Vad är skattesatsen på kapitalvinst vid bostadsförsäljning?

2017-08-18 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Blir skatten på min bostadsförsäljning högre om jag inte väntar ett år med att sälja?Och vilka skattesatser gäller?Tacksam för besked!Cecilia
Olle Hansen Ölmedal |Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga.Skattesatsen på kapitalvinsten vid bostadsrätts/fastighetsförsäljning är för en fysisk person 22 %. Detta följer av 45 kap. 33 §, 46 kap. 18 §, samt 65 kap. 7 § inkomstskattelagen. Skattesatsen har inte förändrats på många år, och det finns inget som talar för att den kommer att ha hunnit ändras till nästa år. Eftersom det är själva kapitalvinsten på försäljningen som du ska betala skatt för, så är det inte möjligt att avgöra om du får betala mer skatt detta eller nästa år. Hur stor kapitalvinst du kommer att göra på försäljningen beror på hur stor ersättning som du lyckas få vid affären, och det kan jag så klart inte spekulera i.Skattesatsen är alltså 22% på kapitalvinsten, och den kommer med största sannolikhet inte att förändras till nästa år. Du får alltså betala lika stor andel av kapitalvinsten i skatt detta år som nästa.För att få mer information om beskattningen av försäljning av bostadsrätt/fastighet så har skatteverket ganska utförlig information på skatteverket.se. Där kan du till exempel hitta information om hur du räknar ut din kapitalvinst med mera.Jag hoppas att du tycker att du fått ett svar på din fråga. Använd annars gärna kommentarfunktionen nedan, så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.Vänligen

Skatt vid försäljning av ärvd fastighet

2017-08-16 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hejsan!Jag och min syster fick ärva en skogsfastighet av vår far för ca 2 år sedan. För ett tag sen så skedde ett arvskifte och jag fick 50% och min syster 50%. Taxeringsvärdet på fastigheten är rätt hög och vi kommer att sälja det under taxeringsvärdet. Måste man då skatta på det eller räknas det som arv?
Jakob Perä |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid försäljning av fastigheter beskattas försäljningen inom inkomstslaget kapital då det rör sig om en avyttring (försäljning) av en tillgång enligt 41 kap. 2 § Inkomstskattelagen (IL) (https://lagen.nu/1999:1229#K41P2S1). Beräkningen av en kapitalvinst eller kapitalförlust gör man enligt huvudregeln i 44 kap. 13 § IL (https://lagen.nu/1999:1229#K44P13S1), man minskar då ersättningen för försäljningen med de kostnader som den skatteskyldige haft för anskaffande av tillgången och eventuella utgifter (se nedan specialreglerna för fastigheter). Din fråga rör just hur man ska skatta för en försäljning av en ärvd tillgång. Detta är reglerat i 44 kap. 21 § IL (https://lagen.nu/1999:1229#K44P21) som anger att om en skatteskyldig ärvt en egendom och därefter avyttrar den kommen den skatteskyldige träda in i den tidigare ägarens skattemäsiga ställning. Om din far till exempel hade köpt fastigheten för 1 Mkr och er försäljning gav 2 Mkr ska ni skatta som om ni köpt fastigheten för 1 Mkr. Vid försäljning av fastigheter finns begränsningar på vilka utgifter man kan dra av vid en försäljning enligt 45 kap. 11 § IL och man ska inte heller skatta för hela kapitalvinsten eller tillgodoräkna hela kapitalförlusten enligt 45 kap. 33 § IL. Taxeringsvärdet har betydelse för den löpande beskattningen av fastigheten och inte den beskattning som sker vid en försäljning av fastigheten. Om fastigheten var införskaffad av din far innan 1952 kan taxeringsvärdet däremot användas för att beräkna vad din faderns anskaffningsutgift var för fastigheten enligt 45 kap. 28 § IL. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Återbetalning av skatt vid för mycket lön

2017-08-15 i Inkomstskatt
FRÅGA |hej!Min arbetsgivare har gett mig för mycket i lön men jag har redan betalat skatt. hur gör jag för att få tillbaka min skatt?
Magdalena Carlstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det bästa är att du kontaktar Skatteverket så kan de hjälpa dig att reglera detta på ditt skattekonto.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Gåvoskatt i Sverige

2017-08-10 i Gåvoskatt
FRÅGA |Om jag skänker en stor summa pengar till en släkting i Italien, måste någon av oss betala skatt på gåvan. Här eller i Italien?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!Som du kanske redan visste upphävdes gåvoskatten i Sverige 2005 vilket innebär att ingen av er kommer att behöva betala någon skatt i Sverige under förutsättning att gåvan klassificeras som just en gåva inom svensk skatterät. Jag kan tyvärr inte hjälpa dig med den italienska rätten men jag rekommenderar dig att kontakta en jurist i det avseendet då jag vet att EU har meddelat vissa regleringar samt då den italienska rätten kan bedöma gåvor på annorlunda vis än vad vi i Sverige gör. Jag hoppas att jag har givit dig en riktning för att finna ditt svar och har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se.Mvh,

Avveckla bolag (AB) med underskott - Kan man göra avdrag?

