Allmänt om regler kring skiljsmässa och bodelning

2014-08-27 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej,Jag kommer möjligen att skilja mig och behöver veta vad är det som gäller för att förbereda mig och mina döttrar framför allt som vi få gå igenom. Är gift sedan 1995 med min man. Vi har 2 döttrar en som är 12 och en som är 4 år. Vi bör i en Villa som båda äger och har 3 st bilar som är på min mans namn men köpta med gemensamma pengar. Jag kommer att få ha ensam vårdnad av våran barn, Min man jobbar skift och kan inte och är heller intresserat av ta hand om våran döttrar han har sagt. Vi har en vanligt anställning, Jag jobbar hos Eriksson och han hos Förtum. Jag berhöver veta hur ska vi behöva dela vår ägedom. Hur r'äknas det? Jag vill räkna hur mycket ska jag betala honom för att behålla huset? Hur blir det med bilar som är på hans namn men har betalas från våran gemensam konto med gemensamma pengar. Hur mycket får jag i underhåll för mina döttrar? cirka i % Jag vill gärna kunna försätta bo i villan med mina döttrar om möjligt., dvs om jag har råd med det. Uppskattar all info ni kan ge. 
Siri Dunér |Hej,Tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Då ett äktenskap upphör måste makarnas egendom delas upp mellan dem vilket sker genom en bodelning. Allt som makarna äger som inte klassas som enskild egendom anses utgöra deras giftorättsgods och ska delas lika mellan dem. Egendom kan vara en makes enskilda under en rad olika förutsättningar;1. om makarna kommit överens om att viss egendom ska vara enskild i ett äktenskapsförord,2. om maken fått egendomen i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda,3. om maken fått egendomen genom arv eller testamente med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda,4. om maken fått egendomen genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda,Det du och din man äger som inte faller in under någon av punkterna ovan ska alltså delas lika mellan er vilket även gäller bilarna även om de står i din mans namn. Effekten av att de på pappret är hans blir bara att de betraktas som hans när det vid bodelningen jämförs vilka tillgångar ni har innan det ni äger delas lika. Allt som du står som ägare till summeras efter att dina eventuella skulder dragits av och på samma vis värderas det din man äger innan slutsummorna jämförs. I första hand har varje make alltså rätt till den egendom som han står som ägare till men har någon efter beräkningen mer än den andra ska den senare kompenseras så att egendomen delats lika. Den som är skyldig att lämna ifrån sig får bestämma om kompensationen ska bestå i pengar eller egendom.Vad gäller den gemensamma bostaden har den make som bäst behöver den rätt till den (förutsatt att den inte är den andres enskilda egendom) men han eller hon måste förstås kompensera den andre maken så att en likadelning av giftorättsgodset fortfarande uppnås. Oftast blir den här regeln tillämplig då det finns barn inblandat. Den make som får vårdnaden om barnen har i många fall bäst rätt till bostaden vilket talar för att du kommer att kunna bo kvar med dina döttrar. Det är svårt att uttala sig om vad du behöver betala din man för att kompensera för att du får huset utan att veta mer om era egendomsförhållanden. Men säg exempelvis att han får de tre bilarna, då ska han kompenseras så att summan av det han får (bilarna + annan egendom) är den samma som vad du får (huset + annan egendom). Vad gäller din mans skyldighet att betala underhåll för era barn finns de aktuella lagreglerna i Föräldrabalken. Då han inte längre kommer att bo med barnen ska han uppfylla sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag. Den exakta summan går tyvärr inte heller att uttala sig om utan att veta mer om er situation eftersom den bland annat beror på vad din man tjänar. Jag vill avslutningsvis upplysa dig om att om din man inte betalar underhållsbidraget kan du få pengar från Försäkringskassan som kallas underhållsstöd.Lycka till!

Enskild egendom och bodelning vid äktenskapsskillnad

2014-08-19 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag har en kund som har ett bekymmer. Hon är gift sedan 11 år och en (1) månad efter giftermålet blev en affär klar där hon köpt en sommarstuga. Denna affär hade påbörjats långt innan giftermålet. Inga papper mellan mannen och kvinnan skrevs omkring stugan. Hon funderar nu på skilsmässa och är mycket orolig för hur det blir med stugan. Mannen har hjälpt till att renovera ett rum, i övrigt är det kvinnan som betalt lånen för stugan som nu är färdigbetald. Kan mannen kräva sommarstugans halva värde vid en skilsmässa? Finns det något sätt för henne att "slippa" detta? Tacksam för svar och med vänlig hälsning.
Simon Adolfsson |Hej och tack för din fråga.Enligt 7 kap. 1 § ÄktB är all egendom som inte är enskild egendom giftorättsgods. Det är sådan egendom som enligt 11 kap. 3 §, efter avdrag för skulder på egendomen, läggs ihop till en egenskapsmassa och delas på hälften mellan makarna. Detta innebär då att sommarstugan kommer ingå i denna egenskapsmassa som ska delas mellan makarna i lotter, eftersom att stugan inte utgör enskild egendom enligt 7 kap. 2 §.Enligt 11 kap. 7 § har en make rätt att i första hand få den del av egenskapsmassan som den önskar. Om båda önskar sommarstugan uppstår dock problem då båda inte kan få sommarstugan. Då kan det bli aktuellt att bli hälftenägare av stugan.Dock, om din kunds andel av giftorättsgodset överstiger den andres andel, kan hon istället för att dela på stugan betala motsvarande andel i pengar, se 11 kap. 9 §.En till möjlighet som finns är att de skriver ett äktenskapsförord som stadgar att stugan är hennes enskilda egendom, vilket då inte ska ingå i giftorättsmassan, 7 kap. 3 §. För upprättandet av ett sådant förord är det högst rekommenderat att boka tid hos en praktiserande jurist specialiserad på familjerätt och äktenskapsförord. Du kan boka tid direkt med vår samarbetspartner Familjens Jurist på http://lawline.se/boka alternativt klicka på knappen till höger.Äktenskapsbalken (ÄktB) hittar du här. Hoppas mitt svar var till någon hjälp.

Den kritiska tidpunkten enligt 9:2 ÄB.

2014-07-08 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Skilsmässan mellan min få man och mej gick igenom den 25 juni 2014. Nu är det så att han säljer av grejer vi köpt gemensamt trots att det ej gjorts någon bodelning. Har han rätt att göra detta? Hur går jag till väga för att göra en bodelning? Huset som han bor i står fortfarande på oss båda och jag vill komma loss därifrån också. Jag har inte fått med något nämnvärt från vårt gemensamma hem och hushåll, inte heller något från garaget vad gäller mc eller sånt som faktiskt var vårt gemensamma intresse. Vore tacksam för svar och hjälp.
Ellinor Svensson |Hej och tack för din fråga!Du beskriver en situation där din fd man säljer era gemensamma egendomar. När ett äktenskap upplöses genom skilsmässa så ska makarnas egendom fördelas genom bodelning enligt 9 kap. 1 § Äktenskapsbalken. https://lagen.nu/1987:230#K9P2S1 Du skriver att eran skilsmässa gick igenom den 25 Juni 2014. Enligt 9:2 ÄB ska bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Det betyder den dag då ansökan om äktenskapsskillnad kom in till tingsrätten. Denna tidpunkt kallas den "kritiska tidpunkten". Det spelar ingen roll om egendomsförhållandena ändras efter denna dag då bodelningen utgår från vem som ägde vad då ansökan inkom.Efter den kritiska tidpunkten så uppstår en redovisningsplikt för makarna enligt 9:3 ÄB. Redovisningsplikten innebär att din fd man måste kunna visa på vilket sätt respektive egendom påverkats genom bland annat försäljning samt kunna visa detta genom kvitton. Denna redovisningsplikt gäller inte enbart giftorättsgods utan all makarnas egendom.Enligt 9:5 ÄB så är det tänkt att bodelning är makarnas gemensamma angelägenhet. Utifrån din fråga så låter det som ni kommer få svårt att komma överens. I sådana fall kan bodelningsförättare utses enligt 17 kap ÄB. Jag skulle därför råda dig att ansöka om en bodelningsförättare. Bodelningsförättaren tar över ansvaret över bodelningen och utses av domstolen.

Ena makens investeringar i den andra makens enskilda egendom

2014-07-04 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Har en fråga angående bodelning. Mitt ex ägde en fastighet, sommarstuga värd 15000-20000 1985 som enskild egendom. Jag investerade runt 800000 till att göra det till ett permanent boende och ville att det skulle tas upp i bodelningen, dagens tax.värde är 3,6 miljoner. Tingsrätten sa avslog och hovrätten fastställde domen. Jag ser ingen rättvisa i det eftersom jag investerade alla pengar jag hade, när vi gifte oss hade jag hus och företag som jag sålde och investerade i fastigheten. Har ingen aning om vad jag ska göra, känner mig bara orättvis behandlad.
Joel Sandin Persson |HejHuvudregeln vid upplösning av äktenskap och vid dess efterföljande bodelning är att all makarnas egendom ska delas lika, d.v.s. att summan av samtliga tillgångarna som makarna äger skall delas upp mellan makarna så att var make får lika mycket. Emellertid kan viss egendom som make äger bli enskild egendom och därigenom undantas från kravet på likadelning med den andra maken. Detta kan ske på tre olika sätt: antingen genom (ifall egendomen erhölls av maken genom gåva eller arv) att gåvotgivaren eller testatorn meddelade ett villkor om att egendomen skulle vara mottagarens enskilda egendom eller så kan makarna själva upprätta ett äktenskapsförord som föreskriver att egendomen ska vara ena makens enskilda egendom. När det gäller de två första alternativen är karaktäriseringen av egendomen något som helt avgörs av gåvogivaren/testatorn och kan inte ändras på av makarna även om de inte önskar att egendomen ska vara enskild. Det sista alternativet är ju som säkert är bekant, ett avtal mellan makarna och kan både ändras genom ett nytt äktenskapsförord och även jämkas vid en kommande rättstvist. Men eftersom saken redan prövats av två domstols-instanser är jag rädd att jag inte kan komma med någon annan slutsats än att huvudregeln ska gälla även i ert fall, d.v.s. att du inte erhåller någonting av värdet i fastigheten eftersom den var din f.d. makes enskilda egendom. Tyvärr så beaktar ju inte den svenska äktenskapsregleringen värdet av de kostnader som den ena maken uppburit på så sätt som skett i ert fall under äktenskapets bestånd.Har ni ytterligare funderingar är ni alltid välkommen att ställa en ny fråga!Med vänlig hälsning,

Äktenskapsskillnad - bäst rätt till bostad

2014-08-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej! Jag är gift men ska separera och eventuellt skiljas. Vi har varit gifta i 13 år och för 14 år sedan flyttade jag in i min makes hyresrätt. Jag står skriven på adressen men han står på kontraktet. Vi har inga barn. Vad har jag rätt till? Har jag rätt att begära att vi byter den mot 2 lägenheter tex? Tack på förhand! Med vänlig hälsning, Sanna
Elias Karlsson |Hej och tack för din fråga!Vid separation efter skilsmässa får den make som bäst behöver bostaden även ta över den enligt 11:8 äktenskapsbalken, se https://lagen.nu/1987:230 . Oftast blir den här regeln tillämpbar då det finns barn inblandat. Den make som får vårdnaden om barnet har då i många fall bäst rätt till bostaden. Den make som får ta över bostaden måste även kompensera den andre ekonomiskt.Jag vet för lite om eran situation för att uttala mig om vem av er som kommer få ta över bostaden men utan barn men det faktum att din partner står på kontraktet kan utgöra en omständighet som talar för att han har bäst rätt till den. Du bör kontakta en jurist för att skapa klarhet i frågan.Med vänlig hälsning,

Vinst på lotto- är det att se som giftorättsgods?

2014-07-31 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Är gift sedan 7 år tillbaka. Inget äktenskapsförord finns. Fråga: Om jag vinner en stor summa pengar på spel t. ex Lotto är då vinsten min och jag kan göra med den som jag vill? Är den giftorättsgods och ska ingå i bodelningen vid ev. skilsmässa?
Anes Sabic |Hej,Tack för din fråga!Vid en skilsmässa läggs båda makarnas giftorättsgods ihop och efter att skulder dragits ifrån delas värdet sedan lika mellan makarna. Giftorättsgods ska hållas isär från den enskilda egendomen som vanligtvis inte ingår i bodelningen. Vinner du på lotto så räknas vinsten som giftorättsgods och skall delas lika med din partner vid en eventuell skilsmässa. Hade du istället vunnit pengarna innan giftermålet, så skulle inte pengarna per automatik behandlas som giftorättsgods.Med vänlig hälsning, 

Äktenskapsskillnad - Brytdag

2014-07-08 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Skall tidigare gåvor till särkullebarn medräknas vid beräkning av giftorättsgods? T.ex bostadsrätt eller motsvarande i kontanter.
Robert Lindström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad gjordes. Den så kallade brytdagen. Detta innebär att tidigare gjorda gåvor inte kommer påverka beräkningen av giftorättsgods.Bästa hälsningar,

Är jag skyldig att betala min makas skuld vid eventuell skilsmässa?

2014-07-04 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vi är ett gift par sedan. Sammanboende med 2 barn. Min hustru har sedan tidigare lån för studier. Lån + bidrag är taget under tiden vi är gifta. Detta betalar vi idag tillsammans, vid eventuell skilsmässa, är jag skyldig att vara med och betala på hennes studielån?
Robert Lindström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Varje make svarar själv för sina skulder enligt 1:3 Ärvdabalken. Detta innebär i ditt fall att om det är din hustru som står på lånet så svarar hon ensamt för det och att du således vid en eventuell skilsmässa inte är skyldig att vara med och betala hennes studielån.Jag hoppas du fått svar på din fråga.Bästa hälsningar,