Andrahandsuthyrning av en del av lokal

2012-09-24 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA
Hej! Vår bostadsrättsförening hyr sedan många år ut en lokal till en frisörsalong. Innehavaren har plötsligt tagit in tre nya frisörer. Dessa frisörer har alla egna registrerade firmor och betalar hyra till innehavaren av salongen. Föreningens kostnader gällande bl a vatten har förstås ökar märkbart. Innehavaren har dessutom en, för området, orimligt låg hyra (vilket dock kommer att ändras i samband med uppsägning av villkoren - vilket kan ske först i januari 2014). I nuläget undrar vi dock om innehavaren av salongen, utan tillstånd från oss, kan ta in andra företagsidkare i föreningens lokal. Hade dessa tre frisörer varit anställda hos innehavaren förmodar vi att det inte hade funnits något för oss anmärka på - men så är ju inte fallet. Tacksam för svar!
SVAR
Hej!

Från din fråga antar jag att frisörsalongen endast hyr lokalen som vanlig lokalhyra och inte att den upptagits som medlem i bostadsrättsföreningen och innehar lokalen med bostadsrätt. Skulle så ändå vara fallet är enda skillnaden att reglerna på är lite mer generösa mot frisörsalongen.

Det frågan rör får anses vara uthyrning i andra hand av en del av lokalen. Detta är som huvudregel helt tillåtet i ett hyresförhållande, även ett lokalhyresförhållande, förutsatt att det är samma typ av verksamhet som förstahandshyresgästen ägnar sig åt som ska bedrivas.

Som motsats till de fall där hela lokalen hyrs ut krävs inte samtycke från förstahandshyresvärden då endast en del av lokalen hyrs ut. Ni kan endast sätta er emot om uthyrningen skulle medföra väsentlig olägenhet för er. Det är tveksamt om ökade vattenkostnader ensamt skulle utgöra en sådan väsentlig olägenhet.
Victor Aldegren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera