Gåvor och enskild egendom

2016-04-24 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Min mormor vill ge mig ca 600 000 i gåva. Bör man skriva det som enskild egendom eller vad gäller vid endast gåva. Jag vill ju inte tex. att vi löser bort något lån (jag & min man) och om vi sedan efter några år skulle gå skilda vägar (har vi inga planer på alls) så blir han "skyldig" mig för hälften av allt vi gjort för pengarna. Fungerar det så?Jag vill inte att han ska känna att han "lånar" pengar av mig.Det är lite klurigt läge. Jag vill endast att det ska skrivas ett gåvobrev men min mamma tycker att det ska stå som enskild egendom, framförallt för att min brors äktenskap kanske inte är så stabilt.Hoppas att jag kan få ett bra svar som hjälper mig hur jag ska göra.
Matilda Bona |Hej och tack för din fråga!Vad man bör eller inte bör göra i detta fall beror helt på vad ni vill uppnå med gåvan. Vill din mormor vara säker på att enbart du få tillgång till dessa pengar skall hon i sin gåvohandling göra det klart att gåvan skall vara din enskild. Detta skulle innebära att pengarna, vid en eventuell skilsmässa, inte skulle bli del av er bodelning. Din man kan alltså inte få någon del av dem. 10:1 Äktenskapsbalken. Man kan även ta detta ett steg längre så att din mormor föreskriver att även det du köper för dessa pengar skall förbli din enskilda egendom. Detta skulle innebära att om du och din man köper ett hus för pengarna skulle detta hus alltså förbli din enskilda egendom. Huset har då trätt istället för den ursprungliga gåvan och huset skulle vid en eventuell skilsmässa tillfalla dig, och stå utanför bodelningen. På samma sätt kan hon skriva att hon inte önskar att det som träder istället skall förbli din enskilda egendom och huset skulle då bli giftorättsgods och vara en del av bodelningen. 7:2 6:e punkten ÄktB. Det beror alltså helt på hur mycket din mormor vill att denna gåva skall förbli din egen. Och det är helt upp till er att begränsa din makes möjlighet att ta del av den vid eventuell skilsmässa. För det är först vid en skilsmässa som dessa saker skulle vara tvungna att beaktas eftersom makar under äktenskapet har hand om sin egen ekonomi och sina egna tillgångar. Det är först vid skilsmässan man lägger samma båda makarnas tillgångar för att dela dem lika och om ni vill att denna gåva skall vara en del av denna likadelning eller stå utanför beror alltså på hur ni väljer att skriva gåvobrevet.Din make kommer inte bli skyldig dig pengar, tillgångarna ni köper kommer helt enkelt inte vara hans. Detta förutsätter att ni särskiljer vad ni köper för dessa pengar och vad ni köper för era egna eller gemensamma pengar. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Om ärvda pengar ska ingå i bodelning vid skilsmässa

2016-04-23 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag ska snart ärva pengar från min far som bodde utomlands och funderar på att skilja mig. Får jag behålla dessa pengar eller har min man rätt till en del av dem?
Hanna Gustafsson |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Det finns olika omständigheter som spelar in här som kommer att avgöra om pengarna kommer ingå i en bodelning vid eventuell skilsmässa eller om pengar inte kommer att ingå. Vi delar om det i olika scenarion beroende på hur omständigheterna ser ut. Scenario 1 - Om talan om skilsmässa väcks innan du fått din rätt till arvet så kommer pengarna inte att ingå i en bodelning och således kommer din man inte ha någon rätt till dem. Detta är för att du fått pengarna efter den så kallade "kritiska tidpunkten". Med detta menas att egendom som erhållits efter talan om äktenskapsskillnad väckts inte ingår i bodelningen enligt lag, se https://lagen.nu/1987:230#K9P2S1. Scenario 2 - Om du får din rätt till arvet innan talan om skilsmässa väcks så kommer denna egendom att ingå i en bodelning och din man kommer att ha rätt till en del av pengarna. Du har alltså fått egendomen innan den "kritiska tidpunkten" och egendomen kommer att räknas som giftorättsgods. Då allt giftorättsgods enligt lag (https://lagen.nu/1987:230#K10P1S1) ska ingå i en bodelning blir detta fallet. Scenario 3 - Om din pappa skrivit i ett testamente att pengarna du ärvt ska vara dina enskilda, alltså vara din enskilda egendom, så ingår de inte i en bodelning eftersom det bara är giftorättsgods som enligt lagen ska delas på. I detta fall spelar det ingen roll om du fått rätt till arvet innan eller efter talan om skilsmässa väckts. Hoppas du fick svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjälp med äktenskapsfrågor eller arvsrättsfrågor kan du boka en tid hos en erfaren jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger. Med vänlig hälsning

Ska hus ingå i bodelningen och i så fall till vilket värde?

