Skatta på förskott på arv eller gåva?

2017-07-26 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej,Det finns ju inte längre nagon arvsskatt. Men vad gäller för förskott pa arv? Min mor och hennes bror äger gemensamt ett sommarhus. Min mors del ska överga till min syster och vi tror att det enklaste vore att genomföra detta som förskott pa arv.Tack pa förhand.
André Kalldal |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline! Det stämmer helt att arvsskatten är borttagen ur svensk rätt. Lika så är gåvoskatten borttagen. Oavsett om ni då gör det här till ett förskott på hennes arv eller skriver överlåtelsen som en gåva, behöver ni inte skatta på den, så länge ersättningen din syster ger för fastigheten understiger fastighetens taxeringsvärde. Om ersättningen är 0 (som det är i de flesta fall av gåvor) kommer det inte beskatta, vilket följer av den så kallade huvudsaklighetsprincipen som gäller inom skatterätten. Har du fler frågor är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga! Med vänlig hälsning,

Beakta skatt vid försäljning av del i dödsbo i Finland

2017-06-07 i Arvsskatt
FRÅGA |Jag är delägare i ett dödsbo i Finland. Dödsboet äger en skärgårdsö. Min andel i dödsboet är 1/4. Nu vill min kusin i Finland köpa min del i dödsboet. Hur beräknar man vad man ska ta betalt med tanke på vinstskatt, arvsskatt mm. Är själv bosatt i Sverige och svensk medborgare och här har vi ju t.ex ingen arvsskatt. Tacksam för svar eller förslag på vart jag vänder mig för att få svar.
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du har för avsikt att sälja din del i dödsboet i Finland. Jag tolkar detta närmast som att du säljer din arvslott (den rätt du har att få ut egendom ur dödsboet). Du vill ha förslag på hur du och köparen kan beakta framtida skatt vid denna överlåtelse.Ett första steg är att ta reda på vilka transaktioner som kommer bli föremål för skatt. Frågor kring detta besvaras bäst av finländska skatteförvaltningen (se hemsida här). I Finland finns arvsskatt, till skillnad från i Sverige. Arvsskatt utgår med viss procent - beroende på vilken skatteklass man ingår i - på den del av arvslotten som överstiger 20 000 euro. Om delen i dödsboet du avser att sälja har ett värde som överstiger 20 000 euro, kommer arvsskatt således utgå på köparen när arvet sedan skiftas. Ni behöver då ta reda på vilken skattesats köparen ingår i för att veta hur mycket skatt som kommer påföras. Ni får sedan avgöra er emellan vem som ska stå för skatten och justera köpepriset därefter. Om ni t.ex. kommer fram till att 1 000 euro ska utgå i skatt, är det kanske rimligt att priset sätts ned med 1 000 euro, eftersom delen i dödsboet så att säga belastas med en framtida skuld, som - om du hade behållit delen - du hade fått betala. Den finländska skatteförvaltningen har ett verktyg som hjälper en att beräkna den framtida arvsskatten, se här. Som du nämner kan det även bli aktuellt att beakta den eventuella vinstskatt som kommer utgå i framtiden om köparen sedan säljer den egendom som köparen har fått genom att köpa din del i dödsboet. Hur ni ska beakta detta är upp till er. Det kan bli svårt att beakta skatt som kommer utgå långt i framtiden, främst för att det är svårt att veta vilket värde egendomen kommer ha i framtiden, och därmed vilken skatt som kommer utgå på en viss försäljning. Det ni skulle kunna göra är att ta reda på hur mycket skatt som skulle utgå om egendom i din del av dödsboet säljs idag. Svaret på detta får ni enklast från den finländska skatteförvaltningen. Ni får sedan välja vem som ska stå för skatten. Även här kanske det är rimligast att dra av skatten från det pris du säljer andelen för, ni får komma överens om vad som passar er båda. På detta sätt får ni enkelt fram hur mycket som bör betalas för delen i dödsboet. SammanfattningJag har redogjort för hur man kan tänka kring den framtida skatten. Jag har givit förslag på hur skatten kan beaktas. För att få reda på hur mycket skatt som kommer utgå rekommenderar jag er att vända er till den finländska skatteförvaltningen. Vet ni värdet på arvet (och därmed på din del i arvet) borde det ej vara någon större svårighet att få reda på hur mycket arvsskatt din kusin kommer behöva betala och hur mycket vinstskatt som hade utgått om du hade sålt egendomen efter att arvet skiftades. Du är välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se om du har eventuella följdfrågor. Vänligen,

Jag ärver en fastighet, hur mycket skatt ska jag betala?

2017-05-08 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej! Min pappa gick bort i mars i år. Han har ett hus som inte är jätte modernt... alltså ett renoveringsobjekt de luxe. Hur som helst hade jag tänkt sälja det privat och utan att renovera...vad är det för utgifter som kommer att bli....skatt ca 30% på försäljningspris och sedan? Jag är ensam arvinge och vi håller på med bouppteckningen nu. //
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Sammanfattat svar:Du kommerBakgrund:Reglerna gällande din fråga finns i inkomstskattelagen. (Förkortas IL).Arv och gåvor är skattefria i Sverige. IL 8:2.För att arv och gåvor ska kunna vara skattefria så har man istället valt att använda en kontinuitetsprincip som gör att den som får ett arv eller gåva inträder i den avlidnes skattemässiga ställe. Denna princip regleras i IL 44:21. (§ 21 har på något konstigt vis hamnat mitt i § 20).Detta innebär alltså att du när du ärver fastigheten inträder i samma skattemässiga ställe som din far befann sig i. När du säljer fastigheten ska du använda hans anskaffningskostnad.Du kan även dra av kostnader han haft för att förbättra fastigheten, det låter på dig som om det inte är aktuellt, men om han exempelvis dragit in vatten till fastigheten eller liknande så är det en kostnad som helt enkelt förbättrat fastigheten, även om den nu är ett renoveringsobjekt. IL 45:11Kontinuitetsprincipen fungerar så här. Vi kan låtsas att din far köpte fastigheten för 100 000 kronor år 1960. Han drog in vatten till den år 1965 och det kostade 8 000 kronor. När du ärvde fastigheten så var den värd 500 000 kronor. Du säljer den sedan för 550 000 kronor till en köpare som gillar att renovera och ser det hela som ett fynd. Du kanske har haft 20 000 kr i avgifter för mäklare också kan vi låtsas. Beräkning av skatteunderlaget+ 550 000 kr i försäljningsintäkt.- 100 000 kr som din fader hade som anskaffningskostnad.- 8 000 kr som din fader betalade för att dra in vatten och därmed förbättra fastigheten.- 20 000 kr för mäklararvode= 422 000 kr i kapitalvinst. Denna kapitalvinst ska dock kvoteras. Man betalar nämligen bara skatt på tjugotvå trettiondelar av en kapitalvinst. IL 45:33. 422 000/30 x 22 = 309 466 kr. Den beskattningsbara kapitalvinsten i mitt exempel är alltså inte 550 000 kr utan istället 309 466 kronor.Dessa 309 466 kronor beskattas till 30 %. Skatten blir alltså 92 840 kronor. (I folkmun säger man ofta att fastighetsskatten är 22 % eftersom 22 % av 422 000 kr ger samma resultat, 92 840 kr.)Uppskov med skattebetalningen?Någon möjlighet till uppskovsbelopp för denna skatteinbetalning har du förmodligen tyvärr inte eftersom uppskovsbelopp kräver att man avyttrar en bostadsfastighet och inom snar framtid köper en ny... Du har antagligen redan en bostad misstänker jag.Jag hoppas att detta gett dig svar på dina frågor. Vill du ha mer information och hitta rätt blankett för din deklaration av försäljningen, samt ytterligare hjälp med vad som kan vara förbättringskostnader o.s.v. så finns det på skatteverkets hemsida här.Lycka till med försäljningen!Med vänliga hälsningar,

