000 kr i Kapitalvinst.Kapitalvinsten måste man betala skatt på. Skattesatsen är 22%. Ditt ex måste därför betala 11.000 kr(22% av 50.000) i skatt i detta exemplet. Om det inte uppkommer någon kapitalvinst alls, t ex om du betalar ditt ex mindre än vad han betalat för att köpa sin del av fastigheten, så behöver han alltså inte betala skatt.Sammanfattning:Beroende på vad du betalar ditt ex, och beroende på vad ni köpte fastigheten för, och beroende av om han har haft s k förbättringsutgifter så kan man räkna ut om det uppkommer en kapitalvinst. Om det gör det så måste han betala skatt på vinsten.Det finns någorlunda bra information om hur man räknar ut skatten på skatteverkets hemsida.Om du behöver ytterligare råd och hjälp så kan du också boka tid med våra verksamma jurister.Jag hoppas att du tycker att du fått ett svar på din fråga. Annars kan du gärna använda kommentarfunktionen nedan så ska jag försöka reda ut eventuella frågetecken.Vänligen,

Om jag inte betalat någonting för min andel av en bostadsrätt måste jag ändå betala skatt på kapitalvinsten?

2017-06-17 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Om jag är ägare av 10% på en lägenhet som köptes för 700.000:- Sen säljs den för 2.118.000:- måste jag betala skatt på den vinst jag får på mina 10% även fast jag personligen inte gått in med några kontanter?Dom som betalat allt är ägarna av resterande 90% av lägenheten. Eller kan jag bara casha in mina 10% och leva lyckligt för en stund och inte tänka på skatt?
Hanna Rappmann |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Att sälja en privatbostadsrätt med vinst innebär att man gör en kapitalvinst i inkomstslaget kapital enligt inkomstskattelagens regler (41 kap. 2 § IL). Om bostaden inte utgör en privatbostadsrätt så innebär försäljningen som huvudregel en kapitalvinst i inkomstslaget näringsverksamhet men det kan också anses vara en kapitalvinst i inkomstslaget kapital (13 kap 1 § IL). En kapitalvinst på en bostadsrätt är skattepliktig och i inkomstslaget kapital ska 22/30 av vinsten tas upp till beskattning och i inkomstslaget näringsverksamhet ska 90 % av kapitalvinsten tas upp till beskattning (46 kap. 18 § IL). Eftersom du inte gått in med några pengar i lägenheten tolkar jag det som att du fått 10 % av lägenheten i gåva av de som ägt de resterande 90 % av lägenheten när de köpte den, eller någon gång senare. En gåva är skattefri och du behövde därför inte betala någon skatt när du fick 10 % av bostadsrätten. Att du inte betalt några pengar för den innebär dock inte att du inte blir ägare av 10 % av den i inkomstskattelagens mening. Du måste därför betala skatt på din andel av vinsten.Hoppas det var svar på din fråga!Vänligen,

Beskattning av kapitalvinst vid försäljning av bostadsrätt

2017-06-10 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej undrar en sak. En bostadsrätt som köptes för åtta år sedan för 130 000 kr och nu säljs för 7 200 000. Den har inte renoverats. Hur mycket ska jag betala i skatt vid försäljning?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.InkomstskattelagenRegler om beskattning vid försäljning av bostadsrätter finns i inkomstskattelagen. I 44 kap finns allmänna regler om beskattning vid kapitalvinster/kapitalförluster, dessa tas upp i inkomstslaget kapital.KapitalvinstEftersom du gått med vinst vid försäljningen är detta en kapitalvinst. För att få ut det du ska skatta på vinsten tar du då summan du fått för bostadsrätten minus det du köpte bostadsrätten för (+ ev. renoveringsutgifter), detta kan du se i 44 kap. 13 § inkomstskattelagen. Specialregler om kapitalvinster från bostadsrätterUtöver detta finns specialregler om försäljning av bostadsrätter i 46 kap av lagen. I 46 kap. 18 § inkomstskattelagen finner du regler om kvotering av kapitalvinster vid försäljning av bostadsrätter. Där står att du ska skatta på 22/30-delar av din kapitalvinst. Uträkningen blir som följer:7 200 000 - 130 000=7 070 000 kr. Det är alltså din kapitalvinst. Enligt 46 kap. 18 § har du sedan rätt att kvotera vinsten på följande sätt: 7 070 000 x (22/30)≈5 184 667 kr.Summan som ska skattas på av din vinst är alltså 5 184 667 kr, skatt i inkomstslaget kapital dras med 30 %. 5 184 667 x 0,3=1 555 400 kr --> Det är summan du ska betala i skatt för din kapitalvinst.Möjlig felskrivning i frågan?I mitt svar har jag utgått från de uppgifter du angett i din fråga. Om det trots allt är så att du skrivit fel och att du sålt bostadsrätten för 720 000 kr innebär inte det några problem för dig. Det är bara att följa modellen jag angivit i min uträkning ovan så kommer du fram till rätt skattesats ändå.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp! Återkom gärna med en kommentar om du har någon fundering.Med vänlig hälsning,

försäljning av ärvd stuga - skatteuträkning

2017-06-03 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!1)Ärvde en stuga tillsammans med min pappa och bror 1984.2)Pappa avlider 2009 och jag och min bror äger hälften var.3)Jag köper ut min bror för 375000 2013Om jag säljer stugan för 800 000 nu, hur mycket blir min skatt? Inga förbättringar gjorda.
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!Skatt räknar man ut på den totala intäkterna i inkomstslaget kapital som det kallas för när man säljer ett hus. Det innebär att jag inte kan svara exakt på hur mycket skatt du ska betala i och med att du kan få diverse reduktioner pga höga ränteutgifter på bolån osv. Jag kan däremot besvara generellt för endast försäljningen av stugan. Utgångspunkten är att skatten om 22% på fastigheter (IL 45:33§ + 65:7§) beräknas på kapitalvinsten som beräknas enligt IL 44:13. 1) Kaptialvinsten = Försäljningspris (800 000kr) - utgifterna för försäljningen (typ mäklararvode) - omkostnadsbeloppet (IL 44:14§ defineras som anskaffningsutgiften + förbättringsutgifter).Eftersom det inte föreligger några förbättringsutgifter så ska vi bara behandla anskaffningsutgiften. Du köper ut din brors hälft för 375 000kr år 2013 och ärver den andra hälften. Enligt kontinuitetsprincipen som bland annat definieras i IL 44:21§ kommer du att överta din faders anskaffningsutgift för den hälft du ärvde av din far. Det innebär att din anskaffningsutgift kommer att vara 375 000kr + (din faders anskaffningsutgift delat med 2). Stoppa in dessa värden i formel 1) när du tagit reda på vad din far köpte stugan för och ta sedan det beloppet (kapitalvinsten) och multiplicera med 0,22 för att ta reda på hur mycket du ska betala i skatt för stugförsäljningen utan skattereduktioner och dylikt. Som du märker kan jag inte ge dig ett specifik svar på frågan eftersom det inte finns tillräckligt med information för att utgöra beräkningen. Jag hoppas i varje fall att jag givit dig nog med hjälp för att du ska kunna beräkna en ungefärlig skatteuträkning själv och ifall något är otydligt i resonemanget ovan är du varmt välkommen att kommentera nedan. Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att mejla oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra erfarna jurister. Mvh,

försäljning av jordbruksfastighet efter arv

2017-06-21 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Skulle vilja veta hur det är när man säljer en jordbruksfastighet som man har fått ärvt. Som det är nu så är vi 3 syskon och min bror vill köpa denna fastighet, kommer jag då få betala skatt när han ska köpa denna fastighet fast man säljer inom familjen syskon emellan.
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!Jag tolkar din fråga som så att du och dina syskon har ärvt lika del i jordbruksfastighet som din bror nu vill "köpa ut" er ifrån. Eftersom arvsskiftet redan skett och ni erhållit denna egendom så har ni trätt i arvlåtarens ställe enligt kontinuitetsprincipen (inkomstskattelagen 44 kap 21 §) och vid en eventuell försäljning av er del skall ni betala skatt på vinsten. Eftersom ni har ärvt fastigheten och inte köpt den kommer ert anskaffningsbelopp vara detsamma som arvlåtarens. Ni kommer även att överta omkostnadsbeloppet och enkelt räknat är att vinsten blir det ni säljer fastigheten för minus anskaffningsutgiften och omkostnadsbeloppet. Det kan tilläggas att jordbruksfastigheter klassas som näringsfastigheter och således kommer 90% att tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital enligt inkomstskattelagen 45 kap 33 § 1 stycket.Jag hoppas att jag har givit dig vägledning i hur din fråga ska besvaras och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att mejla oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra jurister. Mvh,

Ska man betala skatt på återbetald överhyra och ränta?

