Skattemässig hantering av dricks

2014-10-23 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Kan arbetsgivaren bestämma över min dricks,  jobbar på en restaurang?
Matilda Karlsson |Hej! Tack för din fråga.Dricks är att betrakta så som en gåva från gäst eller kund. Det finns idag inga direkta rättsliga regleringar gällande hur dricks ska hanteras. Frågan ligger även utanför det område som Hotell- och restaurangfacket agerar inom. Hur dricksen ska fördelas på arbetsplatsen kommer således att bestämmas av arbetskollegorna. Det är dock vanligt att arbetsgivaren har åsikter om hur dricks ska samlas in och fördelas mellan de anställda. Här kan sägas att det inte finns någon rättslig reglering som ger stöd för att arbetsgivaren ska ha bestämmanderätten gällande dricksen.De regleringar som man ska tänka på och beakta gällande dricks är de skattemässiga. Enligt Skatteverket gäller att om arbetsgivaren bestämmer över och förvaltar de pengar som kommer in genom dricks ska dessa tas upp så som intäkt hos företaget och därmed deklareras och beskattas. Bestämmer arbetsgivaren hur fördelningen ska ske kan detta i Skatteverkets ögon således innebära att dricksen är att betrakta så som lön. I en sådan situation är arbetsgivaren skyldig att beskatta dricksen samt betala sociala avgifter, likt fallet för annan lön till arbetstagaren.Det ska även tilläggas att oavsett om det är arbetsgivaren eller arbetstagarna som har beslutat om hur dricksen ska fördelas på arbetsplatsen är arbetstagaren skyldig att uppta dricksen i inkomstslaget tjänst när det är dags för deklaration.Vänligen,

Beskattning vid försäljning av ärvd egendom

2014-10-22 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej,Jag har ärvt två dyrbara klockor av min nu avlidne far. Sammanlagt värde av dessa är dryga 400 tkr. Om jag säljer dessa nu, behöver jag skatta på pengarna med tanke på att det är ett arv och att arvsskatten är slopad?Är väldigt tacksam för ett svar.Med vänlig hälsning,
Marcus Holming |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Arvsskatten är mycket riktigt avskaffad vilket uttrycks i 8 kap. 2 § inkomstskattelagen där det anges att förvärv genom arv är skattefria. Det innebär att den som mottar ett arv inte behöver skatta för själva mottagandet. Vid en vidareförsäljning ska arvtagaren däremot skatta för vinsten såsom den tidigare ägaren hade gjort vid en likadan försäljning enligt den så kallade kontinuitetsprincipen. Det innebär att du får ta över arvlåtarens omkostnadsbelopp vid beräkning av vilken kapitalvinst du gör vid försäljningen. Detta följer av 44 kap. 21 § där det stadgas att den som förvärvar en tillgång genom arv inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation.Vänliga hälsningar,

Behöver huset vi fått i arv beskattas vid en försäljning?

2014-10-21 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Vi är fyra systrar som ska sälja huset vi ärvt efter vår mor och far. Har ju förstått att arvsskatten är borttagen. Betyder det att det vi får för huset inte behöver beskattas på något vis? I det här fallet räknar vi med att få cirka 1,400 000 för huset. Det finns ett lån på banken på 300 000. När lånet är betalat kan vi bara dela på 1.100 000 på fyra utan att betala skatt?
Katarina Andersson |Hej! Tack för din fråga. Du har helt rätt i att arvsskatten är avskaffad. Då ni tilldelas arv, ska sålunda ingen skatt betalas. Dock ska ni betala skatt på den eventuella kapitalvinsten som uppkommer när ni senare avyttrar huset genom en försäljning. Detta följer av den så kallade kontinuitetsprincipen. Denna princip innebär att ni som förvärvare av huset inträder i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap. 21 § inkomstskattelagen). Vid beräkningen av kapitalvinsten, kommer ni använda er av den tidigare ägarens anskaffningsutgift, eventuella förbättringsutgifter och utgifter för avyttringen (44 kap. 13 och 14 §§ inkomstskattelagen). Vad som menas är att det den tidigare ägaren betalat för huset anses som anskaffningsutgift och de utgifter som lagts på att förbättra fastigheten genom exempelvis ombyggnationer, ses som förbättringsutgifter. Det som är inbegripet i utgifterna för avyttringen är bland annat mäklararvoden. Dessa utgifter kommer dras av från den ersättning ni kommer få vid en försäljning av huset. Återstående belopp kommer att kapitalvinstbeskattas. Vänliga hälsningar,

