Ensamt ansöka om äktenskapsskillnad

2016-09-22 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Vill skilja mig men min fru vill vänta. Hon har träffat en ny sen 2 1/2 år och jag har träffat en ny sedan 6 mån. Hon är gravid med sin nya och hon har en dotter på 17 år och en son på 11 år som har växelvis boende hos sina respektive pappor. Jag har sovit i ett litet rum på övervåningen i två års tid med egen ingång.Finns det någon chans till snabb skiljsmässa ??
Frida Österlind |Hej och tack för din fråga!Om din fru inte vill skiljas kan du ensamt ansöka om äktenskapsskillnad. Du lämnar in ansökan till din närmsta tingsrätt. Efter att du lämnat in ansökan kommer en så kallad betänketid om sex månader att börja löpa. När betänketiden är över ska du meddela tingsrätten att du fortfarande vill ha skilsmässa. Sedan kan tingsrätten meddela dom om äktenskapsskillnad.Läs mer om hur du ansöker om skilsmässa rent praktiskt på Domstolsverkets hemsida: http://www.domstol.se/Familj/Skilsmassa/Jag hoppas detta var svaret på din fråga!Vänligen,

Gåva skyddad från bodelning vid eventuell äktenskapsskillnad?

2016-09-18 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej.Jag har fått en ganska stor summa pengar i gåva från min mamma. Vi har skrivit gåvobrev där det står att det inte är förskott på arv och att gåvan är min enskilda egendom.Räcker det för att min fru inte ska kunna göra anspråk på de pengarna vid en eventuell skilsmässa?Eller måste vi skriva ett äktenskapsförord eller liknande för att jag ska vara säker?
Caroline Orava |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vid en eventuell skilsmässa ska er gemensamma egendom (ert giftorättsgods) fördelas mellan er genom bodelning (se 9 kap. 1 § 1 st. och 10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Vid bodelning räknas summan av vardera makens giftorättsgods ihop, avdrag görs för de skulder maken har och sedan delas giftorättsgodset så att vardera make får hälften var. Din enskilda egendom påverkas alltså inte av en eventuell skilsmässa. Det räcker därför med att gåvobrevet har villkoret att pengarna ska vara din enskilda egendom (se 7 kap. 2 § 1 st. 2 p. äktenskapsbalken). Din fru har inte rätt till någon del av pengarna vid en eventuell skilsmässa.Vänlig hälsning,

Äktenskapsskilland utan svenskt medborgarskap

2016-09-15 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Som en skilsmässa asylsökande i Sverige? Äktenskapet är registrerad på ett arabland. Uppehållstillståndet i Sverige har ännu inte fått. Jag hoppas att hjälpa. Detta är mycket viktigt och angeläget! Tack så mycket!
Jessica Konduk |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att ansöka om äktenskapsskillnad ska du göra en ansökan hos Tingsrätten.Internationella skilsmässor regleras i Bryssel II förordningen som är tillämplig såsom lag i Sverige. Artikel 3 reglerar domstols behörighet. Om makarna är överens om skilsmässan räcker det med att en av dem har hemvist i Sverige för att en gemensam ansökan om skilsmässa ska kunna prövas av svensk domstol. Det krävs ett personbevis för skilsmässa som kan hämtas ut på Skatteverket och blanketter för gemensam ansökan om skilsmässa hittar ni på hemsidan nedan. Hur man går till väga rent praktiskt kan man läsa om på domstolsverkets hemsida. Du kan ringa till skatteverkets telefonrådgivning gratis telefonnummer 0771-567 567.Om du behöver mer hjälp rekommenderar jag dig att anlita en jurist. jessica.konduk@lawline.seHoppas att du fick svar på din fråga!

Vad ingår i bodelning

2016-08-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |hej jag och min man träffades 1996 och gifte oss 2004 fick 1 barn , vi skrev ett äktenskapsförord på min mans familje gård, vad händer om vi kommer skiljas saken är den att vi köpt till flera olika gårdar under årens lopp samt enormt stor maskinpark som allt finn lån på men är ej överbelånat motsvarande fastigeter maskiner mm mm han står för alla lån på allt inköpt efter vi gift oss och vi har inget äktenskaps förord gjort efter detta, vad händer vi en eventuellt skillsmässa har jag rätt till något eller har jag bara slavat med i alla år...
Kristina Svensson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Aktuell lagstiftning när det gäller egendom i äktenskap återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB).Egendom i äktenskapI ett äktenskap finns mellan makar två typer av egendom, giftorättsgods och enskild egendom. Huvudregeln är att all egendom som inte är enskild utgör giftorättsgods, ÄktB 7 kap. 1 §. Den egendom som räknas upp i ÄktB 7 kap. 2 § kan vara enskild, all annan egendom utgör giftorättsgods. Till vilken kategori viss egendom hänförs får betydelse vid en bodelning som sker med anledning av äktenskapsskillnad. Vid en bodelning så ingår nämligen enbart makarnas giftorättsgods medan makarnas enskilda egendom undantas. Makarnas giftorättsgods läggs vid bodelningen samman för att sedan delas lika mellan dem. Bodelning – vad ingårNär ett äktenskap upphör genom en skilsmässa skall i regel en bodelning göras, ÄktB 9 kap 1 §. Bodelningen skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, vilket anses vara den dag då ansökningshandlingarna har kommit in till tingsrätten. Det är alltså de tillgångar och skulder som finns denna dag som skall tas med i bodelningen, alla tillgångar och skulder som uppkommer efter denna tidpunkt skall inte ingå i bodelningen, ÄktB 11 kap. 2 §. Det är alltså den egendom och de skulder som ni har den dag som er ansökan om skilsmässa kommer in till tingsrätten som kommer att ligga till grund för bodelningen. Vid en bodelning är det den egendom som utgör giftorättsgods som skall delas mellan makarna, ÄktB 10 kap. 1 §. All egendom som inte är enskild utgör giftorättsgods, ÄktB 7 kap. 1 §. Vilken egendom som är enskild framkommer i ÄktB 7 kap. 2 §. Där står exempelvis att egendom kan vara enskild på grund av den genom äktenskapsförord gjorts enskild, att ena maken fått egendomen genom gåva eller testamente med föreskriften om att egendomen skall utgöra enskild egendom m.m. Den enskilda egendomen behåller alltså respektive make vid bodelningen. Den egendom som därmed inte är enskild kommer att ingå i bodelningen. När det gäller din mans familjegård så har ni skrivit ett äktenskapsförord och under förutsättning att ni där gjort den till din mans enskilda egendom så skall inte denna ingå i bodelningen. I övrigt skall alltså all egendom som inte utgör enskild egendom ingå i bodelningen och delas lika mellan er. Bodelning – tillvägagångssättet En bodelning innebär att de gemensamma ekonomiska förhållandena skall upplösas men medför ingen förändring i ansvaret och respektive make svarar fortfarande för sina egna skulder. En bodelning går till så att man först utreder makarnas tillgångar och skulder. Efter att boet utretts på detta sätt bedömer man vilken egendom som skall ingå i bodelningen (giftorättsgodset) och gör avdrag för de skulder som vardera maken har. Egendomen (giftorättsgodset) som återstår efter skuldtäckningen läggs sedan samman och delas lika mellan makarna. En makes andel i boet utgör alltså summan av bruttogiftorättsgodet, vilket är summan av vad som avsatts för skuldtäckning respektive makens hälft av nettogiftorättsgodset. Efter det att makarnas andel i boet bestämts fördelas egendomen mellan makarna genom lottläggning. Skulle resultatet bli oskäligt finns det möjlighet att jämka bodelningen vilket innebär att en av makarna får behålla en större del av sitt giftorättsgods, ÄktB 12 kap. 1 §. Man frångår alltså principen om att giftorättsgodset skall delas lika mellan makarna vid bodelningen. Vad som kan ligga till grund för en sådan jämkning är om äktenskapet skulle ha varit mycket kort eller om den ena maken har en betydligt större förmögenhet. Mer om bodelning kan du läsa om i ÄktB kap 9-11.Sammanfattning och rådVid bodelningen kommer ni alltså att dela lika på det sammanlagda giftorättsgodset efter det att de skulder som ni har dragits av. Den egendom som utgör enskild egendom skall inte ingå i bodelningen och skulle således din mans familjegård gjorts till enskild i äktenskapsförordet kommer denna inte att ingå i bodelningen. Det faktum att din man står för en stor del av lånen kan innebära att han har större skulder än du vilket medför att en större del av giftorättsgodset kommer att räknas av mot dessa skulder i skuldtäckningen och att han såldes kommer att bidra i mindre utsträckning till det giftorättsgods som delas lika mellan er. Dock utgör de gårdar och maskiner som inköpts giftorättsgods under förutsättning att de inte gjorts till enskild egendom och skall därav ingå i bodelningen till följd av äktenskapsskillnad. Vill du ha vidare rådgivning eller hjälp så samarbetar vi på Lawline med erfarna jurister på Familjens Jurist och skulle du önska boka ett möte kan du göra det direkt via denna länk; http://lawline.se/boka Om jag har förstått din fråga fel eller om något i svaret är oklart är du välkommen att kontakta mig på; kristina.svensson@lawline.se Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen

Om egendom som gjorts enskild genom testamente kan bli giftorättsgods

2016-09-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej. Efter att mina föräldrar avlidit har jag ärvt en summa pengar som är testamenretade som enskild egendom. Pengarna sattes in på mitt och min frus gemensamma konto. Vi ska nu skiljas och genomföra bodelning. Fråga, är pengarna fortfarande min enskilda egendom eller har dessa blivit giftorättsgods pga.att dom hamnade på gemensamt konto?
Hanna Gustafsson |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Om det är stadgat i ett testamente att den egendom man ärver ska vara enskild så ska egendomen också vara det, detta är stadgat i äktenskapsbalken, se https://lagen.nu/1987:230#K7P2S1. Således är dina pengar enskild egendom enligt lag. Det enda sättet att göra enskild egendom till giftorättsgods är om egendomen är enskild genom att man bestämt det och skrivit det i ett äktenskapsförord. Då kan man nämligen upprätta ett nytt äktenskapsförord och göra egendomen till giftorättsgods. Eftersom din egendom gjorde enskild genom ett testamente går dock inte detta. Den summa pengar som du ärvde som enskild egendom ska tilldelas dig vid äktenskapsskillnaden och den ska inte ingå i bodelningen eftersom bara giftorättsgods ingår i en sådan. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Särkullbarn, laglott och efterarv.