2017-08-17 i Avdrag
FRÅGA |HejVi köpte en cafeteria för 3 år sen,vi tog över både rörelsen och aktiebolaget,Vi sålde rörelsen nyligen med 150000 tusen i förlust,och lagde in ca 300000 tusen ägna pengar ibolaget i flera omgångar under tiden vi ägde cafeterian.Så sammanlagd florade vi 450000 tusen kr.Nu när vi håller på avveckla bolaget har vi rätt att på något sätt dra av eller få något av det,
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga och för att du har använt dig av vår expresstjänst. Hur jag har tolkat din frågaFrågan saknar en del information för att jag ska kunna ge dig ett fullständigt svar, men jag tolkar det som att ni har ett aktiebolag som ni ska avveckla. Detta aktiebolag har haft ett aktiekapital som gått förlorat och ni har även lagt in egna pengar i bolaget (som aktiekapital antar jag) under tiden. SammanfattningsvisNi kan högst troligt göra avdrag i er inkomstdeklaration genom skattereduktion under vissa förutsättningar som ni ser nedan.Eventuella avdragAtt ni har gått med 150 000kr i förlust spelar ingen roll för era avdrag. Det ni kan få göra avdrag för är förlust på eventuella aktier som ni har ägt i bolaget. Förutsättningar för avdrag - Aktieägartillskotten (på 300 000kr) måste vara ”ovillkorade”.När ni sätter in pengar för att rädda bolaget kan det göras som ett så kallat aktieägartillskott. Ofta görs s.k. villkorade aktieägartillskott, vilket innebär att pengarna kan tas tillbaka skattefritt ur bolaget när bolaget återigen visar vinst. Men om bolaget likvideras, avvecklas eller gör konkurs så är pengarna dock helt förlorade. Om ni omvandlar era villkorade aktieägartillskott till s.k. ovillkorade aktieägartillskott, anses pengarna vara ”köpeskilling” för era aktier i bolaget. Aktiekapitalet plus ovillkorat aktieägartillskott anses då vara betalning för era aktier. Avdrag för förluster i inkomstslaget kapital för er personliga del - skattereduktionFörlust på aktier (dvs. delägarrätter) kvoteras till 5/6 och får dras av mot kapitalvinst på aktier. Om det saknas kapitalvinst på aktier så får 70 % av det kvoterade värdet dras av. Om det blir underskott i kapital medges skattereduktion med 30%. Då måste du ha andra inkomster t.ex. lön så att du får effekt av skattereduktionen. Avdrag för kapitalförlust medges för det år då förlusten är definitiv. Exempel:Låt säga att ni har en kapitalförlust på 300 000kr, vilket innebär att ni personligen troligtvis har en kapitalförlust på 150 000kr vardera. Enligt ovan gäller följande:1. Kapitalförlusten på 150 000kr ska kvoteras 5/6 vilket innebär följande: 150 000 x 5/6 = 125 000kr. Ni har alltså en kapitalförlust på vardera 125 000kr. 2. Vi antar att ni inte äger några andra aktier och ni kan då inte kvitta kapitalförlusten på 125 000kr mot någon eventuell kapitalvinst på andra aktier. 3. Eftersom ni har en kapitalförlust även efter punkt 2 så får ni ta upp 70% av kapitalförlusten i inkomstslaget kapital. Det innebär följande: 125 000kr * 0,7 = 87 500kr. Denna summa kan ni kvitta mot annan eventuell vinst i inkomstslaget kapital. 4. Om ni inte har några andra inkomster i inkomstslaget kapital (ex. vinst efter försäljning av fastighet) så har ni rätt till skattereduktion med 30%. Det innebär följande: 87 500kr x 30% = 26 250kr. 5. 26 250kr kan ni alltså använda som skattereduktion i den slutgiltiga skatteberäkningen. (Det förutsätter då att ni ha andra inkomster så som lön etc. för att reduktionen ska få någon effekt). SammanfattningsvisMin rekommendation är att ni vänder er till en revisor som kan förklara detta ännu mer ingående för er alternativt att ni vänder er till skatteverket som kan hjälpa er vidare. Hoppas att ni har fått svar på er fråga och finner ni något i mitt svar oklart är ni välkomna att kontakta mig på johan.hakansson@lawline.se. Behöver ni däremot hjälp med beräkningar eller ifyllande av deklaration rekommenderar jag att ni tar hjälp av en revisor. Allt gott,Med vänliga hälsningar

Prissättning vid fastighetsförsäljning - vilka skattemässiga konsekvenser får det?

