Fråga om lån från privatperson ska tas upp för beskattning

2017-10-13 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, Jag fick låna pengar från min bror och några kompisar upp till 60 000 kr för att jag ska köpa ett bostadsrätt. Räknas lånet som inkomst? alltså bör jag betala skatt?
Jesper Forsgren |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ifall ni inte har avtalat om någon ränta på lånet så ska inte transaktionen tas upp som intäkt, ingen skatt blir aktuell här.Har ni avtalat om någon ränta på lånet så ska du dra av räntebeloppet i inkomstslaget kapital och din långivare ska ta upp motsvarande belopp i inkomstslaget kapital, enligt inkomstskattelagen 42 kap 1 §.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Arvsskatt på arv från utlandet

2017-10-12 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej.Jag har fått lite pengar som tillhörde morfar innan hon dog. Pengarna delades på närstående efter hennes bortgång. Jag undrar om jag behöver beskatta pengarna i Sverige? Och hur ska man överföra pengarna till Sverige?
David McKenzie |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Sverige betalas ingen skatt på arv från och med den 1 januari 2005.I och med detta så behöver du inte betala någon skatt på pengarna när de förs över till Sverige.Rör det sig om ett stort belopp är det möjligt att banken kontaktar dig med frågor om var pengarna kommer ifrån men någon skatt behöver du inte betala enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen.Om du vill ha hjälp att överföra pengarna kan du kontakta din bank.Hoppas att du fått svar på din frågaVänligen,

Försäljning av del i fastighet, beskattning

2017-10-05 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejJag äger tillsammans med mina 2 bröder ett fritidshus. Taxeringsvärdet är 795 000. Jag har sålt min del till mina syskon och för detta fått 250 000. måste jag redovisa det i deklarationen och betala skatt?
Oskar Hedström |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Huvudregeln är att inkomster som ska beskattas i inkomstslaget kapital är skattepliktig till 100 procent och ska beskattas med en statlig skatt på 30 % enligt 65 kap. 7 § inkomstskattelagen.Till inkomstslaget kapital ska enligt 41 kap. 1 § inkomstskattelagen räknas inkomster på grund av innehav av tillgångar och skulder liksom inkomster i form av kapitalvinster och kapitalförluster vid försäljning av dessa tillgångar. Enligt 41 kap. 2 § avses med kapitalvinst och kapitalförlust vinst och förlust vid avyttring av tillgångar. En försäljning är en avyttring enligt 44 kap 3 § inkomstskattelagen.En fastighet är en tillgång.Det här betyder att en försäljning av en fastighet är en skattepliktig inkomst som ska tas upp som intäkt i deklarationen och därmed även beskattas, 42 kap 1 § inkomstskattelagen. Men för att veta vilken summa man ska ta upp till beskattning måste man veta vilken kapitalvinst man har gjort på försäljningen. Kapitalvinsten beräknar man på följande sätt enligt 44 kap. 13 § inkomstskattelagen: Ersättning - försäljningskostnader - omkostnadsbelopp = kapitalvinst. - Ersättning: den summa du fick ut av försäljningen- Försäljningskostnader: Ev. kostnader för att bjuda ut fastigheten till försäljning- Omkostnadsbelopp: anskaffningsutgift + förbättringsutgiftOmkostnadsbelopp:Anskaffningsutgift är den summa du köpte fastigheten (eller din del) för. Är fastigheten ett arv ska man räkna på vad den ursprungliga ägaren köpte fastigheten för enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen. Om fastigheten förvärvades före 1952 så får man, om man vill, räkna på 150 % av taxeringsvärdet som anskaffningsvärde, enligt 45 kap. 28 § inkomstskattelagen. Anskaffningsutgiften ska adderas med förbättringsutgifter. Har fastigheten t.ex. åtnjutit nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller grundförbättringar (t.ex. att man tillfört diskmaskin) så ska detta räknas som förbättringsutgifter. Utgifterna måste vara minst 5000 kr/år för att få räknas. Även vissa reparationer och visst underhåll kan få räknas som förbättringsutgifter förutsatt att de skett inom fem år från försäljningen. Se 45 kap. 11-12 §§ inkomstskattelagen. Slutsats, Den summa du får fram genom att räkna enligt formeln ovan, ersättning - försäljningskostnader - omkostnadsbelopp = den kapitalvinst du gjorde på din försäljning. Vad gäller privatbostadsfastighet, som jag förutsätter att denna fastighet är, så ska endast tjugotvå trettiodelar (22/30) av kapitalvinsten tas upp till beskattning. Med andra ord ska endast 73,333... % av den kapitalvinst du gjorde på fastigheten tas upp i deklarationen, 45 kap. 33 § inkomstskattelagen. Jag hoppas att du har fått klarhet i situationen. Är det något mer du undrar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Med vänliga hälsningar

Internationell beskattning av bostadsrätt

2017-10-02 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej,jag vill gärna rådfråga er om följande:Min fru har en syster som bor i Hongkong, Kina.Hon har både kinesiskt och brittiskt medborgarskap.Hon är intresserad och vi planerar för att hon övertar en bostadsrätt som vi äger här i Sverige.1. Vilket är skattemässigt det bästa:att vi ger bostadsrätten som en gåva till henneellersäljer den till hennes för samma pris som vi ursprungligen köpte den för?2. Om alt. när hon kan komma att sälja bostadsrätten, hur blir då beskattningen?I Hongkong eller i Sverige?Tacksam för era kloka svar av vilka som är de bästa alternativen.Bästa hälsningar
Johan Håkansson |Hej,Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga och för att du har använt dig av vår expresstjänst. Initialt hittar du en väldigt kort sammanfattning på dina två frågor. Vidare finner du en något djupare redogörelse som fungerar som ett komplement till själva sammanfattningen och slutligen finner du mina kontaktuppgifter om något verkar oklart. SammanfattningsvisVilket alternativ ni väljer spelar ingen roll då den skattemässiga effekten blir lika oavsett hur ni väljer. Hon kommer vidare att beskattas i Sverige för den eventuella vinst hon kan komma att göra på lägenheten vid en framtida försäljning eftersom hon är s.k. begränsat skattskyldig. Fråga 1: Vilket alternativ är smartast vid överlåtelse av en bostadsrätt - Gåva eller försäljning till samma anskaffningsvärde?Det spelar faktiskt ingen roll vilket alternativ ni väljer, då utfallet blir detsamma. Om ni väljer att sälja bostadsrätten till henne, för samma pris som ni har anskaffat den för, så innebär det att ni slipper beskattning då ni inte gör någon vinst. Vidare så får din frus syster ett anskaffningsvärde på bostadsrätten motsvarande den summa hon köper den för, dvs. samma summa som ni har haft sen tidigare. Effekten blir densamma vid överlåtelse av bostadsrätten genom gåva. I Sverige har vi ingen gåvoskatt, vilket gör att ingen av er kan komma att beskattas (under förutsättning att det inte finns lån på bostadsrätten). Enligt den s.k. kontinuitetsprincipen så tar gåvomottagaren över det anskaffningsvärde som gåvogivaren hade. Helt enkelt, din frus syster tar över samma anskaffningsvärde som ni har haft för bostadsrätten. Det blir som du nu kan se, samma effekt. Fråga 2: Hur blir det med beskattningen – Sker den i Kina eller Sverige? Jag utgår från att fastigheten är belägen i Sverige. Man kan bli skattskyldig i Sverige genom en rad olika omständigheter. Detta sker genom att man antingen har s.k. obegränsad eller begränsad skattskyldighet i Sverige. För att vara obegränsat skattskyldig i Sverige ska man antingen vara bosatt här, stadigvarande vistas här i riket eller ha väsentlig anknytning hit, (jfr 3 kap 3 § Inkomstskattelagen – "IL"). Eftersom din frus syster troligtvis inte stämmer in på några av de här förutsättningarna kan vi utesluta att hon har den här typen av skattskyldighet. Hon är istället s.k. begränsat skattskyldig. Att vara begränsat skattskyldig innebär att man skattar precis som vanligt (som en obegränsat skattskyldig person) i Sverige, men enbart för en viss inkomst och enbart under den förutsättningen att inkomsten är beskattningsbar i Sverige. I det här fallet är din frus syster så kallat begränsat skattskyldig på grund av att hon säljer en fastighet i landet. Hon blir då skattskyldig för den vinst hon gör, här i Sverige, jfr. 3 kap 18 § 11p. IL. Denna regel tar inte hänsyn till ifall hon bor utomlands utan det är endast den omständighet att fastigheten är belägen i Sverige som är relevant för skattskyldigheten. Hon kommer således behöva redovisa en försäljning precis som vid en "vanlig" avyttring av en privatbostadsfastighet. Den vinst hon uppbär kommer att tas upp till 22/30-delar i inkomstslaget kapital, (jfr 45 kap. 33 § 1 st. IL). Därefter blir beskattningen 30 % på resterande summa enligt 65 kap 7 § IL. Det blir alltså en total beskattning på 22 % av vinsten. Det kan finnas risk att man som medborgare i ett annat land blir skattskyldig för samma inkomst även i det landet, som här i Sverige – dvs. dubbelbeskattning. Detta undviks genom skatteavtal länderna mellan. Det brukar, allt som oftast, finnas med en klausul som stadgar att det land där fastigheten är belägen har beskattningsrätten. På så sätt bör alltså inte din frus syster kunna bli beskattad även i Kina. KontaktuppgifterJag hoppas att du har fått svar på din fråga, men finner du trots allt något oklart i mitt svar så är du varmt välkommen att kontakta mig på johan.hakansson@lawline.se.Allt gott och trevlig kväll,

Gåva eller testamente för bostadsrätt samt skatteberäkning och avdragsrätt

2017-10-13 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejJag känner mig sjuk och har cancer tänker att ge min egendom som består av två bostadsrätt och fritidshus de är med bolånJag har 6 barn i ålder 7,8,10,12,14 samt 23 årDessutom deras moder som jag inte gift medAlla saknar fast inkomst. Kan jag står för lånet tills vidare och om de säljer det själv vad är skatt då
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!GåvaDu kan upprätta ett gåvobrev där du skriver att du ger det äldste barnet eller din före detta fru rätt till bostadsrätten och fritidshusen eftersom de är över 18 år. De kan sedan välja att sälja eller behålla dem. Om de behåller dessa så kan dem behöva visa för bostadsrättsföreningarna och bankerna att avgifterna samt lånekostnaderna kan betalas.TestamenteDu kan också skriva ett testamente som börjar gälla när du går bort. Då kan du stå kvar på lånet tills de blir ägare till bostadsrätterna och husen. Ett testamente ska skrivas under med din namnteckning. Två vittnen ska se dig skriva under och de ska också skriva under med deras namnteckningar. Vittnen ska vara myndiga, inte psykiskt störda och förstå att det handlar om ett testamente. Detta är ett bättre alternativ.Oavsett om du väljer att ge bort eller testamentera bort din egendom till det äldste barnet eller före detta hustrun ska de registrera sig själva som ägare hos Lantmäteriet och meddela bostadsrättsföreningarna om att de är nya ägare.SkatteberäkningenNär de säljer bostadsrätterna och fritidshuset tar Skatteverket ut en skatt på kapitalvinsten om 22% (46 kap. 18 § inkomstskattelagen). Kapitalvinsten räknas ut som försäljningspriset minus utgifter för försäljning (mäklarkostnader och liknande) och minus det priset du köpte bostadsrätten för och kostnader för de förbättringar du gjort (44 kap. 13 § inkomstskattelagen). Så det man vill är att kapitalvinsten ska vara så lite som möjlig så att skatten blir så lite som möjligt. Det kan man göra genom att inkludera det du betalat för att förbättra bostadsrätterna och fritidshuset i minusberäkningen av kapitalvinsten. T.ex. om de säljer bostadsrätten för 2 000 000 kr men du köpte den för 1 000 000 kr så är kapitalvinsten 1 000 000 kr och skatten blir således 220 000 kr. Om du har lagt 200 000 kr på renoveringar så blir kapitalvinsten på bostadsrättsförsäljningen 800 000 kr och skatten som ni ska betala blir istället 176 000 kr.Du kan kontakta våra jurister på 08 - 533 300 04 (mån-fre 10-16) om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente eller gåvobrev.Hoppas du blir frisk snart och att du fått åtminstone lite hjälp, hör av dig igen annars!Bästa hälsningar

Kapitalvinstskatt av bostad för begränsat eller obegränsat skattskyldig person

2017-10-05 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej Lawline,verkligen bra att ni finns.Jag har några frågor:Vi planerar att ev. ge bort som gåva en bostadsrätt här i Sverige till en av min frus systrar i Hongkong/Kina.Systern är både brittisk och kinesiskt medborgare.Om alt. när hon önskar sälja bostadsrätten hur bedöms då beskattningen av reavinsten?I hennes hemland eller i Sverige?Vilket är lämpligast, att ge bort bostadsrätten eller att "sälja" den till henne för samma pris som vi köpte den för tidigare?Mycket tacksam för era kloka råd, gärna med inspel om ev annat sätt att gå till väge,
Hanna Karlsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar det är systrarna från Hong Kong och inte Kina. I Kina (mainland) beskattas all vinst, även den som härstammar från utlandet, om myndigheterna skulle få reda på ägarskapet. Hong Kong har ett helt annat rättssystem eftersom området länge var en engelsk koloni. I Hong Kong beskattas inte vinst som härstammar från utlandet.Om vi nu riktar in oss mot Sverige måste vi först ta reda på om systern är skattskyldig i Sverige. I 3 kap. 3 § inkomstskattelagen står det vilka som är obegränsat skattskyldiga, dvs skattskyldiga för alla slags inkomster i Sverige. I 3:e punkten står där "den som har väsentligt anknytning". Vad det innebär förklaras i 3 kap. 7 § inkomstskattelagen. I det här steget kommer vi fram till att om hon tidigare har bott i Sverige och äger en bostad kommer hon att vara obegränsat skattskyldig i Sverige och det innebär att hon är skattskyldig för alla inkomster, både intjänade i Sverige och i utlandet, enligt 3 kap. 8 § inkomstskattelagen. Om hon inte har bott i Sverige förut och inte har barn eller make i Sverige kommer hon mest troligt inte räknas som obegränsat skattskyldig. En bostad som är inrättad för åretruntbruk talar starkt för obegränsad skattskyldighet, men den här regeln gäller bara för personer som har bott i Sverige tidigare (och då i några år). Det kan vara bra att tänka på, om hon har bott här tidigare, eftersom den här bostaden kan innebära att hon faktiskt blir beskattad för alla sina inkomster i Sverige.Det som jag tror blir mer relevant är att hon är begränsat skattskyldig enligt 3 kap. 17 § inkomstskattelagen. Det framgår i 3 kap. 18 § inkomstskattelagen vilka saker begränsat skattskyldiga personer är skattskyldiga för. I den 10:e punkten står det att vinst som härstammar från försäljning av bostäder ska skattas för. Det kommer alltså räknas på samma sätt även om hon inte är obegränsat skattskyldig.Då kommer vi till hur vinstskatten beräknas. Först kan nämnas att gåvor är skattefria enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen, så ni som ger gåvan behöver inte skatta. Dagen hon vill sälja bostadsrätten kommer hon behöva skatta på vinsten. När man får en bostad som gåva tar man över den tidigare ägarens skattemässiga situation. Det innebär att värdestegringen kommer att räknas från dagen då ni köpte den och det är alltså den vinsten som kommer att beskattas som kapitalvinst. När det gäller bostadsrätter ska 22/30 tas upp till skatt, 45 kap. 33 § inkomstskattelagen. Sedan dras 30 % skatt som vanligt enligt 65 kap. 7 § inkomstskattelagen.Vänligen,

Störande grannar och svartarbete

2017-10-04 i Inkomstskatt
FRÅGA |Hej!Fråga nr 1:Vi bor ovanför ett bageri och de börjar jobba under natten. Oväsen är störande och det är oftast så att det blir så dåligt att man kan inte sova. Kan vi stämma bageriet?Fråga nr 2:Ifall man har misstanke att någon jobbar svart åt ett företag, hur går man tillväga med anmälan och vad kommer hände med företaget?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Störning i boendetNär det gäller frågor om störningar mellan grannar, måste en avvägning göras mellan vad som anses vara en störning i boendet och mindre störningar, eller sådana störningar som är tillfälligt övergående. Exempelvis måste en hyresgäst tåla att en granne renoverar sin lägenhet. Däremot ska en hyresgäst inte behöva tåla, att grannen stör så pass mycket att övriga hyresgästers sömn under natten påverkas (12 kap. 25 § jordabalken).Istället för att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten (en procedur som kan bli långdragen och dyr) för att grannen ska upphöra med störningarna, kan man meddela störningarna till hyresvärden. Efter sådant meddelande ska hyresvärden ge den störande hyresgästen en tillsägelse att störningarna omedelbart ska upphöra. Upphör inte störningarna kan hyresrätten förverkas (12 kap. 42 § 1 stycket p. 6 jordabalken). Skulle inte hyresvärden företa någon åtgärd för att få störningarna att upphöra, kan du som hyresgäst ta kontakt med hyresnämnden. I sådana fall kan hyresnämnden ålägga hyresvärden att se till att störningarna upphör. Ett alternativ är även att du själv kontaktar grannarna, för att på egen hand komma överens om att störningarna ska upphöra.Anmälan för svartarbete och konsekvenserBrottet som aktualiseras vid svartarbete är skattebrott (2 § skattebrottslagen, här). Skattebrott uppkommer när någon uppsåtligen lämnat en oriktig uppgift till en myndighet och den oriktiga uppgiften medför en risk för att skatt inte betalas eller felaktigt återbetalas. Skattebrottslagen omfattar inte fall när den oriktiga uppgiften har lämnats muntligen.Straffansvaret inträder dock inte när betalning sker för utfört arbete. Skattebrottet består istället av att någon som utfört arbete inte tar upp ersättningen som en inkomst i sina privata inkomstdeklarationer.Även för den som anlitat arbetskraften kan det uppkomma ansvar och arbetsgivaren begår alltså skattebrott, eftersom denne inte lämnar riktiga uppgifter. Finns det anledning att anta, att ersättningen, som ska betalas ut till en arbetare kommer uppgå till minst 10 000 kr under kalenderåret, så ska arbetsgivaravgifter betalas (2 kap. 6 § socialavgiftslagen, här). Arbetsgivaren ska deklarera ersättningen. Arbetsgivaren måste dock lämna kontrolluppgifter till Skatteverket redan när ersättningen är minst 1 000 kr (15 kap. 8 § 1 p. skatteförfarandelagen, här).Sammanfattningsvis så begås skattebrott när någon anlitar "svart arbetskraft" genom att ersättning betalas och arbetsgivaren inte lämnar uppgifter till Skatteverket. Konsekvensen för den arbetsgivare som begått skattebrott, är att denne kan dömas till fängelse för skatteredovisningsbrott (7 § skattebrottslagen, här).Vill man lämna information om skattefusk till gör man det till Skatteverket.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Överlåta fastigheter mellan varandra

2017-10-02 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Jag äger 1/2 av en fastighet. Min syster 1/2. Får hon överlåta fastigheten till mig? Min syster är aldrig där och vill ge mig hennes del. Fastighet nr 1.Däremot vill hon bygga hus på en tomt där jag äger 1/2 av. Fastighet nr 2. Då jag tycker det känns orättvist vill jag ge henne en gåva på 2 miljoner och överlåta min del av fastighet nr 2. Vill behålla vår goda relation. Får man ge ge gåvor/överåta detta utan att någon skattemässigt drabbas av detta. Med vänlig hälsning,
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel gäller att gåvor ej är skattepliktiga, varför det inte inträffar någon skattemässig konsekvens när man ger eller tar emot en gåva. Fråga 1 – Får din syster överlåta sin del av en fastighet till dig?Ja din syster kan överlåta fastigheten till dig. Antingen genom att sälja den till dig eller genom att ge den som gåva. Om hon ger den till dig som gåva så kan du antingen få den gratis eller ge henne en ersättning för detta motsvarande upp till taxeringsvärdet utan att det inträffar några skattemässiga konsekvenser.Utöver detta måste även gåvokriterierna uppfyllas:1. Förmögenhetsöverföring (gåvomottagaren ska berikas, dvs. du ska få din systers del av fastigheten)2. Gåvoavsikt (din syster måste ha som avsikt att berika dig genom att ge dig sin del av fastigheten) 3. Frivillighet (din syster måste ge sin del av fastigheten till dig frivilligt)Alltså; om din syster vill ge dig hennes del av fastigheten som gåva så inträffar inte några skattemässiga effekter. Du kan t.om. ge henne en ersättning för detta, så länge ersättningen understiger taxeringsvärdet.Fråga 2 – Får du ge din syster en gåva på 2 miljoner kronor och överlåta din del av en annan fastighet till henne?Ja det får du. Du får både ge henne en gåva samt överlåta din del av fastigheten till henne. Samma resonemang som ovan blir tillämpligt även här gällande skatteeffekterna.UndantagDock vill jag upplysa er här om att gåvan på 2 miljoner kronor som du vill ge din syster kan ses som en ersättning för fastighet 1. Om denna gåva på 2 miljoner kronor överstiger taxeringsvärdet på din systers del av fastighet 1 så kan Skatteverket anse att de 2 miljoner kronorna utgör ersättning för fastigheten och således ska din syster beskattas för detta eftersom det då anses vara en försäljning.Det skulle även kunna vara så att Skatteverket anser att eftersom du fick ½ av fastighet 1 av din syster och din syster fick ½ av fastighet 2 av dig så har ni bytt fastigheter helt enkelt. Även byte räknas som inkomst och ska således beskattas. RekommendationOm alla dessa transaktioner sker på en och samma gång finns det en risk att Skatteverket anser att ni ska beskattas pga. inkomst av kapital.Därför rekommenderar jag er att ni delar upp transaktionerna på tre separata tillfällen. Ett tillfälle där din syster överlåter ½ av fastighet 1 till dig. Ett annat tillfälle där du överlåter ½ av fastighet 2 till din syster. Ett tredje tillfälle där du ger din syster en gåva på 2 miljoner kronor.Jag vill även göra er uppmärksamma på att den som får en fastighet i gåva ska ansöka om lagfart för fastigheten.Eftersom du tillvalt telefonrådgivning så kan du kontakta mig på zorba.hallsten@lawline.se så kan vi boka in en tid för det. Hoppas du fick svar på dina frågor! Om du tyckte att något var oklart så kan du skriva dina följdfrågor i mailet.Med vänlig hälsning,