Fullmakt vid fastighetsförsäljning

2009-08-31 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Undrar om ni kan hjälpa mej med denna fråga. Jag har fullmakt av min pappa så jag kan sköta alla hans bankärenden.min mamma lever inte längre och sedan några månader tillbaka har min pappa vistats påäldreboende och är helt förvirrad. vi måste nu sälja hans hus ,vilka befogenheter har jag?kan jag skriva på eller måste jag ha fler fullmakter.
SVAR
Hej. Vilka befogenheter Du har beror på vad fullmakten föreskriver. En generellt utformad fullmakt är inte särskilt lämplig vid en fastighetsförsäljning. Istället bör Ni skriva en specificerad fullmakt enligt vilken det tydligt framgår att fullmaktsgivaren ger Dig, fullmaktshavaren, behörigheten att sälja den aktuella fastigheten. För att fullmakten skall vara giltig förutsätts dock att fullmaktsgivaren förstår innebörden av fullmakten. Fullmaktsgivaren kan alltså inte vara så förvirrad att vederbörande inte förstår innebörden av fullmakten.

Med vänlig hälsning
Martin Ågren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (857)
2016-05-26 Fråga om res derelicta och övergång av äganderätt
2016-05-17 Kan försäkringsbolaget neka ersättning?
2016-05-09 Verkan och återkallelse av fullmakt i förhållande till demenssjukdom
2016-05-03 Fråga om condictio indebiti på grund av påförd moms vid inbyte i samband med privat köp av bil

Alla besvarade frågor (31792)