2016-09-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej min man har 2 barn i ett tidigare giftermål. Vi är gifta och har inga gemensamma barn. Vi har skrivit teatamente, där jag står som förmånstagare. Han står som ägare till vår bostadsrätt. Lägenheten har ett försäljningsvärde på ca 3 miljoner och en skuld på 400.000kr det finns oxå en gammal uppskjuten skuld på ca 250.000kr från tidigare försäljningar på fastigheter.Vad händer när om min man dör före mig. Hur mkt blir särkullsbarnens laglott, den som dom kan välja att ta ut direkt. Vi har skrivit i testamentet att om dom inte tar ut sin laglott, och väntar tills jag avlider så har dom rätt till ett efterarv ifrån oss bägge. Men om dom väljer att ta ut den, så får dom inget mer.Kan jag bestämma mig för att betala ut deras laglott direkt och inte ge dom ett efterarv. Trots att det finns ett testamente
Maria Tomljanovic |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga! Det din fråga rör är familjerätt och mer specifikt reglerna i Ärvdabalken (ÄB). Laglotten är hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvingen, 7 kap 1 § ÄB. Laglotten är det ett barn minst kan kräva i arv av sin förälder, oavsett vad som står i ett testamente. Till skillnad från gemensamma barn har särkullbarn (barn till den ena maken från ett tidigare förhållande) alltid rätt att ta ut sin laglott (halva arvslotten) direkt vid förälders död, 3 kap 1 § ÄB. Men de kan också avstå, och istället få ut sitt arv när den efterlevande maken dör (det är då det kallas efterarv), 3 kap 9 § ÄB. Efterarvet förklaras i tredje stycket 3 kap 2 § ÄB. Det är upp till särkullbarnet att bestämma om hen vill ta ut laglotten direkt eller vänta. Om din man avlider så ska en bodelning ske där ert giftorättsgods ska summeras och delas lika mellan er (finns annan möjlighet i 12 kap 2 § ÄktB men hälftendelning är det vanliga).Ex: Om ert giftorättsgods (efter att alla skulder är betalda) uppgår i 100 000 kr får du efter en hälftendelning 50 000 kr i giftorättsandel och de andra 50 000 kr blir kvarlåtenskapen från din avlidna man (jag tar här i exemplet inte med eventuell enskild egendom). Detta är vad hans barn ärver (plus eventuell enskild egendom) om inte annat är föreskrivet i testamente. Särkullbarnens arvslott blir 25 000 kr var. Deras laglott är däremot bara 12 500 kr var. Det är så mycket de har rätt att få ut, oavsett vad som står i testamentet, och som de kan ta ut direkt efter hans bortgång. Arvlåtaren kan alltså genom testamente disponera fritt över hälften av sin kvarlåtenskap när hen har bröstarvingar. Din makes barn har alltså rätt att ta ut sin laglott när din make dör men om de avstår till förmån för dig så ärver de arvet från sin far som en kvotdel av din förmögenhet (se tredje stycket 3 kap 2 § ÄB.) Till detta tillkommer det ni har föreskrivit i testamentet. Det är upp till dem att välja om de vill ta ut sitt arv direkt eller vänta, så du kan inte besluta över detta. Min rekommendation till dig är att se över ert testamente och vad som står där. Om du inte vill att din mans barn ska få ärva av dig (annat än deras efterarv från honom) vid din bortgång utan du vill disponera pengarna på annat sätt ska du upprätta ett nytt inbördes (gemensamt) eller enskilt testamente. Var uppmärksam på att det är mycket viktigt att testamentet upprättas på korrekt sätt för att det ska vara giltigt, det är nämligen mycket strängt med formkraven vid testamente.Testamentet ska upprättas skriftligt i närvaro av två vittnen (får inte vara släktingar) som är i samma rum och som undertecknar handlingen. För att vara på säkra sidan rekommenderar jag dig att ta hjälp av vår tjänst rörande testamente som du hittar på http://lawline.se/avtal/testamente Hoppas du har fått hjälp med din fråga och att du vet hur du ska ta dig vidare. Med Vänliga Hälsningar

Vem har rätt till den gemensamma bostaden?

2016-09-10 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, Jag ligger i skilsmässa och vi har 2 barn på 8 & 10 år. Mannen ville skiljas och sa direkt att han skulle bo kvar i det gemensamma huset, där vi bott i 4a år. Jag var tvungen att flytta ut direkt för att han var så enormt elak och hotfull. Mannen har under vårt liv tillsammans fokuserat på sin karriär och har en lön på 30 000-40 000 kr netto varje månad. Jag är långtidssjukskriven sedan flera år men har trots det varit den enda av oss som skött hem och barn och han har alltid vägrat att vara hemma när barnen varit sjuka för han har ansett att jobbet varit viktigare. Jag har sjukersättning på 7500 kr/månad. Just nu bor jag hos mina föräldrar i en ort som ligger 20 minuters bilväg från där vi bodde. Jag är uppvuxen på denna ort där föräldrarna bor och här har jag och barnen, och även mannen spenderat mycket tid. Eftersom hela min familj släkt och många vänner bor här. Mannens familj bor på olika håll med minst 80 mils avstånd från oss. Mannen är inte så social så där vi bott tillsammans har vi inga gemensamma vänner, jag har några och han har en manlig vän som ändå bor en mil bort. Vi umgicks inte med några grannar. Barnen ska gå kvar i skolan som ligger i närheten av där mannen nu bor kvar. Barnen umgås med sina klasskompisar och det är inget hinder för dem att umgås lika mycket med sina skolkompisar när de bor hos mig nu. Mannen är aggressiv gentemot mig både nu och sedan flera år tillbaka, vägrar bokföring hos mig. Skatteverket nekar. Vad ska jag göra!? Bostadsbidrag?
Felicia Lundgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förutsatt att ni inte har något äktenskapsförord är huvudregeln att allt giftorättsgods ska delas lika mellan er vid bodelning enligt 9 kap 1§ Äktenskapsbalken (ÄktB), 10 kap 1§ ÄktB och 11 kap 3§ ÄktB. En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom enligt 7 kap 1§ ÄktB. Vad som är enskild egendom uppräknas i 7 kap 2§ ÄktB och är bland annat egendom som en make fått i arv och som enligt testamente ska vara makens enskilda. Bodelning ska enligt 9 kap 2§ ÄktB göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Att han har tjänat mer än dig under ert äktenskap spelar alltså ingen roll, du har rätt till hälften av egendomen förutsatt att det inte är oskäligt att du erhåller hälften enligt 12 kap 1§ ÄktB. Enligt denna paragraf kan giftorättsgodset fördelas annorlunda om det är oskäligt med en hälftendelning med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt. Denna bestämmelse är dock troligtvis inte tillämplig i ert fall.Angående er gemensamma bostad har den make som bäst behöver bostaden rätt att erhålla denna mot avräkning på sin lott enligt 11 kap 8§ ÄktB. Vid denna behovsprövning tas bland annat hänsyn till om någon av makarna får ensam vårdnad över gemensamma barn, makes möjlighet att skaffa annan bostad mm. Han har alltså inte rätt att bestämma att han ska bo kvar i huset, är ni inte överens får ni vända er till domstol som får göra en behovsprövning och avgöra frågan. Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!Med Vänlig Hälsning

Egendom utomlands äktenskapsskillnad

2016-08-30 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vi har gift oss, är båda svenska medborgare, och bor i Sverige. Vi vill att alla våra tillgångar ska vara giftorättsgods. Jag äger en lägenhet i Frankrike, dessutom är jag både svensk och fransk medborgare. Vi vill att även denna lägenheten ska ingå i giftorättsgods.Hur kan vi säkerställa att det lagligt blir rätt, så att även lägenheten i Frankrike ingår som giftorättsgods enligt svensk lag,
Sara Aspelin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Då ett äktenskap upplöses, tillexempel genom äktenskapsskillnad, ska makarnas egendom fördelas lika mellan dem genom bodelning vilket framgår av 9 kap. 1 § ÄktB. Den egendom som ska ingå i bodelningen mellan makarna är makarnas giftorättsgods, 10 kap. 1 § ÄktB. Utgångspunkten är att all giftorättsgods som makarna äger ska ingå i bodelningen oavsett var egendomen är belägen. Således kommer även lägenheten i Frankrike att utgöra giftorättsgods så länge den inte är gjord till enskild egendom i enlighet med reglerna i 7 kap 2§ ÄktB.Äktenskapsbalken hittar du här.Hoppas du fått svar på din fråga, annars tveka inte att höra av dig igen!