Vinst på lotto- är det att se som giftorättsgods?

2014-07-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Är gift sedan 7 år tillbaka. Inget äktenskapsförord finns. Fråga: Om jag vinner en stor summa pengar på spel t. ex Lotto är då vinsten min och jag kan göra med den som jag vill? Är den giftorättsgods och ska ingå i bodelningen vid ev. skilsmässa?
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!Vid en skilsmässa läggs båda makarnas giftorättsgods ihop och efter att skulder dragits ifrån delas värdet sedan lika mellan makarna. Giftorättsgods ska hållas isär från den enskilda egendomen som vanligtvis inte ingår i bodelningen. Vinner du på lotto så räknas vinsten som giftorättsgods och skall delas lika med din partner vid en eventuell skilsmässa. Hade du istället vunnit pengarna innan giftermålet, så skulle inte pengarna per automatik behandlas som giftorättsgods.Med vänlig hälsning, 

Äktenskapsskillnad - Brytdag

2014-07-08 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Skall tidigare gåvor till särkullebarn medräknas vid beräkning av giftorättsgods? T.ex bostadsrätt eller motsvarande i kontanter.
Robert Lindström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad gjordes. Den så kallade brytdagen. Detta innebär att tidigare gjorda gåvor inte kommer påverka beräkningen av giftorättsgods.Bästa hälsningar,

Är jag skyldig att betala min makas skuld vid eventuell skilsmässa?

2014-07-04 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vi är ett gift par sedan. Sammanboende med 2 barn. Min hustru har sedan tidigare lån för studier. Lån + bidrag är taget under tiden vi är gifta. Detta betalar vi idag tillsammans, vid eventuell skilsmässa, är jag skyldig att vara med och betala på hennes studielån?
Robert Lindström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Varje make svarar själv för sina skulder enligt 1:3 Ärvdabalken. Detta innebär i ditt fall att om det är din hustru som står på lånet så svarar hon ensamt för det och att du således vid en eventuell skilsmässa inte är skyldig att vara med och betala hennes studielån.Jag hoppas du fått svar på din fråga.Bästa hälsningar,

Rätt till arv vid äktenskapsskillnad?

2014-06-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min man ska skiljas. Har jag rätt till hälften av hans arv efter sin pappa?
Anna Alfredsson |Hej och tack för din fråga!Bestämmelserna om makars egendom hittar du i 7 kap Äktenskapsbalken (ÄktB) (https://lagen.nu/1987:230).Enligt 7 kap 1 § ÄktB är makes egendom s k giftorättsgods om det inte är enskild egendom. Giftorättsgods är den egendom som ska delas lika vid en bodelning, se 10 kap 1 § ÄktB. Enskild egendom ska alltså inte ingå i bodelningen.Enligt 7 kap 2 § 3 och 4 punkterna räknas arv som enskild egendom om det står i testamentet att egendomen ska vara ”mottagarens enskilda”. Annars ska det räknas som giftorättsgods. Svaret på din fråga beror alltså på vad som står i testamentet. Står det att egendomen ska vara mottagarens enskilda ingår den inte. Står det inte så ingår arvet i bodelningen vilket innebär att även du kommer få ta del av det.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar, 

Den kritiska tidpunkten enligt 9:2 ÄB.

2014-07-08 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Skilsmässan mellan min få man och mej gick igenom den 25 juni 2014. Nu är det så att han säljer av grejer vi köpt gemensamt trots att det ej gjorts någon bodelning. Har han rätt att göra detta? Hur går jag till väga för att göra en bodelning? Huset som han bor i står fortfarande på oss båda och jag vill komma loss därifrån också. Jag har inte fått med något nämnvärt från vårt gemensamma hem och hushåll, inte heller något från garaget vad gäller mc eller sånt som faktiskt var vårt gemensamma intresse. Vore tacksam för svar och hjälp. MVG Carolin Jönsson
Ellinor Svensson |Hej och tack för din fråga!Du beskriver en situation där din fd man säljer era gemensamma egendomar. När ett äktenskap upplöses genom skilsmässa så ska makarnas egendom fördelas genom bodelning enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken. https://lagen.nu/1987:230#K9P2S1 Du skriver att eran skilsmässa gick igenom den 25 Juni 2014. Enligt 9:2 ÄB ska bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det betyder den dag då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till tingsrätten. Denna tidpunkt kallas den "kritiska tidpunkten". Det spelar ingen roll om egendomsförhållandena ändras efter denna dag då bodelningen utgår från vem som ägde vad då ansökan inkom.Efter den kritiska tidpunkten så uppstår en redovisningsplikt för makarna enligt 9:3 ÄB. Redovisningsplikten innebär att din fd man måste kunna visa på vilket sätt respektive egendom påverkats genom bland annat försäljning samt kunna visa detta genom kvitton. Denna redovisningsplikt gäller inte enbart giftorättsgods utan all makarnas egendom.Enligt 9:5 ÄB så är det tänkt att bodelning är makarnas gemensamma angelägenhet. Utifrån din fråga så låter det som ni kommer få svårt att komma överens. I sådana fall kan bodelningsförättare utses enligt 17 kap ÄB. Jag skulle därför råda dig att ansöka om en bodelningsförättare. Bodelningsförättaren tar över ansvaret över bodelningen och utses av domstolen.

