Beskattning när lån övertas

2015-11-28 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |I god tro delade jag och maken på vår bostadsrätt. Initialt stod jag som ensam ägare men knappt ett år efter köpet så delade vi på lånet och bostadsrätten. Enligt Skatteverket har jag då sålt / avyttrat lägenheten och åker nu på en reavinstbeskattning utav halva inköpsvärdet = jag behöver ta ett banklån -troligtvis närmare 150000kr, för att kunna betala reavinstskatten för en teoretisk vinst på 750000kr. Ingen hänsyn tas till att jag gått från ägare utav 100% av lägenheten till ägare av 50% och i praktiken endast minskat mitt bolån. inköpspris när jag förvärvade bostaden 2013 var 1,5milj. Kan det verkligen gå till så? i samband med deklaration och kontakt med skatteupplysningen fick jag information om att det var lånebeloppen som låg till grund för försäljningspriset, i kombination med en gåva. Jag känner mig väldigt förvirrad och olycklig då allt vi ville var att öka tryggheten genom att vara två låntagare....
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna gällande beskattning vid överlåtelse av bostadsrätt finner du i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229.Inledningsvis vill jag påtala att jag har full förståelse för den frustration som du känner. Ibland känns lagen kontraintuitiv och rent ut av felaktig. Dessvärre ligger Skatteverkets bedömning i linje med beskattningsregleringen. BeskattningenSom du kanske vet är gåvor skattefria både för givaren IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3 och mottagaren IL 8:2. Då det i ditt fall gäller en bostadsrätt så har det slagits fast i praxis att den som ger bort en del av en sådan utan ersättning och får ersättning för en annan del av den skall skatta för den delen som hon får ersättning för.Det som hänt är alltså att du enligt skattelagstiftningen gjort en vinst på en del av transaktionen när din make tog över lånet (detta räknas som en ersättning) i samband med att han också övertog halva bostadsrätten, detta skall tas upp till beskattning IL 42:1 & 2. Då jag inte har all relevant information, så som exempelvis det nuvarande värdet av bostadsrätten, för att kunna beräkna skatten har jag ingen möjlighet att göra detta. Rätt att göra avdrag Du har rätt att göra avdrag för den delen av transaktionen som du skall skatta för. Du får exempelvis från den delen dra av så mycket som du betalat för den IL 44:13 & 14. Du bör vara vaksam och se till att detta görs så att du inte betalar för mycket i skatt. Skulle du behöva hjälp med detta så kan du komma i kontakt med våra kunniga samarbetspartners som är jurister på familjerättens område här. Avslut Jag förstår att detta inte var det svaret som du hoppats på, men jag hoppas att min deskription ovan har gett dig någon form av klarhet i rättsläget. Skulle det vara något som är oklart i mitt svar eller om du undrar över något annat tveka inte på att höra av dig! Bästa hälsningar

Kapitalvinstskatt vid försäljning av radhus

2015-11-14 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Vi har sålt ett radhus i en bostadsrättsförening för 4 210 000kr. Radhuset köptes för ca 20 år sedan för 330 000 kr.Vi undrar hur mycket reavinstskatt måste vi betalaMVHManuel Castro
Ronny Hussein |Hej och tack för din fråga!Reglerna som er fråga berör finns i inkomstskattelagen. 46 kapitlet reglerar kapitalvinst vid försäljning av bostadsrätt. De allmänna reglerna i 44 kapitlet ska även tillämpas.Om vi bara utgår från de siffror du nämner kan följände nämnas: Kapitalvinst ska betalas när du avyttrar tillgången. Med detta menas i ditt fall när du säljer tillgången (44 kap 3§). Beräkningen sker genom att ersättningen du får för din bostadsrätt (4 210 000kr) minskas med utgifterna för avyttringen (tex mäklarkostnader) och omkostnadsbeloppet (44 kap 13§). Omkostnadsbeloppet består av anskaffningsutgifter, dvs. det pris du köpte din bostadsrätt för (330 000kr) ökat med utgifter för förbättring (44 kap 14§). Sedan sker kvotering enligt 46 kap 18§. Detta innebär att endast 22/30 av kapitalvinsten ska tas upp som inkomst av kapital, eller förenklat uttryckt att endast 22% av din vinst ska beskattas. Eftersom du inte nämnt mäklararvode och eventuella förbättringsutgifter utgår jag från de siffror du nämnt som leder till en vinst på 4 210 000 - 330 000 = 3 880 000. Den skatt du ska betala på denna summa blir 22% av 3 880 000 vilket är 853 600kr.Hoppas svaret hjälpte dig!Vänligen,

Kontinuitetsprincipen vid gåva av fastighet

2015-11-14 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag får en fastighet värd ca 2,2 milj (taxvärde). Ingen skatt eftersom det är gåva. Jag ska sälja den efter ett antal år, vad får jag då betala i skatt?
Emma Persson |Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.I detta fall gäller den så kallade kontinuitetsprincipen som är lagstadgad i inkomstskattelagen (1999:1229) 44 kap. 21 §. Enligt denna regel ska, om en tillgång förvärvas genom gåva, förvärvaren inträda i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Det innebär att när du ska sälja den fastighet du fått i gåva så ska du använda dig av anskaffarens (den som köpte fastigheten och gav den till dig i gåva) anskaffningsvärde (vad denne betalade för fastigheten) som underlag, samt dennes eventuella förbättringsutgifter.Hoppas detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Kapitalvinstskatt vid byte av bostadsrätt

2015-10-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej, har en fråga angående byte av bostadsrätter. Jag och grannen dörren bredvid vill byta lägenheter. Grannen har en trea och jag en etta. Köpte min lägenhet för 700 000kr för 4år sen och är värd 1,200 000kr idag och grannens lägenhet är värd 1,700 000kr idag, betyder det att jag måste betala vinstskatt på en miljon kr då eller är det 30% på en miljon kr? Har inte riktig koll på det där och vore tacksam för lite hjälp?
Ronny Hussein |Hej och tack för din fråga!Reglerna som aktualiseras finns i Inkomstskattelagen ("IL").Kapitalvinstskatt ska erläggas när du avyttrar din bostadsrätt. Med avyttring likställs byte (44:3 IL). Vinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen du får för lägenheten, i detta fall 1 700 000 kr, och anskaffningsutgifter, dvs. det du betalat för lägenheten, 700 000 kr (44:13 IL). Du har således en vinst på 1 000 000 kr. Endast 22/30 av din kapitalvinst är skattepliktig. Här sker en så kallad kvotering av vinsten. Totalt blir din skattepliktiga inkomst 1 000 000 x (22/30) = ca. 733 333. Skattesatsen uppgår till 30% av den skattepliktiga inkomsten vilket resulterar i en skatt på 220 000 kr (46:18 IL). För att sammanfatta kan man säga att din vinst uppgår till 1 000 000kr men att endast 22/30 av din vinst är skattepliktig. Du betalar alltså 30% skatt på 22/30 av din vinst!Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är ersättning från hyresvärd till hyresgäst för att denne avstår sin hyresrätt skattepliktig

2015-11-20 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejMin hyresvärd/fastighetsägare vill köpa ut mig från hyreskontraktet (hyresrätt) för att ha som evakuering till andra när dom renoverar.Frågan är om den summan är skattepliktig för mig? Har googlat och fått lite olika besked
Olivia Åman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Enligt 41 kap. 1 § IL (https://lagen.nu/1999:1229#K41P1S1) ska tillgångar som inte räknas som näringsverksamhet räknas som inkomst av kapital. Av 42 kap. 1 § samma lag (https://lagen.nu/1999:1229#K42P1S1) följer vidare att alla inkomster på grund av innehav av tillgångar ska tas upp som intäkt som inte annat anges i samma kapitel, alternativt inkomsten är skattefri enligt 8 kap. Regeringsrätten har i RÅ 2009 ref. 79 (https://lagen.nu/dom/ra/2009:79) uttalat både att en hyresrätt är att se som ett innehav i lagens mening, samt att en inkomst till följd av att en hyresvärd köper ut en hyresgäst är skattepliktig i inkomstslaget kapital. Det i sin tur innebär att du kommer få betala 30 % i skatt på hela beloppet. Jag hoppas det besvarar din fråga. Med vänliga hälsningar