2016-04-02 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej. Jag och min fru ligger i skillsmässa. Jag vill köpa ut henne ur vårt gemensamma hus där vi står på vårt lån med 50% var. Hon hävdar att huset inte ska räknas in i bodelningen utan det skall göras en fiktiv försäljning. Jag hävdar att man ska räkna så att man tar det fiktiva försäljningspriset - mäklararvode- förbättringsåtgärder såsom tex att vi har bytt alla fönster och byggt ett uterum och sen minus anskaffningsvärdet och sen 22% skatt på vinsten och sen dela summan på 2. Hon säger att inga förbättringsåtgärder skall räknas med och att hon förlorar ca 260.000kr på om huset är i en bodelning kontra att vi gör en försäljning. Hon säger att den som lämnar bostaden alltid går ut som en förlorare... Vad gäller? Ska förbättringskostnader dras av och ska huset med eller inte med i bodelningen? Tack MvhVilsen gubbe
Mattias Lindner |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag ska först svara på din fråga huruvida huset ska ingå i bodelningen. Reglerna om bodelning finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 9:1 ÄktB ska bodelning ske när ett äktenskap upplöses (t.ex. skilsmässa). Enligt 10:1 ÄktB ska varje makes giftorättsgods ingå i bodelningen. I 7:1 ÄktB definieras giftorättsgods som det som inte är enskild egendom. Är huset således inte enskild egendom, vilket det kan vara t.ex. genom att någon fått huset genom eller villkorad gåva eller genom arv eller genom att makar i äktenskapsförord angett att huset ska vara enskild egendom (och därmed inte ingå i bodelningen). Av det du skriver drar jag dock slutsatsen att huset inte är enskild egendom och därmed giftorättsgods och därmed ska det ingå i bodelningen. Jag ska nu besvara frågan hur huset ska värderas då det ska ingå i bodelningen. Enligt 9:2 ÄktB ska bodelningen ske med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om skilsmässa väcktes. Det är vedertaget att just hus ska värderas till marknadsvärdet, således det pris ni kan sälja huset för ska huset ställas upp med i bodelningen. För att visa hur bodelningen kan gå till utgår jag nu från att marknadsvärdet av ert hus (som är giftorättsgods) har ett marknadsvärde av 1 Mkr. Således ska på din sida ställas upp tillgångar av 500 tkr och på din makes sida 500 tkr. Från dessa tillgångar ska enligt 11:2 ÄktB skulder avräknas. Om huset är belånat med 500 tkr ska således från dina tillgångar avräknas 250 tkr och från din make 250 tkr. Kvar är då 250 tkr från dig och 250 tkr från din make. Dessa tillgångar ska slås ihop och delas upp emellan er enligt 11:3 ÄktB. Efter bodelningen ska ni således båda två stå med 250 tkr i tillgångar (och inga lån). Ska du behålla huset måste du betala din fru 250 tkr ("köpa ut henne") enligt 11:9 ÄktB. Hoppas att du fått svar på din fråga och tack än en gång för att du vände dig till Lawline!