Ena makens investeringar i den andra makens enskilda egendom

2014-07-04 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Har en fråga angående bodelning. Mitt ex ägde en fastighet, sommarstuga värd 15000-20000 1985 som enskild egendom. Jag investerade runt 800000 till att göra det till ett permanent boende och ville att det skulle tas upp i bodelningen, dagens tax.värde är 3,6 miljoner. Tingsrätten sa avslog och hovrätten fastställde domen. Jag ser ingen rättvisa i det eftersom jag investerade alla pengar jag hade, när vi gifte oss hade jag hus och företag som jag sålde och investerade i fastigheten. Har ingen aning om vad jag ska göra, känner mig bara orättvis behandlad.
Joel Sandin Persson |HejHuvudregeln vid upplösning av äktenskap och vid dess efterföljande bodelning är att all makarnas egendom ska delas lika, d.v.s. att summan av samtliga tillgångarna som makarna äger skall delas upp mellan makarna så att var make får lika mycket. Emellertid kan viss egendom som make äger bli enskild egendom och därigenom undantas från kravet på likadelning med den andra maken. Detta kan ske på tre olika sätt: antingen genom (ifall egendomen erhölls av maken genom gåva eller arv) att gåvotgivaren eller testatorn meddelade ett villkor om att egendomen skulle vara mottagarens enskilda egendom eller så kan makarna själva upprätta ett äktenskapsförord som föreskriver att egendomen ska vara ena makens enskilda egendom. När det gäller de två första alternativen är karaktäriseringen av egendomen något som helt avgörs av gåvogivaren/testatorn och kan inte ändras på av makarna även om de inte önskar att egendomen ska vara enskild. Det sista alternativet är ju som säkert är bekant, ett avtal mellan makarna och kan både ändras genom ett nytt äktenskapsförord och även jämkas vid en kommande rättstvist. Men eftersom saken redan prövats av två domstols-instanser är jag rädd att jag inte kan komma med någon annan slutsats än att huvudregeln ska gälla även i ert fall, d.v.s. att du inte erhåller någonting av värdet i fastigheten eftersom den var din f.d. makes enskilda egendom. Tyvärr så beaktar ju inte den svenska äktenskapsregleringen värdet av de kostnader som den ena maken uppburit på så sätt som skett i ert fall under äktenskapets bestånd.Har ni ytterligare funderingar är ni alltid välkommen att ställa en ny fråga!Med vänlig hälsning,

Betänketid?

2014-07-02 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Är gift men min man vill skilja sig dock inte jag. Vi har hus tillsammans och ett barn på 1 1/2 år + är höggravid med vårt andra barn. Han säger att det går att få ut skilsmässa snabbt och att huset kan komma att säljas eller delad inom kort. Har läst att detta ej är möjligt då vi har barn under 16 år och då är det alltid 6 mån betänketid. Hur ser min juridiska situation ut. Har han rätt? Eller har jag 6 mån på mig kvar i huset efter att papperna är inlämnade?
Anna Alfredsson |Hej och tack för din fråga!Bestämmelserna om äktenskapsskillnad regleras i 5 kap Äktenskapsbalken (ÄktB, https://lagen.nu/1987:230). Om endast en av makarna vill skiljas måste skilsmässan föregås av en betänketid, se 5 kap 2 § ÄktB. Betänketiden är minst 6 månader och påbörjas då den ena makens yrkade om äktenskapsskillnad delges den andra maken, se 5 kap 3 § ÄktB. Du har med andra ord rätt i att en skilsmässa inte kan gå igenom förrän tidigast efter 6 månader. Angående ert gemensamma hus kan din make som huvudregel inte sälja det utan ditt samtycke så länge som ni fortfarande är gifta, se 7 kap 5 § 1 punkten ÄktB. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vem som får skatteåterbäringen vid en bodelning

2014-06-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej Jag och min fru står inför en skilsmässa. Hon har gjort alla skatteavdrag och hon fick tillbaka 18000 kr på skatten hon hävdar att det är hennes pengar vad är rätt i detta fall.
Cornelia Göransson |Hej och tack för din fråga!Äktenskapsskillnad och bodelning regleras i Äktenskapsbalken som du hittar https://lagen.nu/1987:230Det som avgör vad som ska ingå i bodelningen är det datum som ni lämnade in om äktenskapsskillnad(ÄktB 9:2). Allt som ni ägde innan detta datum, med undantag för enskild egendom(ÄktB 7:1,2 och 10:1), ska ingå i bodelningen oavsett vem av som stod som ägare. Tillgångar och skulder som inträffat efter detta datum kommer inte omfattas av bodelningen.Om skatteåterbäringen kommer först efter er ansökan om äktenskapsskillnad så kommer den alltså inte ingå i bodelningen.Du får gärna återkomma om du har fler frågor!Mvh