2017-06-15 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Hyresnämnden (och efter överklagande hovrätten) har beslutat att min tidigare hyresvärd pga oskälig hög hyra ska återbetala ett visst belopp + ränta enl. räntelagen. Min fråga är: Behövs något av detta skattas? Är även räntan i "återbetalning av hyra" skattefri? Tack på förhand!
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Man betalar skatt på inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital (se inkomstskattelagen 1 kap 3 §). Den återbetalda hyran är ingen inkomst utan det är dina egna pengar som du får tillbaka. Därför behöver du inte skatta på dem.Däremot är räntan du får en inkomst som du har fått av ditt kapital (pengarna), det ska du betala skatt på (se inkomstskattelag 42 kap. 1 §). Skatten på kapitalinkomster är 30 % (se inkomstskattelag 65 kap. 7 §). Det ska tilläggas att skatten betalas på kapitalvinster minus kapitalförluster, så om du har någon kapitalförlust under året så ska de dras av på vinsten (se inkomstskattelag 42 kap. 1 § 2 st.).Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur deklarerar man kapitalvinsten av ett fritidshus som inte ska delas lika?

2017-06-04 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Vi köpte ett fritidshus 2010 med ägande 50/50. I år sålde vi det med vinst. Men vi har inte delat vinsten lika då vi separerar och behoven är olika. Kan vi deklarera denna skillnad när det är dags eller hur gör vi?
Nina Erlandsson |Hej och tack för din fråga!Precis som du skriver kan ni deklarera skillnaden i nästa års deklaration. Detta innebär att ni endast anger den kapitalvinst som ni gjort vardera. Båda två behöver alltså inte skatta för hela kapitalvinsten, utan endast för den summa ni tagit del av. Mer information om hur beskattningen kommer att ske finns att läsa om här. Hoppas att svaret varit till din hjälp. Mvh,

Övertagande av lånet kan räknas som ersättning för gåva

2017-05-28 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! vad är mest fördelaktigt ur skattesynpunkt, att få 40 % av ett hus I gåva eller att köpa 40% av huset beräknat på aktuellt värderingsvärde? jag kommer att ta över 40% av befintligt lån, men det motsvarar inte anskaffningsvärdet för gåvogivaren, vilket var lägre. vid ev försäljning, kommer jag då att även få skatta för den del som övergår anskaffningsvärdet, upp till försäljningspriset om jag mottagit 40 % som gåva? dvs anskaffningsvärde för gåvogivaren var 500 000 kr, lånet jag tar över är 1150 000 kr, ponera att jag säljer min del för 2 000 000. räknas vinsten från 1150 000 eller från 500 000Kr? och hur räknas vinsten om jag köper 40% för 1 150 000 istället?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller gåvan är det så att den måste vare rent benefik, dvs att gåvogivaren inte måste få någonting för gåvan. Från Skatteverkets synpunkt är det mycket möjligt att, med tanke på att du tar över lånet, de ska se lånet som ersättning för den del som du får. I så fall finns det skatterättsligt ingen skillnad mellan att få 40% som en gåva medan du tar över lånet och att köpa 40% för samma belopp. Vad som gör skillnad är jämförelsen mellan det beloppet och fastighetsdelens taxeringsvärde. Är detta värde lägre än ersättningen så räknas överlåtelsen som en gåva och ditt anskaffningsvärde vid en eventuell försäljning blir gåvogivares anskaffningsvärde för 40% av fastigheten. Är, å andra sidan, taxeringsvärde av 40% minst lika högt som 1 150 000 så räknas överlåtelsen som ett köp och ersättningsbeloppet, dvs 1 150 000, blir ditt anskaffningsvärde vid en eventuell försäljning. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,