Bostad vid äktenskapsskillnad

2016-03-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag ligger i skilsmässa med min fru, en smutsig sådan. Där det är OMÖJLIGT att befinna sig i samma lägenhet. Då det blir att hon slänger saker o slåss. Hon är skriven på adressen, det är en hyresrätt, men endast jag står på kontraktet o jag flyttade in ensam fr början i lägenheten. Nu är min fråga: kan jag på ngt sätt tvinga bort henne från bostaden?
Johanna Gustafsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid äktenskapsskillnad behandlas er gemensamma bostad lite speciellt, se 11:8 äktenskapsbalken.Den som har störst behov av att bo kvar i er gemensamma bostad ska erhålla hyresrätten vid bodelning. Detta kan avgöras på grund av vem som anses ha svårast att skaffa ny bostad eller om eventuella barn ska bo mer hos någon av er. Eftersom det är du som innehar hyresrätten måste det för att din fru ska få ta över bostaden också anses skäligt dvs du ska inte lida större skada av det. Du kan inte tvinga bort henne med några juridiska medel men ni är fria att själva göra en bodelning med anledning av äktenskapsskillnaden och kan då ange vem av er som ska få bo kvar. Vill ni ha hjälp att upprätta ett bodelningsavtal finns det här http://lawline.se/avtal/bodelningsavtal. Kan ni inte komma överens kan ni båda eller någon av er ansöka hos tingsrätten om att få en bodelningsförättare som ska se till att bouppteckning och bodelning görs.

Egendom köpt efter den kritiska tidpunkten

2016-04-24 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Min man och jag har påbörjat en process för att skilja oss. Vi äger ett hus gemensamt. Vi har kommit överens om att min man bor kvar där så länge han vill. Även när skilsmässan är slutförd. Jag har undertecknat ett avtal om köp av en bostadsrätt under veckan, men har ännu inte betalt varken handpenning eller köpeskilling. Jag kommer få ut en del av värdet för huset som jag kommer att lägga som delbetalning för bostadsrätten. iNär jag pratade med en lånegivare sa den personen att en bostadsrätt automatiskt är enskild egendom. Men jag har inte hört talas om de förut. Behöver jag ha ett äktenskapsförord för att säkerställa att lägenheten inte tas med i den kommande bodelningen.MVH
Michelle Brodin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att du säger att ni påbörjat processen för skilsmässan utgår jag från att ni skickat in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Den tidpunkten ni gör detta är nämligen avgörande för vilka tillgångar som ska vara med i den framtida bodelningen. Vid tidpunkten för ansökan om äktenskapsskillnad kommer nämligen era egendomsförhållanden "frysas(9 kap. 2 § ÄktB). Detta innebär att den framtida bodelningen ni gör ska ske med utgångspunkt av den egendom som finns vid den tidpunkten för ansökan, även kallas den kritiska tidpunkten. Det spelar ingen roll om egendomsförhållandena förändras efter den tidpunkten, dvs. införskaffar du en bostadsrättslägenhet efter den kritiska tidpunkten ska denna inte vara med i den framtida bodelning. Det uppstår en redovisningsplikt för dig efter den kritiska tidpunkten(då ansökan om äktenskapsskillnad kommit in till tingsrätten). Detta innebär att du och din make måste kunna visa hur er respektive egendom påverkats genom bland annat köp och försäljning och kunna visa upp kvitto på detta. Detta gäller all egendom, dvs både enskild egendom och giftorättsgods(egendom som ska vara med i bodelningen). Detta följer av 9 kap. 3 § ÄktB.Så länge värdet av all giftorättsgods finns kvar vid bodelningen dvs. din före detta make kan få ut sin halva av allt som ska ingå vid bodelningen behöver du inte oroa dig. Dock så är det lite oklart var pengarna från huset kommer ifrån, för ni hade inte sålt det som jag förstod det. Har ni avtalat i förväg(innan bodelningen äger rum) om att du ska få ut del av huset torde det inte vara några problem så länge du kan bevisa detta. Om det saknas tillgångar vid bodelningen och du inte kan ersätta din make med hälften så har din make rätt att få ut värdet i nya egendomen om du använt dig av giftorättsgods för att köpa den nya tillgången.Hoppas detta svarade på din fråga. Med Vänliga Hälsningar,

Ersättning pga. arbetsbrist - ska det ingå i bodelningen?