Exekutiv försäljning - Skatterättslig avyttring

2014-10-13 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej Jag har blivit av med min lägenhet via exekutiv auktion. Allt överskott togs av Kronofogden för att täcka del av en skatteskuld. Nu vill Skattemyndigheten att jag skall betala skatt för "vinsten" vid försäljningen. Kan detta verkligen stämma då jag själv inte sålt eller ville sälja min lägenhet?
Sina Amini |Hej,Vid avyttring av privatbostadsfastighet betalas skatt på kapitalvinsten, se 1 kap. 3 § p. 3 inkomstskattelagen (IL) samt 41 kap. 1-2 §§ IL.Med avyttring av tillgång avses bl.a. försäljning, se 44 kap. 3 § IL. Exekutiv försäljning av en fastighet anses även utgöra en sådan avyttring som faller under ovanstående lagrum, se även det inledande stycket i skatteverkets handledningsinstruktion. Kapitalvinsten beräknas enligt huvudregeln i 44 kap. 13 § IL. Enligt 45 kap. 33 § kommer däremot endast 22/30 av kapitalvinsten att inkomstbeskattas under inkomstslaget kapital, förutsatt att fastigheten utgör en privatbostadsfastighet, jämför 2 kap. 13 § IL.Med vänlig hälsning,

Skattskyldighet för penninggåva

2014-10-23 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej. Jag har fått pengar av min farmor som hon fick efter att hennes bror gick bort. Jag funderar på om jag måste betala skatt på dom pengarna jag fick av henne?
Alexandra Wikner |Hej, och tack för din fråga!Nej du behöver inte betala skatt på pengarna du fått av din farmor. I dagsläget finns det inte någon gåvoskatt (se Inkomstskattelagen 8 kap. 2 §), och varken givare eller mottagare blir skattskyldiga för en gåva. Vänligen, 

Arvsskatt/kontinuitetsprincipen/kapitalvinstskatt

2014-10-21 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Min pappa dog år 2003 och efterlämnade en del smycken och andra dyrbara ägodelar till mig. Det totala värdet uppgår till några hundratusen kronor. Om jag säljer dessa idag, måste jag skatta för det då iom att han avled innan 2005 då arvsskatten slopades? Jag är ensamt barn och ensam arvinge, ägodelarna fanns i ett bankfack och jag har haft dom liggandes fram tills nu.
Mattias Vilhelmsson |Hej Isabella! Vad kul att du hör av dig till oss på Lawline.Till att börja med har du helt rätt i att arvsskatten slopades 2005. I och med att din pappa dog 2003 bör redan en arvsskatt ha utgått på ditt förvärv. Huvudregeln enligt den gamla lagen om gåvo och arvsskatt innebar att skattskyldigheten inträdde vid arvlåtare/testators död; dvs 2003. Något mer kring skatten vid ditt förvärv går inte att säga. Den första slutsatsen är alltså att någon arvsskatt inte kommer att utgå.Vad du däremot kan behöva betala skatt på är kapitalvinsten vid själva försäljningen av smyckena och de dyrbara ägodelarna. 44 kap 21 § IL (inkomstskattelagen) ger uttryck för den s.k. kontinuitetsprincipen, vilken innebär att du inträder i din pappas skattemässiga situation i samband med att du fick arvet. Det innebär att om dessa smycken och dyrbara ägodelar har ökat i värde, sen din pappa förvärvade dem, kommer du att behöva betala skatt på kapitalvinsten. Allt beror alltså på hur mycket din pappa behövde betala ursprungligen och hur mycket smyckena och de dyrbara ägodelarna kan säljas för idag.  Den andra slutsatsen är alltså att du kan komma att behöva betala skatt på din eventuella kapitalvinst. 

