Beräkning av kapitalvinst

2015-07-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag och min sambo köpte ett hus 2010 för 2,2 msek.2013 separerade vi och jag köpte ut honom från huset via en bodelning. Då var huset värderat till 2,7 msek. Jag tog lån för att kunna köpa ut honom.Nu skall jag sälja huset och undrar vilket som är mitt inköpsvärde, 2,2 msek eller 2,7? Dvs hur beräknar jag vinsten?
Jakob Borin |Hej och tack för din fråga!Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet. Med omkostnadsbelopp avses utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter). Detta följer av 44 kap. 13 och 14 §§ inkomstskattelagen. Med utgifter för anskaffning avses det belopp ni köpte huset för, dvs 2.2 msek. Det korta svaret är alltså 2.2 mkr!Hoppas att detta besvarade din fråga!

Gåva till barn

2015-07-30 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej. Jag är 67 år och undrar hur mycket kan jag ge i gåva eller som förtid arv i pengar till mina barn utan att behöva betala skatt.Om det är skatt över ett visst belopp är det i sådana fall en särskild procentsats.Tacksam för svar.
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr beskattningen vid överlåtelser av en fastighet finns i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229 . Reglerna om förskott på arv finns in ärvdabalken (ÄB). Den hittar du https://lagen.nu/1958:637 .Då dina barn är bröstarvingar ÄB 2:1 & 2:2 kommer gåvan med största sannolikhet räknas om ett förskott på arv ÄB 6:1. Detta kommer inte att påverka beskattningen av gåvan.BeskattningDu kan ge bort hur mycket du önskar utan att behöva betala skatt IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3. Inte heller dina barn behöver skatta för pengarna som du ger bort IL 8:2. Skulle det handla om en fastighet eller en bostadsrätt så kan det dock bli så att du kommer att behöva betala skatt om du får något i utbyte för din gåva. Exempelvis om dina barn tar över lån i utbyte mot att de får en bostadsrätt eller en fastighet.Skulle du behöva hjälp med att upprätta ett eventuellt gåvobrev så kan du komma i kontakt med våra samarbetspartners, som är kunniga jurister på familjerättens område, här.Bästa hälsningar

Uppskov vid köp av tomt där småhus skall byggas

2015-07-30 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Hej!Jag ska sälja bostadsrätten i augusti för 20000000 och vinsten kan bli 600000( det kan bli mer eller mindre) och flyttar till nytt hus i november samma år. Huset ska vara färdigt i november och kostar 3570000. I augusti ska jag betala handpengar för huset.Frågan är : kan jag ansöka om uppskov på vinsten av bostadsrätten. Tack för svaret
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr uppskovsbeloppet finns i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du https://lagen.nu/1999:1229 .För att man skall ha rätt till uppskov så måste du ha gjort en vinst på din bostadsrätt, du måste ha köpt eller planerat att köpa en ny bostad och du måste bosätta dig eller har tänkt dig att bosätta dig i den nya bostaden som du köpt IL 47:2.Jag kommer i det följande utgå från att din bostadsrätt ligger i Sverige och att du bott i den under minst ett år innan du säljer den. Den kommer är då att räknas som din ursprungsbostad IL 47:3. Så som jag förstår situationen så köper du en tomt där ett hus skall byggas samma år som du säljer bostadsrätten, i vilken du planerar att flytta in, och att den ligger i Sverige. Den kommer då att räknas som en ersättningsbostad IL 47:2, 5 & 5a.Om mina antaganden är riktiga har du rätt att begära ett uppskovsbelopp så länge vinsten är över 50.000 IL 47:6, vilket den verkar bli enligt din uppskattning.Vidare bör du tänka på att du kommer att få betala en schablonintäkt på ditt uppskovsbelopp IL 47:11b. Schablonintäkten betalar du årligen fram tills dess att du väljer att ta upp ditt uppskov till beskattning.SummeringSå som jag förstår din situation kommer du att ha möjligheten att ansöka om uppskov på vinsten. Som du kanske märkt har jag inte givit en uppskattning av hur stort uppskovet skulle komma att bli. Detta då jag inte har alla relevanta omständigheter för att göra en fullgod bedömning.Är det något av mina antaganden som inte stämmer, något som jag missuppfattat eller något annat som du undrar över är du hjärtligt välkommen att höra av dig igen.Bästa hälsningar

Uppskov vid köp av tomt

2015-07-30 i Försäljning av fastighet
FRÅGA |Hej, min sambo har sålt sin lägenhet, fått vinst på den och nu vill vi köpa en gemensam sommarstuga med tomt för pengarna som vi även fått uppskov för. Vi vill dock inte börja bygga huset än utan vill först köpa tomten. Går det att göra detta utan att bosätta sig på marken och slippa skatta för realisationsvinsten?
Evelina Lindgren |Hej, och tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.Rätten att göra uppskov regleras i kapital 47 Inkomsskattelag (1999:1229) (IL). Avdrag för uppskovsbelopp får göras förutsatt att den skattskyldige tar upp kapitalvinst på grund av avyttring som omfattar en ursprungsbostad, har förvärvat eller tänker förvärva en ersättningsbostad och har bosatt sig eller tänker bosätta sig i ersättningsbostaden, IL 47:2. Med ersättningsbostad avses även tomt om där uppförs ett småhus, IL 47:5 p. 4. Jag kan tänka mig att småhuset måste uppföras inom viss tid från försäljningen av ursprungsbostadens och för att Ni med säkerhet ska kunna förlita Er på ett svar gällande denna fråga rekommenderar jag att ni ställer frågan till en handläggare på Skatteverket. Skatteverkets upplysning är kostnadsfri. Vänligen,

Uppskov vid försäljning av delad bostad

2015-07-31 i Uppskovsavdrag
FRÅGA |Om vi delat på huset som är värderat till 5 milj, vi har lån på 3 milj Detta innebär att vi har en vinst i var 1,5 milj. Min fd vill betala in in vinstskatten så ja får jag får klara pengar ( som han kallar det) kan han göra så? Jag vill ha hela vinsten Inkl skatten för det tänkte jag lägga i mitt nästa boende.Vilket är rätt känns som han försöker lura mig.Mvh Mia
Alfred Petersson |Hej, och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ni har ägt olika delar av bostaden vid försäljningen får ni två olika vinster. det betyder att din partner kan betala in sin del av skatten om hen vill, och du kan använda din som uppskov till nästa bostadsköp. Din partner kan alltså inte bestämma över din del. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Gåva av bostad

2015-07-30 i Gåvoskatt
FRÅGA |HejMin mamma ska göra sig av med huset efter att min styvfar avlidit.Huset fick dom i gåva av mina "styvfarföräldrar".Nu vill då mor sälja det till mig , men jag kan då inte lägga ett fullpris och vi har kommit överens om att det är ok.Men vad är bäst?Hon kommer få vinstskatten på allt över mina farföräldrar köpte huset för som e ca 50-100.000krSka hon ge mig huset i gåva och jag ger henne pengar vid sidan om ?Eller ska jag köpa det billigt 600-800.000kr?Tack för svar
Mattias Olsson |Hej,och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr beskattningen vid överlåtelser av en fastighet finns i inkomstskattelagen (IL) samt i lag om stämpelskatt vid inskrivningsmyndighet (StL). Du hittar IL https://lagen.nu/1999:1229 och StL https://lagen.nu/1984:406 . Reglerna gällande skattebrott finns i skattebrottslag (SBL) och reglerna om skattetillägg finns i skatteförfarandelag (SFL). Du hittar SBL https://lagen.nu/1971:69 och SFL https://lagen.nu/2011:1244 .Upplägget med att din mor ger dig huset och att du ger henne pengar i gåva vid sidan av skulle räknas som att du betalar henne den summan för huset. Om detta görs i syfte att undandra skatt skulle detta kunna vara grund för skattetillägg SFL 49:4 eller i värsta fall räknas som skattebrott 2 § SBL. Jag avråder er därför från att göra detta.GåvaTransaktionen er emellan kan räknas som gåva även om du betalar din mor något för huset. För att det skall räknas som en gåva måste din mor vilja göra dig rikare och hennes vilja måste vara genuin (hon får inte ha blivit tvingad). Jag kommer att utgå ifrån detta.Nästa steg är att det du betalar, 600.000-800.000, understiger marknadsvärdet för huset. Gör det det räknas det hela som en gåva och är då skattefri enligt IL både för dig IL 8:2 och för din mor IL 41:1 & 2, 42:1 & 44:3.Vad ni dock bör tänka på är att transaktionen fortfarande kan vara skattepliktig enligt StL. För att det skall räknas som en skattebefriade gåva enligt StL måste det du betalar din mor, lite förenklat, understiga 85% av taxeringsvärdet 1, 4, 5, 9 & 10 §§ StL.Stämpelskatten behöver ni dock bara ta i beaktande om det är en fastighet som din mor ger bort och inte om det bara är en byggnad på någon annans mark.Skulle du behöva hjälp med att upprätta det eventuella gåvobrevet så kan du komma i kontakt med våra samarbetspartners, som är kunniga jurister på familjerättens område, här.Bästa hälsningar

Beskattning av arv eller gåva

2015-07-30 i Gåvoskatt
FRÅGA |Hej ! Som jag vet finns ju inte längre nån arvskatt eller gåvoskatt. Mina barns farfar funderar över att ger oss ett större summa pengar ( 200000) som arv i förtid / gåva . Pengar kommer ifrån Tyskland där han bor....Behöver det beskattas på nått vis? Deklareras? Tack för hjälpen Sina
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det stämmer att det inte längre finns någon arv/gåvoskatt i Sverige, inkomstskattelagen 8:2Så länge barnen bor i Sverige och inte har någon anknytning till Tyskland (som gör att de blir skattskyldiga där) så hamnar beskattningen endast i Sverige och här är det skattefritt och behöver således inte deklareras.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Kapitalvinst på försäljning av bostadsrätt

2015-07-28 i Reavinstskatt
FRÅGA |Min mor kommer nu att sälja sin bostadsrätt, hon har bott i denna lägenhet i 68 år, den inköptes då för ca 1000: - idag kommer den att sälja för 2,2 - 2,3 milj.Vad blir reavinstskatten? Och hur hanterar man detta?Vänligen Per Eklöf.
Tobias Håkansson |Hej, och tack för att ni har valt att ställa er fråga till oss på LawLine. Skatten på reavinst vid försäljning av en bostadsrätt beräknas som följer: Så här räknar du ut vinst eller förlust på din försäljning:- Utgifter för försäljningen- Inköpspris- Förbättringsutgifter - Kapitaltillskott- Andel av inre reparationsfond vid försäljningen+ Andel av inre reparationsfond vid köpet+ Återföring av uppskovsbelopp__________________________= Vinst eller förlustAll information om hur du räknas ut hur just din försäljning skall beskattas finns i de av skatteverket tillhandahållna formulären på www.skatteverket.se. Jag hoppas att ovanstående ska ge svar på er fråga, annars är ni välkomna att återkomma med eventuella följdfrågor i frågeformuläret.