2016-04-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min man och jag ska skiljas. Jag blev utköpt från min arbetsplats pga arbetsbrist. Måste jag dela den summan med honom?
Michelle Rinaldo Iversen |Hej, tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är här fråga om äktenskapsskillnad och således den egendom som ska ingå i bodelningen. Enligt 7 kap 1 § Äktenskapsbalken så gäller att all egendom är giftorättsgods om den inte är enskild egendom. Egendom kan enligt 7 kap 2 § Äktenskapsbalken vara enskild egendom pga. äktenskapsförord, gåva, arv, testamenterad egendom m.m. Om ni inte har upprättat något äktenskapsförord om ersättningen för arbetsbrist så klassas detta som giftorättsgods. Vid äktenskapsskillnad ska makarnas egendom fördelas mellan dem enligt 9 kap 1 § Äktenskapsbalken. I en sådan bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, se 10 kap 1 § Äktenskapsbalken. Enligt 10 kap 3 § Äktenskapsbalken så kan ersättnings för inkomstförlust eller kostnader undantas men endast i den mån ersättningen avser tiden efter det att talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det är således avgörande vad ersättningen avser och när ni ansökte om äktenskapsskillnad eller väckte talan om detta. Om du/ din make/maka redan ansökt om äktenskapsskillnad innan ersättningen pga. arbetsbrist utgått då får du undanta egendomen från bodelningen, annars måste den ingå i form av giftorättsgods. Jag hoppas att du fick ett svar på din fråga. Om du behöver ytterligare hjälp kan du boka en tid med en specialiserad jurist som Lawline samarbetar med. Det gör du genom att antingen klicka på knappen till höger eller följa den här länken http://lawline.se/boka. Med vänliga hälsningar,

Betänketid vid äktenskapsskillnad

2016-03-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min fru vill skiljas men det vill inte jag! Vi har inget gemensamt barn och jag är rädd att hon håller på att förhasta sig... VI har varit gifta sedan 15 år tillbaks och bott ihop i över 10 år. hon har lämnat in ansökan om skillsmässa och detta fick jag reda på igår!? Hur lång tid har jag på mig att förhindra att vi ska skiljas? Tack på förhand
Johan Håkansson |Hej,Tack för att Du vänder dig till oss på Lawline med din fråga,Betänketid krävs i och med att ni är oense - detta enligt 5 kap 2§ Äktenskapsbalken. Enligt 5 kap 3 § Äktenskapsbalken är betänketiden 6 månader från när den ena makens yrkande delges den andre maken – dvs. från igår i ditt fall! Betänketiden löper således från den 30:e mars och 6 månader framåt! Därefter får Tingsrätten bestämma dom om ett särskilt yrkande framställs om fullföljande av äktenskapsskillnad. Detta ska göras inom ett år från delgivningen – så fram till den 30:e mars 2015 har din fru på sig att framställa ett fullföljande och du har fram tills dess på dig att övertala henne om att ni inte ska separera! Om din fru inte framställer ett särskilt yrkande om fullföljande av äktenskapsskillnad så avskrivs målet! Dock: Har ni levt isär i 2 år krävs ingen betänketid enligt 5 kap 4 § Äktenskapsbalken!Jag hoppas att du har fått svar på din fråga annars är du varmt välkommen att kontakta oss på tfn: 08-533 300 04 (Öppettider: Måndag till onsdag kl. 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se.Jag önskar dig en fortsatt trevlig dag och ett stort lycka till med ert förhållande,Mvh,

Icke-genomförd äktenskapsskillnad, betänketid och särboende

2016-03-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej. Jag o min man var gifta. Vi lämnade in skilsmässa o gjorde bodelning. Vi fick betänketid på grund av barn under 18 år. Vi skiljde oss aldrig. Vi är särbo men gifta ännu. Vad gäller om vi skiljer oss nu, efter 3 år som fortsatt gifta? Är det ny bodelning, pengar? Införskaffade saker efter? Tack på förhand
Johan Kristoffersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En betänketid på grund av barn sträcker sig som du skriver sex månader fram i tiden från den tidpunkt då ansökan äktenskapsskillnaden (skilsmässan) gjordes. Eftersom ni inte fullföljde skilsmässan innan ett år löpt, utan fortsatte att vara gifta, så avskrevs ärendet hos tingsrätten. Detta innebär att ni måste göra en ny ansökan om skilsmässa, för det fall ni önskar skiljas.Att uppmärksamma då ni nu är särbos är att om ni levt ifrån varandra i mer än två år kan ni vid en ansökan om skilsmässa få till stånd denna direkt, oavsett om ni har barn under 16 år och trots att ni inte är överens om att skiljas. Vad som krävs i så fall är ett s.k. särlevnadsintyg som undertecknas av två personer som känner er väl och vet att ni bott ifrån varandra.Vid en ny skilsmässa kommer ni att behöva genomgå samma process igen med bodelning osv.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,