Gåva eller testamente för bostadsrätt samt skatteberäkning och avdragsrätt

2017-10-13 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejJag känner mig sjuk och har cancer tänker att ge min egendom som består av två bostadsrätt och fritidshus de är med bolånJag har 6 barn i ålder 7,8,10,12,14 samt 23 årDessutom deras moder som jag inte gift medAlla saknar fast inkomst. Kan jag står för lånet tills vidare och om de säljer det själv vad är skatt då
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!GåvaDu kan upprätta ett gåvobrev där du skriver att du ger det äldste barnet eller din före detta fru rätt till bostadsrätten och fritidshusen eftersom de är över 18 år. De kan sedan välja att sälja eller behålla dem. Om de behåller dessa så kan dem behöva visa för bostadsrättsföreningarna och bankerna att avgifterna samt lånekostnaderna kan betalas.TestamenteDu kan också skriva ett testamente som börjar gälla när du går bort. Då kan du stå kvar på lånet tills de blir ägare till bostadsrätterna och husen. Ett testamente ska skrivas under med din namnteckning. Två vittnen ska se dig skriva under och de ska också skriva under med deras namnteckningar. Vittnen ska vara myndiga, inte psykiskt störda och förstå att det handlar om ett testamente. Detta är ett bättre alternativ.Oavsett om du väljer att ge bort eller testamentera bort din egendom till det äldste barnet eller före detta hustrun ska de registrera sig själva som ägare hos Lantmäteriet och meddela bostadsrättsföreningarna om att de är nya ägare.SkatteberäkningenNär de säljer bostadsrätterna och fritidshuset tar Skatteverket ut en skatt på kapitalvinsten om 22% (46 kap. 18 § inkomstskattelagen). Kapitalvinsten räknas ut som försäljningspriset minus utgifter för försäljning (mäklarkostnader och liknande) och minus det priset du köpte bostadsrätten för och kostnader för de förbättringar du gjort (44 kap. 13 § inkomstskattelagen). Så det man vill är att kapitalvinsten ska vara så lite som möjlig så att skatten blir så lite som möjligt. Det kan man göra genom att inkludera det du betalat för att förbättra bostadsrätterna och fritidshuset i minusberäkningen av kapitalvinsten. T.ex. om de säljer bostadsrätten för 2 000 000 kr men du köpte den för 1 000 000 kr så är kapitalvinsten 1 000 000 kr och skatten blir således 220 000 kr. Om du har lagt 200 000 kr på renoveringar så blir kapitalvinsten på bostadsrättsförsäljningen 800 000 kr och skatten som ni ska betala blir istället 176 000 kr.Du kan kontakta våra jurister på 08 - 533 300 04 (mån-fre 10-16) om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente eller gåvobrev.Hoppas du blir frisk snart och att du fått åtminstone lite hjälp, hör av dig igen annars!Bästa hälsningar

Överlåta fastigheter mellan varandra

2017-10-02 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Jag äger 1/2 av en fastighet. Min syster 1/2. Får hon överlåta fastigheten till mig? Min syster är aldrig där och vill ge mig hennes del. Fastighet nr 1.Däremot vill hon bygga hus på en tomt där jag äger 1/2 av. Fastighet nr 2. Då jag tycker det känns orättvist vill jag ge henne en gåva på 2 miljoner och överlåta min del av fastighet nr 2. Vill behålla vår goda relation. Får man ge ge gåvor/överåta detta utan att någon skattemässigt drabbas av detta. Med vänlig hälsning,
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel gäller att gåvor ej är skattepliktiga, varför det inte inträffar någon skattemässig konsekvens när man ger eller tar emot en gåva. Fråga 1 – Får din syster överlåta sin del av en fastighet till dig?Ja din syster kan överlåta fastigheten till dig. Antingen genom att sälja den till dig eller genom att ge den som gåva. Om hon ger den till dig som gåva så kan du antingen få den gratis eller ge henne en ersättning för detta motsvarande upp till taxeringsvärdet utan att det inträffar några skattemässiga konsekvenser.Utöver detta måste även gåvokriterierna uppfyllas:1. Förmögenhetsöverföring (gåvomottagaren ska berikas, dvs. du ska få din systers del av fastigheten)2. Gåvoavsikt (din syster måste ha som avsikt att berika dig genom att ge dig sin del av fastigheten) 3. Frivillighet (din syster måste ge sin del av fastigheten till dig frivilligt)Alltså; om din syster vill ge dig hennes del av fastigheten som gåva så inträffar inte några skattemässiga effekter. Du kan t.om. ge henne en ersättning för detta, så länge ersättningen understiger taxeringsvärdet.Fråga 2 – Får du ge din syster en gåva på 2 miljoner kronor och överlåta din del av en annan fastighet till henne?Ja det får du. Du får både ge henne en gåva samt överlåta din del av fastigheten till henne. Samma resonemang som ovan blir tillämpligt även här gällande skatteeffekterna.UndantagDock vill jag upplysa er här om att gåvan på 2 miljoner kronor som du vill ge din syster kan ses som en ersättning för fastighet 1. Om denna gåva på 2 miljoner kronor överstiger taxeringsvärdet på din systers del av fastighet 1 så kan Skatteverket anse att de 2 miljoner kronorna utgör ersättning för fastigheten och således ska din syster beskattas för detta eftersom det då anses vara en försäljning.Det skulle även kunna vara så att Skatteverket anser att eftersom du fick ½ av fastighet 1 av din syster och din syster fick ½ av fastighet 2 av dig så har ni bytt fastigheter helt enkelt. Även byte räknas som inkomst och ska således beskattas. RekommendationOm alla dessa transaktioner sker på en och samma gång finns det en risk att Skatteverket anser att ni ska beskattas pga. inkomst av kapital.Därför rekommenderar jag er att ni delar upp transaktionerna på tre separata tillfällen. Ett tillfälle där din syster överlåter ½ av fastighet 1 till dig. Ett annat tillfälle där du överlåter ½ av fastighet 2 till din syster. Ett tredje tillfälle där du ger din syster en gåva på 2 miljoner kronor.Jag vill även göra er uppmärksamma på att den som får en fastighet i gåva ska ansöka om lagfart för fastigheten.Eftersom du tillvalt telefonrådgivning så kan du kontakta mig på zorba.hallsten@lawline.se så kan vi boka in en tid för det. Hoppas du fick svar på dina frågor! Om du tyckte att något var oklart så kan du skriva dina följdfrågor i mailet.Med vänlig hälsning,

Priset för överlåtelse av andel i bostadsrätt påverkar kapitalvinstbeskattningen

2017-09-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Angående värdering av bostadsrätt:Min flickvän flyttar in hos mig i min bostadsrätt som köptes för ett år och knappt en månad sedan. Antag att hon köper in sig i den. Skattemässigt kan ju en sådan affär bero på vad lägenheten har för marknadsvärde. Vi skulle ju själva vilja värdera den till inköpspriset (vilket skatte- och krångelmässigt är fördelaktigt) utan att blanda in värderingsman. Skulle skattverket godkänna den då jag ägt den i drygt ett år?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det gäller försäljningspriset mellan er är det upp till dig att bestämma detta. Den skatterättsliga skillnaden består av kapitalvinstberäkningen: säljer du till inköpspriset så betalar du ingen skatt nu (ingen kapitalvinst) men din flickväns vinst vid en eventuell försäljning kommer att bli lika stor som din. Säljer du å andra sidan till marknadsvärdet så realiserar du en kapitalvinst nu, för vilken du kommer att beskattas nu, medan din flickväns vinst vid en eventuell försäljning kommer att bli lägre - i gengäld betalar hon ett högre pris nu. Två frågor som du inte skriver någonting om men som jag ändå skulle vilja lyfta fram är1) att banken förmodligen ska vilja godkänna henne som köpare och kräva att hon skrivs som gäldenär till eventuella lån på bostadsrätten och2) att du bör kontakta Skatteverket angående något eventuellt uppskov du fått från din tidigare bostad.Du får gärna återkomma med detaljer om dessa ifall du vill ha svar på dessa frågor.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Kapitalvinst på husförsäljning vid arvsskifte

