Frågor om äktenskapsskillnad och bodelning, bl.a. vad som gäller under betänketiden

2012-10-15 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej. Jag och min man ska (ev.) skiljas och jag funderar på detta med bodelning. Jag hade egen bostad innan vi blev sambos, det hade inte min man, därför tog jag med väldigt mycket av våra apparater (TV, dator, vcr, tvspel...) och köksutrustning (koppar, glas, stekpannor, smörgåsgrill...) in i äktenskapet. Vi bor i (en annan) hyresrätt och har inte så mycket tillgångar förutom en gemensam bil (som jag betalade 10.000 mer på kontant vid köpet)(med lån på). Min man csnlån (ca 70.000:-) som han ännu inte börjat betala tillbaka på. Är alla "mina" saker numer våra och skall delas på enligt giftorätten? Vad händer om min man Efter att vi sökt om äktenskapsskillnad köper dyra apparater/"bränner pengar". Blir min inkomst min/hans inkomst hans från den dagen ansökan om äktenskapsskillnad kommer in? Nästan alla räkningar står i mitt namn, blir jag ensam om ansvaret att betala p.g.a. det? Vi har ett gemensamt barn och då är det 6 månaders betänketid, vad gäller under den tiden? Tacksam för svar
SVAR
Hej och tack för din fråga!

All egendom som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods (giftorättsgods är sådan egendom som ingår i bodelningen, se 10 kapitlet 1 § Äktenskapsbalken). I Äktenskapsbalkens 7 kapitlet 2 § finns reglerat vilken egendom som utgör enskild egendom. I huvudsak är enskild egendom sådan som angetts som en makes enskilda i äktenskapsförord eller som någon av makarna fått i gåva eller arv där det villkorats att egendomen ska utgöra den makens enskilda. I 10 kapitlet 2 § Äktenskapsbalken anges att man från bodelningen (i skälig omfattning) får undanta kläder och dyl. som man uteslutande haft för personligt bruk. Det låter som att de saker du beskriver så som apparater, köksutrustning och bilen utgör giftorättsgods (dvs att det inte har villkorets eller reglerats att denna egendom ska räknas som enskild).

Precis som du nämner i frågan gäller 6 månaders betänketid, och tiden börjar löpa när ni gemensamt lämnar in ansökan om äktenskapsskillnad eller om enbart en av er vill skiljas, när stämningsyrkande om äktenskapsskillnad delges den andra (se 5 kapitlet 3 § Äktenskapsbalken). När betänketiden är över måste make som fortfarande vill skiljas framställa yrkande om det i domstol för att äktenskapsskillnad ska meddelas (detta ska göras inom ett år från att betänketiden börjat löpa).

Av 9 kapitlet 2 § Äktenskapsbalken framgår att utgångspunkten för egendomsförhållandena vid bodelningen är den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Bodelningen ska som huvudregel förrättas när äktenskapet har upplösts (9 kapitlet 4 § Äktenskapsbalken). Dock finns möjligheten att förrätta bodelning redan när mål om äktenskapsskillnad pågår, detta kan begäras av en av makarna (se 9 kapitlet 4 § 2 Äktenskapsbalken). Denna bestämmelse syftar bl.a. till att underlätta om man skulle leva åtskilda under betänketiden. Dvs: Bodelningen görs med utgångspunkt för vem som ägde vad och de egendomsförhållanden som rådde den dag då ansökan om äktenskapsskillnad inkom till tingsrätten. Från det att talan om äktenskapsskillnad väckts till dess att bodelning sker föreligger dessutom redovisningsplikt samt vissa andra skyldigheter för respektive make, vilket innebär att man ska kunna visa hur egendomen har påverkats på olika sätt, t.ex. genom köp, försäljning osv. Detta innebär för er del att redovisningsplikt föreligger under betänketiden, och din make ska kunna redogöra för och upplysa om vad han gjort med sin egendom under denna tid.

Vid bodelningen beräknas ”makarnas andelar i boet”, det som sker då är att respektive makes skulder avräknas från dennes giftorättsgods så att de skulder som fanns den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes "täcks”. Det som sedan återstår efter att avdrag för skulderna har gjorts är att giftorättsgodset läggs samman för att sedan delas lika mellan makarna. Efter äktenskapsskillnaden föreligger ingen försörjningsplikt mellan makar. Det finns dock vissa undantag till denna regel, t.ex. att en make under vissa förutsättningar kan få rätt till underhåll under en övergångstid.

Svaret innehåller de huvudsakliga bestämmelser som finns kring äktenskapsskillnad och bodelning som jag fann relevanta baserat på din fråga. Det finns dock flera aktuella bestämmelser när det gäller äktenskapsskillnad och bodelning. I Äktenskapsbalken regleras dessa frågor och du hittar lagen här: här

Vänligen,

Emma Lampe
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (449)
2017-08-16 Rätten att få egen egendom vid skilsmässa
2017-08-16 Tidsfrist för att begära bodelning
2017-08-15 Avhänt sig giftorättsgods genom att sälja bostadsrätt till underpris
2017-08-15 Ångra domen om äktenskapsskillnad efter den vunnit laga kraft

Alla besvarade frågor (42709)