Bostadsrättsförenings stadgar

2007-03-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Jag har en fråga angående katter i en bostadrättsförening. Styrelsen har skrivit i sina stadgar att man får ha endast ett husdjur per lägenhet samt att katter inte skall få springa löst i området. Kan en sådan styrelse sätta såna krav, och vad säger lagen om detta. Kan stadgarna gå över lagen?
SVAR
Regler om bostadsrättsföreningar finns i bostadsrättslagen se här och lagen om ekonomiska föreningar se här.

Varje förening måste enligt 1 kap 2 § bostadsrättslagen ha antagit stadgar. I stadgarna får medlemmarna själva bestämma vad som ska gälla mer detaljerat inom föreningen. Tillkommande medlemmar är skyldiga att rätta sig efter de regler som står i stadgarna.

Bostadsrättslagen sätter upp ett antal tvingande begränsningar vad gäller villkor i stadgarna. Det handlar främst om att man inte får ställa upp vissa typer av villkor för medlemsskap som t ex visst medborgarskap, viss inkomst osv.

Vidare framgår att villkor som på något annat sätt är oskäliga inte får finnas i stadgarna. Vad som är oskäligt varierar beroende på situationen och finns inte preciserat i lagtexten. Tvister som gäller medlemsskap avgörs i regel av hyresnämnden.

Avslutningsvis finns det alltså inget lagrum som reglerar hur många husdjur man får ha eller i vilken utsträckning de ska få vistas på föreningens fastighet, utan det är upp till varje förening att bestämma i sina stadgar. För att ändra stadgarna krävs att samtliga röstberättigade medlemmar är överens.

Med vänlig hälsning,

Sara Edström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1540)
2017-08-16 Förköpsklausul i testamentet juridiskt bindande?
2017-08-14 Träd som vållar problem – vem ska bekosta ett åtgärdande?
2017-08-09 Måla om och restaurera svartbygge som inte måste rivas
2017-08-05 Samäger fastighet – inte överens om att sälja

Alla besvarade frågor (42709)