Kapitalvinstberäkning vid avyttring av bostadsrätt

2015-11-14 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Ska bli utköpt av min man,han bor kvar i vår lägenhet. Hur mycket måste jag då skatta på dessa pengar??
Ronny Hussein |Hej och tack för din fråga!Den skatt du ska betala regleras i inkomstskattelagen. Eftersom du inte nämner några siffror eller liknande kommer jag endast ge dig en översiktlig bild av vad som gäller när du säljer din del av lägenheten. Du kan sedan sätta in de siffror som gäller för dig i de uppgifter jag nämner här.Kapitalvinst ska betalas när du avyttrar tillgången. Med detta menas i ditt fall när du säljer tillgången (44 kap 3§). Beräkningen sker genom att ersättningen du får för din lägenhet minskas med utgifterna för avyttringen (tex mäklarkostnader) och omkostnadsbeloppet (44 kap 13§).. Omkostnadsbeloppet består av anskaffningsutgifter, dvs. det du en gång betalade för din lägenheten ökat med utgifter för förbättring (44 kap 14§). Om du går med vinst sker kvotering enligt 46 kap 18§. Detta innebär att endast 22/30 av kapitalvinsten ska tas upp som inkomst av kapital. Ett exempel får illustrera det som ovan sagts:X köper en bostadsrätt för 1 000 000kr och säljer denna för 1 500 000. X betalar 50 000kr i mäklararvode vid försäljningen. Anskaffningsutgiften är 1 000 000, ersättningen för avyttrade tillgången 1 500 000 minus 50 000kr = 1 450 000kr. Detta minskas sedan med omkostnadsbeloppet som i detta fall utgörs av 1 000 000 (anskaffningsutgiften). Här har en vinst på 450 000kr uppstått som ska tas upp till beskattning. Av detta belopp ska endast 22/30 tas upp till beskattning, med andra ord kan man säga att endast 22% av 450 000 ska beskattas. I detta fall blir X beskattat med 99 000kr.Det du alltså måste beskatta är 22/30 av din egen eventuella kapitalvinst vid försäljningen!Hoppas svaret gav dig den vägledning du behöver!Vänligen,

Skatt vid överlåtelse av bostad till dotter

2015-11-01 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Min dotter och jag köpte tillsammans en lägenhet för två sedan när hon studerade med avsikten att hon skulle köpa min andel (90%) när hon var färdig med sina studier och börjat arbeta. Jag vill nu sälja min del till henne för samma belopp som vi köpte lägenheten för. Kan detta utlösa en reavinstbeskattning? Är det i sådana fall bättre att jag ger henne min andel som gåva och att hon betalar mig pengarna för de lån som hon tar. Eller måste jag vara kvar som ägare för att inte behöva betala eventuell reavinstskatt nu? Vi tycker att en reavinstbeskattning mer hör hemma vid min dotters eventuella framtida försäljning.
Thommy Södergård Åkesson |Hej, och tack för din fråga!Bestämmelserna om det här finns i Inkomstskattelagen. Främst kapitel 44 är intressant, och där finns de bestämmelser jag grundar mitt svar på. Det som är viktigt i det här sammanhanget är 44 kap. 13-14 §§.Självfallet skulle du kunna få betala reavinstskatt vid en försäljning till din dotter, men i ditt fall kommer det inte att bli någon skatt eftersom ingen vinst uppstår. Vinsten beräknas nämligen i princip som "försäljningspriset minus vad man betalade". Om du säljer din del av lägenheten till henne för samma pris som du köpte den för, innebär detta att ingen reavinst uppstår, och då blir det heller ingen skatt. När din dotter i sin tur säljer lägenheten senare, kommer hon att från sin försäljningsintäkt få dra av vad hon har betalat för lägenheten (det vill säga vad hon betalade för sina 10 % plus det hon betalade för de 90 % hon köper av dig).Jag ser därför inga problem med en försäljning, och gåvolösningen behöver vi därmed inte diskutera!Återkom gärna om det är något mer ni undrar kring detta eller om det är något i svaret som är oklart!Hälsningar,

Köp av torp

2015-10-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Ska lösa ut mitt syskon från ett torp som vi fått i gåva av våra föräldrar. Hon vill ha halva marknadsvärdet . Marknadsvärdet är 350000 och våra föräldrar köpte det för 170000 år 1997. Ska jag dra av mäklararvode och skatt och andra utgifter som el vatten m.m. Som hon inte betalt? Vill heller inte råka få en skattesmäll senare.Hur går jag tillväga?
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna gällande beskattning av försäljning av fastighet regleras i inkomstskattelag (IL) och lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndighet (StL). IL hittar du https://lagen.nu/1999:1229 och StL hittar du https://lagen.nu/1984:404.Jag kommer i svaret utgå ifrån att din fråga gäller försäljning av en fastighet och inte hus på ofri grund. Priset och betalningenDet är helt upp till er att bedöma ett rimligt pris för fastigheten – det finns tyvärr ingen regel som kan hjälpa er med detta. Om ni båda är överens om att din syster har skulder sedan tidigare till dig – exempelvis då hon inte betalat sin del av elen – som du kan kvitta mot köpelikviden så finns det inga hinder mot detta. BeskattningenDet är inte du utan ditt syskon som är skall kapitalbeskattas för transaktionen IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3. Den enda skatten som du måste oroa dig för är stämpelskatten som både du och ditt syskon skall betala StL 27 §, vilken är 15 kronor per fullt tusental som du betalar för torpet StL 8 §.Så länge priset som ni anger till Skatteverket motsvarar vad ditt syskon faktiskt fick vid försäljningen så behöver ni inte oroa er för upptaxering och skattetillägg – tänk alltså på att kvittningen sker efter det att skulden uppstått och inte innan. Bästa hälsningar