Dold samäganderätt till lös egendom i samboförhållande

2006-07-03 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej Jag har gått ifrån min sambo för 8 månader sedan efter att vi bott tillsammans i 14 år. Vi hade bil och husvagn som står i hans namn. Jag har kollat med banken och det syns att jag gjort ett större uttag just den dagen vi köpte husvagnen.....räcker det som bevis till att jag står som dold ägare? Vem ska jag vända mig till för att få hjälp med detta och vad ungefär skulle det kosta att få en dom på detta.
SVAR
Huruvida lös egendom som förvärvats under ett samboförhållande tillhör den ena sambon ensam eller båda samborna gemensamt med samäganderätt skall avgöras efter allmänna förmögenhetsrättsliga principer för förvärv av äganderätt. Huvudprincipen för samboendes förvärv av egendom är att den som faktiskt förvärvat egendomen också skall anses vara dess ägare. Dock måste även beaktas den nära personliga och ekonomiska gemenskap som i allmänhet uppkommer mellan sambor. I rättspraxis har därför, under vissa av HD uppställda förutsättningar, godtagits att samäganderätt kan uppkomma även om ett förvärv har gjorts enbart av den ena sambon, s.k. dold samäganderätt.

Följande är ett försök till en kort sammanfattning av förutsättningarna som HD uppställt för att dold samäganderätt skall anses ha uppkommit:

För det (första) har den ena sambon köpt egendom i sitt namn men för sambornas gemensamma bruk. För det (andra) har den andra sambon möjliggjort eller åtminstone underlättat förvärvet genom ett ekonomiskt tillskott. För det (tredje) har det antagits att den andre sambon, dvs. den formelle köparen, har insett att samäganderätt varit syftet bakom det ekonomiska tillskottet. Slutligen, för det (fjärde), skall man härigenom kunna utröna att det förelegat en gemensam partsvilja att egendomen som inköpts skall vara samägd.

Man har alltså intolkat en tyst överenskommelse i samband med köpet för att ge den andre sambon ett visst ekonomiskt skydd. En förutsättning för att du skall anses vara samägare är alltså att du utöver betalningen kan argumentera för att ovan redogjorda förutsättningar varit för handen vid tiden för förvärvet av husvagnen.

Jag föreslår att du vänder dig till en familjerättsjuridisk advokatbyrå om du vill gå vidare med detta ärende. Hur mycket en process skulle kosta är svårt att säga på förhand. Enligt rättshjälpslagen har du rätt till rättshjälp och rådgivning mot en viss avgift (se lagen http://www.lagen.nu/1996:1619), och skulle du vinna målet är motparten skyldig att betala rättshjälpkostnaderna samt rättshjälpavgiften. Skulle du däremot förlora en process blir det istället du som förpliktas att betala den vinnande partens kostnader utöver dina egna. För mer information om rättshjälp kan du gå in på http://www.dom.se.

Vänligen,

Carl Beyer

Carl Beyer
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2916)
2017-08-15 Ansöka om ensam vårdnad
2017-08-15 Vem ansvarar för hämtning/lämning av barn vid umgänge
2017-08-14 Skyldighet att informera den andre vårdnadshavaren
2017-08-12 Är det möjligt att sälja fritidshuset utan samtycke från make eller sambo?

Alla besvarade frågor (42709)