Kapitalvinst vid avyttring av aktier beskattas hos dödsboet

2017-04-20 i Arvsskatt
FRÅGA |Arv / ArvsskattEfter ett dödsfall i familjen är nu bouppteckningen klar.. Det som skall fördelas består av kontanta medel på konto samt aktier som nu avyttras (dessa är inte köpta i en ISK). Vem skall betala skatt för vinsten på aktierna? Kommer varje respektive dödsbodelägare få sköta de skatteinbetalningar själva eller slipper vi skatt helt då det gäller ett arv?Hoppas det var tydligt nog..
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis skulle jag vilja påpeka följande:För det första gäller skattefrihet för arvsinkomster. Detta innebär att dödsboet inte betalar någon skatt för förvärvet. För det andra gäller kontinuitetsprincipen vid beräkning av beskattningen vid avyttringen, dvs att den avlidnes omkostnadsbelopp kommer att utgöra basen för beräkning av vinsten som ska beskattas. För det tredje tillämpar skatterätten enkelbeskattningsprincipen när det gäller svenska dödsbon: enligt denna princip är dödsboet skattskyldigt för all inkomst, beskattas det enligt samma regler som gäller för fysiska personer och sker någon ytterligare beskattning inte när inkomsten utdelas till delägarna. Med hänsyn till det ovanstående är svaret på din fråga att det är dödsboet, dvs varje dödsbodelägare enligt sin respektive andel, som blir skattskyldig för aktievinsten vid avyttring av aktierna. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Kontinuitetsprincipen

2017-07-13 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej,Vi är tre syskon som ärvt en fastighet som vi avser att sälja.Vilket är mest fördelaktigt skattemässigt för oss; att sälja innan arvskifte (som dödsbo) eller efter arvskifte (som delägare i fastigheten)?Vi har inte gjort arvskifte än.
Marcus Anstrin |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Då ni ska sälja fastigheten kommer det uppstå en kapitalvinst (om försäljningspriset är högre än inköpspriset). Detta innebär att vinsten ska kapitalvinstbeskattas enligt inkomstskattelagens regler. Inkomstskattelagen 44 kap. 21§ stadgar att då en tillgång (som ska kapitalvinstbeskattas) förvärvas genom arv, inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation. Detta innebär att ni kommer träda in och ska beskattas, som om arvlåtaren själv hade sålt den. Det innebär för er att konsekvenserna blir samma om fastigheten säljs som dödsbo eller som delägare i fastigheten efter arvsskifte. Hoppas att svaret hjälpte er, ha en fortsatt trevlig dag.

Förvärv genom arv är skattefria.

2017-05-28 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej,Jag är bosatt i Spanien och alltså skatteskyldig här. Arbete som jag utför här, i Danmark och Sverige, deklarerar jag för här i Spanien. Nu har jag fått ett arv från Finland, som jag tar upp i min Spanska deklaration. Detta arv betalar jag inte skatt för här i Spanien, eftersom den hamnar under gränsen för vad man behöver betala skatt för, men, jag betalar skatt på arvet i Finland. Nu till min fråga: Min syster bor i Tyskland och har också fått sin del av arvet. Allt har varit lika såhär långt tills nu - när hon fått papper på inkomstdeklaration från Finlands - som hon ska fylla i och skicka in. Men detta har inte jag fått. Vet ni om jag behöver skicka in inkomstdeklaration till Finland för att jag mottagit arv där?Och jag har även mottagit arv från Sverige - behöver jag göra någon svensk inkomstdeklaration för arvet från Sverige?Förhandstack!Mvh
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan tyvärr inte svara om innehållet i utländsk rätt, exempelvis finsk rätt om arv, och dess förhållande till spansk rätt. Jag vågar därför inte svara på huruvida du behöver skicka inkomstdeklarationen till Finland.När det gäller det svenska arvet är det så att förvärv genom arv är skattefria i Sverige, så du har ingen skattskyldighet för detta. Beroende dock på arvets innehåll är det möjligt att du blir begränsat skattskyldig för eventuell inkomst från arvet, till exempel för kapitalvinst, om det gäller fastighet i Sverige, eller utdelning. Mer information kan du hitta i Inkomstskattelagen 3 kap. 18§ och Kupongskattelagen. Du är förstås välkommen att återkomma med följdfrågor.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Arvsskatt om arvtagare är bosatt utomlands

2017-05-03 i Arvsskatt
FRÅGA |Hej! Jag är bosatt i Belgien sedan 5 år och betalar nu endast fastighetsskatt i Sverige. Jag är svensk medborgare. Mina föräldrar bor permanent i Sverige och är svenska medborgare. Detta tillstånd lär fortsätta under överskådlig tid. Då Belgien har arvskatt och Sverige inte har det, vad kommer ur beskattningshänseende att ske om de skulle avlida?
Mikaela Lundblad |Hej och tack för din fråga! Eftersom att Sverige är med i EU är EU:s förordning nr 650/2012 tillämplig i fråga om vilket lands arvslagstiftning som ska aktualiseras i ett fall som detta. I denna förordning framgår att det är arvsreglerna i det land där den avlidne hade sin hemvist vid tidpunkten för bortgången som ska tillämpas. Sverige har, precis som du säger, ingen arvsskatt och eftersom dina föräldrar är bosatta här kommer därför arvet efter dem inte att påverkas av någon arvsskatt. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ska man betala skatt på arv från ett annat land?

2017-04-10 i Arvsskatt
FRÅGA |Vad gäller för svenska skatteregler när man får arv från utlandet (EU) där dödsboet säljer en bostad. Vi har ju ingen arvsskatt i Sverige och vad vanliga fall så skall ju dödsboet betala skatt på vinst vid försäljning av bostad. "Tillgångar som förvärvas genom arv, gåva m.m. 21 § Om en tillgång förvärvas genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt, inträder förvärvaren i den tidigare ägarens skattemässiga situation."I och med att den tidigare ägaren inte var svensk medborgare eller invånare så tolkar jag det som att ingen skatt skall betalas i Sverige. Är detta en korrekt tolkning?
Jonas P. Lind |Hej och tack för att du väljer att rikta din fråga till oss på Lawline.Kort svar på din fråga:Du feltolkar kontinuitetsprincipen lite även om du faktiskt hamnar i rätt slutsats. Resultatet blir att skatt inte ska betalas i Sverige oavsett, men det beror inte på den regeln utan på Inkomstskattelagen 8:2. (förkortas IL nedan). Men skatt kan behöva betalas i andra länder och det har inte med regeln ovan, eller svensk reglering att göra över huvudet taget.UTREDNING:Kontinuitetsprincipen:Det du beskriver är kontinuitetsprincipen som kanske verkar som en liten grej men som reglerar både bolags möjligheter att sälja tillgångar billigt till bolag i samma koncern, samt möjligheten för Sven Jönsson att ge bort fem aktier i volvo till sina två barn.Det är på grund av den bestämmelsen som gåvor och arv är skattefria i Sverige, även om själva bestämmelsen för just det finns i IL 8:2. Arv och gåvor är alltså skattefria. Men vissa tillgångar som ges bort innehåller skatteskulder. Med varje gåva finns alltså även en potentiell skatteskuld inbakad. Man kan illustrera det hela med ett exempel:Sven ger bort 6 volvoaktier till sitt barn. Volvoaktierna är i dagsläget värda 100 kronor per aktie vid en försäljning totalt 600 kr. Sven har köpt aktierna för 50 kr per aktie, totalt 300 kr. Vid en försäljning till barnet eller annan person så hade Sven haft en kapitalvinst på 300 kr som beskattas sin inkomst av kapital. (Aktier hör till inkomstslaget kapital eftersom det inte är inkomst av tjänst i det här fallet).Om barnet köper aktierna så kommer barnet alltså ha en anskaffningskostnad på 600 kr totalt. Om barnet sen säljer aktierna för 700 kr så kommer barnet att behöva betala skatt för en kapitalvinst på 100 kr. Om vi istället gör så att Sven ger barnet aktierna så kommer alltså barnet få aktier värda 600 kr gratis. Här aktualiseras kontinuitetsprincipen. När barnet vid samma tillfälle som ovan säljer aktierna för 700 kr så får barnet inte använda 600 kr som anskaffningsvärde för aktierna. Barnet har inträtt i Svens skatterättsliga ställe och får därför använda Svens ursprungliga anskaffningsvärde. Barnet kommer därför ha en kapitalvinst på 400 kr. (700 - 300 kr).Det innebär alltså att kontinuitetsprincipen flyttar över skatteplikten till den person som slutligen säljer egendomen. Gåvan skulle kunna ges vidare flera led och det är först när den säljs som säljaren beskattas för en kapitalvinst.Någon skatt ska alltså inte betalas till det svenska Skatteverket. Däremot kan skatt behöva betalas till den utländska staten. Utländska skatter:Det som blir lite intressant i ditt fall är att det hela kommer att koka ner till skattskyldigheten i ett annat land.Du som svensk invånare är obegränsat skattskyldig i Sverige. IL 3:7. Därför betalar du skatt i Sverige för alla dina inkomster du får överallt i världen.Men samtidigt är du "begränsat skattskyldig" i alla andra länder i världen för vissa typer av inkomster. Det här regleras olika i olika länder men det här är iallafall den övergripande regleringen. Det finns vissa regler som förenklar detta så mitt exempel är inte helt korrekt eftersom det finns undantagsregler som kommer göra att man inte betalar skatt i länderna enligt svensk reglering också, men det bortser vi ifrån för att visa själva "konceptet".Vi utgår ifrån att Sven bor i Sverige och är obegränsat skattskyldig här, men det innebär att han är begränsat skattskyldig i resten av världens länder....Sven arbetar och bor i Sverige med att bygga fågelholkar. Han tjänar 1000 kr totalt i Sverige. Han arbetar även i Norge med att bygga hekkende. (Norska för fågelholk enligt google translate). Han tjänar i Norge 100 kronor. Han arbetar även i Finland med att bygga pesintä (finska enligt google translate) och tjänar även där 100 kr. Sven kommer i Sverige att beskattas för inkomster på 1200 kr.Norge kommer kräva Sven på skatt för 100 kr.Finland kommer kräva Sven på skatt för 100 kr. Totalt kräver länderna Sven på skatt för att han tjänat 1200 kronor. Men totalt anser alltså staterna att han tjänat 1400 kr. Skattesystemet överlappar inte varandra perfekt utan det finns luckor där dubbelbeskattning sker. Det finns ett nordiskt dubbelbeskattningsavtal som gäller "över" de nationella skattereglerna, och det dubbelbeskattningsavtalet kommer säga att inkomster som Sven tjänat i Finland och Norge inte ska beskattas i Sverige. Resultatet blir alltså att Sverige ska avstå att beskatta inkomsterna i Finland och Norge och därför beskattas Sven för 1000 kr inkomst i Sverige, 100 kr i Norge och 100 kr i Finland. Staternas internationella överenskommelser gör alltså att Sven inte beskattas för mer än vad han faktiskt tjänat. Det är dock inte alltid det här fungerar och det är inte alltid som det heller finns dubbelbeskattningsavtal mellan stater även om Sverige har det med typ 80 stater. Kort om din frågeställning:Om vi säger att X dör i ett avlägset land och Y som mottar arvet bor i Sverige så är Y alltså begränsat skattskyldig även i landet där arvet finns. Landet där arvet finns kan alltså beskatta Y för arvet eftersom arvet härrör till det landet. Eventuellt kan det finnas ett dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och det landet som säger att "arv beskattas enbart i mottagarens hemstat". Ett sånt stadgande skulle innebära att Y enbart får beskattas i Sverige, och i Sverige finns ingen arvsskatt så någon skatt ska inte Y betalas. Men det skulle även kunna stå att "arv ska beskattas i källstaten". Dvs, att arvet ska beskattas i den stat som arvet kommer ifrån. Det innebär att Y faktiskt måste betala skatt till skatteverket i den staten för det arv som egentligen är skattefritt i Sverige. Att arv är skattefritt i Sverige innebär alltså att arvsskatt inte betalas i Sverige. Det kan dock vara så att en svensk utan någon som helst faktiskt anknytning till landet som arvet kommer ifrån, ändå måste betala skatt där eftersom en begränsad skattskyldighet finns oavsett. Hoppas du fick svar på din fråga och att du inte somnade halvvägs igenom denna långa utläggning! Med vänliga hälsningar,