Betala skatt när man flyttar värdepapper?

2017-04-23 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej, Har haft privat pensionssparande i Swedbank sedan 20 års åldern och nu ville jag flytta över dessa pengar till ett isk konto istället. Fick då betala skatt på detta. Kan detta verkligen stämma att jag får skatta en gång till på redan skattade pengar? Summorna det rör sig om är 30509 kr som jag fick betala 9151 kr i skatt på.Vänliga hälsningar
Rebecca Axelsson |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Det stämmer tyvärr att du ska betala skatt när du flyttar ditt sparande från ett konto som inte är ett ISK till ett ISK. När man flyttar värdepapper till ett ISK så räknas det som en försäljning av värdepappren (se inkomstskattelagen 44 kap. 8 a §). Du får då betala kapitalvinstskatt på 30 % (se inkomstskattelagen 65 kap. 7 §). Du skattar alltså på vinsten du gjort sedan du startade ditt sparande.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Skillnad i skatt vid gåva eller försäljning av bostadsrätt till sambo

2017-04-02 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hur räknar man på skatten om jag ska överlåta halva min bostadsrätt till min sambo som gåva? Bostadsrätten köpte jag för 1800000 kr och marknadsvärdet är 2500000 kr. Jag vill som sagt att min sambo ska få hälften i gåva. Kan ni konkret beskriva med siffror och en kalkyl hur det blir i nästa års deklaration för mig och min sambo? vilka skatter och hur mycket?
Hanna Karlsson |Hej Shahdad! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Om du ger bort hälften av bostadsrätten som en gåva kommer din sambo ta över din skatterättsliga situation och det innebär ingen skatt för er vid gåvotillfället. Gåvor är skattefria enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Eftersom att din sambo tar över din skatterättsliga situation får det betydelse för skatten dagen då sambon i sin tur säljer sin del av bostadsrätten. Den dagen kommer kapitalskatten, dvs vinsten som ska beskattas, räkna in värdestegringen från då du köpte bostadsrätten. Om vi säger att din sambo säljer sedan sin del om några år och då är hela bostadsrätten värderad till 300 000 kronor. Eftersom att sambon har halva lägenheten kommer sambons beskattningsbara del att vara 150 000 – 90 000 = 60 000. När det gäller bostadsrätter ska 22/30 tas upp till skatt, 45 kap. 33 § inkomstskattelagen. Det som tas upp till skatt i vårt exempel är alltså 44 000 vid en framtida försäljning då hela bostadsrätten är värd 300 000 kr. Sedan dras 30 % skatt på den summan som vanligt enligt 65 kap. 7 § inkomstskattelagen, skatten skulle alltså vara 13 200 kr.Vid gåva så får inte du skatta men din sambo får skatta vid en framtida överlåtelse och vinsten räknas från när du köpte lägenheten.Om du istället vill sälja lägenheten görs en avyttring enligt skatterätten om ersättningen är högre än hälften av taxeringsvärdet. Om du väljer att istället sälja hälften måste du alltså inte sätta summan upp till marknadsvärdet för att hela överlåtelsen ändå ska räknas som ett köp. Enligt huvudsaklighetsprincipen kommer överlåtelsen inte att delas upp som en gåvodel och en köpdel utan det blir det ena eller det andra. För att vara säker på att ni når över taxeringsvärdet kan ni anlita en värderingsman.Om du säljer bostadsrätten kommer du att få skatta på vinsten du gör. Om vi för enkelhetens skull antar att du säljer hälften till marknadsvärdet ser det ut såhär: 125 000 – 90 000 = 35 000. 22/30 av 35 000 = 25 666 kr. Sedan betalar du 30 % skatt på den summan, den skatt du betalar blir alltså 7 699 kr.Hoppas ni hittar en bra lösning!

Överlåtelse av bostadsrätt: vem står för kapitalvinstbeskattningen?

