Ensam vårdnad och barnets folkbokföring efter skilsmässa

2017-01-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Min dotter och hennes man fick en pojke i oktober-16. När barnet föddes och flera månader innan födseln var hon redan folkbokförd på en annan ort än sin man. Hon funderar nu på att skilja sig men kommer deras son fortsätta vara skriven hos min dotter? (Det är 20 mil emellan.) Om de är överens om att min dotter ska få egen vårdnad och de fyller i det i skilsmässopapperna, kommer då hon att få egen vårdnad eller kan de döma något mot deras (alltså bägge föräldrarnas) gemensamma vilja?
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudregeln om det döms till äktenskapsskillnad är, enligt 6 kap. 3 § 2 st. föräldrabalken, att vårdnaden fortsätter vara gemensam. Ett undantag till huvudregeln finns i 6 kap. 5 § 2 st. föräldrabalken, där det anges att rätten inte får besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det. Domstolen kan alltså inte besluta att din dotter och hennes man får gemensam vårdnad mot deras gemensamma vilja. Barnet kommer fortsätta vara skrivet hos din dotter även efter skilsmässan, eftersom man ska folkbokföras på den adress där man sover flest nätter (se skatteverket.se/privat/folkbokforing/attvarafolkbokford/). Domstolen kan inte besluta att barnet ska bo hos sin pappa om inte pappan har vårdnaden om honom. Vänlig hälsning,

Skevdelningsregeln - Angående tid före äktenskap

2017-01-03 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej. Angående det här med att man inte delar 50/50 vid skilsmässa om man varit gift under 5 år. Hur är det om man totalt sett varit sambos i över 5 år men hade ett samboavtal innan, Har varit gifta i 2 år nu
Gustav Wahlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regeln om att man inte delar 50/50 vid skilsmässa från äktenskap som varat i mindre än 5år återfinns i 12kap. 1§ Äktenskapsbalken. Enligt förarbetena till lagen ska man, när man avgör om äktenskapet varit långvarigt eller kortvarigt(gränsen går enligt förarbetena vid 5år), medräkna tid före äktenskapet om makarna levt under äktenskapsliknande förhållanden. I ditt fall ska därmed tiden när ni var sambos räknas med, och det ses alltså som att äktenskapet varat i 7år. Hoppas du fick svar på din fråga! MVH

Gifta sig i Sverige, fortfarande gift utomlands

2016-12-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag är svensk medborgare och har skilt mig från min man (turkisk medborgare) här i Sverige men vi är fortfarande registerade som gifta i Turkiet.Finns det någon hinder för mig och gifta mig här med min nya partner?
Josefin Wahrolén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag ser att en liknande fråga tidigare har blivit besvarad av en av mina kollegor, jag bifogar därför hennes svar:Enligt lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap kan svensk domstol i en rad fall pröva mål om äktenskapsskillnad (skilsmässa) även om makarna gift sig utomlands. Det faktum att din frus exman är svensk medborgare och att de båda bodde i Sverige grundar en sådan rätt. Enligt samma lag så förklarar den svenska domstolen äktenskapet upplöst utifrån vad som gäller i svensk lag. Bara i det fall att båda makarna är utländska medborgare kan den svenska domstolen vara tvungen att ta hänsyn till den lag som gäller i landet där äktenskapet ingicks. Din fru, som separerat enligt svensk lag i Sverige, var med andra ord fri att gifta sig med dig efter sin skilsmässa. Svensk lag tillåter som du säkert vet inte månggifte och innan äktenskap kan ingås görs en så kallad hindersprövning. Enligt svensk lag anses det juridiska bandet mellan din fru och hennes exman upplöst och därför förelåg inget hinder för att du och din fru skulle kunna gifte er. Kort sagt är ditt och din frus äktenskap giltigt enligt svensk lag och giltigheten i Sverige påverkas inte av om skilsmässan accepteras i det land där din fru och hennes exman gifte sig. Hur den juridiska situationen betraktas i det landet bestäms av landets egen lagstiftning och det kan jag därför tyvärr inte svara på. Länken till hennes svar hittar du här.Din situationEftersom du enligt svensk lag är frånskild finns det inga hinder för att du ska kunna gifta dig med din nya partner, ert framtida äktenskap kommer alltså att vara giltigt här i Sverige. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om inte så är du varmt välkommen att återkomma. Jag önskar dig och din partner lycka till i framtiden!Mvh

Inför äktenskapsskillnad och bodelning

2016-12-08 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |vi ska skiljas.vart börjar vi? vad behöver vi ta reda på inför en bodelning?jag skulle vilja bo kvar i huset, hur går en överlåtelse av lånen och att köpa ut mannen ur huset till? hur skall jag räkna? banken hänvisar till jurist.vad händer om man inte kommer överrens under betänkelsetiden hur man skall lösa det med barnen och boendet, trots att man fyllt att man är överrens när man ansöker?tacksam för svar
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En bodelning ska göras när ett äktenskap är upplöst enligt 9 kap 4 § ÄktB. Bodelning ska göras med hänsyn till förhållanden som rådde den dag ni ansökte om äktenskapsskillnad, tillgångar och skulder som uppkommit efter detta ska alltså inte räknas med (9 kap 2 § ÄktB). Bodelningen ska förrättas av makarna tillsammans. De ska upprätta en skriftlig handling som ska undertecknas av båda (9 kap 5 § ÄktB). Här råder i princip avtalsfrihet och ni kan avtala om vilken bodelning som helst. Kommer ni bra överens kan det vara en bra lösning att själva bestämma vilken egendom som ska gå till vem och hur mycket varje make ska få ut. I en bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte har gjorts till enskild egendom enligt 7 kap 1-2 §§ ÄktB. I en bodelning ska man räkna av en makes skulder från giftorättsgodset, såvida de inte är hänförliga till enskild egendom maken har (11 kap 2 § ÄktB). Efter detta räknar man helt enkelt samman makarnas giftorättsgods och delar det lika mellan dem enligt 11 kap 3 § ÄktB. Det finns även vissa regler om vem som ska få köpa ut bostaden av den andre. För att få ta över bostaden krävs att man "bäst behöver den", t ex på grund av att barnen ska bo kvar hos en. Till sist vill jag bara kommentera din fråga om betänketiden. Jag antar att du menar den betänketid som måste föreligga vid en äktenskapsskillnad om makar exempelvis har barn tillsammans. Denna tid är till för att makarna inte ska fatta förhastade beslut samt ger en möjlighet att reda ut läget lite grann. Att man inte hunnit bestämma vem som ska ta huset eller vem som ska ha vårdnad om barnen då denna tid är slut gör inget. Det är självklart skönt om "allt" kunde vara klart då äktenskapsskillnaden är ett faktum men det är inte alltid det går så fort. Betänketiden är alltså inte förenad med några krav om att man ska besluta om det framtida boendet eller liknande. Jag rekommenderar att du vänder dig till en erfaren jurist som kan sätta sig in i just ditt fall och ge er råd om hur ni bör ta er till. Behöver du hjälp med bodelning kan du enkelt boka en tid hos en jurist genom att boka tid direkt på http://lawline.se/boka eller klicka på knappen till höger.Hoppas att du fått någorlunda svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Klandra bodelning

2017-01-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej!Min exmake och jag var gifta och införskaffade oss 3 bilar tillsamans.Jag betalade dem men vi skrev de på honom och nu vägrar han ge mig tillbaka pengar för de och jag får inte heller bilarna?Täcks inte detta av dold samäganderätt?Tänkte söka ersättning för dessa via kronofogden.ska man kräva hälften av bilarnas inköpris eller nuvarande ca marknadsvärde?Med vänlig hälsning Jenny
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid äktenskapsskillnad ska en bodelning göras, där makarnas egendom fördelas. (9 kap 1 § ÄktB) och i denna ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap 1 § ÄktB). Precis som du skriver är bilar inköpta tillsammans i äktenskapet att anse som giftorättsgods (7 kap 1 § ÄktB) och makarnas andelar i boet ska beräknas vid bodelning och därefter fördelas där likadelning är huvudregeln. Eftersom du beskriver att ni är ex-makar förutsätter jag dock att en bodelning redan har skett och bilarna skulle i sådant fall vara medräknade i denna vid det tillfället. Det alternativ du i gällande fall har är att klandra bolelningen, men en sådan klandertalan måste inkomma senast fyra veckor efter att du delgivits beslutet om bodelningen, annars förlorar du rätten. Har det gått mindre än fyra veckor sedan beslutet är tingsrätten i din kommun myndigheten du vänder dig till.Hoppas att du fick svar på din fråga!Lagrum: https://lagen.nu/1987:230

Vad händer under betänketiden?

2016-12-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejVid skilsmässa, bodelning görs o det blir betänketid pga barn. Hur löser man det praktiskt under tiden. Dvs hur får man tillgång till pengar under tiden? Är ens gemensamma tillgångar frysta tills dess att skilsmässan gått igenom? Dessutom kan man bestämma vid bodelningen att var o en kan lyfta loss en lika stor summa för att kunna starta sitt nya liv?
Jonas Tärnroth |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det första ska observeras att betänketid bara är obligatoriskt om någon av er varaktigt bor tillsammans med minderårigt barn (barn under 16 år), eller om båda begär betänketid, se 5 kap. 1 § äktenskapsbalken.Under betänketiden fortsätter det mesta som vanligt juridiskt sett. Ni omfattas fortfarande av äktenskapsbalkens regler om äktenskap. Inga tillgångar blir frysta. Ni äger fortfarande det ni ägde innan. När begäran om äktenskapsskillnad skickades till tingsrätten fick det dock den betydelsen att det är från detta datum som egendomsförhållandena som ska ingå i bodelningen avgörs. Tillgångar som tillkommit efter detta datum tas inte med i en bodelning när äktenskapsskillnaden väl går igenom.Alltså om ni äger 100 kr var den dag ni skickade in begäran om äktenskapsskillnad, är det denna summa som ni sedan ska ta upp i bodelningen. Om en av er tjänar 50 kr under betänketiden, ska inte denna summa tas med.Angående frågan om ni kan få ut lika mycket var i bodelningen är svaret jakande. Det är just det som bodelningen avser att göra - dela allt giftorättsgods mellan er. Hur mycket ni får var i kontanta medel är dock inte alltid lika, eftersom att den ena maken kanske får behålla viss egendom, och den andre då får kontanta medel istället. Värdet på det som utfås ska dock vara lika mycket.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Vad händer om min man lämnar mig?

2016-12-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vad händer om min man efter förlängningen av vårt äktenskap efter två år lämnar mig?
Felicia Lundgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ni som makarna är överens om att äktenskapet ska upplösas har ni rätt till äktenskapsskillnad enligt 5 kap 1§ Äktenskapsbalken (ÄktB). Ansökan om ätenskapsskillnad lämnas in till Tingsrätten i den ort där någon av er har bor. Om någon av er har vårdnaden av ett barn som ni bor tillsammans med ska äktenskapsskillnaden föregås av betänketid. Om bara en av makarna vill skiljas har den maken endast rätt till detta efter betänketid enligt 5 kap 2§ ÄktB. Syftet med denna bestämmelse är att motverka förhastade skilsmässor. Enligt 5 kap 3§ ÄktB börjar betänketiden löpa då den ena makens yrkande om äktenskapsskillnad delges den andre maken. Då det har gått 6 månader av betänketiden ska dom på äktenskapsskillnad meddelas om någon av makarna begär det. Om ingen av makarna begär äktenskapsskillnad inom ett år från betänketidens början faller frågan om äktenskapsskillnad. Att notera är att om ni har levt åtskilda under minst två år är ni alltid rätt till äktenskapsskillnad utan betänketid enligt 5 kap 4§ ÄktB.Om din man lämnar dig och du inte vill skiljas har du alltså rätt till att äktenskapsskillnaden ska föregås av betänketid om ni har bott tillsammans under de senaste 2 åren. Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Giftorättsgods i samband med äktenskapsskillnad

2016-12-07 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Vi är gifta ett barn på 2 år. Vi har funderingar på att gå skilda vägar. Min fråga är från när räknas egendomen till giftorättsgods som skall delas upp lika. Är det från det att jag skicka in skilsmässoansökan eller är det efter betänketiden då vi har ett halvt år på oss pga barnet. Tack i för hand
Hanna Lindsten |Hej och tack för din fråga!Bodelningen görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcks, se 9 kap. 2 § Äktenskapsbalken. Denna tidpunkt är dagen då ansökan om skilsmässa inkommer till tingsrätten. Egendom som införskaffas under betänketiden är således inte giftorättsgods och ingår inte i bodelningen.Med vänliga hälsningar,