2017-08-16 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej! Min far och hans fru äger en fritidsfastighet. De är gifta, och jag är alltså dottern i min fars tidigare äktenskap. De har inga fler barn. Nu ska huset säljas p g a sjukdomsskäl, och det är meningen att jag ska få hälften av summan. Taxeringsvärdet är 225 000 kr. En granne är väldigt intresserad av att få köpa huset, vilket vi tycker vore en bra lösning. De sista åren har grannen fått sköta både plogning och gräsklippning, vilket gör att vi inte kan sälja till något överpris, även om vi skulle få lite mer betalt på den öppna bostadsmarknaden. Vad händer rent skattemässigt om vi säljer huset till taxeringsvärdet? Om det hamnar under taxeringsvärdet? Eller över taxeringsvärdet? Är det något jag bör tänka på om jag ärver dessa pengar? Vore det bättre om jag skulle få summan som gåva innan?
Cecilia Knutsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad som är av skattemässig betydelse i ert fall är om överlåtelsen av fastigheten ska räknas som ett köp eller en gåva. Vid försäljning av en fastighet betalar säljaren skatt för den vinst hen gjort på försäljningen av fastigheten. För att beräkna hur stor vinst säljaren gjort räknar man försäljningspriset minus det pris som fastigheten anskaffades för. Om överlåtelsen räknas som ett köp kommer alltså din far och hans fru att få betala skatt för försäljningen. Om överlåtelsen istället räknas som en gåva tillkommer ingen skatt för din far och hans fru. Någon gåvoskatt finns inte längre i Sverige, detta framgår av 8 kap. 2 § inkomstskattelagen. Försäljningspris över eller under taxeringsvärdet?Nästa fråga att besvara blir då när en överlåtelse räknas som ett köp och när det räknas som en gåva. Av praxis har framkommit att vid försäljning av fastigheter så är det taxeringsvärdet som avgör om överlåtelsen ska räknas som gåva eller köp. Vad ni skulle ha fått för fastigheten på den öppna bostadsmarknaden spelar ingen roll i det avseendet. Om priset ni väljer att sälja fastigheten till grannen för understiger taxeringsvärdet kommer överlåtelsen räknas som en gåva. Om priset är lika med eller överstiger taxeringsvärdet kommer överlåtelsen räknas som en försäljning. Svaret på din första fråga vad som händer om ni säljer huset till taxeringsvärdet är alltså att överlåtelsen av fastigheten kommer räknas som en vanlig försäljning och att man kommer att beräkna skatten som vanligt på det överskott din far och hans fru får vid försäljningen.Konsekvenser av att överlåta fastigheten som gåvaOm ni väljer att sälja fastigheten för ett pris som understiger taxeringsvärdet kommer det ses som en gåva till grannen och din far och hans fru betalar då ingen skatt för överlåtelsen. Däremot kommer detta att få betydelse när grannen sedan i sin tur ska sälja fastigheten vidare. När grannen då ska sälja fastigheten gäller något som heter kontinuitetsprincipen och anges i 44 kap. 21 § inkomstskattelagen. Regeln innebär att grannen vid mottagande av gåvan ”mottar givarens skattemässiga situation”. Det betyder att när grannen säljer fastigheten och ska räkna ut överskottet på affären så räknar man hans anskaffningskostnader till de kostnader din far och hans fru hade när de köpte fastigheten. Alltså om vi säger, hypotetiskt, att din far och hans fru köpte fastigheten för 100 000 kr. I det fallet ska grannen ange 100 000 kr som anskaffningskostnad för fastigheten. Om han skulle sälja fastigheten för 250 000 kr blir då hans överskott 250 000 – 100 000 = 150 000 kr. Han kommer då betala skatt på dessa 150 000 kr som ses som den vinst han gjort på försäljningen.Bästa att ärva pengarna eller få dem i gåva?Gällande vad du ska tänka på vid arv av pengarna är det inget jag kan se nu som skulle vara av betydelse. Det finns varken någon arvsskatt eller gåvoskatt, så rent skattemässigt kan jag inte se någon fördel med att få pengarna i gåva istället för arv. Däremot finns det några arvsrättsliga regler som kan vara bra att veta om. Då du inte är bröstarvinge (barn) till din fars fru kommer du inte ärva några pengar efter henne utan endast de tillgångar som tillhör din far. Då de är gifta kommer allt de äger tillsammans delas lika om någon av dem dör och du kommer alltså då ärva endast den del som tillfaller din far. Dock finns ju ingen garanti för att alla de pengar de får vid försäljningen fortfarande finns kvar vid dödstillfället. På så sätt vore det ju bättre för dig att få summan som gåva.Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Lån till bostadsrätt

2017-08-11 i Reavinstskatt
FRÅGA |jag lånar en vän 300000 när hon köper en bostadsrätt. Vad händer med reavinstskatten när hon sedan säljer denna ? Kan hon i sin deklaration redovisa för att hon har en skuldsedel på 300000 knuten till bostadsrättsköpet så att det belopp reavinsten vilar på inte är hela försäljningsbeloppet?
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga.Du har helt rätt. Under förutsättning att ni upprättar ett skuldebrev sinsemellan så kan hon absolut redovisa att hon har ett lån på 300 000kr för själva bostaden och som även kommer utgöra en anskaffningsutgift vid beräkningen av reavinsten. Min rekommendation är att ni i skuldebrevet även skriver/betonar att det rör sig om ett bostadslån, vilket gör det än tydligare. (Edit: Jag vill även betona att i mitt svar så antar jag att själva lånet utgör en del av kontantinsatsen i bostaden, och en del av dess anskaffningsvärde. När man beräknar reavinsten så ser formeln ut som så: "Försäljningen av bostadsrättens värde/bostadens marknadsvärde (minus) - Anskaffningsvärdet/det värde som bostaden köptes för (minus) - förbättringsutgifter och kapitaltillskott (minus) - utgifter för försäljningen = Reavinsten/kapitalvinsten."Exempelvis:- Bostaden försäljes för 1 000 000kr. - Anskaffningsvärdet är 700 000kr (inkl. lånet på 300 000kr)- Ni har förbättrat lägenheten till ett värde av 100 000kr. - Mäklaravgifter för 50 000krReavinsten = 1 000 000kr - 700 000kr - 100 000kr - 50 000kr = 150 000kr.)Önskar ni hjälp med att upprätta ett korrekt skuldebrev är vår juristbyrå gärna till hjälp. Mejla mig på johan.hakansson@lawline.se så kontaktar jag dem åt er. Allt gott,Med vänliga hälsningar

Skatt på försäljning av lägenhet utomlands

2017-08-08 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Jag säljer min lägenhet utomlands (inom EU), som jag fick som gåva för 20 år sedan.Behöver jag betala någon skatt efter det?Tack för svaret på förhand.
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!För att kunna besvara din fråga måste jag veta huruvida du är obegränsat skattskyldig i Sverige och i vilket land du säljer fastigheten. Jag vet ej svaret på någon av dessa frågor men för att kunna besvara din fråga får jag göra antaganden.Mitt första antagande är att du är obegränsat skattskyldig i Sverige vilket innebär att huvudregeln är att du är skattskyldig för alla dina inkomster (alltså även de som härrör från utlandet). Exempelvis är du obegränsat skattskyldig ifall du är bosatt i Sverige alternativt ifall du stadigvarande vistas här. Jag utgår fortsättningsvis att du är obegränsat skattskyldig. Huvudregeln är alltså att du ska beskattas för alla inkomster som du uppbär. Det hade kunnat innebära att ifall du säljer en fastighet eller som i detta fall en lägenhet så skulle du kunna komma att bli skattskyldig för kapitalvinsten både i utlandet (där du säljer fastigheten) och i Sverige. Det låter ju inte rättvist och just därför så har man upprättad dubbelbeskattningsavtal för att skydda befolkningen mot detta. Jag vet inte vilket land du säljer fastigheten i men jag kan meddela dig att huvudregeln är att fastigheten endast skall beskattas i det land där fastigheten finns. Detta brukar regleras i dubbelbeskattningsavtalet artikel 13. Jag rekommenderar dig att söka upp just det landets dubbelbeskattningsavtal och ta reda på huruvida du ska beskatta det i Sverige eller inte. Även om du inte ska beskatta inkomsten i Sverige så råder jag dig att spara alla papper och dylikt då svenska banker kommer vilja veta hur du kom åt pengarna. Här kan du hitta Sveriges dubbelbeskattningsavtal.Mvh,