Anknytningspunkter vid bedömningen av obegränsad skattskyldighet

2014-10-15 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hejsan,Jag ar ar utflyttad och registerad som emigrerad sedan 6 ar sedan. Jag bor just nu i USA tillsammans med min fru som ocksa ar svensk medborgare dar vi jobbar heltid och hyr en lagenhetsbostad.Jag har bankkonto kvar i Sverige, tillsammans med en del aktier och fonder. Detta for att enklare betala en del rakningar som dyker upp i Sverige som t.ex. CSN avbetalning.Pagrund av det laga rante laget pa bostadslan sa funderar vi nu pa att kopa en bostadsratt i Sverige for att i framtiden ha en mellanlandnings lagenhet om vi bestammer oss att flytta hem igen. Planen ar att hyra ut den tills detta hander, sa vi inte star med dubbla boende kostnader.Skulle jag ses som obegransat skattskyldig om vi anskaffar en bostadsratt i t.ex. centrala malmo?En foljdfraga till detta ar att vi ocksa har funderat pa att starta ett Aktiebolag i sverige, for driva en smaskalig naringsverksamhet i form av en webservice. Planen ar att INTE plocka ut nagon lon fran detta foretag, endast ha det som en typ av sparform dar vi aterinvesterar alla vinster i foretag for fortsatt utveckling.Skulle jag bli oebgransat skattskyldig om jag bildar och startar ett Aktiebolag i sverige, aven om jag inte plockar ut nagon lon fran detta?Om det ar mojligt sa ar jag ocksa ute efter att kunna ansoka om forhandsbesked fran skattrattsnamnden, men ar ute efter kommentarer pa om det ar lont
Beatrice Rohdin |Hej!Tack för din fråga. Jag har delat in svaret i olika rubriker för att det ska bli mer överskådligt.Allmänt om obegränsad skattskyldighetI 3:3 IL, https://lagen.nu/1999:1229#K3P3S1 ,regleras de omständigheter som medför att man blir obegränsat skattskyldig. Man kan bli obegränsat skattskyldig ifall man är bosatt i Sverige, stadigvarande vistas här eller har så kallad väsentlig anknytning till landet om man har varit bosatt här. I ditt fall är det sistnämnda relevant: ifall du anses ha väsentlig anknytning till Sverige. I 3:7 IL, https://lagen.nu/1999:1229#K3P7S1 ,framkommer de omständigheter som skulle kunna göra dig obegränsat skattskyldig här - de så kallade anknytningspunkterna. AnknytningspunkternaTrots att du är registrerad som utflyttad från riket har du ändå kvar till svenska medborgarskap. Svenskt medborgarskap är en av de så kallade anknytningspunkterna i 3:7 IL, https://lagen.nu/1999:1229#K3P7S1 , och har således betydelse för bedömningen av din skattskyldighet. Svenskt medborgarskap har dock liten betydelse och kan inte ensamt medföra obegränsad skattskyldighet, men skulle kunna göra det i kombination med andra anknytningspunkter.    Om man inte är bosatt varaktigt på utländskt ort, i USA i ditt fall, anses detta också ha betydelse vid bedömningen. Man anses inte vara varaktigt bosatt ifall man bor t.ex. hos en vän eller på hotell i utlandet, men att inneha en hyresrättslägenhet uppfyller kravet, vilket medför att det inte finns någon anknytningspunkt vad gäller den bostad ni nu innehar.      Beroendes på ditt aktieinnehav skulle detta också kunna vara en omständighet som skulle kunna göra dig obegränsat skattskyldig, beroendes på vilket inflytande du har i det aktuella bolaget.BostadsrättenAtt inneha en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk, medför en stark anknytningspunkt. En bostadsrättslägenhet kan användas under hela året, varför inrättningskravet är uppfyllt. Att ni planerar att hyra ut lägenheten spelar ingen roll i bedömningen, eftersom det centrala är att ni har möjlighet att disponera lägenheten efter eget tycke. Att inneha en bostad i Sverige har stor betydelse för bedömningen av skattskyldigheten - innehavet kan vara ensamt avgörandet. Värt att notera är även att makar ses som en enhet, vilket innebär att fastän det är du som köper bostadsrätten och då ev. blir obegränsat skattskyldig, kommer din fru också att bli det. Anskaffas bostaden enbart för tillfälliga besök i Sverige medför inte detta ensamt en väsentlig anknytning, eller om den anskaffas för återflyttning. Man gör även skillnad på det fallet att man behåller en permanentbostad när man flyttar eller när man köper en ny bostad. Det sistnämnda är relevant här, och bör ge mindre anknytning och således ha mindre betydelse. Det är således inte helt klart om en bostadsrätt här i Sverige, i kombination med att ni har svenskt medborgarskap, skulle medföra obegränsad skattskyldighet. AktiebolagetAtt bedriva näringsverksamhet och att inneha tillgångar här som ger en väsentligt inflytande i en svensk näringsverksamhet är även det en anknytningspunkt som skulle kunna göra dig obegränsat skattskyldig. Omständigheter som beaktas är bland annat inflytandet i verksamheten, hur deltagande man är samt ifall man innehar en styrelsepost eller inte. Sammanfattningsvis kan jag säga att ditt svenska medborgarskap i kombination med bedrivandet av ett aktiebolag och innehav av en bostadsrätt i Sverige skulle kunna göra dig obegränsat skattskyldig. Som sagt väger innehav av en bostad tungt och skulle därför kunna vara den avgörande faktorn. Jag vill göra dig uppmärksam på att mina bedömning skulle kunna skilja sig från Skatteverkets. Det är därför inte fel att kontakta dem för att få deras syn på saken. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Fråga om bilförmån

2014-10-13 i Fordonsskatt
FRÅGA |Hej! Jag driver ett byggföretag AB där endast jag är anställd. Har 2st jobbbilar i företaget 1st lätt flaklastbil samt en mindre skåpbil. Dessa är inredda med verktygsskåp och används endast till verksamheten. Företaget har också en personbil som jag betalar förmånsvärde för. Frågan är då, räcker det att jag betalar förmånsvärde endast för personbilen?För idag ingen körjournal i arbetsbilarna,
Sina Amini |Hej,Skattereglerna avseende bilförmåner är endast tillämpliga vid fall då en bil, som tillhör arbetsgivaren/verksamheten, utnyttjas för privatbruk. Bestämmelserna om bilförmån finns i 61 kap. 5-11 §§ inkomstskattelagen (IL).Förutsatt att du utnyttjar dina två st. jobbilar endast i samband med verksamheten, ser jag ingen anledning med hänvisning till ovanstående lagrum för dig att betala bilförmån för dessa två bilar.Av 61 kap. 11 § IL framgår det vidare att om du endast utnyttjar personbilen i ringa omfattning för privatbruk är du inte skyldig att betala bilförmån för denna. Enligt skatteverkets handledarinstruktion anses "ringa omfattning" utgöra användandet av bilen vid högst tio tillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på 100 mil. Se närmare här. Med vänlig hälsning,