Ny bevisning i hovrätten

2007-02-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Två frågor beträffande vittnesmål och bevisuppgifter då ett ärende överklagas och prövas i högre rättsinstans. Då ett ärende överklagats från tingsrätts nivå och skall prövas i högre rätt. Är det då omöjligt att höra nya vittnen? Är det då möjligt att ta med nya bevis uppgifter? Ex. ny prövning skall ske, nya vittnen anmält sina observationer samt att nya bevisuppgifter framkommit, (teknisk bevisning, samt skriftliga dokument som framkommit och inte var kända innan).
SVAR
hej,
frågan om man får föra in ny bevisning i hovrätten beror på vilken typ av mål det är fråga om -d.v.s om det är brottmål eller tvistemål.
Om fallet är ett brottmål så finns det ingen begränsning alls - man får föra in nya bevismedel (exempelvis vittnen) även i hovrätten.
När det gäller tvistemål så görs det skillnad på dispositiva tvistemål och indispositiva tvistemål. Dispostiva tvistemål (sådana där parterna kan förlikas och således disponerar över föremålet för tvisten) är de "vanliga" tvistemålen och innefattar exempelvis avtalstvister, skadeståndsmål mm. Indispositiva tvistemål är till exempel äktenskapsmål och faderskapsmål.
För dispositiva tvistemål gäller att den part som åberopar det nya bevismedlet måste haft giltig ursäkt att inte åberopa beviset i tingsrätten, eller att han gör sannolikt att han inte kunnat åberopa bevismedlet i tingsrätten (till exempel då han inte tidigare kände till att det existerade). Detta framgår av 50:25 rättegångsbalken. Rättegångsbalken hittar du http://www.lagen.nu/1942:740 . För indispositiva tvistemål gäller samma som för brottmål.

Med vänliga hälsningar
Markus Larsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1743)
2017-08-16 Utsatt för upprepade brottsliga gärningar - kontaktförbud?
2017-08-12 Straffbart att spotta snus på allmän plats?
2017-08-10 Varför åldern 21 för livstidsstraff?
2017-08-09 Tillhörigheter till person på anstalt

Alla besvarade frågor (42709)