2017-03-25 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Jag äger en bostadsrätt som jag köpte för 1. 350.000 då min hyresrätt ombildades. Jag har sedan utökat mina lån till 1.700.000 pga renovering, vilket jag alltså har lån på idag.Försäljningspris på denna lägenhet enligt mäklare är minimum 2.500.000kr.Min fästman flyttade tidigare in, och vi funderar på om han ska köpa halva lägenheten för enkelheten. Jag vill ju dock inte förlora de pengar jag har "vunnit" i och med att jag köpt den så billigt. Säljar jag den idag så går jag ju med nästan 1 miljon i vinst. Köper han normalt in sig för halva det pris jag köpte för? Dvs 1.350.000/2= 675.000?Eller får han köpa den för halva värdet den har idag, dvs ca 2.500.000/2= 1.250.000?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på hur det fungerar med överlåtelsen till marknadsvärde respektive till underpris kan vara tämligen komplicerat. I detta svar kommer jag att redogöra för konsekvenser för de val du beskriver i din frågeställning och undvika beräkningar och referenser till lagtext som kan komplicera saken. Vill du ha en mer djupgående analys om resonamanget bakom de konsekver som jag kommer att beskriva och relevanta lagrum är du välkommen att återkomma med följdfrågor.Huruvida din fästman köper för halva ditt ursprungliga pris eller halva bostadsrättens marknadsvärde beror på vem som ni vill ska stå för skatten. Jag förklarar vad jag menar med detta: Gör någon en viss kapitalvinst vid överlåtelse av bostadsrätten så beskattas överlåtaren. - Köper din fästman bostadsrätten för halva ditt ursprungliga pris så gör du ingen kapitalvinst och betalar följaktligen ingen skatt. Säljer ni bostadsrätten vidare, emellertid, då ska var och en beskattas för sin del av vinsten, dvs 50%. - Köper han, å andra sidan, för marknadspris, så gör du en kapitalvinst idag (dvs vid överlåtelsetidpunkten) och du ska beskattas för det idag. Säljer ni bostadsrätten vidare, låt oss anta att ni säljer till marknadspris 2.500.000, så blir det ingen kapitalvinst och följaktligen ingen skatt. Sammanfattningsvis är det upp til er att bestämma priset. Indirekt, bestämmer ni på det viset också konsekvenserna för beskattningen. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Kontinuitetsprincipens tillämpning och behandling av lån i hus som överlåtits i form av arv

2017-02-26 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Min dotter har bott i Frankrike i tjugo år. Hon är ensam arvtagare till sin far som avled 2015. Om hon säljer aktier eller fonder, hur ska hon beskattas? Det finns också ett lån på huset. Måste hon betala av det?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.De aktier och fonder du skriver om antar jag är sådant din dotter som hon ärvt av sin far. När din dotter säljer ärvd egendom kommer hon att beskattas som hennes far hade beskattats om han hade sålt dem. Detta enligt regeln i 44 kap. 21 § inkomstskattelagen, den så kallade kontinuitetsprincipen. Det innebär att kapitalvinst/kapitalförlust-beräkningen för din dotter kommer att utgå ifrån det anskaffningsvärde som hennes far hade för aktierna och fonderna. Enligt regeln i 44 kap 13 § inkomstskattelagen beräknas hennes kapitalvinst/kapitalförlust efter ersättningen för försäljningen minus det anskaffningsvärde (omkostnadsbelopp) som hennes far hade. Resultatet av detta ska beskattas i inkomstslaget kapital med 30 %, efter en eventuell kvotering av vinsten (se 42 kap. 15 a § inkomstskattelagen). Principen hänförs till att arv i sig är skattefria, därför utgår man i beskattningen från att överlåtelsen inte har skett (din dotter beskattas som hennes far hade gjorts om han hade sålt dem).Angående lånen på huset behöver din dotter inte betala dessa. Din dotters fars skulder/lån är inte hennes. Betalningen av lånen kommer att tas från hennes fars dödsbo. Detta leder dock i sin tur till att din dotter får mindre att ärva eftersom hon ärver allt i dödsboet efter att skulderna har betalats, ju mindre skulder desto större arv. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Skattesats vid försäljning av fastighet