2017-09-13 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Måste jag som maka till avliden betala skatt på kapitalvinst efter husförsäljning där särkullsbarnen fått ut sin arvslott?
Lisa Naudot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Skatt på kapitalvinster regleras i inkomstskattelagen som du hittar HÄR. När du säljer en fastighet och gör en kapitalvinst måste du betala skatt på vinsten. Fysiska personers skatt på kapitalinkomster ska beräknas på överskottet i inkomstslaget kapital (1 kap 6 §). Kapitalvinsten ska tas upp som intäkt det beskattningsår då fastigheten säljs (44 kap 26 §). Nu framgår det inte av frågan ifall du ägde hela huset själv, om din make ägde hela huset själv eller om ni ägde huset tillsammans. Jag kommer därför förklara vad som gäller både om din make ägde hela huset själv eller om ni ägde huset tillsammans. Om maken ägde huset själv:Om det är så att din make ägde hela huset själv så är det dödsboet som ska betala all skatt på kapitalvinsten. Skatten ska betalas innan ett arvsskifte sker, dvs innan arvingarna kan få några pengar. Om ni ägde huset tillsammans:Är det så att två personer äger en fastighet ska man dela den sammanlagda kapitalvinsten från fastigheten på två. Därefter skattar båda personer på respektive kapitalvinst. Ägde ni huset tillsammans ska du alltså betala skatt på din andel av kapitalvinsten och dödsboet ska betala skatt på den andel av kapitalvinsten som tillhörde din maken. Den skatt som dödsboet i så fall är skyldig att betala ska betalas innan ett arvsskifte sker, alltså innan särkullbarnen får ut sitt arv. Dödsboets deklaration:Det är dödsbodelägarna som är ansvariga för dödsboets deklaration. Mer information kan du hitta på skatteverkets hemsida (länk). Hoppas du fick svar på din fråga.Vänligen,

Försäljning av del i fastighet, beskattning

2017-10-05 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejJag äger tillsammans med mina 2 bröder ett fritidshus. Taxeringsvärdet är 795 000. Jag har sålt min del till mina syskon och för detta fått 250 000. måste jag redovisa det i deklarationen och betala skatt?
Oskar Hedström |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Huvudregeln är att inkomster som ska beskattas i inkomstslaget kapital är skattepliktig till 100 procent och ska beskattas med en statlig skatt på 30 % enligt 65 kap. 7 § inkomstskattelagen.Till inkomstslaget kapital ska enligt 41 kap. 1 § inkomstskattelagen räknas inkomster på grund av innehav av tillgångar och skulder liksom inkomster i form av kapitalvinster och kapitalförluster vid försäljning av dessa tillgångar. Enligt 41 kap. 2 § avses med kapitalvinst och kapitalförlust vinst och förlust vid avyttring av tillgångar. En försäljning är en avyttring enligt 44 kap 3 § inkomstskattelagen.En fastighet är en tillgång.Det här betyder att en försäljning av en fastighet är en skattepliktig inkomst som ska tas upp som intäkt i deklarationen och därmed även beskattas, 42 kap 1 § inkomstskattelagen. Men för att veta vilken summa man ska ta upp till beskattning måste man veta vilken kapitalvinst man har gjort på försäljningen. Kapitalvinsten beräknar man på följande sätt enligt 44 kap. 13 § inkomstskattelagen: Ersättning - försäljningskostnader - omkostnadsbelopp = kapitalvinst. - Ersättning: den summa du fick ut av försäljningen- Försäljningskostnader: Ev. kostnader för att bjuda ut fastigheten till försäljning- Omkostnadsbelopp: anskaffningsutgift + förbättringsutgiftOmkostnadsbelopp:Anskaffningsutgift är den summa du köpte fastigheten (eller din del) för. Är fastigheten ett arv ska man räkna på vad den ursprungliga ägaren köpte fastigheten för enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen. Om fastigheten förvärvades före 1952 så får man, om man vill, räkna på 150 % av taxeringsvärdet som anskaffningsvärde, enligt 45 kap. 28 § inkomstskattelagen. Anskaffningsutgiften ska adderas med förbättringsutgifter. Har fastigheten t.ex. åtnjutit nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller grundförbättringar (t.ex. att man tillfört diskmaskin) så ska detta räknas som förbättringsutgifter. Utgifterna måste vara minst 5000 kr/år för att få räknas. Även vissa reparationer och visst underhåll kan få räknas som förbättringsutgifter förutsatt att de skett inom fem år från försäljningen. Se 45 kap. 11-12 §§ inkomstskattelagen. Slutsats, Den summa du får fram genom att räkna enligt formeln ovan, ersättning - försäljningskostnader - omkostnadsbelopp = den kapitalvinst du gjorde på din försäljning. Vad gäller privatbostadsfastighet, som jag förutsätter att denna fastighet är, så ska endast tjugotvå trettiodelar (22/30) av kapitalvinsten tas upp till beskattning. Med andra ord ska endast 73,333... % av den kapitalvinst du gjorde på fastigheten tas upp i deklarationen, 45 kap. 33 § inkomstskattelagen. Jag hoppas att du har fått klarhet i situationen. Är det något mer du undrar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Med vänliga hälsningar

Kryptovaluta ska värderas till marknadsvärde enligt genomsnittsmetoden

2017-09-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Jag köpte min fastighet i Sverige genom att betala köpeskillingen i Svenska Kronor. När jag säljer min fastighet i framtiden, får jag lov att ta emot betalningen i form av annan tillgång? Exempelvis Ethereum eller Litecoin, dvs kryptovalutor. Av den forskning som gjorts inom ämnet i Sverige, samt Skatteverkets tolkning, tycks inte kryptovalutor falla inom ramen för utländska valutor, utan bör istället klassas som andra tillgångar. Om så är fallet, hur räknar jag ut skatt på vinst?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kapitalvinsten beräknas som skillnad mellan ersättningen och omkostnadsbeloppet. Regeln är att ersättningen ska värderas till marknadsvärdet. Frågan blir, i så fall, hur ska valutan värderas.När det gäller bitcoin och andra kryptovalutor värderas dem enligt den så kallade genomsnittsmetoden som gäller för andra tillgångar. Skatteverket beskriver den så här: "Om bitcoin har anskaffats vid flera olika tillfällen, ska man således beräkna ett genomsnittligt omkostnadsbelopp." (https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327766.html). I samma sidan får du se ett exempel om hur marknadsvärdet beräknas: varje betalning med bitcoin medför en separat kapitalvinstbeskattning.Angående beräkning av marknadsvärdet i ditt fall framgår det av det ovanstående dokumentet att köparen anses avyttra sina enheter av kryptovalutan ifråga för ett pris som beräknas enligt genomsnittsmetoden. Det är detta pris som utgör köparens omkostnadsbelopp och ditt ersättningsbelopp. Det följer att din kapitalvinst ska beräknas som skillnaden mellan detta belopp och ditt omkostnadsbelopp. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Skattesituationen blir densamma oavsett om en fastighet säljs av en förälder, senare dödsboet eller arvingarna

2017-09-23 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej. Min far har en villa värd kanske 7-8 milj. Han klarar inte av att bo där längre och vi behöver sälja huset. Jag och min syster är enda arvingar. Vad är bäst, så länge han fortfarande är i livet: Att sälja huset o sätta in pengarna på hans konto och pengarna sedan tillfaller oss bägge syskon när far avlider? Eller att han ger oss huset nu och vi sedan säljer det och delar på pengarna? Vilket blir bäst skattetekniskt?
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.I Sverige har gåvo- och arvsskatten avskaffats, så den enda skatt som bli aktuell är vinstskatt vid försäljningen av fastigheten. Vinstskatt ska betalas oavsett om det är er pappa, dödsboet eller ni arvingar som säljer fastigheten. Vinstskatten är dessutom samma oavsett vem som säljer. När man ska räkna ut kapitalvinsten som ska beskattas när man säljer en ärvd fastighet så använder man anskaffningsvärdet som arvlåtaren köpte fastigheten för (minus förbättringskostnader, mäklararvoden). Därför kommer skatten att bli densamma oavsett vem av er och er far som säljer fastigheten.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kvittning mellan bostadsrätter och fritidshus

2017-09-10 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Förlust vid försäljning av bostadsrätt. Intäkt vid försäljning av fritidshus samma år som beskattas med o,22 procent. Kan man kvitta dessa i deklarationen .?
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag antar att fritidshuset faller in under fastighetsbegreppet och då används procentsatsen du hänvisar till. Vid beräkning av kapitalvinstskatt ska samtliga kapitalvinster och kapitalförluster tas upp och ett eventuellt överskott ska då skattas med 30%. 1 kap. 6 § och 65 kap. 7 § Inkomstskattelagen (IL). Både bostadsrätter och fastigheter hör till inkomstslaget kapital så därmed kan en kvittning ske mellan kapitalvinsten och kapitalförluster. Det framgår i 45 kap. 33 § IL att man endast ska ta upp 22/30 av kapitalvinsten vid en fastighet till beskattning (det är här din procent på 22% kommer ifrån). Vid kapitalförluster ska man dra av 50% av förlusten enligt samma lagrum. En motsvarande bestämmelse finns i 46 kap 18 § IL som anger att för bostadsrätter ska 50% av förlusten dras av. Slutsatsen av detta blir att av din kapitalvinst ska du ta upp 22/30 till beskattning och för kapitalförlusten får du dra av 50%. Om du då har ett överskott är skatten 30% av överskottet, annars blir det ingen skatt.Hoppas du fick svar på din fråga!