Bostadsrättsförenings stadgar

2007-03-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Jag har en fråga angående katter i en bostadrättsförening. Styrelsen har skrivit i sina stadgar att man får ha endast ett husdjur per lägenhet samt att katter inte skall få springa löst i området. Kan en sådan styrelse sätta såna krav, och vad säger lagen om detta. Kan stadgarna gå över lagen?
SVAR
Regler om bostadsrättsföreningar finns i bostadsrättslagen se här och lagen om ekonomiska föreningar se här.

Varje förening måste enligt 1 kap 2 § bostadsrättslagen ha antagit stadgar. I stadgarna får medlemmarna själva bestämma vad som ska gälla mer detaljerat inom föreningen. Tillkommande medlemmar är skyldiga att rätta sig efter de regler som står i stadgarna.

Bostadsrättslagen sätter upp ett antal tvingande begränsningar vad gäller villkor i stadgarna. Det handlar främst om att man inte får ställa upp vissa typer av villkor för medlemsskap som t ex visst medborgarskap, viss inkomst osv.

Vidare framgår att villkor som på något annat sätt är oskäliga inte får finnas i stadgarna. Vad som är oskäligt varierar beroende på situationen och finns inte preciserat i lagtexten. Tvister som gäller medlemsskap avgörs i regel av hyresnämnden.

Avslutningsvis finns det alltså inget lagrum som reglerar hur många husdjur man får ha eller i vilken utsträckning de ska få vistas på föreningens fastighet, utan det är upp till varje förening att bestämma i sina stadgar. För att ändra stadgarna krävs att samtliga röstberättigade medlemmar är överens.

Med vänlig hälsning,

Sara Edström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera