Underrättelse om gäldenären vid överlåelse av skuldebrev

2018-01-13 i Fordringar
FRÅGA
Har en borgenär skyldighet att meddela den nya borgenären om gäldenärens betalningssituation vid en överlåtelse? ex om gäldenären inte kan betala och detta är anledningen till att ursprungsborgenären säljer sitt löpande skuldebrev.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss!

Mig veterligen finns det ingen sådan bestämmelse. Det kan däremot hända att förvärvaren frågar om gäldenärens ekonomiska situation vid överenskommelsen, där överlåtaren kan riskera skadeståndsskyldighet om han lämnar vilseledande eller missvisande information. Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Daniel Shin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (401)
2018-03-16 Hur kan jag styrka äkthet i fordran när låntagaren har bytt signatur efter fordrans tillkomst?
2018-03-14 Solidariskt ansvar - nackdel med att kräva en på all betalning?
2018-03-13 Är jag skyldig att återbetala felaktiga utbetalningar?
2018-03-11 Skriva över lån på annan person (gäldenärsbyte)

Alla besvarade frågor (51482)