2017-04-15 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag sålde mitt fritidshus förra året. Mäklaren gjorde avstämningen med alla förbättringar och mäklarkostnad. Vinsten blev efter avräkning 84.000. Är det 30% som gäller så blir det 25.200?Rätt eller fel?
Jakob Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Försäljning av fastighet räknas till inkomstslaget kapital. Skattesatsen för kapitalvinst är 30% enligt 65:7 i inkomstskattelagen (IL). Kapitalvinst på privatbostadsfastigheter (vilket ditt fritidshus är) ska dock bara tas upp till 22/30 enligt 45:33 IL. Det innebär att du endast behöver ta upp 22/30 av 84 000 till beskattning, vilket blir 61 600 kronor. Sedan skattar du 30% på 61 600 kronor, vilket blir 18 480 kronor.

Beskattning av gåva kontra köp

2017-03-26 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Vi har tänkt gå in som medlåntagare till min pappa då hans lägenhet ska omvandlas från hyresrätt till bostadsrätt. Om pappa överlåter sin del av huset till mig och min sambo (som gåva eller köp) - vad blir det för skattemässiga konsekvenser? Det handlar om en lägenhet där marknadsvärdet är mycket högre än vad den säljs för. På vilket sätt löser vi bäst överlåtandet då vi inte kan stå som ägare från första början?
You Jung Lee Törnqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Beskattningsfrågor relaterade till överlåtelser m.m. regleras i inkomstskattelagen (IL). Tillämpning av dessa regler leder till olika skattemässiga konsekvenser för gåva respektive köp, vilket jag kommer att redogöra för nedan. Först skall det dock nämnas några viktiga gemensamma utgångspunkter. När en fysisk person säljer en bostadsrätt beskattas kapitalvinsten eller kapitalförlusten i inkomstslaget kapital, 41:1 IL. Detta eftersom en bostadsrätt utgör en kapitaltillgång, 41:2 IL. Beräkningen på vinsten är skillnaden mellan försäljningspriset (efter avdrag för mäklaravgifter m.m.) och omkostnadsbeloppet (vad säljaren betalade för lägenheten plus eventuella förbättringsutgifter), 44:13-14 IL. Gåva:Utgångspunkten för gåvor i Sverige är att de är skattefria, 8:2 IL. Däremot skall gåvotagaren ta över gåvogivarens skattemässiga situation p.g.a. kontinuitetsprincipen vilket kommer till uttryck i 44:21 IL. Det innebär att vid en eventuell försäljning skall gåvotagaren använda gåvogivarens omkostnadsbelopp för att beräkna kapitalvinsten för den andelen av bostadsrätten som utgjorde gåva. Således sker det ingen beskattning vid gåvotidpunkten men så snart som du och din sambo säljer bostadsrätten vidare inträder beskattning med beaktande av din pappas omkostnadsbelopp.Köp:Vid köp blir det beskattning av kapitalvinst enligt de reglerna jag har berört inledningsvis. Din pappa beskattas alltså för den vinsten han får för sin andel av bostadsrätten. Blandat fång:I fall en överlåtelse sker mellan närstående till underpris kallas detta för blandat fang och anses det inte som en skattefri “ren” gåva eftersom en viss ersättning har erlagts. Enligt praxis tillämpas då delningsprincipen eftersom en bostadsrätt är en lösöre (till skillnad från fast egendom såsom ett hus som tillämpar en annan princip). Delningsprincipen innebär att överlåtelsen delas upp så att det blir delvis gåva och delvis köp. I enlighet med ovannämnda regler om gåvor och köp, den delen som är gåva är skattefri medan köpdelen är skattepliktig. Anta t.ex. att din pappa överlåter sin andel till er för 500 000 kr men marknadsvärdet är 1 000 000 kr. Hans omkostnadsbelopp är 400 000 kr. Eftersom andelen överläts för hälften av marknadsvärdet blir 50 % gåva och 50 % köp. Din pappa beskattas för de 500 000 kr minus 200 000 kr (50 % av hans omkostnadsbelopp). När du och din sambo eventuellt säljer bostadsrätten tar ni med resten av din pappas omkostnadsbelopp 200 000 kr (den kvarvarande 50 %) vid beräkning av er kapitalvinst. Således har de olika alternativen sina för- och nackdelar. Gåva är fördelaktig om ni inte vill ha någon beskattning nu alls men det blir mer skatt i framtiden. Blandat fang kan vara till nytta om ni vill fördela skattetrycket er emellan. Köp till marknadspris kan vara mindre komplicerat jämfört med ett blandat fång däremot skall ni vara beredda för att beskattning skall ske redan nu. Med vänlig hälsning,

Skattemässiga fördelar med att skänka bort tillgångar?

2017-03-19 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |En fastighet utan lån och en registrerad ägare.Viket är fördelaktigast skattemässigt att skänka huset till 4 arvingar som sedan säljer huset eller att sälja huset först och sedan skänka pengarna till arvingarna?
Cecilia Knutsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilket av ovanstående alternativ som gör att dina arvingar får ut störst summa pengar. Svaret på den frågan blir att det inte spelar någon roll. Lika mycket skatt kommer att behöva betalas för husförsäljningen oavsett om det är du som säljer huset nu direkt eller om du skänker huset och låter arvingarna sköta försäljningen. Den s.k. kontinuitetsprincipen innebär att om en tillgång förvärvas genom gåva så inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation. När arvingarna säljer det hus som de fått av dig kommer de få betala samma skatt som du skulle ha betalat vid en försäljning där du står som säljare. Kontinuitetsprincipen framgår av 44 kap. 21 § Inkomstskattelagen. Svaret på frågan blir alltså att det blir lika mycket att betala i skatt oavsett vilket av alternativen du väljer. Den vinst som skatten beräknas på kommer att bli samma oavsett om det är du eller arvingarna som säljer huset. Skillnaden blir att om du gör som alternativ 1: ”Skänker huset till arvingarna som sedan säljer huset” blir det arvingarna som ska betala skatten. Om du gör enligt alternativ 2: ”Säljer huset först och sedan skänker pengarna till arvingarna” blir det du som får betala skatten. Dock blir ju den summa som slutligen tillfaller arvingarna densamma oavsett alternativ. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Förskott på arv och kontinuitetsprincipen

2017-01-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejJag har en fråga angående försott på arv.Om min momma skäcker som förskott på arv sin bostadsrätt till mig och mina två syskon det vill säga 33.33%var vad händer då den dag som hon gått bort, arvsskatten är ju borttagen så någon skatt blir det inte men hur skrivs det i boupptäckninge?Om vi säljer den efter vi fått den som gåva, hur beskattas vi då när det varit en gåva som förskott på arv från början?//Anders
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om arv återfinns i ärvdabalken, se här. Regler om inkomstskatt återfinns i inkomstskattelagen, se här.Det som händer när ni har fått ett förskott på arv är att värdet på förskottet tas upp i bouppteckningen under era respektive andelar så att värdet "dras av" på andelen, 6 kap. 1 § ÄB. Värdet av andelen i bostaden dras alltså av på era andelar när arvet ska fördelas. Ett exempel kan illustrera det sagda.A skänker sin bostadsrätt till tre av sina fem barn. Värdet av gåvan är totalt 300 kr. Värdet på förskottet är således 100 kr för vardera syskon som fick bostaden. A dör sedan och lämnar efter sig totalt 200 kr i kvarlåtenskap. Eftersom att tre av syskonen redan fått 100 kr vardera, ska de 200 kr som A lämnade efter delas mellan de två andra syskonen så att alla syskon får totalt 100 kr vardera.När ni säljer bostaden så får ni bara tillgodogöra er det omkostnadsbelopp som er mamma kunde tillgodogöra sig. Ni sätts i hennes skattemässiga situation vad avser bostaden. Detta framgår av 44 kap. 20 § 2 st IL. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen