Bodelning/äktenskapskillnad

2017-12-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej. Jag tror att jag kommer ha bodelningstvist. Min före detta fru efter 2 år vill göra bodelning. Jag ska berätta lite om bostaden som jag har. Vi gjorde äktenskap vid köp av bostad men det var inte riktigt giftermål då för att hon skulle komma från turkiet snabbare. Det var år 2014. Jag köpte den gör 1.270.000kr med 255.000kr kontant insatts som jag fick från min bror. Alltså ca 1.000.000kr lån. Jag har betalat alltid hyran bank lån osv. Vi var gifta i 2 år på pappret men levde 1.5år tillsammans i bostaden. Sedan skilldes vi. Hon har inte jobbat, har inte haft inkomst och har inte betalat någonting det är bara jag som gjort från min konto. Så hur blir bodelningen för oss? Tack.
Robin Uddén |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Om jag förstår frågan rätt så undrar du vad som gäller/ska ske med bostaden vid en bodelning, jag förstår det också som att ni är gifta (även om du säger att det inte "var på riktigt" så tolkar jag det som att ni på pappret, juridiskt, är gifta).Reglerna för äktenskapsskillnad och bodelning mellan gifta makar finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Svaret på frågan beror på om ni har skrivit äktenskapsförord, och i så fall, på vad ni har avtalat.BodelningI en bodelning ska allt som är giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som de bägge makarna har, med undantag från den egendom som är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Egendom kan vara enskild genom vad som avtalats i ett äktenskapsförord (där man tydligt föreskrivit vad som ska vara enskilt). Egendom kan också vara enskild av andra anledningar. T.ex. att den mottagits som gåva med villkor om att vara enskild, eller genom testamente med villkor om att vara enskild (se 7 kap. 2-3 § ÄktB). Det som inte är enskild egendom är alltså giftorättsgods.Vid en bodelning ska, efter avdrag från skulder, giftorättsgodset delas lika mellan makarna. (11 kap. 1-3 § ÄktB). Enligt äktenskapsbalken är alltså huvudprincipen att båda makarna ska få lika mycket ur skilsmässan, detta gäller även om den ena maken äger mer än vad den andra gör. Giftorättsgodset (alla tillgångar), med undantag från det som är enskilt, ska delas lika.Om ni är gifta och bostaden inte är enskild egendom (ni saknar äktenskapsförord osv.) så ska den ingå som en del av giftorättsgodset och värdet på det totala giftorättsgodset ska delas lika mellan er. Din fru har då rätt till hälften av det samlade värdet på giftorättsgodset. Som exempel, om bostaden är det enda giftorättsgodset som finns (dvs. din fru har ingen egendom och allting annat är enskild egendom) så ska värdet på bostaden delas rakt av.Nytt äktenskapsförordOm ni inte har något äktenskapsförordet kan ni välja att, under äktenskapet, fördela er egendom genom en bodelning i förväg (som då görs utan att ni skiljer er). Det krävs då att makarna är överens och gör en skriftlig anmälan om detta till skatteverket. (9 kap 1 § ÄktB andra meningen). Om ni redan har ett äktenskapsförord men vill förnya det så går det också bra genom anmälan till skatteverket (7 kap 3 § ÄB). Hoppas du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Betänketid om barnen bor på fosterhem?

2017-12-10 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag undrar en sak! Om man har barn som är under 16 år och barnen bor på fosterhem, kan man ta bort betänketiden då?
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja det stämmer! När det gäller ansökan om skilsmässa framgår av 5 kap 1 § äktenskapsbalken att äktenskapet ska föregås av betänketid om någon av makarna varaktigt bor tillsammans med barn under 16 år som står under makens vårdnad. Detta innebär således att äktenskapsskillnaden inte behöver föregås av någon betänketid ifall barnen inte varaktigt bor med någon av er. Notera dock 5 kap 2 § som säger att betänketid ska löpa om endast den ena maken vill att äktenskapet ska upplösas. Hoppas du fått svar på din fråga!Mvh,

Skilsmässa, bodelning, äktenskapsförord

2017-12-09 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag har fått mitt hus av min fru som gåva om vi skjlir oss ska jag dela huset med henne eller är mitt?
Robin Uddén |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Vad som kommer hända med huset vid en skilsmässa beror på vad ni kommit överens om i äktenskapsförordet. Reglerna om vad som händer med egendom vid skilsmässa finns i äktenskapsbalken (ÄktB).Enligt 7 kap 1 § ÄktB så är all egendom mellan makar giftorättsgods och ska delas på i den mån den inte är enskild egendom. Egendom, såsom huset i fråga, kan vara enskild genom äktenskapsförord mellan makarna, där man kan bestämma att egendom ska vara enskild istället för giftorättsgods. När ett äktenskap blir upplöst genom äktenskapsskillnad så ska det göras en bodelning enligt 9 kap 1 § ÄktB. I bodelningen ska giftorättsgodset (allt som inte är enskild egendom) ingå (10 kap 1 § ÄktB).I bodelningen delas således allt giftorättsgods mellan makarna. Är huset enskild egendom så innebär det att huset inte ska ingå i bodelningen och huset lämnas således utanför delningen och är ditt. Omvänt är det dock så, om huset inte överlämnats med villkor (i äktenskapsförord) om att vara enskild egendom, så ska det ingå i bodelningen. Då har den andre maken rätt till hälften av värdet på huset, precis som resterande giftorättsgods, om ni skiljer er. Är detta inte villkorat i redan existerande äktenskapsförord kan ni under äktenskapet göra ett nytt äktenskapsförord, där ni utan att skilja er gör en bodelning och delar upp egendomen som då blir enskild ( 9 kap. 1 § 2 st ÄktB). En sådan anmälan gör man till skatteverket. Vänliga hälsningar

Boendesituationen vid separation

2017-12-06 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min make är i skilsmässa, han startade den.Vi bor i min pappas hus, pappas egendom,Min make har jobb, jag har ej jobb.Min make har ej betalat hyra. Frågan är vad för rättigheter han har vid vår skilsmässa?Vi har ej barn. Han har redan planerad flytt till en redan sedd lägenhet. Har han besittningsrätt? Han vill bo kvar tills han får tillträde i sin nya lägenhet. Jag vill inte det. Ekonomiskt har jag hjälpt honom och han hjälpt mig då och då.Våra egendomar är uppdelade. Men frågan är om han kan få rätt till min pappas hus på något vis?
Jesper Lublin |Hej och tack för din fråga.Vad det gäller makars ekonomiska förehavanden vid skilsmässa ska dessa klargöras genom en bodelning. Detta är dock en frivillig rättshandling och inget ni är tvingade att göra. Det finns dock fördelar att göra det. Genom att uppföra en bodelning kan inte några ekonomiska krav framställas i framtiden.Det som ska skiftas och hälftendelas i ett skifte är det som är att betrakta som giftorättsgods. Giftorättsgods är, förenklat uttryckt, sådan egendom som inte har föreskrivits vara enskild egendom. Av detta framgår också att det enbart är makars tillgångar som ska fördelas. Eftersom din pappas hus inte är av sådan egendom ska den alltså inte blandas in, rent ekonomiskt.Han har besittningsrätt som hyresgäst gentemot din pappa. En besittningsrätt kan dock brytas om personen inte betalar hyra. Det du ska göra är att ställa ett hyreskrav mot honom. Dröjer han då med att betala hyran mer än en vecka efter den framställda förfallodagen, har pappan rätt att säga upp "avtalet" och begära att han ska flytta. Hyresrätten är dock inte heller förverkad om rättelse sker innan din pappa har sagt upp avtalet, se Jordabalken 12:43 stycke 1, d v s om han betalar hyran för sent men innan han har blivit uppsagd.Det finns dock andra alternativ.Om han väljer att betala och du ändå vill att han ska avflytta innan ni har kunnat bestämma i bodelning vem som ska bo i bostaden kan du vända sig till tingsrätten och begära kvarsittanderätt till bostaden till dess att bodelning sker. Tingsrätten beslutar att den som har störst behov av bostaden får kvarsittanderätten. Omständigheter som beaktas är om någon av parterna har möjlighet att bo någon annanstans eller om någon av parterna har råd att köpa en ny bostad. Här gäller alltså att du argumenterar för din sak. Jag tror dock att du har möjlighet att "vinna" ett sådant yrkande. Om du gör detta så har du rätt att byta lås och förvägra ditt ex att bo i bostaden. Du måste dock låta honom få avflytta sina saker.Om du har några följdfrågor med anledning av mitt svar kan du mejla mig på jesper.lublin@lawline.se.Med vänlig hälsning,Jesper Lublin

Egendom som köpts av makes förälders pengar. Hur blir bodelning?

2017-12-10 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min man hotade med det här på Facebook och jag undrar om han kan göra så här. han är själv advokat, fast han studerade i usa. Vi gifte oss i Nya Zeeland men vårat giftermål är skrivet i Sverige. jag är svensk medborgare han är Nya Zeelands medborgare. Han hotar bed det här för att hans mamma betalade vårat hus och rum med visa saker som datorer telefoner med mera. men hon förde in pengarna på hans konto och han köpte dem. allt det här hände när vi var gifta. så här skrev han på Facebook. och som jag sa så unbrar jag om det är sant.du kommer att ha två alternativ: 1: a är att bekämpa mig i domstol, som du kommer att förlora. Jag har redan fullständiga filer förberedda och ärenden redo. eftersom det kommer att kosta mig mer. Jag kommer att kämpa för varje sista föremål och tvinga dig sälja dem, och jag ta husdjuret. det finns gott om folk i sverige som tar hand om dem för mig 2: a, jag låter dig hålla husdjur för gamla tiders skull, och bara ta din telefon, pc och headset. du ger upp dem när jag kommer tillbaka vi kommer att lämna in den gemensamma skilsmässan på platsen.
Binh Tran |Hejsan! Tack för du vänder dig till oss på Lawline, jag ska besvara din fråga så bra jag kan. Aktuell lagrum blir äktensksbalk (äktb).När två personer är gifta så äger de allting tillsammans, om de väljer att skilja sig så ska oftast egendomen delas lika. Egendom som ska delas lika kallas för giftorättsgods. Det finns dock fall där viss egendom inte ska delas. Det vanligaste är när äktenskapsförord har skrivits innan äktenskapet som säger att viss egendom inte ska delas och blir därmed enskild egendom. De andra fallen där giftorättsgods blir enskild egendom kan du läsa i äktb 7kap 2§. Jag utgår från att ni inte har någon enskild egendom och därmed ska ni dela all eran egendom 50/50. Det betyder att pengarna hans mor gav honom och egendomen han köpte för er är dina med, äktb 7kap 1§ och 10kap 1§. Notera dock att; om hans mor gav han pengar och skrev ett avtal att det skulle vara din makes enskilda egendom så är egendomen hans egna. Det måste dock stå uttryckligen i avtalet "enskild egendom" eller på engelska "private property during marriage" om det ska räknas. Så endast om han har detta avtalet så kan han ta den egendomen som ni köpte med hans mammas pengar. Låt honom inte skrämma dig på detta vis, jag rekommenderar att du anlitar ett juridiskt ombud som kan se över situationen och hjälpa dig. Du kan anlita en av våra egna jurister genom denna länk. Med vänliga hälsningar!

Ensam låntagare skilsmässa

2017-12-09 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag och min man tog ett lån för att revovera huset. Jag står på lånet men vi har betalat det gemensamt hela tiden 50/50. Nu ska vi skiljas och jag vill att vi skriver papper på att vi delar på lånet. Vad skriver man?
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline! Du och din man skall alltså skilja er och du vill nu att ni skall fortsätta att dela på lånet efter det att ni skiljt er trots att du ensamt står på lånet. Utgångspunkten vid en skilsmässa är att vardera make ansvarar för sina egna skulder. Eftersom du är ensam låntagare är det du som ansvarar för lånet. Vid en bodelning kommer dina skulder som huvudregel att räknas av från ditt giftorättsgods innan man sedan summerar kvarvarande del av giftorättsgodset och delar det på mitten. Det går dock att fördela på annat vis genom bodelningsavtal vilket kan vara ett sätt för dig att nå ditt mål. Min rekommendation till dig är att kontakta vår juristbyrå genom "boka tid med en jurist". Detta eftersom det troligen kommer att krävas att ni upprättar ett avtal er sinsemellan. Eftersom jag inte har alla era omständigheter i just ditt fall så krävs det att du kontaktar vår juristbyrå för att dem ska kunna upprätta ett avtal åt dig. Jag hoppas att jag har lett dig på rätt väg och har du några frågor är du varmt välkommen att mejla oss på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad händer vid skilsmässa om mannen har dubbelt så hög inkomst som kvinnan?

2017-12-07 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej igen! När man skils och mannen har dubbel inkomst nästan mot vad kvinnan har! Hur gör man då?
Annelie Burström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om vad som händer vid skilsmässa hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB). Det framgår inte av din fråga om du menar hur man gör vid själva bodelningen eller om du syftar på hur man gör efter skilsmässan har ägt rum. Jag kommer därför svara på vad som händer vid båda situationerna.Vid bodelningen kan mannen få behålla mer av sin egendomOm det är så att mannen har betydligt mycket mer egendom än kvinnan och det med hänsyn till giftermålets längd och omständigheterna i övrigt skulle vara oskäligt för mannen att behöva dela lika på sitt giftorättsgods, kan mannen vid bodelningen få behålla mer än 50 % av sitt giftorättsgods. (1 § 12 kap ÄktB) Giftorättsgods är all egendom makarna har förutom deras enskilda egendom. Enskild egendom är:1.egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,2.egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, 3.egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,4.egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda, 5.egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda, 6.vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild. (1 och 2 §§ 7 kap ÄktB) För att mannen ska få behålla mer av sitt giftorättsgods måste dock skillnaderna mellan mannen och kvinnans tillgångar vara mycket stora. Man tar vid bedömningen hänsyn till deras ekonomiska förhållanden, längden av äktenskapet och omständigheter i övrigt. Om de har varit gifta i mindre än 5 år ska för varje år 20 % av makarnas respektive giftorättsgods ingå i bodelningen. Om mannen och kvinnan har varit gifta i 2 år ska bara 40 % av allt giftorättsgods delas lika mellan dem. Resterande 60 % av sitt giftorättsgods behåller de själva.Efter skilsmässan kan kvinnan få underhållsbidrag av mannenHuvudregeln efter en skilsmässa är att varje make står för sin egen försörjning. (6 kap 7 § ÄktB)I andra stycket finns det dock ett undantag som säger att om den ena maken behöver bidrag till sin försörjning under en övergångstid efter skilsmässan, så ska den rikare maken betala bidrag utifrån vad som är skäligt med hänsyn till den rikare makens förmåga och övriga omständigheter.Regeln om underhållsbidrag efter äktenskap tillämpas dock sällan och bör bara utgå under en omställningsperiod i syfte att ge den behövande maken möjlighet att genom utbildning och omskolning skaffa arbete eller förbättra sin inkomst. Enligt Högsta domstolen måste även ett orsakssamband mellan äktenskapet och den ena makens bristande förmåga att försörja sig finnas för att underhållsbidrag skall komma ifråga. Eftersom du skriver i din fråga att mannen har dubbelt så hög inkomst jämfört mot vad kvinnan har, så tolkar jag det som att kvinnan har ett arbete. Om det är så att kvinnan har en lön som hon klarar sig på är det inte sannolikt att hon skulle kunna få underhållsbidrag av mannen, även fast han tjänar dubbelt så mycket. Underhållsbidrag kommer bara i fråga om kvinnan inte kan försörja sig på sin egen lön.Hoppas du fick svar på din fråga!Med Vänliga Hälsningar

Vad händer med huset i bodelningen?

2017-12-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, jag har skilt mig i augusti. Min ex vill behålla huset vi äger tillsammans men han har inte råd att köpa min del. Jag både vill och behöver sälja det. Hur gör jag? Vad ska jag tänka på? Han ska åka utomlands på volontärarbete och vill verkligen inte ha kvar huset med honom. Än så länge har vi haft bra kontakt, inga tjafs men jag vill inte missa något. Vi har inga små barn. Hjälp!
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om skilsmässa och bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB). Du skriver att ni äger huset tillsammans och jag kommer utgå från att det inte är någons enskilda egendom. Skulle ni ha gjort det till enskild egendom kommer nämligen utredningen bli annorlunda.Eftersom ni har skilt er ska det göras en bodelning (9 kap. 1§ ÄktB). I bodelningen ska ert giftorättsgods ingå (10 kap. 1§ ÄktB). Efter att man har dragit av era skulder ska giftorättsgodset läggas samman och delas lika mellan er (11 kap. 3§ ÄktB). Det är vid den så kallade lottläggningen härefter det verkar bli problematiskt mellan dig och ditt ex. Som huvudregel gäller att ni får bestämma själva hur ni vill dela upp er egendom, men om ni inte kan komma överens kan det göras en rättslig prövning av vem av er som bäst behöver bostaden. Den som bedöms ha störst behov ska då få huset och att detta ska göras efter avräkning på dennes lott i bodelningen (11 kap. 8§ ÄktB). Typexemplet på vem som behöver bostaden bäst är den som får vårdnad av små barn. Du skriver att ni inte har barn och utan mer information är det svårt för mig att avgöra vem som behöver bostaden bäst. Det ska göras en helhetsbedömning av alla omständigheter i ert fall.Skulle du bäst behöva bostaden är det alltså stor chans att du kommer få den och att du får ge ditt ex annat giftorättsgods i bodelningen som kompensation. Finns inte tillräckligt mycket pengar i bodelningen för att ditt ex ska få ersättning genom detta har du även möjlighet att lösa ut ditt ex del i bostaden genom att betala mellanskillnaden (11 kap. 9§ ÄktB). Om du får huset på så sätt har du möjlighet att sälja det.Du skriver att ditt ex inte har råd att köpa din del av huset. Skulle ditt ex bedömas ha bäst behov av bostaden och du inte kan ersättas med giftorättsgods ur bodelningen finns risken att du inte har möjlighet att få mellanskillnaden i pengar. Ditt ex kan dock få så kallat anstånd med betalningen och inte behöva betala dig direkt, om det kan lämnas godtagbar säkerhet för att du ska få betalt (11 kap. 9§ 1st ÄktB). Sådan godtagbar säkerhet brukar bedömas vara exempelvis pant eller banksäkerhet.Ni har också möjlighet att ansöka om en bodelningsförrättare (17 kap 1§ ÄktB). En bodelningsförrättare ska i första hand försöka få er att träffa en överenskommelse, men kan även genomföra en så kallad tvångsdelning, där bodelningsförrättaren själv avgör hur er egendom ska fördelas. Jag hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning