Äktenskapsskillnad och bodelning

2017-03-24 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vad händer nu när min man har skickat in en stämningsansökan på mig för att jag inte skrev på skiljsmässopapprena. Vad kommer att hända nu? Vad ska jag göra nu? Vad kommer att hända med vårat hus?
Gustav Persson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Vad kommer att hända nu?Upplösning av ett äktenskap regleras i 5 kap Äktenskapsbalken där en ansökan om skilsmässa kallas för äktenskapsskillnad. Om du inte har skrivit på några papper för skilsmässan börjar en betänketid på 6 månader att löpa från den dagen du får meddelande om att han har skickat in en stämningsansökan (14:4). När betänketiden på 6 månader är över måste du eller din make framställa yrkande om äktenskapsskillnad i domstol för att äktenskapet ska upplösas. Detta yrkande ska göras inom 6 månader från att betänketiden på 6 månader har löpt ut. Framställer ingen av er yrkande efter betänketiden så kommer inte äktenskapsskillnad att meddelas och äktenskapet kommer såldes inte att upplösas. Skulle din make framställa yrkande om äktenskapsskillnad innan sexmånadersbetänketiden har löpt ut, kommer domstol ej bevilja den. "Vad ska jag göra nu?"Dessa 6 månader som betänketiden löper under är just till för att ni ska kunna ställa om. Ni bör diskutera kring vissa angelägenheter och därefter upprätta en bodelning. Vad kommer hända med huset och vad ingår i er bodelning?Under förutsättning att huset är giftorättsgods så ska det ingå i en eventuellt bodelning. Vad som ska ingå i en bodelning är beroende av vilken klassificering egendomen har. Det som är giftorättsgods, ska ingå i bodelningen (10:1), det som är enskild egendom ska lämnas utanför bodelningen (7:2). Vid bodelning beräknas "makarnas andel i boet". Det som sker då är att respektive makes skulder avräknas från dennes giftorättsgods och det som sedan återstår av giftorättsgodset läggs samman för att sedan delas lika mellan er. För att just besvara din fråga angående huset så enligt 11 kap 8 § äktenskapsbalken framgår det att den make som bäst behöver bostaden har rätt att överta huset. Här brukar särskild hänsyn tas till om det finns barn i äktenskapet. Den av er som får huset, ska räkna av det på sin lott av giftorättsgodset, och om det behövs även kompensera den andra maken så att ni får lika delar av giftorättsgodset. Kommer ingen av er att ta över huset, ska det säljas och den köpesumma ni får för huset ska delas lika mellan er. Hoppas det gav svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Uppge tillgångar vid äktenskapsskillnad

2017-03-17 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Måste båda parter skriftligt uppge sina tillgångar inför varandra i ansökan om skilsmässa innan dokumentet skrivs under av dem? ..... varmt tack för svar ....
Oskar Paladini Söderberg |Hej och varmt välkommen till Lawline!För att kort och koncist besvara din fråga krävs det inte att ni, vid ansökan om skilsmässa, redovisar för era tillgångar och skulder. Ansökningsblanketterna för en skilsmässa hittar du här och som du kan se i de två olika blanketterna krävs det inte att ni uppger era tillgångar. Däremot krävs det vid en framtida bodelning att ni uppger era tillgångar och skulder. Detta eftersom huvudregeln är att en bodelning skall företas när makar skiljer sig. Vid en bodelning är en ytterligare huvudregel att giftorättsgodset ska delas lika mellan er och då måste ni uppge era tillgångar och skulder för att det ska kunna ske .Jag hoppas att jag har besvarat din fråga och har du någon ytterligare fundering är du varmt välkommen att kontakta oss på info@lawline.se eller boka tid med en av våra erfarna jurister. Ha en trevlig helg!Mvh,

Äktenskapsskillnad och bodelning

2017-03-15 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej, min man vill skiljas men inte jag. Vi har en hyresrätt som han står på kontraktet för efter ett gemensamt beslut i oktober 2016,efter våran husförsäljning. Vi har även en gemensam sommarstuga med mycket lösöre och fordon /maskiner. Om jag inte skriver på skilsmässoansökan blir det väl automatiskt 6 månader om han skickar in en "stämningsansökan"? Hur blir det med bodelning då, måste den göras under betänketiden eller görs den efter betänketiden?? Kan han "kasta" ut mig under betänketiden eller kan jag bo kvar tills den är över? Känns som att det här är ett inte så genomtänkt beslut från hans sida, eftersom problemet kan lösas om man vill. Tacksam för snabbt svar.
Gustav Persson |Hej tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Vad gäller om betänketiden vid en skilsmässa? Upplösning av ett äktenskap regleras i 5 kap Äktenskapsbalken där en ansökan om skilsmässa kallas för äktenskapsskillnad. Betänketiden räknas från olika tidpunkter beroende på hur ansökan har gått till. Är ni båda överens om att skiljas och ni inte har några barn under 16 år som bor hos er, skulle en skilsmässa kunna meddelas omgående, alltså det blir då ingen betänketid. Hade ni gemensamt skickat in en ansökan om skilsmässa (äktenskapsskillnad) där ni kommer överens att ni ska ha en betänketid, börjar betänketiden löpa från den dag ansökan kom in till domstol. I ditt läge är det bara är din man som vill skiljas, då börjar betänketiden löpa från den dagen du får meddelande om att han har skickat in en stämningsansökan om skilsmässa (14:4). Så förhåller du dig passiv så är det precis som du säger, att en sex månaders betänketid börjar löpa från den dag du blir meddelad. När betänketiden är över måste du eller din make som fortfarande vill skiljas framställa yrkande om det i domstol för att äktenskapsskillnad ska meddelas (detta ska göras inom ett år från att betänketiden börjat löpa). När ska bodelningen ske och vad ska ingå i bodelningen? Bodelning och det som ska bodelas sker och bestäms med utgångspunkt från den dag då hans talan om äktenskapsskillnad väcktes, alltså när hans stämningsansökan kom in till rätten. Då kan man säga att man fryser tiden (kallas för den ”kritiska dagen”) och all egendom, tillgångar och era skulder ni har vid denna tidpunkt, ska ingå i bodelning. (det spelar alltså ingen roll om det uppkommer nya skulder eller kommer in nya tillgångar efter denna tid, utan dessa ska som utgångspunkt i så fall lämnas utanför bodelningen)Bodelning brukar ske efter att äktenskapet har blivit upplöst. Ni kan när som helst efter denna tidpunkt begära bodelning. Det finns inga tidsramar för när bodelningen ska ske eftersom att man ändå utgår från ”kritiska dagen”. Men normalt sätt är att man brukar göra det relativt omgående efter att äktenskapet är upplöst. Det finns även en möjlighet att göra bodelningen under betänketiden om detta begärs av en av makarna, vilket innebär att ni inte behöver vänta på att betänketiden ska löpa ut för att få bodelning till stånd. (9:4)Vad ingår i er bodelning? Du nämner att ni har pengar över från husförsäljningen, en gemensam sommarstuga, lösöre och maskiner. Allt är beroende på vilken klassificering egendomen har. Det som är giftorättsgods, ska ingå i bodelningen (10:1). Det som är enskild egendom ska lämnas utanför bodelningen. Vid bodelning beräknas "makarnas andel i boet", det som sker då är att respektive makes skulder avräknas från dennes giftorättsgods så att de skulder som fanns den dag då talan om äktenskapsskillnad täcks. Det som sedan återstår efter att avdrag för skulderna har gjort är att giftorättsgodset läggs samman för att sedan delas lika mellan er. Är det så att det du nämner är giftorättsgods, så ska det delas lika mellan er vid en eventuell bodelning. Men eftersom att jag inte har mer information och klassificering, kan jag inte ge dig något mer besked i denna fråga.Kan han "kasta" ut mig under betänketiden eller kan jag bo kvar tills den är över?Din make har ingen rätt att kasta ut dig under betänketiden eftersom att ni fortfarande är i ett äktenskap under själva betänketiden. Denna tid är just till för att få möjligheten att kunna ”ställa om” och normalt brukar man flytta ifrån varandra under denna tid.Hoppas det var svar på dina frågor!Vänligen,

Äktenskapsskillnad - skulder mellan makar

2017-03-05 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |HejJag och min fru ska skiljas och ska sälja huset som vi äger 50/50. Jag betalade insatsen till huset på 300,000:- men vi skrev inget skuldebrev om detta. Hur ska jag få tillbaka insatsen när vi har sålt huset?MVHSteve
Anna Runelöv |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vanliga avtals- och förmögenhetsrättsliga regler gäller även mellan makar. Det innebär juridiskt sett att vardera make äger sina tillgångar, och att det kan föreligga ett skuldförhållande makar emellan. Men om makarna skiljer sig ska en bodelning göras, och tillgångarna delas upp. Reglerna om bodelning hittar du i äktenskapsbalken. Något förenklat går en bodelning till så att vardera make redovisar sina tillgångar och skulder. Efter avdrag för skulder lägger man samman de tillgångar som är kvar och delar dessa på hälften (se likadelningsregeln i 11 kap 3 § äktenskapsbalken). Det finns undantag från huvudregeln om likadelning, till exempel vid ett väldigt kort äktenskap kan det anses oskäligt att tillämpa regeln. Om du kan bevisa att du har en fordran på din fru ska denna tas upp som en tillgång. Din fru kommer samtidigt att redovisa en skuld på samma belopp. Eftersom avdrag för skulder ska ske från tillgångarna blir detta ett nollsummespel. Som svar på din fråga har du ingen lagstadgad rätt att få tillbaka insatsen i sin helhet, utan istället får du hälften av de tillgångar som återstår efter avdrag för skulder. Observera att lagen till stor del är dispositiv, vilket innebär att ni själva kan bestämma hur era tillgångar ska fördelas. I bästa fall kan du övertala din fru att du borde få tillbaka de 300 000 kronorna.Vill du ha mer hjälp eller vägledning är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Egendom som inköps efter ansökan om äktenskapsskillnad

2017-03-21 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Vid skillsmässa:* blev sambo 2012-09 - han hade skulder på över 50 000 när vi blev sambo - jag hade inga skulder* ingick äktenskap 2014-06* gemensamt barn 2014-10* separerade 2015-10 - inga skulder vid separationen, varken han eller jag* lämnade in ansökan om skilsmässa 2016-04 som "godkändes" 2016-10Jag köpte stuga 2016-04 med lån, han har betalat halva månadsavgiften tom 2017-02Han hävdar att han äger halva stugan då vi ff var gifta när jag köpte stugan och vill att jag "köper ut" honom.Vad gäller?
Karolina Larsson |Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att du köpte stugan tidigast dagen efter du lämnade in ansökan om skilsmässa. Stugan ingår då inte i bodelningen enligt 9 kap. 2 § ÄktB. Det innebär att din man inte har rätt till halva stugan vid en eventuell bodelning. Det verkar som att du har stått för hela kostnaden för stugan själv då du tagit lånet. Din ex-man borde därför inte ha någon dold samäganderätt till den då heller.Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig i kommentarsfältet nedan.Med vänliga hälsningar

Upplösande av utländskt äktenskap trots motstånd

2017-03-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Jag är gift med en kvinna från Afrika sedan ett år ungefär. Vi gifte oss i Afrika. Det var ett stort misstag. Hon har aldrig varit i Sverige. Jag vill skilja mig men inte hon. Hon har varit våldsam emot mig och jag vill inte ha med henne att göra. Jag bor i Sverige och undrar nu om skilsmässa kan vara giltig i Sverige även om hon inte vill. Ålderskillnaden mellan oss är stor.
Patrik Martinson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag förstått det rätt har du för ett år sedan ingått äktenskap med en kvinna i ett afrikanskt land, nu önskar du ta ut skilsmässa, men hon vägrar. Tillämplig lagstiftning på området är lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, förkortat IÄL. Enligt 1:7 1 st. IÄL erkänns ett utländskt äktenskap i Sverige om det är giltigt i den stat som det ingicks i. I svensk rätt kan ett äktenskap bara upplösas genom äktenskapsskillnad. En svensk domstol är behörig att pröva frågan om äktenskapsskillnad när kärande (du i det här fallet) är svensk medborgare och har hemvist i riket. 3:2 IÄLNär en svensk domstol prövar din ansökan om äktenskapsskillnad tillämpas svensk lagstiftning. 3:4 st 1. IÄL I det här fallet är det 5:2 äktenskapsbalken, om en av makarna ansöker om äktenskapsskillnad har man rätt till detta efter en betänketid på 6 månader. Skulle din motpart inte vilja delges eller medverka till äktenskapsskillnaden kommer domstolen att utse en god man åt henne. 18:1 ÄktB.Skilsmässan kommer att bli giltig i Sverige oavsett hennes inställning.Hoppas du fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Egendomsförhållandena för bodelning - gäller dagen för ansökan om äktenskapsskillnad eller dagen för fullföljd?

2017-03-10 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Om ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in den 22 juni 2016, men fullföljs inte förrän den 22 februari, vid vilket datum ska egendomsförhållande tillgångar respektive skulder beräknas för bodelning?
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då er ansökan om äktenskapsskillnad kom in till tingsrätten, s.k. kritiska tidpunkten. Om er ansökan kom in den 22 juni 2016 är det också detta datum som bodelningen ska utgå från, gällande vilka tillgångar respektive skulder som fanns och ska räknas in. (Äktenskapsbalken 9 kap. 2 §)Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Lagval vid bodelning

2017-03-03 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA |Hej angående äktenskapsskillnad bodelningVi ska skiljas, äger ett hus 50 % var, kapital i fonder m.m. delas 50 %.Jag är 58 år och hon är 56 år gammal.Vi är från Tyskland och har Svensk och Tysk medborgerskap, och bo nu 22 år i Sverige.Vi är gift i 36,5 år.Vi har haft en företag i Tyskland men sen vi kom till Sverige har min fru bara haft lite med jobb.Hon har drivet egen företag i 11 år med dålig framgång och lite vinst.Jag har bidraget till försörjning av henne, hon kunde inte klara sig själv.Hon kommer har efter husförsäljning och delat kapital ungefär 2.000.000 SEK till förfogande.Frågor:Hon säger hon vill skiljas efter Tysk lag, och jag tycker efter Svensk lag. Vi bo ja största delen aväktenskapet i Sverige, därför tycker jag att svensk lagstiftning är rätt?Måste jag betala underhåll och om hur många % av netto kan det handla om?Kan jag kräva att hon söker jobb för att kunna försörja sig?Har hon rätt av en del av min pension?Med vänliga hälsningarJürgen
Carl William Ahlberg |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Inledningsvis vill jag påpeka att det är väldigt bra att du har preciserat din fråga som du har gjort, då det underlättar mycket när vi skall besvara dina frågor. Gällande din första fråga om vilket lands lag som ska tillämpas på er äktenskapsskillnad, torde svensk lag tillämpas enligt 3 kap. 4 § i Lag (1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, eftersom ni båda är svenska medborgare och även har haft hemvist i Sverige under en så lång tid. Underhåll efter skilsmässan kommer regleras enligt svensk lag, enligt Haagprotokollet 2007 avseende underhållsskyldighet, artikel 5. Bestämmelsen innebär att eftersom ni haft hemvist i Sverige och er senaste gemensamma hemvist har närmast anknytning hit, kan inte utländsk rätt såsom tysk lag gällande underhåll bli gällande, om du motsätter dig detta. Istället blir svensk lag tillämplig, och enligt svensk rätt ser man mycket restriktivt på underhåll till tidigare makar efter äktenskapsskillnad.Enligt 6 kap. 7 § Äktenskapsbalken är huvudregel att varje make själv svarar för sin försörjning efter skilsmässan. Huruvida din fru kan anses berättigad till underhåll eller inte varierar, och beror på behov. Enligt 6 kap. 7 § Äktenskapsbalken kan man ibland anses berättigad till ett underhållsbidrag under en kortare övergångsperiod.Det är dock tal om ovanliga undantagsfall, och torde inte vara aktuellt i fallet du beskriver. Enligt rättspraxis måste för att underhållsbidrag skall komma ifråga ett orsakssamband mellan äktenskapet och den ena makens bristande förmåga att försörja sig själv finnas. När det gäller möjligheten att utdöma bidrag för längre tid har man i äktenskapsbalkens förarbeten uttalat att kravet på orsakssamband kan vara uppfyllt om exempelvis ena maken på grund av den sneda arbetsfördelningen i hemmet har lyckats nå en god position i förvärvslivet, medan den andre, som har ägnat sin tid åt hus och hem, barn och likande, har förlorat motsvarande möjligheter. Du kan inte kräva att din fru söker jobb, men eftersom hon med största sannolikhet inte kan kräva underhållsbidrag från dig torde det inte ha så stor betydelse. Slutligen gällande pensionen så stadgar äktenskapsbalkens 10 kap. 3 § att pension som huvudregel är personlig och inte ingår i bodelningen. Det anses vara en rättighet av personlig art. Undantaget kan vara om du har en mycket hög pension via en privat pensionsförsäkring som du sparat under er tid i äktenskapet, samtidigt som din fru inte har någon privat pensionsförsäkring alls. Då finns möjlighet att tillerkänna din tidigare maka en viss del. Jag hoppas du fick svar på dina frågor!Vill du få frågan närmare utredd kan du skicka din frågeställning till vår Expresstjänst och få en utredning inom 24 timmar.Vänliga hälsningar,